quan he bao chi

25 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

quan hệ báo chí gì? giới thiệu chung www.publicrelations.vn Trong khứ, tả tảng ủ quan hệ cơng chúng • Được coi “quyền lực thứ 5”, có ảnh hưởng lớn đến đời sống trị xã hội đặc biệt nhận thức công chúng • Phương tiện truyền tải thơng tin nhanh, có uy tín thường xun • Khơng kiểm sốt thơng tin xuất báo chínhưng dự đốn • Đạc biệt quan trọng tình khủng hoảng www.publicrelations.vn Báo chí hay Các phương tiện truyền thông đ i chúng đại hú Đài phát Tạp chí Báo viết Truyền hình Internet Các PTTT www.publicrelations.vn Điểm yếu • Một dạng thơng điệp khác • Khơng kiểm sốt thơng điệp • Khơng kiểm sốt người đọc www.publicrelations.vn Ai người gửi thông ti tin • Lãnh đạo • Người phát ngơn • Phát triển ể trì mối quan hệ với báo chí • Chuẩn bị thơng điệp: thơng cáo báo chí, thơng báo, tài liệu cho báo chí www.publicrelations.vn Mục tiêu bạn gìì Mục tiêu nằm tầng: • Thay Th đổi hí h sách h • Tập trung vào lĩnh vực bạn quan tâm â • Thay đổi nhận thức cơng chúng hình ảnh cơng ty vấn đề liên quan www.publicrelations.vn Đối tượng • Nhóm đối tượng Bộ Tài Văn phòng Chính phủ Bộ KHCN • Nhóm đối tượng ợ g2 Báo chí tác động đến Khách hàng Những người có ảnh hưởng đến ế dư luận ậ • Nhóm đối tượng Nhà cung cấp Nhà kinh tế • Có nhóm ó c chúng ú g ta chưa tính đến khơng? www.publicrelations.vn Thơng điệp b bạn gìì (≤3) • Có khơng? (có ảnh hưởng đến nhiều người, người gây tranh luận…) • Có “kh “khn ơn mặt người” hay khơng? • Có ảnh ả hh hưởng đế đến hí h sách h khơng? • Có ngắn ắ gọn dễ ễ hiểu ể khơng? • Có thơng điệp dấu không? www.publicrelations.vn Thay đổi nhận thức Người gửi Báo chí Đối tượng họ (cơng chúng, trị gia) Đối ố tượng (các nhà hoạch định sách) www.publicrelations.vn Mục tiêu dài hạn Alơ, Lan à? Bọn viết báo liên quan đến cạnh tranh lĩnh vực cơng nghệ Bạn giúp khơng? Journalists li know k andd trust your institution i i i www.publicrelations.vn Thành tố chiến lượ báo lược bá chí Phả hồi Phản Mục tiêu Thông điệp Đối tượng N ời gửi Người ửi Báo chí www.publicrelations.vn Xây dựng quan hệ • Biết họ đang/vừa viết • Liên lạc thường xun • Tìm hiểu xem họ thật muốn g www.publicrelations.vn Liên lạc với họ bạn có thơng tin • Gọi điện thoại Ln ln nhớ tính thời điểm • Thơng cáo báo chí Ngắn g g gọn đơn g giản • Theo dõi vấn Bạn có cho họ đây? www.publicrelations.vn Có kế hay khơng? • Giá trị • Cơng chúng mà báo đạt tới • Ảnh hưởng • Độ tin cậy • Có g thời điểm mong g đợi ợ hay y không? www.publicrelations.vn Kết hợp vấn đề b bạn với ới vấn đề nóng • Báo cáo hay báo vừa viết • Hội nghị, hội thảo • Họp báo • Tin trang www.publicrelations.vn Theo dõi • Hỏi xem họ nhận thông cáo báo chí chưa • Nếu chưa, gửi lại g ị họ ọp g vấn người g • Đề nghị phát ngôn www.publicrelations.vn Tạo kế hoạch Mẫu kế hoạch: • Danh sách báo chí-cập nhật thường xuyên g cáo báo chí thường g kỳ ỳ • Thơng • Họp báo/Gặp gỡ báo chí thường kỳ ỳ • Mời báo chí tới thăm www.publicrelations.vn Lưu ý • Ln ln biết họ viết • Tìm hiểu ảnh hưởng • Khơng cãi với phóng p g viên • Cập nhật thường xuyên kế hoạch oạc bạ bạn www.publicrelations.vn Nhớ mục tiêu dài hạn Lan, theo cậu, ậ , nhà nước phải làm để giúp g p cho công ty công nghệ hoạt động tốt? www.publicrelations.vn quan hệ báo chí gì? chữ F làm việc với báo chí www.publicrelations.vn 1nd F: Fast Nh h Nhanh chóng Tơn trọng thời hạn viết Nếu bạn nhỡ điện thoại phóng viên, gọi lại cho anh ta, kể hết làm việc Gọi vào ngày hôm sau thường muộnbài viết viết xong www.publicrelations.vn 2nd F: Factual Nắm vững số liệu, làm cho chúng trở nên thú vị Các báo muốn trở thành có uy tín phải dựa số thống kê, nghiên cứu vv www.publicrelations.vn 3rd F: Frank Cởi mở • Hãy thẳng thắn Đừng lừa gạt phóng viên Hãy cởi mở Nếu có lý do, phóng viên hiểu thơng cảm kể bạn trả lời câu hỏI họ www.publicrelations.vn 4th F: - Fair Cơng • Một tổ chức phải tỏ công với tất phóng viên Khơng cung cấp riêng thơng tin, khơng ưu đãi tờ báo đặc biệt Thông tin cần chia xẻ cho tất www.publicrelations.vn 5th F: Friendly Thâ thiệ Thân thiện • Giống người, phóng viên trân trọng tình bạn (và phép xã giao): nhớ tên họ, nhớ họ làm việc đâu, nhớ viết họ, cám ơn họ có viết, nhớ ngày sinh nhật họ…vv www.publicrelations.vn ... tầng: • Thay Th đổi hí h sách h • Tập trung vào lĩnh vực bạn quan tâm â • Thay đổi nhận thức cơng chúng hình ảnh cơng ty vấn đề liên quan www.publicrelations.vn Đối tượng • Nhóm đối tượng Bộ Tài... Lan à? Bọn viết báo liên quan đến cạnh tranh lĩnh vực cơng nghệ Bạn giúp khơng? Journalists li know k andd trust your institution i i i www.publicrelations.vn Thành tố chi n lượ báo lược bá chí... www.publicrelations.vn Nhớ mục tiêu dài hạn Lan, theo cậu, ậ , nhà nước phải làm để giúp g p cho công ty công nghệ hoạt động tốt? www.publicrelations.vn quan hệ báo chí gì? chữ F làm việc với báo chí
- Xem thêm -

Xem thêm: quan he bao chi , quan he bao chi