16 quy trinh tinh luong va thanh toan luong theo tieu chuan ISO

4 73 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:05

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TỐN LƯƠNG 1 MỤC ĐÍCH :(Quy trình soạn thảo để làm gi ? giải vấn đề ?) - Qui định tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc nhân viên, công nhân Hệ thống đơn giá khốn sản phẩm cho cơng đoạn áp dụng chế độ lương khốn Tính lương , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân công ty PHẠM VI ÁP DỤNG : liệt kê tất cả) - (Quy trình chi phối cơng việc phòng ban phận ? Phòng Hành nhân Chi nhánh Bộ phận Kho, Phân loại, Bốc xếp ,Đóng Gói ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích thuật ngữ, từ viết tắt sử dụng quy trình ) - NV: nhân viên văn phòng - CN: cơng nhân - KTTL: kế tốn lao đơng tiền lương - GĐ: giám đốc - PHC: phòng hành - KTT : Kế toán trưởng - TBP : Trưởng phận ( phòng ) TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, sở để soạn thảo quy trình kể quy trình khác hệ thống quản lý chất lượng) - Giáo trình đào tạo ISO Cty Tư vấn Hỗ trợ TQM - Bộ luật lao động - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Long sơn MÔ TẢ : 5.1 Lưu đồ tính lương tốn lương : Công đoạn Trách nhiệm thực Chấm công Xác nhận sản phẩm , cơng việc hồn thành TBP PHC KTTL Kiểm tra xác nhận Tính tốn Kiểm tra, Ký KTT , GĐ duyệt KTTL TQ Phiếu chi Thanh toán lương KTTL, TQ Lưu hồ sơ Lưu đồ (sử dụng ký hiệu theo quy ước ) Biểu mẫu áp dụng, tài liệu liên quan Bảng chấm công Phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành Bảng chấm cơng Phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành Bảng tính lương thời gian Bảng tính lương sản phẩm Bảng tính lương thời gian Bảng tính lương sản phẩm Phiếu chi, Bảng tính lương thời gian,Bảng tính lương sản phẩm Phiếu chi, Bảng tính lương thời gian,Bảng tính lương sản phẩm Phiếu chi, Bảng tính lương thời gian,Bảng tính lương sản phẩm Diễn giải chi tiết: Công đoạn Tên công đoạn Trách nhiệm (ai làm ?) Mô tả thực công đoạn (Làm điều & làm nào, nêu rõ: đâu ? lúc ? ?) Chuẩn chấp nhận (Như đạt/được công đoạn) Biểu mẫu áp dụng, hồ sơ (Bằng chứng để lại) Chấm công Trưởng Bộ phận Chấm công cho NV- CN vào cuối chiều ngày, xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành vào phiếu Cuối tháng ký chuyển BCCơng cho Phòng Hành chính, Phiếu xác nhận KL SP hồn thành cho Phòng Kế toán Ngày 02 tháng sau Chấm đủ , đối tượng,nộp cho P.HC vào ngày 02 tháng sau Phiếu xác nhận hoàn thành ghi rõ ràng -Bảng chấm công , Phiếu xác nhận KL bốc xếp,Phiếu xác nhận KL hàng hố đóng gói Đối chiếu xác nhận P.HC Dựa vào máy bấm thẻ bảng chấm công để xác nhận xác số cơng làm việc tưng NV, CN Ngày 03 tháng sau Có xác nhận Phòng hành , giám đốc phụ trách sản xuất -Bảng chấm công , Phiếu xác nhận KL bốc xếp,Phiếu xác nhận KL hàng hố đóng gói Lập bảng lương KT tiền lương Căn Số công ,số lượng Sản phẩm hồn thành , Đơn giá khốn SP, tính tổng tiền lương , tiền công chi tiết cho NV-CN, ngày 04 tháng sau Tính , tính đủ đối tượng Bảng tốn lương Kiểm tra, Duyệt KT trưởng, phận kiểm tra, GĐ Kiểm tra Duyệt bảng lương Tính , tính đủ đối tượng Bảng toán lương KT Tiền lương Viết phiếu chi Thực (- Hợp lý: ký duyệt; Không hợp lý: yêu cầu phận tiền lương phận liên quan giải trình sau duyệt), ngày Bảng toán lương Phiếu chi Trả lương Thủ quỹ Phát lương cho VN – CN công ty vòng ngày NV ngáy 05 tháng sau; Cơng nhân ngày 08 tháng sau Trả , trả đủ đối tượng Bảng toán lương Phiếu chi 7 Lưu hồ sơ KTTL, TQ Ghi chếp sổ sách kế toán lưu hồ sơ Bảng toán lương Phiếu chi BIỂU MẪU ÁP DỤNG, HỒ SƠ: Stt Nhận biết Tên biểu mẫu Ký hiệu biểu mẫu Bảo quản (Nơi lưu hồ sơ) Bảo vệ (Thẩm quyền truy cập, phép truy cập) Thời gian lưu hồ sơ Cách huỷ hồ sơ Bảng chấm công BCC Phòng Ké tốn KT, GĐ , HC 10 năm Chuyển kho lưu trữ 10 năm Bảng Lương BTTL Phòng Ké tốn KT, GĐ, HC 10 năm Chuyển kho lưu trữ 10 năm Phiếu xác nhận KL bốc PBX-LS xếp, Phiếu XN Số kương PĐG-LS SP hồn thành, Phiếu PPL-LS khốn việc PKV-LS Phòng Ké toán KT, GĐ, HC 10 năm Chuyển kho lưu trữ 10 năm ... xác nhận Tính tốn Kiểm tra, Ký KTT , GĐ duyệt KTTL TQ Phiếu chi Thanh toán lương KTTL, TQ Lưu hồ sơ Lưu đồ (sử dụng ký hiệu theo quy ước ) Biểu mẫu áp dụng, tài liệu liên quan Bảng chấm công Phiếu... DỤNG, HỒ SƠ: Stt Nhận biết Tên biểu mẫu Ký hiệu biểu mẫu Bảo quản (Nơi lưu hồ sơ) Bảo vệ (Thẩm quy n truy cập, phép truy cập) Thời gian lưu hồ sơ Cách huỷ hồ sơ Bảng chấm cơng BCC Phòng Ké toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 quy trinh tinh luong va thanh toan luong theo tieu chuan ISO , 16 quy trinh tinh luong va thanh toan luong theo tieu chuan ISO

Từ khóa liên quan