Vietnamese, english, chinese version (final)

2 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:07

KỊCH BẢN LỜI CHÀO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI Tiếng Việt: Chào mừng Quý khách gọi điện đến Công ty Cổ Phần Giấy CP, nhà thương mại giấy hàng đầu Việt Nam Để gặp Phòng Kinh doanh, vui lòng bấm số 101 đến 110 Hoặc bấm số 100 để hỗ trợ trực tiếp Cảm ơn Quý khách English: Thank you for calling CP Paper Corporation, the biggest paper merchant in Vietnam For Sales Department, please press 101 to 110 Or press100 for further assistance Thank you! 中中: ::::: CP :::::::::::::::::: Huānng láidiàn zhì CP zhǐ gǔfèn gōngsī, ynán zhǐ dǐngjí mào gōngsī :::::::::: 101 : 110 Liánxì xiāoshòu bùmén, qǐng àn 101 zhì 110 :: 100 ::::::::::: h àn 100 zǒng jīh wèi nín fúwù, xièxiè! Kịch lời chào chờ: Hiện tổng đài viên bận, xin Quý khách vui lòng chờ giây lát gọi lại sau Cảm ơn Quý khách Waiting Message Sorry, the lines are busy at the moment, please hold for a while or you can call back later Thank you! 中中 ::::::::::::::::::::::::::: Bù hǎoyìsi, mùqián quánbù diànhuà xiàn zài máng, qǐng shāo děng huò shāo hòu huídiàn, xièxiè
- Xem thêm -

Xem thêm: Vietnamese, english, chinese version (final) , Vietnamese, english, chinese version (final)