ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC vào lớp 10 CHUYÊN

6 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:11

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 LẦN THỨ III MƠN: TỐN (Đề có trang, gồm câu hỏi, Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Đáp án đề thi thử vào lớp 10 THPT mơn Tốn TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Bài I (2,0 điểm) KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUY LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 150 ph (dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên To 1) Cho số a, b, c khác thỏa mãn ab + bc + ca = Tìm giá trị biểu thức: 2) Tìm tất cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn: x2 + y2(x - y + 1) - (x - 1) = 22 Bài II (3,0 điểm) 1) Giải phương trình 2) Giải hệ phương trình Bài III: (1,0 điểm) Cho a, b, c số thực dương Chứng minh rằng: Bài IV (3,0 điểm) Cho đường tròn (O, R), dây BC cố định =120o Điểm A di động cung lớn cho ΔABC nhọn Hai đường cao BM CN cắt H Gọi D điểm đối xứng với B qua M E điểm đối xứng với C qua N Đường tròn (O1, R1) ngoại tiếp ΔABD đường tròn (O2, R2) ngoại tiếp ΔACE cắt điểm thứ hai K 1) Chứng minh tứ giác BHCK nội tiếp 2) Chứng minh MN // O1O2 ba điểm E, B, K thẳng 3) Tìm vị trí điểm A cho nhỏ Bài V (1,0 điểm) Cho ≤ a1 < a2< a3 < < a15 ≤ 2016 15 số tự nhiên đôi nguyên tố Chứng minh 15 số tự nhiên ln tồn số nguyên tố Đáp án đề thi thử vào lớp 10 chun mơn Tốn ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Bài I (2,0 điểm) KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUY LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 150 ph (dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên To 1) Cho... 2016 15 số tự nhiên đôi nguyên tố Chứng minh 15 số tự nhiên ln tồn số nguyên tố Đáp án đề thi thử vào lớp 10 chun mơn Tốn ... thí sinh thi vào lớp chuyên To 1) Cho số a, b, c khác thỏa mãn ab + bc + ca = Tìm giá trị biểu thức: 2) Tìm tất cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn: x2 + y2(x - y + 1) - (x - 1) = 22 Bài II (3,0
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC vào lớp 10 CHUYÊN, ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC vào lớp 10 CHUYÊN

Từ khóa liên quan