Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông.doc

70 705 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 16:29

Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpDANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ Bảng 2.1: đồ cấu tổ chức Chi nhánh NH ĐT&PT Bắc Hà Nội 35Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của chi nhánh .42Bảng 2.3: Tình hình tín dụng tại chi nhánh 2004-2006 .43Bảng 2.4: Thị phần tín dụng khu vực Long Biên .47Bảng 2.5: Hiệu suất sử dụng vốn (Đơn vị tỷ VNĐ) .47Bảng 2.6: Thu nhập từ hoạt động tín dụng .48Bảng 2.7: Nợ quá hạn 49Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 451Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTNHNN : Ngân hàng Nhà nướcNH ĐT&PT : Ngân hàng Đầu Phát triển NHTM : Ngân hàng thương mại BIDV : Ngân hàng Đầu phát triểnNQH : Nợ quá hạnKhoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 452Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpPHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tàiTrong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế, cùng sự bùng nổ của khoa học công nghệ, nhu cầu về vốn đầu ngày càng tăng cao. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển thì nhu cầu này càng rõ nét. Nguồn vốn đầu phát triển xã hội được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: ngân sách nhà nước, tín dụng nhà nước, đầu trực tiếp nước ngoài… trong đó vốn đầu trực tiếp nước ngoài đóng góp một phần rất lớn vào tiến trình phát triển của đất nước.Hoà chung với quá trình đổi mới kinh tế của đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã những đổi mới không chỉ về mặt cấu tổ chức - chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp - mà còn cả về phương thức hoạt động. Phù hợp với xu hướng đa dạng hoá hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ bổ xung cả về vốn lưu động vốn cố định cho doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung dài hạn đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bên cạnh hoạt động tín dụng ngắn hạn truyền thống.Trong mấy năm gần đây, hoạt động tín dụng trung dài hạn của các ngân hàng tuy đạt được những kết quả đáng kể nhưng vẫn còn hạn chế gặp không ít các khó khăn trở ngại. Những gì làm được hôm nay còn nhỏ bé so với những đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng về vốn cố định của các doanh nghiệp. Với cáchtrung tâm tiền tệ tín dụng của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đề ra mục tiêu cho toàn ngành: “Tìm cách mở rộng nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung dài hạn nhằm đầu vào sở vật chất thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất lưu thông hàng hoá”.Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 453Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpVới những lý do trên, trong quá trình thực tập khảo sát thực tế tại Chi nhánh NH ĐT&PT Bắc Hà Nội, em rất quan tâm đến hoạt động tín dụng trung dài hạn của ngân hàng. Là một sinh viên sắp tốt nghiệp trong giai đoạn này của đất nước, với những kiến thức đã được học tập tại trường mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào viêc giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong hoạt động này của ngành ngân hàng. Vì vậy, đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Hà Nội” được lựa chọn làm khóa luận tốt nghiệp. Mục đích của khóa luận- Làm rõ về chất lượng tín dụng trung dài hạn hoạt động tín dụng trung dài hạn của NHTM đồng thời thể hiện được vai trò các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng trung dài hạn.- Đánh giá tổng quan về hoạt động của chi nhánh thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh.- Trên sở lý luận về những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng để phân tích tìm hiểu nguyên nhân cho thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh. Từ đó, mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh. Đối tượng phạm vi nghiên cứuĐối tượng phạm vi nghiên cứu của khóa luận là hướng tới hoạt động tín dụng trung dài hạn của chi nhánh NH ĐT&PT Bắc Hà Nội. Phương pháp nghiên cứuTrong khóa luận sử dụng các phương pháp sau: phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích - tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp thống Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 454Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpkê; phương pháp toán kinh tế - tài chính; trên sở thu thập sử dụng các tài liêu, số liệu, biểu đồ làm căn cứ đề làm rõ vấn đề cần nghiên cứu. Kết cấu khóa luậnNgoài phần mở đầu phần kết luận, khóa luận được chia làm 3 chương:Chương 1: sở lý luận về chất lượng tín dụng trung dài hạn của NHTM.Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh NH ĐT&PT Bắc Hà Nội.Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh NH ĐT&PT Bắc Hà Nội.Tuy nhiên thời gian thực tập hạn sự hiểu biết về thực tế chưa nhiều nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của toàn thể các thầy giáo, giáo toàn thể cán bộ Ngân hàng để bài viết này được hoàn chỉnh hơn.Nghiên cứu về vấn đề này em mong muốn sẽ hiểu biết sâu hơn về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại kết hợp với thực tế tại dơn vị thực tập từ đó thấy dược sự gắn kết cũng như điểm khác biệt giữa lý luận thực tiễn, điều này sẽ tạo thuận lợi cho em trong công việc sau này.Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 455Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNGTRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN1.1.1. Khái niệmNgiệp vụ cho vay (hay hoạt động tín dụng) đã trải qua quá trình phát triển lâu dài gắn liền với lịch sử phát triển của hệ thống Ngân hàng. Với xu hướng phát triển của nền kinh tế, ngiệp vụ tín dụng ngày càng đa dạng phong phú, hoàn thiện đầu vào tất cả các lĩnh vực ngành nghề. thể hiểu một cách ngắn gọn: Tín dụng là quan hệ vay mượn giữa ngân hàng với khách hàng, biểu hiện sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị của người sở hữu sang người sử dụng. Ngân hàng trao quyền sử dụng vốn cho khách hàng, khách hàng dùng số vốn này đầu vào sản xuất kinh doanh kiếm lời, đảm bảo trả nợ gốc lãi cho Ngân hàng. nhiều cách phân loại tín dụng theo những tiêu chí khác nhau:1.1.2. Phân loại tín dụng1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng* Tín dụng ngắn hạn: thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.+ Cho vay bổ sung vốn lưu động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ.+ Cho vay chiết khấu.+ Cho vay sản xuất kinh doanh, thương mại, tiêu dùng với hộ nhân, cá thể bằng thế chấp tài sản, chứng từ giá.*Tín dụng trung hạn: thời hạn vay vốn từ 1-5 năm. Tín dụng này được cho vay đầu theo chiều sâu mở rộng sản xuất các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 456Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệp*Tín dụng dài hạn: thời hạn vay vốn trên 5 năm. Tín dụng này được sử dụng để cấp vốn xây dựng bản như đầu xây dựng xí nghiệp mới, các công trình hạ tầng sở, cải tiến mở rộng sản xuất qui lớn.1.1.2.2. Căn cứ vào đối tượng tín dụngTín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng được cấp để hình thành vốn lưu động của các tổ chức kinh tế như cho vay dự trữ hàng hoá, cho vay sản xuất, cho vay để thanh toán các khoản nợ. Tín dụng vốn lưu động thường được sử dụng để bù đắp mức vốn lưu động tạm thời thiếu hụt.Tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng được cấp để hình thành vốn cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp công trình mới. Ví vậy, thời hạn cho vay đối với loại hình tín dụng này là trung dài hạn.1.1.2.3. Căn cứ vào loại đảm bảoTín dụng bảo lãnh: Là hoạt động tín dụng mà ngân hàng cam kết trả nợ thay cho con nợ trong trường hợp nó không khả năng thanh toán. Việc ngân hàng cam kết trả nợ điều kiện như vậy tạo khả năng cho con nợ vay người thứ ba.Tín dụng bằng tiền: Là hoạt động tín dụng mà ngân hàng giao cho người vay một số tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định, khi hết hạn người vay phải trả cho chủ nợ một số tiền bao gồm cả gốc lãi.1.1.2.4. Căn cứ vào mục đích sử dụngTín dụng thuê mua - Dịch vụ thuê mua: Tín dụng thuê mua là một kiểu cho thuê tài sản để sử dụng chuyên môn theo hợp đồng. Nếu trong hợp đồng kèm theo lời hứa của người cho thuê sẽ bán lại tài sản này, chậm nhất là khi kết thúc hợp đồng cho người thuê theo giá được thoả thuận trước. Nếu trong hợp đồng không kèm theo lời hứa này thì gọi là thuê hoạt động hay thuê Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 457Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpđơn giản. Tài sản cho thuê bao gồm động sản bất động sản như nhà cửa, máy móc, thiết bị văn phòng .Nghiệp vụ đầu chứng khoán: đây cũng là nghiệp vụ sinh lời của ngân hàng thương mại. Trong nghiệp vụ này, ngân hàng đầu vào hai loại chứng khoán là chứng khoán Nhà nước chứng khoán công ty.Tín dụng cấp cho nhà xuất khẩu: Là loại tín dụng mà ngân hàng cho nhà xuất khẩu vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu, cầm cố hàng hoá, cho vay trong quá trình sản xuất.Tín dụng cung cấp cho nhà nhập khẩu: Là loại tín dụng mà ngân hàng cho nhà nhập khẩu để nhập hàng hoá phục vụ cho lợi ích của mình. Các ngân hàng thường cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu dưới các hình thức cho vay quá ngạch, mở thư tín dụng, chấp nhận hối phiếu, kỳ phiếu của người nhập khẩu.1.1.3. Các nhân tố bản trong nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn của NHTM1.1.3.1. Nguồn vốn tín dụngNgân hàng huy động vốn từ các nguồn sau để tài trợ cho nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn:Vốn tự của ngân hàng: Nói chung nguồn vốn này chiếm một tỷ trọng không cao trong cấu nguồn vốn của ngân hàng.Huy động tiền gửi ngắn hạn trong nước: Nguồn huy động này biến động qua từng thời kì, phụ thuộc vào biến động của thị trường vốn, vào sự thay đổi các định chế của Nhà nước được sử dụng để cho vay trung dài hạn chủ yếu trong trường hợp số dư tiền gửi ngắn hạn quá lớn, khả năng gây ra ứ đọng vốn.Huy động tiền gửi trung dài hạn trong nước: trái phiếu, phiếu,: Đây là nguồn tài trợ quan trọng cho nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn.Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 458Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệpVốn vay từ thị trường trong ngoài nước: Nguồn huy động này bao gồm cả khoản vay ngắn hạn ở thị trường liên ngân hàng hoặc vay từ NHNN các khoản vay dài hạn trong ngoài nước.Vốn uỷ thác tài trợ phát triển.Các quĩ đầu phát triển theo nguồn vốn ODA các nguồn khác.1.1.3.2. Thời hạn tín dụngĐây là một yếu tố quan trọng trong nghiệp vụ tín dụng. Nó là sở để xác định lợi tức mà khách hàng pải trả cho ngân hàng. Ta quan tâm đến hai loại thời hạn tín dụng:* Thời hạn tín dụng chung: Được tính từ khi bắt đầu cấp tín dụng đến khi hoàn trả xong khoản tín dụng đó. Thời hạn tín dụng chung là thời hạn tín dụng được sử dụng chính thức trong hợp đồng tín dụng* Thời hạn tín dụng trung bình: Là khoảng thời gian mà toàn bộ số tiền vay được sử dụng. Thông thường thời hạn tín dụng trung bình nhỏ hơn thời hạn tín dụng chung trừ khi vốn vay được cấp hoàn trả một lần.1.1.3.3. Lãi suất cho vayLãi suất cho vay là tỷ lệ tính trên tổng số vốn vay mà khách hàng phải trả cho ngân hàng để được sử dụng vốn vay. Như vậy lãi suất tín dụng chính là giá cả của khoản tín dụng. Cũng như giá cả của mọi loại hàng hoá khác, lãi suất chủ yếu được tạo ra bởi cung cầu về vốn. Bên cạnh đó, lãi suất còn chủ yếu phụ thuộc vào mức độ rủi ro, số lượng vốn vay, thời hạn vốn vay tình hình kinh tế.Lãi suất hiện nay ở nước ta đang áp dụng là lãi suất thoả thuận.Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 459Đại học Kinh tế quốc dân Khóa luận tốt nghiệp1.1.3.4. Hạn mức tín dụngLượng vốn mà NHTM thể cấp cho khách hàng của mình còn phụ thuộc vào hạn mức tín dụng mà NHNN qui định.Theo qui chế cho vay hiện nay ở nước ta thì tổng dư nợ đối với cho vay đối với một khách hàng không được vựơt quá 15% vốn tự của tổ chức tín dụng trừ nguồn vốn uỷ thác hoặc trường hợp đặc biệt được Chính phủ cho phép.1.1.4. Đặc điểm tín dụng trung dài hạnXét về bản chất tín dụng trung dài hạn khác so với tín dụng ngắn hạn là ở thời gian dài hơn. Mà thời hạn cho vay càng dài thì tính rủi ro càng lớn, do đó lãi suất cho vay trung dài hạn phải cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn. Hơn nữa chính vì mục đích của tín dụng trung dài hạn khác so với tín dụng ngắn hạn nên dẫn đến thời hạn vay khác nhau. Tín dụng ngắn hạn thường phục vụ chi tiêu sinh hoạt gia đình, hay chi mua nguyên vật liệu, trả tiền lương, bổ sung cho vốn lưu dộng tức là nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngắn hạn. Vì vậy tín dụng ngắn hạn tính lỏng cao hơn, thể xem như một bộ phận đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng. Trái lại, tín dụng trung dài hạn thường đầu vào mở rộng, đầu mới sản xuất, xây dựng sở hạ tầng, đổi mới trng thiết bị khoa học công nghệ, đây chuyền sản suất hiện đại, tức là những dự án chưa khả năng sinh lời trong thời gian ngắn nên chủ đầu phải kéo dài cho đến khi xuất hiện nguồn thu của dự án. Chính vì đối tượng của loại vay này rát phức tạp, bao gồm tổng hợp các loại chi phí, mà nguồn trả nợ lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chính sách kinh tế của Nhà nước, khả năng tiêu thụ sản phẩm, mức độ dự đoán chính xác các luận chứng kinh tế tài chính . nên tín dụng trung dài hạn chứa đựng rất nhiều khó khăn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến chất lượng của khoản tín dụng đó. Để đảm bảo một khoản Khoa Ngân hàng - Tài chính Tô Văn Quang - TCC 4510[...]... lên các nguồn vốn huy động thời hạn dưới một năm nhưng tính ổn định cao trong thời gian dài Nếu một ngân hàng nguồn vốn dồi dào nhưng chủ yếu là vốn ngắn hạn, không ổn định thì không nên mở rộng cho vay trung dài hạn Các nguồn vốn mà một ngân hàng thể sử dụng để cho vay trung dài hạn bao gồm: nguồn vốn tự của ngân hàng; vốn vay trung dài hạn trong ngoài nước; vốn huy động trung và. .. công nghệ đã lạc hậu, không được cải tiến, đổi mới cho phù hợp Một khi đã nền tảng cho sự phát triển từ các khoản đầu trung dài hạn các doanh nghiệp mới yên tâm sử dụng các khoản vay ngắn hạn để sản xuất kinh doanh Nhờ vậy mà ngân hàng mới đièu kiện phát triển tín dụng ngắn hạn 1.3.2 Vai trò đối với nền kinh tế 1.3.2.1 Tín dụng trung dài hạn góp phần quan trọng vào nguồn vốn đầu tư. .. nhận một cách khách quan, toàn diện về chất lượng tín dụng trung dài hạn nói chung cũng như chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển - Bắc Hà Nội nói riêng bên cạnh đó, em cũng xin mạnh dạn đề nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh 1.4.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn 1.4.2.1 Nâng cao chất lượng... được nhiều nợ đưa vào quay vòng vốn, giảm chi phí vốn * Chỉ tiêu Nợ quá hạn Dư nợ quá hạn trung dài hạn Tỷ lệ Nợ quá hạn = trung dài hạn Tổng dư nợ quá hạn trung dài hạn Đến kỳ hạn trả nợ lãi tiền vay, nếu bên vay không đủ tiền trả không được gia hạn nợ thì Ngân hàng sẽ chuyển sang nợ quá hạn Tuy nhiên nợ quá hạn chưa phản ánh chính xác chất lượng tín dụng... dụng trung dài hạn được sử dụng cho việc mua sắm nhà xưởng, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp để cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc để chiếm lĩnh thị trường nới Khi hội kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải mở rộng sản xuất, gia tăng lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường, khi không còn hội đó, vốn lại được trả về ngân hàng Đó chính là ưu thế của vốn vay trung dài. .. hoạt động cho vay của các ngân hàng cho vay trực tiếp là hoạt động cho vay của các ngân hàng không sự dịch chuyển vốn trực tiếp từ nơi vốn đến nơi thiếu vốn sự tham gia của ngân hàng Hoạt động cho vay này đã khắc phục được những hạn chế của cho vay trực tiếp, cung cấp lượng vốn lớn cho nền kinh tế đáp ứng mọi nhu cầu của các đơn vị xin vay về thời gian, địa điểm, quy thời hạn khoản... hai: Chất lượng tín dụng trung dài hạn góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh tài chính của khách hàng Chất lượng tín dụng trung dài hạn được đảm bảo cũng nghĩa là ngân hàng phát triển nhờ vậy ngân hàng điều kiện cung ứng vốn tín dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng 1.4 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN 1.4.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng Chất. .. 1.4.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sư tồn tại phát triển của các ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng trung dài hạn làm tăng khả năng cung cấp dịch vụ của các ngân hàng thương mại do tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng vòng quay vốn tín dụng thu hút được nhiều khách hàng bởi các hình thức của sản phẩm, dịch vụ tạo ra một hình ảnh tốt đẹp về biểu ng, uy tín của ngân hàng sự trung. .. phù hợp với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp vừa nhỏ thường rất cần vốn trung dài hạn để thể phát triển sản xuất kinh doanh Do không được những ưu thế về qui vốn tự như các doanh nghiệp lớn nên họ thường gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận thị trường vốn Vì vậy, họ khó thể đầu vào những dợ án lớn mà không dựa vào sự tài trợ của ngân hàng Nhiều... trung dài hạn luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Hoạt động chủ yếu của NHTM là việc thu hút vốn để mở rộng cho vay đầu nhằm thu lợi nhuận .Việc sử dụng vốn hiệu quả hay không quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Một trong các chiến lược kinh doanh quan trọng của ngân hàng là chiến lược tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung . Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc. tín dụng trung dài hạn thường đầu tư vào mở rộng, đầu tư mới sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới trng thiết bị khoa học công nghệ, đây chuyền sản suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông.doc, Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông.doc, Tìm cách mở rộng và nâng cao tỉ trọng các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông.doc, Căn cứ vào đối tượng tín dụng Căn cứ vào loại đảm bảo Căn cứ vào mục đích sử dụng, Nguồn vốn tín dụng Thời hạn tín dụng Lãi suất cho vay, Đặc điểm tín dụng trung và dài hạn, HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM, Năng lực của Ngân hàng Năng lực giám sát và xử lý các tình huống tín dụng của Ngân hàng Chính sách tín dụng của Ngân hàng, Thơng tin tín dụng Cơng nghệ Ngân hàng, trang thiết bị kỹ thuật Chất lượng nhân sự và quản lý nhân sự của Ngân hàng, Đạo đức và thiện chí của khách hàng, Ban Giám đốc Phòng tín dụng 1 phục vụ doanh nghiệp lớn, Phòng tín dụng 2 Phòng Kế hoạch - Nguồn vốn Phòng Thẩm định và quản lý tín dụng, Phòng dịch vụ khách hàng Phòng Điện tốn Phòng tài chính kế tốn Phòng Giao dịch Ngọc Lâm Phòng thanh tốn quốc tế Phòng tổ chức hành chính, Hoạt động huy động vốn Hoạt động tín dụng, Công tác khách hàng Công tác dịch vụ ngân hàng Các hoạt động kinh doanh khác, Dư nợ tín dụng trung và dài hạn Hệ số sử dụng vốn Bảng 2.5, Thu nhập từ hoạt động tín dụng Bảng 2.6 Nợ q hạn và nợ khó đòi, Các chỉ tiêu đánh giá từ phía khách hàng Những kết quả đạt được, Những mặt hạn chế, Nguyên nhân, Hồn thiện và đổi mới cơng nghệ ngân hàng, Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự Chú trọng và đẩy mạnh cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Thực hiện tốt chiến lược khách hàng

Từ khóa liên quan