08 các triết lý kinh doanh của doanh nghiệp

1 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:22

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : BMVH-08 : 5.0 : : Page of Document name: DANH MỤC CÁC TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Stt Các quan niệm, triết lý DN Quan niệm chữ tín KD + Cam kết chất lượng + Cam kết giao hàng + Cam kết bảo hành sửa chữa sản phẩm + Cam kết dịch vụ hỗ trợ khách hàng + Cam kết giải khiếu nại Cạnh tranh với đối thủ + Các phương pháp cạnh tranh + Phương án xử lý bị cạnh tranh + Quan điểm chung cạnh tranh Tuân thủ quy định pháp luật + Về tài kế toán + Quy định thành lập, chỉnh sửa phá sản DN + Quy định môi trường + Việc thực hợp đồng… Quan điểm khách hàng + Vị trí vai trò khách hàng với DN + Quan điệm loại khách hàng khác khách hàng mục tiêu, khách hàng trung thành, tiềm năng, khách hàng quan trọng + Quan điểm thoả mãn khách hàng Quan điểm người + Mức độ quan trọng người loại tài sản DN + Mức “đầu tư” cho người + Quan niệm vai trò người, khách hàng… + Tôn trọng người Quan niệm trách nhiệm xã hội + Trách nhiệm với nhân viên trách nhiệm theo luật + Với công đồng nơi DN đặt trụ sở… + Với cộng đồng nói chung Quan niệm tính minh bạch + Minh bạch tài + Quang minh đại + Minh bạch thơng tin cho nhân viên Phạm vi áp dụng Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 các triết lý kinh doanh của doanh nghiệp , 08 các triết lý kinh doanh của doanh nghiệp