23 ke hoach lam viec hang ngay cua mot nhan vien ban hang

2 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:32

Kế Hoạch Làm Việc Hàng Ngày Của Nhân Viên Bán Hàng 1.Chuẩn Bị Đầu Ngày Kiểm tra công cụ sẵn sàng cho công việc ( 06 công cụ) Xem xét lại kế hoạch mục tiêu định từ ngày hơm trước: • tiêu sản lượng bán hàng ( tháng, tuần ngày) • tiêu trưng bày (bao nhiêu mặt sản phẩm quầy?) • tiêu thu nợ • chương trình khuyến mại • vào hàng cửa hàng Chuẩn bị thị trường • kiểm tra tính an tồn phương tiện (Phanh, kèn, đèn, ắc-quy…) • giấy tờ xe hợp lệ • trang phục/ đồng phục (nếu có ) thích hợp 2.Thăm Viếng Các Cửa Hàng Thực hoạt động xây dựng thị trường: • Những chương trình khuyến mại • Các chương trình dành cho số khách hàng đặc biệt • Theo dõi hoạt động đối thủ cạnh tranh • Xây dựng & phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng Ghi nhận thông tin đối thủ cạnh tranh thông tin thị trường Ghi nhận hội bán hàng khu vực phụ trách thảo luận với Giám Sát Mại Vụ Xây dựng thiện chí ngồi thị trường: • Thiết lập trì mối quan hệ tốt đẹp với cửa hàng • Thể quan tâm thực đến công việc kinh doanh khách hàng • Lịch sự, nhã nhặn mực • Có tinh thần trách nhiệm • Ủng hộ & tn theo sách cơng ty Sử dụng qui trình bán hàng 6×9 3.Kết Thúc Cuối Ngày Chuyển giao giấy tờ, tài liệu cho người có liên quan, hồn tất số liệu báo cáo (Hố đơn bán hàng, Phiếu thu công nợ…) Lưu trữ hồ sơ Đánh giá lại điều đạt so với tiêu mục tiêu đặt ngày Lên kế hoạch cho ngày Chuẩn bị 06 công cụ cần thiết cho việc bán hàng vào ngày hôm sau Cân đối hàng tiền thu
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 ke hoach lam viec hang ngay cua mot nhan vien ban hang , 23 ke hoach lam viec hang ngay cua mot nhan vien ban hang

Từ khóa liên quan