Tiểu luận môn Quản trị cung ứng: Tìm hiểu mô hình chuỗi cung ứng của TH True Milk

44 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:14

Sự xuất hiện của sữa TH True Milk được người tiêu dùng đón nhận nhiệt liệt trong giai đoạn thị trường sữa gặp nhiều biến động. Đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của sữa TH True Milk là những hoạt động cung ứng chuyên nghiệp và logic. Vậy điều gì làm nên thành công của TH True Milk nói chung và của chuỗi cung ứng sản phẩm của chuỗi cung ứng TH True Milk nói riêng? Mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận để tìm hiểu về vấn đề này. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                             BÔ CÔNG TH ̣ ƯƠNG TRƯỜNG ĐAI HOC CÔNG NGHIÊP ̣ ̣ ̣ Khoa Quan Tri Kinh Doanh ̉ ̣ ­­­­­­                                           TIỂU LUẬN MÔN       QUẢN TRỊ CUNG ỨNG Đề tài:            KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GVHD: TS. Đồn Ngọc Duy Linh MLHP: 210706503                               Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2015                                       BƠ ̣ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐAI HOC CƠNG NGHIÊP ̣ ̣ ̣ Khoa Quan Tri Kinh Doanh ̉ ̣ ­­­­­­ TIỂU LUẬN MƠN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG Đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA TH TRUE MILK                                                                        GVHD: TS. Đồn Ngọc Duy Linh MLHP: 210706503  DANH SÁCH NHÓM Tên MSSV Nguyễn Thị Bảo Ngọc(NT) 13025981 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 13043791 Trần Thị Mỹ Ngọc 13024341 Trần Châu Anh Thư 12144121 Phan Lê Xuân Thảo 12142761 Nguyễn Thanh Tùng 12021541 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nguyễn Thị Ngọc Giao 13031371 Cao Huỳnh Trúc Nhã 13030061                               Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2015                                     Bảng phân cơng cơng việc STT        TÊN MSSV CƠNG VIỆC 13025981 Chương 3:3.1,3.2 Nguyễn Thị Bảo  Ngọc(NT) Nguyễn Hoàng Yến Nhi 13043791 Chương 1 Trần Thị Mỹ Ngọc 13024341 3.7 Trần Châu Anh Thư 12144121 Thuyết trình Phan Lê Xuân Thảo 12142761 Pown poin Nguyễn Thanh Tùng 12021541 Chương 4 Nguyễn Thị Ngọc Giao 13031371 3.3, 3.4,3.5, 3.6 Cao Huỳnh Trúc Nhã 13030061 Chương 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                             MỤC LỤC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                  LỜI NĨI ĐẦU        Nếu như trước đây, việc có 1 ly sữa là khá khó khăn cho dù khả năng thanh tốn  của khách hàng có cao đến  đâu thì giờ  đây chỉ  với một vài nghìn đồng mọi khách   hàng đều có thể cho mình một ly sữa thơm ngon,bổ dưỡng Với nền kinh tế đang phát triển, thu nhập tăng cùng với việc hiểu biết hơn về  lợi ích của sữa khiến nhu cầu tiêu dùng sữa ngày càng tăng cao   Việt Nam. Vì   vậy, thị trường sữa Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ  phát triển   rất nhanh với nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và các cơng ti đa quốc gia. Để  có một ly sữa đến với tay người  tiêu dùng khơng  chỉ  đơn giản là một vài thao   tác, một vài cơng đoạn mà là cả một chu trình một chuỗi các hoạt động đa dạng,   phức tạp, liên hồn và ẩn chứa khơng ít rủi ro        Tuy nhiên, tổng sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ đáp  ứng  được khoảng 20­25% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu từ  nước ngồi. Nhiều   doanh nghiệp đã thất bại tuy nhiên cũng có nhiều cơng ty thu về  khơng ít thành  cơng nhờ có phương  pháp vận hành tốt chuỗi hoạt động hay nói đúng hơn chuỗi  cung ứng của mình và Cơng ty  cổ phần sữa TH True Milk là một ví dụ điển hình  trong số  đó. Sự  xuất hiện của thương hiệu sữa TH True Milk đã tạo thêm một  điểm sáng cho ngành sữa Việt Nam, khi một quy trình chế biến sữa tươi quy mơ   lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế  tại Việt Nam. Sự  xuất hiện của sữa TH True Milk   được người tiêu dùng đón nhận nhiệt liệt trong giai  đoạn thị  trường sữa gặp  nhiều biến động. Đóng góp một phần khơng nhỏ  cho sự  thành cơng của sữa TH   True Milk là những hoạt động cung ứng chun nghiệp và logic          Vậy điều gì làm nên thành cơng của TH True Milk nói chung và của chuỗi   cung ứng sản phảm của chuỗi cung ứng TH True Milk nói riêng?  Xin hãy cùng chúng tơi tìm câu trả lời thơng qua đề tài: “Tìm hiểu về chuỗi cung ứng của  sản phẩm TH True Milk” sau đây: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng: Khái niệm 1.1 Chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp  nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Chuỗi cung ứng khơng chỉ bao gồm nhà  sản xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ  và  khách hàng Chuỗi   cung   ứng       mạng   lưới     phòng   ban       lựa   chọn   phân   phối nhằm thực hiện chức năng thu mua nguyên vật liệu; biến đổi nguyên vật liệu  thành bán thành phẩm và thành phẩm; phân phối sản phẩm đến nơi tiêu thụ 1.2 Quản lý chuỗi cung ứng Thuật ngữ “Quản lý chuỗi cung ứng” xuất hiện cuối những năm 1980 và được  sử  dụng rất phổ  biến vào những năm 1990. Thời gian trước đó, hoạt động kinh  doanh đã sử  dụng các thuật ngữ  như  là “hậu cần” và “quản lý hoạt động” thay  thế. Một số định nghĩa về chuỗi cung ứng như sau: Nếu xét quản lý chuỗi cung ứng như là những hoạt động tác động đến hành  vi  của chuỗi cung ứng và nhằm đạt được kết quả mong muốn thì chúng ta  có những  định   nghĩa     quản   lý   chuỗi   cung   ứng     sau: “Xét trên tính hệ thống, đó là sự kết hợp chiến lược của các chức năng kinh  doanh truyền thống và những chiến thuật xun suốt theo các chức năng đó trong   những cơng ty riêng biệt; kết hợp những chức năng kinh doanh truyền thống với  chức năng kinh doanh trong chuỗi cung  ứng; nhằm mục đích cải tiến hoạt động  trong dài hạn cho nhiều cơng ty cũng như cho tồn bộ chuỗi cung ứng” KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH “Quản lý chuỗi cung  ứng là sự kết hợp sản xuất, tồn kho, địa điểm và vận  tải giữa các thành viên tham gia trong chuỗi cung  ứng nhằm đạt được khối lượng  cơng việc hiệu quả nhất trong thị trường đang phục vụ” Sự khác nhau giữa Hậu cần và Quản lý chuỗi cung ứng được cho ở bảng sau:   Quản lý chuỗi cung  ứng xem chuỗi cung  ứng và các tổ  chức trong đó như  là  một thực thể  riêng lẻ. Đây là cách tiếp cận có hệ  thống để  hiểu và quản lý các   hoạt động khác nhau nhằm tổng hợp dòng sản phẩm/dịch vụ để phục vụ tốt nhất   khách hàng ­ người sử  dụng cuối. Cách tiếp cận này cũng cung cấp hệ  thống  mạng cung ứng để đáp ứng tốt nhất u cầu kinh doanh của cơng ty Những u cầu cung  ứng khác nhau thường có nhu cầu đối lập nhau như mức   độ  phục vụ  khách hàng cao cần duy trì mức độ  tồn kho cao; nhưng khi u cầu  hoạt động hiệu quả thì cần phải giảm mức tồn kho. Chỉ khi nào các u cầu được   xem xét đồng thời như là những phần của một bức tranh ghép thì mới có thể  cân  đối hiệu quả các nhu cầu khác nhau Quản lý chuỗi cung  ứng hiệu quả đòi hỏi cải thiện đồng thời cả mức độ  dịch  vụ khách hàng và mức hiệu quả của sự điều hành nội bộ ở các cơng ty trong chuỗi  cung  ứng. Dịch vụ  khách hàng   mức căn bản nhất nghĩa là tỉ  lệ  hồn thành đơn   hàng với mức độ  cao thích hợp; tỉ lệ giao hàng đúng giờ cao; tỉ  lệ  khách hàng trả  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH lại sản phẩm thấp với bất kỳ  lý do nào. Tính hiệu quả  nội bộ  của các cơng ty  trong chuỗi cung ứng đồng nghĩa với các tổ chức này đạt tỉ lệ hồn vốn đầu tư đối  với hàng tồn kho và các tài sản khác là cao; tìm ra nhiều giải pháp để  giảm thấp  hơn chi phí vận hành và chi phí bán hàng Mỗi chuỗi cung  ứng có nhu cầu thị  trường riêng và những thử  thách trong các  hoạt động; nhưng nhìn chung cũng có những vấn đề  giống nhau trong một số  trường hợp. Các cơng ty trong bất kỳ  chuỗi cung  ứng nào cần phải quyết định   riêng lẻ và hướng hoạt động của họ theo 5 lĩnh vực sau: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tất cả  các quyết định này sẽ  xác định năng lực và tính hiệu quả  chuỗi cung  ứng của một cơng ty. Tính hiệu quả của chuỗi cung ứng tạo ra tính hiệu quả trong   hoạt động và khả năng cạnh tranh của cơng ty   Tổng quan về chuỗi cung ứng tại Việt Nam        Năm 2014 là một năm đầy thách thức với các doanh nghiệp tại Việt Nam   trong quản lý và vận hành chuỗi cung ứng cũng như công tác hậu cần. Trả lời về  xu hướng nổi bật trong ngành Chuỗi cung  ứng Việt Nam giai đoạn 2014 ­ 2015,  ông Julien Brun, Tổng Giám Đốc công ty tư  vấn CEL Consulting, đưa ra những  nhận   định DN chưa quản lý hàng tồn kho hiệu quả    Thơng qua làm việc với nhiều doanh nghiệp trong các ngành sản xuất, bán lẻ và  phân phối trong năm vừa qua, ơng Julien Brun nhận định rằng còn nhiều doanh  nghiệp vẫn chưa quản lý hàng tồn kho hiệu quả, dẫn đến tăng chi phí, kẹt vốn và  mất doanh số   Một trong những căn ngun của những bất cập trong quản lý hàng tồn kho  nằm   việc thiếu  ứng dụng khoa học cơng nghệ  trong quản lý. Hiện nay còn   nhiều   doanh   nghiệp   chưa   ứng   dụng     hệ   thống   ERP     Business   Intelligence (BI) trong quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần, cũng như các công nghệ  hỗ trợ lập kế hoạch và dự báo nhu cầu (planning tools). Đối với các doanh nghiệp   đã triển khai ERP, BI và planning tools, vẫn còn tồn đọng những bất cập trong ứng  dụng 10 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH chế   độ   ăn   cho   bò           công   nhân   viên   TH   cơng   nhận.          Đồng cỏ nguồn ngun liệu dồi dào của TH   Tồn bộ cơng nghệ ni trồng thức ăn đều được chính Tập đồn TH triển khai   để đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bò sữa TH. Đồng thời, TH có những  cánh tay tưới khổng lồ, có thể vươn dài đến 500m, đảm bảo việc tưới tiêu cho cây   trồng.Có máy cắt cỏ và xe ơ tơ chở cỏ. Điểm tiên tiến của loại máy cắt cỏ này là  có thể cắt thành những đoạn dài ngắn tùy ý. Máy cắt cỏ này có thể cắt được 1 tấn  cỏ chỉ trong vòng vài phút trồng những cuộn cỏ như thế này để sử dụng được lâu  dài. Sau khi cắt cỏ, xe chở cỏ sẽ đưa đến vị trí tập kết và được theo dõi chặt chẽ  thơng qua hệ thống máy tính                                                      Hệ thống vắt sữa tự động 30 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngồi ra, trước khi tiến hành vắt sữa, từng đàn bò sẽ được đưa đến trước một  chiếc cổng và từng con đi qua. Mỗi con bò sẽ  có một chế  độ  dinh dưỡng  khác  nhau và được áp dụng tuyệt đối theo những cơng thức . Những con khơng khỏe sẽ  được gạt sang một bên để các bác sỹ khám và sẽ khơng lấy sữa của những con bò   Sữa được vắt trực tiếp từ bò sẽ  theo  ống dẫn đưa thẳng về  kho, nên tránh được  nhiều loại vi khuẩn xâm nhập. Ngồi ra, trước khi tiến hành vắt sữa, bò sẽ  được  nghe nhạc phát ra từ hệ thống loa đặt TH lắp đặt và đứng hóng mát trước quạt. Và  sản lượng, chất lượng sữa cũng được theo dõi tồn bộ  từ  hệ  thống máy vi tính.  Sau đó sẽ  được chuyển đến nhà máy để  tiến hành đóng hộp. Tồn bộ  quy trình   đều được khép kín và đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Dây chuyền sản xuất sữa sạch   của TH True Milk được lập trình tự  động nên để  vận hành cả  nhà máy cho cơng  suất lớn này cần rất ít người. Cùng với việc khánh thành nhà máy sữa tưới có quy   mơ lớn nhất Đơng Nam Á, Tập đồn TH đang cho ra đời những sản phẩm sữa tươi   đa dạng và có chất lượng cao   SỮA TH TRUE MILK VỚI QUYẾT TÂM CUNG ỨNG SỮA SẠCH CHO    NGƯỜI TIÊU DÙNG CHỐNG SỮA LỪA ĐẢO, SỮA TRUNG QUỐC .  Có thể  nói những sản phẩm sữa sạch th true milk chống sữa lừa đảo, sữa  trung quốc hiện nay là rất quan trọng cần thiết cho sự hình thành phát triển khung  xương một cách tồn diện nhất cho người tiêu dùng, người mua sữa sạch cho trẻ.  Nguồn dưỡng chất có trong sữa sạch hiện nay rất nhiều và chứa đựng nhiều tinh  túy tuyệt hảo mang đến những giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho chính thế hệ trẻ em   Việt Nam. Canxi có trong sữa là nguồn cung quan trọng cho sự  hình thành phát   triển khung xương cho trẻ, song song đó người tiêu dùng, người mua sữa cũng nên  cung ứng cho trẻ nhiều nguồn cung khác giàu canxi như sữa, sản phẩm làm từ sữa,   trứng và còn rất nhiều sản phẩm khác. Chính những nguồn cung này mang lại sự  phát triển một cách tồn diện đáp  ứng nhu cầu dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ  em   Việt Nam Trẻ  em sau 1 năm tuổi là giai đoạn cần được bổ  sung rất nhiều vi chất dinh   dưỡng cho đến những khống chất cũng như rất nhiều dưỡng chất cần thiết quan   trọng cho sự hình thành và phát triển một cách tốt nhất. Chính những dưỡng chất  này giúp cho trẻ  em và thế  hệ  Việt Nam có một sự  phát triển tốt nhất cho mình  trong tương lai. Nhu cầu sữa sạch với rất nhiều dưỡng chất cần được cung  ứng   cho trẻ  em Việt và cần có những cơng ty doanh nghiệp uy tín cho sự  phát triển   tồn diện nhất của trẻ. Việc thực hiện cung ứng chất lượng bò sữa với những quy   trình khép kín hiện đại và có sự giám sát đồng bộ từ những chun gia nước ngồi  thực sự mang lại sự hiệu quả tích cực cho ngành nơng nghiệp Việt Nam, giúp cho  31 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ngành sữa sạch có thể  phát triển một cách vượt bậc do có sự  đầu tư  và ra đời từ  cơng ty sữa sạch th true milk. Cơng ty sữa th true milk dưới sự chỉ đạo từ bà THÁI  HƯƠNG BẮC Á đã có những bước phát triển tốt nhất vượt bậc trong việc mang   lại những gì cần thiết để trẻ em Việt có sự phát triển tốt nhất cho mình Hiểu được nhu cầu cấp thiết trên cơng ty sữa TH true milk ra đời nhằm thực  hiện cung ứng tốt nhất những sản phẩm sữa sạch tinh túy từ thiên nhiên, từ những   chú bò sữa được chăm sóc theo những tiêu chuẩn tốt nhất hiện nay. Giống bò sữa   được nhập từ  cơng ty   sữa th true milk thực sự  rất quan trọng quyết  định chất  lượng cung ứng từng sản phẩm sữa sạch thật sự tinh túy từ thiên nhiên cho người   tiêu dùng, phòng chống những sản phẩm sữa giả, sữa kém chất lượng xuất hiện  trên thị  trường ngày nay. Quy trình thực hiện xây dựng trang trại bò sữa th true   milk được thực hiện theo những tiêu chuẩn cụ thể từ những sự đầu tư  từ  chun   gia nước ngồi, song song đó cũng thực hiện rất nhiều hoạt động chương trình   chính sách xây dựng để có thể  mang lại sự phát triển tốt nhất cho đàn bò sữa, từ  đó cung ứng chất lượng sữa sạch cho người tiêu dùng. Chính những quy trình này  và sự đầu tư lớn, có sự chỉ đạo nhiệt tình từ bà Thái Hương Bắc Á mà cơng ty sữa  TH True Milk thật sự phát triển, là một trong những doanh nghiệp phát triển tồn  diện nhất cho ngành sữa sạch hiện nay Ngồi ra cơng ty sữa TH true milk chống sữa Trung Quốc  còn thực sự  mang  đến những sản phẩm khác chất lượng hơn như thịt sạch, rau sạch song song với   những sản phẩm khác mang đến những giá trị  tinh túy nhất cho người tiêu dùng,  người mua sữa Việt Nam. Vì sức khỏe của trẻ  nên người tiêu dùng tuyệt đối  khơng sử dụng sữa giả, sữa kém chất lượng chưa được kiểm định từ những cong   ty và viện kiểm sát hiện nay. Rất nhiều trường hợp trẻ em bị nguy hại đến sức  khỏe do sử  dụng phải sữa giả, sữa kém chất lượng khơng mang đến lợi ích cho   trẻ. Quy trình thực hiện xây dựng khép kín ln mang lại sự  thành cơng tích cực  cho ngành nơng nghiệp hiện nay. Song song đó cơng ty sữa th true milk hiện nay   còn thực hiện xây dựng rất tốt những giai đoạn xây dựng nhằm cung  ứng những   nguồn cung thực phẩm sạch tinh túy nhất cho người tiêu dùng, người mua sắm   hiện nay Theo thơng tin dinh dưỡng thì chính những sản phẩm sữa sạch ngày nay cung   ứng những gì cần thiết nhất để  trẻ  có thể  phát triển cũng như  những người phụ  nữ mang thai có sức khỏe tồn diện cho mình. Song song đó những sản phẩm sữa   sạch còn giúp cho trẻ  em phòng chống nhiều căn bệnh nguy hiểm khác liên quan  đến thiếu canxi và thiếu những dưỡng chất cần thiết để  trẻ  em Việt có sự  cung   32 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ứng nguồn cung tốt nhất cho mình. Theo cơng ty sữa sạch thì những sản phẩm sữa   hiện nay đóng vai trò quan trọng để trẻ có thể phát triển một cách tồn diện. Cần   phòng tránh khơng dùng sữa trung quốc sữa lừa đảo và những sản phẩm sữa khơng  đạt chất lượng cho trẻ  em Việt Nam, song song đó người tiêu dùng, người mua  sữa cần bổ  sung một cách tồn diện vi chất dinh dưỡng có trong những nguồn   thực phẩm khác như thịt bò, trứng và các loại thực phẩm khác trên thị trường. Nên   có một kế  hoạch cần thiết để  thực hiện chăm sóc sức khỏe tồn diện nhất cho   chính những trẻ em Việt Nam ngày nay để trẻ có thể tăng trưởng theo một cách tự  nhiên  Thành cơng của thương hiệu sữa TH True Milk cho chúng ta hiểu được:  trên  mỗi con đường mòn, con người biết sáng tạo, ‘táo bạo’ nghĩ và làm độc lập theo   một hướng mới thì những điều khơng thể đều sẽ thành có thể, thậm chí sẽ tạo ra   bước ngoặt trong lịch sử 3.3. Đối thủ cạnh tranh:       Như chúng ta đã biết “thương trường là chiến trường” nhất là giữa các mặt  hàng tiêu dùng, đồ ăn, thức uống…và vì vậy sữa cũng khơng ngoại lệ.     Hiện nay trên thị trường  Việt Nam có hơn 300 sản phẩm của hơn 70 cơng ty  sữa khác nhau như: Vinamilk, Dutch Lady, Nutifood, Abbott, … Nhưng thị phần   sữa chủ yếu thuộc về 2 cơng ty lớn là Vinamilk vầ Dutch Lady 3.3.1. Cơng ty Vinamilk:    Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về  sản xuất sữa và các sản  phẩm từ  sữa.Năm 2011, Vinamilk cũng đạt được những kết quả  kinh doanh  ấn  tượng với doanh số  đạt hơn 1 tỷ  đôla Mỹ  (22,279 tỷ  đồng) tăng 37%, nộp ngân  sách nhà nước đạt 2,400 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2010 Điểm mạnh của Vinamilk   ­ Cơng nghệ sản xuất đạt chuẩn quốc tế   ­ Chiếm khoảng 39% thị phần tồn quốc 33 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH      ­ Khơng ngừng cải tiến sản phẩm      ­ Mạng lưới phân phối và bán hàng rộng khắp Điểm yếu của Vinamilk:      Do đa dạng hố sản phẩm nên Vinamilk cũng sẽ  phân sức ra trên nhiều   mảng * Chiến lược đối phó của TH True Milk    Nhận biết được Vinamilk là một đối thủ  mạnh, biết được lợi thế  của mình  TH True Milk đã đưa ra những định hướng chiến lược dựa trên những điểm mạnh  của mình như sau: ­   Thực hiện chiến lược sản xuất và phân phối theo qui trình khép kín và   đồng  bộ ­  Sử dụng nguồn ngun liệu từ trang trại ­ Cơng đoạn ni trồng và thu hoạch được quản lí nghiêm ngặt theo chuẩn               quốc tế ­  Sử  dụng công nghệ  hiện đại Nhằm giữ  nguyên tinh tuý từ  thiên nhiên  của từng sản phẩm ­  Sử  dụng qui trình phân phối an tồn nghiêm ngặtđảm bảo chất lượng  đến tay người tiêu dùng  3.3.2. Cơng ty Dutch Lady    Dutch Lady được nhập khẩu vào Việt Nam năm 1924, nhưng cơng ty lại có  một thị  trường rộng lớn trên tồn lãnh thổ    Việt Nam, dutch lady phân đoạn thị  trường theo độ  tuổi : trẻ  nhỏ, thiếu nhi, thiếu niên, người lớn, và phân đoạn thị  trường theo sản phẩm : sữa tiệc trùng, sữa sạch, sữa đặc     Dutch Lady do có nhiều phân khúc nên họ  định vị  “sẵn sàng một sức sống”  cho dòng sữa nước và “cùng bé u khơn lớn” để khẳng định sự đa dạng sản phẩm  của mình cho mọi lứa tuổi và nhằm tách biệt khỏi thơng điệp IQ được rất nhiều  nhãn hiệu sữa lựa chọn 34 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH        * Điểm mạnh của Dutch Lady     ­ Trình độ cơng nghệ cao     ­ Chiếm khoảng 35% thị phần sữa tại Việt Nam     ­ Khơng ngừng cải tiến sản phẩm, giá sữa cạnh trạnh     ­ Mạng lưới phân phối rộng lớn     ­ Có một vị thế thương hiệu mạnh mẽ         * Điểm yếu của Dutch Lady:   Ngồi sữa nước, tập đồn còn kinh doanh sữa bột nên sẽ phân sức ra cho hai  mảng này 3.4.    Bộ phận logistic     Hiện nay, cơng ty vẫn tự làm logistic vậy nên trong cấu thành giá sản phẩm   của TH True milk, logistic chiếm khoảng  15%. Nếu muốn giảm chi phí này xuống  13%   hay thấp  hơn   TH True  milk cần  phải nhờ   đến   doanh  nghiệp  chuyên về logistic          3.5.Thành công và hạn chế trong chuỗi cung ứng TH True milk   Thành công:    ­ Với doanh thu 2500 tỷ đồng sau 1,5 năm ra đời, TH Milk đã chiếm được 33%   thị phần sữa tươi (doanh thu thị trường 6000 tỷ đồng)   ­ Năm 2011 sữa tươi của TH đã đạt được doanh số  khoảng 2000 tỷ  trên một  thị  trường khoảng 7000 tỷ đồng.Như  vậy, trên thực tế  TH true milk đã đạt được   khoảng  30%   ­ Tháng 11/2012 chính phủ Isren đã kí kết đầu tư 100 triệu USD vào dự án sữa  TH True milk 35 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    ­ Vào 15/10/2011, công ty cổ  phần Chuỗi thực phẩm TH đã được vinh hạnh   trao tặng giấy chứng nhận “nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam­Golden Trust   Supplier 2011” do viện doanh nghiệp Việt Nam chứng nhận   Hạn chế:  ­  Không chiếm được thị phần trên thị trường nhiều mục tiêu đã đề ra   ­  Không được các kênh bán lẻ   ủng hộ  cho lắm, độ  phủ  thị  trường chưa cao   như mong đợi   ­ Các đối thủ sẽ tiến hành tăng mức độ  phủ sóng truyền hình.TH true milk có  thể khơng tạo được ấn tượng, tiếng vang như mong muốn    ­ Nhà máy sữa TH true milk chưa thể  khai thác hết cơng suất do chưa hồn  thành trong giai đoạn đầu tung ra sản phẩm    3.6. Bài học rút ra từ thành cơng trong chuỗi cung  ứng sản phẩm sữa củaTH   true milk      Thành cơng trong chuỗi cung  ứng sản phẩm sữa của TH True milk là khơng  thể phủ nhận và chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học từ thành cơng này:    ­ Ln xác định chuỗi cung ứng là một trong những lợi thế cạnh tranh của              doanh nghiệp    ­  Đầu tư và xây dựng hệ thống thơng tin mới để hổ trợ cho chuỗi cung ứng    ­  Nâng cao cộng tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng    ­  Xây dựng chương trình “ liên tục kinh doanh” (business continuity) nhằm            quản lí rủi ro từ hoạt đơng “th ngồi”  ­ Thực hiên tốt quản lí bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao hình ảnh thương     hiệu và trách nhiệm xã hội      3.7. Huy động vốn Đây là một dự án tư vấn đầu tư theo xu hướng mới, với tư duy mới mẻ và sáng  tạo. Từ  cuối tháng 12/2010, thương hiệu sữa TH True Milk ra đời tạo thêm một   36 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH điểm sáng cho ngành sữa Việt Nam. Sữa TH Milk True Milk được sản xuất theo  quy trình khép kín, đồng bộ  theo tiêu chuẩn quốc tế  từ  khâu trồng cỏ, xây dựng  chuồng trại, chế  biến thức ăn cho bò đến quản lý thú y, chế  biến, đóng gói và   phân phối sản phẩm. Dự án này với mục đích khơng chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng   sữa trong nước, từng bước thay thế sữa nhập khẩu, mà còn tạo việc làm, tăng thu  nhập cho nơng dân, góp phần chuyển dịch cơ  cấu nơng nghiệp và kinh tế  nơng  thơn. Với hương vị  thiên nhiên thơm ngon, ngun vẹn trong từng giọt sữa, sữa  tươi TH true milk được người tiêu dùng đón nhận nhiệt liệt đồng thời dự  án này   của ngân hàng TMCP Bắc Á cũng nhận được sự biểu dương và ủng hộ nồng hậu   của các cấp lãnh đạo.  Ngân hàng TMCP Bắc Á cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng như: Mở tài   khoản nội tệ  và ngoại tệ, nhận tiền gửi, đầu tư  cho vay và bảo lãnh, thanh tốn   trong và ngồi nước, tài trợ thương mại, chuyển tiền nhanh, kinh doanh ngoại hối,   phát hành và thanh tốn thẻ, séc du lịch, homebanking, ngân hàng trực tuyến  Chất  lượng và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Bắc Á ln được khẳng định  và phát triển theo hướng ngày càng hiện đại, bền vững, hệ thống mạng lưới được   mở rộng trên tồn quốc.  Hoạt động tư  vấn đầu tư :Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ  tài chính  Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt chú trọng tư  vấn đầu tư  các hoạt động mang  tính an sinh xã hội va ln theo đuổi chiến  lược phát triển bền vững. Với tiêu chí   đặt lợi ích của mình bên cạnh lợi ích quốc gia, ngân hàng TMCP Bắc Á tập trung  tư vấn đầu tư vào các dự án có mục tiêu cải thiện chất lượng sống như chế biến   thực phẩm sạch, sữa sạch, ngành y dược sạch hay các bệnh viện và trường học   đạt tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực tạo ra  giá trị cốt lõi, thân thiện với mơi trường, đồng thời giúp chúng tơi gửi gắm thơng  điệp về một tương lai bền vững Ngân hàng Bắc Á tư  vấn tài chính cho dự  án TH True Milk, nhưng hết năm  2011 chỉ có quy mơ ốn 3.245 tỷ và tổng tài sản 25.344 tỷ đồng.Trong kế hoạch tài   chính của TH True Milk đến năm 2013, dự án sữa này sẽ vay nợ kỷ lục 10.700 tỷ  đồng, bằng 65% tổng nguồn vốn đầu tư của tồn dự án.Mức dư nợ này tăng thêm   37 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH khoảng 4.400 tỷ  từ mức 6.329 tỷ của năm 2012. Tồn bộ  dư  nợ  đều là vay ngắn   hạn Tỷ lệ nợ vay ngắn hạn trên tổng nguồn vốn của TH True Milk từ nay đến năm  2017 trung bình là 42,3%. TH True Milk sẽ giảm dần dư nợ này xuống còn 2.472 tỷ  vào năm 2020 Ngân hàng Bắc Á được giới thiệu là đơn vị tư vấn tài chính cho dự án TH True   Milk. Tuy nhiên hết năm 2011 ngân hàng này chỉ có quy mơ vốn 3.245 tỷ và tổng tài   sản 25.344 tỷ đồng.Cuối năm ngối, dự án đã nhận đầu tư 100 triệu USD từ chính  phủ Israel. Hiện TH True Milk có giá trị vốn chủ đầu tư là 3.800 tỷ Được Chính phủ Israel cho vay 100 triệu USD với lãi suất cực thấp để  đầu tư  mở rộng quy mơ trang trại TH; được hỗ trợ miễn phí nhân viên chuyển giao cơng  nghệ, được Ngài Tổng thống tơn vinh dự án bò sữa của TH đạt chất lượng hàng   đầu thế giới Biểu đồ vốn vay của TH True milk từ năm 2011 đến 2020 38 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP , FTA ĐẾN CHUỖI CUNG  ỨNG 4.1.Thách thức với Việt Nam khi tham gia TPP  Trong số  12 quốc gia tham gia TPP, Việt Nam là nước kém phát triển nhất   nhưng phải thực hiện các cam kết bình đẳng, khơng phân biệt đối xử trên ngun  tắc “có đi, có lại”.   Mn tr ́ ở  thanh đơi tac TPP, Vi ̀ ́ ́ ệt Nam bc ph ̣ ải thực hiện   nhiều cải cách, đó là:    Thứ nhất, VIệt Nam phải tn thủ nghiêm ngặt pháp luật về  bảo hộ  quyền   sở  hữu trí tuệ. Tài sản trí tuệ  là tiền, là nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và   quốc gia. Thương hiệu một mặt hàng có giá trị hàng tỷ USD, đó là một gia tài lớn,  cần được bảo vệ  chặt chẽ. Vì vậy, bảo hộ  tài sản trí tuệ  là nghĩa vụ  của mọi  quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức. Nếu khơng bảo vệ được tài sản trí tuệ, sẽ  khơng có các ý tưởng khoa học, phát minh, sáng chế, khơng thể phát triển khoa học  và cơng nghệ. u cầu đặt ra với Việt Nam là phải có những chế  tài đủ  mạnh   nhằm chặn đứng nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để tăng cường hội nhập quốc  tế.      Thứ hai, Viêt Nam phai c ̣ ̉ ải cách luật lao động để  đạt được chuẩn mực do các   thành viên TPP đưa ra. Đó là các quyền thương lượng giữa cơng đồn và giới chủ,   quyền thành lập nghiệp đồn. Đây là những vấn đề  rất  nhạy cảm và rất khó tìm   được tiếng nói chung do thể  chế chính trị  của Việt Nam còn có sự  khác biệt với  các nước thành viên TPP Thứ  ba, Việt Nam phải thực hiên cac b ̣ ́ ước đi đê cac thanh viên còn l ̉ ́ ̀ ại trong  TPP thưa nhân Vi ̀ ̣ ệt Nam có nên kinh tê thi tr ̀ ́ ̣ ương. Hi ̀ ện có 8 nước trong TPP đã   cơng nhận. Ba nước còn lại là Hoa Kỳ, Canada và Mexico thì chưa. Nghịch lý  ở  chỗ, đây lại là những đơi tac th ́ ́ ương mai r ̣ ất quan trọng của Việt Nam, nhất là Hoa  Kỳ, thị trường lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu chủ chốt   của Việt Nam. Việc Hoa Kỳ chưa cơng nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường  39 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH là một thách thức lớn. Vì rằng, để được Hoa Kỳ cơng nhận là nước có nền kinh tế  thị trường, những tiêu chí mà Hoa Ky đ ̀ ưa ra rất khắt khe. Đó là khả năng chuyển  đổi của đơng ti ̀ ền Việt Nam; các quyền lao động được quốc tế chấp nhận như tự  do thảo thuận mức lương; đầu tư  nước ngồi; sở  hữu và sự  kiểm sốt của nhà  nước đối với các tư  liệu sản xuất; kiểm sốt của nhà nước với sự  phân bố  các  nguồn lực và các nhân tố khác. Trong quan hệ kinh tế thương mại với Hoa Kỳ, giả  định rằng nếu Việt Nam là thành viên của TPP nhưng chưa được Hoa Kỳ  cơng  nhận là nền kinh tế thị trường, TPP cũng khơng giúp gì cho Việt Nam loại bỏ các  biện pháp chống bán phá giá, chống trợ  cấp mà Hoa Kỳ  đang áp dụng. Nguy cơ  Hoa kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp trong tương lai vẫn sẽ xảy ra   Hoa Kỳ sẽ  tiếp tục áp dụng phương pháp cho nền kinh tế  phi thị  trường đối với  Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá cho tới khi Việt Nam đạt được các   tiêu   chuẩn   kinh   tế   thị   trường   theo   cách   tiếp   cận     Hoa   Kỳ   Điều     gây   phương hại rất lớn cho hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào thị trường lớn nhất thế  giới Thứ tư, Việt Nam phải giải quyết các vấn đề về doanh nghiệp nhà nước, cạnh   tranh, mua sắm cơng theo chuẩn mực mà các đối tác TPP đưa ra TPP là một khu vực tự  do thương mại hoạt động theo ngun tắc thị  trường.  Ngun tắc này đòi hỏi thị  trường phải thơng thống, cởi mở, cơng khai, minh   bạch, khơng phân biệt đối xử. Đó là những tiêu chí đảm bảo cho nền kinh tế phát  triển lành mạnh và bền vững. Tham gia vào TPP, Việt Nam phải xố bỏ  sự  phân  biệt đối xử, áp dụng luật chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cả  trên thị  trường lẫn trong lĩnh vực mua sắm cơng (trừ  lĩnh vực an ninh, quốc phòng). Mọi   doanh nghiệp được bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực, tài ngun, vốn,   thị trường. Doanh nghiệp nhà nước vẫn tồn tại, nhưng kinh doanh phải cơng khai,  minh bạch, phải bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Từ khi ra nhập WTO  đến nay, Việt Nam vẫn chưa kiến tạo được mơi trường cạnh tranh lành mạnh.  Chấp nhận vào TPP, Việt Nam phải sửa đổi nhiều văn bản pháp luật hiện hành và   quan trọng hơn, phải đổi mới cả phương thức quản lý, điều hành nền kinh tế Sau cùng, Việt Nam phải tiếp tục xử lý nguồn gốc xuất xứ hàng hố xuất khẩu   giữa các thành viên TPP. Theo điêu khoan vê xt x ̀ ̉ ̀ ́ ứ hang hoa đ ̀ ́ ược đê xuât  ̀ ́ ở TPP,  40 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH cac san phâm xuât khâu trong cac n ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ươc thanh viên phai co xuât x ́ ̀ ̉ ́ ́ ứ nôi khôi m ̣ ́ ới  được hưởng thuê su ́ ất ưu đai 0%. Hoa Ky hiên la th ̃ ̀ ̣ ̀ ị trường xuất khẩu quan trong ̣   nhât cua Viêt Nam. Nêu so sanh quan hê th ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ương mai gi ̣ ữa Viêt Nam v ̣ ới Trung Quôć   va Hoa Ky, can cân th ̀ ̀ ́ ương mai hai chiêu cua Vi ̣ ̀ ̉ ệt Nam va Hoa Ky so v ̀ ̀ ơi Trung ́   Quôc tuy kem h ́ ́ ơn, nhưng xuât khâu hang hoa cua Vi ́ ̉ ̀ ́ ̉ ệt Nam sang My co thăng d ̃ ́ ̣ ư  lơn. Hoa K ́ ỳ  mang lại cho xuất siêu của Việt Nam lên tới hơn 10% GDP­ tương   đương khoảng 14,8 tỷ  USD/ tổng GDP là 138,1 tỷ  USD năm 2012. Trong khi đó,  Việt Nam nhập siêu với Trung Quốc chiếm hơn 11,5% GDP, tương đương 16 tỷ  USD/138,1 tỷ USD                   Nguôn: ̀ Tông cuc H ̉ ̣ ải Quan Hai lĩnh vực xuất khẩu chủ  lực từ  Việt Nam sang Hoa Kỳ là hàng may mặc,  giày da và nông hải sản. Về  thuận lợi, hàng nơng hải sản của Việt Nam tự  sản   xuất tương đối tốt. Trở ngai c ̣ ần phải vượt qua là việc sử dụng phân bón, thức ăn  và thuốc bảo vệ thực vật cho đúng cách để vượt qua hàng rào kiểm sốt của FDA  (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Quy định đó đặt ra cho các nhà  khoa học, nhà nước va ng ̀ ươi nơng dân ph ̀ ải có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với   nhau để có quy trình sản xuất hợp chuẩn 41 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nếu tham gia TPP, Việt Nam sẽ phải mở cửa nhanh và mạnh thi tr ̣ ường nội địa  của mình cho hàng hố, dịch vụ  từ  các nước đối tác. Đây cũng là thách thức lớn  nhất với các doanh nghiệp Việt Nam Hiện tại, Việt Nam vẫn còn là một thị trường tương đối đóng với nhiều nhóm  mặt hàng nhập khẩu còn giữ  mức thuế  khá cao (bình qn 11,7%). Vì vậy, việc  cam kết giảm thuế đối với phần lớn các nhóm mặt hàng từ các đối tác TPP sẽ làm   cho các luồng hàng hố nhập khẩu từ các nước này tràn vào thị trường Việt Nam   Mặt bằng thuế nhập khẩu bình qn 11,7% của Việt Nam sẽ lùi về  mức 0%, tạo   sức ép rất lớn lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Hệ quả làm cho thị  phần của các nhà sản xuất trong nước bị  thu hẹp, cạnh tranh sẽ  khốc li ệt h ơn   Đặc biệt, nguy cơ này rất cao đối với nhóm hàng nơng sản, vốn gắn liền với nhóm  đối tượng rất dễ  bị tổn thương trong hội nhập là nơng dân, nơng nghiêp và nơng ̣   thơn Trong lĩnh vực dịch vụ, sự  tham gia mạnh mẽ và tự  do hơn của các nhà cung   cấp có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm lâu năm, có ưu thế về dịch vụ trên  thế giới (nhất là các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ) sẽ khiến cho các nhà cung cấp  dịch vụ  của Việt Nam yếu thế  trong cuộc cạnh tranh khơng cân sức. Sau nữa,  những rào cản dưới dạng quy định kỹ  thuật, vệ  sinh dịch tễ  hay kiện phòng vệ  thương mại với quy chế  nền kinh tế phi thị trường mà Hoa Kỳ  thực hiện rất có  thể  sẽ  vơ hiệu hố nhưng l ̃ ợi ích ma Viêt Nam đ ̀ ̣ ược hưởng lợi từ  việc cắt giảm   thuế quan. Tương tự như vậy, những điều kiện ngặt nghèo về lao động,  xuất xứ  ngun liệu cũng có thể  khiến cho hàng hố Việt Nam khơng tận dụng được lợi  thế từ việc giảm thuế của các thành viên TPP Bên cạnh những thách thức trên, khi tham gia TPP, Việt Nam sẽ thu được nhiều  lợi ích. Trong các thành viên TPP, nhiều quốc gia có khả năng bổ sung và trợ giúp  cao cho nền kinh tế  Việt Nam như  Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, New Zealand,   Singapore. Đây là những đối tác đầu tư  rất tiềm năng của Việt Nam. TPP có thể  giúp thúc đẩy đầu tư  của những nước này vào Việt Nam, nhất là những lĩnh vực   hiện Việt Nam đang rất cần như phát triển các ngành cơng nghệ cao, cơng nghiệp   hỗ  trợ, nâng cao trình độ  cơng nghệ  của các lĩnh vực cơng nghiệp, nơng nghiệp,  dịch vụ, tạo kha năng cho Vi ̉ ệt Nam tham gia sâu hơn vào chi giá tr ̃ ị  trong khu  vực và tồn cầu.   42 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH   Ký kết một FTA (Hiệp định tự  do Thương mại) đồng nghĩa với việc chấp   thuận mở rộng thị trường của mình cho hàng hố dịch vụ nước ngồi cũng như xác  lập quyền  ưu tiên của hàng hố, dịch vụ  nước mình tại thị  trường đối tác.  Ở  phương diện này, hàng hố dịch vụ của Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi xâm nhập   thị trường các nước TPP thơng qua việc cắt giảm thuế quan, bãi bỏ các điều kiện  ràng buộc đối với đầu tư, dịch vụ Cùng với việc gia tăng hàng xuất khẩu, Việt Nam cũng được lợi nhờ TPP ngay   cả ở thị trường nội địa. Đó là những lợi ích gián tiếp mà các khoản đầu tư, dịch vụ  đến từ  Hoa Kỳ  và các nước đối tác TPP. Việt Nam sẽ  tạo lập được mơi trường  kinh doanh cạnh tranh hơn, hàng hố, dịch vụ  giá rẻ, chất lượng cao hơn cho  người tiêu dùng. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp cận các cơng nghệ mới và  phương pháp quản lý mới tốt hơn. Dù muốn hay khơng, sẽ xuất hiện một làn sóng  cải cách đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ của Việt Nam.  Đây là những lợi ích lâu dài và xun suốt các khía cạnh của đời sống kinh tế­ xã  hội. No se tao ra mơt cu huych manh, giup GDP cua Viêt Nam tăng thêm m ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ỗi năm  khoảng 26,2 ty USD theo d ̉ ự đoan cua cac chuyên gia kinh tê.  ́ ̉ ́ ́ 4.2.Những cơ hội khi tham gia Hiệp định TPP                    Hội nhập khu vực đang nổi lên đóng vai trò chủ  đạo với nhiều hình thức   phong phú, đa dạng, đặc biệt là tại khu vực Châu Á ­ Thái Bình Dương. Xu thế  này khơng chỉ  phản ánh sự  mưu cầu lợi ích kinh tế  mà còn phản ánh cục diện   chính trị quốc tế mới, sau sự nổi lên nhanh chóng của một số nước đang phát triển  hàng đầu. Tham gia vào Hiệp định TPP, một cấu trúc quan trọng của khu vực, sẽ  giúp Việt Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ  hội do q trình tái cấu trúc   cục diện quốc tế và khu vực cũng như xu thế hội nhập kinh tế khu vực đem lại    Tham gia Hiệp định TPP sẽ giúp Việt Nam có thêm điều kiện, tranh thủ hợp   tác quốc tế  để  phục vụ  chiến lược phát triển kinh tế  ­ xã hội, triển khai chiến  lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực Châu Á ­ Thái  Bình Dương nói riêng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế 43 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    Thơng qua Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ  có cơ  hội đàm phán để  Hoa Kỳ  mở  cửa thị  trường cho hàng hóa của Việt Nam, tạo cú hích mạnh để  thúc đẩy xuất  khẩu, kiềm chế  nhập siêu. Bên cạnh đó, việc tham gia Hiệp  định TPP sẽ  góp  phần thúc đẩy hơn nữa đầu tư của Hoa Kỳ và các nước vào Việt Nam   Tài liệu tham khảo: ­  trang web: http://thmilk.vn ­ Giáo trình : Quản trị cung ứng (chủ biên GS.TS Đồn Thị Hồng Vân) ­ Tài liệu của thầy gửi:  +  http://ideals.repec.org + http://papers.com + http://www.annulreviews.org       44 ...  Xin hãy cùng chúng tơi tìm câu trả lời th ng qua đề tài: Tìm hiểu về chuỗi cung ứng của  sản phẩm TH True Milk  sau đây: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng: Khái niệm 1.1 Chuỗi cung ứng. .. True Milk là những hoạt động cung ứng chun nghiệp và logic          Vậy điều gì làm nên th nh cơng của TH True Milk nói chung và của chuỗi   cung ứng sản phảm của chuỗi cung ứng TH True Milk nói riêng?  Xin hãy cùng chúng tơi tìm câu trả lời th ng qua đề tài:... TRƯỜNG ĐAI HOC CƠNG NGHIÊP ̣ ̣ ̣ Khoa Quan Tri Kinh Doanh ̉ ̣ ­­­­­­ TIỂU LUẬN MƠN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG Đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA TH TRUE MILK                                                                        GVHD: TS. Đồn Ngọc Duy Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Quản trị cung ứng: Tìm hiểu mô hình chuỗi cung ứng của TH True Milk, Tiểu luận môn Quản trị cung ứng: Tìm hiểu mô hình chuỗi cung ứng của TH True Milk, Chương 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng:, Tổng quan về chuỗi cung ứng tại Việt Nam, CHƯƠNG 3. CHUỖI CUNG ỨNG CỦA TH TRUE MILK, Chuỗi cửa hàng thực phẩm tươi sạch TH true mart, SỮA TH TRUE MILK VỚI QUYẾT TÂM CUNG ỨNG SỮA SẠCH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG CHỐNG SỮA LỪA ĐẢO, SỮA TRUNG QUỐC., CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP , FTA ĐẾN CHUỖI CUNG ỨNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm