Tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán tất cả các tỉnh trong cả nước 2018

105 155 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2019, 18:39

Một tài liệu được soạn thảo công phu, tổng hợp hầu như tất cả đề vào 10 môn toán các tỉnh (trừ một số tỉnh không tổ chức thi tuyển năm 2018. Tài liệu hơn 80 trang, soạn word, bạn tùy ý sửa chữa hay trích dẫn. Đặc biệt các thầy cô dạy luyện thi hay các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi vào 10. Xin chân thành cảm ơn. Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ĐỀ SỐ AN GIANG Bài (3,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau a 3x − x = + b  x + y = 101   − x + y = −1 c x + x + = y = 0,5 x Bài (2,0 điểm) Cho hàm số có đồ thị parabol (P) a Vẽ đồ thị (P) hàm số cho ( d ) : y = ax + b, b Xác định hệ số a, b đường thẳng biết (d) cắt trục hồnh điểm có hồnh độ (d) cắt (P) điểm có hồnh độ Chứng tỏ (P) (d) tiếp xúc x − x + m = 0,( m Bài (1,5 điểm) Cho phương trình bậc hai a Tìm m để phương trình có nghiệm tham số) −2 Tính nghiệm lại ứng với m vừa tìm x12 + x22 − x1 x2 x1 , x2 b Gọi hai nghiệm phương trình cho Tìm giá trị nhỏ Bài (2,5 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O Gọi M, N, P trung điểm AB, BC, CA a Chứng minh tứ giác BMON nội tiếp đường tròn b Kéo AN cắt đường tròn (O) G khác A Chứng minh c BN cắt cung nhỏ » BG ON = NG đường tròn (O) điểm F Tính số đo góc Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Toán · OFP Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 Bài (1,0 điểm) Cầu vòm dạng cầu đẹp hình dáng cầu uốn lượn theo cung tròn tạo hài hòa thiết kế cảnh quan, đặc biệt khu đô thị có dòng sơng chảy qua, tạo điểm nhấn cơng trình giao thơng đại Một cầu vòm thiết kế hình vẽ bên, ¼ AMB vòm cầu cung tròn Độ dài đoạn AB 30m, khoảng cách từ vị trí cao vòm cầu so với mặt sàn đoạn MK có độ dài 5m Tính chiều dài vòm cầu ĐỀ SỐ BÀ RỊA VŨNG TÀU Bài (2,5 điểm) a Giải phương trình b Giải hệ phương trình x + x − = x − y =  2 x + y = P = 16 − + 12 c Rút gọn biểu thức ( P ) : y = 2x2 Bài (1,5 điểm) Cho parabol ( d ) : y = 2x + m đường thẳng (m tham số) a Vẽ parabol (P) b Với giá trị m (P) (d) có điểm chung Tìm tọa độ điểm chung Bài (1,5 điểm) a Hai tơ khởi hành lúc từ thành phố A đến thành phố B cách 450km với vận tốc không đổi Vận tốc xe thứ lớn vận tốc xe thứ hai 10km/h nên xe thứ đến thành phố B trước xe thứ hai 1,5 Tính vận tốc xe Tuyển tập đề thi vào 10 môn Toán Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 x − mx − = 0, b Cho phương trình m tham số Tìm tất giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 − x2 = x1 < x2 x1 , x2 thỏa ( O; R ) Bài (3,5 điểm) Cho đường tròn điểm A bên ngồi đường tròn Kẻ cát tuyến ( O; R ) AMN không qua O (M nằm A N) Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (B C hai tiếp điểm C thuộc cung nhỏ MN) Đường thẳng BC cắt MN AO E, F Gọi I trung điểm MN a Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn b Chứng minh EB.EC = EM EN IA tia phân giác góc BIC ( O; R ) c Tia MF cắt d Giả sử AO = R ∆AMF : ∆AON điểm thứ hai D Chứng minh BC P DN Tính diện tích tam giác ABC theo R Bài (1,0 điểm) a Giải phương trình x − x + = x − b Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = Tính giá trị lớn biểu thức P = − a2 + − b2 + 3ab a+b ĐỀ SỐ BẮC GIANG A= Câu (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức ( ) 20 − + y = ( m − 1) x + 2018 Tìm tham số m để đường thẳng Câu (3,0 điểm) Giải hệ phương trình Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn có hệ số góc x + y =  2 x + y = 13 Giáo viên Lê Văn Tho Cho biểu thức SĐT 01658968434   10 − a B =  + ÷ ÷  a −1 a a − a − a +1  ( ) a −1 a , a > 0, a ≠ với x − ( m + ) x + 3m − = ( 1) , Cho phương trình a Giải phương trình (1) với x ẩn, m tham số m = −1 x1 , x2 x1 , x2 b Tìm giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt cho dài hai cạnh góc vng tam giác vng có độ dài cạnh huyền độ Câu (1,5 điểm) Bạn Linh xe đạp từ nhà đến trường với quãng đường 10km Khi từ trường nhà, cung đường ấy, lượng xe tham gia giao thông nhiều nên bạn Linh phải giảm vận tốc 2km/h so với đến trường Vì thời gian nhà nhiều thời gian đến trường 15 phút Tính vận tốc xe đạp bạn Linh từ nhà đến trường Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn Đường tròn tâm O đường kính BC cắt cạnh AB, ( M ≠ B, N ≠ C ) AC điểm M, N điểm AH BC Gọi H giao điểm BN CM, P giao Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp Chứng minh BM BA = BP.BC Trong trường hợp đặc biệt tam giác ABC cạnh 2a Tính chu vi đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMHN Từ điểm A kẻ tiếp tuyến AE AF đường tròn O đường kính BC (E, F tiếp điểm) Chứng minh ba điểm E, H, F thẳng hàng P= Câu (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức 81x + 18225 x + x + − 9x x +1 ĐỀ SỐ BẮC KẠN Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn với x > Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 Câu (3,0 điểm) a Giải phương trình b Giải phương trình 3x − = x − x + = c Giải hệ phương trình 2 x − y =   x − y = −1 d Quãng sông từ A đến B dài 60km Một ca nơ xi dòng từ A đến B ngược từ B trở A tổng cộng Tính vận tốc thực ca nơ, biết vận tốc dòng nước 4km/h Câu (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức a b  x −1  B = 2+ , ÷ x −1  x −1  với A = 20 + 45 − 80 x ≥ 0, x ≠ 1, x ≠ ( P ) : y = 2x2 Câu (1,5 điểm) a Vẽ parabol mặt phẳng tọa độ Oxy ( d ) : y = ax + b b Tìm a, b để đường thẳng M ( 0; −1) qua tiếp xúc với parabol (P) x − ( m + 1) x + 6m − = ( 1) , Câu (1,5 điểm) Cho phương trình với m tham số a Chứng minh phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt với m ( 2m − ) x1 + x22 − x2 = x1 , x2 b Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm thỏa Câu (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn Trên tia Ax lấy điểm C, từ điểm C kẻ đường thẳng cắt đường tròn cho hai điểm D E (D E không nằm nửa mặt phẳng bờ AB; D nằm C E) Từ điểm O kẻ OH vng góc với đoạn thẳng DE H a Chứng minh tứ giác AOHC nội tiếp b Chứng minh AD.CE = AC AE Tuyển tập đề thi vào 10 môn Toán Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 c Đường thẳng CO cắt tia BD, tia BE M N Chứng minh tứ giác AMBN hình bình hành ĐỀ SỐ BẠC LIÊU Câu (4 điểm) Rút gọn biểu thức a A = 45 + 20 − B= b a+2 a a−4 − a +2 a −2 a ≥ 0, a ≠ với Câu (4 điểm) a Giải hệ phương trình y= b Cho hàm số x x + y =  2 x − y = d : y = x + 2m có đồ thị (P) đường thẳng Vẽ đồ thị (P) Tìm tất giá trị m cho d cắt (P) điểm có hồnh độ −1 x + x + m + = ( 1) , m Câu (6 điểm) Cho phương trình a Giải phương trình (1) với tham số m = b Tìm điều kiện m để phương trình (1) có nghiệm x1 , x2 c Tìm tất giá trị m cho phương trình (1) có hai nghiệm x1 − x2 − + = −3 x2 x1 Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn thỏa mãn điều kiện Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 Câu (6 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB Vẽ bán kính CO vng góc với AB, M điểm cung AC (M khác A, C điểm AC), BM cắt AC H Gọi K chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB a Chứng minh tứ giác BCHK tứ giác nội tiếp b Chứng minh CA phân giác góc MCK ( P ∈ BM ) c Kẻ CP vng góc với BM ME = 2CP Chứng minh đoạn thẳng BM lấy điểm E cho BE = AM ĐỀ SỐ BẮC NINH I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu Phương trình A x − 3x − = B −3 có hai nghiệm A m = −1 C m=3 C Câu Cho tam giác ABC vuông A, A B D cm cạnh m=0 AB = 5cm D C cm 3cm m =1 Độ dài cạnh AC Câu Hình vng cạnh 1, bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vng Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn −6 ·ACB = 300 , 10cm E ( 1; ) qua điểm B Tổng hai nghiệm y = x+m−2 Câu Đường thẳng x1 + x2 x1 , x2 D Giáo viên Lê Văn Tho A SĐT 01658968434 B Câu Phương trình a=− A C x2 + x + a = a= B A a2 D với ẩn x, a tham số có nghiệm kép C a=4 D a = −4 a3 a a > 0, Câu Cho 2 rút gọn biểu thức B a ta kết C ±a D −a II Tự luận (7,0 điểm) Câu (2,5 điểm) a Giải hệ phương trình x + y =  3x − y = y = x2 y = x + b Tìm tọa độ giao điểm A, B đồ thị hàm số Gọi D, C hình chiếu vng góc A, B lên trục hồnh Tính diện tích tứ giác ABCD Câu (1,0 điểm) Nhân dịp Tết Thiếu Nhi 1/6, nhóm học sinh cần chia số lượng thành phần quà để tặng cho em nhỏ mái ấm tình thương Nếu phần quà giảm em có phần q nữa, phần q giảm em có thêm phần quà Hỏi ban đầu có phần quà phần quà có vở? Câu (2,5 điểm) Cho đường tròn đường kính AB, điểm C, D nằm đường tròn AD > AC cho C, D nằm khác phía đường thẳng AB, đồng thời Gọi điểm »AC , »AD cung nhỏ M, N; giao điểm MN với AC, AD H, I; giao điểm MD CN K a Chứng minh ·ACN = DMN · Từ suy tứ giác MCKH nội tiếp Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 b Chứng minh KH song song với AD c Tìm hệ thức liên hệ sđ »AC sđ »AD để AK song song với ND Câu 10 (1,0 điểm) a Cho số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện 2 b Tìm số nguyên dương a, b biết phương trình với x ẩn có nghiệm nguyên ĐỀ SỐ BẾN TRE Câu (2,5 điểm) a Rút gọn biểu thức A = 12 + 27 − 48 Tìm giá trị A = 4a + 6b + 3c nhỏ biểu thức a + b + c = , Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn x − 2ax − 3b = x − 2bx − 3a = Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434  x +1  B= − ÷: x +1  x −1  x −1 b Giải hệ phương trình x ≥ 0; x ≠ với  x + y = 12  3 x − y = x + x + m = ( *) ( m Câu (2,0 điểm) Cho phương trình a Giải phương trình (*) tham số) m = −3 x1 + x2 = 18 x1 , x2 b Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm thỏa mãn ( P) : y = Câu (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho parabol x đường thẳng ( d ) : y = ( 2m − 1) x + a Vẽ đồ thị (P) E ( 7;12 ) b Tìm m để đường thẳng (d) qua điểm y=2 c Đường thẳng cắt parabol (P) hai điểm A, B Tìm tọa độ hai điểm A, B tính diện tích tam giác OAB ( O; R ) Câu (3,5 điểm) Cho đường tròn có đường kính AB vng góc với dây MN H (H ( O; R ) nằm O B) Trên tia MN lấy điểm C nằm ngồi đường tròn cho đoạn thẳng AC ( O; R ) cắt đường tròn điểm K (K khác A), hai dây MN BK cắt E a Chứng minh tứ giác AHEK nội tiếp b Chứng minh CA.CK = CE.CH Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 10 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 mua từ túi trở lên ngồi túi đầu hưởng chương trình giảm trên, từ túi thứ trở giàm 20% so với giá niêm yết a Bà Tư mua túi nột giặt loại 4kg siêu thị A phải trả số tiền bao nhiêu, biết loại túi bột giặt mà bà Tư mua có giá niêm yết 150 000 đồng/túi b Siêu thị B lại có hình thức giảm giá khác cho loại túi bột giặt nêu là: Nếu mua từ túi trở lên giảm giá 15% cho túi Nếu bà Tư mua túi bột giặt bà Tư nên mua siêu thị để số tiền phải trả hơn? Biết giá niêm yết hai siêu thị 1000 C Bài (1,0 điểm) Nhiệt độ sôi nước lúc mà phụ thuộc vào độ cao nơi so với mực nước biển Chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh có độ cao xem ( x = 0m ) y = 1000 C ngang với mực nước biển nước có nhiệt độ sôi thủ đô x = 36000m La Paz Bolivia, Nam Mỹ có độ cao so với mực nước biển nhiệt độ sơi y = 870 C nước Ở độ cao khoảng vài km, người ta thấy mối liên hệ hai đại lượng y = ax + b hàm số bậc có đồ thị sau a Xác định hệ số a b b Thành phố Đà Lạt có độ cao 1500m so với mực nước biển Hỏi nhiệt độ sôi nước thành phố bao nhiêu? Bài (1,0 điểm) Năm học 2017-2018, Trường THCS Tiến Thành có ba lớp gồm 9A, 9B, 9C lớp 9A có 35 học sinh lớp 9B có 40 học sinh Tổng kết cuối năm học, lớp 9A có 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 9B có 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 9C có 20% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tồn khối có 30% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi Hỏi lớp 9C có học sinh? BC = 8cm Bài (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC E D Hai đường thẳng BD CE cắt H a Chứng minh AH vng góc với BC Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 91 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 b Gọi K trung điểm AH Chứng minh tứ giác OEKD nội tiếp c Cho · BAC = 600 Tính độ dài đoạn DE tỉ số diện tích hai tam giác AED ABC ĐỀ SỐ 59 TRÀ VINH Bài (3,0 điểm) Rút gọn biểu thức Giải hệ phương trình Giải phương trình 75 + 48 − 27 2 x − y =  x + y =  x − x + = y = −x + Bài (2,0 điểm) Cho hai hàm số y = x2 có đồ thị d (P) Vẽ d (P) hệ trục tọa độ Bằng phép tốn tìm tọa độ giao điểm d (P) x − ( m + 1) x + m − = Bài (1,0 điểm) Cho phương trình với m tham số Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt với m Tìm số ngun m để phương trình có nghiệm nguyên ( H ∈ BC ) Bài (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH HC = 6, 4cm Tính độ dài BC, AH, AB, AC BH = 3, 6cm Biết ( AB < AC ) , M Bài (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A trung điểm cạnh AC Đường tròn đường kính MC cắt BC N Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC D Chứng minh tứ giác BADC nội tiếp Chứng minh BD phân giác góc ADN BA CD kéo dài cắt P Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 92 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ĐỀ SỐ 60 TUYÊN QUANG Câu (2,0 điểm) a Giải phương trình b Giải hệ phương trình x + x − 12 = x − y =  2 x + y = ( P ) : y = 3x Câu (2,0 điểm) Cho parabol d : y = x + m −1 đường thẳng (với m tham số) a Vẽ parabol (P) b Tìm tất giá trị m để (P) cắt d điểm Câu (1,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 5m Nếu tăng chiều dài thêm 10m chiều rộng thêm 5m diện tích mảnh vườn tăng gấp đơi Tính chiều dài chiều rộng mảnh vườn Câu (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, M trung điểm cạnh AC Vẽ đường tròn ( N ≠ C) đường kính MC cắt cạnh BC N Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC (D ≠ M) D Chứng minh a Tứ giác BADC nội tiếp đường tròn Xác định tâm O đường tròn b CM CA = CN CB Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 93 Giáo viên Lê Văn Tho c SĐT 01658968434 OM = ON OC xy = 2018 Câu (1,0 điểm) Cho hai số dương x, y thỏa mãn P= Tìm giá trị nhỏ biểu thức 1009 2018 + − x y 2018 x + y ĐỀ SỐ 61 VĨNH LONG Bài (1,0 điểm) a Tính giá trị biểu thức B = 7−4 + b Rút gọn biểu thức A = 27 − 12 + 48 2− Bài (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau a x − 3x + = b x − 3x + = c x − x = d x − y =  3 x − y = ( P ) : y = x2 Bài (2,0 điểm) a Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol Vẽ đồ thị parabol (P) x − ( m − 1) x − m = ( 1) , b Cho phương trình với x ẩn, m tham số Xác định giá trị x1 ( − x2 ) + 20 ≥ ( − x2 ) x1 , x2 m để phương trình (1) có hai nghiệm Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn thỏa mãn điều kiện 94 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 Bài (1,0 điểm) Quãng đường AB dài 160km Hai xe khởi hành lúc từ A đến B Vận tốc xe thứ lớn vận tốc xe thứ hai 10km/h nên xe thứ đến B sớm xe thứ hai 48 phút Tính vận tốc xe thứ hai Bài (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Gọi M trung điểm BC AB =, AC = 4cm Biết Tính độ dài đường cao AH diện tích tam giác ABM ( AB < AC ) ( O; R ) Bài (2,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn cao AD, BE, CF tam giác ABC cắt H Gọi M trung điểm BC a Chứng minh tứ giác BFHD nội tiếp đường tròn b Biết · EBC = 300 c Chứng minh Tính số đo · EMC · · FDE = FME −1 +1 ;b = 2 a= Bài (0,5 điểm) Cho Tính a + b7 ĐỀ SỐ 62 VĨNH PHÚC I Trắc nghiệm (2,0 điểm) Câu Cho biểu thức P=a −2 a A với a < Khi P − −2 a B C y = ( m − 4) x + Câu Hàm số A m ≥ m > Tuyển tập đề thi vào 10 môn Toán D ¡, đồng biến B − 2a 2a với C 95 m < D m ≠ Các đường Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 Câu Số nghiệm hệ phương trình A x − y =  3x + y = B C vô số D AB = 3cm, BC = 2cm Câu Cho hình chữ nhật ABCD có tiếp hình chữ nhật ABCD Độ dài đường kính đường tròn ngoại 3cm A 2cm B C 4cm D 8cm II Tự luận (8,0 điểm) x − ( m + 1) x + m + = ( 1) , Câu (2,0 điểm) Cho phương trình a Giải phương trình (1) với m tham số, x ẩn số m = b Tìm tất giá trị tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ( P) : y = Câu (2,0 điểm) a Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol hoành độ điểm A, B −2 x hai điểm A, B thuộc (P) có Tìm tọa độ hai điểm A, B viết phương trình đường thẳng d qua hai b Cho mảnh vườn hình chữ nhật Biết giảm chiều rộng 3m tăng chiều dài thêm 8m 54m diện tích mảnh vườn giảm so với diện tích ban đầu, tăng chiều rộng thêm 2m giảm chiều 32m dài 4m diện tích mảnh vườn tăng ban đầu mảnh vườn so với diện tích ban đầu Tính chiều rộng chiều dài ( O; R ) Câu (3,0 điểm) Cho đường tròn điểm A cố định nằm đường tròn BC đường kính thay đổi khơng qua điểm A Đường tròn đường kính AO cắt đoạn AB, AC điểm thứ hai ( O; R ) tương ứng M, N Tia OM cắt điểm P Goi H trực tâm tam giác AOP Chứng minh a Tứ giác AMON hình chữ nhật OH PC AC b Tứ giác PHOB nội tiếp không phụ thuộc vào vị trí điểm B, C c Xác định vị trí điểm B, C cho tam giác AMN có diện tích lớn Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 96 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ( x + ) = 3x − 10 x + Câu (1,0 điểm) Giải phương trình ĐỀ SỐ 63 YÊN BÁI Câu Đồ thị hình bên đồ thị hàm số hàm số y = − x2 y = −2 x A B y = − x2 y = −4 x C D x+2 x+2 = x −3 x −3 Câu Tìm điều kiện x để đẳng thức A x > B x ≥ −2 C x ≥ −3 D x > Câu Độ dài hai cạnh tam giác 2cm 21cm Số đo độ dài cạnh thứ ba tam giác cho? A 19cm B 22cm C 23cm D 24cm a −1 < a Câu Tìm giá trị a cho A a ≥ Câu Cho số tự nhiên không chia hết cho B ≤ a < 10203x x ∈ { 0;6;9} A C a < Tìm tất chữ số x thích hợp để số cho chia hết cho mà x ∈ { 0;3;6} x ∈ { 3;6;9} B C Câu Biết phương trình a − b − c = có nghiệm B a + b − c = Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn C 97 x ∈ { 0;3;9} D ax + bx + c = ( a ≠ ) A D < a < x = Đẳng thức sau đúng? a + b + c = D a − b + c = Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 A ( −2;5 ) , B ( 1; −4 ) y = ax + b, Câu Xác định hàm số biết đồ thị hàm số qua hai điểm y = x − y = − x − A y = −3x − B C y = x − D Câu Trong phân số sau, phân số viết dạng thập phân vơ hạn tuần hồn? A 17 20 55 B 19 128 C D 67 625 y = ( 2m + 1) x Câu Tìm tất giá trị m để hàm số A m− C + 6x = − − x x + 16 x − x = 3x B m≥− D m≤− có nghiệm? B C Câu 11 Đẳng thức sau với A nằm phía trục hồnh D x ≥ 0? x = −3x x = x C D x = −9 x Câu 12 Tìm số tự nhiên n có hai chữ số, biết tổng chữ số cộng thêm vào số 63 đơn vị số viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại A 36 B 18 C 45 Q = a − a − 4a + 4, Câu 13 Cho với Q = 5a + A Câu 14 Biểu thức a ≥ Khẳng định sau đúng? Q = 3a − Q = 3a + B M = x2 −1 C biểu thức đây? Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn D 27 98 Q = 5a − D Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 M = ( − x ) ( x + 1) A M = ( x − 1) ( − x ) B Câu 15 Cho tam M = ( x − 1) ( x + 1) C giác MA NC = = , MN = 15cm MB NB A M = ( x − 1) ( x − 1) ABC, M thuộc D canh AB, N thuộc cạnh BC, biết Tính độ dài đoạn AC AC = 37,5cm AC = 21cm AC = 52,5cm B C D AC = 25cm Câu 16 Cho hai đường tròn (O) và(O’) cắt A, B Tiếp tuyến A đường tròn (O’) ·ABC = 750 ·ABD cắt (O) C (O) cắt (O’) D Biết Tính A ·ABD = 400 B ·ABD = 1500 C Câu 17 Số đo ba góc tam giác tỉ lệ với số A 360 B 180 ·ABD = 500 : : C D ·ABD = 750 Tính số đo góc nhỏ 240 D 540 Câu 18 Trong hình cho đây, hình mơ tả góc tâm? Hình A Hình Hình M= Hình B Hình Hình C Hình Hình D Hình Hình 12 Câu 19 Tính A M = Câu 20 Cho A P = −4a M = B P = 4a − 6a C M = D M = Khẳng định sau đúng? P = −4 a P = 2a − a B Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn C 99 P = a − 6a D Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 Câu 21 Tính thể tích V hình cầu có bán kính A V = 108π cm3 P= V = 9π cm3 B ( ) (1− 3) +1 + Câu 22 Cho A R = 3cm C V = 72π cm3 V = 36π cm3 D Khẳng định sau đúng? P = P = + B P = − C P = D Câu 23 Khẳng định sau sai? A cos 350 > sin 400 sin 350 > cos 400 B C sin 350 < sin 400 D cos 350 > cos 400 Câu 24 Bạn An chơi thả diều Tại thời điểm dây diều dài 80m 500 tạo với phương thẳng đứng góc Tính khoảng cách d từ diều đến mặt đất thời điểm (giả sử dây diều căng khơng giãn, kết làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) d ≈ 51, 42m d ≈ 57,14m A B d ≈ 54,36m d ≈ 61, 28m C C y = ( 2m − 1) x + m + Câu 25 Tìm giá trị m để hàm số A m=− B cắt trục hoành điểm có hồnh độ m= C m = −8 ax + bx + c = ( a ≠ ) Câu 26 Phương trình bậc hai sau đúng? có biệt thức D m = ∆ = b − 4ac < Khẳng định A Phương trình vơ nghiệm B Phương trình có nghiệm kép C Phương trình có hai nghiệm phân biệt D Phương trình có vơ số nghiệm Câu 27 Tìm tất giá trị a, b để hệ phương trình Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 100  x + y = −4  bx − ay = − ( −1; ) có nghiệm Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 a = 2; b = A a = −4; b = a = −3; b = B C Câu 28 Giải hệ phương trình ( −1; −1) A a = −4; b = −5 D 2 x − y =  4 x + y = ( −1;1) ( 1;1) B ( 1; −1) C D Câu 29 Tính bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác ABC cạnh a r= A a B r= r = a C a r= D 2a Câu 30 Trong số sau, số số nguyên tố? A 29 B 35 C 49 D 93 Câu 31 Cho hình cầu có đường kính 4cm Tính diện tích S hình cầu S= A 16π cm B S = 16π cm S = 64π cm C Câu 32 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến với y = −2 x + A y = x − B C D S = 32π cm x∈¡ ? 7  y = −  + x ÷ 2  y= D 1− x y = ( 2m − 1) x + Câu 33 Tìm điều kiện m để hàm số A m≥ B đồng biến m< Câu 34 Cho tứ giác ABCD có C AB = BC = CD = DA m> D m≤ Khẳng định sau đúng? A Tứ giác ABCD hình vng B Tứ giác ABCD hình chữ nhât C Tứ giác ABCD hình thoi D Tứ giác ABCD hình thang cân Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 101 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 M = ( x − y) − ( x + y) 2 Câu 35 Rút gọn biểu thức M = −2 xy A M = −4 xy B M = −2 y M = −2 x C D AB = 6cm, AC = 12cm Câu 36 Tính chu vi tam giác cân ABC Biết A 25cm B 24cm Câu 37 Giải phương trình x1 = −1, x2 = −6 x1 = 1, x2 = B Câu 38 Cho x1 = −2, x2 = −3 C P = + 42 + 43 + L + 42018 + 42019 A D 15cm x − x + = x1 = 2, x2 = A C 30cm D Tìm số dư chia P cho 20 B 16 C D 12 ( H , M ∈ BC ) Câu 39 Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH đường trung tuyến AM AM − AH = 7cm Biết chu vi tam giác 72cm Tính diện tích S tam giác ABC A S = 48cm B S = 108cm2 C S = 148cm D S = 144cm a + b + c + = ( a + 2b + c ) Câu 40 Cho số a, b, c thỏa mãn thỏa mãn T = a + b + c A T = B T = Tính tổng C T = D T = AB = 20cm, BC = 12cm, CA = 16cm Câu 41 Cho tam giác ABC có nội tiếp tam giác cho A 16π cm B Tính chu vi đường tròn 20π cm C Câu 42 Biết cạnh tứ giác tỉ lệ với cạnh nhỏ 6cm Tính chu vi tứ giác Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 13π cm 2:3: 4:5 102 D 8π cm độ dài cạnh lớn độ dài Giáo viên Lê Văn Tho A 28cm SĐT 01658968434 B 42cm C 14cm D 56cm x − ( m + 1) x + m − m + = 0, Câu 43 Cho phương trình m tham số Tìm giá trị m x12 + x22 = 10 x1 , x2 để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt A m = B m = thỏa mãn C m = −1 D m = −4 µ = 600 , AB = 6cm, BC = 4cm B Câu 44 Cho tam giác ABC, biết A AC = 7cm B Tính độ dài đoạn AC AC = 52cm C AC = 5cm D AC = 3cm Câu 45 Mặt cầu (S) gọi ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ đỉnh hình lập phương thuộc mặt cầu (S) Biết hình lập phương có độ dài cạnh 2a, tính thể tích V hình cầu ngoại tiếp hình lập phương V = 3π a A V= V = 3π a 3 B C 3 πa · xOy = 450 Câu 46 Cho Trên tia Oy lấy hai điểm A, B cho chiếu vng góc đoạn thẳng AB Ox A cm B cm C 1cm D AB = 2cm V = 3π a3 Tính độ dài hình D cm Câu 47 Một tơn hình chữ nhật có chu vi 48cm Người ta cắt bỏ góc tơn hình vng có cạnh 2cm gấp lên thành hình hộp chữ nhật khơng nắp tích 96cm3 Giả sử tơn có chiều dài a, chiều rộng b P = a − b2 Tính giá trị biểu thức P = 80 P = 112 A B P = 192 P = 256 C D Câu 48 Hai vòi nước chảy vào bể khơng có nước Nếu cho vòi chảy khóa lại, sau cho vòi hai chảy tiếp đầy bể Nếu cho vòi chảy Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 103 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 cho hai vòi chảy tiếp số nước chảy vào chạy vòi chảy thời gian t để đầy bể? A t = 10 B t = 12 A= Câu 49 Kết rút gọn biểu thức x −m x +n A Tính giá trị m − n = −2 C t = 11 x 1 + + x−4 x −2 x +2 D bể Hỏi t =9 x ≥ 0, x ≠ với có dạng m − n B m − n = −4 C m − n = D m − n = Câu 50 Cho hình vng ABCD cạnh a Gọi E trung điểm CD Tính độ dài dây cung chung CF đường tròn đường kính BE đường tròn đường kính CD A CF = a CF = B Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 2a CF = C 104 2a CF = D a Giáo viên Lê Văn Tho Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn SĐT 01658968434 105 ... tròn ĐỀ SỐ 18 ĐỒNG THÁP Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 23 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ĐỀ SỐ 19 GIA LAI Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 24 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ĐỀ SỐ... tập đề thi vào 10 mơn Tốn · · HDC = HOC 15 Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ĐỀ SỐ 12 CÀ MAU (chỉ tổ chức thi chuyên – đề chung) Câu (2,0 điểm) Giải phương trình, hệ phương trình sau a x − 10. .. trị nhỏ Q = 1+ 1 1 1 1 101 + + 1+ + + 1+ + + L + 1+ + + 2 2 3 n ( n + 1) n +1 ĐỀ SỐ 15 ĐĂK NÔNG Tuyển tập đề thi vào 10 mơn Tốn 19 với Giáo viên Lê Văn Tho SĐT 01658968434 ĐỀ SỐ 16 ĐIỆN BIÊN (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán tất cả các tỉnh trong cả nước 2018, Tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán tất cả các tỉnh trong cả nước 2018

Từ khóa liên quan