1 quan ly rui ro doanh nghiep

3 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:14

QUẢN LÝ RỦI RO DOANH NGHIỆP Nguyễn Anh Tuấn, MBA CMC Chủ phần hùn quản lý Công ty TNHH Tư vấn Đông Phương Thành viên sáng lập Viện Tư vấn Quản lý Thái Lan “Mất bò lo làm chuồng” câu ví để phản ánh trường hợp mà đến việc xảy người ta giật nhận biết để xử lý Doanh nghiệp gần bắt đầu quan tâm nhiều đến việc “làm chuồng” cách để khơng bị “mất bò” Ngồi ra, “Phòng bệnh chữa bệnh” câu nói cửa miệng người Việt Nam Mọi doanh nghiệp hoạt động hướng tới mục tiêu tạo lợi cạnh tranh đem lại giá trị tăng thêm cho đối tác bên bên doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với hoạt động Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp thường xây dựng cho chiến lược hoạt động hàng loạt chương trình, kế hoạch để thực thi chiến lược đề Trong trình thực thi chiến lược thường có nhiều rủi ro xảy làm ảnh hưởng đến trình tiến tới mục tiêu doanh nghiệp Hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp thiết lập nhằm san lấp khiếm khuyết Khái niệm quản lý rủi ro doanh nghiệp COSO1 định nghĩa quản lý rủi ro doanh nghiệp “là quy trình thiết lập hội đồng quản trị, ban quản lý cán có liên quan khác áp dụng trình xây dựng chiến lược doanh nghiệp thực xác định vụ có khả xảy gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp đồng thời quản lý rủi ro phạm vi cho phép nhằm đưa mức độ đảm bảo việc đạt mục tiêu doanh nghiệp” Trong đó, rủi ro định nghĩa tập hợp khả xảy việc hậu Quản lý rủi ro doanh nghiệp ngày coi phận tách rời với chiến lược doanh nghiệp Điều có nghĩa chiến lược doanh nghiệp xem không đầy đủ thiếu vắng gắn kết với quản lý rủi ro Một doanh nghiệp da giầy chẳng hạn bất ngờ phải đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá dẫn tới thua thiệt việc nhận đơn hàng Nhân cơng nhà máy bất ngờ đình cơng làm ngưng trệ sản xuất Hàng loạt nhân viên giỏi cơng ty để chuyển sang doanh nghiệp khác thành lập cơng ty riêng v.v Những rủi ro làm cho doanh nghiệp bị bất ngờ dẫn đến thiệt hại ảnh hưởng đến mục tiêu doanh nghiệp chúng không doanh nghiệp lường trước Tất vấn đề thiết kế soi rọi lăng kính quản lý rủi ro doanh nghiệp Có nhiều loại rủi ro khác xâm nhập từ bên doanh nghiệp phát sinh bên doanh nghiệp Rủi ro thường phân loại vào nhóm rủi ro chiến lược, rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, rủi ro quản lý tri thức rủi ro tuân thủ Hội đồng tổ chức tài trợ Ủy ban Treadway Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro doanh nghiệp Quản lý rủi ro doanh nghiệp có mục đích hoạt động bảo vệ đóng góp giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp đối tác liên quan doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp đạt mục tiêu đề thông qua nội dung sau thể tác dụng quản lý rủi ro doanh nghiệp:        Xây dựng khuôn khổ nhằm giúp doanh nghiệp thực kế hoạch tương lai có tính qn kiểm sốt; Tăng cường lực việc định, lập kế hoạch xếp thứ tự ưu tiên công việc sở hiểu biết thấu đáo chặt chẽ hoạt động kinh doanh, môi trường kinh doanh, hội thách thức doanh nghiệp; Góp phần phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực doanh nghiệp; Giảm thiểu sai sót khía cạnh doanh nghiệp; Bảo vệ tăng cường tài sản hình ảnh doanh nghiệp; Phát triển hỗ trợ nguồn nhân lực tảng tri thức doanh nghiệp; Tối ưu hóa hiệu hoạt động Chính sách quản lý rủi ro doanh nghiệp Chính sách quản lý rủi ro xây dựng xác định phương pháp tiếp cận rủi ro quản lý rủi ro Đồng thời sách quản lý rủi ro nêu rõ trách nhiệm việc quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp Hội đồng quản trị người chịu trách nhiệm xác định định hướng chiến lược cấu cho chức quản lý rủi ro doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động hiệu Các phận chức doanh nghiệp có trách nhiệm trước hết việc quản lý rủi ro hàng ngày, gắn kết việc nhận thức tuyên truyền quản lý rủi ro phận cơng tác Kiểm tốn nội người đảm bảo cơng tác quản lý rủi ro thực thi có hiệu thơng qua việc đánh giá theo chương trình, kế hoạch kiểm tốn nội Tùy thuộc quy mơ doanh nghiệp thiết lập phận chuyên trách đảm nhiệm chức quản lý rủi ro doanh nghiệp Nhìn chung, nhiệm vụ phận cần phải thực bao gồm:        Xây dựng sách chiến lược quản lý rủi ro doanh nghiệp; Thiết kế định hướng quản lý rủi ro cấp độ chiến lược chức năng; Xây dựng văn hóa nhận thức rủi ro doanh nghiệp có việc đào tạo quản lý rủi ro doanh nghiệp; Xây dựng sách tổ chức quản lý rủi ro nội phận chức doanh nghiệp; Thiết kế rà sốt quy trình quản lý rủi ro; Điều phối hoạt động chức khác có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro doanh nghiệp; Xây dựng quy trình ứng phó với rủi ro có chương trình dự phòng trì hoạt động kinh doanh thường xuyên; Chuẩn bị báo cáo quản lý rủi ro đệ trình hội đồng quản trị đối tác liên quan doanh nghiệp Quy trình quản lý rủi ro thiết kế mang tính đồng có gắn kết với việc xây dựng thực thi chiến lược doanh nghiệp Về bản, quy trình quản lý rủi ro cần chứa đựng giai đoạn hay bước công việc xác định rủi ro, mơ tả rủi ro, lượng hóa rủi ro, phân tích rủi ro, xếp hạng rủi ro, đánh giá rủi ro, lập báo cáo rủi ro, xử lý rủi ro, theo dõi rà soát quy trình trình quản lý rủi ro  Kèm theo quy trình quản lý rủi ro hệ thống phương pháp luận công cụ phục vụ công tác quản lý rủi ro đồng thiết kế cho cơng đoạn khác quy trình kinh doanh Để thực thi quy trình quản lý rủi ro cách hiệu cần tranh thủ ủng hộ cam kế tủng hộ lãnh đạo doanh nghiệp, phân công trách nhiệm rõ ràng phân bổ nguồn lực phù hợp, đào tạo tuyên truyền quản lý rủi ro cho đối tượng liên quan./ Những dấu hiệu thường thấy để nhận biết hệ thống quản lý rủi ro hiệu                Doanh nghiệp khơng xây dựng sách quản lý rủi ro Doanh nghiệp không thực nỗ lực để ngăn chặn rủi ro Khơng có người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro doanh nghiệp Quản lý rủi ro không xác định vấn đề ưu tiên doanh nghiệp Doanh nghiệp quan tâm đến rủi ro quan tâm q muộn Khơng có khn khổ đánh giá rủi ro thống doanh nghiệp Doanh nghiệp không gắn kết quản lý rủi ro với quy trình hay chuỗi giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp thực việc quản lý rủi ro cách rời rạc Doanh nghiệp thực quản lý rủi ro cách thiếu tập trung Công tác quản lý rủi ro ngày bị coi nhẹ doanh nghiệp Khơng có đồng cách diễn đạt ngơn ngữ rủi ro doanh nghiệp Thiếu trao đổi thông tin rủi ro doanh nghiệp Hệ thống kiểm soát chiến lược doanh nghiệp hoạt động hiệu Trong doanh nghiệp tồn “những vị trí đáng tin cậy” khơng kiểm sốt Phân cơng trách nhiệm không phù hợp ... lực để ngăn chặn rủi ro Khơng có người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro doanh nghiệp Quản lý rủi ro không xác định vấn đề ưu tiên doanh nghiệp Doanh nghiệp quan tâm đến rủi ro quan tâm q muộn Khơng... ro thống doanh nghiệp Doanh nghiệp không gắn kết quản lý rủi ro với quy trình hay chuỗi giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp thực việc quản lý rủi ro cách rời rạc Doanh nghiệp thực quản lý rủi ro. .. hoạt động quản lý rủi ro doanh nghiệp Quản lý rủi ro doanh nghiệp có mục đích hoạt động bảo vệ đóng góp giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp đối tác liên quan doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp đạt mục
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 quan ly rui ro doanh nghiep , 1 quan ly rui ro doanh nghiep