2 phan tich vai tro cua nhom

3 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

PHÂN TÍCH VAI TRỊ CỦA NHĨM KINH DOANH Đánh giá phẩm chất lãnh đạo Việc đánh giá phâm chất lãnh đạo dựa 05 kỹ nội 04 kỹ ngoại tại: Những mặt nội tại:  Khả thông tri,  Sự tận tâm,  Sự chu đáo,  Lòng dũng cảm,  Tinh thần đồng đội,  Sự tự tin Các dấu hiệu ngoại tại:  Tầm nhìn,  Tập trung vào kết quả,  Tính trực,  Tính minh bạch Việc lãnh đạo nhóm Người lãnh đạo nhóm phải nỗ lực tạo bầu khơng khí tích cực, tránh đừng cứng nhắc đố kỵ tạo thi đua thành viên nhóm, loai bỏ tơi Tinh thần đồng đội vô hiệu người lãnh đạo lúc đưa ý kiến riêng trước khiến ngưới khác khơng hội phát biểu Người lãnh đạo cần biết nghe thành viên phát biểu ý kiến trước đưa định cho tồn nhóm Người lãnh đạo đích thực phải người tạo thuận lợi, gây ảnh hưởng, bổ sung khống chế lấn lướt Am hiểu chức lãnh đạo  Sắp xếp đầy đủ vai trò chọn cá nhân phù hợp với cơng việc  Hướng dẫn, điều hành buổi hội họp nhằm vào mục tiêu giá trị  Bảo đảm việc giành thắng lợi dựa cách làm việc tập thể nhóm đồng tình  Phân tích thất bại cần chỉnh lý nhanh chắn; nhớ đánh giá thành tựu nhằm gây phấn khởi  Nâng cao tính trách nhiệm qua việc gắn kết tồn nhóm, ngồi nhóm Việc xem xét vai trò Để nhóm thực hiệu cần bổ sung số vai trò chủ yếu, bao gồm điều phối viên, người thu thập ý kiến cá nhân, góp ý, khách quan, người bổ sung, lãnh đạo nhóm, kiểm sốt viên Ngồi ra, cần lưu tâm đến tính cách cởi mở, khả ý chí làm việc tập thể tàhnh viên Phân công phân nhiệm Chớ gò bó, hạn chế cá nhân, nhờ suy nghĩ thành viên mà bạan có ý kiến hay Cố gắng linh hoạt bố trí vai trò thích hợp gò bó họ vào vai trò cố định Khơng thiết người thực chức năng, nhóm có người cần phải kiêm nhiệm, thành viên cảm thấy thoải mái cơng việc nhóm trơi chảy ... Nâng cao tính trách nhiệm qua việc gắn kết tồn nhóm, ngồi nhóm Việc xem xét vai trò Để nhóm thực hiệu cần bổ sung số vai trò chủ yếu, bao gồm điều phối viên, người thu thập ý kiến cá nhân, góp... cá nhân, nhờ suy nghĩ thành viên mà bạan có ý kiến hay Cố gắng linh hoạt bố trí vai trò thích hợp gò bó họ vào vai trò cố định Khơng thiết người thực chức năng, nhóm có người cần phải kiêm nhiệm,... tạo thuận lợi, gây ảnh hưởng, bổ sung khống chế lấn lướt Am hiểu chức lãnh đạo  Sắp xếp đầy đủ vai trò chọn cá nhân phù hợp với công việc  Hướng dẫn, điều hành buổi hội họp nhằm vào mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 phan tich vai tro cua nhom , 2 phan tich vai tro cua nhom