Quy trình quản lý tài sản kiểm kê tài sản

2 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:05

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN QUẢN LÝ MÃ TÀI SẢN (1) KIỂM KÊ VÀ CẤP MÃ TÀI SẢN (2) TĂNG TÀI SẢN MUA MỚI XÂY DỰNG CƠ BẢN HÌNH THÀNH TH NGỒI TÀI SẢN ĐƯỢC CHO, TẶNG SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN DƯỢC ĐIỀU CHUYỂN TỪ NƠI KHÁC ĐẾN KIỂM TRA CẤP MÃ TÀI SẢN KIỂM TRA, SỬA CHỮA ,BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG (3) (4) QUẢN LÝ TÀI SẢN (5) (6) KIỂM KÊ, THANH LÝ GIẢM TÀI SẢN THANH LÝ, NHỰNG BÁN ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN NƠI KHÁC TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ NGOÀI CẬP NHẬT LƯU HỒ SƠ HỦY TÀI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Diễn giải quy trình: (1): Tài sản cũ, thực kiểm kể chưa có mã số cấp mã số (2): Tài sản giá trị sử dụng tiếp tục đưa vào quy trình quản lý tài sản (3): Định công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cần thiết (4): Tài sản sử dụng tốt tiếp tục sử dụng (5): Định công tác kiểm kê, đánh giá tài sản (6): Tài sản sử dụng tốt tiếp tục sử dụng QUY TRÌNH KIỂM KÊ TÀI SẢN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM KÊ TÀI SẢN DANH SÁCH TÀI SẢN KIỂM KÊ THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÂN VIÊN KIỂM KÊ TÀI SẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN LẤY SỐ LIỆU IN VÀ DÁN MÃ TÀI SẢN BÀN GIAO TIẾP TỤC SỬ DỤNG DÁNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ TÀI SẢN, HỦY TÀI SẢN BÁO CÁO KIỂM KÊ ... TÀI SẢN KIỂM KÊ THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÂN VIÊN KIỂM KÊ TÀI SẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN LẤY SỐ LIỆU IN VÀ DÁN MÃ TÀI SẢN BÀN GIAO TIẾP TỤC SỬ DỤNG DÁNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ TÀI SẢN, HỦY TÀI SẢN BÁO CÁO KIỂM... Tài sản sử dụng tốt tiếp tục sử dụng (5): Định công tác kiểm kê, đánh giá tài sản (6): Tài sản sử dụng tốt tiếp tục sử dụng QUY TRÌNH KIỂM KÊ TÀI SẢN RA QUY T ĐỊNH KIỂM KÊ TÀI SẢN DANH SÁCH TÀI... TY CỔ PHẦN GIẤY CP Diễn giải quy trình: (1): Tài sản cũ, thực kiểm kể chưa có mã số cấp mã số (2): Tài sản giá trị sử dụng tiếp tục đưa vào quy trình quản lý tài sản (3): Định cơng tác bảo trì,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình quản lý tài sản kiểm kê tài sản , Quy trình quản lý tài sản kiểm kê tài sản

Từ khóa liên quan