luận văn thạc sĩ hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty CP kinh doanh hƣng việt

161 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thị Nga Sinh ngày: 21/01/1989 Nơi sinh: Thanh Hoá Học viên lớp: CH21B - Chun ngành kế tốn Khóa học: 2015-2017 Mã học viên: 15BM0301049 Tôi xin cam đoan: - Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập - Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng - Mọi số liệu đề tài cho phép Công ty mà khảo sát Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Nga ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc, đến tơi hồn thành luận văn bảo vệ tốt nghiệp trường Đại học Thương mại Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sác đến: Cô giáo - Tiến Sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình tác giả thực Luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến cô, lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích cung cấp số liệu, nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu, giúp tác giả hoàn thành luận văn thời hạn, nội dung quy định Xin cảm ơn thầy, cô giáo bạn quan tâm đọc luận văn Mặc dù nỗ lực hết mình, khả năng, kiến thức, kinh nghiệm thực tế thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn nhiều thiếu sót hạn chế Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để Luận văn hồn thiện Học viên Nguyễn Thị Nga iii MỤC LỤC - Hợp đồng xây dựng 46 Lãi, tiền quyền cổ tức 47 -Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 47 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong chế thị trường nay, cạnh tranh tượng tất yếu Nó vừa hội vừa thử thách doanh nghiệp Cơ chế thị trường cho phép đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh tốt đảm bảo thu hồi vốn có lãi Ngược lại, doanh nghiệp tỏ non tổ chức hoạt động kinh doanh đến bờ vực phá sản Bài tốn “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, doanh thu bù đắp chi phí tối đa hóa lợi nhuận” doanh nghiệp ln tốn khó, doanh nghiệp phải đối mặt với khơng khó khăn thử thách Một là, gia tăng ngày nhiều doanh nghiệp với loại hình kinh doanh làm cho cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Cùng với sách mở cửa kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh doanh nghiệp nước Hai là, chế quản lý kinh tế nhiều bất cập gây khơng khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp Do vậy, Doanh nghiệp muốn phát triển cần có kế hoạch kinh doanh tốt, có tầm nhìn lâu dài bền vững Bất doanh nghiệp phải tính tốn đến kế hoạch lộ trình phát triển để chủ động thích ứng với mơi trường, nắm bắt hội, huy động hiệu nguồn lực có lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Các thơng tin kế tốn yếu tố quan trọng việc giúp nhà quản trị đưa hoạt động hiệu có phương án kinh doanh Công cụ hiệu để phản ánh thơng tin kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt sử dụng kế toán công cụ đắc lực cung cấp thông tin giúp nhà quản lý có nhìn tổng qt trình hoạt động doanh nghiệp khứ Sau trình thực tập, em thấy tầm quan trọng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Cùng với giúp đỡ Anh Chị phòng kế tốn, em nhận thấy kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt đáp ứng yêu cầu Ban Giám đốc Tuy nhiên, Công ty ngày phát triển đồng thời có nhiều vấn đề yêu cầu đưa ra, đó, yêu cầu mặt kế toán yêu cầu cao mặt Do đó, kế tốn Cơng ty tồn vấn đề dẫn đến việc ghi nhận, hạch toán phản ánh doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt chưa phù hợp Do đó, nhằm hồn thiện kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh nói riêng Công ty, đề tài luận văn em chọn là: “Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt” Tổng quan nghiên cứu đề tài Để cơng ty tồn phát triển thời buổi kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, vấn đề hiệu kinh doanh vấn đề hàng đầu Công ty Mỗi công ty theo hướng khác hướng tới mục tiêu lợi nhuận Xuất phát từ nhu cầu thực tế, số tác giả có cơng trình nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh thể qua luận văn, luận án tiến sỹ, báo cáo, cơng trình nghiên cứu khác đạt thành tựu đáng kể góp phần hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn xin đưa số nghiên cứu mà tác giả tìm hiểu, cụ thể sau: • Đề tài: “Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Xây dựng số – Vinaconex 3” tác giả Nguyễn Thị Hải Vân Đại học Thương mại năm 2016 Bài luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Xây dựng số – Vinaconex Luận văn khái qt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh mặt lý luận thực tế Công ty nghiên cứu Bài Luận văn dựa lý luận để đánh giá thực tiễn kế tốn cơng ty, phân tích đánh giá hiệu kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn Cơng ty Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt Luận văn tồn số hạn chế mà luận văn chưa khai thác triển khai toàn vẹn mặt kế toán quản trị số giải pháp chung chung, chưa áp dụng thực tế Giải pháp chủ yếu Luận văn giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, hồn thiện kế tốn chi phí hồn thiện kế tốn xác định kết kinh doanh • Đề tài: “ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Thủ Công Mỹ Nghệ vừa nhỏ địa bàn tỉnh Nam Định” tác giả Mai Thị Thuyên Đại học Thương Mại năm 2016 Luận văn sở lý luận để đánh giá tình hình kế tốn cơng ty Thủ Công Mỹ Nghệ vừa nhỏ địa bàn tỉnh Nam Định Luận văn sâu nghiên cứu đặc thù kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty chuyên nghành thủ cơng mỹ nghệ để từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty chuyên ngành thủ công mỹ nghệ đáp ứng yêu nhu thơng tin nhà quản lý Luận văn mang nhiều nội dung tài mà chưa có kế toán quản trị Giải pháp chủ yếu giải pháp kế toán doanh thu Tuy nhiên, giải pháp chưa cụ thể giải triệt để vấn đề doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty • Đề tài: “Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu Khí Sơng Đà” tác giả Bùi Thị Như Loan Đại học Thương Mại năm 2016 Luận văn khái quát vấn đề lý luận tổ chức kế tốn hạch tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp dầu khí Từ đó, tìm hiểu thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Cp Đầu tư thương mại Dầu khí Sơng Đà Luận văn làm rõ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Cp Đầu tư Thương mại Dầu Khí Sông Đà Các giải pháp Luận văn chia làm nhóm giải pháp chính: giải pháp kế toán doanh thu thu nhập khác, giải pháp khoản chi phí, giải pháp việc xác định kết kinh doanh Tuy nhiên, giải pháp chưa chung chung, chưa mang tính chất cụ thể bám sát áp dụng vào thực tế, chưa cụ thể khả thi Cơng ty • Đề tài: “kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Đầu tư xây dựng BDC Việt Nam” tác giả Trịnh Thị Tuyết Đại học Thương Mại năm 2016 Luận văn khái quát vấn đề lý luận chung liên quan đến kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp xây lắp Luận văn khái qt thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP đầu tư xây dựng BDC Việt Nam Trên sở đánh giá thực trạng để đưa ưu nhược điểm giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng BDC Việt Nam Tuy nhiên, luận văn số hạn chế cần bổ sung thêm quy định chuẩn mực kế tốn có liên quan chi phối đến kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh ngành xây lắp Các giải pháp cơng ty chung chung cần giải cách triệt để có tính thực tiễn Trong luận văn, tác giả đưa nhóm giải pháp gồm hồn thiện kế tốn doanh thu, hồn thiện kế tốn chi phí, hồn thiện kế tốn kết kinh doanh hồn thiện trình bày thơng tin BCTC Các giải pháp tác giả chưa phân chia làm giải pháp góc độ tài góc độ quản trị • Đề tài: “kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP May Sông Hồng” tác giả Nguyễn Thị Hoa Đại học Thương Mại năm 2016 Luận văn trình bày khái qt có hệ thống tình hình nghiên cứu đề tài tương tự, qua chứng minh cần thiết nghiên cứu kế thừa kết nghiên cứu đề tài khác Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận, nội dung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, nội dung góc độ kế tốn tài góc độ kế tốn quản trị Trên sở lý luận, luận văn trình bày rõ ràng thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Cp May Sông Hồng đưa giải pháp có giúp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên bên cạnh mặt đạt được, Luận văn chưa nêu rõ thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP May Sông Đà qua số liệu chứng từ Các giải pháp luận văn đưa mang tính chất chung chung, chưa cụ thể để vận dụng thực tế…Giải pháp luận văn chia làm nhóm giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh góc độ kế tốn tài nhóm giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh góc độ kế tốn quản trị Nhìn chung, Đề tài khái quát hệ thống nội dung mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh Đề tài đặc thù cơng tác kế tốn đơn vị nghiên cứu Từ bước đầu đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu chi phí đơn vị nghiên cứu đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh đơn vị nghiên cứu Những luận văn phần cho thấy tồn tại, khó khăn liên quan đến kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh ý kiến, giải pháp tác giả vấn đề Trong q trình thực tập kế tốn Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt, ngành nghề chủ yếu Công ty dịch vụ khám chữa bệnh Việc xác định chi phí doanh thu kết kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh phức tạp Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty có nhiều ưu điểm có hạn chế định Tuy nhiên chưa có đề tài đề cập đến việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt Do vậy, tơi lựa chọn đề tài: “Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt” nhằm đánh giá công tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doạnh Cơng ty Từ đưa giải pháp nhằm giúp Cơng ty hồn thiện cơng tác kế toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi khơng gian: nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt góc độ kế tốn tài Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt có ngành nghề kinh doanh kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh sở bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt - Phạm vi thời gian: Thời gian thực đề tài từ 15/11/2016 đến 19/07/2017 - Phạm vi số liệu: Số liệu từ năm 2016 Quý 1, Quý năm 2017 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh góc độ kế tốn tài - Nghiên cứu thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt góc độ kế tốn tài - Qua nghiên cứu thực trạng để đánh giá ưu điểm bất cập kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt Từ đưa giải pháp hoàn thiện sở thực giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cụ thể: Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh hoạt động dịch vụ phẫu thuật thuốc vật tư Quan nghiên cứu nhằm hoàn thiện thực trạng giúp cho kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh hoạt động hoàn thiện đáp ứng yêu cầu Ban Giám đốc cung cấp thơng tin nhanh chóng, hợp lý xác Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với nguyên lý khoa học kinh tế để nghiên cứu vấn đề liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt Đồng thời luận văn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích so sánh tổng hợp liệu để phục vụ cho công tác nghiên cứu Thông tin thu thập chia thông tin sơ cấp thông tin thứ cấp * Thông tin sơ cấp: Thông tin sơ cấp thu thập thông qua phương pháp vấn điều tra - Phương pháp điều tra – vấn: Là việc trao đổi trực tiếp với kế tốn Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt vấn đề xoay quanh nội dung nghiên cứu đề tài, đặc biệt kế toán doanh thu – chi phí kết kinh doanh; - Đối tượng vấn: Kế toán trưởng kế toán viên phòng kế tốn - Thời gian vấn: hẹn trước theo lịch - Nội dung vấn: Các vấn đề tổ chức máy kế toán, đội ngũ kế tốn cơng ty, thực tế cơng tác kế tốn doanh thu – chi phí kết kinh doanh Công ty Các câu hỏi xoay quanh việc cơng ty thực cơng tác kế tốn nào, có thuận lợi gặp khó khăn q trình thực * Thơng tin sơ cấp: - Trong công ty: Nghiên cứu tài liệu kế tốn phòng kế tốn Cơng ty: báo cáo tài Cơng ty, chứng từ, sổ kế tốn - Tìm kiếm nghiên cứu tài kiệu kế toán như: chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chuẩn mực kế tốn, định, thơng tư hướng dẫn, chuẩn mực kế tốn quốc tế, giáo trình kế toán … Sưu tầm, nghiên cứu viết, ý kiến trao đổi chuyên gia sách, báo, tạp chí, internet… thơng qua viết để thu thập thông tin, nhận xét, đánh giá đề xuất, kiến nghị kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh mặt lý luận mặt thực tiễn Sau thu thập liệu từ phương pháp nêu trên, sử dụng phương pháp phân tích liệu để hệ thống hóa, xử lý phân tích thơng tin thu thập Dựa sở phần mềm xử lý liệu số tuyệt đối tương đối Bên cạnh sử dụng phương pháp phân tích liệu khác phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích xét đoán phù hợp với tư biện chứng lịch sử Đối chiếu vật, tượng với để thấy điểm giống khác chúng Trong trình nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh nội dung phương pháp đối chiếu lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh; đối chiếu chứng từ gốc với sổ kế toán có liên quan; đối chiếu số liệu cuối kỳ sổ bảng tổng hợp chi tiết để có kết xác lên Báo cáo tài Ý nghĩa đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học: Đề tài làm rõ sở lý luận kế tốn doanh thu, chi phí kết doanh nghiệp theo chế độ chuẩn mực kế toán Việt nam - Ý nghĩa thực tiễn: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh để đưa số ý kiến góp phần hồn thiện tổ chức kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh nói riêng cơng ty Nhằm cung cấp thơng tin kế tốn nhanh chóng kịp thời đáp ứng yêu cầu Ban Giám đốc PHỤ LỤC 15: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B-02/DN) (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Năm 2015 Người nộp thuế: Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Hưng Việt 0105532379 Tên đại lý thuế (nếu có): Mã số thuế: Hỗ trợ lấy liệu từ năm trước Đơn vị tính: Việt Nam Đồng Chỉ tiêu 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 – 22) – 25 - 26) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác Mã Thuyết số minh 01 02 Năm Năm trước 63,094,567,480 42,888,987,600 0 10 63,094,567,480 42,888,987,600 11 57,268,082,433 39,112,068,863 20 5,826,485,047 3,776,918,737 21 22 23 25 26 8,350,789 80,889,607 80,889,607 5,452,093,885 17,006,905 33,037,328 33,037,328 3,964,980,855 30 301,852,344 -204,092,541 31 32 0 0 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 40 0 50 301,852,344 -204,092,541 51 52 0 0 60 301,852,344 -204,092,541 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 0 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 0 Người lập biểu: Giám đốc: Kế tốn trưởng: Vũ Hồng Ngun Ngày ký: 29/03/2016 Số chứng hành nghề: Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: PHỤ LỤC SỐ 16: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632 Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt Số nhà 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản: Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 632-Giá vốn hàng bán Số Ngày, Diễn Chứng từ giải tháng ghi sổ A hiệu TK Số tiền đối ứng Ngày Số hiệu B C D - Số dư H Nợ Có đầu kỳ - Số phát sinh kỳ … … … … … … … Giá vốn dịch 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 vụ chụp X-quang 154 890,065,000 154 698,700,567 154 899,760,500 154 588,798,600 tháng 12.2016 Giá vốn dịch 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 vụ siêu âm tháng 12.2016 Giá vốn dịch 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 vụ xét nghiệm tháng 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 12.2016 Giá vốn dịch vụ nội trú, giường bệnh tháng 12.2016 Giá vốn dịch vụ 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 thuốc, 154 765,852,600 154 868,320,000 154 867,417,326 vật tư tháng 12.2016 Giá vốn dịch 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 vụ phẫu thuật tháng 12.2016 Giá vốn dịch 31/12/2016 31/12/2016 NVK288/12 vụ khám bệnh tháng 12.2016 Kết 31/12/2016 31/12/2016 NVK309/12 chuyển chi phí Tổng cộng PS Số dư 911 62,140,692,4 67 62,140,692,4 62,140,692,4 67 67 cuối kỳ Người lập Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc PHỤ LỤC SỐ 17: SỔ CHI TIẾT PHÁT SINH TÀI KHOẢN 632 CHI TIẾT PHÁT SINH TÀI KHOẢN THEO ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ Tài khoản: 632; Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Ngày Ngày hạch toán chứng từ Số chứng từ Diễn giải T S K ố đố i Số tiền Nợ tiề n ứn C g ó Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ KHÁM BỆNH (1 ) Tài khoản : 632 (3 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ khám 15 867,417,3 64 bệnh tháng 12.2016 26 867,417,3 Cộng phát sinh 26 867,417,3 Số dư cuối kỳ 26 0 Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ PHÃU THUẬT (1 ) Tài khoản : 632 (3 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ phẫu 15 868,320,0 64 thuật tháng 12.2016 00 868,320,0 Cộng phát sinh 00 868,320,0 Số dư cuối kỳ 00 0 Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM (1 ) Tài khoản : 632 (3 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ xét 15 899,760,5 64 nghiệm tháng 12.2016 00 899,760,5 Cộng phát sinh 00 899,760,5 Số dư cuối kỳ 00 0 Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ NỘI TRÚ (1 ) Tài khoản : 632 (3 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ nội trú, 15 688,798,6 64 giường bệnh tháng 12.2016 00 688,798,6 Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ 00 688,798,6 0 00 Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ THUỐC, VẬT TƯ (1 ) Tài khoản : 632 (3 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ thuốc, vật 15 765,852,6 64 tư tháng 12.2016 00 765,852,6 Cộng phát sinh 00 765,852,6 Số dư cuối kỳ 00 0 Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ SIÊU ÂM (1 ) Tài khoản : 632 (6 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ chụp 15 698,700,5 64 SIÊU ÂM tháng 12.2016 67 698,700,5 Cộng phát sinh 67 698,700,5 Số dư cuối kỳ 67 0 Tên đối tượng THCP : DỊCH VỤ X-QUANG (1 ) Tài khoản : 632 (3 ) 31/12/20 31/12/20 16 16 NVK001253 Giá vốn dịch vụ chụp X- 15 890,065,0 64 quang tháng 12.2016 00 890,065,0 Cộng phát sinh 00 890,065,0 Số dư cuối kỳ 00 0 PHỤ LỤC SỐ 18: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 635 Mẫu số S03b-DN Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt Số nhà 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 Tài khoản: 635-chi phí tài Diễn giải Số hiệu TK đối ứng D H Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Ngày Số hiệu A B C Số tiền Nợ Có - Số dư đầu kỳ 25/1/2016 25/1/2016 PBC80/1 25/2/2016 25/2/2016 PBC80/2 25/3/2016 25/3/2016 PBC80/3 25/4/2016 25/4/2016 PBC80/4 25/5/2016 25/5/2016 PBC80/12 25/6/2016 25/6/2016 PBC80/12 25/7/2016 25/7/2016 PBC80/12 25/8/2016 25/8/2016 PBC80/1 25/9/2016 25/9/2016 PBC80/2 25/10/2016 25/10/2016 PBC80/3 25/11/2016 25/11/2016 PBC80/4 25/12/2016 25/12/2016 PBC80/12 31/12/2016 31/12/2016 NVK10956 - Số phát sinh kỳ Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Lãi vay ngân hàng vietinbank Kết chuyển chi phí 1121 8,965,555 1121 7,690,001 1121 8,965,555 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 1121 23,801,074 911 239,830,777 Tổng cộng PS 239,830,777 Số dư cuối kỳ 239,830,777 239,830,777 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập Giám đốc PHỤ LỤC SỐ 19: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 6351 Công ty CP Kinh doanh Hưng Việt Số nhà 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản: Ngày, tháng ghi sổ A 25/1/2016 25/2/2016 25/3/2016 25/4/2016 25/5/2016 25/6/2016 25/7/2016 25/8/2016 25/9/2016 25/10/2016 25/11/2016 25/12/2016 31/12/2016 Người lập Mẫu số S38-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 6351- Chi phí lãi vay Chứng từ Số hiệu Số tiền Diễn giải TK Ngày Số hiệu Nợ Có đối ứng B C D H - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ Lãi vay ngân 25/1/2016 PBC80/1 1121 8,965,555 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/2/2016 PBC80/2 1121 7,690,001 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/3/2016 PBC80/3 1121 8,965,555 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/4/2016 PBC80/4 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/5/2016 PBC80/12 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/6/2016 PBC80/12 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/7/2016 PBC80/12 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/8/2016 PBC80/1 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/9/2016 PBC80/2 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/10/2016 PBC80/3 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/11/2016 PBC80/4 1121 23,801,074 hàng vietinbank Lãi vay ngân 25/12/2016 PBC80/12 1121 23,801,074 hàng vietinbank Kết chuyển chi 31/12/2016 NVK10956 911 239,830,777 phí Tổng cộng PS 239,830,777 239,830,777 Số dư cuối kỳ 239,830,777 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc PHỤ LỤC SỐ 21: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642 Công ty CP Kinh doanh Hưng Mẫu số S03b-DN Việt Số nhà 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà (Ban hành theo Thông tư số Trưng, Hà Nội 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 Tài khoản: 642-chi phí quản lý doanh nghiệp Số Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số tiền hiệu Ngày Diễn giải Số hiệu TK đối Nợ Có ứng A B C D H - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ … … … … … 04/12/2016 … 04/12/2016 NVK002/12 Tiếp khách 111 2,890,500 04/12/2016 04/12/2016 NVK003/12 Mua máy tính 111 9,650,000 04/12/2016 04/12/2016 NVK004/12 Đổ xăng xe ô tô 111 1,500,000 04/12/2016 04/12/2016 NVK005/12 Cơng tác phí 111 1,300,000 111 35,658,899 111 845,660 331 35,800,000 Thanh toán tiền 04/12/2016 04/12/2016 NVK006/12 điện tháng 11/2016 Thanh toán cước 04/12/2016 04/12/2016 NVK007/12 chuyển phát nhanh 04/12/2016 04/12/2016 NVK008/12 Chi phí quảng cáo … Chi phí điện thoại 04/12/2016 04/12/2016 NVK009/12 04/12/2016 04/12/2016 NVK010/12 04/12/2016 04/12/2016 NVK011/12 04/12/2016 04/12/2016 NVK012/12 Chi phí tiếp khách … … … …… 31/12/2016 31/12/2016 NVK855/12 31/12/2016 31/12/2016 NVK854/12 31/12/2016 31/12/2016 NVK866/12 31/12/2016 31/12/2016 NVK856/12 phòng marketing Chi phí điện thoại phòng kế tốn Chi phí văn phòng phẩm Phân bổ chi phí khấu hao Phân bổ cơng cụ dụng cụ Chi phí đào tạo nghiệp vụ kế tốn Chi phí lương nhân viên văn 111 967,600 111 298,600 156 356,000 111 3,950,000 … 214 19,862,000 242 15,689,700 112 8,000,000 334 173,619,271 338 7,174,125 … phòng Các khoản bảo 31/12/2016 31/12/2016 NVK857/12 hiểm trích theo lương … … 31/12/2016 31/12/2016 … NVK10956 …… Kết chuyển chi phí Tổng cộng PS … 911 … 7,250,323,84 7,250,323,849 7,250,323,849 Số dư cuối kỳ Người lập Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc PHỤ LỤC SỐ 21: HÓA ĐƠN GTGT PHỤ LỤC SỐ 22: HÓA ĐƠN GTGT PHỤ LỤC SỐ 23: BẢNG LƯƠNG THÁNG 12.2016 BẢNG LƯƠNG THÁNG 12.2016 Các khoản Phụ cấp Lương Cố định STT Họ Tên BAN GIÁM ĐỐC Chức danh Vũ Hoàng Lê Giám đốc Lê Quang Dũng Phó GĐ Nguyễn Văn Chung PHỊNG KẾ TỐN Phó GĐ Lương Lương Ăn trưa ĐT Tổng Phụ cấp Công thực tế 138,012,500 24,000,000 8,500,000 1,500,000 34,000,000 402 10.00 11,950,000 16,000,000 6,000,000 500,000 500,000 7,000,000 24.00 4,050,000 6,950,000 11,000,000 4,500,000 500,000 500,000 5,500,000 24.00 4,050,000 6,950,000 11,000,000 4,500,000 500,000 500,000 5,500,000 24.00 68,325,000 suất 69,687,500 4,050,000 Tổng lương Quản lý Lương thời gian Lương làm thêm Số tiền Số 170,220,833 11 23,000,00 16,500,00 16,500,00 53 12.00 3.00 3.00 Tổng lương T4 Số tiền Các khoản giảm trừ BHXH Lương tháng 3,398,438 13 173,619,271 15 10.5% 7,174,125 16 166,445,146 20 375,000 23,375,000 425,250 22,949,750 - 16,500,000 425,250 16,074,750 257,813 16,757,813 425,250 16,332,563 - Nguyễn Thị Hà Phạm Thị Hoa Kế toán trưởng Kế toán TH Kế toán bán Mai Thu Trang Nguyễn Thị Nga hàng Kế toán 4,500,000 18,000,00 4,012,500 8,987,500 13,000,000 500,000 5,000,000 24.00 4,012,500 3,987,500 8,000,000 500,000 500,000 22.00 7,791,667 8.00 812,500 18,812,500 421,313 18,391,188 8.00 500,000 8,291,667 421,313 7,870,354 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 24.00 6,500,000 8.00 375,000 6,875,000 421,313 6,453,688 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 24.00 6,500,000 8.00 375,000 6,875,000 421,313 6,453,688 Kế Đinh Thị Tiến PHỊNG Hành Vũ Thị Phương 10 toán 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 4.00 6,500,000 8.00 375,000 6,875,000 421,313 6,453,688 - Thu 4,012,500 2,987,500 7,000,000 500,000 500,000 4.00 7,500,000 - - 7,500,000 421,313 7,078,688 Vũ Thị Kim Dung Dương Thị Bích ngân hành 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 2.00 5,958,333 - - 5,958,333 421,313 5,537,021 11 Hằng 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 4.00 6,500,000 2.00 93,750 6,593,750 421,313 6,172,438 12 Bùi Thị Cẩm Tú PHÒNG Marketing bảo vệ 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 4.00 6,500,000 - - 6,500,000 421,313 6,078,688 - 13 Trần Thị Út phòng Nhân 4,012,500 8,000,000 12,012,500 500,000 5,000,000 4.00 17,012,500 - - 17,012,500 421,313 16,591,188 14 Trần Thị Hằng Dương Thị Bích viên Nhân 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 2.00 5,958,333 - - 5,958,333 421,313 5,537,021 15 Hằng Hoàng Thị Hồng viên Nhân 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 4.00 6,500,000 5.00 234,375 6,734,375 421,313 6,313,063 16 Hạnh viên Nhân 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 4.00 6,500,000 - - 6,500,000 421,313 6,078,688 17 Bùi Thị Thúy viên 4,012,500 1,987,500 6,000,000 500,000 500,000 4.00 6,500,000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc 6,500,000 421,313 6,078,688 Hành Trưởng Người lập 4,500,000 ... cập kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt Từ đưa giải pháp hoàn thiện sở thực giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cụ thể: Luận văn. .. chủ yếu Luận văn giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, hồn thiện kế tốn chi phí hồn thiện kế tốn xác định kết kinh doanh • Đề tài: “ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Thủ Công Mỹ... công ty: luận văn nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty CP Kinh doanh Hưng Việt Do đó, Luận văn tổng quát chi tiết phần hành kế tốn có liên quan đến doanh thu, chi phí kết
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty CP kinh doanh hƣng việt , luận văn thạc sĩ hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty CP kinh doanh hƣng việt