DS các nhân đại diện CP làm việc với bảo vệ

2 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Lơ C8, C9, C10 Kcn Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, Tp HCM DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN CP LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI BẢO VỆ YUKI (Bảo vệ làm việc trực tiếp với cá nhân có tên danh sách theo thẩm quyền phân công để xin hướng xử lý vấn đề phát sinh liên quan) Thông tin nhân viên Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Kim Dung Hồ Thị Thúy Hằng Quách Cương Lan Cô Minh Trần Ánh Tuyết Chi tiết công việc cần liên hệ - Các công việc liên quan đến trạm cân, đội vận chuyển, giao nhận hàng hóa, phận điều phối, chăm sóc khách hàng, Thầu phụ, Cont nội địa - Điều cont nội địa vào giao hàng kho - Kế hoạch cho xe cont vào giao nhận hàng CP hành - Xác nhận khối lượng hàng hóa cho đơn hàng phiếu ghi không rõ số lượng hàng chuyển kho - Xác nhận xe giao nhận vào kho kiểm tra chi tiết (nếu xe bị vượt số cân) - Xác nhận khối lượng hàng hóa cho đơn hàng phiếu ghi không rõ số lượng hàng chuyển kho - Xác nhận xe giao nhận vào kho kiểm tra chi tiết (nếu xe bị vượt số cân) - Các công việc liên quan đến Kho vấn đề khác CP không làm thay đổi quy trình quản lý - Xác nhận xe giao nhận vào kho kiểm tra chi tiết (nếu xe bị vượt số cân 4%) có văn kèm chữ ký xác nhận - Các công việc liên quan đến cont XNK Vũ Thị Thu Hồng Tạ Thị Thùy Trinh - Xe vào nhận hàng sau 18:30, Xe vào đậu CP sau 18:30 Nguyễn Vũ Đức Trường - Các công việc liên quan mạng máy tính, hệ thống camera Nguyễn Trọng Hữu - Các công việc liên quan đến Nhân sự, Cảnh quan, Bảo vệ, Khu công nghiệp, quan chức Nguyễn Hà Nhi - Khách đến CP - Xe Taxi xe khách vào CP 1|2 RVE 00 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Lô C8, C9, C10 Kcn Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, Tp HCM Trần Thị Yến Nhi - Ứng viên đến vấn - Nhân viên đến nhận việc Trần Xuân Phong - Bảo trì, điện Hồng Nhật Tân - Các cơng việc liên quan đến PCCC (tập huấn, bố trí bình, kiểm tra thiết bị PCC…) Việc xử lý vi phạm vào gọi có ghi âm, tin nhắn viber, SMS, mail văn có chữ ký xác nhận, thỏa thuận lời nói khơng chấp nhận, cơng việc nằm ngồi danh sách phải đồng ý Madam Ngọc Madam Châu Các cá nhân có tên danh sách đến CP làm việc để xử ký cố có đồng ý BGĐ Thời gian áp dụng: 23/12/2019 có thơng báo mới, văn cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Liên hệ trường hợp khẩn cấp: Nguyễn Trọng Hữu 0909 922 024 Các trường hợp chưa rõ chưa có quy định điều chỉnh, Bảo vệ nhắn tin lên Group “Đại diện CP” xin ý kiến, không tự ý xử lý theo ý kiến cá nhân Người Lập BAN GIÁM ĐỐC 2|2 RVE 00 ... Nguyễn Trọng Hữu 0909 922 024 Các trường hợp chưa rõ chưa có quy định điều chỉnh, Bảo vệ nhắn tin lên Group Đại diện CP xin ý kiến, không tự ý xử lý theo ý kiến cá nhân Người Lập BAN GIÁM ĐỐC... PHẦN GIẤY CP Lơ C8, C9, C10 Kcn Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, Tp HCM Trần Thị Yến Nhi - Ứng viên đến vấn - Nhân viên đến nhận việc Trần Xuân Phong - Bảo trì, điện Hồng Nhật Tân - Các cơng việc liên... chấp nhận, cơng việc nằm ngồi danh sách phải đồng ý Madam Ngọc Madam Châu Các cá nhân có tên danh sách đến CP làm việc để xử ký cố có đồng ý BGĐ Thời gian áp dụng: 23/12/2019 có thơng báo mới,
- Xem thêm -

Xem thêm: DS các nhân đại diện CP làm việc với bảo vệ , DS các nhân đại diện CP làm việc với bảo vệ

Từ khóa liên quan