HD TV10May2018

3 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

64-68 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC Tel: (028) 38 29 8888 Fax: (028) 38 225999 Hotline: (028) 38226688 Email: mcc@mailinh.vn - Website: www.mailinh.vn HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI Số: ML Hôm Nay , ngày …… tháng …… năm ……… BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH Địa Điện thoại Email Mã số thuế Tài khoản : 68 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh : (84-8) 3829 8888 Fax: (84-8) 3823 6555 : thanhnt@mailinh.vn : 0315161593 : 0161.0797.93979 Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Sài Gòn Đại diện : (Sau gọi tắt Bên A) Chức vụ: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: CÔNG TY TNHH SEIKA SANGYO VIỆT NAM Địa : Phòng 03, tầng 34, Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : 028 38278623 Email : thanh-hien@jp.seika.com Mã số thuế : 0315453765 Tài khoản : 040541 (VND)- MUFG Bank, Ltd - CN Tp Hồ Chí Minh Đại diện : Ông HAYASHIDA EIJI Chức vụ: Tổng Giám Đốc (Sau gọi tắt Bên B) Sau bàn bạc, Bên thống thỏa thuận ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ taxi với nội dung sau: Điều Nội dung Hợp đồng Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ taxi cho Bên B, Bên B đồng ý định Bên A cung cấp dịch vụ taxi thơng qua hình thức thẻ dịch vụ taxi (dưới gọi tắt thẻ MCC) theo điều kiện điều khoản Hợp đồng Bên A phát hành thẻ MCC miễn phí đợt sau ký kết Hợp đồng cho Bên B dựa hình thức tốn hàng tháng; Sau lần sử dụng dịch vụ taxi nhân viên lái xe Bên A cung cấp, Bên B/nhân viên Bên B đưa thẻ taxi MCC cho nhân viên lái xe Bên A để ghi rõ nội dung sử dụng dịch vụ biên lai cước phí taxi (dưới gọi Biên lai – Thông tin Biên lai ghi tay in từ máy POS) Sau Bên B/nhân viên Bên B ký xác nhận liên Biên lai, nhân viên lái xe giao cho Bên B/nhân viên Bên B lưu giữ liên để đối chiếu cần thiết; liên lại nhân viên lái xe Bên A lưu giữ để làm chứng từ tốn (đính kèm hướng dẫn toán thẻ MCC online) Trường hợp lý mà Bên B/nhân viên Bên B không lưu giữ Biên lai để kiểm tra đối chiếu cần thiết Bên B phải chấp nhận toán theo Bảng kê chi tiết cước phí phát sinh cung cấp Bên A Điều Thời hạn hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng chấm dứt theo quy định Hợp đồng trừ trường hợp Bên có thỏa thuận khác Điều Thanh toán phương thức toán 3.1 Hồ sơ đề nghị toán Hàng tháng, Bên A gửi cho Bên B “hồ sơ đề nghị toán”, bao gồm: - Bảng kê chi tiết cước phí phát sinh sử dụng dịch vụ thẻ MCC Bên B và, - Hoá đơn giá trị gia tăng sau trừ khoản chiết khấu (nếu có) 3.2 Cách thức tốn Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị tốn, Bên A khơng nhận thông tin từ Bên B liên quan đến “hồ sơ đề nghị tốn” hiểu hồ sơ đề nghị toán bên B chấp nhận 3.3 Hình thức tốn: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên B nhận “hồ sơ đề nghị toán”, Bên B cam kết tốn 100% tổng cước phí taxi Bên B sử dụng tháng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Bên A ghi nhận Hợp đồng Phí chuyển khoản khoản chi phí khác (nếu có) Bên B chi trả Điều Tiền ký quỹ Các bên thống số tiền ký quỹ Bên B cho Bên A để sử dụng dịch vụ taxi Bên A cung cấp 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) Số tiền hoàn trả cho Bên B sau Bên ký biên lý Hợp đồng cấn trừ/thanh tốn cơng nợ (nếu có) Bên Điều Điều khoản chiết khấu Bên B hưởng sách chiết khấu hành Bên A, mức chiết khấu tính tổng cước sử dụng dịch vụ taxi phát sinh hàng tháng Bên B Trong trường hợp có thay đổi mức chiết khấu này, Bên A thông báo văn cho Bên B xem phần tách rời Hợp đồng Điều Quyền lợi trách nhiệm Bên 6.1 Quyền lợi trách nhiệm Bên A - Gửi thông báo phong tỏa thẻ MCC Bên B trường hợp đến hạn toán mà Bên B khơng tốn cho Bên A; - Chấm dứt Hợp đồng trường hợp 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hồ sơ đề nghị chấp thuận toán điều 3.2 mà Bên B khơng tốn số tiền sử dụng dịch vụ taxi hóa đơn mà Bên A cung cấp; - Miễn trừ trách nhiệm việc Bên B/nhân viên Bên B làm thẻ MCC mà không thông báo cho đại diện Bên A làm thủ tục phong tỏa thẻ Tuy nhiên, việc làm thẻ dẫn đến phát sinh cước phí Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm phải tốn số tiền cước phí phát sinh cho Bên A, trừ trường hợp Bên giải có thỏa thuận khác; - Cung cấp dịch vụ taxi cho Bên B tỉnh thành lãnh thổ Việt Nam thông qua việc Bên B sử dụng thẻ MCC Bên A; - Cung cấp thẻ MCC vòng (bảy) ngày làm việc khách hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; 10 (mười) ngày làm việc tỉnh, thành phố khác kể từ ngày ký kết Hợp đồng và/hoặc Bên B có yêu cầu; - Đảm bảo lái xe Bên A tuân thủ pháp luật quy định giao thông đường tất vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, có thái độ lịch phong cách chuyên nghiệp; - Đảm bảo phương tiện kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện chất lượng trang bị phương tiện an toàn theo quy định pháp luật 6.2 Trách nhiệm Bên B - Thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ taxi cho Bên A thời hạn thỏa thuận Hợp đồng này; - Thẻ MCC thuộc trách nhiệm Bên B không chuyển nhượng chuyển giao cho bên thứ Ba; - Thông báo cho Bên A văn thay đổi thông tin sử dụng thẻ MCC bao gồm thay đổi địa chỉ, điện thoại, email, fax, mã số thuế, người đại diện ký Hợp Đồng - Trong trường hợp thẻ bị đánh cắp, hay thất lạc phải gọi thông báo cho Bên A, sau fax, email đến địa ghi nhận Hợp đồng để Bên A phong tỏa số thẻ MCC bên B; - Chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo quản sử dụng thẻ mục đích theo quy định Hợp đồng này, chi trả khoản cước phí phát sinh làm làm thất lạc thẻ; - Trường hợp đề nghị cung cấp thẻ cấp lại thẻ Bên B phải chịu chi phí phát hành thẻ 50.000VND/thẻ phải hoàn trả lại thẻ cũ/thẻ thất lạc tìm lại cho Bên A Điều Chấm dứt Hợp đồng Các Bên thơng báo chấm dứt Hợp đồng với Bên lại trường hợp: (i) Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc mà Bên B khơng tốn đầy đủ số tiền sử dụng dịch vụ taxi Bên A ghi nhận Hồ sơ toán; (ii) Bên B khơng nhu cầu sử dụng taxi Bên A; (iii) Một Bên khơng tồn mặt pháp luật; (iv) Bên B chuyển nhượng chuyển giao quyền sử dụng thẻ MCC cho Bên thứ ba mà khơng có đồng ý Bên A; (v) Do Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng Bất kỳ trường hợp dẫn đến chấm dứt Hợp đồng, Bên tiến hành lý Hợp đồng, tốn khoản cơng nợ phát sinh tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng và: - Trong trường hợp (i), Bên B phải chịu phạt lãi chậm trả vi phạm điều khoản toán Số tiền phạt = Số tiền đến hạn phải trả x (2% /tháng / 30 ngày) x số ngày chậm trả Số ngày chậm trả tính từ thời điểm hồ sơ toán Bên B chấp nhận toán xác định Điều 3.2 Hợp đồng đến ngày Bên B toán cho Bên A - Trong trường hợp (ii), (iii), (v), Bên B phải hoàn trả thẻ MCC mà Bên A cung cấp cho Bên B Sau nhận thẻ MCC này, Bên A tiến hành hoàn trả số tiền ký quỹ cho bên B sau cần trừ khoản cơng nợ (nếu có) Bên - Trong trường hợp (iv), Bên B phải toán khoản cước phí phát sinh chịu phạt 1% tổng số tiền dịch vụ taxi phát sinh tháng có hành vi vi phạm Điều Khiếu nại - Bất kỳ khiếu nại phải trình bày chi tiết văn chuyển tới Bên vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xảy phát việc dẫn tới khiếu nại; - Bên A tiếp nhận xử lý khiếu nại dịch vụ taxi xảy vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh việc dẫn đến khiếu nại; - Trong thời gian chậm (bảy) ngày làm việc sau nhận khiếu nại, Bên A có trách nhiệm truy lục hồ sơ cung cấp thông tin liên quan đến việc khiếu nại cho Bên B - Các Bên phối hợp giải khiếu nại khác (nếu có) Điều Giải tranh chấp Mọi khiếu nại hay tranh chấp liên quan đến Hợp đồng trước hết giải thương lượng Bên Trường hợp việc thương lượng Bên khơng thành tranh chấp chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải Án phí khoản lệ phí có liên quan đến việc giải tranh chấp Bên thua kiện toán Bên khơng có thỏa thuận khác Điều 10 Cam kết chung - Các bên cam kết trung thực nội dung ghi nhận Hợp đồng này; - Hợp đồng dẫn chiếu theo pháp luật Việt Nam hành, nội dung khác không quy định Hợp đồng dẫn chiếu theo quy định pháp luật Việt Nam; - Bất kỳ sửa chữa hay thay đổi điều khoản Hợp đồng khơng có hiệu lực thi hành trừ đồng ý văn đại diện có thẩm quyền Bên, ký dạng phụ lục không tách rời Hợp đồng này; - Bất kỳ điều khoản Hợp đồng bị vô hiệu pháp luật Việt Nam hành, điều khoản lại có hiệu lực đầy đủ ràng buộc Bên - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký lập thành 04 (bốn) bản, 02 (hai) tiếng Việt 02 (hai) tiếng Anh có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 (một) tiếng Anh 01 (một) tiếng Việt Khi có tranh chấp xảy tiếng Việt dùng làm ngôn ngữ tham chiếu ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: HD TV10May2018 , HD TV10May2018