Hiện trạng các loài dơi thuộc giống Pteropus ở Việt Nam

6 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:07

Bài viết trình bày các loài dơi ghi nhận được tại khu vực nghiên cứu; dẫn liệu cơ bản về các loài dơi và hiện trạng của chúng; các mối đe dọa đến khu hệ dơi tại các địa điểm ở Việt Nam. 31(3): 52-57 9-2009 Tạp chí Sinh học HIệN TRạNG CáC LOàI DƠI THUộC GIốNG PTEROPUS VIệT NAM Nguyễn Trờng Sơn, Vũ Đình Thống, Phạm Đức Tiến Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Nguyễn Vũ Khôi Tổ chức Wildlife At Risk Cho ®Õn ë ViƯt Nam ® ghi nhận đợc 106 loài dơi thuộc 31 giống, họ, số có loài thuộc giống Pteropus là: Pteropus hypomelanus - Dơi ngựa bé; Pteropus lylei - Dơi ngựa thái lan Pteropus vampyrus - Dơi ngựa lớn [7] Cả loài có nguy đe dọa tuyệt chủng cao nằm phụ lục II công ớc CITES Phân bố ba loài dơi thuộc giống Pteropus đ đợc ghi nhận vờn quốc gia (VQG) Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu [11]; rừng đặc dụng Vồ Dơi đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau [17]; thị x Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng [3, 17]; VQG Bạch M , tỉnh Thừa Thiên - Huế [15]; VQG U Minh Thợng, tỉnh Kiên Giang [8] VQG Phú Quốc [9] Việc nghiên cứu trạng nh đề xuất số giải pháp bảo tồn loài thuộc giống Pteropus Việt Nam hạn chế, có ghi nhận gần Vũ Đình Thống, 2004 đ đa đợc số dẫn liệu cho loài dơi ngựa (Pteropus spp.) sơ đánh giá đợc trạng nhóm loài Việt Nam Vì vậy, báo này, tác giả muốn bổ sung thêm thông tin trạng loài dơi Việt Nam I Phơng pháp nghiên cứu Thời gian địa điểm Từ ngày tháng 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2000; từ ngày 14 đến ngày 16 tháng năm 2006 từ ngày 25 đến ngày 27 tháng năm 2009: VQG U Minh Thợng, tỉnh Kiên Giang Từ ngày đến ngày 17 tháng năm 2002; từ ngày đến ngày 18 tháng năm 2003, từ ngày đến ngày 11 tháng năm 2006: rừng đặc dụng Vồ Dơi, khu vực đảo Hòn Khoai, khu vực sông 52 Bảy Hạp cách sân chim Chà Lài 10 km (huyện Ngọc Hiển), huyện Thới Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Từ ngày 12 đến 30 tháng 12 năm 2004, từ ngày 27 tháng đến ngày tháng năm 2007: VQG Bạch M Từ 12 đến 19 tháng năm 2006, 28 đến 30 tháng năm 2009: Chợ Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, chùa Dơi Sóc Trăng, Chùa M Tộc, Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 10 năm 2008, 10 tháng đến 25 tháng năm 2009: VQG Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Phơng pháp a Điều tra, vấn Ngời dân địa phơng, ngời trực tiếp bẫy bắt, ngời buôn bán dơi chủ nhà hàng thịt dơi ngời đợc trọng tâm việc thu thập thông tin b Quan sát thực địa thu thập mẫu vật Thiết lập tuyến khảo sát sâu vào rừng Điểm đợc chọn để quan sát dơi chòi quan sát báo cháy nhìn đợc nhiều hớng dơi bay kiếm ăn hay tiếp cận trực tiếp khu vực mà dơi trú ngụ Thời gian quan sát thờng từ 17 30 đến 19 Ngoài việc quan sát đ đợc tiến hành trực tiếp vị trí bẫy bắt dơi dân địa phơng Đ trực tiếp đến địa điểm bẫy bẵt dân địa phơng để thu thập thông tin nh quan sát việc bẫy bắt dơi Lới cớc phơng tiện chủ yếu dân địa phơng dùng để bẫy bắt dơi Bên cạnh đ thu thập số liệu hình thái loài dơi nhà số ngời dân bẫy bắt, nhà hàng nuôi nhốt dơi để kinh doanh c Thu lợm, xử lý phân tích mẫu Các mẫu vật quan sát đợc cân, đo mô tả đặc điểm Tất mẫu đợc lấy mẫu máu mẫu da để phục vụ phơng pháp phân tích ADN Mẫu đợc định hình foocmôn 10%, để khoảng 12 sau làm nớc bảo quản cồn 70% d Tài liệu định loại Lekagul B v J A McNeely, 1977; Corbet G B J E Hill., 1992; Borissenko A V Kruskop S V 2003 HÖ thống phân loại theo: Simmons N B., 2005 Tên Việt Nam loài theo Đặng Ngọc Cần cs., 2008 tham khảo Đặng Huy Huỳnh cs., 1994 III Kết nghiên cứu Các loài dơi ghi nhận đợc khu vực nghiên cứu Tổng số 52 cá thể (trong cá thể đ đợc làm tiêu bản) thuộc giống Pteropus đ thu thập đợc địa điểm nghiên cứu nh nhà hàng tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau Bên cạnh đó, đ tham khảo mẫu thu thập trớc lu giữ Viện Paster, thành phố Hồ Chí Minh Số đo hình thái tất mẫu vật đ đợc xác định Mẫu máu mẫu mô mẫu vật đ đợc thu thập để phân tích định loại phơng pháp di truyền phân tử Tất mẫu vật thu thập đợc đợc lu giữ Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Trên sở phân tích đặc điểm hình thái mẫu vật, đ xác định đợc loài, gồm: Dơi ngựa lớn (Pteropus vampyrus); d¬i ngùa ly-lei (Pteropus lylei) d¬i ngùa bÐ (Pteropus hypomelanus) Dẫn liệu loài dơi trạng chúng a Dơi ngựa bé - Pteropus hypomelanus Temminck, 1853 mÉu vËt thu thËp đợc khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau Đặc điểm hình thái: lông phần bụng có màu nâu da bò, lông phần lng hai bên sờn có màu nâu nhạt hay đỏ hung, có cá thể màu ánh bạc xám sẫm Lông vùng cổ vai có màu vàng nhạt hay nâu nhạt Chiều dài cẳng tay: 119-149 mm, chiều dài đầu thân: 185244 mm, chiều bàn chân sau: 37-56 mm, chiều dài tai: 27-34 mm, trọng lợng thể: 430-455g Hiện trạng: ghi nhận trạng phân bố loài hạn chế Các thông tin ghi nhận trớc cho thấy, phân bố loài đảo Côn Sơn thuộc VQG Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu [11] Cũng khu vực đảo Côn Sơn đ thu thập đợc mẫu vật loài [16] Sau loài đợc ghi nhận Huế [6] Ghi nhận gần loài vào tháng năm 2004 với dơi ngựa ly-lei bị giam cầm nhà hàng đặc sản thị x Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang số địa điểm thuộc đô thị khu vực canh tác [17] Trong suốt thời gian điều tra, ghi nhận phân bố loài khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau sở cá thể thu thập đợc ngời dân địa phơng, cá thể đ đợc lu lại làm tiêu nghiên cứu Số lợng quần thể loài nhỏ, quan sát đợc 35-40 cá thể khu vực trung tâm đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau b Dơi ngựa lín - Pteropus vampyrus (Linnaeus, 1758) mÉu vËt thu thập đợc đợt khảo sát năm 2000 khu vực huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, 11 cá thể thu thập đợc nhà dân thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 17 cá thể thu thập đợc nhà hàng thị x Sóc Trăng Tất mẫu đ đợc lấy mẫu máu mẫu da để phân tích phơng pháp di truyền phân tử Các số đo hình thái đ đợc thu thập sở mẫu vật thu thập đợc Đặc điểm hình thái: số loài dơi lớn giới nh Việt Nam Lông phần bụng có màu nâu xám màu nâu da bò, thô xoăn Lông phần lng nâu xám sáng, mịn, mợt ngắn, có cá thể màu ánh bạc xám sẫm Lông vùng cổ vai có màu có màu nâu vàng da bò phần trán đỉnh đầu màu nâu đen Dài cẳng tay trung bình 195 mm (180-210 mm), chiều dài trung bình đầu: 12,6 mm; chiều dài đầu thân trung bình: 274 mm (250-305 mm), chiều bàn chân sau trung bình: 58 mm (40-64 mm), chiều dài tai trung bình: 41 mm (38-45 mm), trọng lợng thể trung bình: 678 mm (550-750 g) 53 Hiện trạng: trớc loài đợc ghi nhận Huế Phú Quốc [10, 13, 14] Các điều tra gần đ ghi nhận loài Sóc Trăng [3], VQG U Minh Thợng [8], VQG Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang [9] Trong đợt khảo sát, đ ghi nhận đợc vùng phân bố loài khu vực chùa Dơi, thị x Sóc Trăng nhng số lợng cá thể quan sát đợc ít, khoảng dới 20 cá thể, VQG U Minh Thợng, tỉnh Kiên Giang tập trung khu vực kênh trung tâm với số lợng quần thể tơng đối lớn khoảng dới 200 cá thể quan sát đợc vào tháng 10 năm 2001 Tuy nhiên, sau cháy rừng xảy vào năm 2006, thông tin ghi nhận phân bố nh số lợng loài U Minh Thợng Cuộc khảo sát gần VQG U Minh Thợng vào ngày 26 tháng năm 2009 đ khẳng định xuất trở lại loài, với khoảng 50 cá thể quan sát đợc khu vực kênh cách hồ Hoa Mai khoảng 1,5 km, tọa độ: 09o3612 độ vĩ bắc, 105o0628 độ kinh đông; vào ngày 30 tháng năm 2009 chùa Dơi, thị x Sóc Trăng đ ghi nhận 25-30 cá thể; khu vực VQG Vồ Dơi, tỉnh Cà Mau quần thể dơi tập trung khu vực kênh 21, khu vực trung tâm khu bảo tồn, quan thể loài quan sát đợc vào ngày tháng năm 2006 Chúng thờng chung với loài dơi ngựa thái lan, hay dơi ngựa bé Loài dơi ngựa lớn đối tợng bẫy bắt dân địa phơng, đặc biệt khu vực Sóc Trăng, Trần Văn Thời Thời Bình, tỉnh Cà Mau Đ trực tiếp quan sát đợc số lới bẫy dơi ngời dân địa phơng ®iĨm cã täa ®é 09o08’50 ®é vÜ b¾c, 104o55’13 ®é kinh đông thuộc huyện Trần Văn Thời Tại lới đợc đặt quanh khu vực trồng trái để bẫy bắt dơi Mỗi đêm bẫy bẫy đợc vài cá thể, theo thông tin ngời dân bẫy bắt (khoảng 4-5 cá thể) Giá bán đợc khoảng từ 30.000-50.000 đồng, thông tin ghi nhận đợc năm 2006 giá bán khoảng 60.000-70.000 đồng tuỳ loại to hay nhỏ Ngoài địa điểm trực tiếp quan sát trên, số địa điểm mà dơi ngựa lớn c trú bị ngời dân địa phơng bẫy bắt nh: quanh khu vực chùa Dơi, thị x Sóc Trăng, khu vực VQG Vồ Dơi, tỉnh Cà Mau, VQG U Minh Thợng, tỉnh Kiên Giang Riêng khu vực chùa Lịch Hội Thợng, thị x Sóc Trăng trớc có số lợng lớn quần thể loài dơi thuộc giống Pteropus c trú, nhiên thời gian khảo sát 54 đ không ghi nhận đợc cá thể c trú theo nhận định vị phật tử chùa việc tác động dân địa phơng việc bẫy bắt lớn kiểm soát đợc Ngời dân địa phơng lợi nhuận phần, bên cạnh họ quan niệm thịt dơi bổ dỡng có tác dụng chữa bệnh, mặt khác họ cho dơi tác nhân phá hoại vờn trái Chính số lý trên, nên việc bẫy bắt dơi địa phơng cha đợc kiểm soát chặt chẽ làm cho tình trạng loài dơi ngựa thuộc giống Pteropus có nguy bị suy giảm nghiêm trọng Dơi ngựa lớn đợc ghi phụ lục II công ớc CITES (2005) có đề cập đến nguy bị tuyệt chủng loài dơi hoạt động săn bắt, buôn bán không đợc kiểm soát chặt chẽ, với việc sinh cảnh sống loài, đặc biệt nguy cháy rừng thờng xuyên đe dọa khu vực mà loài dơi c trú c Dơi ngựa ly-lei - Pteropus lylei Andersen, 1908 mÉu vËt thu thËp đợc ngời dân địa phơng sống huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cung cấp năm 2000, mẫu mua đợc chợ Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ năm 2005 quan sát đo số đo hình thái 14 cá thể quán đặc sản thị x Sóc Trăng năm 2005 Đặc điểm hình thái: ViƯt Nam loµi cã kÝch th−íc lín thø hai chØ sau loài dơi ngựa lớn (Pteropus vampyrus) Lông phần đầu màu nâu sẫm hay nâu nhạt, gáy màu vàng xuống đến vai vàng nhạt Lng màu sáng ánh bạc lng thẫm dần hai bên Quanh cổ đến ngực đầu màu vàng sẫm, phần bụng màu sẫm Tai nhỏ sẫm Không có đuôi Chiều dài thân đầu: 196-249 mm; chiều dài tai: 35-42 mm; chiều dài bàn chân sau: 38-47 mm; chiều dài cẳng tay: 145-160 mm; trọng lợng: 388-485 g Hiện trạng: Dơi ngựa ly-lei đợc ghi nhận thị x Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng [3] Tiếp đến thời gian gần có ghi nhận đợc cá thể VQG Bạch M , tỉnh Thừa Thiên - H [15] vµ VQG Phó Qc [9] Do kÝch th−íc thể tơng đối lớn, phạm vi hoạt động rộng nên loài đối tợng bẫy bắt dân địa phơng để cung cấp cho nhà hàng đặc sản thịt dơi Theo điều tra gần [17], đ ghi nhận đợc ở: chùa Dơi với khoảng 2.500-3.000 cá thể, chùa Lịch Hội Thợng khoảng 200-300 cá thể khu vực Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Tuy nhiên, qua khảo sát đếm số lợng cá thể chùa Dơi thị x Sóc Trăng số lợng ớc tính khoảng 1.500-2.000 cá thể vào năm 2006 khoảng 1.100 cá thể vào năm 2009 Tại khu vực VQG Vồ Dơi đợc ghi nhận nơi c trú tơng đối ổn định cho loài dơi ngựa lớn (Pteropus vampyrus) dơi ngựa ly-lei (Pteropus lylei) với số lợng cá thể ghi nhận đợc khoảng 1.000 cá thể Kết ghi nhận gần xuất trở lại loài dơi thc gièng Pteropus spp ë VQG U Minh Th−ỵng, tØnh Kiên Giang với khoảng 300 cá thể quan sát đợc vào ngày 26 tháng năm 2009 khu vực Kênh cách Hồ Hoa Mai khoảng 1,5 km, ®iĨm cã täa ®é: 09o36’12 ®é vÜ b¾c, 105o06’28 ®é kinh đông Không quan sát hay có ghi nhận thêm loài dơi mà trớc đ đợc ghi nhận khu vực chùa Lịch Hội Thợng, thị x Sóc Trăng VQG Bạch M , tỉnh Thừa Thiên - Huế Mét ghi nhËn míi cho khu vùc c− tró míi loài dơi ngựa ly-lei (Pteropus lylei) khu vực nhà vờn ông Hai Sái có toạ độ: 08o5251 độ vị Bắc, 10500347 độ kinh Đông sông Bảy Hạp cách sân chim Chà Là khoảng 10 km, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Đây khu vực vờn ngời dân địa phơng đ đợc họ bảo vệ tơng đối tốt với khoảng 1.000 cá thể Tuy nhiên, nguy suy giảm số lợng loài khu vực xảy nh biện pháp giảm thiểu việc bẫy bắt dơi ngời dân địa phơng khu vực lân cận Các mối đe dọa đến khu hệ dơi địa điểm nghiên cứu Dơi có giá trị kinh tế, thực phẩm dinh dỡng: theo nghiên cứu trớc cho thấy, thịt dơi huyết dơi có số tác dụng chữa bệnh Chính vậy, ngời dân khu vực đồng sông Cửu Long khách du lịch qua muốn thởng thức thịt dơi họ quan niệm ăn thịt dơi bổ dỡng chữa đợc nhiều bệnh Chính nhu cầu thị hiếu thi trờng mà loài dơi thuộc giống Pteropus trở thành đối tợng bẫy bắt số ngời dân địa phơng Lới cớc phơng tiện chủ yếu dùng để bẫy dơi Đ trực tiếp quan sát số lới dơi khu vực nhà dân thuộc huyện Thời Bình, Trần Văn Thời Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau lới dân khu dân c lân cận chùa Dơi chùa Lịch Hội Thợng, thị x Sóc Trăng Dơi đợc ngời dân địa phơng bẫy bắt bán cho ngời thu gom với giá từ 30.000-40.000 đ/con nhỏ khoảng 50.000 đ/con lớn Sau qua chủ buôn dơi đợc cung cấp cho nhà hàng với giá thờng từ 120.000-150.000 đ/con Cuối nhà hàng bán phục vụ cho khách giá lên tới 250.000-270.000 đ/con đ qua chế biến thành ăn Cuộc khảo sát gần vào tháng năm 2009 cho thấy, số quán thị x Sóc Trăng, Vĩnh Long lút mua bán thịt dơi, với giá vào thời điểm khoảng 300.000 đ/con đ đợc chế biến thành Dơi thờng đợc cung cấp chủ yếu thị trấn thị x nh Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau đa chợ đầu mối để vận chuyển tỉnh xa nh Hồ Chí Minh mà cha có kiểm soát chặt chẽ lực lợng kiểm lâm Sinh cảnh sống dơi bị tác động: nguy cháy rừng hàng năm chặt phá rừng số khu vực phân bố loài dơi thuộc giống Pteropus phần nguyên nhân làm sinh cảnh sống loài Bên cạnh tác động số ngời dân hay vào rừng săn bắt động vật rừng kể dơi đ làm cho chúng rời bỏ nơi c trú ổn định sang địa điểm khác IV Kết luận đề xuất Đ ghi nhận đợc loài d¬i ngùa lín ë ViƯt Nam, gåm: d¬i ngùa lín (Pteropus vampyrus); dơi ngựa bé (Pteropus hypomelanus) dơi ngựa ly-lei (Pteropus lylei) Một số đặc điểm hình thái, địa điểm ghi nhận tình trạng loài đ bớc đầu đợc nghiên cứu Vùng phân bố loài thuộc giống Pteropus ghi nhận đợc số địa điểm miền tây Nam Bộ, gồm: chùa dơi Sóc Trăng, 55 khu vực Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; VQG U Minh Hạ, nhà vờn ông Hai Sái sông Bảy Hạp cách sân chim Chà Là khoảng 10 km, thuộc huyện Ngọc Hiển khu đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau; VQG U Minh Thợng, tỉnh Kiên Giang quần thể loài dơi ngựa thuộc giống Pteropus spp di c qua lại đảo Phú Quốc, Việt Nam vùng núi tiếp giáp Cam-Pu-Chia Cần nghiên cứu thêm kích thớc quần thể thành phần loài vào giai đọan tháng 12 đến tháng hàng năm địa điểm ghi nhận phân bố loài Nguy đe dọa trực tiếp cho loài dơi thuộc giống Pteropus sinh cảnh đặc biệt việc cháy rừng tiềm ẩn bẫy bắt dơi dân địa phơng để bán cho nhà hàng đặc sản Cần có chơng trình nghiên cứu theo dõi gắn chíp điện tử để xác định điểm đến ăn đêm nhóm Dơi ngựa thuộc giống Pteropus, mà điểm nơi loài bị săn bắt mạnh phục vụ cho nhà hàng quán ăn Trên sở biện pháp tuyên truyền áp dụng tập trung hiệu Tài liệu tham kh¶o Borissenko A V and Kruskop S V 2003: Bats of Vietnam and Adiacent Territories, an Indentification Manual, Zoological Museum of Moscow, Russia Đặng Huy Huỳnh cs., 1994: Danh lục loài thú (Mammalia) Việt Nam: 21-23 Nxb Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi Cao Văn Sung, Judith Eger, Ngô Văn Trí, 2000: Tạp chÝ Sinh häc, 22(15): 136144 CITES, 2005: Check list of cites species and annotated cites appendices and reservations Corbet G B and J E Hill., 1992: Mammals of the Indomalayan region: a systermatic review Oxford University Press, New York Đặng Huy Huỳnh, Đào Văn Tiến, Cao Văn Sung, Phạm Trọng ảnh, Hoành Minh Khiên, 1994: Danh lục loài thú (Mammalia) Việt Nam Nxb Khoa học 56 Kỹ thuật, Hà Nội Đặng Ngọc Cần cs., 2008: Danh lục loài thú hoang d Việt Nam Primate Research Institute, Kyoto University, Japan and Department of Vertebrate Zoology, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Shoukadoh Book Sellers 400p Lekagul B and J A McNeely, 1977: Mammals of Thailand Association for the Conservation of Wildlife, Bangkok, Thailand Nguyen Xuan Dang et al., 2004: Biodiversity in U Minh Thuong National Park-Vietnam Argiculture Publissh House 160p 10 Nguyễn Xuân Đặng, Đặng Huy Phơng, 2007: Tạp chí Sinh häc, 29(1): 26-31 11 Osgood W H., 1932: Mammals of the Kelley-Roosevelts and Delacour Asiatic expeditions Field Museum of natural History, Zoological Series, 18: 193-339 12 Peters W., 1869: Bererkungen uber neue oder weniger bekannte Flederthiere: : 391406 Monatsberichte K preuss Akad Wiss 13 Simmons N B., 2005: Order Chiroptera In (D E Wilson and D.M Reder, eds.) Mammal species of the World, 3rd Ed Pp Johns Hopkins University Press, Baltimore 312-529p 14 Thomas O., 1925: Proceeding of Zoological Soctiety: 495-506, London 15 Thomas O., 1929: Proceeding of Zoological Soctiety: 831-841, London 16 Thong V D., 2001: Bats of Bach Ma national park: up to date status, distribution, influential and conservation strategies Thongbat2001 project’s report: 15-25 17 Van Peneen P F D., P E Ryan and R H Light, 1969: Preliminary identification manual for mammals of South Vietnam: 3048, United Stated National Museum, Washington, D.C 18 Vũ Đình Thống, 2004: T¹p chÝ Sinh häc, 26(3): 10-17 Status of Flying Fox Bat (Pteropus spp.) in Vietnam Nguyen Truong Son, Vu Dinh Thong, Pham Duc Tien, nguyen vu khoi Summary Three species Pterosspus hypomelanus Temminck, 1853 Variable Flying Fox, Pteropus lylei K Andersen, 1908 Lyle’s Flying Fox, and Pteropus vampyrus (Linnaeus, 1758) Large Flying Fox are now listed in the group of large bat of the world, in appendix II of CITES (Cites, 2005) and highly endangered extinct due to hunting from local people as well as being lost gradually their habitat Recently, Vu Dinh Thong (2004) preliminary estimates about status of these three bat species and their distribution Some surveys on three species Pteropus hypomelanus Temminck, 1853 Variable Flying Fox, Pteropus lylei K Andersen, 1908 Lyle’s Flying Fox, and Pteropus vampyrus (Linnaeus, 1758) Large Flying Fox have been carried out from 2000 to 2009 and recorded the appearance of three species These three bat species just distribute in some locations in the southern of Vietnam such as Doi pagoda, Cu Lao Dung area (Soc Trang province); Vo Doi nature reserve and some areas far from Cha La area about 15km (Tran Van Thoi district, Ca Mau province) and U Minh Thuong national park (Kien Giang province) The population of Pteropus vampyrus and Pteropus lylei are now recorded to be greatest in Doi pagoda (Soc Trang province) with the number of nearly 1500-2000 individuals, in which Pteropus lylei is more dominant species than Pteropus vampyrus The second large population is recorded in Vo Doi National Park (Ca Mau province) with about 1000 individuals of Pteropus vampyrus and Pteropus lylei, U Minh Thuong national park (Kien Giang province) with the number about 300 individuals of Pteropus lylei and Pteropus vampyrus and in one site far from Cha La area about 10km (Ngoc Hien district, Ca Mau province) with about 1000 individuals of Pteropus lylei As for Pteropus hypomelanus is just only recorded in Hon Khoai island (Ca Mau province), however, the size of this population is very small with about a few of tens of individuals observed The greatest threatening risk for Pteropus spp is: 1, due to hunting and trapping by local people to supply the speciallity restaurants in some areas in Soc Trang town (Soc Trang province), Ca Mau city (Ca Mau province) and Rach Gia city (Kien Giang province); 2, logging habitat which forest file is parimaliry cause when more than 2000 individuals of Pteropus vampyrus and Pteropus lylei was disappear at U Minh Thuong national park (Kien Giang province) during 2001 and they appear again in 2009 with small population about more then 300 individuals of Pteropus lylei and Pteropus vampyrus at the posision 09o36’12N, 105o06’28E in Canal 6, distance Hoa Mai lake about 1.5 km with belong center of U Minh Thuong national park (Kien Giang provinve) Ngµy nhËn bµi: 10-9-2007 57 ... loài dơi ngựa lớn (Pteropus vampyrus) dơi ngựa ly-lei (Pteropus lylei) với số lợng cá thể ghi nhận đợc khoảng 1.000 cá thể Kết ghi nhận gần xuất trở lại loài dơi thuộc giống Pteropus spp VQG U... thi trờng mà loài dơi thuộc giống Pteropus trở thành đối tợng bẫy bắt số ngời dân địa phơng Lới cớc phơng tiện chủ yếu dùng để bẫy dơi Đ trực tiếp quan sát số lới dơi khu vực nhà dân thuộc huyện... Trên sở phân tích đặc điểm hình thái mẫu vật, đ xác định đợc loài, gåm: D¬i ngùa lín (Pteropus vampyrus); d¬i ngùa ly-lei (Pteropus lylei) d¬i ngùa bÐ (Pteropus hypomelanus) DÉn liƯu loài dơi trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng các loài dơi thuộc giống Pteropus ở Việt Nam, Hiện trạng các loài dơi thuộc giống Pteropus ở Việt Nam

Từ khóa liên quan