Vì một việt nam xanh tươi ver 2

1 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:56

Vì Một Việt Nam Xanh Tươi (2) q = 82 R&B / 16Beat Music & Lyric: Đức Thịnh Content by CP Paper Vietnam A % C E7 A‹ &4 Ó ‰ j œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ Chào ngày C7 xanh, G/B & ˙ khao, 20 G/F C chào ngày A7 E7 A‹ ‰ j œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ Một tình yêu œ œ œœ œ ước mơ tuổi D‹ F 3 sống tương lai vững bền, A‹/G D‹ ‰ j œ œ™ œ œ œ œ D‹/C œ œ œœ œ chung nhịp bước tim khát ‰ j œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œj œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œœ œ C7 F G/F dựng nhà nơi chúng ta, > > > > C> & V˙˙ V V V +‰ œ J 17 ‰ j œ œ™ œ œ œ œ vào sớm mai thức dậy, F G phong 13 D‹/C dựng xây sống tương lai sáng tươi, màu xanh xinh tươi khắp nơi, nắm tay vàbước tiên G(“4) & ˙ D‹ ‰ j œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ G/B & ˙ A‹/G Nam Cùng chung nhịp D‹ F & nœ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ ta D‹ giá trị bước ta bên G ‰ œj œ œ sống G11 E‹ A‹ œ #œ œ œ œ œ ™ tim khát khao bao ước vọng, C7 ˙ G màu xanh quê hương sáng tươi, nâng tầm cao C P Việt B F œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ C(“4) chúng A7 j œ F œ œ œ œ œœ œ œ œ Cùng vươn tới ta tiên phong vượt qua khó & œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ™ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 23 E‹ A‹ D‹ F G khăn ta bên nhau, xây đắp giới màu xanh tương lai bềnvững, 27 C & ˙™ Nam F G xây nhà chung nơi C P Việt C % G ™™ ™ ‰ j œ™ œ œœ œ œ œ œ œ œ w œ œ œœ œ œ œœ w œ G Cùng tiến lên C Việt Nam xanh tươi tiến lên Việt Nam xanh tươi ™™
- Xem thêm -

Xem thêm: Vì một việt nam xanh tươi ver 2 , Vì một việt nam xanh tươi ver 2