532 1 3 noi quy cong ty1

8 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 NỘI QUY LAO ĐỘNG I - MỤC ĐÍCH: - Quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi Công ty - Đảm bảo thực kỷ luật thời gian làm việc - Làm sở cho việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động II – PHẠM VI: ĐIỀU 1: Bản nội quy lao động bao gồm quy định kỷ luật lao động mà người lao động phải thực làm việc Công Ty, quy định việc xử lý người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định trách nhiệm vật chất người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại tài sản Công Ty ĐIỀU 2: Nội quy lao động áp dụng người lao động làm việc Cơng Ty theo hình thức hợp đồng lao động, kể người học nghề, người tập nghề Công Ty III – NỘI DUNG: ĐIỀU THỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: 1/ THỜI GIAN LÀM VIỆC: - Thời làm việc tất CBCNV h / ngày ( 06 ngày / tuần ) - Văn phòng công ty: Sáng từ 8h 00‘ đến 12h00‘, chiều từ 13h 30‘ đến 17h 30‘ www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 - Phân xưởng sản xuất: Đối với văn phòng phân xưởng: Sáng từ 8h 00‘ đến 12h00‘, chiều từ 13h 30‘ đến 17h 30‘, CNV sản xuất: Sáng từ 7h 30‘ đến 12h00‘, chiều từ 13h ‘ đến 17h 30‘ Trong trưòng hợp cần thiết phải làm gấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Cơng ty có quyền u cầu người lao động tăng ca làm thêm không ngày Tiền lương tăng ca tính sau : Tăng ca ngày thường trả 150%, tăng ca ngày lễ, chủ nhật trả 200 % 2/ THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: 2.1 Tất người lao động Công ty nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật (theo 2.2 yêu cầu sản xuất công nhân tăng ca nghỉ bù vào ngày khác) Nghỉ hội họp, học tập đầu ca cuối ca: h 00‘ 17 h 30’ (được 2.3 hưởng lương) Đối với cơng nhân nữ có nhỏ 12 tháng tuổi nghỉ ngày 60 2.4 phút hưởng nguyên lương (chương X, điều 115 khoản 3) Đối với phụ nữ có thai đến tháng thứ bảy làm hành chánh/ngày hưởng lương Giờ làm thêm: Giám Đốc Cơng ty huy động công nhân viên làm thêm phải người lao động đồng ý phải đảm bảo nguyên tắc sau: + Một ngày không tiếng 3/ CHẾ ĐỘ NGHỈ : 3.1 Nghỉ hưởng 100 % lương (Điều 73 chương VII – mục I – thời gian nghỉ ngơi): + Tết Dương lịch : 01 ngày (01/01 dương lịch ) + Tết Aâm lịch : 04 ngày (1 ngày cuối năm + ngày đầu năm) + Ngày 30/4 : 01 ngày (ngày chiến thắng) + Ngày 1/ : 01 ngày (Quốc tế lao động) + Ngày / : 01 ngày (Quốc khánh) www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 Nếu ngày nghỉ nói trùng vào ngày chủ nhật tuần người lao động nghỉ bù vào ngày 3.2 Những ngày nghỉ khác hưởng 100 % lương: + Được phép nghỉ 03 ngày trường hợp: người lao động kết hôn, bố mẹ (bên chồng ,vợ), chồng chết + Được phép nghỉ 01 ngày có kết 3.3 Nghỉ phép thường niên hưởng 100% lương: Tất CNV Công Ty làm việc đủ 12 tháng nghỉ phép(khơng tính ngày lễ, chủ nhật): + 12 ngày người làm cơng việc điều kiện bình thường + 14 ngày với người làm công việc nặng nhọc + Nếu chưa đủ 12 tháng tháng nghỉ 01 ngày phép NLĐ nghỉ 01 lần hay nhiều lần năm phải báo trước 02 ngày cho phụ trách để có kế hoạch xếp Trường hợp bất khả kháng phải nghỉ đột xuất báo cho người phụ trách ngày nghỉ + Cứ 05 năm thâm niên làm việc cho Công ty, người lao động nghỉ thêm ngày phép + Khi NLĐ cần giải cơng việc gia đình , ngày phép khơng NLĐ làm đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương (đơn phải gởi trước 24 ) Và tổng số ngày nghỉ không ngày / tháng - 20 ngày / năm 3.4 Nghỉ bệnh : + Khi bệnh hay tai nạn lao động làm việc Công Ty, người lao động đưa tới trạm xá gần để khám bệnh hay cấp cứu để chuyển viện lên tuyến (ngoại trừ khẩn cấp) + Khi bệnh nhà, người lao động phải báo cáo cho Công ty biết thời gian cần nghỉ bình phục trở lại làm việc phải trình giấy chứng nhận Bác Sĩ (đúng tuyến khám chữa bệnh, khu vực bảo hiểm) nêu rõ bệnh thời gian cần nghỉ , www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 ĐIỀU : NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ NỘI QUY TRONG CÔNG TY : 1/ AN TỒN LAO ĐỘNG , VỆ SINH CƠNG NGHIỆP : 1.1 Tất CBCNV Công ty phải tuân thủ quy định , thực 1.2 nghiêm chỉnh an toàn lao động Chỉ sử dụng máy móc, thiết bị hướng dẫn phân cơng Nếu thấy tượng máy móc bị hư hỏng khác thường phải báo cho người có trách nhiệm giải quyết, không tự ý sửa chữa Mọi vi phạm quy định an toàn lao động coi lỗi nặng CBCNV phải bảo quản chu đáo thiết bị, máy móc dụng cụ 1.3 sử dụng, làm vệ sinh ngày dụng cụ, máy móc thiết bị sử dụng Rác phải bỏ vào thùng đựng rác, không xả rác nơi làm việc nơi khác CBCNV phải chấp hành trang phục Bảo hộ lao động 1.4 làm việc CBCNV không uống rượu, hút thuốc làm việc, khu vực 1.5 chứa hàng, kho, nơi để vật liệu dể cháy, đến nơi làm việc có bia, say rượu CBCNV tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh phân cơng sản xuất Nếu có chưa thơng có quyền trực tiếp đề nghị cấp giải 2/ NỘI QUY CÔNG TY : 2.1 Làm việc giờ, làm việc không lại lung tung từ chỗ 2.2 sang chỗ khác (nếu nhiệm vụ) khơng làm việc khác nhiệm vụ giao Người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh điều hành sản 2.3 xuất kinh doanh người phụ trách trực tiếp Người lao động phép thực nhiệm vụ 2.4 Không đùa giỡn, la lối làm trật tự Công ty, làm suất người khác Các trường hợp đánh nhau, có hành vi thô bạo làm xúc www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 2.5 phạm đến danh dự người khác, cố tình gây tình trạng căng thẳng Cơng Ty coi lỗi nặng Không vắng mặt Công ty làm việc chưa Ban 2.6 Giám Đốc cho phép CBCNV phải trung thực có ý thức bảo vệ tài sản Cơng Ty, thực hành 2.7 tiết kiệm, giữ gìn bí mật cơng nghệ kinh doanh Công Ty Không xâm phạm (lấy cắp phá hoại) tài sản cá nhân hay Công 2.8 Ty Tuân thủ luật pháp Nhà nước 2.9 Không mang chất dễ cháy, chất nổ, chất độc vào Công ty 2.10 Mỗi CBCNV phải có trách nhiệm tham gia vào cơng tác Bảo hộ lao động, Phòng cháy chữa cháy thực tốt theo phương án PCCC ban hành, ngăn chặn vi phạm quy định PCCC 2.11 Nghiêm cấm hút thuốc khu vực sản xuất - kho 2.12 Khơng tự ý tháo gỡ nắp cầu chì , khơng tự ý móc nối đường dây dẫn điện 2.13 Mọi cá nhân thấy có dấu hiệu cháy phải làm tiêu lệnh PCCC tìm cách báo cho Ban Giám Đốc biết ĐIỀU : HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT - TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT : 1/ HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT: Người lao động không chấp hành quy định Bản Nội Quy coi vi phạm kỷ luật lao động Công Ty : 1.1 Đi trễ sớm khơng có lý đáng, kéo dài thời gian nghỉ quy định 1.2 Không làm tốt cơng việc giao, làm việc ngồi phạm vi phân công, gây thiệt hại tài sản Công Ty (không nghiêm trọng) cẩu thả 1.3 Không chấp hành theo phân cơng, điều động người có chức điều hành 1.4 Cố tình trì trệ, chậm chạp gây ảnh hưởng cho người khác làm thiệt hại đến sản xuất www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 1.5 Làm trật tự làm việc, tự ý rời vị trí làm việc riêng, hay đến phận khác làm ảnh hưởng đến sản xuất, cố tình gây thương tích cho người khác 1.6 Ăn uống, ngủ làm việc, nơi làm việc Khơng giữ vệ sinh hàng hóa, dụng cụ lao động khu vực sản xuất 1.7 Hút thuốc, uống bia rượu có mùi bia rượu làm việc 1.8 Không chấp hành hay vi phạm quy định an toàn lao động, mang khí chất nổ chất dể chá, văn hóa đồi trụy vào khu vực Công Ty 1.9 Dùng dụng cụ ,vật liệu sản xuất hay vật Cơng Ty cho mục đích cá nhân Cố tình làm hư hại tài sản Cơng Ty, hay sử dụng dụng cụ lao động người khác mà khơng bố trí hay đồng ý người ban quản lý 1.10 Tự ý bỏ việc 05 ngày / tháng – 20 ngày / năm mà khơng có lý đáng 1.11 Người lao động chống lại kiểm tra giám sát (giỏ, tuí xách ) bảo vệ vào Cơng Ty bị nghi ngờ 2/ HÌNH THỨC XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG : - Việc xử lý vi phạm kỷ luật Công ty thực theo qui định pháp luật lao động, theo qui định Công ty liên quan như: Nội qui lao động, Hướng dẫn xem xét khiếu nại thi hành kỷ luật… - Việc xử lý vi phạm CBCNV thực theo biên vi phạm - Khi có CBCNV thuộc phận vi phạm Trưởng phận trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm (tuỳ theo trường hợp cụ thể) Người vi phạm nội quy, kỷ luật lao động tùy theo mức phạm lỗi, bị xử lý hình thức sau đây: 2.1 Khiển trách miệng văn người lao động phạm 2.2 lỗi lần đầu mức độ nhẹ Khiển trách văn trường hợp khiển trách miệng 2.3 từ hai lần trở lên, vi phạm nội quy công ty mức độ nhẹ Hình thức chuyển việc khác có mức lương thấp thời hạn tối đa 06 tháng áp dụng www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 * Đối với người lao động bị khiển trách văn mà tái phạm thời hạn tháng kể từ ngày bị khiển trách có hành vi, vi phạm quy định nội quy lao động * Đối với vi phạm coi lỗi nặng chưa gây tác hại nghiêm trọng (như đánh nhau, gây căng thẳng Cơng ty, an tồn lao động, PCCC … ) 2.4 Hình thức sa thải áp dụng theo điều 85 BLLĐ * Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ơ, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản lợi ích Công Ty * Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm thời gian chưa xóa kỷ luật * Người lao động tự ý bỏ việc ngày 01 tháng (cộng dồn) 20 ngày năm (cộng dồn) mà khơng có lý đáng * Người lao động hút thuốc, sử dụng lửa nơi khu vực cấm * Người lao động tự móc nối điện … 3/ VỀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT : Người lao động làm hư hỏng dụng cụ thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại cho Công ty tùy trường hợp cụ thể vào mức thiệt hại thực tế phải bồi thường theo quy định pháp luật thiệt hại gây 3.1 Do nguyên nhân khách quan bất khả kháng khơng phải bồi thường 3.2 Người lao động chủ quan làm dụng cụ thiết bị, làm tài sản 3.3 khác Công Ty giao tiêu hao vật tư định mức cho phép phải bồi thường 100% theo thời giá thị trường , tháng tương tự trừ dần 30% đủ giá trị bồi hoàn CÁc trường hợp gây thiệt hại khác thực theo quy định riêng công ty PHẦN III : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH : - Nội quy lao động phổ biến đến người lao động người lao động có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh nội quy www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 - Phòng HCNS có trách nhiệm tổ chức thực nội quy lao động giám sát, kiểm tra việc thực phận, CNV Công ty Trưởng phận có trách nhiệm phổ biến nội dung nội quy cho CNV biết Bản nội quy niêm yết công khai nơi công cộng có hiệu lực kể từ ngày ban hành  www.vctel.com/www.vanchung.vn ... Địa chỉ: 15 7 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 537 5995 Fax: 04 537 6006 - Phân xưởng sản xuất: Đối với văn phòng phân xưởng: Sáng từ 8h 00‘ đến 12 h00‘, chiều từ 13 h 30 ‘ đến 17 h 30 ‘, CNV... không tiếng 3/ CHẾ ĐỘ NGHỈ : 3 .1 Nghỉ hưởng 10 0 % lương (Điều 73 chương VII – mục I – thời gian nghỉ ngơi): + Tết Dương lịch : 01 ngày ( 01/ 01 dương lịch ) + Tết Aâm lịch : 04 ngày (1 ngày cuối... Chung Địa chỉ: 15 7 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 537 5995 Fax: 04 537 6006 ĐIỀU : NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ NỘI QUY TRONG CƠNG TY : 1/ AN TỒN LAO ĐỘNG , VỆ SINH CÔNG NGHIỆP : 1. 1 Tất CBCNV Công
- Xem thêm -

Xem thêm: 532 1 3 noi quy cong ty1 , 532 1 3 noi quy cong ty1