7 mo ta cong viec cua cac kiem toan vien

1 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:04

MƠ TẢ CƠNG VIỆC CỦA CÁC KIỂM TỐN VIÊN * Nhiệm vụ: - Lập kế hoạch đạo kiểm tốn hòan chỉnh hoạt động cơng ty thực vai trò người đội trưởng với kiểm toán viên khác Vận dụng mức độ cao trách nhiệm nhận định cá nhân việc đánh giá hiệu công việc kiểm soát nội phản ánh qua chủ trương, trình tự thực hành Xác định độ tin cậy sổ sách khác, đánh giá mức độ tiết kiệm hiệu suất công tác quản lý thực hiện, phạm vi nghiệp phù hợp với sách thể chế, mức độ đạt chương trình - Hổ trợ giám sát viên việc lập kế hoạch cho thời gian biểu kiểm toán triển khai bước kiểm toán theo nhiệm vụ giao Chỉ thị cho thành viên nhóm rõ trách nhiệm họ - Chỉ đạo việc tham dự kết thúc họp với viên chức kiểm tốn Thơng báo phát cho họ yêu cầu trả lởi - Rà soát phát hồ sơ kiểm toán nhân viên thuộc quyền chẩn bị dự thảo báo cáo kiểm toán - Chuẩn bị báo cáo nội kế hoạch kiểm toán, báo cáo tiến độ, báo cáo phát quan trọng triển khai * Nhận thị từ: nhận nhiệm vụ giao với hướng dẫn chung mục đíchh vấn đề từ Trưởng Phó phòng kiểm tốn * Báo cáo cho: Trưởng kiểm tốn phó phòng kiểm tốn kết công việc thực * Chịu giám sát hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phó phòng kiểm tốn Tiến hành độc lập triển khai chương trình kiểm tốn Trưởng phó phòng kiểm tóan thơng qua để đảm bảo quán kiểm toán lực nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 mo ta cong viec cua cac kiem toan vien , 7 mo ta cong viec cua cac kiem toan vien