Yêu cầu nhiệm vụ chính đối với đội bảo vệ yuki 23 12 2019 RV01

4 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

Công ty Cổ phần Giấy CP Lô C8,C9,C10-1 KCN Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, TPHCM Ngày…… tháng… năm 2019 YÊU CẤU NHIỆM VỤ CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỘI BẢO VỆ YUKI Stt Số lần vi phạm Nội dung Lần Lần Lần Kiểm soát số lượng, đối tượng người xe vào Công ty Phát thẻ xe, thẻ khách, thẻ thầu phụ cho đối tượng, ghi nhận số liệu đầy đủ xác vào sổ theo dõi Bồi thường toàn giá trị xe xảy cắp Phạt giá trị hợp đồng trường hợp CP phát không phát không ghi thẻ xe Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Đối với thầu phụ, cho phép người có tên danh sách CP duyệt vào làm việc văn cụ thể, phải đăng ký hạn mục công việc, khu vực làm việc Không để nhà thầu tự ý lại khu vực chưa đăng ký Thầu phụ làm việc sau 17h phải có phiếu chấp thuận cho làm CP 200.000đ 300.000đ 500.000đ Hướng dẫn cơng nhân viên/khách/thầu phụ đậu xe vị trí quy định, xếp xe gọn gàng nhà xe Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Hướng dẫn khách lối vào nhà văn phòng Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Nghiêm cấm công tác hàn, công tác nóng có phát sinh nhiệt khu vực nhà Kho Chỉ cho phép thực công việc hàn cắt nơi đăng ký 500.000đ 1.000.000đ 10% hợp đồng Tuần tra khu vực xung quanh nhà máy văn phòng tối thiểu 24 lần/ ngày, thời gian giản cách lần không 60 phút Đảm bảo linh động lúc tuần tra, tránh đối tượng xấu nắm bắt thời gian lịch trình tuần tra Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Tăng cường tuần tra kiểm tra trời mưa, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, kiểm tra hệ Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Công ty Cổ phần Giấy CP Lơ C8,C9,C10-1 KCN Lê Minh Xn 3, H Bình Chánh, TPHCM Stt Số lần vi phạm Nội dung Lần Lần Lần thống cửa có bị tạt mưa, có bị dột hay khơng? Hỗ trợ xử lý trường hợp ngập nước nước khơng ngồi làm việc khơng có nhân viên phụ trách CP Công ty Quản lý số lượng đối tượng xe vào nhập, xuất hàng, ghi nhận báo cáo đầy đủ Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Thực việc cân tất xe lấy hàng Kho xe vào Cổng theo quy trình trạm cân trừ xe máy Các trường hợp Cô Lan không cho cân phải có xác nhận văn có chữ ký, Bảo vệ phải nhắn tin lên Group “Đại diện CP” “Báo cáo Bảo vệ” để CP theo dõi 1.000.000đ 10% hợp đồng Kết thúc hợp dồng 10 Kiểm soát chứng từ xuất hàng đầy đủ, hợp lệ Chỉ xuất hàng thời gian làm việc kho từ 07h30 đến 18h30 Trường hợp khung khơng giải xuất hàng trừ trường hợp có thị trực tiếp từ người có thẩm quyền CP (mốc thời gian làm thời gian in phiếu cân xe) Lập biên 500.000đ 10% hợp đồng 11 Tắt hết tất hệ thống đèn, quạt, máy lạnh, CP tổng máy lạnh sau công nhân viên Mở lại CP tổng máy lạnh ngày làm việc Nhắc nhở Lập biên 100.000đ 12 Tiến hành niêm phong khóa cửa nhà Kho Văn phòng Nhân viên Sau 18h30 muộn không 10 phút yêu cầu tất Nhân viên Văn phòng niêm phong lại, làm việc sau 18:40 phải đồng ý từ BGĐ Lập biên 200.000đ 300.000đ 13 Kiểm tra hệ thống PCCC, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống camera, trường hợp phát hư hỏng báo cáo Đảm bảo cơng tác an tồn PCCC, tập huấn công tác PCCC lần/tháng có yêu cầu đặc biệt từ phận phụ trách công tác PCCC Nhắc nhở Lập biên 100.000đ Công ty Cổ phần Giấy CP Lô C8,C9,C10-1 KCN Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, TPHCM Số lần vi phạm Nội dung Stt Lần Lần Lần 14 Nhận thông tin từ cá nhân CP gia trách nhiệm “danh sách cá nhân có thẩm quyền đại điện CP làm việc trực tiếp với Bảo vệ Yuki” trường hợp khác phải sự đồng ý từ BGĐ 500.000đ 1.000.000đ 10% hợp đồng 15 Thiết bị tuần tra chuyển Ms Thư vào cuối tuần để xuất liệu báo cáo lại BGĐ Nhắc nhở Lập biên 100.000đ 16 Chụp hình gửi báo cáo tất niên phong lên Group “ Báo cáo Bảo vệ” vào đầu cuối làm việc Các niêm phong giữ nguyên vào cuối tuần không xé dán lại, phải chụp hình báo cáo lại đầy đủ, niêm phong bị rách phải có báo cáo kèm theo nguyên nhân Nhắc nhở Lập biên 100.000đ 17 Ghi nhận trường hợp vi phạm quy định Công ty như: hút thuốc, vệ sinh không nơi quy định, đánh bạc…thơng qua hệ thống ghi hình, tuần tra kiểm soát báo cáo lại CP xử lý Các trường hợp CP phát không nhận báo cáo từ Bảo vệ Bảo vệ không phát hiện, xem vi phạm, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà vào mức phạt giá trị hợp đồng dịch vụ Lập biên 300.000đ 500.000đ 18 Chụp hình báo cáo đầy đủ tất thơng tin làm việc ngày trước 08 sáng ngày hôm sau Nhắc nhở Lập biên 100.000đ 19 Các yêu cầu khác theo hợp đồng thỏa thuận hai bên Theo hợp đồng thỏa thuận gữa hai bên Biên có hiệu lực kể từ ngày ký Kể từ biên có hiệu lực thay phần toàn thỏa thuận trước đây, riêng phần quy định hợp đồng phụ lục hợp đồng giữ nguyên Đại diện Công ty CP Giấy CP Đại diện công ty Yuki Sepre 24 Công ty Cổ phần Giấy CP Lô C8,C9,C10-1 KCN Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, TPHCM …………………………………………… …………………………………………… ... Stt Lần Lần Lần 14 Nhận thông tin từ cá nhân CP gia trách nhiệm “danh sách cá nhân có thẩm quyền đại điện CP làm việc trực tiếp với Bảo vệ Yuki trường hợp khác phải sự đồng ý từ BGĐ 500.000đ 1.000.000đ... như: hút thuốc, vệ sinh không nơi quy định, đánh bạc…thông qua hệ thống ghi hình, tuần tra kiểm sốt báo cáo lại CP xử lý Các trường hợp CP phát không nhận báo cáo từ Bảo vệ Bảo vệ không phát hiện,... Các trường hợp Cơ Lan khơng cho cân phải có xác nhận văn có chữ ký, Bảo vệ phải nhắn tin lên Group “Đại diện CP” “Báo cáo Bảo vệ để CP theo dõi 1.000.000đ 10% hợp đồng Kết thúc hợp dồng 10 Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Yêu cầu nhiệm vụ chính đối với đội bảo vệ yuki 23 12 2019 RV01 , Yêu cầu nhiệm vụ chính đối với đội bảo vệ yuki 23 12 2019 RV01

Từ khóa liên quan