Đề tài: Nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam

18 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:22

Đề tài Nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam gồm các nội dung chính sau: Tổng quan lý thuyết về nợ công, khủng hoảng nợ Âu, nợ công tại Việt Nam, thực trạng hiện tại tác động tiêu cực và gây nhiều hệ luy cho nền kinh tế - xã hội. KINH TẾ HỌC BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH MƠN: KINH TẾ HỌC Đề tài: NỢ CÔNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM GVHD:PGS –TS NGUYỄN DUY THỤC Lớp: SDH – QTKD2019 TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2019 GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH MÔN: KINH TẾ HỌC Đề tài: NỢ CÔNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Nhóm thực hiện: Đặng Văn Thọ Nguyễn Văn Toại Ngô Thị Xuân Trang Lê An Hữu Vinh Lê Thanh Hùng Đặng Đình Thuyết Phạm Phi Thường TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC MỤC LỤC Tổng quan lý thuyết nợ công 1.1 Khái niệm 1.2 Nguyên nhân 1.3 Tác động đến kinh tế - xã hội .3 1.4 Giải pháp Khủng hoảng nợ Âu 2.1 Diễn biến khủng hoảng nợ công châu Âu 2.2 Nguyên nhân .6 2.2.1 Nguyên nhân bên 2.2.2 Nguyên nhân bên … .8 Nợ công Việt Nam 3.1 Tình trạng nợ cơng Việt Nam .9 3.2 Nợ công tăng trưởng cách nhanh chóng…… 10 3.3 Cơ cấu nợ công Việt Nam………………………………………… ……….… 10 3.4 Nợ quyền địa phương………………………………………… ……… 12 Thực trạng tác động tiêu cực gây nhiều hệ luy cho kinh tế - xã hội…13 4.1 Ngun nhân gây tình trạng nợ cơng tăng cao…………………………… …….13 4.1 Bài học rút từ nợ công châu Âu giải pháp………………………………….…14 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….…………16 GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Tổng quan lý thuyết nợ công 1.1 Khái niệm Theo quan điểm ngân hàng giới (WB): Nợ công bao gồm tất khoản nợ phủ, nợ phủ bảo lãnh, nợ quyền địa phương Hiện tượng xuất thu không bù đủ chi Nợ phủ khoản nợ phát sinh từ khoản vay nước (phát hành trái phiếu, vay Ngân hàng), nước (các thể chế siêu quốc gia Quỹ tiền tệ Quốc tế - IMF), ký kết, phát hành nhân danh Nhà nước, nhân danh phủ khoản vay khác Bộ Tài ký kết, phát hành, ủy quyền phát hành theo quy định pháp luật Nợ phủ khơng bao gồm khoản nợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhằm thực sách tiền tệ thời kỳ Nợ phủ thường vay để tài trợ cho thâm hụt ngân sách, nên nói cách khác, nợ phủ thâm hụt ngân sách lũy thời điểm Để dễ hình dung quy mơ nợ phủ, người ta thường đo xem khoản nợ phần trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Nợ phủ thường chiếm tỷ trọng lớn nợ cơng quốc gia gây tác động mạnh mẽ đến kinh tế Nợ phủ bảo lãnh khoản nợ doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay nước, nước ngồi phủ bảo lãnh Nợ quyền địa phương khoản nợ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký kết, phát hành uỷ quyền phát hành Nợ quyền địa phương thường khơng chiếm tỷ trọng lớn Nợ cơng, ngân sách địa phương chủ yếu từ trung ương hỗ trợ, chi trả; pháp luật quy định chặt chẽ tỷ lệ nợ quyền địa phương vay so với ngân sách cấp, hay vay từ nguồn để dùng vào khoản Ngồi phân loại nợ phủ theo nguồn vay: gồm vay nước vay nước ngoài, theo thời gian vay: gồm vay ngắn hạn, vay trung dài hạn Về mặt bản, tỷ lệ nợ phủ chiếm tỷ trọng lớn Nợ cơng nói chung, gây tác động mạnh mẽ đến kinh tế 1.2 Nguyên nhân GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC - Chính phủ chi tiêu ngân sách mức phải liên tiếp phát hành ngân sách để đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội, dẫn đến thâm hụt ngân sách trầm trọng - Chính phủ giảm thuế tăng chi - Các hoạt động ngầm kinh tế, trốn thuế gây thất thu ngân sách - Chính phủ sử dụng khoản vay không hiệu quả, tham nhũng thiếu minh bạch quản lý làm cho nhà đầu tư niềm tin vào kinh tế - Sự già hóa dân số - Mức tiết kiệm nước giảm dẫn đến tình trạng phải vay mượn từ bên 1.3 Tác động đến kinh tế - xã hội Nợ công xảy quy mô lớn gây khủng hoảng xã hội Thơng thường phủ cần phải vay vốn để giải nợ công, nhiên yêu cầu tổ chức tài quốc tế thường ngặt ngèo, tạo sức ép lên phủ buộc phải giảm hoạt động trợ cấp, sách an sinh xã hội Bên cạnh đó, phủ tăng thuế để bù đắp lại vào ngân sách Mặc khác quốc gia này, tình trạng tham nhũng không minh bạch thường phổ biến, dẫn đến “sói mòn” niềm tin cơng chúng nhà đầu tư vào phủ Chính điều làm cho tình hình kinh tế trị ln tình trạng bất ổn quốc gia xảy nợ cơng Thậm chí làm cho phủ sụp đỗ Khi xảy nợ cơng, tổ chức tín dụng hạ thấp bậc tín nhiệm phủ muốn huy động vốn phải nhiều chi phí hơn, trái phiếu phủ giá chí khơng chấp nhận Nền kinh tế trở thành mục tiêu công lực đầu quốc tế 1.4 Giải pháp Có nhiều giải pháp để giải nợ cơng, tùy tình hình cụ thể mà phủ quốc gia áp dụng, vay nợ nguồn vốn từ nước nước ngoài; hoàn chỉnh máy quản lý nhà nước; xây dựng chiến lược vay nợ cơng rõ ràng theo quy trình dài hạn; minh bạch công bố thông tin tăng cường chế giám sát tài chính; tổ chức đánh giá mức độ hiệu trường hợp vay nợ để rút kinh nghiệm tương lai; nâng cao hiệu dụng vốn cuối đẩy mạnh hợp tác quốc tế GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Khủng hoảng nợ châu Âu 2.1 Diễn biến khủng hoảng nợ công châu Âu Từ cuối năm 2009, lo ngại khủng hoảng nợ quốc gia gia tăng nhà đầu tư liên quan đến số nước châu Âu, mối lo sợ tăng lên vào đầu năm 2010 Các quốc gia có đề nợ cơng khu vực châu Âu bao gồm thành viên Hy Lạp, Ireland, Italia, Tây Ban Nha Bồ Đào Nha, có số khu vực châu Âu khơng thuộc Liên minh châu Âu (EU) Đặc biệt từ Ireland, quốc gia bị ảnh hưởng tài lớn năm 2008 khoảng nợ công tăng mạnh cho phủ EU kế hoạch giải cứu ngân hàng Tháng 11/2009 Thủ tướng Hy Lạp cho biết thâm hụt ngân sách năm 2009 mức 12,7% GDP, cao gấp đơi số cơng bố trước cố gắng cứu Hy Lạp khỏi khả vỡ nợ Ngày 22/12/2009, Moody’s xếp hạng nợ công Hy Lạp từ A1 xuống mức A2 thâm hụt ngân sách nước tăng cao Đây quan thứ ba hạ xếp hạng tín dụng Hy Lạp Ngày 14/01/2010, Chính phủ Hy Lạp cơng bố kế hoạch bình ổn, tuyên bố muốn giảm thâm hụt ngân sách xuống mức 208% GDP vào năm 2012 Ngày 29/01/2010, Chính phủ Tây Ban Nha công bố kế hoạch tiết kiệm 50 tỷ euro tương tương 70 tỷ USD, tổng số tiền chi tiêu giảm tương đương 4% GDP Lương lao động lĩnh vực công giảm 4% Ngày 11/4/2010, Bộ trưởng tài nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu chấp thuận kế hoạch 30 tỷ euro dành cho Hy lạp, nhiên Hy Lạp tuyên bố không cần Ngày 23/4/2010, Hy Lạp cầu cứu EU IMF Ngày 02/5/2010, Thủ tướng Hy Lạp cho biết, phủ nước đạt thỏa thuận với EU IMF để nhận gói giải cứu, đổi lại nước phải giảm chi tiêu 30 tỷ euro năm tới Ngày 9/5/2010, IMF đơn phương chấp thuận trước phần kế hoạch giải cứu, cung cấp 5,5 tỷ euro Ngày 10/5/2010, nhà hoạch định sách kinh tế tồn cầu đưa kế hoạch khẩn cấp trị giá 750 tỷ euro để hỗ trợ thị trường tài vực dậy đồng euro, ngăn đồng tiền chịu ảnh hưởng tệ hại từ khủng hoảng nợ Hy Lạp Gói giải cứu bao gồm 440 tỷ euro từ nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, 60 tỷ euro từ công cụ nợ châu Âu IMF đóng góp 250 tỷ euro, tổng số tiền lên đến 750 tỷ euro, tương đương khoảng gần 1.000 tỷ USD tính theo tỷ giá thời điểm Gói giải cứu GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Hy Lạp nhận bao gồm 110 tỷ euro năm Đây nước khu vực đồng tiền chung châu Âu hỗ trợ Chính phủ Đức đồng ý góp 22,4 tỷ euro tương đương 30 tỷ USD cho kế hoạch cứu Hy Lạp Ngày 27/5/2010, Quốc hội Tây Ban Nha chấp thuận kế hoạch thắt chặt ngân sách nhằm tiết kiệm 15 tỷ euro tương đương 18,4 tỷ USD Ngày 18/5/2010, Chính phủ Đức, nỗ lực ngăn hoạt động đầu tài coi nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ, công bố cấm bán khống vô cổ phiếu 10 tổ chức tài lớn Đức, trái phiếu phủ hợp đồng hốn đổi vỡ nợ tín dụng Ngày 25/5/2010, Nội Italia bỏ phiếu thông qua kế hoạch thắt chặt ngân sách, tiết kiệm 24 tỷ euro với mục tiêu đến năm 2012 đưa thâm hụt ngân sách GDP từ mức 5,3% năm 2009 mức 2,7% GDP Ngày 28/5/2010, Fitch hạ xếp hạng tín dụng Tây Ban Nha từ AAA xuống AA+ nợ tiêu dùng doanh nghiệp nước tăng lên mức cao, chưa kể đến nợ cơng mức đáng báo động Ngày 29/5/2010, hàng ngàn người biểu tình Lisbon - Bồ Đào Nha để phản đối kế hoạch thắt chặt ngân sách Chính phủ Ngày 7/6/2010, Đảng Thủ tướng Đức chấp thuận kế hoạch thắt chặt ngân sách thuế để hoàn thành mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách Đức mức quy định liên minh Châu Âu khoảng thời gian từ đến năm 2013 Ngày 8/6/2010, Cơng đồn Tây Ban Nha công bố 75% người lao động lĩnh vực công không làm để thể phản đối kế hoạch thắt chặt chi tiêu Chính phủ Tỷ lệ lạm phát Hy Lạp tháng 5/2010 tăng 5,4%, vượt kỳ vọng chuyên gia lên mức cao từ tháng 8/1997 Ngày 10/6/2010, thỏa thuận cải tổ thị trường lao động Tây Ban Nha sụp đổ Chính phủ buộc phải áp dụng quy định tuyển dụng sa thải lỏng lẻo dù khơng có hỗ trợ Nghiệp đồn Lao động Ngày 27/11/2011, lãi suất trái phiếu kì hạn 10 năm phủ Tây Ban Nha tăng lên 6,78%, mức cao kể từ gia nhập EU GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Ngày 21/12/2011, ông Rajoy nhậm chức thủ tướng Tây Ban Nha, hình thành nên phủ mới, đánh dấu sụp đỗ phủ thứ châu Âu sau Italia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland khủng hoảng Ngày 14/01/2012, Standard & Poor’s hạ mức tín nhiệm Pháp xuống bậc (từ AAA xuống AA+) Italia xuống BBB+ với triển vọng tiêu cực Ngày 6/2/2012 Chính phủ Romania phủ thứ châu Âu sụp đổ khủng hoảng nợ Ngày 25/6/2012, Cyprus thức trở thành nước thứ khu vực nước sử dụng đồng tiền chung euro phải xin cứu trợ từ Quỹ Bình ổn tài châu Âu Ngày 16/3/2013, trưởng tài khu vực Eurozone IMF đồng ý cung cấp cho Cyprus gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro Theo Eurostat, tính chung tồn Liên minh châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp tháng năm 2013 tăng lên mức 10,8% so với 10,7% tháng 12 năm 2012 Tính đến thời điểm này, có 26,2 triệu người thất nghiệp 27 nước thành viên EU Dự đoán tỷ lệ thất nghiệp năm 2013 vượt 12% 2.2 Nguyên nhân Có thể chia nguyên nhân xảy tình trạng nợ cơng nhóm nguyên nhân bên bên 2.2.1 Nguyên nhân bên Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ Hy Lạp: Chính phủ Hy Lạp phạm sai lầm quản lý không trung thực thông báo số liệu kinh tế nhiều năm Chính niềm tin làm cho Hy Lạp giải khủng hoảng khó khăn Bất kỳ định phủ Hy Lạp giải vấn đề ngân sách bị hoài nghi, khó cho giải khủng hoảng việc vốn đầu tư chạy khỏi Hy Lạp, khoảng 30% hoạt động kinh tế nước có gian lận, 90% người có thu nhập cao khai thu nhập 30.000 euro/năm nhằm tránh nộp thuế Bên cạnh đó, việc Nhà thờ, chủ sở hữu quỹ đất lớn quốc gia này, lại trả đồng thuế Mặc dù nhà dân chủ xã hội yêu cầu Nhà thờ phải trả thuế người khác, chưa thấy có biện pháp đưa áp dụng GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Các phủ thu khơng đủ chi: nhà phân tích kinh tế cho rằng, khủng hoảng nợ công châu Âu chi tiêu phủ lớn Việc chi tiêu lớn tạo thâm hụt ngân sách khủng hoảng nợ cơng (lương cao cho nhà trị, cơng chức, hệ thống an sinh xã hội lao động, chế độ nghỉ hưu sớm) Vấn đề tổ chức tài điều hành kinh tế EU: Do vấn đề cấu nên EU có hạn chế điều hành kinh tế Khối, sách tiền tệ không với cải cách thu thuế lao động EU Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) phản ứng chậm với kinh tế gặp khủng hoảng Áp lực nhóm tài phiệt: Các nhà đầu cơ, tổ chức tài lớn trung tâm quyền lực kinh tế kinh tế thuyết phục phủ điều chỉnh thể chế không áp dụng biện pháp cải cách thể chế Chính phủ nước phải tốn nhiều tỷ euro hỗ trợ ngân hàng cho chương trình hỗ trợ hoạt động kinh tế nhằm cứu ngân hàng kinh tế không bị đổ vỡ điều không tránh khỏi việc nợ công gia tăng Vấn đề sách kinh tế tự mới: Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế cho khủng khoảng sách kinh tế tự gây Do vậy, quốc gia muốn khỏi cần phải từ bỏ sách kinh tế tự chuyển sang sách kinh tế Keynes, sách kích cầu 2.2.2 Nguyên nhân bên ngồi Chiến dịch cơng làm suy yếu đồng euro: Ngay từ tháng 02/2010, Bộ trưởng xây dựng Tây Ban Nha José Blanco cho có chiến dịch công đồng euro thị trường giới mà mục tiên nhằm vào Tây Ban Nha Giới đầu thực chiến dịch nhằm hạ thấp đồng euro kiếm lời Họ chủ yếu đầu ngắn hạn Cũng có số nhà kinh tế cho khủng hoảng Anh Hoa Kỳ tạo để nhằm hạ đồng euro Bởi theo họ, Anh li khó chịu với đồng euro, Hoa Kỳ cảm thấy bị đồng euro đe doạ, việc công đồng euro để chuyển hướng dư luận yếu đồng đô la Mỹ đồng Bảng Anh Các quan đánh giá rủi ro trái phiếu vào thị trường tài chính: thị trường tài đóng vai trò gây bất ổn tình hình kinh tế vừa qua Các quan đánh giá GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Standard & Poor’s Fitch bắt đầu đánh giá nợ Hy Lạp, hạ thấp trái phiếu nước thành trái phiếu rác Kể từ đó, lãi suất trái phiếu phủ Hy Lạp khơng ngừng tăng, thị trường chứng khốn Hy Lạp liên tục giảm Joseph Stiglitz cho rằng, quan đánh giá rủi ro Standard & Poors (S&P), Moody’s Fitch nhân tố góp phần vào bất ổn thị trường, đẩy nước vào khủng hoảng Hoạt động đầu tài chính: Mục đính đầu làm tăng lãi suất trái phiếu phủ cao để thu lời Thực tế, nợ công thương lượng thông qua ngân hàng tư nhân giá ngân hàng ấn định Các tổ chức tài Alpha Bank, Bank of America-Merrill Lynch, ngân hàng thương mại ING société Genérale có nhiều hội đầu Phát khai hỏa cho đầu việc IMF đưa báo cáo ngày 22/4/2010, theo kinh tế Bồ Đào Nha xấu Kinh tế Bồ Đào Nha tăng trưởng thấp dự báo không giảm thâm hụt: thâm hụt cơng 7,5% GDP, dự báo trước 6,6% thất nghiệp mức từ 10-11% Hậy quả, trái phiếu 10 năm Bồ Đào Nha vược qua ngưỡng 4,77% Bồ Đào Nha Hy Lạp, Ireland nước chắn chắn không thực giảm nợ công, nợ công Bồ Đào Nha 86% GDP Môi trường quốc tế không thuận lợi: Mỹ đe doạ đưa số liệu tiêu cực doanh nghiệp cho thị trường chứng khốn Mỹ giảm Để đối phó với khủng khoảng, nhà đầu tư buộc phải rời khỏi nước này, làm cho nước rơi vào cảnh thiếu tiền Vốn đầu tư bị rút khỏi Hy Lạp không ngừng tăng Chỉ tính riêng tháng 1/2010 có đến 10 tỷ euro bị rút khỏi Hy Lạp, số cao số tiền trái phiếu mà phủ Hy Lạp phát hành lần gần Tóm lại, khủng hoảng nợ cơng nước châu Âu bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, bên lẫn bên Âm mưu ý đồ giới tài phiệt tiếp tục gây áp lực lên thị trường tài nhằm đầu kiếm lời ngắn hạn Gói cứu trợ 750 tỷ euro có tác dụng ngắn hạn, trung hạn, nguy tiềm ẩn cao, có nghi ngờ nợ cơng bất ổn tài Tình hình ảnh hưởng đến kinh tế châu Âu, gây hiệu ứng giới GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 10 KINH TẾ HỌC Nợ công Việt Nam 3.1 Nợ công Việt Nam chiếm khoảng 65% GDP Theo báo cáo Bộ tài chính, nợ công Việt Nam đạt 61% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thời điểm tháng 9/2016 số tăng lên xấp xỉ 65% vào thời điểm 2017-2018 Theo chuyên gia, Chính phủ hàng năm trả 14% tổng nợ Chinh phủ vay nợ Chinh phủ bảo lãnh Việt Nam loay hoay vay vốn để phát triển sử dụng vốn chưa hiệu nên trở thành số nước có tỷ lê nợ cơng tăng nhanh Nhưng khơng tiếp tục vay khơng có vốn để phục vụ phát triển để trả nợ Theo dự đoán thời gian tới, Việt Nam cần huy động 39,5 tỷ đô la Mỹ để đầu tư phát triển đến năm 2020 3.2 Nợ công tăng trưởng cách nhanh chóng Tốc độ tăng nợ cơng tăng nợ công gấp lần tốc độ tăng trưởng GDP Năm 2017, vay đảo nợ lên đến 95.000 tỷ đồng Con số cho thấy gánh nặng nợ công tăng cao Cứ tháng lần, Việt Nam trả nợ công gồm gốc lãi với số tiền khoảng 25 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ khoảng tỷ la Mỹ Nếu khơng giải nhanh chóng hiệu ảnh hưởng đến tài quốc gia, ổn định vĩ mô Năm 2016, nợ công đến hạn Việt Nam 280.000 tỷ đồng, trả 150.000 tỷ đồng phải vay thêm 130.000 tỷ đồng, xấp xỉ tỷ đô la Mỹ để đảo nợ Theo thơng tin từ Bộ Tài chính, thu nhập trung bình người lao động Việt Nam 2.200 USD/người/năm Theo quy định, số cho thấy Việt Nam GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 11 KINH TẾ HỌC khỏi nhóm nước nghèo nước có thu nhập trung bình Vì vậy, khoản vay với ưu đãi lãi suất thời hạn khơng mà phải vay khoản với lãi suất cao thời hạn ngắn Điều rằng, Việt Nam vay cần đầu tư cách hiệu đồng vốn, tạo lãi giảm áp lực từ nợ công Như biết điều khoản vay vốn, “lãi mẹ đẻ lãi con” sách áp dụng tính lãi suất, nên mức độ lãi suất tăng lên nhanh chóng Trên thực tế, Việt Nam phải bán trái phiếu phủ nước với lãi suất cao, khoảng đến 9%/năm, đủ trả lãi nợ cũ trả phần vốn vay Chính vậy, nợ nợ cũ tăng nhanh dẫn đến nợ công tăng nhanh 3.3 Cơ cấu nợ công Việt Nam Nợ công Việt Nam gồm có nợ phủ, nợ phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương Trong đó, nợ phủ nợ phủ bảo lãnh hai thành phần nợ công Việt Nam với tỷ lệ 80% 17%, nợ quyền địa phương có xu hướng tăng nhẹ khơng đáng kể, chiếm khoảng 3% tổng nợ công Việt Nam Tỷ lệ nợ phủ tổng nợ cơng tương đối ổn định, dao động mức 80% có xu hướng tăng nhẹ Đi với nợ tăng cao, cấu nợ cơng có thay đổi Bởi lẽ nhu cầu huy động ngày lớn, khả tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nước ngồi dần hạn chế, Chính phủ phải dựa chủ yếu vào nguồn vay nước Tỷ trọng nợ nước tổng nợ công tăng từ 42,6% năm 2010 lên đến 56,9% năm 2015 tỷ lệ nợ nước ngồi tổng nợ cơng có xu hướng giảm từ 57,4% vào năm 2010 xuống 43,1% năm 2015 Do phần lớn nợ công nợ nước, rủi ro khủng hoảng nợ công nguy hiểm tỷ lệ nợ công GDP tương đối cao Nợ nước giúp giảm rủi ro tỷ giá góp phần phát triển thị trường vốn nước Bên cạnh đó, nợ nước gây tác động tiêu cực đến kinh tế như: tăng lãi suất, thu hẹp luồng vốn cho khu vực tư nhân áp lực lên lạm phát GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 12 KINH TẾ HỌC 3.4 Nợ quyền địa phương Nợ quyền địa phương chủ yếu phát sinh quyền địa phương vay để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng theo quy định Luật NSNN Trong xu hướng đẩy mạnh tính tự chủ phân cấp tài khóa, việc phát hành trái phiếu quyền địa phương tiếp tục mở rộng thêm nhiều địa phương Theo báo cáo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2015, nợ quyền địa phương khoảng 73.642 tỉ đồng, chiếm khoảng 3% tổng số dư nợ cơng Nếu nhìn vào số nợ quyền địa phương khơng phải vấn đề đáng lo ngại Mặc dù số nợ không lớn so quy mô nợ công quy mô kinh tế bối cảnh nợ cơng mức cao dù cần giọt nước làm tràn ly GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 13 KINH TẾ HỌC Thực trạng tác động tiêu cực gây nhiều hệ luy cho kinh tế - xã hội Nợ công ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân đất nước mặt: kinh tế, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội… Giả sử tồn quốc gia không chịu ảnh hưởng vay nợ trầm trọng, với GDP tăng trưởng Việt Nam có lẽ phát triển nhiều Nhà nước trọng cho đầu tư chất lượng học tập, y tế, đời sống phúc lợi xã hội Các hệ lụy là: Lạm phát tăng cao; Đồng tiền giá hất nghiệp tăng cao, kinh tế phát triển Khi gặp khó khăn, Nhà nước in thêm tiền để ổn định phần chi tiêu Điều kéo theo lượng tiền lưu thông tăng, đồng tiền giá Tăng thuế việc sớm muộn thu nhập Nhà nước phụ thuộc phần lớn vào khoản thu từ thuế Điều tác động trực tiếp đến sống người dân, tỷ lệ nợ cơng tăng, Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu Chính phủ khoản tiết kiệm dân giảm dần Khi khoản nợ lớn, Chính phủ buộc tăng thuế để trả nợ vay làm tổn thất xã hội Điều tạo thành vòng luẩn quẩn khơng 4.1 Ngun nhân gây tình trạng nợ cơng tăng cao Để dẫn đến tình trạng nợ cơng nay, thấy số nguyên nhân chủ yếu: Thứ nhất: Đầu tư ạt Đường xá, cầu đường xây dựng mở rộng, chi phí lấy từ ngân sách nhà nước Mà ngân sách vay từ tổ chức tín dụng nước ngồi nước Theo thống kê, xây dựng đường xá khoảng 20 triệu USD/km Trong theo tính tốn, đường xá sau xây dựng xong vào sử dụng năm phải tu sửa Tương tự, Việt Nam bỏ chi phí xây dựng tượng đài cách phung phí với chi phí lớn Với chi phí bất hợp lí vậy, tỷ lệ nợ cơng Việt Nam ngày tăng nhanh Ngồi ra, doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả, thua lỗ nên Nhà nước phải gánh thêm khoản nợ Thực tế nay, có 12 dự án đầu tư không hiệu cần xử lý Bộ Cơng Thương Bộ Tài báo cáo có 72 dự án đầu tư khác GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 14 KINH TẾ HỌC doanh nghiệp nhà nước khơng khả thi có nhiều khả thua lỗ Điều làm tăng thêm áp lực gánh nặng nợ cơng cho Chính phủ Bên cạnh dự án phát sinh tăng vốn Ví dụ: Năm 2008, dự án đường sắt cao Cát Linh - Hà Đông triển khai với tổng vốn đầu tư 552 triệu USD Nhưng đến năm 2016 tổng số vốn điều chỉnh tăng lên 868 triệu USD (tăng lên 1,5 lần so với mức vốn ban đầu Trong số có bao gồm vay Trung Quốc 669 triệu USD trả lãi cho khoản ngày 1,2 tỷ đồng/ngày Và thực tế dự án đầu tư không hiệu Dự án dự án đường sắt cao Ga Hà Nội Nhổn, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu 783 triệu EUR điều chỉnh lên 1176 triệu EUR, có nguồn vốn vay Pháp 653 triệu EUR Hầu hết dự án Việt Nam chậm tiến độ, vốn chi bất hợp lý, hiệu Đầu tư vào quản lý hệ thống cơng cộng trì trệ, chậm tiến độ so với nước khác, cơng trình thi cơng Việt Nam chậm tiến độ đến - lần, đội giá Đầu tư công Việt Nam chủ yếu đầu tư sở hạ tầng, nhiên việc gặp nhiều bất cập đội vốn, lực nhà thầu không đảm bảo dẫn đến chậm tiến độ Nguồn vốn chủ yếu vay lại không thực cách hiệu dẫn đến nợ cơng ngày tăng cao Thứ hai: Có tượng tham nhũng, thất thoát Lãi phải trả cho cho khoản vay lớn, phần lớn số vốn vay lại không sử dụng hiệu nhiều lý tham nhũng, thất thoát, chậm tiến độ Điều dẫn đến khoản lãi ngày trầm trọng Trong chi tiêu Chính phủ, chi thường xuyên chiếm 71%, chi trả nợ chiếm 24,5%, lại 4,5% tổng ngân sách cho đầu tư Bên cạnh đó, chưa có minh bạch sử dụng vốn vay Việt Nam có nhiều dự án chậm tiến độ so với dự kiến Càng kéo dài, trì trệ lỗ, gánh nặng trả lãi khoản vay lại ngày tăng Đặt câu hỏi liệu nguồn vốn thực đầu tư hướng nhà lãnh đạo thực đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà có nhiều dự án thua lỗ, chậm trễ, phải thay đổi nhiều nhà thầu hồn thành GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 15 KINH TẾ HỌC 4.2 Bài học rút từ nợ cơng châu Âu giải pháp Trước tình hình nay, việc vay với lãi suất thị trường để chi tiêu cơng khơng giải pháp tốt, mà nhiều ưu đãi Dự báo phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 phải vay bù đắp thiếu hụt đầu tư Một số biện pháp lưu ý: Thứ nhất, nợ công phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế điều kiện cần để tăng thu cho ngân sách nhà nước giảm áp lực từ nợ công Muốn cần đổi mơ hình kinh tế, cải thiện máy tổ chức hoạt động quan nhà nước, đầu tư có trọng điểm tránh đầu tư dàn trải thất Doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu thấp so với doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo theo nhiều ảnh hưởng xấu đến kinh tế nhà nước thất thoát vốn Cần giảm bớt phụ thuộc doanh nghiệp nhà nước, để doanh nghiệp hoạt động độc lập, cạnh tranh công với doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nước Chỉ có cải thiện sức cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước Thứ hai, nợ công Việt Nam phụ thuộc hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Các chuyên gia kinh tế cho Chính phủ cần tìm kiếm giải pháp quản lý hiệu Cần thay đổi cách tính nợ cơng để thu nhận xác số liệu khoản nợ cơng Chính phủ doanh nghiệp nhà nước Huy động vốn nước thay vay vốn nước Thực tế khoản tiền nhàn rỗi nhân dân hồn tồn phù hợp cho việc mua trái phiếu phủ, hoàn cảnh phải vay với lãi suất cao Cần thực kỷ luật tài khóa rõ ràng, nghiêm ngặt, tránh tình trạng thâm hụt ngân sách, rà soát lại dự án đầu tư, phòng chống tham nhũng, minh bạch tài Phải có ưu tiên rõ ràng việc chi tiêu nợ công Những ưu tiền cần đặt sở hạ tầng cơng ích, dịch vụ phục vụ đời sống an sinh xã hội Các doanh nghiệp nhà nước cần trọng phát triển lợi ích, mở rộng đầu tư Xây dựng chế quản lý nợ công hiệu Chế độ kiểm soát cần minh bạch có trách nhiệm giải trình để kiểm sốt tốt nợ cơng Việt Nam GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 16 KINH TẾ HỌC Hiện tại, chất lượng đội ngũ kiểm toán nhà nước Việt Nam thấp, chưa đủ khả phân tích đánh giá chất nợ công, phân loại đánh giá tác động xảy với kinh tế Hơn nữa, giám sát chi tiêu Chính phủ cần phải thể chế hóa bắt buộc thi hành để tránh tình trạng chi tiêu lãng phí, khơng mục đích Luật Ngân sách nhà nước cần rà soát lại nhằm nâng cao hiệu chi tiêu cơng Nếu khơng có chế quản lý nợ công hiệu đánh giá thấu đáo tình hình tăng trưởng kinh tế, lượng dự trữ quốc gia bao nhiêu, cần làm để giảm áp lực nợ công kinh tế Thứ ba, vừa vay để đầu tư, vừa vay để đảo nợ làm cho nợ công tăng lên nhanh chóng Cần định “đầu mối” xử lý nợ công với quyền hạn việc huy động, phân bổ, chịu trách nhiệm xem phù hợp thời điểm Thứ tư, minh bạch quản lý Để góp phần giảm nợ cơng việc quản lý sử dụng vốn sử dụng cách nghiêm túc có hiệu Thứ năm, thu hút nguồn thu ngoại tệ Thu hút nguồn thu ngoại tệ cách phát triển lĩnh vực xuất nông sản, hải sản, da giày, khoáng sản Phát triển du lịch, thu hút vốn đầu tư nước vào dự án kinh tế Thêm lực lượng lao động nước ta dồi dào, điều kiện cho đất nước phát triển tất ngành mạnh, sức hút cho việc đầu tư từ nước Thứ sáu, xử lý nghiêm minh cán có dấu hiệu sai phạm dự án kinh tế gây thất thoát lớn cho nhà nước Rà sốt lại tính hiệu dự án trình thực triển khai thời gian tới GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 17 KINH TẾ HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Nguyễn Đức Thành (2011), “Nợ công Việt Nam, số phân tích thảo luận”, Hội thảo kinh tế Việt Nam năm 2011, triển vọng năm 2012 giải pháp thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015 Báo cáo nghiên cứu RS-OS-NXB Tri thức, “Nợ cơng tính bền vững Việt Nam: Quá khứ, tương lai” Bộ Tài (2017) Bản tin nợ cơng Bộ Tài (2017) Một số kinh nghiệm quốc tế quản lý nợ cơng Hà Nội Bộ Tài (2009) Đề cương giới thiệu Luật quản lý nợ công GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 18 ... TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG KINH TẾ HỌC Khủng hoảng nợ châu Âu 2.1 Diễn biến khủng hoảng nợ công châu Âu Từ cuối năm 2009, lo ngại khủng hoảng nợ quốc gia gia tăng... ngờ nợ cơng bất ổn tài Tình hình ảnh hưởng đến kinh tế châu Âu, gây hiệu ứng giới GVHD: PGS _ TS NGUYỄN DUY THỤC NỢ CÔNG CHÂU ÂU, BÀI HỌC VIỆT NAM TRANG 10 KINH TẾ HỌC Nợ công Việt Nam 3.1 Nợ công. ..KINH TẾ HỌC BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH MÔN: KINH TẾ HỌC Đề tài: NỢ CÔNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Nhóm thực hiện: Đặng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam, Đề tài: Nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam

Từ khóa liên quan