NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG

23 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:08

Các cuộc gọi ngẫu nhiên là các cuộc điện thoại hay thăm viếng khách hàng tiềm năng mà họ.không biết bạn. Mục đích của các cuộc gọi ngẫu nhiên là để thu thập thông tin về tiềm năng.của khách hàng, thông tin cho khách hàng tiềm năng biết về lợi ích khi sử dụng sản phẩm hay.dịch vụ của bạn và trong rất nhiều trường hợp là để hẹn gặp. NGHE THUAT BAN HANG Các gọi ngẫu nhiên Các gọi ngẫu nhiên điện thoại hay thăm viếng khách hàng tiềm mà họ bạn Mục đích gọi ngẫu nhiên để thu thập thông tin tiềm khách hàng, thông tin cho khách hàng tiềm biết lợi ích sử dụng sản phẩm hay dịch vụ bạn nhiều trường hợp để hẹn gặp Có nhiều thử thách thực gọi ngẫu nhiên bao gồm: run, phải thông qua trợ lý, thư ký hay người "gác cổng" khác hay tìm người cần gọi; tìm cách để rao hàng nhanh chóng mà thúc đẩy trình bán hàng Những lời khuyên giúp bạn vượt qua thử thách đó: Tránh có gọi ngẫu nhiên tẻ nhạt Hỏi khách hàng khách hàng tiềm sử dụng tên khách hàng để bắt đầu làm quen gọi điện Để có khách hàng tiềm năng, tìm cách lấy thong tin từ câu chuyện tự nhiên hang ngày với khách hang quen họ thay đề nghị họ cho tên tuổi số điện thoại khách hàng tiềm Ví dụ bạn muốn hỏi có biết người quan tâm đến việc mua bảo hiểm, họ trả lời khơng họ nghĩ tức thời Nhưng bạn nói chuyện với người việc sinh hỏi liệu bạn họ sinh con, nhận họ biết nhiều người có quan tâm tới kế hoạch cho tương lai người mà muốn mua bảo hiểm Lao vào tức thời Bạn không cảm thấy đủ sẵn sàng để thực gọi bán hàng, đừng chờ đợi khoảnh khắc hồn hảo Sự sợ hãi bạn không tiêu tan gọi điện đẻ bị từ chối bạn khơng mong chờ Do vậy, thay đưa lý để trì hỗn, làm Hãy thẳng thắn Dù cho bạn gặp thư ký, trợ lý hay thân khách hàng tiềm điện thoại, thẳng thắn đề cập lý bạn gọi điện Giới thiệu giải thích lý gọi Hãy trung thực ngắn Người ta bực nghi ngờ bạn không đưa lý bạn gọi điện Phải biết liệu có phải thời gian thích hợp để gọi điện khơng - đúng, đưa thêm thông tin; không, hỏi khách hàng thời gian thích hợp cho bạn gọi lại Gọi điện nhiều lần Nếu khó khăn để gặp người đó, trợ lý hay thư ký trả lời điện thoại hay máy trả lời tự động, bạn nên thử gọi điện vào khơng bình thường Khách hàng tiềm nhận điện thoại vào lúc sáng hay 6.30 chiều Hơn nữa, lúc họ thoải mái có thời gian để nói chuyện họ khơng phải chụi áp lực từ xuống Nếu bạn gọi điện chào hàng cho cá nhân vào khơng bình thường buổi tối có lẽ thời điểm tốt buổi sáng Đừng mong đợi khách hàng gọi điện lại cho bạn Bạn không nên đợi khách hàng tiềm gọi điện lại cho bạn Họ khơng goi, họ quan tâm đến sản phẩm bạn Đừng tự tin khách hàng tiềm nói họ gọi điện lại cho bạn họ làm Hãy vượt lên bạn gọi cho họ Và bạn làm việc đó, vui vẻ, cho dù bạn cảm thấy bực họ không gọi lại cho bạn Tạo cảm tình với khách hàng Chúng ta biết nhân viên bán hàng dừng lại để nghỉ ngơi mà dồn ép lời rao hàng họ Khơng nên làm điều Nó khơng tự nhiên khơng có hiệu Người ta mua hàng từ người mà họ thích., người mà họ cho hiểu họ công việc làm ăn họ Thu hút khách hàng tiềm bạn cách hỏi thật nhiều câu hỏi tỏ thực quan tâm tới khách hàng Khơng nói nhiều Hãy thực gọi ngẫu nhiên để thu thập thông tin nhu cầu khách hàng tiềm Tất nhiên bạn cần phải cung cấp đầy đủ thơng tin ích lợi mà sản phẩm hay dịch vụ bạn đem lại cho họ để thu hút họ nói chuyện với bạn Nhưng đừng nói nhiều Nếu bạn đưa đoạn rao hàng dài mà không cần biết khách hàng tiềm bạn nghĩ gì, bạn làm họ khó chịu Hãy hỏi khách hàng tiềm vấn đề nhu cầu họ (bạn cần phải chuẩn bị câu hỏi ) chăm lắng nghe câu trả lời họ Rồi tập trung vào thơng tin có lợi cho bạn để giải vấn đề đáp ứng nhu cầu họ Cố gắng có gặp mặt trực tiếp Nếu yêu cầu bạn gửi cho tài liệu quảng cáo, hỏi họ xem liệu bạn gặp họ vòng 15 phút để giới thiệu sản phẩm bạn khơng Bằng cách hiệu họ để biết công việc kinh doanh bạn bạn giới thiệu thông tin trả lời câu hỏi họ Hơn nữa, gặp mặt trực tiếp có quan hệ thân thiện dễ làm họ nhớ bạn họ cần sản phẩm hay dịch vụ bạn Kết thúc bán hàng Kết thúc bán hàng hay khiến khách hàng tiềm chấp nhận mua đơn giản chào mời hàng hố Khi bạn có đủ thơng tin nhờ đánh giá khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu họ cho họ thấy sản phẩm hay dịch vụ bạn đáp ứng nhu cầu đó, lúc đề nghị họ đặt hàng Những lời khun giúp thực q trình thuận lợi tự nhiên Thiết lập sở cho cơng việc: Trong q trình bán hàng, bạn tìm hiểu nhu cầu khách hàng giúp họ hiểu thứ mà bạn bán đáp ứng nhu cầu họ, việc "kết thúc" khơng cần thiết Nếu bạn thường xuyên dự làm để "kết thúc" có lẽ nên xem xét lại phương pháp xác định nhu cầu khách hàng cách thức quảng cáo lợi ích sản phẩm hay dịch vụ bạn Tiếp cận với người định: Đảm bảo bạn tiếp cận với người định mua hàng Đôi người mua sản phẩm hay dịch vụ bạn đơn giản khơng có quyền định Nếu trường hợp bạn phải tìm người định mà khách hàng tiềm gợi ý bạn Đưa thời hạn: Nếu bạn có khách hàng dự mua sản phẩm, có cách để "kết thúc" nói với họ dịch vụ bạn hết ngày cụ thể Ví dụ, khách hàng nói họ muốn th khơng đến hợp đồng nào, bạn đưa thời hạn hay nói bạn không thực khoảng thời gian cụ thể Điều có độ rủi ro lớn có nghĩa bạn không giao dịch với người khách hàng tương lai gần Tuy nhiên điều giúp bạn tách hách hàng tiềm thực khỏi khách hàng tiềm định cuối lựa chọn sản phẩm bạn Bằng cách hay cách khác, buộc khách hàng đưa định có lợi cho công việc bạn Nếu họ định không mua sản phẩm bạn giúp bạn cảm thấy thoải mái để theo đuổi khách hàng khác Tính toán sở thời điểm khách hàng cần sản phẩm bạn It Phải biết khách hàng cần sản phẩm hay dịch vụ bạn tính tốn thấy việc "kết thúc" lúc quan trọng Ví dụ, bạn cơng ty quảng cáo, bạn tìm hiểu thời điểm khách hàng tiềm muốn giới thiệu sản phẩm họ thị trường Từ đó, bạn thuyết phục họ nên thuê công ty bạn từ để đảm bảo việc quảng cáo sản phẩm thành công Đề cập khả tăng giá Nếu cơng ty bạn có kế hoạch tăng giá vào tháng một, bắt đầu kêu gọi khách hàng mua sản phẩm bạn từ tháng 10 trước giá tăng Định vị sản phẩm điều quan trọng - nhớ bạn thông báo cốt để cung cấp dịch vụ cho khách hàng tiềm không hăm doạ để họ buộc phải mua hàng Điều không giúp bạn tiếp cận khách hàng mà làm khách hàng khách hàng tiềm bạn đánh giá cao việc thông báo trước bạn Đề cập ảnh hưởng việc chậm mua hàng Hãy hỏi khách hàng để họ nói thiệt hại họ khơng mua sản phẩm bạn - rủi ro không bảo hiểm, tai nạn xe khơng điều chỉnh máy móc hay thay lốp mới, hay chiến dịch bán hàng khơng thành cơng khơng tiến hành nghiên cứu thị trường Thiệt hại tiền bạc, thời gian danh tiếng nhiều thứ khác Làm giữ khách hàng Chăm sóc giữ khách hàng quen tảng đưa đến thành cơng nhiều doanh nghiệp nhỏ Bạn giữ khách điện thoại, gặp mặt trực tiếp hay qua thư Dưới số phương pháp cụ thể bạn áp dụng: Gọi điện cho khách hàng sau bán hàng vài tuần Nếu bạn chủ cửa hàng sửa chữa ô tô, gọi điện lại cho tất khách hàng tuần sau họ nhận xe để tìm hiểu xem xe họ hoạt động để biết chắn họ cảm thấy thoả mãn với phục vụ bạn Điều giúp bạn biết điều khách hàng chưa thoả mãn, có Đây dịp tốt để bạn cám ơn khách hàng lui tới doanh nghiệp bạn thường xuyên Viết thư cám ơn Viết thư tay cám ơn khách hàng mua sản phẩm bạn bước đơn giản mà nhiều người chủ doanh nghiệp bỏ qua Hình thức tiếp cận cá nhân ln đánh giá cao ghi nhớ Không có mẫu chung cho lọai thư nhủ mối quan hệ cá nhân Giữ liên lạc với khách hàng Gọi điện thường xuyên cho khách hàng để biết liệu công việc kinh doanh họ có thay đổi khơng liệu bạn giúp đỡ cho họ Khách hàng thường đánh giá cao họ thông báo phát triển nào, đổi hay sản phẩm Tìm kiếm nguồn thông tin từ khách hàng Một tờ khảo sát ví dụ in mặt sau thẻ trả lời doanh nghiệp gửi đến cho tất khách hàng Nó trích dẫn từ Bí bán hàng thành cơng Barry J Farber (Career Press) Farber gợi ý nên sử dụng khảo sát để định xem bạn cần cải tiến điểm dịch vụ theo dõi khách hàng dịch vụ khách hàng Kính thưa q khách hàng, Để giúp chúng tơi phục vụ quý khách hàng tốt hơn, xịn quý vị điền vào khảo sát gửi lại cho Tên quý vị _ Tên công ty Điện thoại ngày _ Hãy trả lời câu hỏi sau cách chọn câu trả lời thích hợp Tác phong lịch giúp ích nhân viên tiếp tân Tuyệt vời Tốt Trung bình Kém Trả lời thông tin yêu cầu Tuyệt vời Tốt Trung bình Kém Tác phong lịch sự, thái độ phong cách nhân viên Tuyệt vời Tốt Trung bình Kém Phong cách giao tiếp công ty với khách hàng Tuyệt vời Tốt Trung bình Kém Sự phục vụ đại diện bán hàng công ty's sales rep(s) Tuyệt vời Tốt Trung bình Kém Đánh giá chung Tuyệt vời Tốt Trung bình Kém Đại diện bán hàng công ty có trả lời lại điện thoại yêu cầu dịch vụ tức thời khơng? Có Khơng Q vị có giới thiệu sản phẩm chúng tơi với người khác khơng? Có Khơng Hãy gọi điện cho để thảo luận đánh giá tơi Có Khơng Bình luận Làm để bán hàng triển lãm thương mại Theo nghiên cứu Trung tâm Tổ chức triển lãm, phần lớn khách tham quan triển lãm người đưa định hay có vai trò quan trọng việc đưa định có kế hoạch mua sắm vòng 12 tháng tới Đừng bỏ qua hội - áp dụng dẫn đay để đảm bảo nhân viên bạn sẵn sàng bán hàng cách có hiệu Tránh bán hàng chậm Triển lãm thương mại cần áp dụng biện pháp tiếp cận bán hàng (hard-sell approach) Khi người tham quan triển lãm quan tâm tới gian hàng bạn, tiếp cận họ tức thời mời họ tìm hiểu thêm sản phẩm hay dịch vụ bạn Đừng để họ đợi - tập trung khách hàng triển lãm thương mại ngắn người ta rời gian hàng bạn họ không nhận giúp đón tiếp vòng 60 giấy hay Tỏ hiếu khách Cách thức để chào đón khách hàng tới gian hàng bạn cho thấy nghiệp vụ chuyên môn long hiếu khách Tránh sử dụng câu trả hỏi tẻ nhạt như" "Tơi giúp gì?", "Xin chào, q vị có khoe không?" hay "Quý vị thấy triển lãm nào?" Thay vào đó, hỏi câu hỏi liên quan trực tiếp đến khách hàng giúp bạn phán đoán mối quan tâm khách hàng với sản phẩm hay dịch vụ công ty bạn "Quý vị muốn biết thơng tin hệ thống lò sưởi kiểu chúng tôi?" hay "Xin chào, Quý vị cần thơng tin loại cửa hiên này?" Xem xét thái độ bạn Thái độ thờ gian hàng bạn cho thấy bạn không quan tâm tới khách hàng Không ngồi Không ăn uống hay hút thuốc quầy hàng, Không để gian hàng khơng có đón khách Khơng giành thời gian tán chuyện với đồng nghiệp mà phải tập trung vào khách hàng Đánh giá nhanh chóng khách hàng tiềm Việc tiếp xúc với khách hàng phải xác định họ (người mua, người đưa định, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, vv) họ đâu Việc giúp bạn khơng tiêu phí thời gian q báu cho người mà khơng có trách nhiệm mua sản phẩm hay dịch vụ bạn hay họ khu vực mà cơng ty bạn khơng phục vụ Bạn có thơng tin cách hỏi số câu hỏi bản, quan sát biểu họ hay xin danh thiếp có chức danh địa Hỏi hàng loạt câu hỏi Thu hút khách hàng tiềm cách hỏi hàng loạt câu hỏi mở câu hỏi yêu cầu câu trả lời khơng có hay khơng Nó giúp bạn xác định nhu cầu mối quan tâm khách hàng Tập trung câu trả lời bạn vào việc sản phẩm hay dịch vụ bạn đáp ứng nhu cầu họ Đảm bảo theo sát nguyên tắc 80/20 lắng nghe 80% thời gian nói 20% thời gian Cố gắng tránh hình thức lời rao hàng chuẩn bị sẵn người máy rao hàng Ghi chép cẩn thận Ghi chép đầy đủ thơng tin có liên quan tới khách hàng tiềm vào mẩu giấy giới thiệu hàng bao gồm tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa thư điện tử (tất thông tin có từ danh thiếp), nhu cầu/sở thích, ngân quỹ thời gian Sử dụng thẻ cho phần theo dõi khách hàng sau triển lãm bạn quay trở công ty Làm để giải vấn đề khả tín dụng khách hàng tiềm Bạn có báo cáo khả tín dụng khách hàng tiềm nhận thấy có dấu hiệu cảnh báo - tốn chậm, vụ kiện chưa giải quyết, nợ tồn đọng nhiều Khách hàng rủi ro tín dụng cho cơng ty Điều có nghĩa gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh cơng ty? Có thể không Thực bước sau để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cơng ty Tìm ngun nhân: Khả tín dụng khách hàng tiềm bị ảnh hưởng trường hợp khác nhau, cần phải tìm nguyên nhân gây khả tín dụng Ví dụ, khách hàng bán đồ trang trí cho ngày nghỉ lễ, có tình luồng tiền khó khăn cho doanh nghiệp mùa hè mùa đông Nếu bạn định chấp nhận cơng việc kinh doanh này, bạn sử dụng hiểu biết để lập điều khoản tín dụng làm tăng khả tốn Bạn u cầu tốn theo hình thức trả tiền nhận hàng (C.O.D) giai đoạn khách toán phần lượng hàng tiêu thụ lớn Kiểm tra nguồn thông tin tham khảo: Nếu khách hàng tiềm đưa lời bào chữa tình trạng tín dụng họ, bạn tìm hiểu thơng tin thêm từ nguồn thông tin tham khảo khác trước đưa định cuối Bạn thấy lời đồn khơng cơng gán cho khách hàng tiềm có rủi ro tín dụng Bạn cần có danh sách đầy đủ nhà cung cấp để chọn ngưòi bán hàng bạn gọi điện liên lạc để lấy thơng tin thay liên lạc với ngưòi khách hàng tiềm cung cấp Phác thảo điều khoản tốn: Đừng để khách hàng có độ rủi ro cao có hội phê phán họ khơng hiểu điều khoản tốn bạn Hãy tự bảo vệ cách yêu cầu họ xem xét lại sách tốn ký vào biên chấp nhận chúng Đảm bảo điều khoản bạn đặt vị trí dễ thấy đơn đặt hàng hố đơn Nó bao gồm chi tiết phương thức toán, thời kỳ ân hạn, chiết khấu cho việc toán sớm, hình thức phạt tốn chậm, q trình cơng ty thực để theo dõi hố đơn toán chậm Yêu cầu toán trước: Nếu cơng ty có độ rủi ro cao, bạn đừng ngần ngại u cầu họ tốn tồn hay phần trước.Phần lớn doanh nghiệp có tình trạng tín dụng biết điều đoán trước bạn cảnh giác làm việc với họ Một cơng ty có tình trạng tín dụng ln muốn tăng vị trí họ lên, bạn khuyến khích họ chấp nhận điều khoản toán trước cách để họ biết bạn người chứng nhận khả tín dụng cho họ công việc làm ăn tiến triển tốt Xem xét đến lịch sử tín dụng cá nhân: Nếu bạn làm việc với công ty thành lập mà chưa có lịch sử tín dụng, bạn nên xem xét đến báo cáo tín dụng cá nhân người chủ doanh nghiệp để đánh giá xem người toán hoá đơn Thường người có thói quen tốt tài cá nhân thực nghiệp vụ quản lý tiền doanh nghiệp tốt Hỏi khoản phải thu tới: Một số cơng ty cung cấp hợp đồng ký hay chứng khác luồng doanh thu có Trong giấy tờ không đảm bảo bạn tốn, chúng chứng minh khách hàng tiềm có nguồn tài để tốn cho đơn đặt hàng họ hay không Hơn nữa, bạn phải đảm bảo xác minh tất hợp đồng nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy Khởi đầu mối quan hệ làm ăn dần dần: Nếu bạn dự khách hàng mới, bạn nên hạn chế mối quan hệ làm ăn với họ bạn hình thành mối quan hệ với họ Một cách khác nên yêu cầu tốn trước sau cho họ trả chậm nhiều Đơn giản nói khơng: Mặc dù đại đa số cơng ty khơng có độ rủi ro cao tài chính, có doanh nghiệp bạn phải xem xét kỹ lưỡng trước đưa họ vào bảng danh sách khách hàng bạn Nếu bạn nghiên cứu không thấy thoải mái với khách hàng tiềm này, bạn lịch từ chối làm ăn với họ Điều phức tạp bạn tránh cách nói "khơng" giúp bạn tiết kiệm thời gian tiền bạc sau Làm để hình thành mạng lưới có hiệu Hình hành mạng lưới nghệ thuật xây dựng trì mối quan hệ Mục đích việc hình thành mạng lưới tạo nhóm khách hàng nguồn thơng tin mà trực tiếp làm tăng chất lượng sản phẩm hay dịch vụ bạn, làm giảm mệt mỏi khách hàng có lẽ quan trọng làm cho đối thủ cạnh tranh bạn tự hỏi làm mà bạn có cơng việc mà họ khơng biết đến Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ không muốn hình thành mạng lưới họ cho bạn trao danh thiếp bạn cho khoa trương việc bạn làm Trên thực tế, hình thành mạng lưới thực chất để biết người giúp bạn người bạn giúp Ơng Steven M Krauser, chun gia hình thành mạng lưới, chủ tịch Hiệp hội mạng lưới Hicksville, N.Y cho phần lớn doanh nhân khơng biết làm để biến việc hình thành mạng lưới trở thành công cụ kinh doanh hữu hiệu Ơng nói" Nếu kết việc hình thành mạng lưới bạn việc xếp danh thiếp ngăn kéo khơng có thêm nhiều hợp đồng kinh doanh mới, lúc bạn phải đánh giá lại phương pháp làm việc bạn" Krauser cho doanh nghiệp nhỏ nên tổ chức gặp mặt người với hai mục tiêu: để quen biết nhiều người tốt để họ biết Và ơng đưa bốn bước để giúp hình thành mạng lưới: Trao nhận thông tin Mạng lưới đường hai chiều Khi bạn gặp đó, bạn muốn hỏi họ công việc làm ăn họ hỏi bạn Hãy thứ - tên, công ty, mạng lưới kinh doanh, vị trí, tình hình kinh doanh, vv Tiếp theo bạn tìm liệu hai đem lại lợi ích cho Cố gắng giới thiệu cho họ thơng tin: • • • • Cơng ty bạn làm gì? Bạn phục vụ khách hàng nào? Ai định mua hàng công ty bạn cho loại sản phẩm hay dịch vụ? Điều làm bạn bật đối thủ cạnh tranh? Đánh giá giá trị mối quan hệ Bạn khơng thể hình thành mạng lưới rộng khắp với tất người Một bạn có thơng tin ban đầu, bạn cần phải định xem có nên gặp lại người tạo mối quan hệ hay khơng Bạn giúp đỡ họ họ giúp đỡ bạn khơng? Câu trả lời cho hai câu hỏi nên "có" Một tiêu chí khác tìm kiếm người mà thực muốn giúp đỡ người khác giải vấn đề mà khơng có điều kiện ràng buộc Nói cách khác, khơng coi người phát triển mạng lưới mà người giúp giải vấn đề, tìm kiếm người có phẩm chất để đưa vào mạng lưới cá nhân bạn Hình thành khối liên minh chiến lược Mạng lưới việc sưu tập danh thiếp mà người Giành thời gian để hiểu công việc kinh doanh người mạng lưới Nếu bạn chọn người mạng lưới cách khơn ngoan, điều đáng mừng Chắc chắn bạn cho họ biết công việc bạn đối tác có liên hệ làm ăn với Trao đổi thông tin cập nhật khác ủng hộ Kết bạn trở thành người bán hàng cho Nhớ mục đích việc hình thành mạng lưới nhận hợp đồng kinh doanh từ người bạn có quan hệ mà từ người quen người bạn có quan hệ Bạn nên trao đổi ý kiến quản lý, đưa lời khuyên, hay chí gợi ý mối hợp tác Bạn học hỏi lẫn đóng góp cho phát triển lợi nhuận công việc làm ăn cho Duy trì Khi tảng mối quan hệ phát triển, bạn phải đánh giá lại người mạng lưới thông tin áp dụng kỹ quản lý có hiệu mặt thời gian giành quyền ưu tiên cho mối quan hệ hiệu bạn Bạn muốn tiếp tục giữ quan hệ thường xuyên với người mà hữu dụng với bạn Họ trở thành người thân cận bạn Cẩn thận đừng rút ván qua đường, bạn giúp bạn hay bạn giúp bạn Nếu bạn cảm thấy tại khơng hữu ích cho bạn, bạn nên có liên lạc với họ họ quan trọng đường bạn sau Nói cách khác, tử tế với tất người bạn khơng thể biết trước họ giúp bạn Lập kế hoạch triển lãm thương mại hiệu Tham gia triểm lãm thương mại, triển lãm hội nghị, hội chợ hay loại hình triển lãm khác cho bạn hội bán hàng giúp bạn tìm nguồn khách hàng mới, tìm nhà cung cấp, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, thực số công việc mạng lưới hình thành quan hệ cơng chúng Tóm lại, triển lãm thương mại làm điều mà bạn phảimất hàng tuần chí hàng tháng làm cơng ty Thậm chí giúp bạn tiết kiệm chi phí - Theo nghiên cứu Trung tâm Tổ chức Triển lãm, giúp giảm 62% chi phí cho việc đàm phán hợp đồng triển lãm so với thực thị trường Nhưng để có thành cơng trên, bạn phải lập kế hoạch cẩn thận Điều có nghĩa chọn lựa triển lãm, đặt mục tiêu rõ ràng, tạo triển lãm có hiệu cho cơng ty, quảng cáo cho có mặt cơng ty Thực điều chí trước tham gia triển lãm Hãy nhấn chuột vào tiểu mục để biết thêm kinh nghiệm việc tổ chức triển lãm thương mại Chọn triển lãm Với 10.000 triển lãm thương mại tổ chức giới hàng năm, chọn số nhằm thu lợi ích lớn từ khoản đầu tư thời gian tiền bạc bạn phải bỏ 10 Bắt đầu nghiên cứu cách tìm kiếm triển lãm thương mại mà thích hợp với sản phẩm dịch vụ bạn Trên mạng, bạn địa mạng sau để tìm hiểu hội chợ thương mại giới: Một nguồn thơng tin khác bạn biết triển lãm từ hiệp hội doanh nghiệp ngành nhiều triển lãm hội nghị ngành đứng tài trợ Phòng thương mại công nghiệp nhủ chi nhánh tỉnh thành phốcũng giúp bạn có thông tin triển lãm thương mại nhỏ địa phương Dưới số lời khuyên giúp bạn đưa lựa chọn đúng: Đừng lựa chọn số Những triển lãm thương mại lớn tốn thời gian bạn khơng xem xét đến người mua hay khách hàng tiềm cho sản phẩm hay dịch vụ bạn Nghiên cứu kỹ số liệu triển lãm thương mại năm trước giúp bạn đánh giá khách hàng có khách hàng bạn khơng Cơ quan quản lý triên lãm cung cấp cho bạn số liệu Nhờ khách hàng giúp đỡ Hỏi khách hàng bạn để biết họ thường xuyên tới triển lãm thương mại nào,vì triển lãm đáp ứng nhu cầu họ có lẽ có nhiều khách hàng tiềm bạn Bạn hỏi đối thủ cạnh tranh triển lãm họ thấy hũu ích Phải kiểm định trước Cách tốt để đánh giá triển lãm phải tự quan sát Trước bạn đăng ký tham gia, bạn đến triển lãm người tham quan Triển lãm có động lý thú khơng? Những người xem triển lãm có phải khách hàng tiềm bạn không? Doanh nghiệp tham gia triển lãm sản phẩm hay dịch vụ bạn đặt đâu thích hợp triển lãm đó? Nói chuyện với người lắng nghe Đánh giá cẩn thận Khi bạn có danh sách triển lãm, tự hỏi câu hỏi để định xem triển lãm phù hợp với mục đích bạn: • • • • Nó có đủ lớn để dựng nên khu vực gặp mặt khách hàng tiềm người bán không không rộng để bạn phải cạnh tranh với đối thủ nặng cân ngành cơng nghiệp bạn? Nó có chỗ thích hợp để thu hút khách hàng địa phương, khu vực, nước hay quốc tế khơng? Nó lên kế hoạch tổ chức vào lúc bạn giới thiệu số sản phẩm dịch vụ tìm kíếm khách hang không? Cơ quan tổ chúc quảng cáo triển lãm có đáng tin cậy ban quản lý họ đạt thành công chưa? 11 Đừng đợi đến phút cuối Một số triển lãm thương mại tiếng đăng ký tham dự nhanh Nếu bạn chờ qua lâu, bạn danh sách dự bị Thêm vào đó, bạn đăng ký sớm, bạn có nhiều hội để lựa chọn vị trí tốt cho gian hàng bạn Xác định rõ mục tiêu Để thu lợi từ khoảng thời gian, tiền bạc lượng bạn bỏ cho việc tham gia triển lãm thương mại, bạn cần phải xác định mục đích việc tham gia đặt mục tiêu vừa sức.Mọi việc bạn thực trước, sau triển lãm nên đánh giá tiêu chí có giúp đạt mục tiêu đề khơng Các mục tiêu đạt triển lãm thương mại Dưới số lý doanh nghiệp tham gia triển lãm thương mại Mục tiêu bạn vài số đây, hay lý khác lại quan trọng cho doanh nghiệp nhỏ bạn: • • • • • • • • • • Ký hợp đồng bán hàng Nghiên cứu cạnh tranh Nghiên cứu xu phát triển chỗ Quảng bá sản phẩm trợ giúp bán hàng sau Hình thành danh sách địa khách hàng Tìm nhà cung cấp nguyên liệu re hay tốt Thiết lập quan hệ với khách hàng Được báo chí quảng bá Làm tăng háo nức khách hàng với sản phẩm Làm tăng hình ảnh cơng ty ngành cơng nghiệp Đảm bảo nhân viên bạn gian hàng phù hợp nhanh nhẹn Bạn thực cơng việc Dù mục tiêu bạn gì, bạn cần người để thay bạn bạn rời quầy để nghỉ ngơi hay xem xét việc bị cạnh tranh Một nguyên tắc cần phải nhớ 33 m vuông triển lãm phải có nhân viên bạn Nhân viên phải ăn mặc chỉnh tề, đào tạo kỹ lưỡng, có trình độ hiếu khách Họ phải nắm mục tiêu bạn thấy vai trò họ việc giúp cơng ty đạt mục tiêu Nếu bạn khơng có nhân viên công ty, thuê họ hàng, bạn bè hay người làm thuê theo Tập trung vào thông điệp bạn Chỉ nên chọn hai hay ba mục tiêu mà bạn muốn đạt tới triển lãm, tự đào tạo nhân viên phải "tập trung vào thông điệp" Thiết kế đồ hoạ, quảng cáo trước triển lãm, tài liệu in tờ quảng cáo triển lãm phải xoay quanh thông điệp bạn 12 Tạo ngân sách Khi bạn định tham gia triển lãm mục tiêu bạn gì, bạn phải soạn thảo ngân sách Khơng dự tốn ngân sách, khoản chi tiêu khó quản lý (ví dụ chi tiêu phút cuối nhằm làm sôi động quầy bạn) phá vỡ kế hoạch chuẩn bị kỹ bạn Một nguyên tắc cần phải nhớ chi phí th khơng gian nên chiếm phần tư tổng ngân sách bạn Vì biết cho việc thuê chỗ bạn nhân lên bốn lần để có lương chi tiêu thơ cho triển lãm, chưa tính chi phí cho nhân Có triển lãm có hiệu Vị trí vẻ ngồi gian hàng bạn có ảnh hưởng lớn đến thành công triển lãm thương mại Một số lời khuyên giúp bạn Chọn vị trí có mật độ người qua lại cao Bạn xem sơ đồ mặt sàn triển lãm trước chọn vị trí cho gian hàng Đi hình thức phổ biến khu vực triển lãm thương mại Hãy chọn vị trí cho gian hàng gần lối vào, nơi ăn uống, nhà vệ sinh, phòng nghỉ, phòng hội thảo, hay gần gian hàng thâm gia triển lãm lớn Cố gắng tránh đường cụt, nơi chất hàng, dãy quầy khuất, hay nơi người qua lại Xem xét việc chia gian hàng Những công ty tham gia triển lãm thường nhận vị trí khơng mong muốn Có biện pháp chia gian hàng có vị trí tốt vơi đồng nghiệp ngành cơng nghiệp có liên quan Hãy bàn bạc với người đại diện bán hàng bạn hay cố gắng liên hệ với công ty tham gia triển lãm xếp chỗ mà sản phẩm hay dịch vụ họ bổ trợ cho sản phẩm dịch vụ bạn Làm phấn chấn giác quan Phải đảm bảo khách hàng đến với gian hàng bạn giữ lại điều sản phẩm hay dịch vụ bạn Để cho họ sờ, nhìn, cảm nhận, nghe hay nếm thử sản phẩm Bạn bán gối trang trí? Hãy bày chúng khung cảnh phù hợp có mẫu hàng cho khách cảm nhận Bạn vừa phát triển phần mềm mới? Nên có máy vi tính để khách tham quan triển lãm thử sản phẩm bạn Trang trí đơn giản 13 Cố gắng đừng sử dụng nhiều tranh ảnh trang trí cho gian hàng Một tranh lớn nhìn thấy từ xa có ảnh hưởng lớn nhiều tranh nhỏ Duy hiệu bắt mắt dùng để mơ tả cơng ty truyền đạt nhiều dòng chữ dài Các mẹo quảng cáo Các mẹo quảng cáo quà tặng khuyến thu hút khách hàng đến gian hàng bạn Tổ chức thi, quảng cáo sản phẩm ồn ào, phát miễn phí kẹo, thuê người làm nghề xoa bóp phục vụ xoa bóp lưng miễn phí Bạn phải chắn mẹo quảng cáo phải phù hợp với hình ảnh công ty nhạy cảm khách hàng Quảng cáo cho có mặt cơng ty Nhớ kế hoạch triển lãm thương mại tốt bị đổ bể bạn CEIR ước tính khoảng ba phần tư số khách tham quan triển lãm biết trước sản phẩm triển lãm họ muốn xem trước đến triển lãm Một quảng cáo trước triển lãm giúp khách hàng khách hàng tiềm bạn biết việc tham gia triển lãm bạn Một số lời khuyên thực việc Gọi điện thoại Một tháng hay tuần trước triển lãm, bắt đầu goi điện cho khách hàng hay khách hàng tiềm để xếp gặp Nhiều người đến theo kế hoạch định trước công ty giành thời gian hay khơng có thời gian để xem gian hàng khác, điều quan trọng phải xúc tiến việc gọi điện lên kế hoạch sớm tốt Sau trước tuần hay trước triển lãm phải gọi điện lại để khẳng định lần Gửi thư Người quản lý triển lãm thường bán cho bạn danh sách địa người đăng ký trước xem triển lãm Cố gắng thực việc gửi thư cho họ trước triển lãm tập trung vào hay hai lợi ích mà họ có tham quan gian hàng bạn Hãy cho họ thông tin gian hàng bạn bao gồm số gian hàng Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng Viết vài báo ấn phẩn thương mại báo địa phương mà đề cập tới triển lãm ấn phẩm bạn phải bật đưa thông tin việc tham gia triển lãm công ty - ví dụ giới thiệu sản phẩm hay trình diễn đặc biệt Bạn cần phải chuẩn bị nhiều ấn phẩm cho triển lãm phải chuyển tới phòng thơng tin triển lãm để phóng viên tìm thấy 14 Để ý tới ấn phẩm triển lãm Quảng cáo ấn phẩm mà phát triển lãm tốn hiệu Những ấn phẩm thường quan tâm bị lãng quên đống giấy tờ mà người tham quan triển lãm có Lập kế hoạch cho chiến lược theo dõi công ty Thời gian lập kế hoạch cho chiến lược theo dõi trước bắt đầu triển lãm Bằng cách bạn tiếp cận khách hàng tiềm với theo dõi ấn tượng triển lãm nguyên đầu họ.Dưới số điều bạn cần biết theo dõi Giành quyền ưu tiên cho theo dõi Theo nghiên cứu Trung tâm Tổ chức Triển lãm., 80% hàng hoá quảng cáo triển lãm không theo dõi sau Giành quyền ưu tiên số cho việc theo dõi sản phẩm sau triển lãm, giành vị trí cho cao công việc khác - bao gồm việc bắt kịp với công việc bạn bỏ qua cơng ty Viết phong bì thư theo dõi trước triển lãm Lá thư bạn gửi sau triển lãm đơn giản lời cảm ơn hay quảng cáo với câu ngồi phong bì Viết hay in trước bạn làm triển lãm để bạn gửi sau bạn làm triển lãm Đánh giá chất lượng sản phẩm triển lãm Xếp loại sản phẩm bạn theo tầm quan trọng sở thích, dựa vào điểm ưu tiên để có nỗ lực sau triển lãm Gọi điện cho khách hàng tiềm bạn vòng tuần sau triển lãm bạn mà để lâu, họ trở nên lạnh nhạt Gửi tới khách hàng thư theo dõi Giữ lời hứa bạn Đảm bảo bạn thực tất lời hứa bạn đưa gian hàng triển lãm Bạn phải chuẩn bị đủ quảng cáo tờ rơi giới thiệu sản phẩm trước triển lãm để bạn gửi thơng tin cần thiết hạn 15 Trau dồi kỹ giới thiệu bán hàng Khi bạn giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến với khách hàng, bạn có hội thể cho khách hàng tiềm số khả lúc Vẻ bề ngoài, chọn lựa từ ngữ, cách xử lòng nhiệt tình đóng vai trò quan trọng việc đánh giá liệu bạn có mạnh mẽ có sức thuyết phục hay yếu khơng có hiệu Khơng thể có hai lần giới thiệu sản phẩm lại giống hồn tồn có số yếu tố chung để tạo nên lần giới thiệu sản phẩm thành công.Dưới số dẫn giúp bạn thành công lần giới thiệu hàng tiếp sau: Phải nhiệt tình: Bạn thuyết phục bạn khơng thuyết phục thân Tin tưởng vào bạn chào mời khách nói lại với khách hàng điều với lòng nhiệt tình bạn Khơng cần thiết phải trình bày q nhanh to Bạn nói cách tự nhiên ngừng lại để mạnh điểm đưa câu hỏi bạn Làm cho thật đơn giản: Đừng cố gắng làm khách hàng ngạc nhiên với biệt ngữ từ hoa mỹ bạn Người ta có ấn tượng từ ngữ mà người ta khơng hiểu Thay vào đó, người ta lại cảm thấy lúng túng, giận hay chán Bạn nói cách rõ ràng súc tích Hãy sử dụng ngơn ngữ mà bạn dùng hàng ngày Thỉnh thoảng kiểm tra: Nhớ lần giới thiệu hàng thành công có sức thuyết phục mạnh ảnh hưởng lẫn Khi bạn thực việc giới thiệu hàng, bạn phải hồn tồn quản lý q trình giao tiếp câu hỏi "điều ơng/bà rõ chưa?" "Những yếu tố quan trọng ông/bà có không?" Phải giao tiếp ánh mắt: Khi bạn nhìn vào mắt đó, bạn có lẽ giành tự tin lòng tin họ Nhớ buổi giới thiệu hàng giống hội thoại Bạn giao tiếp ánh mắt với tất người phòng, khơng nên tập trung vào hay hai người mà bạn cho quan trọng Bạn không cần phải biết người quan trọng người khác đóng vai trò q trình đưa định Và bạn đừng tỏ xa lánh khán giả Đặt vào cương vị người nghe: Bạn phải làm cho giới thiệu sản phẩm phải hay chứa đựng nhiều thông tin phải khơng q dài dòng Hãy đặt vảo vị trí người nghe hỏi "Điều tơi muốn nghe xem bây giờ?" Nhớ điều cho khách hàng bạn Chẳng có bạn sản phẩm bạn vốn hay với họ Bạn phải làm cho quan tâm cách trả lời câu hỏi mà tự đặt ra: "Cái vậy?" "Tơi cần nó?" "Tơi có lợi nó?" 16 Phải tập luyện kỹ lưỡng: Đừng nghĩ bạn hiển nhiên giới thiệu hàng thành cơng Chuẩn bị kỹ lưỡng giới thiệu tập qua nhiều lần để thành thạo kỹ tạo tự tin Hãy tính Nếu bạn sử dụng giấy kính hay biểu đồ, phải xếp chúng theo thứ tự Cố gắng dự đoán trước câu hỏi vấn đề mà khách hàng tiềm bạn hỏi chuẩn bị câu trả lời trước Chuẩn bị trang phục yếu tố cho thành cơng: Ngày thời đại văn phòng, đơi khó để định nên mặc trang phục cho phù hợp Bạn nên ăn vận lịch khách mời bạn Không nên ăn mặc diện Khi dự tốt bạn nên mặc quần áo công sở truyền thống Ra khỏi phòng cách lịch sự: Khơng cần biết bạn nghĩ bạn có thành cơng khơng, tỏ lịch sẵn sàng tiếp tục đối thoại Luôn kết thúc việc cám ơn khách hàng tiềm giành thời gian họ cho bạn Triển lãm thương mại khơng có gian hàng Bạn khơng cần phải có gian hàng riêng để tham gia triển lãm thương mại Có nhiều cách khác mà bạn thu lợi từ triển lãm thương mại mà không cần phải thời gian tiền bạc để tạo gian hàng riêng cho Dưới số cách: Hãy phát ngôn viên Nhiều triển lãm thương mại lớn thường tổ chức chương trình hội thảo sâu rộng Bạn khai thác chun mơn cách tham gia vào danh sách báo cáo viên hay phần công nghệ Hãy tìm cách làm cho phù hợp với bạn Ví dụ, kế tốn diễn thuyết hội thảo nhà phát triển phần mềm thảo luận vấn đề thay đổi mã thuế gần ảnh hưởng đến ngành công nghiệp họ nào.Tương tự vậy, người thiết kế mạng diễn thuyết họp kế toán viên họ cách kế toán chuyên nghiệp thiết kế mạng internet hiệu Đảm bảo bạn có sẵn số phát biểu danh thiếp để khán giả liên hệ với bạn Sau phát biểu sẵn sàng trả lời hỏi nói chuyện Tổ chức gặp riêng Một lợi ích triển lãm chúng tập trung khách hàng bạn địa điểm Bạn xem xét việc tổ chức gặp gỡ với khoảng chục khách hàng khách hàng tiềm lớn bạn thay mua gian hàng Các gặp gỡ tổ chức phòng lớn khu triển lãm, khách sạn hay nhà hàng gần hay phòng khách riêng bạn khách sạn Bjan phí tiền tiền khách 17 sạn, bữa ăn lại Thêm vào đó, khách hàng lại đánh giá cao việc bạn kéo họ khỏi ồn ào, náo nhiệt khu triển lãm Trưng bày sản phẩm/dịch vụ bạn gian hàng người khác Tìm kiếm cơng ty mà sản phẩm họ bổ sung cho sản phẩm bạn Họ đối tác marketing, nhà cung cấp, khách hàng bạn hay công ty khác Xem xét gian hàng họ có đủ chỗ để giới thiệu hai sản phẩm bổ trợ cho khơng Ví dụ, cơng ty phát triển phần mềm trưng bày trưng bày sản phẩm với cơng ty bán máy vi tính Một nhà cung cấp đồ dùng gia đình trưng bày gối vật dụng khác kèm với giường ghế tực nhà sản xuất đồ đạc gia đình Tổ chức nghiên cứu Có lẽ bạn cần phải tới thăm số triển lãm thương mại để nghiên cứu Đây hội tuyệt vời để biết thêm đối thủ cạnh tranh thấy họ bán hàng tiếp thị giá thành sản phẩm/dịch vụ họ Bạn tự mắt trông thấy khách hàng phản ứng với cố gắng đối thủ cạnh tranh Hay bạn tìm kiếm nhà sản xuất sản phẩm bổ trợ cho sản phẩm bạn gặp thành viên ban giám đốc công ty bàn chiến lược đem lại lợi ích cho hai doanh nghiệp tương lai Cuối cùng, triển lãm thương mại nơi lý tưởng để tìm nhà cung cấp ngun liệu thơ, nhà phân phối đại diện bán hàng mà có lẽ tham gia triển lãm hay tìm kiếm bạn Copyright Hướng dẫn xây dựng mẫu thực dịch vụ cho khách hàng Việc sử dụng mẫu sau giúp nội cơng ty bạn có hệ thống thông tin mong muốn khách hàng kế họach hành động cụ thể Có thể sửa đổi mẫu để phản ảnh loại hình sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp Xem xét cẩn thận tất công việc (ghi mẫu) nội công ty cá nhân bạn trực tiếp tham gia Hi vọng nhân viên bạn tự giải quyến tình mà bạn khơng phải can thiệp trực tiếp Ví dụ gửi nhầm hàng cho khách, nhân viên bạn phải nhanh chóng gửi lại hàng theo yêu cầu thu xếp lấy lại hàng gửi nhầm trước Nhưng mặt hàng sản xuất thường xuyên khách hàng lớn bạn có lẽ bạn phải tham gia giải từ ban đầu Và cuối mẫu theo dõi thực dịch vụ khách hàng phải đến tay bạn Đó cách mà bạn xem xét lại hàng loạt vấn đề phát sinh xem nhân viên giải Phải làm rõ cho nhân viên bạn thấy mẫu khơng phải thủ tục hình thức: phần nỗ lực công ty bạn nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Mỗi nhân viên phải có mẫu để theo dõi tình hình phải đối mặt với cố mà thân họ giải Và người phải nắm bắt trình tự ưu tiên thực báo cáo thời gian dự tính giải tình hình Lưu ý in mẫu báo cáo lên loại giấy màu khác để nhân viên khơng lẫn bàn hay thùng 18 Mẫu báo cáo giúp tránh tình trạng bỏ qua trục trặc quan hệ với khách hàng, đồng thời tạo chế để bàn giao việc cách có trật tự cho người có khả giải Mẫu nhằm gửi vài thông điệp đến nhân viên bạn Trước hết phải có hướng giải cụ thể trường hợp khách hàng phàn nàn Thứ hai, bạn cần tìm hiểu xem ý kiến đóng góp nhân viên để nhận vấn đề đưa giải pháp nhanh chóng (v thường xuyên thực hiện) Thứ ba, mẫu biểu chứng tỏ nhân viên cơng ty bạn nhóm làm việc có tổ chức, hoạt động mục tiêu chung Trong tổ chức kinh doanh có hiệu nhân viên có trực tiếp tiếp xúc với khách hàng người lập mẫu biểu nhà quản lý 19 MẪU THỰC HIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Khách hàng Ngày Người lập Điện thọai: Phòng Điện thọai: Vấn đề cần giải TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Gửi Thời gian nhận Cơng việc tiến hành Phòng Đề xuất bước Gửi Thời gian nhận Cơng việc tiến hành Phòng Đề xuất bước Gửi Người cuối 20 Mẫu điều tra thoả mãn khách hàng Lợi ích:Sự thoả mãn khách hàng nhân tố mang lại thành cơng Tìm hiểu xem khách hàng nói tốt hoạt động kinh doanh bạn để xem chỗ bạn cần cải tiến nữa, điều đảm bảo công việc kinh doanh bạn luôn đáp ứng mong mỏi khách hàng TMẫu điều tra thoả mãn khách hàng thiết kế nhằm xem xét thực khách hàng họ nghĩ bạn Mẫu thiết kế giúp khách hàng dễ dàng điền thuận tiện cho bạn cần phải điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động doanh nghiệp Hướng dẫn gới ý phương thức gửi phiếu điều tra đến khách hàng để đảm bảo nhận phản hồi từ họ cách thức hành động sau nhận nhận xét từ khách hàng Mô tả file: File bao gồm văn dài hai trang (một trang hướng dẫn cách thức tổ chức điều tra trang mẫu điêu tra thoả mãn khách hàng) dạng RTF sử dụng với phần lớn chương trình xử lý văn chạy mơi trường Windows Đặc điểm bản: Điều tra có đặc điểm sau: • • • bao trùm hoạt động doanh nghiệp; sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, giao hàng, đặt hàng toán, chí đội ngũ nhân viên Bạn dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu hoạt động doanh nghiệp dễ điền; không cho điểm từ đến năm chất lượng, khơng hỏi dài dòng, mẫu điều tra loạt vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh bạn khoảng trống để khách hàng điền câu trả lời, tất gói gọn trang Một thư kèm với phiếu điền tra thảo sẵn giúp bạn Phần dẫn trước phiếu điều tra đề cập đến: • • • Cách thức gửi phiếu điều tra đến khách hàng Làm khách hàng điền vào phiếu gửi lại cho doanh nghiệp Cách thức thực hành động sau nhận phản hồi từ khách hàng Hướng dẫn điều tra thoả mãn khách hàng Sự thoả mãn khách hàng nhân tố mang lại thành công Các bạn mong muốn khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp cho họ Nếu khách hàng cảm thấy hàng hoá họ nhận xứng đáng với đồng tiền họ bỏ cơng việc kinh doanh bạn có tiến triển tốt Tìm hiểu xem khách hàng nói tốt hoạt động kinh doanh bạn để xem chỗ bạn cần cải tiến nữa, điều đảm bảo công việc kinh doanh bạn luôn đáp ứng mong mỏi khách hàng Một điều tra thoả mãn khách hàng phương pháp để thu thập thông tin quý giá Có nhiều cách để gửi phiếu điều tra đến khách hàng bạn Các phiếu điều tra gửi kèm đơn đặt hàng, gửi thư trực tiếp thường xuyên khoảng thời gian 21 định, gửi nhận fax, nói chung cách mà bạn thấy thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Rất nhiều phiếu điều tra không gửi lại phiếu điều tra gửi lại bù đắp xứng đáng công sức mà bạn bỏ Mẫu điều tra thoả mãn khách hàng thiết kế nhằm xem xét thực khách hàng họ nghĩ bạn Không cho điểm từ đến năm chất lượng, khơng hỏi dài dòng, mẫu điều tra loạt vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh bạn khoảng trống để khách hàng điền câu trả lời Việc giới hạn lựa chọn khách hàng hai mức " xuất xắc" “nhu cầu cần cải tiến” thông điệp rõ ràng bạn đến khách hàng, bạn ln mong muốn sản phẩm dịch vụ bạn cung cấp ln sẵn có phù hợp với họ Phiếu điều tra nên gói gọn trang giấy để khách hàng có thời gian trả lời Điều giúp cho việc gửi phiếu điểu tra fax thuận tiện Phải ý thêm phần hướng dẫn khách hàng biết làm để gửi trở lại phiếu điều tra hồn thành Thơng báo số fax, bao gồm phong bì dán tem, có ghi địa thơng tin khác để bạn nhận thông tin phản hồi từ khách hàng Đừng quên theo dõi thơng tin từ phía khách hàng mà bạn nhận Nếu bạn phải thay đổi quy trình, thảo luận với nhân viên bạn muốn làm chọn công ty dịch vụ giao nhận làm giúp Quảng cáo bạn làm Gửi thư cảm ơn đến khách hàng mà ý kiến họ giúp bạn thay đổi Hãy cho họ biết bạn chí làm tốt khách hàng dành thời gian giúp bạn cải thiện tình hình Mẫu điều tra thoả mãn khách hàng [in giấy có đầy đủ thơng tin địa công ty] Chúng luôn mong muốn tìm cách cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ Để thực điều đó, mong nhận ý kiến quý khách hàng Chúng vô biết ơn quí khách hàng dành vài phút trả lời vài câu hỏi dưói Là khách hàng quan trọng, đánh giá quý khách hàng thơng tin q giá Xin giúp để sản phẩm ngày tốt - tốt có thể! Xin gửi phiếu điều tra sau điền [nói bạn muốn thu thập lại phiếu điều tra cách nào.] Xin khoanh tròn “xuất xắc” hay “yêu cầu cải tiến” nhận xét cá nhân: Sản phẩm: Xuất xắc Cần cải tiến Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Xuất xắc Cần cải tiến 22 Giao hàng: Xuất xắc Cần cải tiến Đặt hàng quảng cáo: Xuất xắc Cần cải tiến Nhân viên: Xuất xắc Cần cải tiến 23 ... phẩm hay dịch vụ bạn Kết thúc bán hàng Kết thúc bán hàng hay khiến khách hàng tiềm chấp nhận mua đơn giản chào mời hàng hố Khi bạn có đủ thơng tin nhờ đánh giá khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu... sẵn sàng bán hàng cách có hiệu Tránh bán hàng chậm Triển lãm thương mại cần áp dụng biện pháp tiếp cận bán hàng (hard-sell approach) Khi người tham quan triển lãm quan tâm tới gian hàng bạn,... không giúp bạn tiếp cận khách hàng mà làm khách hàng khách hàng tiềm bạn đánh giá cao việc thông báo trước bạn Đề cập ảnh hưởng việc chậm mua hàng Hãy hỏi khách hàng để họ nói thiệt hại họ khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG, NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG