giáo án GDCD 8 phát triển năng lực học sinh soạn theo 5 hoạt động

29 51 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2020, 17:46

Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT – BÀI 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI I Mục tiêu cần đạt: Về kiến thức: - Hiểu lẽ phải, tôn trọng lẽ phải - Nếu số biểu tôn trọng lẽ phỉa - Phân biệt hành vi tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải - Hiểu ý nghĩa tôn trọng lẽ phải Về kỹ năng: - Biết suy nghĩ hành động theo lẽ phải Về thái độ: - Có ý thức tơn trọng lẽ phải ủng hộ người làm theo lẽ phải - Không đồng tình với hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí dân tộc Năng lực - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác, lực tư duy, lực ngôn ngữ II Chuẩn bị 1- Thầy: SGK, SGV, tư liệu tham khảo - Phiếu học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Mô tả phương pháp kĩ thuật thực chuỗi hoạt động học Tên hoạt động Phương pháp thực A Hoạt động khởi động - Dạy học nêu vấn đề Kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt câu hỏi B Hoạt động hình thành - Dạy học theo nhóm kiến thức - Dạy học nêu vấn đề giải vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp …… C Hoạt động luyện tập - Dạy học nêu vấn đề giải vấn đề - Dạy học theo nhóm cặp đôi D Hoạt động vận dụng - Dạy học nêu vấn đề giải vấn đề - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật học tập hợp tác - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật học tập hợp tác - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật đặt câu hỏi … E Hoạt động tìm tòi, - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi mở rộng vấn đề …… - Dự án Tổ chức hoạt động: Hoạt động 1: Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS học tập, tạo tò mò cần thiết tiết học Trang Phương thức thực hiện: Hoạt động chung Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng 4.Phương án kiểm tra đánh giá : Học sinh tự đánh giá Hs đánh giá lẫn GV đánh giá 5.Tiến trình hoạt động: *Chuyển giao nhiệm vụ - GV viết lên bảng phụ câu tục ngữ: Nói phải củ cải nghe ? Em hiểu câu tục ngữ nào? ? Theo em câu tục ngữ khuyên nhủ điều ? * Thực nhiệm vụ -Học sinh suy nghĩ * Báo cáo kết * Đánh giá kết Gv nhận xét chốt: nói lẽ phải, điều đắn người công nhận ửng hộ Nếu sống hàng ngày, người biết cư sử đắn, tôn trọng lẽ phải, thức tốt quy định chung cộng đồng xã hội trở lên tốt đẹp lành mạnh Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu mục Đặt vấn đề I.Đặt vấn đề Mục tiêu: Hs biết phân biệt lẽ phải, làm theo lẽ phải phê phán sai trái truyện tình 2.Phương thức thực hiện: Cá nhân nghiên cứu Sgk, giải vấn đề, Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra đánh giá - Học sinh tự đánh giá - HS đánh giá lẫn GV đánh giá Tiến trình hoạt động GV: Chuyển giao nhiệm vụ GV: Cho hs quan sát máy chiếu mục Trang Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt 123 ? Đọc câu chuyện tình mục ĐVĐ Nhận xét việc làm quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ? Theo em trường hợp hành động coi đắn, phù hợp? Vì ? Gv nhận xét: ….Xung quanh chóng ta có nhiều hành vi tơn trọng lẽ phải song có nhiểu hành vi không tôn trọng lẽ phải, cần phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải, biết bày tỏ thái độ đồng tình, ủng hộ bảo vệ chân lý, lẽ phải Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học Mục tiêu: Hs hiểu lẽ phải, tôn trọng lẽ phải ý nghĩa việc tôn trọng lẽ phải Phương thức thực : Hoạt động nhóm Sản phẩm hoạt động -Phiếu học tập nhóm Phương án kiểm tra đánh giá - Học sinh tự đánh giá - HS đánh giá lẫn GV đánh giá Tiến trình hoạt động Chuyển giao nhiệm vụ - GV chia lớp thành ba nhóm - Phát phiếu học tập ghi ba câu hỏi Em hiểu lẽ phải? Tôn trọng lẽ phải? Tìm biểu hành vi tôn trọng lẽ phải? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa xã hội ? * Học sinh tiếp nhận Trang Hoạt động GV HS * Thực nhiệm vụ * Báo cáo kết - Các nhóm báo cáo * Đánh giá kết GV nhận xét chốt kiến thức ghi bảng Hoạt động : Luyện tập Mục tiêu: giúp hs củng cố lại kiến thức học Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập Phương án kiểm tra, đánh giá: - Học sinh tự đánh giá - Học sinh đánh giá lẫn - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động *Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên yêu cầu hs: ? làm tập a,b SGK vào phiếu học tập Nội dung cần đạt II Nội dung học Lẽ phải, tôn trọng lẽ phải - Lẽ phải: điều đắn phù hợp với đạo lý lợi ích xã hội - Tơn trọng lẽ phải: + bảo về, công nhận, tuần theo ủng hộ điều đắn, + biết điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực, + khơng chấp nhận không làm điều sai trái Biểu - chấp hành tốt nội quy nơi sống làm việc học tập Ý nghĩa - Tôn trọng lẽ phải giúp người có cách cư xử phù hợp - Lam lành mạnh mối quan hệ xã hội, thức đẩy xã hội phát triển III Bài tập Bài tập 1.(4) Trả lời Em lựa chọn cách giải quyết: (c) Lắng nghe ý kiến bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến hợp lý theo Bởi vì: bạn có ý kiến em lắng nghe tức em tôn trọng ý kiến bạn, lắng nghe ý kiến bạn sở em phân tích, đánh giá xem ý kiến bạn hợp lý hay chưa hợp lý, sau em đưa ý kiến mình, ý kiến bạn em phải bảo vệ ý kiên tức em tơn trọng lẽ phải Nếu ý kiến bạn chưa em phải thuyết phục Trang Hoạt động GV HS - Học sinh tiếp nhận… *Học sinh thực nhiệm vụ - Học sinh làm việc cá nhân - Giáo viên quan sát hs làm gợi ý gải khó khăn Hs yếu - Dự kiến sản phẩm: Bài a: Bài b Bài c *Báo cáo kết quả: - Gv gọi bạn học sinh làm chưa đc hoàn thiện lên bảng dán kết làm tập *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức ghi bảng Nội dung cần đạt bạn người thấy sai để tôn trọng ý kiến Nếu người bạn thân em mắc khuyết điểm, em lựa chọn phương án Trả lời Em lựa chọn phương án (c) Chỉ rõ sai cho bạn khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn khơng mắc khuyết điểm Bởi vì: Nếu bạn thân mắc khuyết điểm em rõ sai bạn, khuyên bạn nhận sai để khắc phục sửa chữa lần sau bạn không mắc khuyết điểm nữa, em hành động đúng, khơng bao che dung túng thiếu sót bạn, em giúp đỡ bạn cách chân tình thẳng thắn, em tơn trọng lẽ phải, giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ hành vi theo hướng tích cực 3( 5-sgk) Trả lời Theo em, hành vi (a), (c), (e) biểu tôn trọng lẽ phải Hãy kể vài ví dụ việc tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phái mà em biết Trả lời Em kể vài việc tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải mà em nghe từ bố mẹ, hay đọc từ trọng sách báo Em sưu tầm số câu ca dao, tục ngữ, danh ngơn nói tơn trọng lẽ phải Trang Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Trả lời - Thật vàng, khơng sợ lửa - Nói phải củ cải nghe Danh ngơn “Điều khơng rõ ràng khơng nên thừa nhận" Theo em, học sinh cần phải làm để trở thành người biết tơn trọng lẽ phải ? Trả lời Phải có thói quen biết tự kiểm tra hành vi để rèn luyện thân trở thành người biết tôn trọng lẽ phải Phải phân biệt hành vi thể tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải sống ngày Học tập gương người biết tôn trọng lẽ phải phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải Phải sống trung thực, thật tôn trọng người khác Chấp hành tốt nội quy nơi sống, làm việc học tập D Hoạt động vận dụng Mục tiêu: giúp hs vận dụng kiến thức học vào giải tình thực tiễn Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, nhóm, Sản phẩm hoạt động: Quan điểm lẽ phải Phương án kiểm tra, đánh giá: - Học sinh tự đánh giá - Học sinh đánh giá lẫn - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động *Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ Trang - Giáo viên yêu cầu hs :Bày tỏ ý kiến em nhận xét sau : Lẽ phải thuộc kẻ mạnh giàu có - Học sinh tiếp nhận… *Học sinh thực nhiệm vụ - Học sinh làm việc cá nhân - Giáo viên quan sát hs làm gợi ý cách bày tỏ ý kiến - Dự kiến sản phẩm o đồng tình ;Lẽ phải thuộc chân lí, nghĩa Kẻ mạnh, người giàu … phải tôn trọng lẽ phải Mọi người tôn trọng lẽ phải làm cho xã hội công tốt đẹp hơn… *Báo cáo kết quả: -Gv yêu cầu nhóm lên trình bày quan điểm *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá E Hoạt động tìm tòi mở rộng * Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức học * Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ * Phương thức hoạt động: cá nhân * Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời HS vào * Cách tiến hành: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: Sưu tầm câu chuyện câu ca dao tục ngữ kể gương tơn trọng chân lí, lẽ phải HS tiếp nhận thực nhiệm vụ: + Đọc yêu cầu + Về nhà suy nghĩ trả lời * Rút kinh nghiệm Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT – BÀI 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC I Mục tiêu cần đạt A/ Mục tiêu học: Về kiến thức: - Hs hiểu tôn trọng người khác, biểu tôn trọng người khác sống hàng ngày - Vì quan hệ xã hội người tôn trọng lẫn Trang 2.Về kĩ năng: - HS biết phân biệt hành vi thể tôn trọng người khác không tôn trọng người khác sống - Hs rèn luyện thói quen tự kiểm tra đánh giá điều chỉnh hành vi cho phù hợp Về thái độ: -Có thái độ đồng tình, ủng hộ học tập nét ững xử đẹp hành vi người biết tôn trọng người khác, đồng thời phê phán biểu hành vi thiếu tôn trọng người khác Năng lực - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác, lực tư duy, lực ngôn ngữ II Chuẩn bị 1.GV: đọc tài liệu, soạn giáo án SGK, giáo án, bút da, giấy khổ lớn, phiếu học tập HS: đọc trước nhà III Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học Mô tả phương pháp kĩ thuật thực chuỗi hoạt động học Tên hoạt động Phương pháp thực Kĩ thuật dạy học A Hoạt động khởi - Dạy học nêu vấn đề - Kĩ thuật đặt câu hỏi động B Hoạt động hình - Dạy học theo nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi thành kiến thức - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật học tập hợp tác vấn đề - Thuyết trình, vấn đáp …… C Hoạt động - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi luyện tập vấn đề - Kĩ thuật học tập hợp tác - Dạy học theo nhóm - Kĩ thuật động não D Hoạt động vận - Dạy học theo nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi dụng - Đóng vai … E Hoạt động tìm - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ thuật đặt câu hỏi tòi, mở rộng vấn đề …… - Dự án THoạt động 1: Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS học tập, tạo tò mò cần thiết tiết học Phương thức thực hiện: Hoạt động chung Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng 4.Phương án kiểm tra đánh giá : Học sinh tự đánh giá Trang Hs đánh giá lẫn GV đánh giá 5.Tiến trình hoạt động: *Chuyển giao nhiệm vụ - GV viết lên bảng phụ câu ca dao Điền từ vào dấu ……… Hoàn thành câu ca dao sau ……… chẳng tiền mua ………………… mà nói cho vừa lòng ? Cha ơng ta muốn khun nhủ cháu điều qua câu ca dao trên? * Học sinh thực nhiệm vụ * Báo cáo kết Cân nhắc, suy nghĩ kỹ trước nói cho phù hợp vừa lòng, biết tơn trọng người khác * Đánh giá kết Gv : Lời nói sản phẩm ngơn ngữ đánh dấu tiến hóa văn minh người Cân nhắc, suy nghĩ trước nói cho phù hợp vừa lòng người nghe thể tôn trọng người khác Trongcuộc sống sinh hoạt học tập lao động hàng ngày có nhiều mối quan hệ với nhiều người xung quanh ta Nếu biết tôn trọng người khác nhận lại tơn trọng người khác với Vậy là… Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học Nội dung cần đạt sinh I Đặt vấn đề Hoạt động 1: Tìm hiểu mục Đặt vấn đề Mục tiêu: Hs biết phân biệt nhận xét hành vi tôn trọng thiếu tôn trọng người khác , học tập làm theo gương tốt 2.Phương thức thực hiện: Cá nhân nghiên cứu Sgk, giải vấn đề, Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra đánh giá - Học sinh tự đánh giá - HS đánh giá lẫn GV đánh giá Tiến trình hoạt động GV: Chuyển giao nhiệm vụ Trang GV: Cho hs quan sát máy chiếu mục 123 ? Đọc câu chuyện cấc tình mục ĐVĐ Nhận xétcách xử sự, thái độ việc làm bạn trường hợp trên? Theo em hành vi hành vi đáng để học tập hành vi đáng để phê phán? Vì sao? * Học sinh tiếp nhận * Thực nhiệm vụ - Các nhóm báo cáo * Đánh giá kết Gv nhận xét kết luận: Chúng ta phải biết lắng nghe ý kiến người khác, kính trọng người trên, biết nhường nhịn, khơng chê bai chế diễu người khác Khi họ khác hình thức sở thích, phải biết cư xử có văn hóa mực, tơn trọng người khác tơn trọng Biết đấu tranh phê phán việc làm sai trái Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung II Nội dung học học Mục tiêu: Hs hiểu tôn trọng người khác, ý nghĩa cách rèn luyện đức tính tơn trọng người khác , cách rèn luyện tính tơn trọng người khác Phương thức thực hiện: Hoạt động nhóm Sản phẩm hoạt động -Phiếu học tập nhóm Phương án kiểm tra đánh giá - Học sinh tự đánh giá - HS đánh giá lẫn GV đánh giá Tiến trình hoạt động Trang 10 III Tổ chức dạy học Mô tả phương pháp thực chuỗi hoạt động học học kĩ thuật dạy học thực hoạt động a HĐ khởi động: - Phương pháp: Đàm thoại, nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi b HĐ hình thành kiến thức * HĐ1: Tìm hiểu tình thể liêm khiết - Phương pháp: Thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi * HĐ 2: liên hệ thực tế tìm biểu liêm khiết sống - Phương pháp: thảo luận nhóm cặp đơi - Kĩ thuật: kĩ thuật đặt câu hỏi * HĐ : Tìm hiểu nội dung học : khái niệm ý nghĩa liêm khiết - Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp đơi), nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Kĩ thuật khăn phủ bàn, chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi c HĐ luyện tập: - Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi d HĐ vận dụng : - Phương pháp : Đàm thoại, nêu giải vấn đề - Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi e HĐ tìm tòi, sáng tạo : - Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề - Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi A Hoạt động Khởi động * Mục tiêu: - Kích thích HS tự tìm hiểu vấn đề liêm khiết tầm quan trọng phẩm chất đạo đức Phương thức thực hiện: - Hoạt động cộng đồng Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh đánh giá - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động: *Chuyển giao nhiệm vụ Trang 15 - GV: Treo bảng phụ: 1.“Đói cho sạch, rách cho thơm” “Bần tiện bất dâm Phú quý bất di Uy vũ bất khuất » ? HS đọc câu nói ? Ý nghĩa câu nói gì? ? Em rút học từ câu nói đó? *Thực nhiệm vụ - Học sinh: Trao đổi - Giáo viên: quan sát - Dự kiến sản phẩm: Giữ phẩm chất sáng, không bị hoàn cảnh làm cho ảnh hưởng… *Báo cáo kết *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu học … ->Giáo viên nêu mục tiêu học… Từ xa đến ông cha ta coi trọng đề cao vấn để danh dự nhân phẩm người Dù hoàn cảnh không thay đổi phải giữ cho thản tâm hồn B Hình thành kiến thức - Mục tiêu: + HS hiểu vấn đề xảy thực tế nội dung học + NL: Tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác + PPDH/ KTDH: Giải vấn đề, thảo luận, giao tiếp sáng tạo - Cách tiến hành Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt I Đặt vấn đề Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề Mục tiêu: HS hiểu 1- Nhận xét tình vấn đề liêm khiết số - Bà Mari Quy-ri khơng vụ lợi, tham tình cụ thể lam sống có trách nhiệm với gia đình Phương thức thực hiện: xã hội - Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn - Hành động Dương Chấn thể - Hoạt động chung lớp đức tính cao, vô tư không vụ lợi Sản phẩm hoạt động Trang 16 - Phiếu học tập cá nhân - Bác Hồ người Việt Nam - Phiếu học tập nhóm liêm khiết Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh tự đánh giá - Học sinh đánh giá lẫn - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động *Chuyển giao nhiệm vụ GV : Gọi học sinh có giọng đọc tốt đọc mẩu chuyện phần đặt vấn đề GV : tổ chức HS thảo luận nhóm Chia lớp thành nhóm TL câu hỏi sau : Câu Bà Mari Quy-ri có việc làm gì? Hành động thể đức tính gì? Câu Hãy nêu hành động Dương Chấn Những hành động thể đức tính gì? Câu Hành động Bác Hồ đánh ? Câu Em có suy nghĩ cách xử ? Theo em cách xử có điểm giống ? Vì sao? *Thực nhiệm vụ - Học sinh làm việc nhóm - Giáo viên quan sát - Dự kiến sản phẩm + Câu 1: Bà Mari Quy-ri chồng có đóng góp cho giới sản phẩm có giá trị khồ học kinh tế - Khơng giữ quyền sáng chế cho ,sẵn sàng sống túng thiếu - Bà gửi biết tài sản cho trẻ mồ cơi - Khơng nhận q tổng thơng - Bà khơng vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình xã hội + Câu 2: - Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu Trang 17 - Ơng nói tiến cử người làm việc tốt khơng cần vàng - Đức tính cao, vơ tư không vụ lợi + Câu 3: - Cụ sống người Việt 2- Bài học Nam bình thường - Những cách xử - Khước từ nhà cửa, quân phục ,huân gương sáng để học tập noi huy chương theo - Cụ người Việt Nam - Những cách xử nói nên lối sống liêm khiết cao, không vụ lợi, không hám +Câu 4: danh, làm việc vơ tư có trách nhiệm, *Báo cáo kết khơng đòi hỏi vật chất *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức GV nhận xét, bổ sung Hoạt động : liên hệ thực tế tìm biểu liêm khiết sống Mục tiêu: HS biết liên hệ thực tế, tìm biểu liêm khiết cs Phương thức thực hiện: - Hoạt động nhóm cặp đơi Sản phẩm hoạt động - kết phiếu HT HS Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh tự đánh giá - Học sinh đánh giá lẫn - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động *Chuyển giao nhiệm vụ GV tổ chức học sinh liên hệ thực tế tìm hiểu gương liêm khiết GV sử dụng phiếu có in câu hỏi trước Câu Việc học tập đức tính liêm khiết có phù hợp cần thiết khơng ? Có ý nghĩa khơng ? Câu Nêu hành vi biểu lối sống liêm khiết sống hành ngày Câu Nêu hành vi tráI với đức tính liêm khiết - Học sinh tiếp nhận… *Thực nhiệm vụ - Học sinh: Thảo luận - Giáo viên: Quan sát, giúp đỡ - Dự kiến sản phẩm + Việc học tập làm cho sống tốt đẹp nên cần thiết có ý nghĩa Trang 18 + Làm giàu tài năng, sức lực - Kiên trì học tập, vươn lên sức lực - Trưởng thơn làm việc tận tuỵ khơng đòi hỏi vật chất - Lớp trưởng vất vả với phong trào lớp khơng đòi hỏi quyền lợi riêng - ông B bỏ vốn xây dựng công ty giảI công ăn việc làm cho người + Làm giàu tham ơ, móc ngoặc *Báo cáo kết *Đánh giá kết Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động : Tìm hiểu Nội dung II Nội dung học: học Liêm khiết Mục tiêu: HS hiểu liêm khiết, ý nghĩa cách rèn luyện Phương thức thực hiện: - Hoạt động cặp đôi - Hoạt động chung lớp Sản phẩm hoạt động - Phiếu học tập cá nhân - Phiếu học tập nhóm Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh tự đánh giá - Là phẩm chất đạo đức người - Học sinh đánh giá lẫn thể lối sống không hám - Giáo viên đánh giá danh, hám lợi, khơng bận tâm với Tiến trình hoạt động toan tính nhỏ nhen ích kỷ *Chuyển giao nhiệm vụ Biểu hiện: - Giáo viên yêu cầu Không tham lam; không tham ô tiền ? Em hiểu liêm khiết? Biểu bạc, tài sản chung; không nhận hối lộ; Liêm khiết cs? không sử dụng tiền bạc, tài sản chung ? ý nghĩa đức tính liêm khiết? vào mục đích cá nhân; khơng lợi dụng - Học sinh tiếp nhận… chức quyền để mu lợi cho thân *Thực nhiệm vụ 3.ý nghĩa - Học sinh: Thảo luận - Sống liêm khiết giúp người - Giáo viên: Quan sát, giúp đỡ thản, ngời quý trọng, tin cậy, - Dự kiến sản phẩm góp phần làm cho xã hội tốt đẹp *Báo cáo kết Cách rèn luyện *Đánh giá kết - Đồng tình ủng hộ, quý trọng người - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá liêm khiết - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Phê phán hành vi thiếu liem khiết ->Giáo viên chốt kiến thức ghi - Thường xuyên rèn luyện để có thói bảng quen sống liêm khiết C Hoạt động luyện tập III Bài tập Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng Bài tập cố biết kiến thức - Đáp án: Các hành vi liêm khiết Trang 19 Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt học - Hình thành lực tự học, giải vấn đề, giao tiếp, sáng tạo Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm Sản phẩm hoạt động: HS Phương án kiểm tra, đánh giá: Tiến trình hoạt động (lần lượt thực tập SGK *Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ Những hành vi thể liêm khiết? 1,3,5 - Hành vi không liêm khiết 2,4 Bài tập Đáp án: khơng đồng tình với tất ý kiến D Hoạt động vận dụng Mục tiêu: Tạo hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ có vào tình thực tiễn Hình thành lực tự học, giải vấn đề Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng Sản phẩm hoạt động: HS Phương án kiểm tra, đánh giá: Tiến trình hoạt động *Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên… ? Kể câu chuyện vài tình cs thể liêm khiết mà em biết ? - Học sinh tiếp nhận * Thực nhiệm vụ - Học sinh :cá nhân - Giáo viên: Quan sát - Dự kiến sản phẩm *Báo cáo kết quả: Phiếu học tập *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức E Hoạt động tìm tòi, mở rộng * Mục tiêu HS nâng cao khả đánh giá, nhận xét việc làm thể liêm khiết Hình thành NL đánh giá, NL tư phê phán * Cách tiến hành - Sưu tầm ca dao, tục ngữ, mẩu chuyện nói liêm khiết VII Rút kinh nghiệm Trang 20 Ngày soạn: TIẾT – BÀI 4: GIỮA CHỮ TÍN Ngày dạy: I Mục tiêu cần đạt: Về kiến thức: - Thế giữ chữ tín - Những biểu khác giữ chữ tín sống hàng ngày - ý nghĩa giữ chữ tín Về kĩ năng: - Biết phân biệt biểu hành vi biết giữ chữ tín khơng giữ chữ tín - Biết giữ chữ tín với ngời công việc hàng ngày Về thái độ: Có ý thức giữ chữ tín Các kỹ lực: - Kĩ giải vấn đề, định tình liên quan đến phẩm chất giữ chữ tín - Kĩ xác định giá trị; trình bày suy nghĩ, ý tưởng vầ phẩm chất giữ chữ tín - Kĩ t phê phán biểu giữ chữ tín khơng giữ chữ tín II Chuẩn bị GV: - Sách học sinh, sách giáo khoa môn GDCD, lớp - Giấy khổ rộng, bút dạ, - Trường hợp, tình liên quan đến nội dung học - Chuẩn bị học sinh: HS đọc, tìm hiểu trước học III Tổ chức dạy học Mô tả phương pháp thực chuỗi hoạt động học học kĩ thuật dạy học thực hoạt động a HĐ khởi động: - Phương pháp: Đàm thoại, nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi b HĐ hình thành kiến thức * HĐ1: Tìm hiểu Đặt vấn đề - Phương pháp: Dự án Trang 21 - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi * HĐ : Tìm hiểu nội dung học - Khái niệm, ý nghĩa cách rèn luyện việc giữ chữ tín - Phương pháp: Đàm thoại, dạy học nhóm, nêu giải vấn đề - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, chia nhóm c HĐ luyện tập: - Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi d HĐ vận dụng : - Phương pháp : Đàm thoại, nêu giải vấn đề - Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi e HĐ tìm tòi, sáng tạo : - Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề - Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi A Khởi động Mục tiêu: - Kích thích HS tự tìm hiểu vấn đề liên quan đến việc giữ chữ tín - Hình thành lực tư phê phán, xử lí tình thực tiễn, lực trách nhiệm cơng dân Phương thức thực hiện: - Hoạt động cộng đồng Sản phẩm hoạt động - Trình bày miệng Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh đánh giá - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động: A Hoạt động khởi động: *Chuyển giao nhiệm vụ GV: Nêu tình Hùng học sinh lớp 8A , nhiều lần Hùng thầy giáo gọi lên bảng song Hùng đểu không thuộc Cứ lần , Hùng hứa lần sau không tái phạm Nhưng hôm Hùng không thuộc Thầy giáo lớp thất vọng Hùng Em có nhận xét hành vi Hùng ? Hành vi Hùng có tác hại gì? *Báo cáo kết *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu học ->Giáo viên nêu mục tiêu học B HĐ hình thành kiến thức Trang 22 - Mục tiêu: + HS hiểu vấn đề xảy thực tế nội dung học + NL: Tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác + PPDH/ KTDH: Giải vấn đề, thảo luận, giao tiếp sáng tạo - Cách tiến hành Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động : Tìm hiểu phần đặt vấn đề I Đặt vấn đề Mục tiêu: HS hiểu vấn đề việc biết giữ lời hứa, trách nhiệm với việc làm mình-> Giữ chữ tín Phương thức thực hiện: - Hoạt động nhóm - Hoạt động chung lớp Sản phẩm hoạt động - Phiếu học tập cá nhân - Phiếu học tập nhóm Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh tự đánh giá - Học sinh đánh giá lẫn - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động *Chuyển giao nhiệm vụ GV: cho học sinh đọc kỹ mục đặt vấn đề SGK Tổ chức lớp thành nhóm thảo luận nội dung sau: Câu Tìm hiểu việc làm Nhạc Chính Tử? Vì Nhạc Chính Tử làm vây? Câu Một em bé nhờ Bác điều gì? Bác làm Bác làm vây? Câu Người sản xuất, kinh doanh hàng hố phải làm tốt việc người tiêu dùng ? Vì ? Ký kết hợp đồng phải làm điều ? Vì khơng làm tráI quy định kí kết ? Câu Theo em công việc, biểu đợc người tin cậy tín nhiệm ? - Học sinh tiếp nhận… *Thực nhiệm vụ - Học sinh… Trang 23 Hoạt động GV HS - Giáo viên… - Dự kiến sản phẩm Nhóm - Nước Lỗ phải cống nạp đỉnh cho nước Tề Vua Tề tin người mang Nhạc Chính Tử - Nhưng Nhạc Chính Tử khơng chiụ đưa sang đỉnh giả - Nếu ơng làm vua Tề lòng tin với ơng Nhóm - Em bé Pác Bó nhờ Bác mua cho vòng bạc Bác hứa giữ lời hứa - Bác làm Bác người trọng chữ tín Nhóm - Đảm bảo mẫu mã, chất lượng ,giá thành sản phẩm , thái độ……… khơng lòng tin với khách hàng - Phải thực cam kết không ảnh hưởng đến kinh tế, thời gian, uy tín… đặc biệt lòng tin Nhóm - Làm việc cẩn thận, chu đáo, làm tròn trách nhiệm , trung thực * Làm qua loa đại khái, gian dối không tin cậy, tín nhiệm khơng biết tơn trọng , khơng biết giữ chữ tín * Làm qua loa đại khái, gian dối khơng tin cậy, tín nhiệm khơng biết tơn trọng nhau, khơng biết giữ chữ tín *Báo cáo kết *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức ghi bảng Hoạt động : tổ chức học sinh liên hệ , tìm hiểu biểu hành vi giữ chữ tín Câu Muốn giữ lòng tin người cần làm gì? Câu Có ý kiến cho rằng: giữ chữ tín Nội dung cần đạt * Bài học : Chúng ta phải biết giữ chữ tín, giữ lời hứa, có trách nhiệm với việc làm Giữ chữ tín đợc người tin yêu quý trọng Trang 24 Hoạt động GV HS giữ lời hứa Em cho biết ý kiến giải thích ? Câu Tìm ví dụ thực tế khơng giữ lời hứa nhng không giữ chữ tín Câu GV dùng bảng phụ: em tìm biểu giữ chữ tín khơng giữ chữ tín sống hàng ngày Hàng ngày Gia đình Nhà trường Xã hội Nội dung cần đạt - Làm tốt công việc giao , giữ lời hứa, hẹn , lời nói đơi với việc làm , không gian dối - Giữ lời hứa quan trọng , song bên cạnh biểu kết công việc , chất lượng sản phẩm , tin cậy - Bạn A hứa chơi với B vào chủ nhật , không may hôm bố bạn B bị ốm nên bạn khơng Giữ chữ tín Khơng giữ chữ tín …………… Hoạt động GV HS Hoạt động : Tìm hiểu nội dung học Mục tiêu: HS hiểu khái niệm, ý nghĩa, cách rèn luyện việc giữ chữ tín Phương thức thực hiện: - Hoạt động nhóm - Hoạt động chung lớp Sản phẩm hoạt động - Phiếu học tập cá nhân - Phiếu học tập nhóm Phương án kiểm tra, đánh giá - Học sinh tự đánh giá - Học sinh đánh giá lẫn - Giáo viên đánh giá Tiến trình hoạt động *Chuyển giao nhiệm vụ ? Thế giữ chữ tín? ? ý nghĩa việc giữ chữ tín ? Nội dung cần đạt II Nội dung học Giữ chữ tín - Coi trọng lòng tin người khác mình, biết trọng lời hứa biết tin tưởng ý nghĩa việc giữ chữ tín - Được ngời tin cậy, tín nhiệm, tin u Giúp ngời đồn kết hợp tác Cách rèn luyện - Làm tốt nghĩa vụ - Hòan thành nhiệm vụ - Giữ lời hứa, hẹn - Giữ lòng tin Trang 25 Hoạt động GV HS ? Cách rèn luyện giữ chữ tín ? - Học sinh tiếp nhận… *Thực nhiệm vụ - Học sinh… - Giáo viên… - Dự kiến sản phẩm *Báo cáo kết *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức ghi bảng - Em giải thích câu : “ Người hẹn nên Người chín hẹn qn mười” “ Bảy lần từ chối lần thất hứa” C.Hoạt động luyện tập Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng cố biết kiến thức học - Hình thành lực tự học, giải vấn đề, giao tiếp, sáng tạo Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm Sản phẩm hoạt động: HS Phương án kiểm tra, đánh giá: Tiến trình hoạt động (lần lượt thực tập 3…) *Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên - Học sinh tiếp nhận * Thực nhiệm vụ - Học sinh :Thảo luận - Giáo viên: Quan sát - Dự kiến sản phẩm *Báo cáo kết quả: Phiếu học tập *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức GV kết luận: Tín giữ lòng tin người Làm cho người tin tưởng đức độ, lời nói, vịêc làm mình.Tín phải Nội dung cần đạt III Bài tập Bài tập - Đáp án đúng: b giữ chữ tín hồn cảnh khách quan - a,c,d,đ khơng giữ chữ tín Bài tập - Làm việc cẩu thả - Nói hay làm dở - Để bổ mẹ, anh chị nhắc nhở nhiểu -Thờng xuyên vi phạm kỷ luật nhà trường - Mắc lỗi nhiều lần không sửa chữa - Nhiều lần không học - Nghỉ học hứa chép song không thuộc - Học sinh tự bày tỏ quan điểm Đây biểu hành vi giữ chữ tín Bài tập Sắm vai Chuyện xảy nhà Hằng: Mai đến rủ Hằng sinh nhật Hằng khơng đi, vờ hứa phải đón em vào Trang 26 Hoạt động GV HS thể sống cá nhân, gia đình xã hội Chúng ta phải biết lên án kẻ khơng biết trọng nhân nghĩa, ăn gian nói dối, làm trái đạo li Nội dung cần đạt D Hoạt động vận dụng Mục tiêu: Tạo hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ có vào tình thực tiễn Hình thành lực tự học, giải vấn đề, thông tin truyền thông Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng Sản phẩm hoạt động: HS Phương án kiểm tra, đánh giá: Tiến trình hoạt động *Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên… ? Kể câu chuyện tình cs thể việc giữ chữ tín? - Học sinh tiếp nhận * Thực nhiệm vụ - Học sinh :cá nhân - Giáo viên: Quan sát - Dự kiến sản phẩm *Báo cáo kết quả: Phiếu học tập *Đánh giá kết - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên chốt kiến thức E Hoạt động tìm tòi, mở rộng * Mục tiêu HS nâng cao khả đánh giá, nhận xét giữ chữ tín Hình thành NL đánh giá, NL tư phê phán * Cách tiến hành GV chuyển giao nhiệm vụ: - Sưu tầm mẩu chuyện, câu danh ngơn nói việc v\giữ chữ tín * Rút kinh nghiệm Trang 27 Thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có trọn đủ năm Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… Trang 28 Trang 29 ... 3: LI M KHIẾT I M c tiêu cần đạt Về kiến thức: - Hiểu li m khiết; - Nêu số biểu li m khiết - Hiểu ý nghĩa li m khiết Về kĩ năng: - Phân biệt hành vi li m khiết với tham lam, l m giàu bất - Biết... Hồ đánh ? Câu Em có suy nghĩ cách xử ? Theo em cách xử có đi m giống ? Vì sao? *Thực nhi m vụ - Học sinh l m việc nh m - Giáo viên quan sát - Dự kiến sản ph m + Câu 1: Bà Mari Quy-ri chồng có đóng... đề - Kĩ thuật học tập hợp tác - Dạy học theo nh m - Kĩ thuật động não D Hoạt động vận - Dạy học theo nh m - Kĩ thuật đặt câu hỏi dụng - Đóng vai … E Hoạt động t m - Dạy học nêu vấn đề giải - Kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án GDCD 8 phát triển năng lực học sinh soạn theo 5 hoạt động, giáo án GDCD 8 phát triển năng lực học sinh soạn theo 5 hoạt động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn