6 quy trinh giam sat cua SM ( nh¬n vi↑n kinh doanhmarketing (SM) )

2 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA SM INPUT:  Chỉ tiêu bán hàng năm/quí/tháng  Hồ sơ ghi kỹ năng, lực ASM  Khu vực phân công  Danh sách khách hàng khu vực (nếu có) Nếu chưa có, bạn cần có khoảng thời gian ban đầu, chậm quí phải thực xong bảng (Vừa lập danh sách vừa bán hàng)  Tài liệu huấn luyện kỹ giám sát (supervisory skills)  Tài liệu huấn luyện lập Sales Plan STEPS:  Chọn khách hàng trọng tâm  Lên lịch viếng thăm: ASM, với Srep  Huấn luyện ASM nhân viên Srep:  Tại trường  Các buổi họp  Gửi học tập trung khố Cơng ty Training Manager lập  Kiểm tra OUTPUT:  Báo cáo tổng hợp Srep khu vực  Báo cáo phân tích hiệu bán hàng  Báo cáo phân tích tình hình phát triển kỹ nhân viên  Sales Plan BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT/KIỂM TRA THỰC HIỆN Hoạt động SM kiểm tra phương pháp sau:  Huấn luyện: - Khi vừa gia nhập Cơng ty Qui trình Introduction cho PGL - Thường xuyên ôn luyện Tài liệu huấn luyện vào rảnh (tranh thủ không gặp khách hàng VD sáng sớm, lúc chờ đợi khách hàng khách hàng vắng) - Huấn luyện trường SM, Field Trainer, Training Manager cấp cao  Đánh giá chất lượng viếng thăm theo Qui trình đánh giá viếng thăm  Báo cáo doanh số bán hàng/Sản lượng bán hàng so với tiêu  Bảng Kế hoạch đào tạo nhân viên PDP Ghi chú: nhân viên cấp cao đánh giá LGP, trình bày sau (Chi tiết Qui trình kiểm tra nêu xem tài liệu đính kèm) HƯỚNG DẪN CHI TIẾT  Về thực chất, công việc bạn ASM, khác chỗ bạn phải thực qua người giúp việc ASM  Là SM, bạn phải có tầm nhìn bao qt khu vực phân cơng, huấn luyện cho ASM để họ huấn luyện lại Srep  Bạn phải dành thời gian thích đáng để làm việc trực tiếp làm gương cho Srep, ASM, đặc biệt họ chưa giỏi bạn mong muốn  Bạn phải trực tiếp đảm đương số khách hàng, mục tiêu doanh số khơng đạt  Thách thức lớn với bạn cách dùng người: bố trí người, việc  Về mặt kiểm tra: xem phần mô tả công tác kiểm tra ASM  Cần trao đổi thêm kỹ Train the Trainer, Coaching Skills  Vì tính phức tạp Sales plan, qui trình làm sales plan viết riêng ... trình bày sau (Chi tiết Qui trình kiểm tra nêu xem tài liệu đính kèm) HƯỚNG DẪN CHI TIẾT  Về thực chất, công việc bạn ASM, khác chỗ bạn phải thực qua người giúp việc ASM  Là SM, bạn phải có... xuyên ôn luyện Tài liệu huấn luyện vào rảnh (tranh thủ không gặp khách hàng VD sáng sớm, lúc chờ đợi khách hàng khách hàng vắng) - Huấn luyện trường SM, Field Trainer, Training Manager cấp cao... bao quát khu vực phân công, huấn luyện cho ASM để họ huấn luyện lại Srep  Bạn phải dành thời gian thích đáng để làm việc trực tiếp làm gương cho Srep, ASM, đặc biệt họ chưa giỏi bạn mong muốn 
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 quy trinh giam sat cua SM ( nh¬n vi↑n kinh doanhmarketing (SM) ) , 6 quy trinh giam sat cua SM ( nh¬n vi↑n kinh doanhmarketing (SM) )

Từ khóa liên quan