Bổ sung một loài trang mới cho hệ thực vật Việt Nam: Kandelia Obovata Sheue, Liu & Yong (Dựa trên những dấu hiệu về hình thái, cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng)

6 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:34

Bài viết trình bày hình thái và cấu tạo lá của hai loài trang; cấu tạo thân của hai loài trang; vết lá của 2 loài trang bổ sung một loài trang mới cho hệ thực vật Việt Nam. 30(2): 40-44 T¹p chÝ Sinh häc 6-2008 Bỉ sung mét loµi trang míi cho hƯ thùc vËt viƯt nam: KANDELIA OBOVATA SHEUE, LIU & YONG (dựa dấu hiệu hình thái, cấu tạo quan sinh dỡng) Nguyễn Thị Hồng Liên, Lê Thị ánh Trờng đại học S phạm Hà Nội Trong nghiên cứu từ trớc đến nay, tác giả cho chi Kandelia (DC) Wight & Arn thc hä §−íc (Rhizophoraceae) chØ cã mét loµi nhÊt lµ Kandelia candel (L.) Druce [1, 3, 5, 9, 11] Loài có phạm vi phân bố rộng, hầu nh nơi có rừng ngập mặn, có Tuy nhiên, năm 2004, số tác giả Xin-ga-po Đài Loan (Trung Quốc) phối hợp nghiên cứu phơng pháp xác định số lợng thể nhiễm sắc (TNS) quần thể trang khu vực khác nhau, cho kết thật bất ngờ, phát loài Kandelia có số lợng TNS khác Các quần thể trang có khả chịu lạnh chủ yếu phân bố Trung Quốc (Quảng Tây, Hải Nam, Đài Loan, Hồng Kông) Nhật Bản (đảo Yaku Ryukyus) thuộc loài Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong, quần thể trang khả chịu lạnh chủ yếu phân bố Bru-nây, ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xia, Thái Lan, Mi-an-ma thuộc loài Kandelia candel (L.) Druce [2] ViƯt Nam n»m hoµn toµn vµnh đai nhiệt đới Bắc bán cầu, gần trung tâm khu vực gió mùa Đông Nam á, vùng chuyển tiếp luồng thực vật di c từ In-đô-nê-xi-a ấn Độ lên, từ Trung Quốc xuống, có độ đa dạng sinh học cao [10] Các quần thể trang (Kandelia) phân bố khắp từ miền Bắc đến miền Nam Sau nhiều năm theo dõi, nghiên cứu, nhận thấy quần thể trang miền Bắc miền Nam Việt Nam có nhiều điểm khác biƯt vỊ kÝch th−íc cđa th©n c©y, kÝch th−íc cđa lá, đặc biệt thời gian hoa, kết quả, kÝch th−íc cđa trơ mÇm [5, 7, 8] Sau tham khảo công trình nghiên cứu nhóm tác giả Sheue, Liu & Yong [2], định tìm hiểu điểm khác biệt hình thái, cấu tạo quan sinh dỡng quần thể trang 40 đồng thời hai loài trang khác miền Bắc miền Nam Việt Nam (những vấn đề mà tác giả cha đề cập đến), góp phần bổ sung dẫn liệu giải phẫu cấu tạo loài trang I Phơng pháp nghiên cứu Đối tợng quần thể trang sinh trởng miền Bắc miền Nam Việt Nam Địa điểm Rừng ngập mặn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định rừng ngập mặn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Phơng pháp Chúng sử dụng phơng pháp điển hình để nghiên cứu hình thái, giải phẫu quan sinh dỡng thể thực vật II Kết nghiên cứu Hình thái cấu tạo hai loài trang a Hình thái Lá loài trang có màu xanh đậm; phiến hình trứng; mép nguyên; đỉnh lõm xuống; gân kiểu lông chim Lá mọc đối, tập trung phía đỉnh cành Tuy nhiên, kích thớc loài có số điểm khác biệt nh chiều dài, chiều rộng loài K candel (quần thể trang miền Nam) thờng lớn hẳn loài K obovata (hình 1); chiều dài trung bình K candel vào khoảng 6-16 cm nhng K obovata đạt 6-10 cm Số cặp gân cấp chúng khác nhau, cđa K candel cã 8-11 (cã ®Õn 13) K obovata 5-8 cặp Hình Hình thái, kích thớc lá, kèm K obovata (trái) K candel (phải) b Cấu tạo - Biểu bì: cấu tạo biểu bì hai loài trang có số điểm giống nh: lỗ khí có mặt dới lá, mặt hoàn toàn không có; vách tế bào biểu bì có tầng cuticun dày; dới biểu bì có tầng hạ bì phát triển góp phần hạn chế trình thoát nớc Đây đặc điểm chung phần lớn loài ngập mặn Trên bề mặt loài có tuyến cha xác định mà trớc Hutching & Saenger [4] gọi lỗ thoát nớc Qua nghiên cứu, nhận thấy khó coi lỗ tiết nớc đợc, tợng ứ giọt không thấy chúng có mối liên quan với mạch gỗ (hình 2, 3) Đây tổ chức có hình thái, cấu tạo giống lỗ vỏ bề mặt trụ mầm loài Có lẽ, để tăng cờng khả trao đổi khí có thời gian dài bị ngập triều, bên cạnh số lợng lỗ khí lớn, số loài ngập mặn hình thành lỗ vỏ (bởi tổ chức nh có đớc vẹt) Tuy nhiên, có mặt lỗ vỏ điều từ xa cha có công trình nghiên cứu đề cập tới; đó, vấn đề cần đợc tiếp tục nghiên cứu để đa kết luận xác cụ thể 1 2 Hình Cắt ngang tuyến K obovata (ì 100) Hình Cấu tạo tuyến K obovata bóc biểu bì (ì 400) Biểu bì; Miệng tuyến; Mô mềm thịt lá; Tuyến cha xác định Các tế bào viền quanh tuyến 3 Hình Mật độ lỗ khí tuyến cha xác định biểu bì mặt dới K obovata (ì 100) Hình Mật độ lỗ khí biểu bì mặt dới K candel (ì 100) lỗ khí; biểu bì; tuyến cha xác định Lỗ khí; Biểu bì 41 Hình Hình thái lỗ khí, số lợng tế bào quanh lỗ khí tế bào biểu bì mặt dới K obovata (ì 400) Hình Hình thái lỗ khí, số lợng tế bào quanh lỗ khí tế bào biểu bì mặt dới K candel (ì 400) lỗ khí; tế bào quanh lỗ khí; biểu bì lỗ khí; tế bào quanh lỗ khí; biểu bì Bên cạnh số đặc điểm chung nh trên, hai loài trang có số đặc điểm khác Kích thớc biểu bì K obovata lát cắt ngang khoảng 26,38 1,42 àm K candel 24,32 1,25 àm Mật độ lỗ khí K obovata: 700,23 25,56 lỗ khí/mm2, K candel: 375,88 24,64 lỗ khí/mm2 Số tuyến cha xác định mặt dới K.obovata nhiều hẳn K candel (hình 4, 5) Mặc dù có kiểu lỗ khí hình hạt đậu, vách tế bào dày không đồng nhng hình thái lỗ khí hai loài khác nhau, đặc biệt số lợng cách xếp tế bào quanh lỗ khí (hình 6, 7) Số lợng tế bào quanh lỗ khí K obovata thờng 5-7 xếp theo hình bầu dục, K candel vào khoảng 8-9 xếp theo hình tròn rõ ràng (hình 6, 7) - Mô giậu Giống nh phần lớn loài ngập mặn khác, hai loài trang có hệ thống mô giậu phát triển, mức độ phát triển hai loài khác Một số tác giả [5, 6, 9] cho Kandelia có mô giậu mặt trên, mặt dới Qua nghiên cứu, nhận thấy, hai loài có khoảng 3-4 lớp mô giậu mặt lá, độ dày tầng dới 200 àm; tầng mô giậu K candel thờng K obovata khoảng lớp tế bào Riêng K obovata, mô giậu phân bố mặt dới lá; số lớp mô giậu mặt dới thờng có 1-2 lớp tế bào, dày khoảng 87,50 42 10,21 àm Các tế bào mô giậu mặt dới thờng xếp không liên tục, hệ thống khoang chứa khí phát triĨn (h×nh 8) H×nh Cấu tạo K obovata (ì 40) cắt ngang biểu bì hạ bì trên; mô giậu trên; bó dẫn; mô khuyết; mô giậu dới, chúng xếp không liên tục có khoang chứa khí lẫn vào Cấu tạo thân hai loài trang Phần thân non hai loài không tròn; chúng thờng có dạng ôvan; cấu tạo phân rõ phần vỏ phần trụ; bó dẫn sơ cấp tạo thành dải không liên tục, cách khoảng đặn Tuy nhiên, cấu tạo thân thứ cấp có số điểm khác biệt nh: mô mềm ruột K candel sớm hoá gỗ hoá gỗ nhiều so với K obovata Bên cạnh đó, thành phần cấu tạo hệ thống dẫn, sợi xylem K candel nhiều nhiều so với K obovata Đờng kính lòng mạch xylem K candel vào khoảng 23,75 2,50 àm K obovata khoảng 32,00 2,35 àm (hình 9) a b 2 3 H×nh CÊu tạo, cách xếp sợi xylem, mô mềm xylem, mạch xylem cđa hai loµi K candel (a) vµ K obovata (b) (x400) sợi xylem; mô mềm xylem; mạch xylem tơng đối đồng phân bố đặn quanh thân (hình 10) K candel, vết có kích thớc không đều, thờng có hai vết lớn kèm với vết nhỏ (hình 11) Số lợng mạch dẫn bó lớn nhiều hẳn so với vết khác (hình 11) Vết loài trang Vết phần nối liền hệ thống dẫn thân hệ thống dẫn mấu Số lợng vết hai loài hầu nh không khác nhng cấu tạo bó dẫn vết lại khác Đối với K obovata, vết có kích thớc 3 4 H×nh 10 CÊu tạo vết K obovata Hình 11 Cấu tạo vết K candel cấu tạo chi tiết bã dÉn cđa vÕt l¸; vÕt l¸; hƯ dẫn thân; khe cấu tạo chi tiÕt bã dÉn cđa vÕt l¸; vÕt l¸; hệ dẫn thân; khe III Kết luận Hai quần thể Kandelia phân bố hai vùng địa lý khác nhau, thuộc chi Kandelia (DC) Wight & Arn nh−ng chóng cã rÊt nhiỊu ®iĨm khác hình thái, cấu tạo (số lớp mô giậu, phân bố mô giậu, mật độ lỗ khí đơn vị diện tích, hình thái, cấu tạo lỗ khí), cấu tạo thân cấu tạo vết Qua dấu hiệu mà nghiên cứu kết hợp với nghiên cứu số lợng thể nhiễm sắc nhà khoa học Xin-ga-po, khẳng định Việt Nam, chi Kandelia có hai loài: Kandelia candel (L.) Druce phân bè ë miỊn Nam ViƯt Nam vµ Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong phân bố miền Bắc Việt Nam Tài liệu tham khảo 43 Chapman V J., 1975: Mangrove vegetation Aukland university, New Zealand Chiou Rong Sheue, Ho - Yih Liu and Jean W H Yong, 2003: Taxon, 52: 287-294 Ding Hou, 1958: Flora Malesiana, 5: 429490 Republic of Indonesia Hutchings P and Saenger P., 1987: Ecology of mangroves University of Queensland Press Phan Nguyên Hồng, 1991: Sinh thái thảm thực vật rừng ngập mặn Việt Nam: 31-125 Luận án Tiến sỹ khoa học sinh học Nguyễn Khoa Lân, 1996: Nghiên cứu giải phẫu sinh thái thích nghi loài chủ u mét sè rõng ngËp mỈn ViƯt Nam: 4-96 Luận án tiến sỹ sinh học hình thái, cấu tạo giải phẫu thích nghi quan sinh sản số loài ngập mặn miền Bắc Việt Nam Luận ¸n tiÕn sü sinh häc Ngun Hoµng TrÝ, 1996: Thực vật rừng ngập mặn Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hµ Néi Tomlinson P B., 1986: The botany of mangroves: 6-89 Cambridge university press 10 Thái Văn Trừng, 1978: Thảm thực vật rừng Việt Nam (trên quan điểm hệ sinh thái): 146 Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Tiến Bân (chủ biên), 2003: Danh lục loài thực vật Việt Nam, II: 880-881 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Liên, 2006: Nghiên cøu Complement to the flora of vietnam OF the NEW SPECIES KANDELIA OBOVATA SHEUE, LIU & YONG (BASED ON SIGNS OF MORPHOLOGY AND STRUCTURE OF PRODUCTION ORGANS) Nguyen Thi Hong Lien, Le Thi Anh Summary In the past years, it was believed that there is only one species Kandelia candel (L.) Druce under genus Kandelia belonged to Rhizophoraceae family This species distributed widely, and they can be found in any in mangrove forests in the world However, in 2004, some scientists found that there are two different Kandelia chromosome sets A research on the morphology and structure of reproduction organs of two populations in North and South of Viet Nam has been conducted Research results indicate that those population of Kandelia show differences in morphological characteristics, leaf structure, epidermis and stoma Stoma density K obovata is much more than those of K candel Cell numbers located around stoma are different in these species Although stoma cell of two species look like pisiform but stoma cell cells around stoma of K candel are arranged in circle order and those of K obovata are arranged in ovan order K obovata is histionic distributive in a whole leaf doubleside (have upper palisade tissue and underside palisade tissue) and K candel palisade tissue class number K candel less and have on-lied in upside, underside is had not Structure sterm of two species also different, especial in who structure secondary qualities The number of wood-fibre in textural component of K candel more than K obovata; vascular bed size of K obovata larger than K candel Structure leaf-impression of two species are also differents With author group what Sheue, Liu and Yong found along with our research results there in before we confirm that in Vietnam has K obovata and K candel Ngµy nhËn bµi: 18-7-2007 44 45 ... kÝch th−íc 3 4 H×nh 10 Cấu tạo vết K obovata Hình 11 Cấu tạo vết K candel cấu tạo chi tiÕt bã dÉn cđa vÕt l¸; vÕt l¸; hệ dẫn thân; khe cấu tạo chi tiết bó dẫn vết lá; vết lá; hệ dẫn thân; khe III... diện tích, hình thái, cấu tạo lỗ khí), cấu tạo thân cấu tạo vết Qua dấu hiệu mà nghiên cứu kết hợp với nghiên cứu số lợng thể nhiễm sắc nhà khoa học Xin-ga-po, khẳng định ViƯt Nam, chi Kandelia. .. Văn Trừng, 1978: Thảm thực vật rừng Việt Nam (trên quan điểm hệ sinh thái): 146 Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Tiến Bân (chủ biên), 2003: Danh lục loài thực vật Việt Nam, II: 880-881
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ sung một loài trang mới cho hệ thực vật Việt Nam: Kandelia Obovata Sheue, Liu & Yong (Dựa trên những dấu hiệu về hình thái, cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng), Bổ sung một loài trang mới cho hệ thực vật Việt Nam: Kandelia Obovata Sheue, Liu & Yong (Dựa trên những dấu hiệu về hình thái, cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng)

Từ khóa liên quan