0 gioi thieu

4 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN BÀI GIẢNG ThS HUỲNH THỊ THÀNH ThS TRẦN QUỐC VIEÄT NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÁN BỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Tuyển dụng lao động Phân tích & xây dựng mơ tả cơng việc Định mức lao động Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng Tính lương tháng Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Nghiệp vụ bảo hiểm Đào tạo phát triển đội ngũ Lập kế hoạch LĐ, quỹ lương, đơn giá TL 10 CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC NHÂN SỰ Nghiệp vụ trả lương doanh nghiệp Nghiệp vụ Định mức lao động Nghiệp vụ Bảo hiểm Thực hành tính lương MS EXCEL ĐÁNH GIÁ Điểm QUÁ TRÌNH Thái độ Bài kiểm tra trình Điểm THI/TIỂU LUẬN Điểm HỌC PHẦN 30% 30% 70% 70% Đ HP = đ qt × 30% + đ th × 70% ... Điểm QUÁ TRÌNH Thái độ Bài kiểm tra trình Điểm THI/TIỂU LUẬN Điểm HỌC PHẦN 30% 30% 70% 70% Đ HP = đ qt × 30% + đ th × 70% ... nhiệm vụ Nghiệp vụ bảo hiểm Đào tạo phát triển đội ngũ Lập kế hoạch LĐ, quỹ lương, đơn giá TL 10 CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NHÂN SỰ Nghiệp vụ trả lương doanh nghiệp Nghiệp vụ Định
- Xem thêm -

Xem thêm: 0 gioi thieu , 0 gioi thieu