Đề kiểm tra hình 9

1 223 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 19:10

Trờng THCS Khuyến Nông Kiểm tra: Hình học Họ và tên: .Lớp:9 Thời gian: 15 phúp Điểm Lời phê của thầy giáo Đề bài: Câu 1: (1đ) Cho ABC có đờng cao BH và trung tuyến AM. Dựng đờng tròn ngoại tiếp MHC. Phát biểu nào sau đây là sai hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc nó. A. sđ cung MH = sđ cung MC; B. HM = HC. C. MH = MC; D. MHC cân. Câu 2: (1đ) Với giả thiết câu 1, điều kiện để MHC là tam giác đều là: A. sđ BAC = 60 0 ; B. sđ ABC = 60 0 ; C. sđ ACB = 60 0 ; D. Một điều kiện khác. Câu 3: (1.5đ) Trên đờng tròn (O,R) lần lợt lấy các điểm tơng ứng A, B, C, D sao cho sđ cung AB = 60 0 , sđ cung BC = 90 0 , sđ cung CD = 120 0 . Hãy chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc nó. a. Số đo của ABD là: A. 90 0 ; B. 45 0 ; C. 30 0 ; D. Một kết quả khác. b. Tứ giác ABCD có hai đờng chéo hợp với nhau một góc có số đo là: A. 90 0 ; B. 45 0 ; C. 30 0 ; D. Một kết quả khác. c.Tứ giác ABCD là: A. Hình bình hành. B. Hình thang vuông. C. Hình thang cân. C. Hình thang thờng. Câu 4: (6.5đ)Cho tam giác nhọn ABC, đờng tròn (O) đờng kính BC cắt AB ở D và cắt AC ở E. Gọi I là giao diểm của BE và CD. a.Chứng minh tứ giác ADIE là tứ giác nội tiếp. a. Chứng minh AI BC. Bài làm . . THCS Khuyến Nông Kiểm tra: Hình học Họ và tên: .Lớp :9. . Thời gian: 15 phúp Điểm Lời phê của thầy giáo Đề bài: Câu 1:. số đo là: A. 90 0 ; B. 45 0 ; C. 30 0 ; D. Một kết quả khác. c.Tứ giác ABCD là: A. Hình bình hành. B. Hình thang vuông. C. Hình thang cân. C. Hình thang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra hình 9, Đề kiểm tra hình 9, Đề kiểm tra hình 9