8 nhung dieu cam tranh khi tiep xuc voi khach hang

2 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG Những hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh  Thông đồng với nhà phân phối để phân chia khu vực bán hàng, làm hạn chế khả lựa chọn khách hàng  Không thoả hiệp mà chủ yếu đánh giá để xây dựng thị trường mục tiêu cơng ty  Thể móc ngoặc đại diện hai bên đối tác Để khắc phục điều này, cần có nội quy làm việc, hệ thống kiểm tra để ngăn ngừa tệ nạn móc ngoặc nhân viên  Can thiệp vào hoạt động đối thủ cạnh tranh Tránh việc cách xây dựng chương trình bán hàng hạn chế hoạt động xâm phạm hoạt động đối thủ cạnh tranh  Hạn chế hoạt động thành viên kênh phân phối Hãy thông báo cho thành viên quy định Công ty chủ trương, sách bán hàng, đặc biệt khâu phân phối  Giới thiệu hàng hóa quảng cáo sai thật thông tin dối trá Người bán hàng khơng có hành vi này, mà cần phải giới thiệu xác sản phẩm cung cấp: nét đặc trưng, tính kỹ thuật, lợi ích mang lại  Phỉ báng nói xấu đối thủ cạnh tranh Điều tối kỵ, nhớ đừng trình bày vấn đề có liên quan đến mặt tiêu cực đối thủ cạnh tranh Những điều cần tránh tiếp xúc với khách hàng  Mang kiếng mát  Không hút thuốc giao tiếp Trước đây, hút thuốc nghi thức phổ biến giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng nơi làm việc người bán không hút thuốc dễ gây khó chịu Ngay mời thuốc văn phòng khách hàng, người bán cần từ chối cách lịch  Than phiền khách hàng khác  Tỏ vẻ chán nản công việc làm  Đề cập vấn đề nhạy cảm: tôn giáo, chủng tộc, tập qn, v.v…  Sử dụng ngơn ngữ q bình dân dùng từ thân mật;  Vừa nói vừa làm cử khơng lịch sự, không tôn trọng khách hàng, như: chải đầu, dũa móng tay, móc tai, nhai kẹo cao su;  Dùng từ khơng chắn: có thể, có lẽ, gần là, anh biết đấy, v.v… Những điều không nên nói - Đừng dùng câu “thành thật mà nói”; - Đừng tranh cãi với tơi; - Đừng làm tơi rối tung lên; - Đừng nói với tơi điều xấu; - Đừng lên giọng dạy đời tôi; - Đừng nói thứ tơi mua hay làm sai lầm; - Đừng sử dụng kỹ xảo bán hàng để ép phải mua hàng ... gần là, anh biết đấy, v.v… Những điều khơng nên nói - Đừng dùng câu “thành thật mà nói”; - Đừng tranh cãi với tôi; - Đừng làm rối tung lên; - Đừng nói với tơi điều xấu; - Đừng lên giọng dạy đời
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 nhung dieu cam tranh khi tiep xuc voi khach hang , 8 nhung dieu cam tranh khi tiep xuc voi khach hang