Thành phần hóa học của tinh dầu tu hung tai Pogostemon Auricularius (L.) Hassk. của Việt Nam

3 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:21

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu tu hùng tai thu tại Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 28(3): 93-95 Tạp chí Sinh học 9-2006 Thành phần hóa häc cđa tinh dÇu Tu hïng tai Pogostemon auricularius (L.) Hassk Việt Nam Trần Huy Thái, Nguyễn Quang Hng Đỗ Thị Minh, Phùng Tuyết Hồng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Tu hùng tai (Pogostemon auricularius (L.) Hassk) (syn Dysophylla auricularia (L.) Blume, Mentha auricularia L., Heliotropium tetrandrum (L.) Blume), đợc gọi cỏ cò, ngổ rừng, thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae) Trong dân gian, đợc sử dụng làm thuốc để chữa bệnh đau dày, đau thận, rối loạn tiêu hóa, tê thấp, sốt rét [1, 2, 3] Ja-va, In-đô-nê-xi-a, đợc sử dụng để chữa đau dày; Ma-lai-xi-a ngời ta lấy giã đắp lên bụng để chữa đau bụng rối loạn đờng ruột trẻ em [6] Cây phân bố ấn Độ, nớc Đông Nam á, miền Nam Trung Quốc Theo số tài liệu, ngời ta phân lập đợc kiểu ditecpenoit (C20) từ phần mặt đất tu hùng tai; dạng axit ô-ri-cula-rít [6] Tuy vậy, nay, hầu nh cha có công trình nớc nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu tu hùng tai Trong báo này, trình bầy số kết nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu tu hùng tai thu Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ I phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu thân tu hùng tai thu Vờn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ vào tháng 4/2004 Mẫu vật đợc lu giữ Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Hàm lợng tinh dầu đợc xác định phơng pháp chng cất lôi theo nớc có hồi lu thiết bị Clevenger Định tính định lợng thành phần hóa học tinh dầu phơng pháp sắc ký khíkhối phổ (GC/MS) [3] Tinh dầu đợc làm khan Na2SO4 để tủ lạnh nhiệt độ < 5oC Thiết bị: GC-MSD: sắc ký khí HP 6890 ghép nối víi Mass Selective Detector Agilent 5973 Cét HP-5MS cã kÝch thớc (0,25 àm ì 30 m ì 0,25 mm) HP-1 có kích thớc (0,25 àm ì 30 m ì 0,32 mm) Chơng trình nhiệt độ với điều kiện 60oC (2 phút), tăng nhiệt độ 4o/phút 220oC; sau lại tăng nhiệt độ 20o/phút 260oC Khí mang He Tra th− viƯn khèi phỉ: NIST 98 II Kết thảo luận Mô tả phân bố Tu hùng tai loại thảo mọc đứng hay bò, cao từ 40-100 cm Thân tròn, có lông tơ dày dài Lá mọc đối, có kích thớc 3-7 ì 1,5-3 cm; chóp nhọn hay tù; gốc tròn hay cụt; mép xẻ ca; mặt có lông tơ dài; gân bên 5-6 đôi; cuống dài từ 5-12 cm Cụm hoa dạng đỉnh cành, dài từ 3-10 cm; bắc hình trứng Hoa gần nh không cuống; tràng màu trắng hay tím nhạt Quả hình cầu, màu nâu đen Mùa hoa kết từ tháng 4-11 Cây a sáng ẩm, mọc ven suèi, bê ruéng, b·i hoang tõ thÊp ®Õn ®é cao 1000 m so với mặt nớc biển Cây phân bố tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Kiên Giang Còn phân bố Trung Quốc, ấn Độ, Mi-an-ma, Căm-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a Thành phần hóa học tinh dầu Hàm lợng tinh dầu từ phần mặt đất đạt 0,13% theo nguyên liệu khô không khí đạt 0,17% theo nguyên liệu khô tuyệt đối Tinh dầu chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi thơm đậm có tỷ trọng nhẹ nớc Bằng phơng pháp sắc ký - khối phổ (GC/MS), thu đợc 26 hợp chất 93 tinh dầu tu hùng tai Những thành phần tinh dầu đợc trình bầy bảng dới Nh vậy, qua phân tích sắc ký khí - khối phổ (GC/MS) 26 hợp chất tinh dầu tu hùng tai đợc xác định Thành phần tinh dầu hợp chất sau: 1h-xyclôprôpa (a) naphtalen, 1a.2.3.5.6.7.7a, 7b-ôctahydrô-1.1.7.7atêtramêtyl (7,30%); -panasinsen (41,72%), panasisen (11,96%) Bảng Thành phần hóa học tinh dầu từ phần mặt đất tu hùng tai (Pogostemon auricularius (L.) Hassk.) thu VQG Xuân Sơn, tØnh Phó Thä STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CÊu tö 1-octen-3-ol 3-octanol D-limonen 1.6-octadien-3-ol, 3, dimetyl α-cubeben Caryophyllen 1h-xyclopropa (a) naphtalen, decahydro-1.1.3a-trimetyl-7-metylen 1h-xyclopropa (a) naphthalen, 1a.2.3.5.6.7.7a, 7b-octahydro-1.1.7.7a-tetrametyl Naphtalen1.2.3.4.4a.5.5a-octahydro-4a, 8-dimetyl-2-(1-metylentyliden) α-caryophyllen eudesma-4 (14), 11-dien β-panasinsen Naphtalen, 1.2.3.4.5.6.8a-hexahydro-4, 7-dimetyl-1-(1-metyletyl) α-panasisen Naphtalen, 1.2.4a.5.6.8a-hexahydro-4, 7-dimetyl 1.6.10-dodecatien-3-ol, 3.7.11-trimetyl Azulen1.2.3.3a.4.5.6.7 octahydro-1.4-dimetyl eudesma-4 (14), 11-dien 2-naphtalenmetanol 2.3.4.4 a.5.6.7, 8-octahydro naphtalen,1.2.3.4.4a.7-hexahydro-1.6-dimetyl(1-metyletyl) Azulen1.2.3.3a.4.5.6.7-octahydro-7-methyl-4-metylen-1(1-metyletyl) Copaen Selina-6-in-4-ol 1H-xyclopropa (a) naphtalen, 1a, 2.3.3a 7-tetrametyl Bixylo (3.1.1) hexan, 4-metyll Bixylo (3.1.1) heptan, 6-metyl 1h-xyclopropa(a)naphtalen, 1a.2.3.5.6.7.7a,7b-octahydro1.1.7.7a-tetrametyl β-panasinsen α-panasisen H×nh CÊu tróc số hợp chất tinh dầu tu hïng tai 94 Tû lÖ % 0,29 0,17 0,16 0,14 0,18 3,88 0,96 7,30 3,61 1,97 1,40 41,72 0,97 11,96 1,09 0,57 0,54 0,55 1,23 0,71 2,54 0,44 4,92 1,02 1,69 1,04 II Kết luận Hàm lợng tinh dầu từ phần mặt đất tu hùng tai đạt 0,13% theo nguyên liệu khô không khí (0,17% khô tuyệt đối) 26 hợp chất tinh dầu tu hùng tai đợc xác định; nhũng hợp chất tinh dầu 1h-xyclôprôpa (a) naphtalen, 1a.2.3.5.6.7.7a, 7bôctahydrô-1.1.7.7a-tetrametyl: (7,30%); -panasinsen (41,72%), -panasisen (11,96%) Tài liệu tham khảo Võ Văn Chi, 2000: Từ điển thuốc Việt Nam: 255-256 Nxb Y học Phạm Hoàng Hộ, 1993: Cây cỏ ViÖt Nam, 2(2): 1079-1081 Nxb MontrÐal Nguyen Xuan Dung et al., 1989: The Journal of Essential oil Research: 99-100 Vũ Xuân Phơng, 2002: Thực vật chí Việt Nam Họ Bạc hà (Lamiaceae): 202-204 Nxb Khoa học Kỹ thuËt, Hµ Néi Wu Zheng-yi and Peter, 1994: Flora of China Verbenaceae through Solanaceae (17) Science Press Beiing 262p J L C H van Valkenburg and N Bunyapraphatsara, 2001: Plant Resources of South-East Asia Medicinal and poisonous plants, 2: 443-445 Backhuys Publishers, Leiden chemical composition of the essential oil of Pogostemon auricularius (L.) Hassk from Vietnam Tran Huy Thai, Nguyen Quang Hung Do Thi Minh, Phung Tuyet Hong Summary Pogostemon auricularius (L.) Hassk (Lamiaceae) is an erect or procumbent, strongly smelling annual herb, 40-100 cm tall Stem simple or laxly branched, weak, bluntly 4-angular, pubescent with spread hairs Leaves decussate, elliptical to oval, 4-6 × 2-3 cm; base cuneate; apex acute; margin uregularly surate, flowers and fruits throughout the year This plant distributes in many provinces of Vietnam (Sonla, Laichau, Laocai, Caobang, Hagiang, Langson, Phutho, Thuathien-Hue, Gialai, Kontum, Ninhthuan, Kiengiang provinces) The essential oil yield of the above ground part of this plant was at 0.13 percent by air-dry material This essential oil was analysed by GC/MS and its 26 constituents were identified The main contituents of this oil were: 1h-cyclopropa (a) naphthalen, 1a.2.3.5.6.7.7a octahydrro - 1.1.7.7a.7b tetramethyl (7.30%); βpanasinsen (41.72%), α- panasisen (11.96%) Ngày nhËn bµi: 5-10-2005 95 ...trong tinh dầu tu hùng tai Những thành phần tinh dầu đợc trình bầy bảng dới Nh vậy, qua phân tích sắc ký khí - khối phổ (GC/MS) 26 hợp chất tinh dầu tu hùng tai đợc xác định Thành phần tinh dầu. .. (7,30%); -panasinsen (41,72%), panasisen (11,96%) Bảng Thành phần hóa học tinh dầu từ phần mặt đất tu hùng tai (Pogostemon auricularius (L.) Hassk.) thu VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ STT 10 11 12 13... Hàm lợng tinh dầu từ phần mặt đất tu hùng tai đạt 0,13% theo nguyên liệu khô không khí (0,17% khô tuyệt đối) 26 hợp chất tinh dầu tu hùng tai đợc xác định; nhũng hợp chất tinh dầu 1h-xyclôprôpa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phần hóa học của tinh dầu tu hung tai Pogostemon Auricularius (L.) Hassk. của Việt Nam, Thành phần hóa học của tinh dầu tu hung tai Pogostemon Auricularius (L.) Hassk. của Việt Nam