Tiểu luận: Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Tập đoàn Apple

26 124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:41

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích và làm rõ phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple để rút ra những đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs, chỉ rõ nhưng thành công, tồn tại do phong cách lãnh đạo này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng ta đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hơn phong cách lãnh đạo của Steve Jobs. TIỂU LUẬN MƠN: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỀ TÀI:  “Phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs tại   Tập đồn Apple” ­1­ PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đền tài Câu chuyện về Steve Jobs là sự tạo hóa kỳ diệu của tinh thần doanh nhân mà  ai cũng phải thừa nhận. Với những phẩm chất tuyệt vời của một nhà quản trị kinh   doanh xuất sắc, Steve Jobs đã gầy dựng cho mình một sự nghiệp vĩ đại. Steve  Jobs  nổi lên như  một biểu tượng tối cao của sức sáng tạo, trí tưởng tượng, và sự  đổi   mới trường tồn, ơng hiểu rằng cách tốt nhất để tạo ra giá trị  đích thực trong thế kỷ  XXI này là việc kết nối óc sáng tạo với khoa học cơng nghệ, vì thế ơng đã xây dựng  một cơng ty nơi mà trí tưởng tượng đột phá được kết hợp với những thành tựu đáng  kinh ngạc của kỹ thuật. Với những đóng góp khơng mệt nghỉ của mình cho Apple,   ơng đã giúp cơng ty trở thành một trong những cơng ty lớn nhất thế giới ( với giá trị  vốn hố thị trường là cao nhất thế giới). Tuy nhiên, cuộc đời doanh nhân tài ba này   đã kết thúc   tuổi 56 (ngày 05/10/2011) vì căn bệnh ung thư. Ơng ra đi để  lại bao   nuối tiếc cho mọi người.  Steve Jobs được cho là bậc thầy của nghệ thuật quản trị với phong cách lãnh  đạo độc đốn của mình. Jobs đã thể  hiện tài quản trị  của mình giúp cho cơng ty  Apple thốt khỏi bờ vực phá sản năm 1997 và đạt được nhiều thành cơng như ngày   hơm nay. Vì vậy, chúng tơi đã chọn Steve Jobs với phong cách lãnh đạo của ơng để  làm nội dung đề tài tiểu luận mơn “Nghệ thuật lãnh đạo” với mong muốn được tìm   hiểu sâu hơn nghệ thuật lãnh đạo của ơng.   2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích và làm rõ phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple để  rút ra   những đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs, chỉ rõ nhưng thành cơng,   ­2­ tồn tại do phong cách lãnh đạo này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng  ta đưa ra những giải pháp giúp hồn thiện hơn phong cách lãnh đạo của Steve Jobs 3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs tại tập đồn Apple 3.2. Phạm vi nghiên cứu  Về nội dung: ­ Trình bày những lý luận cơ bản về phong cách lãnh đạo ­ Trên cơ  sở  những lý luận cơ  bản kết hợp với hiểu biết thực tế  về   đối   tượng nghiên cứu nhằm chỉ  ra những đặc trưng riêng; phân tích và làm rõ những  thành cơng, tồn tại và các giải pháp khắc phục của đối tượng nghiên cứu  Về thời gian: Phong cách lãnh đạo của Steve Jobs từ khi ơng trở lại Apple từ năm 1997 đến   năm 2011 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp các phương pháp chủ yếu: phương pháp trừu tượng hóa khoa  học, phương pháp thu thập tài liệu; phân tích, so sánh và tổng hợp; kết hợp phương  pháp lịch sử và phương pháp logic trong q trình thực hiện đề tài 5. Kết cấu bài tiểu luận Ngồi phần mở  đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính  của báo cáo thực tập gồm ba chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo Chương 2: Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đốn của  Steve Jobs tại Apple  Chương 3: Giải pháp hồn thiện phong cách lãnh đạo độc đốn của  Steve Jobs tại Apple  ­3­ CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 1.1. Khái niệm về phong cách lãnh đạo 1.1.1. Khái niệm lãnh đạo  Lãnh đạo là q trình gây  ảnh hưởng đến hoạt động của một cá nhân hoặc   một nhóm, nhằm đạt được mục đích trong những điều kiện cụ thể nhất định. Lãnh  đạo là khả năng lơi cuốn người khác đi theo mình, là biết tạo ra mối ràng buộc giữa   người và cơng việc bằng cách quan tâm cả hai Lãnh đạo là khả  năng thuyết phục và gây  ảnh hưởng trên người khác để  hồn thành những mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, lãnh đạo thiên về khía cạnh  nhân bản và nhắm đến “người” để nối kết họ thành một đội ngũ và động viên họ  tiến tới mục tiêu mong muốn.  Có hai loại lãnh đạo là lãnh đạo chính thức và lãnh đạo khơng chính thức.  Lãnh đạo chính thức là người lãnh đạo có thực quyền. Người lãnh đạo có thực  quyền là người lãnh đạo đồng thời đóng vai trò quản trị  viên trong một tổ  chức,  được trao ban quyền hạn và chức năng hành xử  trên người khác để  thi hành một  cơng tác theo hoạch định. Người lãnh đạo khơng chính thức hay còn gọi là lãnh đạo   tự  nhiên, là người lãnh đạo do thiên phú với phong cách lơi cuốn người khác. Tuy  ­4­ họ  khơng có quyền hạn chính thức để  sai khiến, nhưng lời nói của họ  có giá trị,    người khác  lắng nghe và  thực hiện  Những người lãnh đạo tự  nhiên này  thường được người khác ngưỡng mộ  như  một chứng nhân gương mẫu về  cách tổ  chức và thực hiện đối với đời sống cá nhân cũng như xã hội 1.1.2. Khái niệm phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo là những phương pháp hoặc cách thức nhà lãnh đạo  thường dùng để gây ảnh huởng đến đối tượng bị lãnh đạo Xét trên phương diện cá nhân, phong cách lãnh đạo chính là cách thức làm  việc của nhà lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của   người đó thể hiện các nỗ lực ảnh huởng tới họat động của những người khác.  Xét trên phương diện tổng thể, phong cách lãnh đạo là hệ  thống các dấu  hiệu đặc trưng của họat động và quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi đặc  điểm nhân cách của họ.  1.2. Các mơ hình phong cách lãnh đạo 1.2.1. Phong cách lãnh đạo độc đốn 1.2.1.1. Khái niệm Phong cách lãnh đạo độc đốn còn được gọi là phong cách lãnh đạo chun  quyền, phong cách lãnh đạo theo hành chính xử  phạt, phong cách lãnh đạo theo chỉ  thị, phong cách lãnh đạo cương quyết. Ở đây nhà lãnh đạo sẽ áp đặt nhân viên; các   nhân viên nhận lệnh và thi hành mệnh lệnh. Nhà lãnh đạo sẽ  tập trung hết quyền   lực vào tay của mình Lãnh đạo độc đốn là sự áp đặt cơng việc với sự kiểm sốt và giám thị  chặt  chẽ. Quản trị  viên độc đốn thường lấy mình làm thước đo giá trị. Họ  khơng quan  tâm đến ý kiến của người khác dù là đồng đội hay nhân viên mà chỉ hồn tồn dựa  vào kiến thức và kinh nghiệm của chính mình. Hình thức này thường phù hợp với  lối quản trị cổ điển, hoặc khi tổ chức đang trong tình trạng canh tân nội bộ để loại   trừ  những phần tử  làm lũng đoạn sinh hoạt chung, vv… Nhất là khi tinh thần kỷ  luật và trật tự của tổ chức lỏng lẻo cần sửa đổi ­5­ Phong cách này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với nhân viên chính xác   những gì họ  muốn các nhân viên làm và làm ra sao mà khơng kèm theo bất kỳ  lời  khun hay chỉ dẫn nào 1.2.1.2. Ưu điểm Thứ  nhất,  được nhà lãnh đạo sử  dụng thành cơng trong một tập thể  mới   thành lập, chưa thiết lập được ngun tắc hoạt động… hoặc trong các tập thể đang   mất phương hướng hoạt động, khơng khí trong tổ chức là gây hấn… Thứ  hai, sự  thành cơng của tổ  chức phụ  thuộc vào vai trò cá nhân của nhà  quản trị. Nếu nhà quản trị giỏi sẽ mang lại nhiều thành cơng cho tổ chức Thứ  ba, trong các trường hợp khẩn cấp thì sự  độc đốn chun quyền của  lãnh đạo đơi khi mang lại những hiệu quả bất ngờ 1.2.1.3. Nhược điểm Thứ nhất, người lãnh đạo khơng quan tâm đến suy nghĩ cũng như ý kiến của   nhân viên nên khơng tận dụng được sự sáng tạo của nhân viên dưới quyền Thứ  hai, quyết định của người lãnh đạo chun quyền thường ít được cấp  dưới chấp nhận, đồng tình và làm theo, thậm chí còn dẫn đến sự  chống đối của  cấp dưới.  Thứ  ba, với phong cách này, nhân viên ít thích lãnh đạo, hiệu quả  làm việc  cao hơn khi có mặt lãnh đạo, thấp khi khơng có mặt lãnh đạo Thứ tư, khơng khí trong tổ chức phụ thuộc vào định hướng cá nhân 1.2.1.4. Áp dụng Phong cách lãnh đạo độc đốn rất thích hợp khi có một mệnh lệnh từ  cấp   trên mơ tả những gì cần phải làm và phải làm như thế nào. Phong cách quản lí này   cũng thích hợp trong trường hợp các nhân viên còn hạn chế  về  kinh nghiệm hoặc   thiếu những kĩ năng cần thiết để  hồn thành cơng việc. Cần độc đốn với những   người ưa chống đối, những người khơng có tính tự  chủ, thiếu nghị lực và kém tính   sáng tạo 1.2.2. Phong cách lãnh đạo dân chủ ­6­ 1.2.2.1. Khái niệm Là kiểu phong cách được đặc trưng bằng việc người quản lý biết phân chia  quyền lực của mình, tham khảo ý kiến cấp dưới, bàn bạc, lắng nghe ý kiến cấp   dưới trước khi ra các quyết định Quản trị  viên theo đường lối lãnh đạo dân chủ  là người biết tạo ra những   cuộc thảo luận giữa đội ngũ để  tìm một quyết định chung. Một khi đã quyết định   dù là ý kiến của bất cứ  thành viên nào trong đội ngũ, cơng tác sẽ  được thực hiện   theo quyết định đó. Lối lãnh đạo này đem lại sự nhất trí trong tổ chức và giúp cộng   tác viên hay nhân viên nắm quyền chủ động trong việc thi hành cơng tác. Nhân viên  trong các tổ chức với lối lãnh đạo này thường có cơ hội phát huy sáng kiến cao. Do   đó, tinh thần làm việc cũng cao và đạt hiệu năng.  1.2.2.2. Ưu điểm  Thứ nhất, nhà lãnh đạo tạo điều kiện cho nhân viên của mình được phát huy  sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, tạo cho cấp dưới   sự chủ động cần thiết Thứ  hai, với phong cách này, nhà lãnh đạo tạo ra bầu khơng khí tâm lý tích  cực trong q trình quản lí, nhân viên thích lãnh đạo hơn, năng suất làm việc cao kể  cả khi khơng có mặt lãnh đạo, khơng khí làm việc trong nhóm cởi mở hơn Thứ ba, hơn nữa, các quyết định của nhà lãnh đạo được cấp dưới ủng hộ và   làm theo 1.2.2.3. Nhược điểm Thứ  nhất,  nếu thiếu tính sắc sảo và kỹ  năng phân tích, nhà lãnh đạo sẽ  khơng thể ra được quyết định đúng đắn Thứ  hai, hơn nữa, nếu thiếu tính quyết đốn, nhà lãnh đạo có thể  trở  thành   người theo đi cấp dưới.  Thứ ba, quyết định chậm sẽ bỏ lỡ mất cơ hội 1.2.2.4. Áp dụng  Thứ nhất, trong một tập thể có bầu khơng khí tốt đẹp, có tinh thần đồn kết,  có khả năng tự quản, tự giác cao ­7­ Thứ hai, đối với những người có tinh thần tập thể, lối sống tập thể, có tinh   thần hợp tác 1.2.3. Phong cách lãnh đạo tự do 1.2.3.1. Khái niệm Phong cách lãnh đạo tự  do là kiểu phong cách mà nhà lãnh đạo rất ít khi sử  dụng quyền lực, cho cấp dưới được tự  do. Nhà lãnh đạo tạo điều kiện và giúp đỡ  nhân viên bằng cách cung cấp thơng tin cho họ. Ở phong cách này, nhà lãnh đạo cho  phép các nhân viên ra quyết định, nhưng nhà lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với   những quyết định được đưa ra 1.2.3.2. Ưu điểm Thứ  hai, mỗi thành viên trong nhóm đều có thể  trở  thành chủ  thể  cung cấp  những ý tuởng, ý kiến giải quyết, những vấn đề cốt lõi do thực tiễn đặt ra Thứ  ba,  các nhân viên có thể  tham gia vào các dự  án của tổ  chức nên tính   sáng tạo được phát huy tối đa Thứ tư, phong cách này tạo cho nhân viên sự thỏai mái, tự do, khơng bị gò bó  nên hiệu quả làm việc cao hơn 1.2.3.3. Nhược điểm Đơi khi tự  do q mức, mỗi người một ý kiến, dẫn đến khơng thống nhất  được ý kiến chung, và có thể  dẫn đến mục tiêu chung khơng được hồn thành.  Người lãnh đạo có thể lơ là trong cơng việc 1.2.3.4. Áp dụng Sử dụng phong cách lãnh đạo ủy thác được sử dụng khi các nhân viên có khả  năng phân tích tình huống, xác định những gì cần làm và làm như thế nào. Nên dùng   kiểu lãnh đạo tự do với những người hơn tuổi , những người khơng thích giao thiệp  hay có đầu óc cá nhân chủ nghĩa 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách lãnh đạo Mỗi phong cách lãnh đạo có những  ưu, nhược điểm riêng và việc lựa chọn   phong cách lãnh đạo phù hợp là rất quan trọng đối với nhà lãnh đạo trong quản lí,   điều hành cơng việc ­8­ Việc lựa chọn phong cách có thể phụ thuộc vào bản thân nhà lãnh đạo: tuổi  tác, tính cách, kinh nghiệm, trình độ, năng lực, trạng thái tâm lí, nghề nghiệp, vị trí  cơng tác, đặc điểm ngành nghề và mục tiêu của bản thân họ Ngồi ra việc lựa chọn phong cách lãnh đạo còn phụ thuộc vào các yếu tố tác  động từ bên ngồi: hồn cảnh lãnh đạo, các tình huống quản trị, văn hóa quản lí của   đối tượng, ; dựa trên mối quan hệ với nhân viên và giữa các nhân viên, mức độ sức   ép cơng việc và năng lực làm việc của nhân viên Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa tính cách cá nhân với   mơi trường và được biểu hiện bằng cơng thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x   Mơi truờng CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH LÃNH  ĐẠO ĐỘC ĐỐN CỦA STEVE JOBS TẠI APPLE TỪ GIAI  ĐOẠN 1997­2011 2.1. Sơ lược về tiểu sử của Steve Jobs Steven Paul Jobs (24/2/1955 ­ 5/10/2011) là một nhà quản trị  và doanh nhân  nổi tiếng người Mỹ. Ơng là một trong những người sáng lập của hãng Apple và là   một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành cơng nghiệp vi tính. Trước   đây ơng từng là tổng giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar; sau đó  ­9­ trở thành thành viên trong ban giám đốc của công ty Walt Disney năm 2006, sau khi   Disney mua lại Pixar.  Cuối     năm   1970,   Steve   Jobs     nhà   đồng   sáng   lập   Apple   Steve  Wozniak, Mike Markkula và một số  người khác, thiết kế, phát triển và đưa ra thị  trường một trong những dòng máy tính cá nhân thành cơng thương mại đầu tiên,  dòng Apple II. Đầu những năm 1980, Jobs là một trong những người đầu tiên nhìn  thấy tiềm năng thương mại của giao diện người dùng điều khiển đồ họa bằng cách   sử dụng chuột dẫn đến việc ra đời Macintosh. Sau khi thất bại trong một cuộc đấu   tranh quyền lực với ban giám đốc vào năm 1984, Jobs rút khỏi Apple và sáng lập  NeXT, một cơng ty phát triển nền tảng máy tính chun về giáo dục và kinh doanh   cao hơn. Việc Apple mua lại NeXT vào năm 1996 đưa Steve Jobs trở lại cơng ty mà  ơng là đồng sáng lập, sau đó làm việc ở đó trong vai trò tổng giám đốc điều hành từ  năm 1997 cho đến năm 2011. Năm 1986, ơng mua lại bộ  phận đồ  họa vi tính của   cơng ty Lucasfilm, sau đó tách ra thành hãng phim hoạt hình Pixar. Ơng vẫn là tổng  giám đốc điều hành và cổ đơng lớn nắm 50,1% cổ phần của Pixar cho đến khi hãng   Walt Disney mua lại vào năm 2006.Do đó Jobs trở  thành cổ  đơng cá nhân lớn nhất  nắm 7% cổ phần và là thành viên của Hội đồng quản trị của Disney. Q trình hoạt  động kinh doanh của Steve Jobs đã đóng góp nhiều cho các hình  ảnh biểu tượng  mang phong cách một nhà doanh nghiệp tiêu biểu của Thung lũng Silicon.  Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs tun bố từ chức tổng giám đốc điều   hành của Apple. Trong thư  từ  chức, Jobs mạnh mẽ  gửi gắm rằng Tim Cook là  người kế nhiệm ơng. Sau đó, Jobs  đã được bổ  nhiệm làm chủ  tịch hội đồng quản  trị của Apple. Ngày 5 tháng 10, 2011, Apple loan tin Steve Jobs đã qua đời ở tuổi 56 2.2. Thực trạng về  phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs tại  Apple giai đoạn 1997­2011 2.2.1. Thực trạng về  tính cách của Steve Jobs   tai Apple giai đoạn 1997­ 2011 Thứ nhất, là một người cầu tồn, tinh tế và u thích sự sáng tạo Ơng ln u cầu nhân viên tỉ mỉ và khơng được có bất kì một sai xót nào, sự  khao khát hồn hảo và u thích sáng tạo thể  hiện ngay những đoạn quảng cáo và  ­10­ bảo chắc chắn rằng những người thực sự  giỏi đến từ  NeXT khơng bị  “đâm sau   lưng” bởi những kẻ kém hơn đang giữ những vị trí cốt cán ở  Apple. Để  điều hành   mảng phần mềm, ơng sử dụng người bạn Avie Tevanian của mình. Để nắm mảng  phần cứng, ơng đã chọn Jon Rubinstein, người đã nắm vị  trí tương tự    bộ  phận  phần cứng của NeXT. Tất các nhóm làm sản phẩm, từ cơng đoạn thiết kế cho đến  hoạt động quảng bá cho sản phẩm đều được Steve Jobs kiểm sốt chặt chẽ  theo   những tiêu chuẩn của ơng Khi Jobs quay về Apple với vai trò là người cố vấn dẫn dắt Apple vực dậy,   chỉ trong 90 ngày để  tìm kiếm CEO mới cho Apple , Jobs tiếp tục sơi lên khi phải  trả  lời trước ban quản trị  mà ơng khơng tơn trọng. “Hãy dừng đồn tàu lại, nó sẽ  khơng có kết quả,” ơng nói với Woolard. “Cơng ty này đang phải vật lộn để tồn tại,  và tơi khơng có thời gian để làm vú ni cho ban quản trị. Vì vậy tơi cần tất cả các   ơng rút lui. Hoặc tơi sẽ rút lui và khơng quay trở lại vào thứ hai tới”. Và sau đó, ơng   buộc họ phải từ chức, rút lui và ơng kiếm người vào các vị trí đó Thứ tư, là người quyết đốn Jobs vơ cùng quyết đốn và mạnh mẽ với các quyết định của mình. Khi ơng   thấy gì đúng, ơng sẽ  bỏ  mặc tất cả  sự  phản đối hay những chê trách của người   ngồi để dự tình của mình. Khi Jobs vừa  trở lại Apple trong thời kì đen tối nhất của  Apple ­ giá cổ phiếu trượt giá liên tiếp và khơng phanh, quyết định đầu tiên của ơng  là phải hạ  giá cổ phiếu  ưu đãi, tất cả  các bộ  phận tài chính đều phản đối ơng, họ  nói cần 2 tháng để  họ  nghiên cứu vấn đề  này nhưng ơng nhất quyết làm và” Phải  làm ngay” và ơng đã thành cơng khi giá cơ phiếu từ 13 đơla tăng lên 20 đơla chỉ trong  cùng một tháng Quyết định chỉ tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm máy để  bàn, xách tay  theo hai dòng là phổ  thơng và cao cấp, mặc dù các kỹ  sư  của  ổng khá giận dữ  nhưng đa phần họ đã bị  Jobs thuyết phục.Kết quả là các kỹ sư và quản lý ở Apple   lập tức chỉ  tập trung cao độ  vào bốn lĩnh vực. Với mảng máy để  bàn cao cấp, họ  phát  triển  Power Macintosh G3.  Với mảng máy xách  tay  cao cấp  họ  phát  triển   PowerBook G3. Với máy để  bàn phổ  thông, họ  bắt đầu với thứ  sau này trở  thành   iMac. Và cuối cùng với máy xách tay phổ  thông, họ tập trung vào thứ  sẽ  trở  thành   ­12­ iBook. Chữ “i”, Jobs giải thích, là để nhấn mạnh các thiết bị  này sẽ được tích hợp  chặt chẽ với Internet. Sau 2 năm gây sửng sốt với việc thua lỗ, Apple lại có thể vui   vẻ với một q lợi nhuận, kiếm được 45 triệu đơ la. Trong cả  năm tài chính 1998,   nó trở thành 309 triệu đơ la lợi nhuận. Jobs đã quay trở lại, và Apple cũng thế. Đó là   minh chứng cho sự  quyết đốn và khả  năng năm bắt vấn đề  “cốt lõi” nhanh của  Steve Jobs. Ngồi ra sau khi cải tiến cho iMac, Jobs quyết định sẽ  khơng gắn kèm   ổ đĩa mềm vốn thơng dụng. Jobs trích dẫn câu cách ngơn của siêu sao khúc cơn  cầu Wayne Gretzky, “Hãy trượt đến chỗ trái banh văng tới, chứ khơng phải chỗ nó  đã từng xuất hiện.” Jobs có phần đi q thời cuộc, nhưng cuối cùng đa phần máy   tính đều đã loại bỏ ổ đĩa mềm Thứ năm, Jobs có thể rất cay độc và lạnh lùng, đặc biệt với những người có   xung đột với ơng, nhưng cũng có thể  rất tình cảm với nhưng người đã đồng hành   cùng ơng từ những ngày đầu. Ví dụ: khi u cầu Mike Markkula rời khỏi ban quản   trị Apple, Jobs đã lái xe đến tận nhà và thực hiên một cuộc dạo bộ thân mật để bàn   về tương lai của Apple Thứ sáu, ở một số thời điểm khác nhau, Jobs thể hiện sự trộn lẫn lạ thường   giữa tính cáu bẳn và sự thiếu thốn. Ơng thường khơng mảy may quan tâm tới người  khác nghĩ gì về mình; ơng có thể đoạn tuyệt với người khác và khơng bao giờ nhìn   tới họ lần nữa. Một số thời điểm khác, ơng lại cảm thấy sự ép buộc phải giải thích  về mình. Ví dụ: Buổi tối ngày hơm Amelio bị sa thải bởi hội đồng quản trị  Apple,  Jobs đã gọi và giải thích : “Gil, tơi chỉ muốn anh biết, tơi đã nói chuyện với Ed hơm  nay về  chuyện này và tơi cảm thấy thực sự  tòi tệ  về  nó. Tơi muốn anh biết tơi  khơng có liên quan gì tới chuỗi sự kiện này, đó là quyết định ban quản trị đã đưa ra,   tuy nhiên họ có mời tơi với vai trò tư vấn.” Jobs nói với Amelio rằng mình tơn trọng  ơng vì là “người chính trực nhất mà tơi từng được gặp,” và theo đó là một số  lời   khun một cách tự nguyện. “Hãy nghỉ ngơi 6 tháng,” Jobs nói với ơng ta. “Khi tơi bị  ném khỏi Apple, tơi lập tức quay lại với cơng việc, và tơi lấy làm tiếc vì điều đó.”   Jobs ngỏ lời sẽ là người lắng nghe bất cứ khi nào Amelio cần thêm lời khun 2.2.2. Thực trạng về  mơi trường ra quyết định của Steve Jobs tại Apple   giai đoạn từ 1997­2011 ­13­ Steve Jobs là một trong những biểu tượng tối cao về sức sáng tạo, trí tưởng   tượng, và nhất là phong cách lãnh đạo độc đốn của mình. Mặc dù vậy, để có được   sự thành cơng như vậy, Jobs đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi gặp liên   tiếp những khó khăn trong cuộc sống và sự  nghiệp tại cơng ty Apple khi mới trở  lại. Tuy nhiên, với tính cách của một người “đặc biệt” như  Jobs, ơng đã vượt qua   hết mọi nghịch cảnh của mơi trường quanh ơng, biến nó trở  thành điều kiện giúp   ơng phát huy hồn tồn khả  năng thiên phú của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ  tiến  hành tìm hiểu về  thực trạng mơi trường quản trị  tại Apple trong giai đoạn 1997 –   2011 để có thể hiểu rõ hơn tác động của nó lên phong cách lãnh đạo của Jobs Thứ  nhất, sự  trở  lại của ơng năm 1997 là trong tình cảnh cơng ty đang trên   bờ vực phá sản, cơng ty đang sản xuất máy tính và những thiết bị ngoại vi khác, bao   gồm những phiên bản khác nhau của Macintosh. Bên cạnh đó, với sự điều hành của  ban quản trị yếu kém đã khiến cơng ty mất đi nhiều kĩ sư và nhân viên quản lý giỏi.  Tình hình lúc đó có thể khiến cho vị trí giám đốc điều hành của cơng ty như một vị  trí “nóng” cho bất kì ai muốn vực dậy một cơng ty đang sa sút như Apple.  Thứ hai, về mơi trường nhân sự, sự quay trở lại lần này, ơng đã có sự chuẩn   bị tương đối kĩ lưỡng, để có thể có được sự kiểm sốt hồn tồn cơng ty từ phần kĩ  thuật đến sản phẩm. Ngay sau khi đến Apple đảm nhận vị  trí cố  vấn, Jobs đẩy   những người ơng tin tưởng vào những vị  trí cấp cao   Apple. “Tơi cần đảm bảo   chắc chắn rằng những người thực sự giỏi đến từ NeXT khơng bị  đâm sau lưng bởi   những kẻ kém hơn đang giữ những vị trí cốt cán ở Apple,” Jobs đòi hỏi Ban chủ tịch   của Apple. Đây là lý do Jobs để  hai người đồng nghiệp thân cận của mình là Avie   Tevanian và Jon Rubinstein nắm những vị trí quan trọng ở các bộ phận chủ chốt của   cơng ty. Với Jobs, mọi vị  trí lãnh đạo trong cơng ty lúc đó đều có thể   ảnh hưởng  đến quyền lực của ơng, vì vậy việc thay đổi và triệt tiêu đi những mối hiểm họa   này là cần thiết cho ơng và cơng ty. Apple chỉ  cần theo duy nhất một hướng phát   triển của Steve Jobs và chỉ Steve Jobs Thứ  ba, về mơi trường quản trị  cấp cao lúc bấy giờ, các cổ  đơng phần lớn   đều muốn thối vốn khi nhận thấy Apple đã bước tới thời kì sụp đổ. Ai cũng muốn  cách bán đi các cổ  phần mình đang sở  hữu để  tìm kiếm những khoản lợi nhuận   ­14­ cuối cùng, để  mặc các vấn đề  đang tồn động trong cơng ty. Ban quản trị  bất  ổn,  khiến cho tồn cơng ty cũng trở nên khơng ổn định, điều mọi người quan tâm lúc đó  chỉ là lương với tìm kiếm một cơng việc mới, mọi người đều tin rằng Apple sẽ phá  sản. Nói chung, tình hình rất rối ren, ai cũng cố gắng lo cho lợi ích cá nhân của bản  thân và qn đi hết mọi cơng việc ở Apple.  Thứ  tư, trong giai đoạn này, Apple đang cho sản xuất khá nhiều sản phẩm.  Cơng ty đã khai thác nhiều phiên bản của mỗi sản phẩm, ví dụ  như  với Macintosh,   Apple cũng đã có hàng chục phiên bản. Việc sản xuất các sản phẩm này đều đến từ  các nhà máy của Apple, từ bo mạch cho đến bàn phím, màn hình… khiến cho chi phí  sản xuất ngày càng tăng cao.  Thứ  năm, là việc các sản phẩm của Apple ngày càng bị  cạnh tranh gay gắt  từ các dòng máy tính khác, gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Ở các đơn vị  kinh doanh bán lẻ, các nhân viên bán hàng khơng thể nào giải thích được cho khánh   hàng phân biệt được sự  khác nhau của các dòng máy Apple với các sản phẩm HP  hay Dell. Điều này khiến cho khách hàng khơng lựa chọn các sản phẩm của Trái   Táo vì giá q cao, khiến cho doanh số ngày càng giảm sút trong khi các đối thủ lien  tục gia tăng thị phần trên thị trường Thứ  sáu,  vào mùa thu năm 2005, trở  về  sau kỳ  nghỉ  bệnh, Jobs chọn Tim   Cook – một người đồng nghiệp mà Jobs rất tin tưởng, trở thành giám đốc điều hành  Apple. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Jon Rubinstein, phụ  trách mảng phần cứng  của Apple liên tiếp xung đột với Avie Tevanian và Steve Jobs về  các ý tưởng sản   phẩm và các lý do khách quan khác Thứ  bảy, vào cuối những tháng cuối năm 2005 mức tiêu thụ  iPod tăng vọt   Hai triệu chiếc iPod, một con số đáng kinh ngạc, được bán ra thị  trường trong năm  đó, gấp 4 lần so với năm trước. Sự ra đời của iPod đóng một vai trò quan trọng đối   với mục tiêu của cơng ty, chiếm khoảng 45% lợi nhuận của năm, và một lần nữa,    ra đời của nó cũng giúp đánh bóng thêm hình  ảnh cơng ty và khẳng định vị  thế  của Apple trên thị trường giống như dòng máy Mac.  Tính cách Steve Jobs từ  lâu đã nổi tiếng vì sự  “đặc biệt” của mình, nhưng  chính trong những hồn cảnh trên, tính “đặc biệt” càng thể  hiện rõ ràng hơn, là  ­15­ những khó khăn giúp ơng có thể  thể  hiện được tài năng xoay trở  của mình với   phương thức lãnh đạo độc đốn mang thương hiệu của “Steve Jobs”. Cuộc  đời   Steve thăng trầm với nhiều sự kiện xảy ra đối với ơng. Với quyết định quay trở về  Apple, Steve Jobs đã khiến cho thế giới thêm một lần được nhắc tới ơng như một vị  thuyền trưởng vĩ đại, đã cứu cả  một con tàu to lớn Apple tránh được những cơn   sóng dữ. Với Steve Jobs, với Apple, cuộc sum họp lần này đều giúp cả hai đạt được   những mong ước của mình. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành phân tích rõ  hơn thực trạng mơi trường trên đây đã  ảnh hưởng như  thế  nào đến việc ra quyết   định của Steve Jobs.  2.3. Phân tích thực trạng về  phong cách lãnh đạo độc đốn của Steven   Jobs tại Apple giai đoạn 1997­2011 2.3.1. Phân tích thực trạng tính cách của Steve Jobs tại Apple giai đoạn   1997­2011 2.3.1.1 Khái qt nguồn gốc hình thành nét tính cách của Steve Jobs Tính cách là sự  kết hợp giữa những thuộc tính tâm lý cơ  bản và bền vững  của con người mà những thuộc tính ấy biểu thị thái độ của con người đối với hiện   thực và biểu hiện hành vi của con người. Để hiểu được những biểu hiện tính cách   của Steve Jobs sau khi quay trở  lại Apple, chúng ta sẽ  đi sâu tìm hiểu nguồn gốc   hình thành lên nét tính cách của ơng thơng qua xem xét mơi trường sống và sự giáo   dục: Thứ  nhất,  tính cách của Steve Jobs xuất hiện một phần có nguồn gốc từ  khuynh hướng nhìn thế  giới theo hai cực khác nhau của Jobs. Một con người hoặc   là một anh hùng nếu khơng chỉ là một gã khờ, một sản phẩm phải là tuyệt vời còn  khơng chỉ  là thứ  rác rưởi. Do đó, trong ơng ln khao khát sự  hồn hảo và khơng  chấp nhận những thiếu xót của nhân viện cấp dưới. Tuy nhiên ơng cũng thường   lúng túng với những vấn đề như: lập gia đình, mua một chiếc sofa phù hợp, cam kết  điều hành một cơng ty Thứ  hai, bị  bỏ  rơi và được lựa chọn. Đặc biệt, những khái niệm đó đã trở  thành một phần con người Jobs và phong cách sống của ơng.Chính tuổi thơ của Jobs   với ý nghĩ mình bị cho đi làm con ni đã để lại những tổn thương trong ơng nhưng  ­16­ lại cho ơng sức mạnh vượt lên số phận và cuộc sống tự lập. Nên Jobs sớm trưởng  thành và là con người khơng bao giờ chịu phục tùng với nghị  lực phi thường  Steve  lớn lên song song với cảm giác của một đứa trẻ  bị  bỏ  rơi và sự  quan tâm của cha   mẹ  ni làm cho ơng cảm thấy mình trở  nên đặc biệt. Điều đó đóng một vai trò  quan trọng trong việc hình thành nên tính cách của Jobs. Chính vậy, ơng ln muốn   là một người khác biệt hay thích những gì khác biệt, lạ thường Thứ  ba, trước khi bắt đầu đi học cấp một, Jobs đã được mẹ  dạy đọc. Tuy   nhiên, chính những điều này đã khiến Jobs gặp một số rắc rối khi đến trường, ơng   khơng dễ  dàng chấp nhận sự   áp đặt và kiểm sốt của thầy cơ và nội quy nhà   trường. Điều này cũng phần nào giải thích được tính cách khó chịu và cái tơi lớn   của ơng ln xuất hiện trong mọi cách  ứng xử  tại Apple. Tuy nhiên, ngay từ  nhỏ,   Jobs là một người rất thơng minh và đã được các thầy cơ giáo cũng như cha mẹ ơng   xác nhận Thứ tư, sau khi trở về từ Ấn độ, ơng chịu ảnh hưởng nhiều bởi nền văn hố  này, từ  tư  tưởng của Phật Giáo, Đạo Hindu cho đến cách sống của người dân Ấn   Độ  đã làm Jobs khao khát đi tìm “bản ngã” của mình­ ơng tự  hướng mình vào lối   sống chậm rãi để  có thể  suy nghĩ tỉ  mỉ  vấn đề. Con người ơng trở  nên trầm hơn,   hướng vào “trực giác” hơn là vào “lý trí”. Con người ơng trở nền trầm hơn, khác so   với thời đoạn ơng sống lập dị trước đây nhưng nét tính cách u thích sự khác biệt,  lạ thường vẫn còn tồn tại trong ơng cho đến những giai đoạn sau này 2.3.1.2. Phân tích thực trạng tính cách của Steve Jobs sau khi quay lại Apple Trên cơ  sở  ngn gốc hình thành nên nét tính cách của Steve Jobs, chúng ta   kết hợp với thực trạng về tích cách của ơng đã được trình bày để  phân tích và làm  sáng tỏ: tại sạo ơng lại có tính cách như vậy ? và nó ảnh hưởng thể nào đến phong  cách lãnh đạo của Steve? khi quay trở lại Apple Thứ  nhất, khi quay trở lại Apple với vị trí là cố vấn cao cấp, động lực duy  nhất của Jobs đó khơng phải là tiền tạc mà ơng cần khẳng định mình và những nhu  cầu cá nhân của ơng hướng tới sự thỏa mãn khi tạo ra những thành tựu khiến người   ta phải tơn thờ. Thực tế đó là một di sản kép: xây dựng những sản phẩm sáng tạo  và phát triển một cơng ty trường tồn. Ơng muốn được đặt ngang với những “tượng   ­17­ đài” như Edwin Land, Bill Hewlett và David Packard. Và cách tốt nhất để đạt được  những điều đó là trở lại Apple và giành lại vị trí của mình. Khi ơng trở lại, bắt đầu   từ lĩnh vực nhân sự, ơng bảo vệ và tuyển mới những kĩ sư đã cùng làm việc với ơng  ở Next và hầu như  khơng q quan tâm đến những vấn đề  khác vì việc khơng đưa  ơng vào hội đồng quản trị đã tạo cho ơng cảm giác khơng được tơn trọng. Với tính  cách muốn kiểm sốt mọi thứ đã làm ơng cẩn trọng nhưng tạo thơi thúc mạnh hơn   Lý do ơng loại bỏ  Amelio ra khỏi vị  trí điều hành của Apple khơng có gì bất ngờ  với nét tính cách xem cái tơi của mình là trên hết của Jobs Thứ hai, Jobs khơng quyết định ngay khi được mời chính thức quay lại điều  hành Apple­ cơng việc mà ơng khao khát hai thập kỷ, điều đó có thể  giải thích bởi  vì: với tất cả sự lì lợm và lòng tham vơ độ trong việc kiểm sốt mọi thứ, Jobs lưỡng  lự  và trầm lặng khi khơng chắc chắn về thứ gì đó. Ơng khao khát sự  hồn hảo, và   khơng giỏi trong việc tìm cách giải quyết những thứ  thiếu hồn hảo. Jobs khơng  muốn vật lộn với sự phức tạp hay thỏa hiệp. Điều đó đúng với các sản phẩm, thiết   kế  và nội thất trong nhà. Điều đó cũng đúng với những cam kết cá nhân. Nếu ơng   biết chắc chắn một hành động là đúng, thì khơng ai có thể  ngăn ơng lại được.  Nhưng nếu khơng thấy chắc chắn, ơng đơi khi rút lui và khơng muốn nghĩ tới những  thứ khơng hồn hảo với mình. Giống như khi Amelio hỏi vai trò mà Jobs muốn tham  gia, Jobs chỉ im lặng và bỏ qua những tình huống làm ơng khơng thoải mái Thứ  ba, cách đổi xử  với mọi người rất nỏng nảy, cũng xuất phát từ  sự  u   thích hồn hảo, đơn giản, tính thế theo cách của Jobs. Ơng khơng chấp nhận bất cứ  sự khơng hồn thiện nào ở các sản phẩm và trong các cơng việc khác. Do vậy, mỗi  khi thực hiện họp bàn sản phẩm, ra mắt sản phẩm hoặc trình bày ý trưởng mới,   Jobs ln tỏ ra bực tức với những ý tưởng q tầm thường hoặc q phức tạp. Jobs   dồn nén nhân viên của mình với cơng việc những cũng truyền cho họ  cảm hứng   sáng tạo bằng chính sự khao khát đổi mới, khác biết hố của mình. “Trực giác” ln  cho ơng nắm được tâm lý từng nhân viên của mình và biết điểm yếu của từng  người, nhờ  khả  năng đặc biệt này đã giúp Jobs quản trị  các nhóm thực hiện sản  phẩm thực sự hiệu quả ­18­ Thứ  tư, Jobs còn có khả  năng “nhìn xa, trơng rộng” với sự thơng minh, khả  năng nắm bắt nhanh vấn đề  kết hợp với bộ  óc nghệ  thuật của ông đã cho ra đời  những sản phẩm tạo “xu hướng thời đại”, ông đã đưa đến người tiêu dùng những  sản phẩm kết hợp giữ  công nghệ  và nghệ  thuật từ  lớp vỏ  đến phần cứng cùng   những  ứng dụng đỉnh cao nhưng cực kì đơn gian. Khả  năng nắm bắt “xu hướng”   của Jobs có được là từ  sự kết hợp rất nhiều nhân tố  mà theo quan điểm của nhóm  nhân tố  quan trọng tạo nên đó là khả  năng quan sát, phân tích, đánh giá vân đề  rất  tinh tế của Jobs 2.3.2. Phân tích thực trạng mơi trường ra quyết định của Steve Jobs tại   Apple giai đoạn 1997­2011 Người xưa có câu “Thời thế tạo anh hùng” với ý nghĩa là hồn cảnh khó khăn  được tạo ra bao giờ cũng sản sinh ra các bậc vĩ nhân để có thể giải quyết được các   vấn đề đó. Với trường hợp của Apple và Steve Jobs cũng vậy. Ai có thể  dám chắc  được nếu Steve Jobs vẫn   lại NeXT, khơng quay lại Apple thì ơng vẫn sẽ  nổi   tiếng trên tồn thế giới với những sản phẩm làm rạng danh tên tuổi của ơng, những  bài phát biểu giới thiệu sản phẩm đã trở thành tài liệu về phong cách diễn thuyết… Như ta đã biết, Apple là cơng ty mà Jobs đã dành ra tâm huyết cả một tuổi trẻ  để có thể phát triển nên. Vì vậy, tình u của ơng đối với Apple cao hơn rất nhiều,   so với NeXT lẫn Pixar. Để  được quay về  Apple, Jobs đành lòng bán đi Pixar và sát  nhập NeXT vào chính Apple. Nói chung, tình u đối với Trái Táo khiến ơng chấp   nhận mạo hiểm lần nữa với cuộc đời và sự nghiệp của mình, chấp nhận tiếp quản  vị trí lãnh đạo cao cấp của Apple với nhiệm vụ vực dậy cơng ty So với NeXT hay Pixar, Apple là nơi tập hợp khá nhiều tài năng và bề  dày   lịch sử phát triển huy hồng. Đây cũng là một trong những lý do khiến ơng quay lại  Apple để có thể giúp ơng phát huy hết được tài năng lãnh đạo của mình. Thời điểm   đó, NeXT cà Pixar đã đi vào giai đoạn phát triển ổn định và đạt được liên tiếp thành   cơng, còn Apple lại phải đương đầu với những khó khăn. Với tính cách  ưa mạo   hiểm và chứng tỏ bản thân, việc ơng quay lại Apple để  tìm kiếm khó khăn là điều   có thể giải thích. Việc trở lại lần này, ngồi việc cứu vớt Apple – đứa con tinh thần  của ơng, mà còn giúp ơng có thể khẳng định lại lần nữa tài năng lãnh đạo của ơng   ­19­ Tiếp theo, chúng ta sẽ  tiến hành phân tích yếu tố  mơi trường đã có những  ảnh   hưởng như  thế  nào đến việc hình thành nên phong cách của ơng trong giai đoạn   Thứ nhất, việc ơng sắp xếp các nhân viên dưới quyền ở NeXT vào các vị trí  quan trọng   Apple, chứng tỏ  ơng đã có sự  chuẩn bị  tương đối kĩ lưỡng, để  có  thểkiểm sốt hồn tồn cơng ty từ   mảng phần mềm đến phần kĩ thuật.Với Jobs,   mọi vị  trí lãnh đạo trong cơng ty lúc đó đều có thể   ảnh hưởng đến quyền lực của   ơng, vì vậy việc thay đổi và triệt tiêu đi những mối hiểm họa này là cần thiết cho   ơng và cơng ty. Apple chỉ cần theo duy nhất một hướng phát triển của Steve Jobs và  chỉ Steve Jobs Thứ  hai,  với tình hình ban quản trị  bất  ổn, Jobs đã có hướng giải quyết   nhanh và chính xác là định giá lại quyền mua cổ phiếu của họ. Cổ phiếu của Apple   đã xuống thấp tới mức khiến quyền mua cổ phiếu trở nên vơ giá trị. Mặc cho Ban   quản trị phản đối, Jobs vẫn quyết tâm với ý định này. khi ơng đã quyết định điều gì  thì việc đó phải được thực hiện, và ngay lập tức.Thời gian lúc này ở  Apple là yếu  tố  sống còn. Tuy nhiên, sau đó, Jobs cho giải tán đi bộ  phận quản trị  cấp cao của   Apple, những con người chỉ chăm lo cho lợi ích bản thân chứ  khơng quan tâm đến  cơng ty Apple. Đây là sự  khác biệt giữa Jobs với các nhà quản trị  khác, ơng khơng  nhún nhường ai kể cả lãnh đạo cấp trên của mình. Với ơng, cơng ty có vấn đề  thì   đầu tiên phải thay đổi Ban quản trị thì mới có thể giúp cơng ty ổn định tư tưởng Thứ ba, về việc định hướng lại sản phẩm cho cơng ty của Jobs, khi ơng chỉ  muốn tập trung cho hai phân khúc khách hàng mà ơng quan tâm là bình dân và cao   cấp. Đây là một điều cần thiết, giúp cho cơng ty có thể  giảm bớt đi các sản phẩm   trong danh mục sản xuất, đây đều là những sản phẩm có tính chất sử  dụng tương   đương nhau nhưng lại phân ra thành nhiều dòng máy, khiến cho cơng tác quản lý   gặp khó khăn. Ngồi ra, với việc kiểm sốt các cơng đoạn sản xuất của Apple cũng   làm cơng ty gánh chịu các khoản chi phí lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận cơng ty. Jobs   đã có quyết định là từ bỏ đi các sản phẩm khơng phù hợp, để đầu tư  tập trung cho  các sản phẩm chất lượng. Ơng cũng đã áp dụng việc chun mơn hóa trong q   ­20­ trình sản xuất của Apple, th các cơng ty sản xuất các linh kiện theo đơn đặt hàng   của Apple, giúp cơng ty giảm bớt được các gánh nặng chi phí sản xuất Thứ  tư,  khi gặp khó khăn trong cơng tác bán hàng, ơng thể  hiện được tài  năng bán hàng và quản lý của mình. Ơng cho giới thiệu các cửa hàng bán lẻ  App  Store, đây là các của hiệu bán hàng độc quyền của Apple cho các sản phẩm của   cơng ty. Ngày 19 tháng 05 năm 2001, cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên khai trương ở  Tyson’s Corner, bang Virginia với những quầy hàng màu trắng bóng lống, sàn gỗ  tẩy trắng và một tấm bích “Tư  duy Khác biệt” khổng lồ. Đến năm 2004, các cửa  tiệm Apple đón trung bình 5.400 khách mỗi tuần, doanh thu đạt 1,2 tỷ đơ­la, lập một  kỉ  lục mới trong ngành bán lẻ. Việc khai trương App Store như  một minh chứng  nữa cho ý nghĩ của Jobs : kiểm sốt các sản phẩm Apple từ việc ra ý tưởng, chế tạo    phần cứng cũng như  phần mềm, giới thiệu, marketing và kể  cả  cung cấp sản  phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây là một sự khác biệt của Apple so với các cơng   ty cơng nghệ khác như Microsoft (chủ yếu phần mềm) , IBM, HP, Dell (phần cứng) … Thứ  năm,  là việc Jon Rubinstein bị  đuổi việc, phụ  trách mảng phần cứng  của Apple bất đồng ý kiến với Jobs đã khiến Jobs bị  xúc phạm và ông đã cho Jon  nghỉ việc ngay lập tức. Tại Apple, không ai là không thể  thay thế, nếu không cùng  quan điểm với Jobs thì khơng nên  ở lại Apple để  làm việc.Jobs chỉ muốn làm việc  với những con người có cùng quan điểm và biết đáp ứng những u cầu “lạ  lùng”  của ơng. Apple là một cơng ty “đặc biệt”, tập hợp những con người “đặc biệt”, vì  vậy người lãnh đạo nó cũng phải “đặc biệt” thì mới có thể  quản trị  cơng ty một   cách tốt nhất Tóm lại,  thơng qua việc phân tích, chúng ta đã đi sâu lý giải được sự  hình   thành tính cách và làm rõ mơi trường quản trị của Apple khi Steve Jobs quay trở lại   Chính tuổi thơ, hồn cảnh gia đình và sự pha trộn nét văn hố phương đơng, văn hố   Mỹ đã tạo nên nét tính cách rất đặc biệt ở Steve. Trong khi đó, Apple sau nhiều năm   dẫn đầu thị phần máy tính cá nhân với lợi nhuận lớn đã dần mất lợi thế cạnh trạnh   trong ngành so với các đối thủ HP, IBM, DELL, nhiều nhân viên giỏi rời khỏi cơng   ty, hàng tơn kho ở mức cao và sản xuất dàn trải. Do đó, khi nét tính cách và tính khí   ­21­ đặc trưng của Steve đặt trong mơi trường quản trị  bất  ổn của Apple, hơn thế nữa   sự khao khát đưa cơng ty do chính mình sáng lập trở thành cơng ty của sự sáng tạo   và đẳng cấp, đã tạo nên phong cách lãnh đạo độc đốn.  2.4. Đánh giá thực trạng về  phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve  Jobs khi lãnh đạo Apple giai đoạn 1997­2011 Phong cách lãnh đạo nào cũng có những  ưu nhược điểm của nó, tùy thuộc   vào thời gian khơng gian mà nó đem lại những kết quả  khác nhau. Vì vậy, người  lãnh đạo cần lựa chọn thích hợp cho mình phong cách phù hợp với mơi trường để  phát huy hết ưu điểm của phong cách đó, hạn chế đi những nhược điểm để có thể  đạt được kết quả  tốt nhất đối với cơng việc của mình. Đối với trường hợp Steve   Jobs cũng tương tự, việc lựa chọn phong cách lãnh đạo độc đốn để  điều hành  ở  Apple (giai đoạn 1997 – 2011) đã phát huy được những hiệu quả vượt mong đợi và   phát huy khá tốt  ưu điểm của nó. Điều này, giúp cho Jobs trở  nên nổi tiếng với  phong cách này. Trong phần này, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá ưu và nhược điểm   của việc Steve Jobs sử dụng phong cách độc đốn ở Apple giai đoạn 1997 – 2011 2.4.1. Ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đốn khi được Steve Jobs áp   dụng ở Apple Thứ nhất, phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs rất thích hợp ở cơng   ty Apple, nơi mà tập trung khá nhiều nhân tài về  mọi mặt (kinh tế, kĩ thuật, nhân   sự…) với nhiều tính cách khá lập dị  và có cá tính. Sự  độc đốn sẽ  giúp cơng nhân   viên cơng ty có được sự tập trung tư tưởng làm việc một cách ổn định Thứ hai, khi cơng ty gặp khó khăn (giai đoạn 1996), hàng hóa ứ đọng nhiều   Tinh thần nhân viên giảm sút vì bị ảnh hưởng bởi tình trạng xuống dốc của cơng ty   Khơng khí làm việc căng thẳng ở cả ban quan trị lẫn đội ngũ cơng nhân. Để có thể  giải quyết tình hình lúc này, u cầu người lãnh đạo của cơng ty cần có quyền lực   tập trung để có giải quyết hết mọi vấn đề trong cơng ty. Đây là điều kiện thích hợp   để Steve Jobs chứng tỏ được năng lực bản thân với tính cách rất phù hợp với phong  cách lãnh đạo độc đốn Thứ  ba,  phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs giúp cho cơng nhân  viên trong cơng ty có được sự  áp lực cần thiết để  hồn thành cơng việc đúng thời  ­22­ hạn và đạt hiệu quả cần thiết, đơi khi tạo ra những thành quả vượt ngồi mong đợi.  Ơng giúp cho đội ngủ  nhân viên đạt được đến những giới hạn của bản thân mà   chính họ  cũng khơng thể  nào biết được. Khả  năng động viên nhân viên của ơng   khơng biểu hiện một cách rõ ràng, mà chỉ là những cuộc trò chuyện một chiều, ý là  bắt buộc họ thực hiện cho được những ý tưởng của Steve Jobs, dù ban đầu nghe có   vẻ rất vơ lý và khó thực hiện. Tuy nhiên, khi thực hiện được, đội ngũ nhân viên mới   cảm nhận được rằng Jobs ln đúng trong mọi quyết định, điều này khiến họ thêm   phần thán phục vị thuyền trưởng tài ba của mình. Chính phong cách ngày càng giúp  ơng có được sự  u mến và tin tưởng của nhân viên trong cơng ty, khiến cho cơng  tác cải tổ và phát triển Apple được thực hiện nhanh chóng Thứ  tư,  cách  ứng xử  của ơng khi gặp chuyện khó khăn là rất quyết đốn,  nếu khơng phải nói là hơi cực đoan. Ví dụ, khi gặp nhiều vấn đề ở các đối tác sản   xuất linh kiện, ơng đã ra quyết định ngưng hợp tác ngay lập tức chứ khơng cần đối  tác giải thích trình bày lý do. Đối với ơng, hợp tác phải dựa trên chữ tín, nếu khơng  hồn thành đúng u cầu về chất lượng cũng như  thời gian sẽ phải kiếm nhà cung  ứng khác. Điều này giúp cho cơng ty có thể  đẩy nhanh tiến độ  cơng việc và hồn  thành mục tiêu trước hạn và hồn tồn chủ động trong việc kiếm đối tác sản xuất Cuối cùng,  ưu điểm lớn nhất của Steve Jobs khi sử  dụng phong cách lãnh   đạo độc đốn  ở tại Apple là việc ơng đã  ổn định được tình hình nhân sự  của cơng  ty. Cơng ty đã trở  nên đồn kết hơn, các bộ  phận có sự  ăn ý trong cơng việc, giúp  cho mọi ý tưởng của Jobs trở nên thực tế hơn Do vậy, phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs khơng giống bất kỳ  định nghĩa nào về quản trị hay lãnh đạo. Ơng điều hành tất cả mọi cơng việc trong   Apple. Tuy nhiên, Stev Jobs chỉ thực hiện cơng việc theo cảm nhận và suy nghĩ của  riêng bản thân ơng. Điều đặc biệt này khiến ơng trở nên đặc biệt.  2.4.2. Nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đốn khi được Steve   Jobs áp dụng ở Apple Với các phong cách lãnh đạo khác nhau, đều có những mặt  ưu nhược điểm   riêng, vì vậy các nhà quản trị cần có cách để hạn chế tác động của nhược điểm lên   phong cách quản trị  của mình. Với Jobs cũng vậy, ơng cũng là một con người nên   ­23­ việc gây ra những sai lầm từ phong cách lãnh đạo của mình cũng là điều tất nhiên.  Sau đây là những hạn chế của  phong cách độc đốn khi Jobs áp dụng ở Apple.  Thứ  nhất,  việc áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác của Steve   Jobs và đưa ra những quyết định của bản thân mang tính độc đốn mà khơng bàn   bạc và tham khảo ý kiến của bất kì ai, sẽ  làm tăng tính rủi ro trong những quyết   định, xác suất xảy ra sai lầm là rất lớn Thứ  hai, việc Steve Jobs tự  đưa quyết định và áp đặt ý kiến cho nhân viên  khiến cho họ bất mãn và khó chịu vì ý kiến của mình khơng được tơn trọng. Hơn  nữa,   điều  này  làm cho  họ   cảm  thấy nhà   lãnh  đạo không  hiểu  được   tâm tư  và  nguyện vọng của họ, từ  đó mối quan hệ  giữa cấp trên và cấp dưới ngày càng xa   cách. Nhân viên khơng còn hứng thú đóng góp ý kiến cho cơng việc. Hậu quả  là   cơng ty bỏ phí nguồn ý tưởng sáng tạo dồi dào từ nhân viên của mình Thứ ba, việc đòi hỏi q khắt khe của Jobs trong cơng việc sẽ tạo áp lực lớn   lên nhân viên, khiến nhân viên dễ xảy ra tình trạng bị stress, khơng khí làm việc lúc   nào cũng đầy căng thẳng, nhân viên đơi lúc sẽ  khơng có được một mơi trường làm   việc thoải mái, hiệu quả làm việc bị giảm sút Thứ  tư, việc Jobs can thiệp vào tất cả  mọi cơng việc từ  việc lớn nhất đến  việc nhỏ nhất khiến nhân viên cảm thấy khó chịu, khơng thoải mái. Hơn nữa, việc   này cũng làm cho ơng khơng có thời gian cũng như  sự  tập trung cần thiết để  giải  quyết những vấn đề quan trọng Cuối cùng,  phong cách lãnh đạo độc đốn của Jobs làm cho ơng có tầm  ảnh   hưởng q lớn đối với Apple đến nỗi bất cứ  một thơng tin nào liên quan đến ơng   cũng dẫn đến một hệ quả rất lớn đối với cơng ty, chẳng hạn như  sau khi nghe tin  ơng bị ung thư thì ngay lập tức giá cổ phiếu của Apple giảm xuống nhanh chóng…  ­24­ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP  HỒN THIỆN PHONG CÁCH  LÃNH ĐẠO CỦA STEVE JOBS 3.1. Mục tiêu các giải pháp hồn thiện đối với phong cách lãnh đạo của   Steven Jobs 3.2. Giải pháp hồn thiện phong cách lãnh đạo của Steve Job trong các   mơi trường ra quyết định khác nhau và một số bài học kinh nghiệm 3.2.1. Phát huy ưu điểm của phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple 3.3.2. Hạn chế nhược điểm trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại   Apple ­25­ ­26­ ... Chương 2: Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs tại Apple Chương 3: Giải pháp hồn thiện phong cách lãnh đạo độc đốn của Steve Jobs tại Apple ­3­ CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO... 1.2.1. Phong cách lãnh đạo độc đốn 1.2.1.1. Khái niệm Phong cách lãnh đạo độc đốn còn được gọi là phong cách lãnh đạo chun  quyền, phong cách lãnh đạo theo hành chính xử  phạt, phong cách lãnh đạo theo chỉ ... Phân tích và làm rõ phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple để  rút ra   những đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs,  chỉ rõ nhưng thành cơng,   ­2­ tồn tại do phong cách lãnh đạo này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Tập đoàn Apple, Tiểu luận: Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Tập đoàn Apple