Noi quy lao dong hoan thanh

11 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:22

NỘI QUY LAO ĐỘNG - Thực hịên Bộ luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật Lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất - Để đảm bảo họat động Cty CP DV-TM-ĐT Viễn Thơng Hợp Thành có nề nếp, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh - Căn tình hình sản xuất kinh doanh tổ chức lao động Công ty, Giám đốc Cty CP DV-TM-ĐT Viễn Thông Hợp Thành ban hành Nội quy lao động sau: CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Nội quy lao động quy định chung Cơng ty, bắt buộc tồn thể CNV (cơng nhân viên) phải thi hành làm việc Công ty Điều 2: Nội quy lao động áp dụng cho tất CNV làm việc Cơng ty theo hình thức hợp đồng lao động, kể người lao động thời gian thử việc, học nghề Điều 3: Bản nội quy có hiệu lực kể từ ngày Cty CP DV-TM-ĐT Viễn Thông Hợp Thành thỏa thuận với Ban chấp hành cơng đồn Cơng ty đăng ký Phòng Lao động Thương binh Xã hội - Quận 10 Bãi bỏ quy định trước trái với quy định bảng nội quy Điều 4: Mọi trường hợp không quy định nội quy áp dụng theo Luật Lao động thỏa ước lao động tập thể Công ty -1– CHƯƠNG II THỜI GIỜ LÀM VIỆC Điều 5: Thời làm việc CNV tồn Cơng ty quy định sau: Trong điều kiện mơi trường làm việc bình thường ngày làm việc giờ, riêng thứ làm buổi sáng (4 giờ) - Giờ làm việc CNV khối văn phòng, CNV làm cơng tác quản lý: + Sáng từ đến 12 + Chiều từ đến - Giờ làm việc công nhân trực ca theo phân công trực tiếp Tổ trưởng sở phương án trực ca Giám đốc phê duyệt - Giờ làm việc tài xế lái xe tính theo lệnh điều xe, NV lái xe phải có mặt theo lệnh triệu tập đột xuất hưởng chế độ theo thỏa thuận hợp đồng lao động - Giờ làm việc nhân viên bảo vệ chia theo ca (ngày đêm) Nhưng tính chất cơng việc nên nhân viên bảo vệ phải đến Công ty sớm để nhận bàn giao ca kết thúc muộn Tiền lương chế độ đuợc thỏa thuận hợp đồng lao động Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, CNV huy động làm thêm thời gian làm thêm không vượt 50% số làm việc ngày, tổng thời gian làm thêm không vượt 200 năm Số làm thêm trả lương làm thêm (tiền lương làm thêm quy định cụ thể Quy chế tiền lương) bố trí nghỉ bù Tất CNV phải nghiêm chỉnh chấp hành giấc quy định, không muộn sớm Trường hợp có lý đáng phải đồng ý người phụ trách trực tiếp ban lãnh đạo Công ty Điều 6: Thời nghỉ ngơi CNV tồn Cơng ty quy định sau: Đối với CNV làm việc liên tục nghỉ 30 phút, làm ca đêm nghỉ 45 phút, thời gian nghỉ tính vào làm việc Tuần làm việc ngày, sau tuần làm việc người lao động nghỉ 01 ngày (24 liên tục) vào ngày chủ nhật ngày thường Nếu nhu cầu công việc mà khơng nghỉ hàng tuần số ngày nghỉ phải làm tốn lương ngồi nghỉ bù vào ngày khác Đối với người lao động làm việc theo ca ngày nghỉ tuần tính theo vòng ca CNV nghỉ làm việc hưởng nguyên lương ngày lễ năm sau: + Tết dương lịch 01 ngày (01/01 dương lịch) -2– + Tết âm lịch 04 ngày (Một ngày cuối năm 03 ngày đầu năm âm lịch) + Ngày chiến thắng 01 ngày (30/04 dương lịch) + Ngày quốc tế lao động 01 ngày (01/05 dương lịch) + Ngày quốc khánh 01 ngày (02/09 dương lịch) + Ngày Giỗ tổ Hùng Vương ngày (10/03 âm lịch) Nếu ngày lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày Nếu yêu cầu công việc không nghỉ vào ngày lễ người lao động bố trí nghỉ bù vào ngày khác Cơng ty phải tốn thêm tiền chênh lệch (VD: Ngày lễ làm đuợc hưởng 300% lương nên nghỉ bù vào ngày khác hưởng thêm phần chênh lệch là: 300% - 100% = 200% lương) Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương sau: + Kết hôn: Nghỉ 03 ngày + Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày + Bố, Mẹ (Tứ thân Phụ, Mẫu), Vợ (Chồng), Con chết: Nghỉ 03 ngày Các trường hợp khác phải có đơn xin phép nghỉ có đồng ý ban lãnh đạo Công ty Người lao động làm việc 12 tháng liên tục năm Cơng ty nghỉ phép 12 ngày, hưởng nguyên lương Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên công tác, năm làm việc nghỉ phép thêm ngày Người lao động có 12 tháng làm việc thời gian nghỉ hàng năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc Thời gian bố trí nghỉ phép cho CNV năm giải dứt điểm vào năm đó, trường hợp CNV không nghỉ phép hàng năm nghỉ không hết ngày phép số ngày phép lại đựơc quy tiền để Cơng ty tốn -3– CHƯƠNG III TRẬT TỰ TRONG ĐƠN VỊ Điều 7: Trong làm việc, người phải chấp hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật để hồn thành tốt cơng việc giao + Nơi làm việc phải xếp trật tự, gọn gàng vệ sinh + Giữ gìn thái độ lịch thiệp, nghiêm túc giao tiếp hàng ngày + Khơng đưa người khơng có nhịêm vụ vào nơi làm việc Điều 8: Nghiêm cấm CNV uống rượu, bia làm việc vi phạm điền sau đây: + Chơi cờ, đánh bạc; + Nghiện hút, tiêm chích ma túy dùng chất kích thích mạnh; + Không đem chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, vũ khí, … vào nơi làm việc; + Khơng làm việc riêng, không gây gổ đập phá, không xâm phạm tài sản Nhà nước, tài sản công dân, làm điều gây ảnh hưởng đến trật tự chung, gây tổn hại đến sức khỏe, danh dự, phẩm chất cá nhân, danh dự tập thể địa phương nơi trú đóng + Trong làm việc khơng truy cập Internet, đọc truyện, xem tivi…Trừ trường hợp việc phục vụ cho q trình làm việc Điều 9: Về trang phục: Tất CNV Công ty làm phải ăn mặc lịch sự, gọn gàng, phận có đồng phục phải thực theo quy định Điều 10: Trật tự Công ty quy định sau: Khi vào Công ty phải chịu kiểm tra bảo vệ Công ty, phương tiện lại phải để nơi quy định Hết làm việc, người phải về, cần lại phải báo cho người phụ trách biết Khách đến liên hệ công tác, xã giao, việc riêng,… phải thực theo dẫn bảo vệ Cơng ty NV văn phòng -4– CHƯƠNG IV AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG Điều 11: Đối với cơng tác an tồn lao động quy định sau: Công ty có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu cơng việc cho người lao động, bảo đảm an tồn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Trong lao động sản xuất, người lao động phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động theo quy định Mọi người lao động phải tuân thủ quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động, an tồn phòng chống cháy nổ Khơng làm bừa, làm ẩu, làm vệ sinh quan, nơi làm việc Trường hợp nơi làm việc, máy móc thiết bị có nguy xảy tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động phải báo cho người có trách nhiệm để tìm biện pháp khắc phục Người lao động có quyền từ chối làm việc thấy rõ nguy xảy tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người khác phải báo cho người phụ trách trực tiếp Người phụ trách trực tiếp không buộc người lao động tiếp tục làm việc trở lại làm việc nguy chưa khắc phục Người lao động có bệnh, mệt mỏi, phép xin nghỉ để đảm bảo an tồn cho người máy móc thiết bị Trước nghỉ việc về, phải kiểm tra thực biện pháp an toàn nơi làm việc Điều 12: Vệ sinh lao động phải thực thường xuyên trang thiết bị máy móc, giử gìn vệ sinh chung, vệ sinh nơi quy định, không khạc nhổ, vứt rác, tàn thuốc bừa bãi Công ty nơi làm việc, không hút thuốc phòng máy lạnh Thực nếp sống văn minh chấp hành tốt quy định an toàn, vệ sinh địa phương nơi trú đóng -5– CHƯƠNG V BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KINH DOANH Điều 13: Việc bảo vệ tài liệu, tài sản, bí mật cơng nghệ sản xuất kinh doanh quy định sau: Không tự ý cung cấp tài liệu, số liệu Công ty cho tổ chức, cá nhân chưa đồng ý Giám đốc Công ty người phụ trách trực tiếp Không mang tài liệu mật tài liệu cần bảo quản, lưu trữ nhà riêng (trừ trường hợp lãnh đạo trực tiếp cho phép) Toàn thể CNV Cơng ty phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản giao quản lý, khơng để hư hỏng, mát Việc mua sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa, cấp phát phải phê duyệt Ban lãnh đạo Công ty Trước phải tắt hết nguồn điện, nước, lửa nơi làm việc, cất giữ tài liệu, khóa cửa phòng làm việc, kho tàng cẩn thận -6– CHƯƠNG VI HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ Điều 14: Đối với hành vi vi phạm kỷ luật lao động quy định sau: Vi phạm thời làm việc, thời nghỉ ngơi, vi phạm trật tự Công ty Không chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh người quản lý trực tiếp Khơng tn thủ quy trình, quy phạm cơng nghệ, an tồn - vệ sinh lao động, an tồn phòng chống cháy nổ Vi phạm quy định bảo vệ tài sản, bí mật cơng nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm giao Có hành vi trộm cắp, nghiện hút ma túy, đánh cờ bạc, tham ô, gây rối, phá hoại tài sản Cơng ty Gây lãng phí, thất tiền vốn, tài sản định sai trái gây hậu người vật chất Công ty Có hành vi vi phạm điều quy định nội quy lao động Điều 15: Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động tùy thuộc vào mức độ xử lý theo hình thức sau: Khiển trách (bằng miệng văn bản) - Hình thức khiển trách miệng: Được áp dụng người lao động phạm lỗi lần đầu (1 quy định điều 14) mức độ nhẹ người phụ trách trực tiếp tập thể Cơng ty nhắc nhở góp ý mà khơng sửa chữa - Hình thức khiển trách văn bản: Được áp dụng người lao động bị khiển trách miệng mà tái phạm thời gian chưa xóa kỷ luật vi phạm quy định 14 mức độ nhẹ Kéo dài thời hạn nâng lương không 06 tháng chuyển làm cơng việc khác có mức lương thấp thời hạn tối đa 06 tháng: - Hình thức áp dụng người lao động bị khiển trách văn mà tiếp tục tái phạm lần thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách - Thường xun khơng hồn thành nhiệm vụ giao, bị Lãnh đạo người phụ trách trực tiếp lập biên 02 lần mà tiếp tục tái phạm lần -7– Sa thải, hình thức áp dụng khi: - Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ơ, tiết lộ bí mật cơng nghệ sản xuất kinh doanh (được quy định Chương V) có hành vi cố tình gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích Cơng ty (≥10 triệu đồng) - Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công tác khác mà tái phạm lần thứ quy định điều 14 thời gian chưa xóa kỷ luật mà tiếp tục tái phạm tiếp - Người lao động tự ý bỏ việc ngày cộng dồn tháng 20 ngày năm mà khơng có lý đáng * Các trường hợp coi có lý đáng bao gồm: Bị thiên tai; hỏa hoạn; thân, thân nhân bị ốm có xác nhận sở y tế thành lập hợp pháp; trường hợp khác quy định nội quy lao động Điều 16: Nguyên tắc trính tự xử lý vi phạm kỷ luật lao động quy định sau: Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao động Người lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sư bào chữa người khác bào chữa cho Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương phải có tham gia đại diện Ban chấp hành Cơng đồn Cơng ty trừ trường hợp xử lý vi phạm hình thức khiển trách miệng Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải ghi thành biên theo quy định điều Nghị định 41/CP ngày tháng năm 1995 Chính phủ Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý hình thức kỷ luật, người lao động có đồng thời nhiều hành vi vi phạm áp dụng hình thức kỷ luật cao tương ứng với hành vi vi phạm cao Thời hạn để xử lý kỷ luật tối đa tháng kể từ phát xảy vi phạm, trường hợp đặc biệt không tháng với trường hợp: hành vi vi phạm có tình tiết phức tạp cần phải có thời gian để điều tra, xác minh lỗi đương sự, đương bị tạm giam Không xử lý kỷ luật lao động người lao động thời gian: - Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc đồng ý người sử dụng lao động - Bị tạm giam, tạm giữ -8– - Chờ kết quan có thẩm quyền điều tra, xác minh kết luận hành vi vi phạm kỷ luật lao động - Người lao động nữ có thai; nghỉ thay sản; nuôi nhỏ 12 tuổi Người lao động nam phải nuôi nhỏ 12 tháng tuổi Khi hết thời gian quy dịnh điểm a, b, c, d, khoản điều thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, hết thời hiệu khơi phục thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động, tối đa không 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu Không xử lý kỷ luật lao động người lao động vi phạm nội quy lao động mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức điều khiển hành vi Khơng có hành vi vi phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm người lao động xử lý kỷ luật 10 Người bị xử lý kỷ luật lao động thấy khơng thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động yêu cầu giải tranh chấp lao động theo quy định Công ty pháp luật lao động Điều 17: Về trách nhiệm vật chất CNV vi phạm kỷ luật lao động quy định sau: - Người lao động làm mát, hư hỏng dụng cụ, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản Công ty tùy theo mức độ mà phải bồi thường thiệt hại gây - Nếu trường hợp thiệt hại không nghiêm trọng (dưới 10 triệu đồng) sơ xuất phải bồi thường bị khấu trừ vào tiền lương hàng tháng, thàng khấu trừ 30 % lương đủ 2/3 giá trị tài sản bị thiệt hại theo thời giá thị trường - Nếu trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng (≥ 10 triệu) sơ xuất trường hợp mà phải bồi thường toàn hay phần thiệt hại theo thời giá thị trường - Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm - Trường hợp thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng (≥ 10 triệu) đến tài sản Cơng ty ngồi việc bị xử lý kỷ luật, phải bồi thường tồn giá trị tài sản thiệt hại theo thời giá thị trường - Trường hợp cố tình gây thiệt hại nghiêm trọng (≥ 10 triệu) đến tài sản Cơng ty ngồi việc bị sa thải, chịu trách nhiệm vật chất bị Công ty xem xét đưa xử lý trước pháp luật - Trường hợp bất khả kháng khơng phải bồi thường -9– - Khi định mức bồi thường, có xem xét đến thực trạng hồn cảnh gia đình, nhân thân tài sản người vi phạm - Người bị áp dụng trách nhiệm vật chất thấy khơng thỏa đáng, có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động yêu cầu Hội đồng hòa giải, giải khởi kiện Tòa lao động - 10 – CHƯƠNG VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 18: Bản nội quy làm để ban lãnh đạo Công ty quản lý lao động, điều hành sản xuất kinh doanh, khen thưởng người chấp hành tốt nội quy, xử lý kỷ luật lao động có hành vi vi phạm, áp dụng chế độ trách nhiệm vật chất Điều 19: Nội quy phổ biến đến CNV tồn Cơng ty, người có trách nhiệm đấu tranh ngăn chặn hành vi gây hại đến sản xuất, kinh doanh, an ninh trật tự Công ty Điều 20: Các phòng ban tồn thể cơng nhân viên Cơng Ty Cổ Phần DV-TM-ĐT Viễn Thông Hợp Thành Quyết định thi hành./ Nơi nhận - Như điều 20 “để thi hành” Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng Giám đốc - Các TV HĐQT “để kính tường” - Phòng LĐTB&XH-Q10 - Lưu VT Phan Thị Phương Trang - 11 – năm 2007 ... người lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Trong lao động sản xuất, người lao động phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động theo quy. .. khác quy định nội quy lao động Điều 16: Nguyên tắc trính tự xử lý vi phạm kỷ luật lao động quy định sau: Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao. .. 10 Người bị xử lý kỷ luật lao động thấy không thỏa đáng có quy n khiếu nại với người sử dụng lao động yêu cầu giải tranh chấp lao động theo quy định Công ty pháp luật lao động Điều 17: Về trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi quy lao dong hoan thanh , Noi quy lao dong hoan thanh