so tay van hoa

14 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

SỔ TAY VĂN HÓA EDUVIET CONSULTANCY & TRAINING (Ban hành kèm theo định 0709/QĐ- EDUVIET- BGĐ ngày 12/06/2009) Bạn thân mến, dù bạn ai, bạn tuổi, bạn xuất thân từ đâu…thì tất điều không ngăn cản bạn trở thành phần quan trọng EduViet Cảm ơn bạn đến với EduViet! Ban Lãnh đạo EduViet hiểu có tri ân giá trị thành viên vun đắp nghiệp thành cơng đóng góp nhiều cho phát triển thân xã hội Với tinh thần xây dựng phát triển EduViet trở thành tổ chức tư vấn giáo dục chuẩn mực quốc tế, Ban Lãnh đạo EduViet xây dựng sổ tay Văn hóa nhằm định hướng hành động, xây đắp niềm tin chuẩn hóa tác phong làm việc cho thành viên EduViet, thể rõ tư tưởng, quan điểm phát triển EduViet I TỔNG QUAN VĂN HÓA EDUVIET EduViet đời phát triển kết tinh khát vọng tri thức, lập lên đội ngũ tâm huyết, tận tụy với phát triển lĩnh vực tư vấn, giáo dục đào tạo, phát triển doanh nghiệp Việt Nam đất nước Hệ giá trị cốt cõi EduViet tảng định tới phát triển trường tồn EduViet: Triết lý phát triển  Tôn vinh giá trị: EduViet tạo lập môi trường tôn vinh giá trị nhân giá trị tri thức thành viên, làm tảng xây dựng văn hoá EduViet phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tri thức với giá trị sống, giá trị lao động cao đẹp thành viên EduViet ghi nhận, trân quý tưởng thưởng xứng đáng cho đóng góp vào nghiệp phát triển chung EduViet Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009  Phụng xã hội: EduViet cung cấp cho khách hàng xã hội giá trị thực tiễn thông qua hoạt động kinh doanh với tinh thần phụng EduViet coi tinh thần phụng vừa trách nhiệm xã hội, vừa niềm vui công việc sống thành viên Thơng qua đó, EduViet mong muốn nhận thành xứng đáng từ nỗ lực đóng góp khơng ngừng cho xã hội  Giữ gìn danh tiếng: EduViet coi giữ gìn danh tiếng trở thành lẽ sống tổ chức chuẩn mực cam kết đến chất lượng sản phẩm dịch vụ Mỗi thành viên EduViet nhận thức sâu sắc việc phát triển giữ gìn thương hiệu EduViet thơng qua thái độ ứng xử tận tụy, tác phong làm việc chuyên nghiệp chất lượng dịch vụ toàn diện khách hàng Hoài bão EduViet Trở thành tổ chức Tư vấn Giáo dục chuẩn mực quốc tế, có vị xứng đáng Việt Nam uy tín khu vực Sứ mệnh EduViet Tối ưu hóa tiềm cho cá nhân tổ chức thông qua phát triển lực học tập sáng tạo tri thức Các giá trị cốt lõi EduViet Sáng tạo: EduViet nỗ lực sáng tạo để liên tục tạo tri thức mới, lực giá trị cho khách hàng Gắn học tập với sáng tạo để mang lại khác biệt làm lợi cạnh tranh phát triển bền vững trở thành giá trị sống EduViet Mỗi thành viên EduViet tự suy nghĩ, tự sáng tạo, tự cống hiến, phát huy tối đa phẩm chất, lực thân để đóng góp vào nghiệp phát triển EduViet Học tập: EduViet tạo lập môi trường học tập để không ngừng tích lũy tri thức, chuẩn mực hoạt động nghề nghiệp quốc tế, ngày nâng cao lực Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 thân, lực tổ chức nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng Là tổ chức tư vấn giáo dục, học tập trở thành hoạt động liên tục EduViet, trở thành “bản năng” thành viên, lãnh đạo hay nhân viên EduViet phấn đấu học tập để thay đổi học tập để thành công Cam kết: Cam kết đến chất lượng dịch vụ khách hàng giá trị quan trọng bậc định hướng phục vụ khách hàng EduViet, cụ thể hóa hành động triết lý giữ gìn danh tiếng EduViet Thông qua việc thực chuỗi giá trị trước, sau bán theo quy trình mang chuẩn mực quốc tế, EduViet mang lại cho khách hàng hài lòng cảm nhận khác biệt chất lượng dịch vụ văn hóa phục vụ EduViet Nhân văn: Không dừng lại yêu thương, chia sẻ thành viên EduViet với mà người EduViet ý thức trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ phát triển cộng đồng xã hội thông qua hoạt động nghề nghiệp EduViet tạo lập môi trường tri thức mở, đưa tri thức đến với ngày nhiều cá nhân tổ chức, kể đối tượng đặc biệt xã hội thông qua dự án giáo dục phát triển cộng đồng phi lợi nhuận, góp sức vào phát triển chung xã hội Chính trực: Tất hoạt động EduViet Ban lãnh đạo công khai, chia sẻ với toàn thể thành viên EduViet, đặc biệt rõ ràng chiến lược phát triển, minh bạch tài cơng đãi ngộ EduViet nơi thành viên có quyền góp ý, phê bình, thành viên khác, đặc biệt lãnh đạo phải có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, dám nhìn thẳng vào hạn chế để thay đổi khơng ngừng hồn thiện thân, hoàn thiện tổ chức Slogan: Maximize your potential! (Tối ưu hóa tiềm bạn!) Lo go Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 Mỗi thành viên EduViet phải thấm nhuần Hệ giá trị văn hóa cốt lõi EduViet để tạo dựng sức mạnh tập thể, vượt qua khó khăn, thách thức đưa EduViet phát triển, trường tồn Nếu đặt câu hỏi cho bạn “Văn hóa EduViet gì?” Hãy trả lời đơn giản rằng: VĂN HÓA EDUVIET LÀ HỌC TẬP – SÁNG TẠO VÀ CỐNG HIẾN II CƯƠNG LĨNH PHÁT TRIỂN CỦA EDUVIET Cương lĩnh EduViet hệ thống quan điểm phát triển nhằm định hướng, dẫn dắt điều chỉnh kế hoạch hành động nhằm đạt tới tầm nhìn thực thi sứ mệnh EduViet Thứ nhất: Con người trung tâm tiến trình phát triển Sứ mệnh EduViet tối ưu hóa tiềm cho cá nhân tổ chức thông qua phát triển lực học tập sáng tạo tri thức Để cụ thể hóa sứ mệnh mình, tất dịch vụ EduViet cung cấp lấy người làm trung tâm, người động lực thay đổi tảng cho phát triển Công ty xã hội EduViet hướng tới tầm nhìn tổ chức cung cấp tồn diện dịch vụ Tư vấn – Giáo dục đào tạo – Cung ứng nhân lực cho Công ty theo chuẩn mực quốc tế để giúp cá nhân, Công ty khai phá phát triển lực nội tại, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa mơi trường cạnh tranh tồn cầu Thứ hai: Phát triển văn hoá EduViet đặc sắc EduViet nhận thức sâu sắc vai trò văn hố trường tồn tổ chức, tâm nguyện EduViet nhà nghiệp chung tất thành viên EduViet, nơi mà thành viên gắn bó, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thành cơng khó khăn cơng việc sống Nơi giá trị sống lao động tôn vinh, nơi thành viên nỗ lực học tập sáng tạo, cống hiến cho thân mình, cho tổ chức cho xã hội EduViet nơi thành viên chia sẻ niềm tin, hi vọng động viên vượt qua trở ngại đường phát triển EduViet xác định rõ ràng triết lý phát triển, Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 tầm nhìn, sứ mệnh hệ giá trị cốt lõi làm tảng phát triển văn hóa EduViet đặc sắc Thứ ba: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Nguồn nhân lực yếu tố số định tới phát triển EduViet Với đặc thù tổ chức tư vấn giáo dục yếu tố người, tri thức trở nên đặc biệt quan trọng Do EduViet định hướng phát triển đội ngũ nhân có trình độ quốc tế tính chuyên nghiệp cao, xây dựng đội ngũ nhân hài hòa suốt chặng đường phát triển cách kết hợp hệ chuyên gia, doanh nhân giàu kinh nghiệm giữ vai trò cố vấn hệ nhà quản lý trẻ đầy khát vọng, sáng tạo nhiệt huyết Việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, cam kết tận tuỵ nghiệp phát triển EduViet ln gắn với việc xây dựng sách đãi ngộ thoả đáng vật chất tinh thần phát triển giá trị học tập, sáng tạo không ngừng cho thành viên EduViet Thứ tư: Cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế EduViet hiểu tận tụy thái độ phục vụ, chuyên nghiệp tác phong việc khơng ngừng nâng cao hồn thiện chất lượng dịch vụ mang lại hài lòng tối ưu cho khách hàng Với mạnh đội ngũ chuyên gia học tập công tác nước phát triển trở đội ngũ cố vấn dày dạn kinh nghiệm, EduViet tự tin với việc cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, quy trình làm việc EduViet xây dựng bản, hệ thống, mang tính chuyên nghiệp cao, không ngừng đánh giá, nâng cấp hồn thiện Thay tính hình thức, dịch vụ EduViet mang tính ứng dụng sâu sắc, linh hoạt hiệu cho khách hàng Thứ năm: Phát triển EduViet theo hướng xã hội hóa EduViet sáng lập nhóm Doanh nhân, chuyên gia nhà quản lý trẻ ưu tú tâm huyết với phát triển đất nước Việt Nam tiến xã hội, điểm gặp gỡ quan trọng thành viên sáng lập Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 muốn đưa EduViet trở thành tổ chức xã hội tên EduViet EduViet ln sẵn lòng chào đón tất cá nhân có tâm huyết tài năng, đặc biệt chuyên gia, doanh nhân ngồi nước, Cơng ty tham gia đóng góp tri thức tài vào dự án phát triển EduViet, hướng tới xây dựng tổ chức tư vấn giáo dục mang tính cộng đồng xã hội cao, có vị xứng đáng Việt Nam uy tín khu vực, đóng góp vào phát triển chung xã hội II QUY ĐỊNH PHONG CÁCH LÀM VIỆC EDUVIET Quy định làm việc: 1.1 Cơng ty làm việc theo hành từ thứ đến hết sáng thứ Nghỉ vào chiều thứ 7, chủ nhật ngày lễ tết theo Quy chế Lao động Tuy nhiên theo yêu cầu cơng việc cơng ty huy động CBNV làm thêm buổi tối/chiều thứ bảy/chủ nhật Giờ làm việc áp dụng CBNV ký hợp đồng thức, làm việc toàn thời gian: - Sáng từ 8h00 – 12h00 Chiều từ 13h30 – 17h30 - Nghỉ ăn trưa từ 12h00 – 13h30 - Nghỉ giải lao trao đổi công việc dùng teabreak vào buổi làm việc 15 phút Sáng từ 10h00 – 10h15, chiều từ 15h30 – 15h45 - Riêng sáng thứ bắt đầu làm việc từ 8h15 Trường hợp làm việc bán thời gian theo thỏa thuận thể hợp đồng lao động khơng phải làm việc theo quy định Giám đốc định 1.2 Các quy định khác: - Trường hợp CBNV nghỉ phải bắt buộc báo cáo đồng ý Giám đốc - Trường hợp đến muộn lý khách quan phải báo cáo với Phụ trách hành vào đầu sáng lý đến muộn Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 Quy định tác phong làm việc 2.1 Không hẹn dẫn bạn bè, người nhà để gặp gỡ, trao đổi Văn phòng cơng ty cơng việc cá nhân Những trường hợp đặc biệt có việc đột xuất cần báo cáo chấp nhận phụ trách hành 2.2 Khơng sử dụng thời gian làm việc Công ty để làm việc riêng việc không mang lại lợi ích cho cơng ty 2.3 Khơng tự ý làm việc, trường hợp gặp khách hàng, đối tác công việc Công ty phải báo cáo lý đăng ký vào sổ theo dõi công ty với phụ trách hành Trường hợp đặc biệt có việc cá nhân quan trọng, đột xuất phải đồng ý Giám đốc 2.4 Khơng gây ồn nói chuyện làm việc để ảnh hưởng tới người khác cơng việc cơng ty, đặc biệt có tiếp khách Văn phòng người khác giao dịch với khách qua điện thoại 2.5 Không sử dụng công cụ giao tiếp mạng làm việc để làm việc riêng, ảnh hưởng tới hiệu suất công việc Riêng phận tư vấn khách hàng trực tuyến sử dụng vào mục đích tư vấn khách hàng Mọi giao dịch cần thiết khác với khách hàng đối tác thực qua điện thoại, Email gặp trực tiếp văn phòng công ty 2.6 Tuyệt đối không sử dụng điện thoại Công ty vào việc riêng, đặc biệt để buôn chuyện với người khác 2.7 Không hút thuốc lá, không xả rác tùy tiện, tuyệt đối không ăn sáng, ăn vặt làm việc Văn phòng công ty (trừ buổi teabreak theo quy định) Quy định họp hành: 3.1 Công ty họp giao ban từ 9h30 – 10h30 sáng thứ để báo cáo công việc tuần bàn giao kế hoạch tuần sau 3.2 Trường hợp nghỉ lý đáng khơng tham gia phải báo cáo đồng ý Giám đốc Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 3.3 Khi họp mang theo sổ tay cá nhân, bút Công ty phát ghi chép nội dung họp, đặc biệt phần việc thân 3.4 Tuyệt đối không làm việc riêng, không nghe điện thoại (tắt để điện thoại chế độ rung) tham gia họp, có điện thoại phải nghe xin phép ngồi 3.5 Thư ký (phụ trách hành chính) có trách nhiệm ghi chép lại nội dung họp văn mềm gửi qua Email tới cá nhân Công ty vào sáng thứ tuần sau Quy định trang phục: EduViet tổ chức tư vấn, giáo dục, làm dịch vụ cho doanh nghiệp xã hội, lại hàng ngày có nhiều học viên, khách hàng, đối tác đến học tập làm việc cơng ty, việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, lịch thông qua trang phục CBNV yêu cầu bắt buộc CBNV, góp phần vào thành công dịch vụ khách hàng công ty 4.1 Đeo huy hiệu công ty vào tất thời gian làm việc ngồi hành chính, có mặt lớp học/hội thảo… gặp gỡ khách hàng, đối tác 4.2 Mặc đồng phục vào ngày quy định Các ngày lại mặc lịch trang phục công sở nam nữ 4.3 Tuyệt đối không mặc áo phông/thun, trang phục thiếu lịch không phù hợp (áo sát nách, quần áo nhà, quần túi hộp, dép lê…) đến làm việc văn phòng tất ngày gặp gỡ khách hàng, đối tác Ngày thứ phép mặc áo phơng (có cổ) làm 4.4 Đối với Hội nghị/Hội thảo/Ngày hội văn hóa…: Mặc theo u cầu cơng ty tùy chương trình 4.5 Các hoạt động ngoại khóa: Mặc theo sở thích cá nhân Quy định xưng hơ giao tiếp: Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 5.1 Đối với Giảng viên: Tuyệt đối gọi xưng hô Thầy/Cô đề cập đến giảng viên tham gia giảng dạy EduViet giao tiếp (trực tiếp, email, điện thoại, thư…) với khách hàng/học viên liên quan đến chương trình đào tạo 5.2 Xưng hơ giao tiếp thông thường cá nhân (bao gồm CBNV chuyên gia): Tùy theo độ tuổi, giới tính quan hệ cá nhân với nhau: Anh/Chị/Em/Thầy/Cô/ , công ty không quy định cụ thể 5.3 Xưng hô họp hành: Các quy định xưng hơ họp hành nhằm tạo bầu khơng khí nghiêm túc bình đẳng văn hóa họp hành công ty: - Luôn xưng “Tôi” trao đổi/phát biểu chung họp để biểu thị tính tự chủ, độc lập bình đẳng - Dùng đại từ nhân xưng EduViet/Chúng ta/Các bạn/Anh chị/Ban Giám đốc/Ban Public…tùy ngữ cảnh cần đề cập đến cơng ty nhóm đối tượng riêng III QUY ĐỊNH CHUNG KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG Tuyệt đối trung thực với thông tin cơng ty sách cơng ty, khơng lạm dụng sách cam kết chất lượng công ty để khoa trương hay lừa dối khách hàng nhắm đạt mục tiêu công việc Nắm hiểu rõ nét văn hóa Cơng ty, sản phẩm dịch vụ tinh thần cam kết EduViet Luôn xưng “EduViet”, “Chúng tôi”, “Công ty chúng tơi”, “Cơng ty EduViet”…tùy đối tượng hồn cảnh Tác phong đĩnh đạc, tự tin, lịch giao tiếp với khách hàng tình hình thức Ln niềm nở nhẹ nhàng giao tiếp khách hàng với quan niệm Tuyệt đối không cãi vã hay đổ lỗi cho khách hàng tình Nếu khách hàng sai ln ân cần giải thích Khơng trực tiếp phản bác họ mà khéo léo dẫn dắt họ thái độ lịch Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 Tuyệt đối khơng giải thích vòng vo, đổ lỗi cho cá nhân hay phận khác Công ty phát sinh cố khách hàng phản đối Cần nhận lỗi Công ty, xin lỗi khách hàng, hứa xem xét giải vấn đề Luôn lắng nghe khách hàng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu họ trả lời vướng mắc khách hàng Sử dụng từ lịch giao tiếp: Dạ/vâng/xin lỗi/cảm ơn/vui lòng/nếu khơng phiền/nếu có thể/xin phép…khi giao tiếp với khách hàng/đối tác tùy ngữ cảnh Không lạm dụng dùng câu từ sáo rỗng như: Vô cùng, tuyệt vời, hay, tuyệt, rất rất…trong giao tiếp với khách hàng/đối tác, đặc biệt nói EduViet dịch vụ EduViet 10 Cảm ơn khách hàng tình kết thúc giao tiếp IV GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI Các nguyên tắc: 1.1 Không nhấc máy hồi chuông phải nhấc máy chậm sau hồi chuông thứ 1.2 Lời chào: - Đối với lễ tân: Dạ EduViet xin nghe! - Đối với phận: Dạ Ban Đào tạo EduViet/Kế toán EduViet/HRLINK….xin nghe! - Đối với cá nhân: Dạ Hạnh/Nguyệt/Hằng…nghe ạ! 1.3 Luôn đặt điện thoại bên tay trái bút, sổ, lịch bàn bên tay phải Mọi thứ tư sẵn sang (bàn làm việc đủ dụng cụ cần thiết) 1.4 Ghi chép đầy đủ thông tin, đặc biệt thông tin cá nhân nhu cầu khách hàng 1.5 Khi có điện thoại cần quan sát nhắc nhở người xung quanh giữ gìn trật tự Điều cuối cùng: Hãy xem lại 10 nguyên tắc giao tiếp chung mục Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 V GIAO TIẾP GẶP GỠ TRỰC TIẾP Các nguyên tắc: 1.1 Hãy ghi nhớ nói chuyện đối diện trực tiếp với khách hàng phong cách bạn hình ảnh Cơng ty 1.2 Tn thủ quy tắc trang phục quy định mục phần I 1.3 Sẵn sàng chuẩn bị bút, sổ, danh thiếp, profile (tùy đối tượng) ghi chép nội dung làm việc với khách hàng cần thiết 1.4 Luôn tươi cười, thân thiện với khách hàng 1.5 Điều cuối cùng: Hãy xem lại 10 nguyên tắc giao tiếp chung mục VI GIAO TIẾP QUA EMAIL Các nguyên tắc 1.1 Văn phong trang trọng, rõ ràng gắn gọn 1.2 Sử dụng mẫu VB mẫu chữ ký theo quy định chuẩn nhận diện thương hiệu Công ty 1.3 Đính kèm tệp thơng tin bắt buộc phải dạng PDF hoặc, tuyệt đối không gửi File word thông thường tài liệu 1.4 Bắt buộc sử dụng email công ty cấp giao dịch với khách hàng/đối tác, trừ trường hợp Ban Public gửi thư cho nhiều khách hàng địa gmail EduViet Quy định chữ ký Email mẫu văn mềm 2.1 Quy định chữ ký: CBNV Công ty EduViet giao dịch với khách hàng qua Email phải sử dụng chữ ký theo mẫu thống Công ty (tiếng Anh) sau: Mẫu chữ ký: Best regards, Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 Phan Thi Viet Hang (Ms) Public Training Manager Mobile: 091.2798195 Email : hangptv@eduviet.vn Vietnam Education Consultancy Add: 2nd Floor, Sannam Building, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi Tel: (844) 37855518 Fax: (844) 37855518 Website: www.eduviet.vn Email: contact@eduviet.vn Trong đó: Font chữ chung Times new roman, size 12 Màu đỏ (Red 204, Green 0, Blue 0), màu xanh (Red 0, Green 102, Blue 153) theo hệ màu word 2.2 Quy cách sử dụng mẫu văn mềm: - Sử dụng theo mẫu chung công ty - Convert to PDF giao dịch gửi cho khách hàng để password 2.3 Quy cách sử dụng Logo Logo biểu tượng nhận diện thương hiệu EduViet, việc sử dụng Logo giao dịch nói chung văn nói riêng phải tuân thủ theo quy cách sử dụng: - Tuyệt đối không co kéo làm biến dạng Logo theo mẫu cơng ty Khi phóng to, thu nhỏ phải đảm bảo tỷ lệ kích thước Logo - Tất trường hợp sử dụng Logo phải lấy Logo gốc theo mẫu Công ty, không tự ý vẽ lại thay đổi màu sắc (hiện Màu xanh Red 0/Green 102/Blue 153), trừ trường hợp dùng âm dương linh động văn truyền thông VII CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ LÀM VIỆC NỘI BỘ: Quy định làm kế hoạch báo cáo công việc: Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 * Về nội dung thể thức: - Theo tuần, cá nhân phải lập kế hoạch báo cáo công việc cá nhân tuần theo mẫu - Trưởng phận lập kế hoạch báo cáo cơng việc phận - Đối với CBNV trực thuộc phận gửi kế hoạch báo cáo cho trưởng phận, trưởng phận gửi cho giám đốc - Kế hoạch báo cáo lập chung theo mẫu công ty, mềm Excel trì tuần/tháng Sheet khác file Filename ghi rõ họ tên, chức danh * Về thời gian: - Các cá nhân phận làm báo cáo kết công việc tuần lập kế hoạch cho tuần sau vào ngày thứ bảy hàng tuần, trước họp công ty - Đối với kế hoạch báo cáo tháng lập vào thứ bảy tuần cuối tháng Quy định gửi Email: - Tất giao dịch nội với khách hàng/đối tác phải gửi hòm thư cơng ty cấp sử dụng outlook Riêng phận public sử dụng Gmail truyền thông tuyển sinh để đảm bảo hiệu - Khi gửi Email nội cho khách hàng/đối tác phải cc (Copy Carbon) cho tất cá nhân phận liên quan để phối hợp công việc để biết thông tin - Giám đốc điều hành kiểm duyệt Email giao dịch Trưởng phận cá nhân quản lý trực tiếp Trưởng phận kiểm duyệt Email giao dịch nhân viên trực thuộc Quy định sử dụng máy tính mạng nội bộ: - Tất CBNV phải sử dụng hệ thống máy Destop phân để làm việc, có kết nối với hệ thống mạng nội Server công ty để bảo mật thống quản lý liệu Trường hợp sử dụng Laptop cá nhân phải đồng ý Giám đốc Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 bắt buộc trình làm việc phải kết nối với Server hệ thống công ty để lưu trữ liệu Sổ tay có hiệu lực từ ngày ký ban hành thường xun cập nhật, hồn thiện phù hợp với tình hình phát triển EduViet đòi hỏi mơi trường kinh doanh Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2009 TM Ban Lãnh đạo công ty Giám đốc điều hành Nguyễn Bá Tưởng Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 ... nghe! - Đối với cá nhân: Dạ Hạnh/Nguyệt/Hằng…nghe ạ! 1.3 Luôn đặt điện thoại bên tay trái bút, sổ, lịch bàn bên tay phải Mọi thứ tư sẵn sang (bàn làm việc đủ dụng cụ cần thiết) 1.4 Ghi chép đầy... trung thực với thơng tin cơng ty sách cơng ty, khơng lạm dụng sách cam kết chất lượng công ty để khoa trương hay lừa dối khách hàng nhắm đạt mục tiêu công việc Nắm hiểu rõ nét văn hóa Công ty, sản... phải báo cáo đồng ý Giám đốc Maximize your potential BM02/QTDTDN/2009 3.3 Khi họp mang theo sổ tay cá nhân, bút Công ty phát ghi chép nội dung họp, đặc biệt phần việc thân 3.4 Tuyệt đối không
- Xem thêm -

Xem thêm: so tay van hoa , so tay van hoa