Luận văn Quản trị nhân sự: Mục tiêu hội nhập môi trường làm việc cho người lao động mới tại doanh nghiệp

22 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:08

Nội dung của bài tiểu luận gồm có 3 phần: Mục tiêu hội nhập môi trường làm việc cho người lao động mới tại doanh nghiệp, chương trình hội nhập cụ thể, minh họa ở một tổ chức cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo. Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu  PH  ẦN I  MỤC TIÊU HỘI NHẬP MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHO  NGƯỜI LAO ĐỘNG MỚI TẠI DOANH NGHIỆP Hội nhập vào mơi trường làm việc là một chương trình nhằm giúp cho người  lao động mới có điều kiện tìm hiểu thêm các thơng tin về  Doanh nghiệp có liên quan   đến chính sách, quy định, phúc lợi…Đồng thời cũng giúp cho người lao động  mới có   điều kiện làm quen với mơi trường làm việc mới, tránh những sai sót ban đầu có thể  xảy ra NGƯỜI LAO ĐỘNG  MỚI NGƯỜI  LAO  ĐỘNG  CĨ KINH NGHIỆM HỘI NHẬP CHỨC  HỘI NHẬP DOANH  NGHIỆ NGƯỜI  LAO  ĐỘNG  CŨ (QUAY LẠI, CHUYỂN TỪ  TỔ  HỘI NHẬP P CÁC VÙNG KHÁC ĐẾN)  Mục đích của chương trình hội nhập:  ­ Giúp cho người lao động mới hiểu rõ về  tổ  chức doanh nghiệp (các quy định, quy   chế hoạt động, lương bổng, phúc lợi, an tồn lao động, tương quan với cơng đồn,    sở  vật chất hạ  tầng, các yếu tố  kinh tế)….từ  đó nhận thức chính xác về  trách   nhiệm và bổn phận của từng cá nhân đối với thành cơng của tổ chức doanh nghiệp ­ Cung cấp những thơng tin liên quan đến cơng việc (mơ tả  cơng việc, tiêu chuẩn  thực hiện cơng việc cho người lao động mới): tâm lý nhân viên muốn biết cấp trên  kỳ  vọng gì nơi họ  hồn thành cơng việc, thành tích và tiêu chuẩn hồn thành cơng   việc: cụ  thể  cơng việc ra sao? Làm như  thế  nào? Các quản đốc trực tiếp quản trị  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 1 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu nhân viên đó. Làm cho nhân viên và đồng nghiệp chào hỏi mở rộng bàn tay, trường   hợp này dễ mâu thuẫn. Giúp hội nhập với tập thể. Cử người thâm niên hướng dẫn,   chú ý nghỉ việc nhiều ở giai đoạn này ­ Giảm nỗi lo lắng cho nhân viên mới: Tạo một ấn tượng thuận lợi về mặt tình cảm,  tiếp đón tử tế, tạo hình ảnh đẹp về cơng ty ­ Giảm bớt sự  sai sót có thể  xảy ra, nhanh chóng làm quen với quy trình làm việc:   cung cấp thơng tin cần thiết, nhân viên bắt tay vào làm việc giảm thời gian khơng  cần thiết cho hai bên ­ Thích nghi với phương pháp làm việc, thiết lập mối quan hệ với đồng nghiệp, văn   hóa tổ chức mới  Ưu điểm của chương trình hội nhập:  ­ Tạo ấn tượng tích cực cho người lao động mới ­ Giúp cho người lao động mới thoải mái, giảm bớt được sự  lo âu khơng hồn thành   cơng việc mới được giao ­ Giúp cho người lao động cảm thấy có sự gắn bó với mơi trường làm việc mới ­ Người lao động mới có thể  nhanh chóng làm quen với cơng việc và tạo được năng   suất ­ Giảm tỷ lệ người lao động mới xin nghỉ việc  Tạo sự tự tin cho người lao động mới:  ­ Giao những nhiệm vụ  mang tính thách thức cho những người lao động mới mà họ  có khả năng làm được ­ Áp dụng các biện pháp khen thưởng, phê bình, chỉ ra khuyết điểm, động viên… ­ Đặt kỳ vọng vào khả năng người lao động mới ­ Chia sẻ kinh nghiệm, trạng thái tâm lý với người lao động mới ­ Tìm hiểu những kinh nghiệm đã có của người lao động mới ­ Chú trọng và phát huy tiềm năng của người lao động mới QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 2 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu PHẦN II CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP CỤ THỂ  Sau khi đã bỏ ra khá nhiều thời gian và cơng sức cho đợt tuyển dụng, cuối cùng  cũng đã có trong tay những nhân viên mới đầy tiềm năng  và bạn hy vọng rằng đây sẽ là  nguồn nhân lực q giá đảm bảo sự  thành công trong tương lai. Tuy nhiên, một khâu   quan trọng mà bạn không nên xem nhẹ là công tác "hậu tuyển dụng" Những tổ  chức biết quan tâm đến giai đoạn nhạy cảm này sẽ  giảm thiểu tỷ  lệ  bỏ  việc   nhân viên mới. Điều này đồng nghĩa với việc cơng ty sẽ  tiết kiệm được  đáng kể các chi phí dành cho việc tuyển dụng.  Hội nhập mơi trường làm việc cho nhân viên là một q trình có thể  được thực  hiện: ­ Trước khi bắt đầu làm việc  ­ Ngay khi cơng việc bắt đầu ­ Trong q trình làm việc Q trình hội nhập là cực kỳ quan trọng khơng chỉ cho nhân viên mới mà ngay cả  cho những nhân viên đang làm việc cho cơng ty. Ấn tượng về những ngày đầu tiên làm  việc cho cơng ty sẽ là những kỷ niệm khó phai mờ  với nhiều người. Vì vậy, tổ  chức   nên có chương trình đón tiếp nhân viên mới sao cho đáng nhớ và trân trọng QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 3 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu I  Chương trình 1: Hội nhập tổng qt:  Do bộ phận nhân sự của cơng ty đảm trách Cung cấp thơng tin tổng qt về tổ chức: ­ Lịch sử hình thành và phát triển ­ Truyền thống, phong tục, chuẩn mực tiêu chuẩn của cơng ty ­ Cơ cấu của tổ chức doanh nghiệp ­ Chức vụ và tên của các lãnh đạo ­ Các phòng ban và chức vụ của nhân viên Thơng tin về quy định, chính sách: ­ Sản phẩm, dịch vụ do tổ chức cung ứng ­ Chính sách và chuẩn mực của tổ chức ­ Những quy định về kỷ luật Thơng tin về lương thưởng, phúc lợi, trợ cấp: ­ Cẩm nang của các nhân viên ­ Mức lương, thang lương và ngày trả lương ­ Các ngày nghỉ phép và nghỉ lễ ­ Các giờ giải lao ­ Các khả năng đào tạo và phát triển ­ Bảo hiểm ­ Kế hoạch nghỉ hưu ­ Các dịch vụ do tổ chức cung ứng cho nhân viên ­ Các chương trình giúp đỡ cơng nhân viên Thơng tin về an tồn lao động, kỷ luật lao động: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 4 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu ­ Sức khỏe an tồn ­ Tiện nghi, dịch vụ y tế, ma túy, vệ sinh, an tồn, đền bù ­ Những quy định về kỷ luật II  Chương trình 2: Hội nhập chun mơn:  Là giai đoạn mà cấp quản lý trực tiếp của nhân viên mới đảm nhận. Tùy thuộc  vào kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên mới, sẽ  có chương trình đào tạo phối hợp   với chương trình chun mơn Trang bị cho nhân viên mới thơng tin về chức năng của bộ phận phòng ban, nhiệm  vụ trách nhiệm với cơng việc, thủ tục, chính sách luật lệ và quy định. Hướng dẫn tham   quan giới thiệu đồng nghiệp, tạo cho nhân viên mới an tâm thoải mái khơng lạc lõng,  tránh những sự  kỳ  thị. Giúp cho nhân viên mới làm việc hăng say, có năng suất hơn,  thỏa mãn với cơng việc, số người bỏ việc thấp hơn Chương trình hội nhập từ đó sẽ được đặt ra dài hay ngắn, bao gồm các nội dung   cụ thể… Chức năng bộ phận phòng ban: ­ Mục đích và mục tiêu ưu tiên hiện nay – cơ cấu tổ chức – các hoạt động ­ Mối tương quan với phòng ban khác – với các cơng việc trong nội bộ phòng Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với cơng việc: ­ Dựa vào bản mơ tả cơng việc giải thích chi tiết và các kết quả mong đợi ­ Nêu tầm quan trọng cơng việc, liên quan đến đơn vị mình và tồn cơng ty ­ Thảo luận khó khăn, làm cách nào tránh và vượt qua nó ­ Các tiêu chuẩn hồn thành cơng việc, cơ sở đánh giá hồn thành đó ­ Số giờ làm việc trong ngày, số ngày trong tuần, nhu cầu giờ phụ trội ­ Phân cơng làm cơng việc thêm – kiểm tra cơng cụ làm việc ­ Giải thích lấy dụng cụ ở đâu, làm thế nào lấy, bảo trì sửa chữa ­ Các loại dịch vụ, khi nào, làm thế nào để được hỗ trợ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 5 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu ­ Mối tương quan với thanh tra nhà nước ­ Điều lệ cơng việc, bộ phận, đơn vị – xử lý trường hợp cấp bách ­ Các tiêu chuẩn sạch và vệ sinh – vấn đề an ninh, trộm cướp, chi phí cho nó ­ Tiếp xúc với người bên ngồi – ăn uống, hút thốc, ăn kẹo trong đơn vị ­ Di chuyển vật dụng ra khỏi đơn vị cơng tác – kiểm tra thiệt hại ­ Bảng chấm cơng, giờ giấc – giải lao, nghỉ ngơi, giờ ăn trưa, gọi nhận điện ­ Xin, u cầu cung cấp dụng cụ, kiểm tra đánh giá hồn thành cơng tác ­ Thơng báo đăng ký xin làm cơng việc cao hơn và u cầu tái phân cơng Tham quan đơn vị phòng ban: ­ Phòng vệ sinh, phòng tắm – bình chữa lửa, trạm cứu hoả, đồng hồ báo giờ ­ Xin phép vào ra khỏi cơ quan, khu vực của các quản đốc ­ Hệ thống nước, bộ phận cung cấp bảo trỉ phòng ốc, văn phòng y tế an ninh ­ Khu được hút thuốc, vị trị dịch vụ phụ vụ nhân viên, bộ phận cứu thương ­ Giới thiệu với các đồng nghiệp ­ Các buổi báo cáo đề , báo cáo nhiều ngày để gia tăng hiểu biết III  Chương trình 3: Đánh giá và theo dõi:  ­ Nhân viên mới vào tổ  chức sẽ được tổ  chức sắp xếp thực hiện chương trình hội   nhập tổng qt, tiếp theo đó là căn cứ vào vị  trí cơng việc cụ thể, những kỹ năng cần   có để  thực hiện cơng việc mà người quản lý trực tiếp sẽ  hội nhập chun mơn cho  nhân viên mới ­ Sau khi tiến hành hội nhập chun mơn cho nhân viên mới xong thì người quản lý  tiếp tục theo dõi và ghi nhận kết quả ­ Việc theo dõi, đánh giá   đây nhằm động viên, giúp đỡ  và để  điều chỉnh và cải  tiến kịp thời, dùng thơng tin phản hồi từ nhân viên để đánh giá, thu thập bằng cách: u  cầu nhân viên điền vào bảng câu hỏi, khơng ký tên, phỏng vấn theo mẫu ngẫu nhiên,   các buổi thảo luận nhóm với nhân viên đã thích ứng QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 6 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Sau cùng là đánh giá và điều chỉnh lại chương trình hội nhập cho phù hợp với người  nhân viên mới đó QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 7 Hội nhập môi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu PHẦN III MINH HỌA Ở MỘT TỔ CHỨC CỤ THỂ 1. Giới thiệu chung: Tên Công ty : Công ty CP SOVICO Được phôi thai từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước tại Liên bang Nga, SOVICO   Holdings khởi đầu là một doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm,  hàng thực phẩm, điện tử, may mặc  Giai đoạn giao thời của nước Nga đã tạo nên cơ  hội cho những doanh nhân nhạy bén với thời cuộc, tận dụng cơ  hội để  nhanh chóng  lớn mạnh Chủ trương đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam giai đoạn từ  2004 đến nay trong   ba lĩnh vực chính là Bất động sản; Đầu tư tài chính ­ ngân hàng; Điện ­ năng lượng và  gần đây là Hàng khơng….Việc tham gia vào lĩnh vực đầu tư  tài chính, thành lập ngân  hàng, tham gia vào các chương trình tài chính quốc tế ngay từ những năm 1993 ­ 1996  đã chứng tỏ tầm nhìn xa của các thành viên sáng lập SOVICO Holdings. Hoạt động của  SOVICO Holdings từ  một doanh nghiệp quy mơ vừa đã chuyển sang một quy mơ khá  lớn, đa ngành, phát triển trên diện rộng trải   hàng loạt quốc gia, vùng lãnh thổ. Cho  tới thời điểm này, Tập đồn đã hiện diện ở trên 10 quốc gia 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: Chủ trương đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam giai đoạn từ 2004 đến nay  trong ba lĩnh vực chính là Bất động sản; Đầu tư  tài chính ­ ngân hàng; Điện ­ năng  lượng và gần đây là Hàng khơng có thể  được coi như  dấu mốc quan trọng thể  hiện   định hướng chiến lược phát triển của Tập đồn trong những năm tới ­ Đó là tập trung   nguồn lực, nhân lực và kinh nghiệm để đầu tư, phát triển một cách chun nghiệp tại  Việt Nam.  Thấm nhuần truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, nêu cao tinh thần  trách nhiệm của doanh nghiệp trong cộng đồng xã hội, SOVI CO ln chú trọng tham  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 8 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu gia tài trợ  các hoạt động từ  thiện: xây nhà trẻ, trường mẫu giáo, xây cơ  sở  y tế, cầu   đường giao thơng nơng thơn, cấp học bổng giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó,  đóng góp vào các Quỹ  hỗ  trợ  bệnh nhân nghèo, các gia đình chính sách, những hoạt   động văn hố, xã hội  trên khắp mọi miền đất nước với tổng kinh phí mỗi năm hàng   chục tỷ đồng.  “Sóng Việt” của SOVICO cách đây gần 20 năm đã về  nguồn, đã lớn mạnh và   đang hội tụ thành một luồng sóng đầy năng lượng. Hiện nay, SOVICO đang triển khai  hình thành một tập đồn hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ, cơng ty con với hướng   chun mơn hố cao ­ SOVICO Holdings.  1.2 Tầm nhìn Sovico Holdings: Trở thành tập đồn đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam Trở  thành Tập đồn tư  nhân có tên tuổi trong nước và quốc tế, phát triển bền  vững và có uy tín mang thương hiệu Việt, hoạt động chun nghiệp theo những thơng  lệ Quốc tế tốt nhất.   Lợi ích: Tạo ra lợi nhuận tối đa cho các cổ  đơng, tập thể  có liên quan thơng qua các hoạt  động kinh doanh, các lĩnh vực đầu tư.   Con người: Đặt con người là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Xây dựng mơi trường làm việc  lý tưởng, nơi mọi người hứng khởi, tự hào để  hồn thành cơng việc một cách xuất  sắc với vị trí, nhiệm vụ của mình.   Danh mục đầu tư lựa chọn: Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  với những lĩnh vực đầu tư  thơng qua những  dự án quy mơ và bền vững.  2. Quy trình tiếp nhập, hội nhập nhân viên mới QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 9 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu  2.1  . Chịu trách nhiệm chính:  Ban Điều hành Giới thiệu định hướng Cơng ty Mơ hình hoạt động Văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi Giám đốc nhân sự Giới thiệu nhân sự,cầu nối tâm lý giữa NS mới  và các bộ  phận, phòng ban chức năng. Hướng  dẫn nội quy, các quy định chi tiết về  giao tiếp,   bảo mật Thiết bị, cơng cụ làm việc, hướng dẫn sử dụng Các chính sách, chế độ của Cơng ty Các   vấn   đề   đánh   giá,   khen   thưởng,   kỷ   luật,  chấm dứt Sổ tay nhân sự Cấp   quản   lý   chun  Giới thiệu nhân sự phòng ban mơn Bản mơ tả cơng việc Hướng dẫn cơng việc Chỉ tiêu Các quy định liên quan nghiệp vụ Chính sách hỗ trợ, phối hợp, tương tác các thành  viên phòng ban Các đồng nghiệp cùng  Theo phân cơng cụ  thể của cấp quản lý chun  phòng ban QUẢN TRỊ NHÂN SỰ mơn  Trang 10 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu 2.2. Tiến trình: Lập kế hoạch cho Nhân viên mới: Danh sách những cơng việc cần hồn thành trước khi Nhân viên mới làm việc  ngày đầu tiên Lựa chọn vị trí và khơng gian làm việc hợp lý cho Nhân viên.  Sắp xếp những cơng cụ  làm việc cần thiết (điện thoại, máy tính, email, tài  khoản đăng nhập  / BB bàn giao) Lập bảng mơ tả  cơng việc cụ  thể, bảng hướng dẫn cơng việc, chỉ  tiêu và tiêu   chuẩn đánh giá hiệu quả làm việc.  Lên kế  hoạch đào tạo, giao một số  cơng việc hợp lý cho nhân viên mới trong   những ngày đầu. Đây là phần rất quan trọng của tồn bộ quy trình  Xác định những đồng nghiệp hướng dẫn:   Trao đổi về nội dung hướng dẫn với người phụ trách.  Đảm bảo người hướng dẫn đã sắp xếp thời gian cho việc đào tạo Nhân viên   mới và đây là một phần cơng việc của họ.  Sơ Sơ đồ đồ hướng hướng dẫn dẫn Sơ Sơ đồ đồ hướng hướng dẫn dẫn Lập kế hoạch cho nhân viên Tiếp tục phát triển kỹ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Hòa nhập vào Cty (văn hóa, nội quy) Đánh giá hiệu cơng việc Hòa nhập vào Bộ phận (văn hóa, cơng việc, tiêu) Đào tạo (hướng dẫn cv, quy định)  Trang 11 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Giới thiệu Nhân viên mới với tồn bộ cơng ty: a. Mục đích: Đảm bảo nhân viên mới được chào đón và hòa đồng vào Cơng ty ngay từ  khởi   đầu.  Tạo những ấn tượng tốt nhằm làm cho nhân viên mới hứng khởi và vinh dự khi   được trở thành một phần của một đội ngũ đồn kết và làm việc hiệu quả Đảm bảo nhân viên mới sẽ bắt đầu cơng việc tại SOVICO một cách tích cực.  b. Hội nhập: Trao đổi về mơ hình nhân sự Cơng ty, giá trị cốt lõi, văn hóa Cơng ty Trao đổi về quy tắc trang phục nơi làm việc, giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, người   cần xin phép khi nghỉ đột xuất Hướng dẫn về giao tế, tiếp khách, ứng xử cơng sở Trao đổi về các quy định bảo mật Trao đổi về lịch trả lương, lịch nghỉ, chính sách làm thêm giờ, phụ cấp (nếu có)  Bàn giao sổ tay nhân sự Hòa nhập phòng ban: Trưởng phòng ban chịu trách nhiệm lập Bản Danh sách  theo dõi những cơng việc và cơng đoạn cần làm trong q trình hướng dẫn nhân   viên mới. Các hoạt động có thể bao gồm:  Giới thiệu về thành viên trong bộ phận  Tour vòng quanh khu làm việc (xem chi tiết bên dưới)  Dùng bữa trưa với người quản lý và nhân viên trực tiếp hỗ trợ đào tạo.  Trao đổi về mục đích làm việc của nhóm, phương châm và chính sách hướng tới   mục tiêu, kế hoạch QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 12 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Bàn giao thiết bị và chìa khóa (nếu có) Lưu ý về an tồn nơi làm việc (điện, nước, an ninh), thời tiết,   Hướng dẫn về cách sử dụng cơ bản của những thiết bị hiện có (điện thoại, máy  tính, mail, hệ thống văn bản, máy in, thơng tin, ); Giới thiệu về Website của cơng ty  và hệ  thống quản trị  như  một nơi để  tham khảo thơng tin hữu ích, lưu ý về  những   chính sách và quy định khác.  Trao đổi về  những nội dung và mơ tả  cơng việc cần thiết (bản mơ tả  cơng  việc), các chỉ tiêu cần đạt được và cách thức đánh giá hiệu quả cơng việc … Quy trình đào tạo, kiểm tra và đánh giá: ­ Khu làm việc ­ Phòng họp ­ Đồng nghiệp  ­ Ăn trưa và nghỉ ngơi ­ Các khu vực hạn chế hoặc phân quyền ra vào ­ Cầu thang ­ Máy photo và máy fax ­ Tài liệu, lưu trữ ­ WC ­ Kho ­ Bãi xe ­ Bảo quản cá nhân Đào tạo lý thuyết: Đào tạo chuyên môn  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 13 Hội nhập môi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Đào tạo kỹ năng liên quan Đào tạo về  sử  dụng các phần mềm phục vụ  công việc: mail, BES, web, file  quản lý thông tin… Đào tạo thực tiễn: Giao việc cụ  thể  (trong danh mục tại Bảng mô tả  công việc)  ưu tiên việc đặc   trưng và vừa sức trước, thơng báo thời điểm đánh giá.  Đánh giá lại những kiến thức cần được đào tạo và lịch cụ  thể. Thơng báo lại  với những người có liên quan để sắp xếp thời gian.  Đi thực tiễn, giới thiệu với đối tác nếu cần (bộ phận kinh doanh) Theo sát Nhân viên mới để thường xun kiểm tra tiến độ và tạo cơ hội trao đổi   mở, trả lời những vấn đề thắc mắc.  Lập văn bản theo dõi q trình đào tạo.  Đánh giá hoạt động: Trong suốt giai đoạn quan trọng này, lên lịch thường xun cho những buổi đánh  giá hiệu quả cơng việc chính thức và khơng chính thức.  Tham khảo ý kiến đánh giá của những bộ phận khác (ý thức, khả năng) Phát triển kỹ năng nâng cao: Trao đổi về những kỹ năng cần thiết trong những mơi trường chun nghiệp Trao đổi về những cơ hội để phát triển kỹ năng cá nhân của cơng ty Lên danh sách những kỹ năng nâng cao cụ thể cần được đào tạo.  III. Một số biểu mẫu cơ bản: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 14 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN THƠNG TIN CÁ NHÂN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Mã số: BM_NS_02_TTCN Ngày ban hành: 06/4/2010 Trang: 1/1 Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Trình độ văn hóa Quốc tịch Địa chỉ đăng ký hộ khẩu Địa chỉ thường trú Số điện thoại liên lạc Số CMND/Hộ chiếu 10 Ngày cấp 11 Nơi cấp 12 Sổ BHXH 13 Mã số thuế 14 Số tài khoản 15 Mở tại (ngân hàng) 16 Tên chủ tài khoản 17 Nơi đăng ký khám chữa bệnh  theo chế độ BHYT 18 Khi cần liên hệ với 19 Quan hệ 20 Số điện thoại 21 Địa chỉ Người khai           (Ký, ghi rõ họ tên) QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 15 Hội nhập môi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Mã số: BM_NS_02_HĐLĐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số     /[năm]/SVC­HĐLĐ Chúng tôi, một bên là : Chức vụ : Đại diện cho : Địa chỉ : Điện thoại : Và một bên là Ngày ban hành: 06/4/2010 Trang: 1/1 Quốc tịch: Việt Nam   Sinh ngày :     /    /19       tại     Trình độ chun mơn : Địa chỉ thường trú : Điện thoại : CMND : Số                        cấp ngày      /      /           tại  Sổ lao động : Số                        cấp ngày      /      /           tại Thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động này (“Hợp đồng”) và cam kết thực hiện   đúng những điều khoản dưới đây: Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 1.1. Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có xác định thời hạn kể  từ  ngày ………….cho đến hết ngày ……… . Thời gian thử  việc 02 tháng, kể  từ  ngày   …………. cho đến hết ngày …………. Trong thời gian thử việc, một trong hai bên có  quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện báo cho bên kia biết trước ít  nhất ba (03) ngày 1.2. Địa điểm làm việc: Theo sự phân cơng của Cơng ty QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 16 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu 1.3. Vị trí làm việc 1.4. Cơng việc phải làm: Theo sự phân cơng của người phụ trách trực tiếp Điều 2: Chế độ làm việc 2.1. Thời giờ  làm việc: Từ  8 giờ  sáng đến 5 giờ  30 chiều, từ  thứ  Hai đến thứ  Sau hàng tuần, thứ Bảy làm nửa ngày từ 8 giờ sáng đến 12 giờ. Khi có yêu cầu, người   lao động có thể  được yêu cầu làm thêm giờ. Chế độ  làm thêm giờ  theo quy định hiện  hành của Cơng ty 2.2. Người lao động được cấp phát những dụng cụ làm việc theo u cầu cơng  việc Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động 3.1. Quyền lợi: 3.1.1. Mức lương hàng tháng: 3.1.2. Hình thức trả lương: Theo quyết định của Cơng ty 3.1.3. Ngày trả lương: Ngày 20 hàng tháng (một lần/tháng). Nếu ngày trả lương   trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết, thì tiền lương sẽ được trả vào ngày sau đó 3.1.4. Tiền thưởng: Theo quy định của Cơng ty 3.1.5. Được nghỉ  hàng tuần, nghỉ  vào các ngày lễ, tết theo quy định hiện hành   của Nhà nước 3.1.6. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy   định hiện hành của Nhà nước  3.1.7. Chế độ đào tạo: Theo quy định của Cơng ty 3.1.8. Chế độ nâng lương: Theo quy định của Cơng ty 3.1.9. Những thỏa thuận khác: Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách   hiện hành của Cơng ty QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 17 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu 3.2. Nghĩa vụ: 3.2.1. Hồn thành cơng việc theo sự phân cơng của Cơng ty 3.2.2. Chấp hành lệnh điều hành, nội quy lao động, thỏa  ước lao động tập thể;  chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách và quy chế do Cơng ty ban hành 3.2.3. Người lao động khơng được phép làm việc hoặc hợp tác với bất kỳ  tổ  chức, cá nhân nào khác mà có  ảnh hưởng đến quyền lợi của Cơng ty, trừ  khi được   Cơng ty chấp thuận trước bằng văn bản. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định này,  Cơng ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mà khơng cần  thơng báo trước 3.2.4. Bồi thường vật chất: ­ Nếu làm hỏng hoặc mất thiết bị, dụng cụ, tài sản của Cơng ty, người lao động   phải bồi thường cho Cơng ty theo quy định hiện hành và Nội quy lao động của Cơng ty;  trường hợp có cam kết bồi thường thì bồi thường theo cam kết đã thỏa thuận ­ Người lao động vi phạm các quy định về bảo mật thơng tin của Cơng ty sẽ bị  xử lý kỷ luật theo quy định của Cơng ty hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định hiện  hành của pháp luật Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của Cơng ty 4.1. Nghĩa vụ: 4.1.1. Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp   đồng lao động 4.1.2. Thanh tốn đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động   theo hợp đồng lao động 4.2. Quyền hạn: 4.2.1. Điều hành người lao động hồn thành cơng việc được giao QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 18 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu 4.2.2. Tạm hỗn, chấm dứt hợp đồng lao động, điều động, ln chuyển, kỷ luật   người lao động theo quy định hiện hành của pháp luật, Hợp đồng này và Nội quy lao  động của Cơng ty Điều 5: Chấm dứt hợp đồng lao động 5.1. Hợp đồng lao động này sẽ được chấm dứt trong một các trường hợp sau: a) Hết thời gian thử việc mà Cơng ty khơng có thơng báo bằng văn bản về việc  tiếp tục thực hiện Hợp đồng; b) Hết hạn hợp đồng; c) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; d) Người lao động khơng đủ sức khỏe làm việc theo kết luận của bác sỹ; đ) Người lao động bị  kết án tù giam hoặc bị  cấm làm cơng việc cũ theo quyết  định của tòa án; e) Người lao động chết hoặc mất tích theo quyết định của tòa án 5.2. Cơng ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu: a) Người lao động có lỗi và theo quy định trong Nội quy lao động, Cơng ty có   quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; b) Người lao động thường xun khơng hồn thành cơng việc được giao; c) Người lao động vi phạm Quy định về  bảo mật thơng tin, Quy tắc đạo đức   nghề nghiệp của Cơng ty; d) Người lao động cố tình cung cấp thơng tin sai lệch hoặc khơng trung thực cho  các bản báo cáo, sổ sách hoặc tài liệu của Cơng ty; e) Người lao động làm việc cho cá nhân, tổ  chức khác hoặc làm những cơng   việc có tính chất cạnh tranh hoặc trái với lợi ích của Cơng ty QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 19 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu 5.3 Sau khi đã có thơng báo bằng văn bản cho phía bên kia trước  (  ) ngày   làm việc, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng lao động 5.4. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ  được Cơng ty giải   quyết các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật Điều 6: Điều khoản thi hành Hợp đồng lao động được làm thành hai (02) bản có giá trị  ngang nhau, mỗi bên   giữ một (01) bản. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ  lục hợp đồng lao động cũng có giá trị  như  các nội dung của bản hợp đồng lao động   Hợp đồng này làm tại Cơng ty Cổ phần SOVICO, ngày     tháng      năm       NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠNG TY CP SOVICO (Ký, ghi rõ họ tên) Tổng giám đốc QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 20 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Họ và  Phòng/Ban/Bộ  tên:  phận:  Mã số: BM_NS_02_ĐGTV Vị trí cơng  ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC tác:  Ngày ban hành: 06/4/2010 Người được giao hướng  Trang: 1/1 dẫn:  Thời điểm bắt đầu vào làm  việc:  Nhiệm vụ được giao trong thời gian thử  việc:  Người hướng  STT Tiêu chí đánh giá Yêu cầu dẫn đánh giá Đạt Công việc chuyên  môn cơ bản đạt chất lượng và đúng  hạn Tiếp thu và trình bày ý tưởng thực  cơng việc hiện cơng việc Khả năng học hỏi  Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng làm  trong cơng việc việc từ đồng nghiệp luật QUẢN TRỊ NHÂN SỰ đạt Hồn thành cơng việc được giao,  Khả năng nắm bắt  Ý thức tổ chức kỷ  Khơng  Ý thức tơn trọng kỷ luật lao động,  thực hiện các nội quy, quy chế  của Cơng ty  Trang 21 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu Ý KIẾN CỦA CÁ NHÂN: Có  Cơng việc được giao có phù hợp với khả năng   trình độ và sở trường? Có n tâm cơng tác và gắn bó lâu dài với Cơng ty Khơng  Ý kiến khác:  Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA  Ý KIẾN CỦA  Ý KIẾN CỦA GIÁM  NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỐC NHÂN SỰ (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 22 ... Các dịch vụ do tổ chức cung ứng cho nhân viên ­ Các chương trình giúp đỡ cơng nhân viên Thơng tin về an tồn lao động,  kỷ luật lao động: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 4 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu... Chú trọng và phát huy tiềm năng của người lao động mới QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 2 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu PHẦN II CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP CỤ THỂ  Sau khi đã bỏ ra khá nhiều thời gian và cơng sức cho đợt tuyển dụng, cuối cùng ... 4.2.1. Điều hành người lao động hồn thành cơng việc được giao QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  Trang 18 Hội nhập mơi trường làm việc cho NLĐ mới tại DN GVGD:Th.S Vũ Thanh Hiếu 4.2.2. Tạm hỗn, chấm dứt hợp đồng lao động,  điều động,  ln chuyển, kỷ luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Quản trị nhân sự: Mục tiêu hội nhập môi trường làm việc cho người lao động mới tại doanh nghiệp, Luận văn Quản trị nhân sự: Mục tiêu hội nhập môi trường làm việc cho người lao động mới tại doanh nghiệp

Từ khóa liên quan