Liên kết vùng trong quản lý và chia sẻ nguồn nước ở vùng Tứ Giác Long Xuyên

10 49 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 15:22

Tứ giác Long Xuyên là một trong hai vùng trũng của Đồng bằng sông Cửu Long, với mạng lưới sông ngòi dày đặc và nguồn nước phong phú. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước của vùng đang có những bất cập mang tính riêng lẻ của từng địa phương. Vì vậy, để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nước theo hướng bền vững thì việc liên kết các địa phương trong vùng là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Bài báo đã tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống quản lý tài nguyên nước, phân tích những khó khăn trong quản lí và chia sẻ nguồn nước, từ đó đề ra giải pháp nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước của vùng Tứ giác Long Xuyên. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CHÍNH SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO LIÊN KẾT VÙNG TRONG QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ NGUỒN NƯỚC Ở VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN Th.S Trần Thế Định  TÓM TẮT Tứ giác Long Xuyên hai vùng trũng Đồng sông Cửu Long, với mạng lưới sơng ngòi dày đặc nguồn nước phong phú Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước vùng có bất cập mang tính riêng lẻ địa phương Vì vậy, để quản lý sử dụng hợp lý nguồn nước theo hướng bền vững việc liên kết địa phương vùng yêu cầu cấp bách giai đoạn Bài báo tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống quản lý tài nguyên nước, phân tích khó khăn quản lí chia sẻ nguồn nước, từ đề giải pháp nhằm quản lý, khai thác sử dụng hiệu tài nguyên nước vùng Tứ giác Long Xuyên Từ khóa: liên kết vùng, tài nguyên nước, vùng Tứ giác Long Xuyên T ứ giác Long Xuyên (TGLX) tiểu vùng nằm phía tây Đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL), giới hạn kênh Vĩnh Tế, sông Hậu, kênh Cái Sắn thuộc địa bàn tỉnh An Giang, Kiên Giang thành phố Cần Thơ Tổng diện tích tự nhiên vùng 498.000 vùng trọng điểm sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ với tổng sản lượng lúa gạo hàng năm khoảng triệu tấn, chiếm 20% sản lượng tồn vùng ĐBSCL [5] Với địa hình trũng, thấp tự nhiên, với Đồng Tháp Mười phía tả ngạn sơng Tiền TGLX có chức điều tiết thủy văn quan trọng cho toàn vùng ĐBSCL Vào mùa lũ, vùng ngập nước tự khiên khoảng 0,5 - 3m, vậy, vùng hấp thu khối lượng lớn nước lũ, phù sa, tài nguyên thủy sản, đồng thời giúp giảm ngập cho vùng phía hạ lưu Đến mùa khô, nước lũ vùng trũng bổ sung cho dòng chảy, giúp cân ranh giới mặn cho tỉnh ven biển Trong thời gian qua, việc quản lý khai thác, vận hành bảo vệ hệ thống cơng trình thủy lợi khu vực đáp ứng tốt  Trường Đại học An Giang 489 nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng Đặc biệt vận hành đập Tha La đập Trà Sư địa bàn tỉnh An Giang phục vụ chung cho toàn vùng TGLX đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo lợi ích người dân vùng Hiện nay, khu vực chịu nhiều tác động nghiêm trọng biến đổi khí hậu hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng Bên cạnh đó, việc nước thượng nguồn sông Mêkông xây dựng cơng trình thủy điện bất hợp lý dẫn đến suy giảm lưu lượng chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sinh hoạt người dân vùng Một số cơng trình thuỷ lợi khơng phù hợp với thiết kế ban đầu; cấu mùa vụ, lịch thời vụ sản xuất địa phương vùng không giống nên việc vận hành cơng trình thủy lợi để đáp ứng nhu cầu chung vùng gặp khó khăn Do đó, việc rà soát lại hệ thống thủy lợi vùng TGLX điều cần thiết cần đưa giải pháp để địa phương vùng TGLX có phối hợp chặt chẽ quản lí chia sẻ nguồn nước Khái quát điều kiện tự nhiên vùng TGLX Về cấu tạo, bề mặt TGLX lấp đầy trầm tích biển lục địa, hình thành tầng phù sa cổ Từ đầu Holoxen, biển bắt đầu tiến vào đồng mạnh vào thời kỳ Holoxen, biển tiến đến tận Hà Tiên, Châu Đốc, sau biển rút chậm để lại miền trũng rộng lớn TGLX có địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với vùng trũng cục bộ, cao trình biến đổi từ 0,2 - 1,2m; nơi cao vùng đất giáp Campuchia: 0,8-1,2m; nơi thấp vùng phía Tây Nam kênh Rạch Giá - Hà Tiên: 0,2 - 0,7m [1] Khí hậu cận xích đạo gió mùa, chế độ mưa TGLX có phân hóa sâu sắc theo mùa: mùa mưa tháng kết thúc vào cuối tháng 11, lượng mưa trung bình năm 1400 - 1500 mm biến động qua năm Mùa khô thường tháng 12 kết thúc vào cuối tháng năm sau Trong suất tháng mùa khô, lượng mưa trung bình khơng tháng vượt q 100mm, thơng thường đạt - 50mm Lượng mưa mùa mưa chiếm tới 90 95% tổng lượng mưa năm lượng mưa mùa khơ chiếm khoảng - 10%, có năm liên tiếp nhiều tháng khơng có mưa, gây nên hạn hán nghiệm trọng 490 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CHÍNH SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO Nhiệt độ trung bình TGLX cao ổn định, nhiệt độ trung bình năm từ 26 C – 280 C, đạt cực đại vào tháng 4, dao động khoảng 36°- 38°C Do nhiệt độ cao, thay đổi năm làm q trình bốc diễn mạnh Bốc từ bề mặt đất mặt nước tiêu hao nguồn nước mặt, tạo điều kiện thuận lợi để nước mặn xâm nhập vào sơng ngòi nội đồng Bảng1 Chế độ khí hậu TGLX Thán g Nhiệt Lượng độ mưa Số Biểu đồ 1: Nhiệt độ-lượng mưa TGLX Độ ẩm (0 C) (mm) nắng (h) 24.6 18.9 217.4 78.0 26.7 10.6 198.9 (%) 83.0 350 300 28.2 34.0 235.4 80.0 28.9 93.8 177.8 80.0 28.1 158.5 154.0 85.0 250 200 150 100 50 30.0 309.8 29.2 29.0 28.5 28.1 27.8 7.8 27.8 27.627.7 28.0 27.4 222.9 192.9 180.2 27.0 26.4 168.9 26.3 26.1 128.8 145.3 26.0 59.3 55.5 28.4 63.7 186.8 83.0 27.5 159.9 130.4 84.0 28.4 162.5 155.5 82.0 27.6 127.0 105.2 83.0 10 27.6 109.7 164.7 84.0 11 27.6 22.8 182.8 79.0 12 26.8 5.1 240.5 79.0 25.0 6.27.15.6 24.0 101112 Lượng mưa (mm) Nguồn: Trung tâm Khí tượng – Thủy văn tỉnh An Giang, Kiên Giang Mạng lưới dòng chảy dày đặc, bao gồm sơng tự nhiên sông 491 Giang Thành, sông Cái Lớn, Cái Bé hệ thống kênh mương thường bắt nguồn từ sông Hậu toả kênh cấp II, cấp III vào nội đồng Chế độ thuỷ văn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ lưu lượng nước thượng nguồn thủy triều biển Tây Mùa lũ (từ tháng Bảy đến tháng Mười hai), vùng thường ngập nước với độ sâu từ 0,5 đến 3,0m Mùa khô, vùng thường khô hạn bị nước mặn xâm nhập Thực trạng hệ thống quản lý nước vùng TGLX Theo tư liệu từ Tổng cục Thủy lợi Việt Nam “Quy hoạch thủy lợi Đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng” [2], vùng TGLX có hệ thống thủy lợi tương đối hồn chỉnh, bao gồm hệ thống kiểm sốt lũ, cống ngăn mặn, hệ thống kênh trục, cấp I, cấp II, hệ thống đê/bờ bao, hệ thống trạm bơm hệ thống thủy lợi nội đồng Đến nay, vùng TGLX có 64 kênh trục (1.056 km), 2.313 kênh cấp II III (7.374 km), 38 cống trung bình lớn, 1.915 cống nhỏ bọng, 319 trạm bơm điện quy mơ vừa, 4.485 km bờ bao/đê bao kiểm sốt lũ 63 km đê biển Một số cụm công trình đáng ý là: - Cụm cơng trình lũ ven biển Tây: Bao gồm tuyến đê biển Rạch Giá – Ba Hòn dài 75 km, rộng mặt – m, cao trình đỉnh +2,0 m; hệ thống gồm 23 cống ven biển Tây; cửa thoát lũ cầu QL80 với khoảng 35 cửa - Cụm cơng trình kiểm sốt lũ dọc kênh Vĩnh Tế: Bao gồm tuyến đê ngăn lũ tràn biên giới từ Châu Đốc đến Tịnh Biên từ Ba Chúc đến đầu kênh Hà Giang; tuyến đê đắp phía bờ Nam kênh Vĩnh Tế; cơng trình kiểm sốt lũ tràn biên giới với đập cao su Trà Sư (rộng tràn 90 m, ngưỡng +1,50 m, đỉnh +3,80 m) Tha La (rộng tràn 72m, ngưỡng +1,50 m, đỉnh +3,80 m); kênh Vĩnh Tế với chiều rộng đáy 30 m, cao trình đáy -3,0 m đảm bảo nước tưới mùa cạn với lưu lượng 37 m3 /s, bãi tràn dọc kênh Vĩnh Tế lưu lượng lũ 1.940 m3/s; đường tràn kết hợp cầu cạn phía Bắc cầu Xn Tơ với chiều rộng 300m, cao trình đáy +1,0m để lưu lượng lũ khoảng 1.220 m /s - Hệ thống kênh thoát lũ dẫn nước: Đã nạo vét đào 23 kênh thoát lũ từ kênh Rạch Giá-Hà Tiên biển Tây; hệ thống kênh trục, cấp I băng qua vùng TGLX với nhiệm vụ lũ, dẫn nước tưới, tiêu giao thông thủy Hầu hết kênh trục, cấp I thẳng góc với nước sơng Hậu 492 PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CHÍNH SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO thủy triều biển Tây nên chế độ thủy lực kênh tốt - Hệ thống đê bao, bờ bao: Do nằm băng thoát lũ nên vùng TGLX hình thành loại đê bao: Đê bao kiểm soát lũ năm bờ bao kiểm sốt lũ tháng Tám Hiện An Giang có 103 bao kiểm soát lũ năm (tổng chiều dài đê bao 1.020 km), bảo vệ 40.899 đất vụ, 396 ô bao tháng Tám (tổng chiều dài 2.365 km), bảo vệ 97.234 đất vụ Ở Kiên Giang có hệ thống bờ bao tháng Tám bảo đảm khoảng 70.000 vụ - Hệ thống kênh cấp 2: Hệ thống kênh cấp II có mật độ trung bình tồn vùng 5,5 m/ha, phát triển khơng khu vực Khu vực Đông - Nam kênh Tri Tôn kênh cấp II dày, khoảng cách từ 1-2 km/kênh, kích thước đáy 6-8 m, cao trình đáy -1,0 m đến -2,0 m, hàng năm bồi lắng sạt lở mạnh Khu vực Tây - Bắc kênh Tri Tơn, hệ thống thủy lợi cấp II hình thành nên đến đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất - Hệ thống cống trạm bơm tưới đầu mối: Ngoài cống ngăn mặn ven biển thuộc huyện Hòn Đất, Kiên Lương Thành phố Rạch Giá, vùng chưa có hệ thống cống đầu mối phục vụ tưới Phần Kiên Giang vùng TGLX có 42 cống loại với tổng độ rộng 360 m, chủ yếu cống hở, xây kiên cố, khoang rộng hay m từ 1-3 cửa Ngược lại, phần An Giang vùng TGLX có đến 1.000 cống loại, cống bọng nhỏ nội đồng, với nhiệm vụ chủ yếu tưới giữ nước Từ kênh trục, cấp I, cấp II, nước lấy trực tiếp vào ruộng qua cống bọng máy bơm nhỏ - Hệ thống hồ chứa nhỏ: Hai huyện Tri Tôn Tịnh Biên có diện tích đồi núi lớn, có tiềm nơng nghiệp lại thiếu nguồn nước Để phục vụ sản xuất sinh hoạt, xây dựng hồ chứa nước nhỏ với tổng dung tích 750.000 m3 , ngồi tưới cấp nước sinh hoạt 12.000 người Hình Bản đồ mạng lưới thủy văn TGLX 493 - Hệ thống thủy lợi nội đồng: Trong vùng TGLX, hệ thống giới hạn sau hệ thống bờ bao ô Nước lấy từ kênh cấp II vào ruộng qua cống bọng máy bơm nhỏ Các ruộng giới hạn bờ ruộng thấp, bên mương dẫn tiêu nước Những khó khăn quản lý, chia sẻ nguồn nước TGLX TGLX đánh giá vùng cung cấp nguồn nước phong phú từ sông Mêkông, nhiên, nguồn nước sông Mêkông chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn mưa lưu vực Cụ thể: tổng dòng chảy trung bình năm sông Mêkông 475 tỉ m3 Trong đó, nguồn nước từ Trung Quốc Myanmar cung cấp 18%, phần lại lượng nước mưa bổ sung nước lưu vực Trong số này, phần lượng mưa bổ sung Việt Nam khoảng 11% [3] Hiện nay, bên cạnh đập thuỷ điện lớn Trung Quốc, nước Lào Campuchia dự kiến xây dựng 11 đập thuỷ điện dọc sông Mêkông Hệ thống đập ảnh hưởng lớn đến chế độ nước hạ lưu, đặc biệt đập thuỷ điện hạn chế xả nước vào mùa khô Điều này, làm cho địa phương vùng TGLX chủ động việc quản lý nguồn nước Bên cạnh đó, theo Lê Anh Tuấn [6], địa phương đầu nguồn sông Cửu Long nhiều năm đầu tư xây dựng đê bao khép kín để sản xuất lúa vụ Việc xây dựng hệ thống đê bao làm ngập lụt gia tăng địa phương hạ nguồn Nhất vào thời gian nước đổ kết hợp với triều cường, nước biển dâng làm cho vùng hạ nguồn bị ngập sâu Do đó, cần có giải pháp liên kết vùng TGLX để hạn chế tình trạng Hệ thống thủy lợi vùng TGLX đến số tồn tại, làm dâng cao mực nước lũ đầu vụ vụ, gia tăng xói mòn đất khu vực hạ lưu, hệ thống thủy lợi thiếu nhiều cơng trình vừa nhỏ kênh mương cống bộng nội đồng; quy hoạch thuỷ lợi nội đồng TGLX manh mún, hệ thống cơng trình thuỷ lợi nội đồng có đơn giản chủ yếu kênh mương kết hợp tưới tiêu, chưa đáp ứng cho nhu cầu chuyển dịch cấu mùa vụ, trồng vật nuôi Thông tin số liệu nguồn nước vừa thiếu vừa không đồng bộ, phân tán, thiếu tập trung thống nhất; hệ thống quan trắc tài nguyên nước chưa đáp ứng 494 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CHÍNH SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO yêu cầu cung cấp thông tin số liệu để theo dõi, đánh giá dự báo, dự báo sớm xâm nhập mặn, suy giảm dòng chảy vào mùa khơ; chưa có quy hoạch tài ngn nước tồn vùng; chưa kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước; chưa kiểm sốt tình trạng ô nhiễm nguồn nước, kênh, rạch nhỏ Ngồi ra, vấn đề mặn hóa vùng nước nuôi trồng thủy sản thiếu quy hoạch ngày gia tăng; quy hoạch chuyên ngành có sử nước chống lũ, thủy lợi, cấp nước quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thiếu thống nhất, chưa phù hợp với yêu cầu chung để quản lý tổng hợptrên toàn vùng [4] Hình Hệ thống đập thủy điện sơng Mêkơng [4] Giải pháp quản lý, chia sẻ nguồn nước vùng TGLX 4.1 Giải pháp cơng trình Hiện nay, hệ thống cơng trình quản lý nước vùng TGLX hồn chỉnh, bao gồm: Hệ thống kiểm sốt lũ Tha La, Trà Sư cống kiểm soát lũ dọc tuyến Quốc lộ N1 từ Châu Đốc đến Hà Tiên; hệ thống kiểm sốt lũ ven sơng Hậu; đê hệ thống cống tiêu nước mưa, thoát lũ kiểm soát mặn ven biển Tây; hệ thống kênh cấp I, cấp II; hệ thống đê bao kiểm sốt lũ thị, khu dân cư hệ thống đê bao, bờ bao kiểm sốt lũ sản xuất nơng nghiệp ni trồng thủy sản Hệ thống quan trắc tài nguyên nước gồm: trạm khí tượng thủy văn; trạm đo chất lượng nước, phù sa điểm đo chất lượng nước theo 495 đợt Tuy nhiên, theo Quy hoạch thủy lợi Đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng [2], để quản lí chia sẻ nguồn nước vùng, địa phương cần phải thực giải pháp cơng trình sau: - Đối với cấp nước kiểm soát mặn: cần xây dựng cống dọc sông Hậu mở rộng số kênh trục để tăng khả chuyển nước vào nội đồng tăng nguồn nước cho nuôi trồng thuỷ sản dải ven biển (Cống kênh Chắc Cà Đao; An Hòa; Bình Phú; Ba Thê; Mười Châu Phú; Tri Tôn; Cần Thảo cống kênh Số 2); xây dựng cống Tà Xăng, Tam Bản, Tà Lúa, Cầu số 1, Rạch Giá; xem xét tuyến đê biển Kiên Giang – Hòn Tre nhằm tạo hồ trữ nước tăng khả cấp nước cho vùng Tứ giác Long xun, Bán đảo Cà Mau góp phần kiểm sốt lũ cho vùng TGLX - Về kiểm soát lũ, triều cường: cần kết hợp đê cống dọc sông Hậu cống Trà Sư, Tha La tạo hệ thống kiểm sốt lũ cho tồn vùng; xem xét việc mở rộng cống ven biển diện cầu qua QL80 từ Rạch Giá Hà Tiên đảm bảo khả thoát lũ, kể lũ gia tăng BĐKH Nâng cấp đê ven biển đủ cao trình ứng vớinước biển dâng - Về hệ thống cơng trình: Xây dựng nâng cấp cụm cơng trình kiểm sốt lũ ven biên giới; cụm cơng trình kiểm sốt mặn ven biển; cụm cơng trình lũ biển Tây; cụm cơng trình kiểm sốt lũ ven sơng Hậu; tuyến đê biển Kiên Giang – Hòn Tre; cơng trình thuỷ lợi phục vụ ni trồng thuỷ sản 4.2 Giải pháp phi cơng trình Các địa phương vùng cần nghiên cứu thống chế thu thập chia sẻ thông tin sở liệu tài nguyên nước mặt, nước ngầm khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất Các địa phương rà soát nhu cầu nước ngọt, mặn lợ theo nhu cầu canh tác vùng, loại hệ sinh thái tự nhiên vùng TGLX Các sách quản lý, sử dụng nước phải đặt bối cảnh tác động kép, xu biến đổi tài nguyên nước tương lai, kết hợp với dự báo dài hạn để có giải pháp phù hợp bảo đảm cấp nước an toàn cho toàn vùng vùng tiết kiệm nước ngọt, sống chung với hạn mặn Rà soát quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng nguồn nước vùng TGLX phục vụ sản xuất đời sống; quy hoạch khơng gian hấp 496 PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CHÍNH SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO thu, trữ lũ, thoát lũ, kiểm soát mặn vùng TGLX để đầu tư nâng cấp phục vụ nhu cầu sản xuất đa mục tiêu Xây dựng kế hoạch sử dụng nước phương án sử dụng nước luân phiên xảy hạn hán, thiếu nước sở tích hợp nội dung quy hoạch tài nguyên nước địa phương quy hoạch tài nguyên nước vùng TGLX Phối hợp quản lý, vận hành hệ thống cơng trình thủy lợi vùng TGLX đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu phát triển tài nguyên nước bền vững, bảo vệ chất lượng nguồn nước, phòng chống suy thối, cạn kiệt ô nhiễm tài nguyên nước Tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hợp lý, không gây ô nhiễm nguồn nước Rà soát bổ sung điểm quan trắc chất lượng nước phục vụ theo nhu cầu sản xuất sinh hoạt vùng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, đặc biệt quy hoạch thủy lợi, cấp nước, giao thông thủy, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải sở khả thực tế nguồn nước xu biến đổi nguồn nước tương lai [4] Kết luận Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày diễn biến phức tạp tài nguyên nước cốt lõi phải xem nước ngọt, nước mặn, nước lợ tài nguyên Việc thỏa thuận hợp tác quản lý nước vùng TGLX địa phương vừa quản lý tốt nguồn nước, bảo vệ môi trường, vừa đáp ứng đa mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững vùng sản xuất trọng điểm [3] Các địa phương nằm vùng TGLX có liên quan chặt chẽ với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc biệt nguồn nước Nếu địa phương phát triển riêng lẻ, sử dụng nguồn nước tự phát khơng đem lại hiệu cao Do đó, việc liên kết giúp giải vấn đề chung, vượt ranh giới hành tỉnh Ngồi ra, liên kết vùng giúp phân cơng vai trò địa phương quản lý, sử dụng nguồn nước cách hiệu hơn, giúp bố trí khơng gian phát triển sản xuất hợp lý, hài hòa cho tồn vùng 497 Để làm điều này, cần có phối hợp tồn diện nhiều mặt, giải pháp kỹ thuật, kế hoạch quản lý nước tính tổng thể Cần quan trắc bảo vệ chất lượng nước, có chế quản lý cho tồn vùng TGLX để giúp người sử dụng nước Phải có điều phối nước đến vùng khan nước để tạo cân nước địa phương vùng./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thế Định (2017) Xâm nhập mặn vùng Tứ giác Long Xuyên bối cảnh biến đổi khí hậu đề xuất số giải pháp Kỷ yếu Hội thảo “Những thách thức cho phát triển bền vững Đồng sông Cửu Long” Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn NXB Đại học Quốc gia TPHCM Báo cáo Hội thảo “Quy hoạch thủy lợi Đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn TP.HCM 23/9/2010 Báo cáo hội thảo “Liên kết tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên - thách thức tầm nhìn” An Giang 16/5/2017 Báo cáo Hội thảo “Tài nguyên nước thực trạng-thách thức định hướng quản lý, sử dụng tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững Đồng sông Cửu Long” Bộ Tài nguyên Môi trường Cần Thơ 26/9/2017 Bài báo “Phát triển bền vững vùng Tứ giác Long Xuyên” Đăng ngày 28/10/2017 website: https://laodong.vn/trang-dbscl/phat-trien-ben-vungvung-tu-giac-long-xuyen-572468.ldo Bài báo “Phát triển đa mục tiêu Tứ giác Long Xuyên” Đăng ngày 19/2/2018 website: http://baocantho.com.vn/phat-trien-da-muc-tieu-tu-giaclong-xuyen-a95349.html Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 26-4-2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 498 ... khó khăn quản lý, chia sẻ nguồn nước TGLX TGLX đánh giá vùng cung cấp nguồn nước phong phú từ sông Mêkông, nhiên, nguồn nước sông Mêkông chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn mưa lưu... để quản lý tổng hợptrên tồn vùng [4] Hình Hệ thống đập thủy điện sông Mêkông [4] Giải pháp quản lý, chia sẻ nguồn nước vùng TGLX 4.1 Giải pháp cơng trình Hiện nay, hệ thống cơng trình quản lý nước. .. biến phức tạp tài nguyên nước cốt lõi phải xem nước ngọt, nước mặn, nước lợ tài nguyên Việc thỏa thuận hợp tác quản lý nước vùng TGLX địa phương vừa quản lý tốt nguồn nước, bảo vệ môi trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên kết vùng trong quản lý và chia sẻ nguồn nước ở vùng Tứ Giác Long Xuyên, Liên kết vùng trong quản lý và chia sẻ nguồn nước ở vùng Tứ Giác Long Xuyên

Từ khóa liên quan