Tiểu luật môn học: Điều hành sản xuất vận tải

21 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:29

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, tiểu luật môn học Điều hành sản xuất vận tải giới thiệu về Trường Cao đẳng nghề Đường sắt, phân tích đánh giá chung một số mặt hoạt động của nhà trường, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tuyển sinh. Hy vọng nội dung bài tiểu luận phục vụ hữu ích cho các bạn. Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG  SẮT Trường Cao đẳng nghề Đường sắt là cơ sở dạy nghề duy nhất hiện nay  thuộc Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam. Trường có q trình phát triển gắn  với sự phát triển của đất nước và ngành Giao thơng vận tải Đường sắt 1. Q trình phát triển Được   thành   lập  ngày   06  ­6­1955  theo   Quyết  định   số   978/QĐNS     Tổng   cục   Đường   sắt   với   tên   gọi   “Trường   Chức   công   Đường   sắt   Việt   Nam”. Nhiệm vụ của trường là bổ  túc nghiệp vụ  cho cán bộ  cơng nhân viên  của Tổng cục Đường sắt và nâng dần trình độ kỹ thuật cho cán bộ cơng nhân  theo kịp sự phát triển của ngành. Cơ sở ban đầu tại xã Thượng Thanh, huyện  Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1958 chuyển về  Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và đổi  tên thành “Trường Bổ túc nghiệp vụ đường sắt” Ngày 08/4/1965 Tổng cục Đường sắt đã có Quyết định số 556/TC thành  lập “Trường Cơng nhân lái xe lửa” trên cơ  sở  phát triển trường Bổ  túc  nghiệp vụ  đường sắt. Nhiệm vụ  của Trường là đào tạo đội ngũ cơng nhân  nghề lái tàu hoả cho ngành giao thơng vận tải đường sắt Ngày 12/3/1973 Bộ  giao thơng vận tải có Quyết định số  747/CT đổi tên  trường thành “Trường cơng nhân kỹ thuật vận tải Đường sắt ”. Trường có  nhiệm vụ  đào tạo cơng nhân kỹ  thuật các nghề  làm việc tại các nhà ga, các   đồn tàu trong ngành giao thơng vận tải đường sắt. Cơ sở của trường chuyển   xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng trong năm đó trường   tiếp nhận ngun trạng “Trường bổ  túc nghiệp vụ  vận tải” của Cục vận  chuyển thuộc Tổng cục đường sắt sát nhập vào Ngày 11/7/1990 Bộ giao thơng vận tải có Quyết định số 1266/QĐ ­TCCB  đổi tên trường thành “ Trường kỹ  thuật và nghiệp vụ  đường sắt I”. Ngày  12/8/1991 theo quyết định số  1581/TCCB­GTBĐ của Bộ  Giao thông vận tải  trường tiếp nhận nguyên trạng “Trường quản lý và nghiệp vụ  đường sắt”.  Ngày 18/9/1991 theo quyết định số  1850/TCCB­GTBĐ của Bộ  Giao thơng  vận tải trường tiếp nhận ngun trạng “Trường cơ khí đường sắt I”. Nhiệm   vụ của trường lúc này là đào tạo cơng  nhân kỹ thuật các nghề làm việc trong  tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành giao thơng vận tải đường   sắt, tổ  chức đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ  cho cán bộ  nhân  viên đang làm việc trong ngành Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 1 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Ngày 20/7/1992 trường được phép xây dựng cơ  sở  mới tại xã Thượng  Thanh,   huyện   Gia   Lâm,   Hà   Nội   theo   ý   kiến   phê   duyệt     văn     số  3141/GT­BĐ của văn phòng Hội đồng Bộ  trưởng và các Quyết định của cơ  quan thẩm quyền nhà nước và thành phố Hà Nội. Sau thời gian xây dựng, kể  từ năm 1994 trụ sở mới của trường có địa chỉ   xã Thượng Thanh, huyện Gia  Lâm, Hà Nội nay là Phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, quận Long Biên ,  Hà Nội Ngày 20/3/1998 Bộ  giao thơng vận tải có Quyết định số  435/1998/QĐ­ BGTVT nâng cấp trường Trường kỹ  thuật và nghiệp vụ  đường sắt I thành  “Trường Trung học Đường sắt”. Tháng 11/1998 trường tiếp nhận ngun  trạng Trung tâm đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ đường sắt Đà Nẵng sáp nhập  vào. Lúc này trường có nhiệm vụ đào tạo kỹ thuật viên và cơng nhân kỹ thuật  lành nghề  cho ngành đường sắt và xã hội, tổ  chức đào tạo lại và bồi dưỡng   nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đang làm việc trong ngành Ngày 12/01/2007 Bộ  trưởng Bộ  Lao động Thương binh và Xã hội có  Quyết định số 79/QĐ­BLĐTBXH thành lập trường  “Cao đẳng nghề Đường  sắt   I” trên     sở   nâng   cấp   trường   trường   Trung   học   Đường   sắt   Tháng  8/2007 trường tiếp nhận nguyên trạng “Trường Trung học đường sắt II” theo   quyết định số  926/QĐ­ĐS ngày 01/8/2007 của Tổng Cơng ty đường sắt Việt  Nam Ngày 12/08/2009 Bộ  trưởng Bộ  Lao động Thương binh và Xã hội có  Quyết định số  1029/ QĐ ­ BLĐTBXH về  việc đổi tên trường  “Cao đẳng  nghề  Đường sắt I”  thành Trường “Cao đẳng nghề  Đường sắt ”. Với ba   sở  chính đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Đường sắt: Trụ  sở  chính tại  Long Biên ­ Hà Nội và Trung tâm Mê Linh tại Mê Linh, Tại Đà Nẵng có  Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Nghiệp vụ Đường sắt Đà Nẵng, tại Sài Gòn  có Phân Hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt phía Nam Trường Cao đẳng nghề  đường sắt có nhiệm vụ: Đào tạo nghề  theo 3  cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng   cao trình độ  kỹ  năng nghề  cho người lao động theo u cầu của cơ  sở  sản   xuất kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật –   công nghệ  nâng cao chất lượng, hiệu quả  đào tạo. Tổ  chức sản xuất, kinh   doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật Tính đến năm 2015, Trường Cao đẳng nghề Đường sắt đã có 60 năm xây  dựng và trưởng thành, Trường đã đào tạo 14.619 Cơng nhân kỹ  thuật lành  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 2 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải nghề; 1.477 Kỹ  thuật viên trung cấp; Bồi dưỡng nâng cao trình độ  kỹ  năng  nghề  cho 15.689 người lao động của Tổng Cơng ty Đường sắt Việt nam và  các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác; Liên kết đào tạo 1.194 người lao  động đạt trình độ  cao đẳng và đại học. Trong số  những học sinh cũ đã tốt  nghiệp của Trường có 2 người trở thành anh hùng lao động, nhiều người đạt   giải vàng qua các hội thi giỏi nghề của ngành đường sắt, nhiều người được   đề bạt vào các cương vị lãnh đạo trong các doanh nghiệp thuộc Tổng cơng ty  Đường sắt Việt Nam  Với những đóng góp cho sự  nghiệp giáo dục và đào tạo. Trường Cao  đẳng nghề Đường sắt đã vinh dự được tặng thưởng: 2 hn chương lao động  hạng ba (1983, 1996 ), 1 hn chương lao động hạng nhất (2000), 1 hn   chương độc lập hạng ba (2005) nhiều bằng khen của chính phủ và các Bộ 2. Tình hình hiện tại Tên trường: Trường Cao đẳng nghề Đường sắt  Tên giao dịch quốc tế: Vietnam railway vocational college Địa chỉ trụ sở chính: Phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long   Biên, thành phố  Hà Nội ­ Điện thoại và fax 08 04 8710384 – Email: ­        Website: http://www.truongduongsat.edu.vn Các cơ sở đào tạo : Phân hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt Phía Nam. Địa chỉ: số 7­ đường Lý   Thường Kiệt, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.        Trung tâm đào tạo Đường sắt Sài Gòn ­ Địa chỉ: Số  590 ­ đường Cách  Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Nghiệp vụ Đường sắt Đà Nẵng. Địa chỉ:  Phường Hồ Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Nghiệp vụ Đường sắt Mê Linh. Địa chỉ:   Xã Kim hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Trung tâm Quản lý và Nghiệp vụ  Đuờng sắt. Địa chỉ: Phố  Gia Quất,  phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Lưu lượng đào tạo: 3.000 học sinh sinh viên chính qui / 1 năm Cơ sở vật chất : Tổng quỹ đất được quyền sử dụng 140.307 m2. Trong  đó tại Long Biên ­ Hà Nội 27.557 m2, Mê Linh ­ Hà Nội 37.633 m2, Liên  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 3 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải chiểu­ Đà Nẵng 42.000 m2, Dĩ An ­ Bình Dương 32.200 m2, Quận 3 Thành  phố  Hồ Chí Minh 917 m2. Trên các diện tích đó đã xây dựng 63 phòng học lý  thuyết; 17 phòng thực hành chun mơn nghề; 4 xưởng cơ khí; 3 giảng đường   lớn loại 400 chỗ ngồi; 4 phòng hội thảo loại 100 chỗ ngồi; 4 khu thể thao có  các sân bóng đá, bóng chuyền, quần vợt; 4 thư viện và phòng đọc; 4 khu ký   túc xá học sinh sinh viên với tổng số 2000 chỗ ở; Các máy móc trang thiết bị  đủ khả năng đáp ứng nhu cầu dạy nghề hiện tại Nghề đào tạo:  Đào tạo 23 nghề  ở 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung  cấp nghề, sơ  cấp nghề  gồm: Điều hành chạy tàu hoả; Thơng tin tín hiệu   đường sắt; Quản trị  kinh doanh vận tải; Cơng nghệ  chế  tạo và bảo dưỡng  đầu máy; Cơng nghệ  chế  tạo và bảo dưỡng toa xe; Xây dựng và bảo dưỡng   cơng trình giao thơng; Kế  tốn doanh nghiệp; Quản trị mạng máy tính; Điện  cơng nghiệp; Điện dân dụng; Lái tàu; Khách hố vận đường sắt; Vận hành và  bảo dưỡng máy thi cơng; Lái phương tiện chun dùng đường sắt; Lắp đặt  cầu; Trắc địa cơng trình; Gia cơng kết cấu thép; Hàn điện; Hàn hơi; Cắt gọt  kim loại; Sửa chữa thiết bị  điện lạnh; Gác đường ngang, cầu chung; Tuần   đường, tuần cầu, tuần hầm 3. Mục tiêu chung: “Tăng cường sự  đồn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ  trường; tăng cường đầu tư  cơ sở  vật chất, đổi mới chương trình và mở  rộng các hình thức đào tạo để Trường có đủ năng lực đào tạo nguồn nhân  lực có chất lượng cao đáp  ứng được nhu cầu phát triển đường sắt hiện  đại” Đổi mới cơ  bản và tồn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc   thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực cán bộ, gi ảng viên và khai thác các  nguồn lực khác có thể  của Nhà trường cho sự  nghiệp đào tạo nguồn nhân  lực trực tiếp chongành Đường sắt và xã hội, có năng lực hành nghề  tương  ứng với trình độ đào tạo, có khả năng sáng tạo, thích ứng với mơi trường làm  việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế,  đảm bảo nâng cao năng suất, chất  lượng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người học  sau khi hồn thành  khố học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm để tiến thân lập nghiệp Phấn đấu trở  thành cơ  sở  giáo dục nghề  nghiệp trọng điểm chất lượng  cao để đào tạo đội ngũ kỹ sư thực hành, cơng nhân kỹ thuật cao đáp ứng nhu   cầu nhân lực trực tiếp có trình độ  cao phục vụ  tiến trình cơng nghiệp hóa,  hiện đại hóa ngành giao thơng vận tải  4. Chức năng, nhiệm vụ: Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 4 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải 4.1. Chức năng: Trường Cao đẳng nghề Đường sắt là cơ  sở  giáo dục nghề nghiệp trong  hệ  thống giáo dục quốc dân, chịu sự  quản lý trực tiếp của Tổng Cơng ty   Đường sắt Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ  Giao thông vận tải,  Bộ  Lao động ­ Thương binh và Xã hội, Bộ  Giáo dục và Đào tạo, đồng thời   chịu sự  quản lý lãnh thổ  của UBND thành phố  Hà Nội, thành phố  Đà Nẵng,  tỉnh Bình Dương, thành phố  Hồ  Chí Minh và các cơ  quan quản lý Nhà nước  liên quan 4.2. Nhiệm vụ: ­ Tổ  chức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực kỹ  thuật   các trình độ  Cao   đẳng nghề, Trung cấp nghề  và Sơ  cấp nghề  nhằm trang bị  cho người học   năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, sức khỏe, đạo đức,   lương tâm nghề  nghiệp, ý thức tổ  chức kỷ  luật, tác phong cơng nghiệp, tạo   cho họ kỹ năng làm việc, tìm việc, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao  hơn đáp ứng u cầu sản xuất kinh doanh, phát triển của ngành đường sắt và  thị trường lao động; ­ Tổ chức đào tạo, dạy nghề và các hoạt động giáo dục khác phù hợp với  mục tiêu chương trình đào tạo các ngành, nghề  theo danh mục đào tạo đã   đăng ký và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép; ­ Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến   thức và kỹ  năng nghề  nghiệp; các chương trình chuyển giao cơng nghệ; các  chương trình đào tạo nghề theo kế hoạch của Tổng Cơng ty Đường sắt Việt   Nam, u cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động; ­ Xây dựng, trình duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, kế  hoạch đào tạo, vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhiên liệu, năng lượng  phục vụ dạy nghề ở các trình độ  Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp  nghề đối với các ngành, nghề mà Trường được phép đào tạo; ­ Xây dựng kế  hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề; tổ chức   các hoạt động dạy, học; thi, kiểm tra, cơng nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng   chỉ học nghề theo quy định của Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội; ­ Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ,   cơng nhân viên chức của Trường đảm bảo đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 5 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải trình độ  phù hợp với ngành nghề, quy mơ và trình độ  đào tạo theo quy định   của Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam và quy định của pháp luật; ­ Tổ  chức thực hiện các chương trình thực nghiệm, nghiên cứu đề  tài  khoa học cơng nghệ  chuyên ngành;  ứng dụng tiến bộ  kỹ  thuật, chuyển giao   công nghệ; thực hiện các dịch vụ  khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh  phù hợp với ngành, nghề  đào tạo và các nhiệm vụ  khác do Tổng Công ty  Đường sắt Việt Nam giao theo quy định của pháp luật; ­ Tổ chức các hoạt động thơng tin bằng các hình thức in ấn, xuất bản các  ấn phẩm tài liệu, giáo trình phục vụ cơng tác đào tạo và nghiên cứu khoa học  của Trường theo quy định của pháp luật; ­ Thực hiện các quan hệ  hợp tác, liên kết, liên thơng về  đào tạo, dạy  nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học cơng nghệ  với các cơ  quan, tổ  chức, cá nhân   trong và ngồi nước theo quy định của  pháp luật và Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam; ­ Xây dựng và trình Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt quy  hoạch và kế hoạch phát triển Trường dài hạn (10 năm), trung hạn (5 năm) và   hàng năm; ­ Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo  quy định của Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam và pháp luật; ­ Đầu tư, xây dựng cơ  sở  vật chất theo quy mơ đào tạo và phát triển  bằng nguồn vốn từ  ngân sách Nhà nước cấp, Tổng Cơng ty Đường sắt Việt  Nam cấp, các nguồn vốn vay, vốn huy động và từ  hoạt động kinh tế  của  Trường; ­ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy   định của pháp luật Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 6 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Chương 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHUNG MỘT SỐ MẶT  HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 1. Về mặt cơ sở vật chất Với  tổng quỹ  đất được quyền sử  dụng 140.307 m2  phân bố  khắp ba  miền, nhà trường đã đầu tư  xây dựng các phòng học lý thuyết, phòng học   thực hành chun mơn, đầu tư mua sắm, xây dựng các trang thiết bị mơ phỏng  q trình tác nghiệp ngồi thực tế Cụ thể, các phòng học lý thuyết được xây dựng với diện tích khác nhau,  phù hợp để bố trí các lớp đơng hay ít học viên phù hợp với từng lớp, từng thời   điểm, từng mơn học. Phòng học được trang bị bàn ghế theo tiêu chuẩn, bảng   từ, đèn tp cung cấp đủ  ánh sáng, quạt trần, quạt tường phục vụ  làm mát  trong mùa hè, phơng chiếu phục vụ sử dụng máy chiếu… Trong thời gian tới,  khu vực Long Biên sẽ  lắp camera theo dõi tại một số  phòng học nhằm giám   sát q trình giảng dạy, học tập cũng như thi/kiểm tra. Với số phòng học như  trên, hiện tại cơ  bản đã đáp  ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập trong  trường. Tuy nhiên ở một số thời gian cao điểm tổ chức học lại nhiều mơn thì  phòng học hơi thiếu, nhưng cũng có thể sắp xếp được một cách tương đối Các phòng học thực hành chun mơn cũng đã được xây dựng và trang bị  các máy móc mơ phỏng giống như  ngồi thực tế  sản xuất. Phòng học thực   hành bán vé được xây dựng thiết kế các cửa vé mơ phỏng giống như khu vực   bán vé tại ga Hà Nội với phần mềm bán vé điện tốn. Phòng học thực hành  nghề  điều hành chạy tàu với sa bàn chạy tàu mơ phỏng hành trình chạy tàu  của các đồn tàu trên tuyến sử  dụng phương pháp đóng đường nửa tự  động,  tự động. Có mơ hình đài khống chế liên khóa với sa bàn chạy tàu. Có máy thẻ  đường dùng cho thực hành đóng đường bằng máy thẻ  đường. Các loại sổ  sách ghi chép, ấn chỉ phục vụ thực hành các nghề được trang bị đầy đủ, một   số  loại sử  dụng chính sổ  sách đang sử  dụng ngồi thực tế  sản xuất, một số  loại được thiết kế giống như thực tế phục vụ học viên thực hành giống như  tác nghiệp ghi chép ngồi thực tế sản xuất Phòng học thực hành nghề  lái tàu có trang bị  mơ phỏng lái tàu, với các  hình ảnh giống như đang trên một chuyến tàu, nhằm giúp học viên hình dung  và thực hành các thao tác xử lý như đang ngồi trên đầu máy.  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 7 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Phòng học thơng tin tín hiệu được trang bị  các máy móc hiện đại, đài  khống chế hoạt động giống như ngồi ga nhằm giúp học viên nắm bắt được  thực tế hoạt động của các loại máy móc thiết bị sau khi ra trường cơng tác Ngồi ra còn có đầu máy, toa xe phục vụ thực hành mơ đun như phục vụ  hành khách trên tàu, khám máy, khám xe, sửa chữa đầu máy, toa xe, thực hành  mơ đun ghép nối đầu máy – toa xe, ghi và đường phục vụ thực hành mơ đun   gác ghi. Các loại thiết bị, tín hiệu cầm tay như cờ, đèn, chèn, búa, các biển tín  hiệu di động … cũng được trang bị  đầy đủ  phục vụ  q trình học tập, thực   hành của học viên Tuy nhiên hiện nay một số  máy móc, trang bị  đã xuống cấp, một số  đã   lạc hậu so với cơng nghệ sản xuất hiện nay ngồi thực tế, cần có sự  đầu tư,  trang bị, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt nhất q trình dạy và học Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã đầu tư xây dựng các sân thể thao phục  vụ  nhu cầu rèn luyện thể  dục thể  thao của học viên cũng như  cán bộ  cơng   nhân viên trong trường, tính cả  ba khu vực có 4 sân bóng  đá, 5 sân bóng   chuyền, 3 sân tennis, 7 bàn bóng bàn, 4 đường chạy nhảy và phòng tập thể  dục. Phục vụ học viên có 5 khu ký túc xá đầy đủ điện nước, vệ sinh tốt, khu   nhà ăn tập thể rộng rãi đáp ứng nhu cầu ở nội trú của những học viên ở xa Hàng năm, kế hoạch cho cơng tác duy tu, bảo dưỡng, mua sắm, trang bị   sở  vật chất phục vụ  cho các hoạt động của nhà trường đều được xây  dựng trước khi kết thúc năm tài chính và được thơng báo rộng rãi đến từng   cán bộ  cơng nhân viên trong nhà trường. Trong đó các kế  hoạch cơ  sở  vật  chất liên quan đến cơng tác đào tạo ln được quan tâm hàng đầu như: mua  sắm trang thiết bị  mới, xây dựng các phòng học, sửa chữa, bảo dưỡng các  thiết bị dạy học đang sử dụng hay có hỏng hóc… Các kế hoạch đó được triển   khai thực hiện theo các giai đoạn như  trong kế  hoạch đề  ra, giao các phòng  chức năng trực tiếp thực hiện, phòng Quản lý thiết bị  và xây dựng cơ  bản   đóng vai trò chính trong q trình thực hiện Q trình thực hiện các kế  hoạch về  cơ  sở  vật chất được tổ  chức hợp  lý. Việc mua sắm, trang bị đồ  dùng dạy học cho các khoa chun mơn trước   khi thực hiện có sự  tham khảo xin ý kiến của các khoa để  thiết bị  được phù  hợp với u cầu giảng dạy cũng như  học tập của học viên. Q trình thực   hiện cũng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ  của nhà trường cũng như  các  khoa có liên quan, báo cáo hội đồng trường theo định kỳ để hội đồng trường  nằm bắt, theo dõi nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình ở mức cao nhất Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 8 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Các trang thiết bị sau khi hồn thiện được tổ chức nghiệm thu đúng quy  trình và thủ tục, thường xun có sự trao đổi thơng tin qua lại giữa người sử  dụng và người phụ trách xây dựng để  có những nghiên cứu cải tiến cho phù  hợp, hay sửa chữa các lỗi thơng thường trong q trình sử dụng. Trang thiết bị  trong q trình sử  dụng có sổ  sách theo dõi thường xun, giao cho một cá  nhân chịu trách nhiệm quản lý nhằm đảm bảo chất lượng cũng như  tuổi thọ  của thiết bị 2. Về cơng tác tổ chức cán bộ Sơ đồ cơ cấu tổ chức trường Với 6 phòng chức năng, 10 khoa – tổ  mơn như  hiện nay, các hoạt động  của nhà trường đang diễn ra khá trơi chảy. Với chức năng tham mưu cho Hiệu  trưởng về  cơng tác xếp sắp tổ  chức, tuyển dụng lao động, đề  bạt, thun   chuyển, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB GV NV; thực hiện các  trình tự  thủ  tục về  cơng tác tổ  chức cán bộ  theo chỉ  đạo của Hiệu trưởng,  phòng Hành chính – Tổ  chức đã làm tốt cơng tác sắp xếp cán bộ  ­ giáo viên  theo các phòng ban chức năng phù hợp với chun mơn, năng lực cơng tác của  từng người. Các giáo viên thuộc các khoa chun mơn được trang bị  các đồ  dùng cần thiết để  làm việc tại phòng làm việc của khoa – tổ cũng như  trong   q trình lên lớp giảng dạy. Một số giáo viên kiêm chức được bố trí làm việc   các phòng ban được tính giảm giờ  giảng để  có thời gian vừa lên lớp vừa  làm cơng tác chun mơn của phòng. Việc tổ  chức các phòng, khoa cũng đã  căn cứ theo tình hình thực tế  u cầu cơng việc trong từng giai đoạn để  sắp  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 9 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải xếp cho phù hợp, đảm bảo hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ với hiệu quả  tối ưu nhất Đứng đầu các bộ  phận đều là những người có chun mơn cao, có khả  năng quản lý, bao qt cơng việc, ln tâm huyết với cơng việc, là những  người gương mẫu trong việc chấp hành tốt những quy định của nhà nước,   nội quy quy chế  của nhà trường, có khả  năng tập hợp, động viên nhân viên  trong bộ phận mình phụ trách thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chun mơn  của bản thân cũng như  tham gia và các hoạt động chung của đơn vị. Đa số  người đứng đầu bộ phận đều nhận được sự tín nhiệm cao của các nhân viên   trong bộ phận, tạo nên sức mạnh tập thể của bộ phận Nhằm nâng cao trình độ  chun mơn cho cán bộ, giáo viên, cơng nhân  viên trong trường, nhà trường ln có các chính sách khuyến khích cán bộ  nhân viên học tập nâng cao trình độ. Cán bộ, nhân viên các phòng ban được  bố trí tập huấn sử dụng các phần mềm mới, các thiết bị mới phục vụ cho q  trình cơng tác. Giáo viên các khoa được tạo điều kiện học tập nâng cao trình  độ  chun mơn phục vụ  giảng dạy. Hiện nay nhà trường có  140 người là  giảng viên cơ  hữu, trong đó 33 người có trình độ  trên đại học, 92 người có  trình độ  đại học, 15 kỹ thuật viên và thợ bậc cao. Giảng viên thỉnh giảng 25   người là các chun gia đầu ngành trong Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam   Nhà trường cũng liên hệ  và sắp xếp bố  trí giáo viên các khoa tham gia các   khóa đào tạo, huấn luyện sử  dụng các trang thiết bị  mới hiện đại do Tổng  cơng ty Đường sắt Việt Nam tổ  chức nhằm trang bị  các kiến thức mới cho  giáo viên, phục vụ cơng tác đào tạo tốt hơn. Ngồi ra nhân viên các phòng ban  cũng thường xun được cử  đi tập huấn các nghiệp vụ  như: phòng tài chính   kế tốn tập huấn về cài đặt sử  dụng phần mềm kế tốn mới của Tổng cơng  ty; đội ngũ bảo vệ tập huấn về nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các   tình huống; nhân viên phòng Quản lý học sinh sinh viên tập huấn về cơng tác   quản lý, giám sát, giáo dục học sinh sinh viên trong trường học… Tuy nhiên, hiện nay việc bố  trí nhân viên và phân cơng nhiệm vụ  còn  một số  điểm chưa hợp lý, gây ra sự  chồng chéo trong quản lý, làm việc, dễ  nảy sinh tâm lý ỷ lại. Ví dụ như việc phân cơng làm vệ sinh phòng học, hiện   nay đang phân một số phòng cho nhân viên phòng Hành chính – Tổ chức, một  số phòng lại phân cho Trung tâm Quản lý nghiệp vụ Đường sắt, như vậy có  thể  tạo ra sự  chồng chéo, nhất là khi có sự  thay đổi về  lớp học, phòng học  của các hệ khác nhau, trong những thời điểm lớp đơng mà số phòng học phân  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 10 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải bổ cho các bộ phận khơng đáp ứng được phải mượn của bộ phận khác… Do  đó cần nghiên cứu sắp xếp lại một số  vị trí, giao cơng việc đảm bảo khơng  có sự chồng chéo 3. Về cơng tác đào tạo, liên kết đào tạo Với lưu lượng đào tạo hàng năm khoảng 3000 học sinh sinh viên hệ  chính quy, cơng tác đào tạo của nhà trường ln được đảm bảo thực hiện   đúng tiến độ giảng dạy đề ra đầu mỗi năm học. Hiện nhà trường đào tạo ba   hệ  chính quy là Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề  và Sơ  cấp nghề. Hệ  Cao   đẳng nghề  có thời gian đào tạo là 36 tháng (3 năm), hệ  Trung cấp nghề  có  thời gian đào tạo là 24 tháng (2 năm) và hệ Sơ cấp nghề có thời gian đào tạo  là 6 tháng hoặc 9 tháng. Chương trình đào tạo cho các nghề theo từng hệ đào  tạo đã được xây dựng đầy đủ, thường xun được chỉnh lý cho phù hợp với   thực tế  cơng tác đào tạo. Thời lượng đào tạo lý thuyết và thực hành được   phân bổ tương đối sát với u cầu đào tạo nghề là 30% lý thuyết và 70% thực   hành. Trong đó học viên được đi thực tập sản xuất với thời gian khá dài, đặc   biệt nghề lái tàu có thời gian thực tập mỗi đợt lên tới 6 tháng liên tục Trước khi bắt đầu thực hiện một mơn học/mơ đun, mỗi giáo viên đều  chuẩn bị  lịch giảng dạy thể hiện nội dung lên lớp của từng số  giáo án, thời   gian thực hiện mỗi giáo án, thời gian bắt đầu và kết thúc mơn học/mơ đun.  Q trình lên lớp của giáo viên được thường xun kiểm tra, giám sát về giờ  giấc và hoạt động giảng dạy. Hồ  sơ  giáo án của giáo viên khi lên lớp bao  gồm Sổ  lên lớp, giáo án, sổ  tay giáo viên, giáo trình hoặc bài soạn giảng, tài  liệu tham khảo thêm (nếu có) được u cầu chuẩn bị đầy đủ  và được khoa,  tổ  mơn ký duyệt đầy đủ. Phòng Kiểm định chất lượng cũng thường xun  theo dõi, kiểm tra, tiến hành kiểm tra tổng thể  mỗi năm hai lần nhằm phát  hiện những thiếu sót, chấn chỉnh, u cầu bổ sung nhằm đảm bảo hồ sơ giáo  viên được đủ và đúng quy định Các   mơn   học   lý   thuyết     tổ   chức   học   tập       phòng   học   lý  thuyết, cung cấp những kiến thức cơ bản cũng như chun sâu về nghề. Giáo  trình được thường xun chỉnh lý, biên soạn lại cho phù hợp với các văn bản,  quy định mới của ngành. Cơng tác tổ chức thi/kiểm tra kết thúc mơn học được   tổ  chức bài bản, theo đúng quy định của nhà trường về  tổ  chức thi/kiểm tra,   đảm bảo nghiêm túc, đúng thủ tục quy định Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 11 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Các mơ đun thực hành được tổ chức học tập tại phòng thực hành chun  mơn hoặc xưởng thực hành với các trang thiết bị  thực tập đầy đủ  cho học  viên. Các thao tác cơng việc được giảng dạy dựa trên cơng việc thực tế ngồi   sản xuất mà sau này người học sẽ thực hiện. Chương trình giảng dạy các mơ   đun cũng được thay đổi cho đúng với thực tế những sửa đổi của ngành. Kết   thúc mơ đun, học viên thi với phần lý thuyết hệ  thống lại các kiến thức đã  học và thực hành tác nghiệp chính của mơ đun đó theo quy định chấm điểm  của mơ đun Các học viên sau khi hồn thành các mơn học, mơ đun trong chương trình  đào tạo theo hệ  đào tạo và ngành học của mình sẽ  được tham gia thi tốt   nghiệp với hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết tổng hợp các   kiến thức chính của các mơn học liên quan trực tiếp đến nghề  đào tạo. Phần  thi thực hành u cầu học viên thực hiện tác nghiệp chính của nghề  đào tạo   dựa trên các thiết bị mơ phỏng theo chính các thao tác mà sau này người học   sẽ đảm nhiệm. Việc gắn q trình học tập tại trường với thao tác từ thực tế  sản xuất giúp học viên nắm được những kiến thức cơ  bản về  nghề  nghiệp   của bản thân sau khi ra trường Trong những năm qua, sản phẩm đầu ra của nhà trường là những lớp  học sinh tốt nghiệp đã được các đơn vị trong ngành đường sắt và xã hội cơng  nhận về  chất lượng. Tuy nhiên còn một số  học viên chưa đáp  ứng được về  mặt kỹ năng và thái độ làm việc tại các đơn vị. Do đó cần nâng cao hơn nữa  việc đào tạo cả về kỹ năng làm việc cũng như thái độ, ý thức trong q trình  cơng tác Ngồi đào tạo học viên hệ chính quy, nhà trường cũng thường xun mở  các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện sử  dụng các trang thiết bị, cơng   nghệ  mới thơng qua các hợp đồng đào tạo với các đơn vị  sản xuất. Như  lớp   huấn luyện an tồn lao động, nghiệp vụ giải quyết tai nạn giao thơng đường   sắt, đào tạo sử dụng thiết bị điện khí tập trung 6502, đào tạo sử dụng thiết bị  tín hiệu đi tàu thay thế  toa xe trưởng tàu hàng, bồi dưỡng nghiệp vụ  đảm  bảo an ninh trật tự  sân ga… Các lớp đều thực hiện đúng nội dung chương  trình, đảm bảo trang bị, hồn thiện kiến thức, kỹ năng cho các học viên về dự  học Nhà trường cũng đã và đang ký kết các hợp đồng đào tạo nhân lực cho  các đơn vị có sử dụng đường sắt như Cơng ty kho vận Đá Bạc, Cơng ty tuyển  than Cửa Ơng, cơng ty nhiệt điện Phả Lại, cơng ty khai thác quặng Apatit Lào  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 12 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Cai, cơng ty…. Núi Hồng… Đây là những đơn vị  có xây dựng và sử  dụng  đường sắt chun dùng, cần có đội ngũ cơng nhân bảo dưỡng, sửa chữa, vận   hành, khai thác các tuyến đường, nhà ga, phương tiện vận tải phục vụ  q  trình làm việc của đơn vị. Để  tạo điều kiện cho các đơn vị  có thể  cử  cơng  nhân vừa làm việc vừa học tập, nhà trường đã cử giáo viên đến trực tiếp tại   cơng ty để giảng dạy, các mơn học đảm bảo theo nội dung chương trình đào  tạo cho các chức danh đã được duyệt. Các đơn vị  đã trở  thành những bạn  hàng thân thiết của nhà trường trong thời gian qua Liên kết đào tạo cũng là một mảng mà nhà trường ln quan tâm. Hiện  tại trường tổ  chức liên kết tuyển sinh đào tạo hệ  vừa làm vừa học với các  trường Đại học Giao thơng vận tải, Đại học Vinh, Đại học Kinh tế quốc dân  với các ngành: Vận tải kinh tế đường sắt, Cầu – đường sắt, Đầu máy toa xe,  Luật học, Kế  tốn, Quản trị  kinh doanh tổng hợp. Học viên các lớp liên kết   được đảm bảo về điều kiện phòng học, ánh sang, điều hòa, nước uống, cung   cấp giáo trình, tài liệu… Chương trình học của các lớp đảm bảo thực hiện  đúng theo quy định của các trường liên kết 4. Về cơng tác tuyển sinh Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng nghề  Đường   sắt đã đào tạo ra hơn 14000 cơng nhân kỹ  thuật lành nghề, cung cấp nguồn  nhân lực có chất lượng cho Đường sắt Việt Nam nói riêng và ngành đường  sắt cả  nước nói chung. Trước đây khi ngành đường sắt vận hành theo cơng  nghệ sản xuất cũ, cơ chế quản lý cũ, thì nhu cầu về nguồn nhân lực ln rất   lớn. Vì vậy nguồn tuyển sinh đầu vào của nhà trường ln ln  ổn định  ở  mức cao. Tuy nhiên trong những năm gần đây, khi ngành đường sắt cải tiến   cơng nghệ  sản xuất, lắp đặt vận hành các trang thiết bị  hiện đại, giảm bớt  sức lao động, đồng thời quản lý theo cơ  chế  mới, thì nhu cầu nhân lực đang   giảm xuống. Những yếu tố đó đang làm cho lượng thí sinh dự tuyển vào nhà  trường ngày càng giảm Bên canh các nghề  đào tạo cho ngành đường sắt, thì trường còn có đào  tạo một số ngành cho xã hội như kế tốn doanh nghiệp, hàn, cắt gọt kim loại,   điện tử  điện lanh… Tuy nhiên số  lượng học viên học các nghề  này là rất ít,  thậm chí có nghề khơng mở được lớp. Ngun nhân chính của tình trạng này  là do hiện nay có rất nhiều trường cũng có đào tạo các nghề  này, thậm chí  nhiều trường rất có tên tuổi trong hệ  thống giáo dục chun nghiệp cũng có  chiêu sinh các lớp ngắn hạn, dài hạn khác nhau. Do đó trường bị  cạnh tranh  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 13 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải gay gắt về  các nghề  này trong cơng tác tuyển sinh mà chưa có được những  giải pháp tốt để  thu hút được người học. tình trạng này rất cần được cải  thiện nhằm đảm bảo hiệu quả  sử  dụng nguồn nhân lực cũng như  các trang   thiết bị đã được mua sắm 5. Về các mặt hoạt động khác a. Cơng tác đảm bảo an ninh trật tự Cơng tác đảm bảo an ninh trật tự  trong nhà trường ln được bao lãnh  đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo thường xun. Bộ phận bảo vệ được thành  lập trực thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp có trách nhiệm đảm bảo trật tự trị  an trong khu vực trường, phối hợp giữ  gìn an ninh trật tự  khu vực ký túc xá  học sinh sinh viên. Mỗi ban làm việc phân cơng 2 người, làm việc theo chế độ  lam 12 giờ nghỉ 24 giờ luân phiên ngày đêm. Bộ phận bảo vệ có trách nhiệm  quản lý người ra vào trường, ngăn chặn các đối tượng xấu vào trường thực   hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, đánh người. Bọ  phận này cũng có  nhiệm vụ  bảo vệ  tài sản của nhà trường, tài sản của các cá nhân gửi trong   khu vực trường Nhà trường ln giữ mối liên hệ tốt với cơng an phường, chủ động phối  hợp với lực lượng này khi có sự  việc xảy ra, mời cơng an phường tiến hành  điều tra, xử lý cac vụ việc lớn xảy ra trong trường. Trong tháng 11 năm 2015,  nhà trường đã phối hợp với lực lượng cơng an Phòng cháy chữa cháy tổ chức   tập huấn, diễn tập cơng tác phòng cháy chữa cháy cho các cán bộ, giáo viên,  cơng nhân viên trong tồn trường, nhằm nâng cao ý thức giữ  gìn tài sản, ý   thức phòng ngừa hỏa hoạn, nẵm được các thao tác xử lý khi có hỏa hoạn xảy   b. Cơng tác quản lý học sinh sinh viên, chế độ chính sách với học sinh   sinh viên Mỗi lớp học sinh sinh viên đều có một giáo viên chủ  nhiệm. Giáo viên  chủ  nhiệm là người có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc q trình học tập, rèn  luyện của học viên lớp mình phụ  trách. Đồng thời giáo viên chủ  nhiệm cũng   là người tun truyền, phổ biến các nội quy, quy chế của nhà trường đến các  học viên, đảm bảo mỗi học viên nắm được các quy định của nhà trường trong   học tập, rèn luyện. Giáo viên chủ nhiệm cũng là người trực tiếp đề nghị khen  thưởng đối với những học viên có thành tích tốt, đề  nghị  kỷ  luật đối với  những học vien vi phạm nội quy lên hội đồng nhà trường xem xét ra quyết   Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 14 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải định. Giáo viên chủ  nhiệm chính là người truyền cảm hứng học tập cho học   viên, rèn luyện ý thức học tập cũng như bồi đắp nhân cách cho học viên Phòng Quản lý học sinh sinh viên có nhiệm vụ xây dựng kế  hoạch giáo  dục và quản lý học sinh sinh viên, quản lý các ký túc xá được giao, tổ  chức  cho học viên lao động xây dựng trường và lao động vệ sinh mơi trường; phối   hợp với chủ nhiệm lớp và phòng đào tạo trong việc xét đạo đức của học viên  trong học kỳ, năm học, khóa học; phối hợp với cơng an, chính quyền địa   phương trong cơng tác quản lý học viên, hướng dẫn học viên nghiêm chỉnh  chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường, quy định  của chính quyền địa phương. Phòng Quản lý học sinh sinh viên cùng với giáo  viên chủ  nhiệm trực tiếp theo dõi q trình rèn luyện của học viên để  có   những khen thưởng hay kỷ  luật kịp thời, đảm bảo những tấm gương tốt sẽ  được tun dương, ghi nhận, để  cho các học viên khác noi theo, cũng như  ngăn chặn những hành vi vi phạm, hạn chế thấp nhất những vi phạm có hệ  thống có thể xảy ra Bên cạnh việc đảm bảo mơi trường học tập, sinh hoạt nội trú cho các  học viên, trường còn ln quan tâm đến chế  độ  chính sách cho các học viên  gia đình chính sách, khó khăn. Nhà trường thực hiện đúng các quy định của  nhà nước về chế độ miễn, giảm học phí, cấp trợ cấp xã hội cho các học viên  thuộc các diện này. Mặt khác, hàng năm nhà trường đều có các phần học  bổng khuyến khích học tập cho những học viên có thành tích học tập và rèn   luyện tốt. Đây là nguồn động viên giúp các học viên phấn đấu vươn lên trong   học tập và rèn luyện c. Cơng tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB­GV­CNV CB­GV­CNV là những người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, tạo  ra các giá trị  cho nhà trường. Do đó nhà trường ln quan tâm đến đời sống  vật chất tinh thần của CBCNV trong tồn trường. Các ngày lễ, tết nhà trường  có các khoản hỗ trợ thu nhập, thưởng thêm cho mọi người, tạo điều kiện về  nơi ở cho những nhân viên chưa có gia đình hoặc gia đình ở xa. Thăm hỏi, hỗ  trợ, động viên, khích lệ  kịp thời những CBCNV có khó khăn, những trường   hợp hiếu, hỉ,  ốm đau, sinh nở… đều được cơng đồn, chun mơn các cấp  thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời Bên cạnh các hoạt động lao động sản xuất hàng ngày, các dịp lễ  trong   năm như  20­11, 26­3… thì cơng đồn, đồn thanh niên còn tổ  chức các hoạt  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 15 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải động văn hóa văn nghệ, thể  thao chào mừng, tạo khơng khí thi đua sơi nổi  trong tồn trường, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người   lao động d. Cơng tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồn thể Đảng bộ  nhà trường thường xun quan tâm, chỉ  đạo các chi bộ  đảng  trực thuộc làm tốt cơng tác xây dựng Đảng, qn triệt tinh thần nghị  quyết   đại hội đảng bộ  cấp trên cũng như  đảng bộ  trường. Tổ  chức học tập nghị  quyết hội nghị  trung  ương của Đảng cho toàn thể  CB­GV­CNV trong toàn  trường. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện đúng quy định về hoạt động của chi bộ  đảng. Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị, bộ phận trong tồn trường thực hiện  đúng chủ  trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước,   xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh Việc tổ  chức cơ  cấu ban giám hiệu, ban lãnh đạo trường đến từng đơn  vị  bộ  phận được sắp xếp, quy định chặt chẽ    từng khâu, phù hợp với đặc  thù từng đơn vị  trong trường, đảm bảo hoạt động của các bộ  phận diễn ra   đúng trình tự, quy định Các tổ  chức đồn thể  trong trường được xây dựng và hoạt động theo  đúng quy định như  Đồn thanh niên, Cơng đồn, Ban nữ  cơng… Các tổ  chức  này được tạo điều kiện hoạt động, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho   người lao động e. Việc phát triển kinh tế, dịch vụ Nhà trường cũng là một dạng doanh nghiệp, cần có các nguồn thu để  hoạt động và phát triển. Ngồi nguồn thu từ  hoạt động đào tạo, nhà trường   còn một số nguồn thu khác từ dịch vụ như thu từ nhà ăn tập thể, từ  cho th  các kiot bán hàng, cho th văn phòng làm việc, giao dịch, đấu thầu kinh doanh  sân bóng đá, sân tennis… Các hoạt động dịch vụ hiện nay đang diễn ra khá êm  thuận, tạo được nguồn thu ổn định cho nhà trường. Tuy nhiên có một số bất  cập trong việc quản lý các hoạt động này gây ra những tranh chấp trong q   trình hoạt động cần phải được xử  lý dứt điểm, đồng thời xây dựng các quy  định chặt chẽ  ràng buộc các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động diễn ra  thuận lợi Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 16 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG  LỰC CẠNH TRANH TUYỂN SINH “Thừa thầy, thiếu thợ” ln là bài tốn nan giải trong xã hội hiện nay, hệ  thống các trường cao đẳng, trung cấp nghề  thường xun rơi vào tình trạng  “chật vật” trong cơng tác tuyển sinh. Theo kết quả điều tra do bộ Lao động –  Thương binh và xã hội cùng Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện cho thấy,   tỷ lệ thất nghiệp đối với lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm từ 3,8  – 4,4%, trong khi đó lao động được đào tạo tại các trường dạy nghề tỷ lệ thất   nghiệp chưa tới 1%. Trong khi các trường đại học, cao đẳng mở ra ngày càng  nhiều, điểm trúng tuyển thấp, chỉ tiêu tuyển ngày càng tăng, tâm lý xã hội còn  coi trọng chuyện bằng cấp nên việc chọn học nghề là lựa chọn thứ yếu. Bên  cạnh đó, cơ chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục đào tạo có sự  thay đổi,  thí sinh khơng trúng tuyển trường này được rút hồ sơ nộp vào trường khác, do     ảnh   hưởng   trực   tiếp   đến   tuyển   sinh   học   nghề       trường   nghề   Trường Cao đẳng nghề  Đường sắt cũng khơng nằm ngồi những khó khăn  chung đó của các trường nghề. Đặc biệt, trường lại chun sâu về  ngành  đường sắt là ngành hẹp trong nền kinh tế  quốc dân, do đó những khó khăn  gặp phải khi tuyển sinh là càng nhiều hơn. Để góp phần nâng cao chất lượng   cơng tác tuyển sinh trong những năm học tới, đề  xuất một số  giải pháp sau  đây: 1. Tăng cường cơng tác tun truyền, quảng bá: Tun truyền, quảng bá là một trong những biện pháp nhằm đưa thơng   tin trực tiếp hay gián tiếp đến với đối tượng học nghề và những người có liên  quan.  Thực tế  hiện nay có rất nhiều người khơng hề  biết đến trường. Hầu  như những người có biết trường đều là những người làm trong ngành đường   sắt hoặc có người thân, người quen làm trong ngành đường sắt giới thiệu mới  biết đến. Việc thơng tin về nhà trường, đặc biệt là thơng tin tuyển sinh khơng   đến được rộng rãi với người học làm giảm số  lượng thí sinh đăng ký đáng  kể Việc tun truyền quảng bá phải được thực hiện bằng nhiều hình thức  phong phú, đa dạng và thường xun. Cần chú trọng cơng tác tư  vấn tuyển  sinh trực tiếp như: Cử cán bộ, giáo viên về các địa phương vừa tun truyền,   vừa động viên thanh niên đi học nghề, phối hợp với các trường trung học phổ  Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 17 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải thơng, trung học cơ  sở    các huyện, thị  xã, đặc biệt những địa phương có  đường sắt đi qua tổ  chức gặp gỡ  phụ  huynh và học sinh nhằm giới thiệu,  hướng nghiệp; tăng cường quảng bá thơng tin, hình ảnh nhà trường, cung cấp  thơng tin tuyển sinh qua website của trường, qua các phương tiện thơng tin  đại chúng như  đài truyền hình, đài phát thanh và mạng xã hội; mở  thêm văn  phòng tuyển sinh tại trung tâm thành phố  để  thuận tiện hơn cho việc tuyển  sinh; phát phiếu điều tra nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu học nghề, t ừ đó xây  dựng kế hoạch ngành nghề  đào tạo, quy mơ đào tạo của trường sát với thực   tế; tổ chức đón giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thơng, trung học  cơ sở về tham quan trường, tư vấn phân luồng tại trường 2. Nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh Cán bộ  tuyển sinh đóng vai trò hết sức quan trọng  ảnh hưởng trực tiếp  đến hiệu quả  và chất lượng cơng tác tuyển sinh của nhà trường. Cần xây  dựng một lực lượng tư vấn tuyển sinh chun nghiệp, trách nhiệm, sẵn sàng   cung cấp thơng tin và hỗ trợ định hướng chọn nghề cho người muốn vào học.  Vì vậy cần nâng cao ý thức và vai trò trách nhiệm của mỗi một cán bộ tuyển   sinh bằng các biện pháp cụ thể như: ­ Thứ  nhất, cán bộ  tuyển sinh trước hết cần phải nhận thức rằng cơng   việc họ  đang thực hiện có  ảnh hưởng trực tiếp đến sự  tồn tại và phát triển  của nhà  trường  Bởi    khơng  có   học  sinh  sinh  viên  đồng nghĩa  với  việc   trường sẽ khơng hoạt động được và hệ quả là chính họ cũng khơng còn là cán  bộ, giáo viên của trường nữa. Chỉ  khi có nhận thức đúng đắn và đầy đủ  thì  mới làm việc một cách tự giác, có trách nhiệm và mang lại hiệu quả được ­ Thứ  hai, cán bộ  tuyển sinh phải là người am hiểu tường tận về  cơng  tác đào tạo nghề  và những nội dung có liên quan đến lĩnh vực đào tạo nghề.  Có như  vậy khi đến tư  vấn tuyển sinh cho đối tượng mới trình bày thơng   suốt, đầy đủ các thơng tin đến đối tượng. Hơn nữa, việc am hiểu các chế độ  chính sách của nhà trường, của các cơ  quan Trung  ương đến địa phương sẽ  giúp cho cán bộ  tuyển sinh giải thích và giải quyết được tất cả  những thắc   mắc, những kiến nghị của người học nghề và những người liên quan khác khi   tuyển sinh ­ Thứ ba, nhà trường cần bố tró thời gian thật phù hợp cho cán bộ tuyển  sinh. Ngồi thời gian họ làm việc cố  định tại trường thì những thời gian còn   Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 18 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải lại giao cho cán bộ  tuyển sinh tự sắp xếp bố trí cả  về  thời gian và địa điểm   tuyển sinh của mình ­ Thứ  tư, nhà trường cần có những biên pháp động viên khích lệ, đồng  thời giao khốn chỉ  tiêu cho mỗi cán bộ  tuyển sinh. Cụ  thể tùy theo từng địa  bàn tuyển sinh được phân cơng, theo nhiệm vụ của từng cán bộ tuyển sinh mà  có chế  độ  giao khốn chỉ  tiêu cụ  thể. Điều này sẽ  giúp cho mỗi một cán bộ  tuyển sinh ý thức được trách nhiệm, mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của mình để  có những biện pháp tuyển sinh hiệu quả  hơn. Bên cạnh đó nhà trường cũng   cần có những biện pháp động viên khích lệ  kịp thời. Chẳng hạn như  giao   khốn mức thưởng trên mỗi hồ  sơ  khi học viên đã thực tế  vào học; hay là   khen thưởng kịp thời trong các ngày lễ, dịp tổng kết… nhằm tạo nên một  khơng khí thi đua, phấn đấu trong mỗi cán bộ tuyển sinh 3. Tăng cường cơng tác quản lý việc dạy và học Dạy và học dường như  khơng liên quan gì đến cơng tác tuyển sinh của   nhà trường. Bởi vì cơng tác dạy và học diễn ra khi cơng tác tuyển sinh đã kết   thúc. Tuy nhiên cơng tác dạy và học có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tuyển   sinh của nhà trường. Bởi lẽ những sinh viên đang theo học tại trường chính là  những “cán bộ tun truyền viên” hết sức quan trọng. Những gì đang diễn ra   ở trường đều được họ phản ánh lại với gia đình, bạn bè, người thân… đó là  những người mà chúng ta rất cần đưa thơng tin đến cho học sinh trong mỗi kỳ  tuyển sinh Vì vậy cần phải quản lý cơng tác dạy và học ở nhà trường thật tốt, tạo  ra nhiều  ấn tượng đẹp với học viên, khi đó những  ấn tượng đó sẽ  được   truyền phát ra xã hội càng nhiều Để đạt được những điều này, cần phải làm tốt những nhiệm vụ sau: ­ Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ  chun mơn nghiệp vụ  và tay  nghề cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm ­ Đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học  viên ­ Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với trình độ  của học viên,  đồng thời áp  ứng được nhu cầu của thị  trường lao động khi học viên tốt   nghiệp Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 19 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải ­ Tăng cường cơng tác quản lý học sinh sinh viên, phối hợp chặt chẽ  giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ­ Từng bước tạo ra những sân chơi bổ  ích cho học sinh sinh viên trong   nhà trường để  học sinh sinh viên có được những hoạt động bổ  ích và thoải  mái sau mỗi buổi học 4. Tăng cường đầu tư  cơ sở  hạ tầng và trang thiết bị  máy móc phục vụ  dạy nghề Cơ  sở  vật chất mà đặc biệt là máy móc, thiết bị  dạy nghề  đóng vai trò  hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo nghề của trưởng. Bởi   vậy cần phải đầu tư  những máy móc thiết bị  phù hợp với chương trình đào  tạo, phù hợp với máy móc thiết bị  của ngành đang hoạt động. Có như  vậy   học viên sau khi tốt nghiệp ra trừng mới nhanh chóng tìm được việc làm do  đáp ứng được u cầu tay nghề của ngành, đồng thời cũng sẽ làm cho thương   hiệu của trường ngày một củng cố, tạo uy tín trong xã hội, từ  đó tác động  mạnh mẽ đến cơng tác tuyển sinh của trường 5. Từng bước xây dựng chiến lược trong cơng tác đào tạo, đa dạng hóa  các ngành nghề đào tạo Hiện tại nhà trường có các nghề  đào tạo chun ngành dành cho đường  sắt, nhưng do cơ  chế  quản lý thay đổi nên đầu vào của những ngành này có   xu hướng thu hẹp lại. Do đó trường cần có chiến lược đa dạng hóa các ngành  nghề  dào tạo như  hàn, cắt gọt kim loại, điện cơng nghiệp… Đồng thời chú   trọng nhiều hơn vào cơng tác tuyển sinh đào tạo ngắn hạn nhằm phục vụ u   cầu của người học và doanh nghiệp. Thực tế  hiện nay nhiều thanh niên có  mong muốn học nghề ngắn hạn để  nhanh đi làm hơn là việc học để  có một  tấm bằng, đồng thời nhiều doanh nghiệp cũng chỉ  muốn tuyển dụng những   ứng viên có chứng chỉ  nghề  nghiệp đơn thuần nhưng có tay nghề, đáp  ứng   được ngay u cầu cơng việc của đơn vị 6. Thiết lập mối quan hệ  giữa nhà trường với các tổ  chức, các doanh  nghiệp trong và ngồi ngành Cơng tác tuyển sinh tuy là nhiệm vụ của nhà trường, song phải biết tranh   thủ  các nguồn lực từ  bên ngồi. Một mặt họ  vừa là những người hàng ngày  trực tiếp với các đối tượng học sinh và các bậc phụ  huynh; mặt khác tiếng  nói của họ  sẽ  có tác động khá mạnh mẽ  đến sự  quyết định lựa chọn con   Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 20 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải đường học tập của các học sinh hay các bậc phụ huynh sau khi con em họ tốt   nghiệp trung học phổ thơng hay trung học cơ sở Vì vậy nhà trường cần phải kết hợp thật tốt với các địa phương, cán bộ  thơn, xã. Cần thiết trường cũng phải hợp đồng với một số  người làm cộng   tác viên cho trường trong nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh Một thành phần rất quan trọng có ảnh hưởng đến cơng tác tư vấn tuyển   sinh của trường đó là các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực đường sắt nói  riêng cũng như các doanh nghiệp khác nói chung. Vì vậy nhà trường cũng cần  phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để họ cùng tham gia tuyển sinh;  tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; tham gia đánh giá kết quả học tập   của học viên khi tốt nghiệp và điều quan trọng là họ  sẵn sàng tiếp nhận   những học viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp vào làm việc tại đơn vị   Làm được điều này thì uy tín và thương hiệu của nhà trường ngày càng được   nâng lên và từ đó có tác động mạnh mẽ đến tất cả các đối tượng học nghề và   các đối tượng khác có liên quan; góp phần tích cực trong cơng tác tư  vấn  tuyển sinh của nhà trường trong những thời gian tới Tóm lại, cơng tác tư  vấn tuyển sinh là một nhiệm vụ  đặc biệt quan  trọng, là yếu tố quyết định đến sự  tồn tại và phát triển của tất cả  các cơ  sở  dạy nghề. Những nội dung trên chỉ mới là một trong những giải pháp cơ bản.  Để  cơng tác tuyển sinh thật sự  có hiệu quả  và chất lượng, nhà trường cần   phải kết hợp và sử dụng bằng rất nhiều biện pháp khi đó hiệu quả của cơng  tác tuyển sinh ngày càng tốt hơn Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 21 ... Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 11 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Các mơ đun thực hành được tổ chức học tập tại phòng thực hành chun  mơn hoặc xưởng thực hành với các trang thiết bị... hiện đại hóa ngành giao thơng vận tải  4. Chức năng, nhiệm vụ: Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 4 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải 4.1. Chức năng: Trường Cao đẳng nghề Đường sắt là cơ... ­ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy   định của pháp luật Lê Dỗn Quyết – Cao học Tổ chức & Quản lý vận tải K22.2 Page 6 Tiểu luật mơn học: Điều hành sản xuất vận tải Chương 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHUNG MỘT SỐ MẶT 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luật môn học: Điều hành sản xuất vận tải, Tiểu luật môn học: Điều hành sản xuất vận tải

Từ khóa liên quan