1 truong phong kiem soat noi bo

4 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:04

TRƯỞNG PHỊNG KIỂM SỐT NỘI BỘ Chức danh cơng việc: TRƯỞNG PHỊNG KIỂM SỐT NỘI BỘ Mức lương: I Tóm tắt công việc - Thực chiến lược kiểm sốt hoạt động phòng ban, phận; - Xây dựng hệ thống kiểm soát, văn quản lý, quy trình quy phạm Cơng ty; - Kiểm tra giám sát đánh giá việc thực cơng việc theo quy trình phòng ban; - Quan sát, đưa phát có khuyến nghị Ban Giám đốc việc ngăn chặn gian lận, tham nhũng sai phạm phòng ban; - Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ tốn, chi phí phòng ban, phận; - Phân công công việc, giám sát quản lý nhân viên quyền; - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc hoạt động phòng Kiểm sốt nội bộ; - Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm sốt nội theo quy định chung quy định công ty; - Lập kế hoạch quản lý chi phí phận gồm; - Thực công việc khác Giám đốc Tổng giám đốc phân cơng; - Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh cơng ty II Quan hệ công việc Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công việc liên hệ với các Cá nhân/ Đơn vị bên ngoài Công ty Kết qua Cá nhân/ Đơn vi - Nhà cung cấp - Cục tiêu chuẩn chất lượng - Cục quản lý chất lượng hàng hoá - Thanh tra sở khoa học công nghệ Liên hệ công việc - Quản lý thị trường - Các quan quản lý thị trường Công việc liên hệ với các bộ phận thuộc nội bộ đơn vị Phòng ban/ Bộ phận Kết qua - Giám đốc, Tổng - Báo cáo công việc, nhận phân công công việc Giám đốc, Chủ tịch -Trưởng ban/Bộ phận Phòng - Phối hợp cơng tác III Các nhiệm vụ chính Nội dung - Thực chiến lược kiểm sốt hoạt động phòng ban, phận; - Xây dựng hệ thống kiểm soát, văn quản lý, quy trình quy phạm Cơng ty; - Kiểm tra giám sát đánh giá việc thực cơng việc theo quy trình phòng ban; Các tiêu chí đo lường, đánh giá - Quan sát, đưa phát có khuyến nghị Ban Giám đốc việc ngăn chặn gian lận, tham nhũng sai phạm phòng ban; - Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ tốn, chi phí phòng ban, phận; - Phân công công việc, giám sát quản lý nhân viên quyền; - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc hoạt động phòng Kiểm soát nội bộ; - Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm sốt nội theo quy định chung quy định công ty; - Lập kế hoạch quản lý chi phí phận gồm; - Thực cơng việc khác Giám đốc Tổng giám đốc phân cơng; - Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh công ty IV Các trách nhiệm khác: - Hồn thành cơng việc giao theo tiến độ, khối lượng chất lượng - Luôn hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp đơn vị Công ty để hoàn thành mục tiêu phát triển chung - Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy trình quy định Công ty - Tuyệt đối bảo mật thơng tin, tài liệu phòng ban Cơng ty V Thẩm quyền - Có quyền độc lập chuyên môn, nghiệp vụ; - Phân công công việc cho nhân viên quyền; - Yêu cầu phận liên quan công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc mua hàng; - Có quyền kiến nghị, đề xuất với PGĐ, GĐ & TGĐ vấn đề có liên quan đến cơng tác kinh doanh; - Ký giấy tờ thuộc thẩm quyền theo quy định Công ty Pháp luật YÊU CẦU CÔNG VIỆC: STT Tiêu thức Kiến thức văn hóa, chuyên môn Ngoại ngữ Vi tính Kinh nghiệm Độ tuổi Tiêu chuẩn Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học ngoại thương, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại Tiếng Anh (Đức, Nhật, Trung) giao tiếp thành thạo Thành thạo 03 năm kinh nghiệm trở lên 30 - 40 tuổi - Kỹ đàm phán thuyết phục, có khả quản lý, giám sát Các kỹ - Hiểu biết hàng hoá, thủ tục mua vận chuyển hàng hoá - Có kinh nghiệm kinh doanh siêu thị Phẩm chất - Chuyên nghiệp, động, biết nắm bắt vấn đề giải vấn đề - Chịu áp lực công việc cao
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 truong phong kiem soat noi bo , 1 truong phong kiem soat noi bo