Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần đại lý hàng hải

153 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 17:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐÌNH NAM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN ĐÌNH NAM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HẢI QUANG TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hải Quang Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Phan Thị Minh Châu Phản biện TS Trương Quang Dũng Phản biện TS Phạm Phi Yên Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN ĐÌNH NAM Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1991 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh MSHV: 1541820206 I-Tên đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam” II- Nhiệm vụ nội dung: - Khái quát sở lý luận mơ hình nghiên cứu Chương tóm tắt lý thuyết khái niệm tạo động lực ảnh hưởng đến thái độ hiệu làm việc nhân viên Chương tác giả đề nghị mơ hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu - Trình bày phương pháp nghiên cứu chi tiết, kết việc nghiên cứu định tính, hiệu chỉnh thang đo thơng tin mẫu - Trình bày nội dung phân tích liệu trình bày kết phân tích - Các hàm ý quản trị để nâng cao thái độ hiệu làm việc nhân viên Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/08/2017 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN HẢI QUANG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Đình Nam, học viên lớp Cao học Quản Trị Kinh Doanh niên khóa 2015 – 2017 Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Đình Nam ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng lý luận cho Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Hải Quang tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến quý báu giúp tơi hồn thiện luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Hội đồng thành viên, Ban Giám Đốc, phòng ban Cơng Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam giúp đỡ cung cấp thơng tin, đóng góp ý kiến, xây dựng thơng tin liên quan đến luận văn Do hạn chế thời gian, lực thân, hướng dẫn tận tình Thầy hướng dẫn nỗ lực tác giả, chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ q Thầy Cơ, đồng nghiệp toàn thể bạn bè để luận văn hồn chỉnh Sau cùng, Tơi xin chúc Q Thầy Cô trường HUTECH tất chuyên gia, đồng nghiệp toàn thể bạn bè lời chúc sức khỏe thành công nghiệp Trân trọng cảm ơn TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Đình Nam iii TĨM TẮT Thực tế cho thấy thành công hay thất bại doanh nghiệp việc phụ thuộc vào yếu tố bên như: Điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế chung, cạnh tranh phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên Các yếu tố bên tạo sức mạnh, lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có nhìn chiến lược hoạch định, tổ chức, điều khiển kiểm tra tốt để khống chế linh hoạt rủi ro từ yếu tố khách quan bên ngồi khơng kiểm sốt để đạt mục tiêu Một yếu tố mơi trường nội vơ quan trọng góp phần bảo đảm thành cơng quản trị giúp cho doanh nghiệp đạt thành tựu nước, tiếp cận thương trường quốc tế phải kể đến nguồn sức mạnh mà doanh nghiệp có Người xưa có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, vận dụng vào kinh tế thị trường nay, câu phương châm có ý nghĩa định nhà lãnh đạo doanh nghiệp Khi yếu tố tác động đến tinh thần làm việc nhân viên doanh nghiệp thân doanh nghiệp phải hiểu rõ phát huy khả tạo động lực vận dụng công cụ tạo động lực cách hiệu quả, linh hoạt vào công tác quản trị Điều có ý nghĩa then chốt giúp doanh nghiệp giảm xung đột, keo gắn kết thành viên, điều phối kiểm sốt cơng tác quản trị nhằm thu hẹp phạm vi lựa chọn phải xem xét để đến mục tiêu, tạo động lực làm việc lợi cạnh tranh Chúng ta khẳng định ý nghĩa vai trò yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tác động ảnh hưởng đến cơng tác quản trị doanh nghiệp Tuy việc hiểu cách cụ thể vận dụng vào doanh nghiệp chưa có khái quát thống Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng, mức độ tương quan tạo động lực hiệu làm việc nhân viên, qua đó, tác giả hy vọng cơng ty có thêm nhiều lựa chọn đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu làm việc Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam Từ iv đề sách phương châm nhằm tạo thuận lợi để nhân viên phát huy hết khả Để xây dựng giải pháp, tác giả sử dụng phương pháp định tính định lượng dựa việc phân tích liệu khảo sát từ nhân viên làm việc toàn thời gian Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam Thơng qua kết phân tích phần mềm SPSS, thơng qua tính tốn kiểm định cách logic, khoa học mối quan hệ tạo động lực hiệu công việc nhân viên, đề tài đề xuất giải pháp tối ưu để phát triển công ty, đồng thời đề giải pháp thực Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam v ABSTRACT Today’s successful or unsuccessful business of the company is not only depend on external factors (such as social conditions, general economic conditions, competition in the business environment) but also belong to many internal company factors The internal factors will create more strength, competitiveness and strategic for planning, organization, control and test and be able to control external risk factors to achieve their goals The most important impact factor to achieve company’ goals are the power of company Sun Tzu art of war "who sees through life and death will meet with most success” can apply on the economic market This is very crucial to pursue for business leaders Esternal factors to affect employees morale, they know well about themselves then apply flexibility for their management This can be the vital importance to reduce businesses conflict, as the glue binding the members, coordinating the management control in order to narrow the range of options to get the goal, creating a work force and competitive advantage We always confirm the significance and role of factors as well as it is impact to all the management of the business However, the understanding and effective applied to the company is not generalization and unification The goal of this research studies and identifies the influence factors, the level of correlation between create motivation and work efficiency of employees, thus, the authors expect the company have more choices and offer solutions to improve the efficiency of work at Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation Since then build the policy and guideline to create convenience for employees to fulfill their capabilities To make and suggest the solution, the author has used qualitative methods and quantitative analysis based on survey data from employees currently work full time at Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation Through the analysis on the SPSS software and computational logic verification, the science of the relationship between create motivation and work efficiency of employees, this research has proposed optimal solutions to develop company, and suggest the way how implementing these ones at Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT QTKD : Quản trị kinh doanh VOSA : Vietnam Ocean Shipping Agency NV : Nhân viên HH : Hàng hải EFA : Nhân tố khám phá CT : Cấp TN : Thu nhập TH : Thương Hiệu CSVCTTBLV : Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc CVALVTT : Công việc áp lực thách thức PL : Phúc lợi DGTHCV : Đánh giá thực hiên vông việc TGLV : Thời gian làm việc ĐLLV : Động lực làm việc -xx- Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CSVC1 CSVC2 12.98 13.55 18.783 18.883 802 784 900 904 CSVC3 13.17 19.206 800 900 CSVC4 12.83 19.978 794 902 CSVC5 13.03 20.116 792 903 Scale: AL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 847 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted AL1 AL2 13.73 13.36 13.467 11.548 335 761 887 798 AL3 13.55 9.799 688 810 AL4 13.74 9.742 758 786 AL5 13.49 10.152 796 776 Scale: AL-2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 887 N of Items -xxi- Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted AL2 AL3 10.12 10.31 9.220 7.134 717 754 876 859 AL4 10.50 7.502 743 860 AL5 10.25 7.588 845 820 Scale: PL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted PL1 PL2 17.02 16.85 7.224 6.694 591 816 884 835 PL3 17.00 6.333 771 843 PL4 16.76 6.667 687 864 PL5 16.79 6.732 731 853 Scale: DG Reliability Statistics Cronbach's Alpha 815 N of Items -xxii- Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DG1 DG2 13.95 13.61 6.964 6.706 616 610 777 777 DG3 13.65 6.929 599 781 DG4 14.00 5.917 645 768 DG5 13.88 6.576 571 789 Scale: TG Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 468 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TG1 TG2 14.28 13.99 8.420 7.992 143 205 470 442 TG3 15.59 5.394 319 361 TG4 14.01 7.925 251 423 TG5 15.59 4.894 372 307 Scale: TG-2 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 470 -xxiii- Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TG2 TG3 9.91 11.50 7.650 3.752 031 475 556 138 TG4 9.93 7.453 098 517 TG5 11.50 3.435 504 085 Scale: TG-3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 556 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TG3 TG4 TG5 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 7.13 5.55 7.13 2.532 7.599 2.332 676 -.124 685 Cronbach's Alpha if Item Deleted a -.190 882 -.234 a Reliability Statistics Cronbach's Alpha 911 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DL1 DL2 7.50 7.25 2.785 2.655 786 843 904 856 DL3 7.23 2.996 847 858 -xxiv- KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .815 2759.530 496 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 9.662 3.809 30.195 11.904 30.195 42.099 9.662 3.809 30.195 11.904 30.195 42.099 4.077 3.606 12.740 11.270 12.740 24.009 2.717 8.492 50.590 2.717 8.492 50.590 3.508 10.962 34.971 2.272 7.099 57.689 2.272 7.099 57.689 3.437 10.742 45.713 1.743 5.446 63.135 1.743 5.446 63.135 3.235 10.110 55.823 1.551 4.846 67.981 1.551 4.846 67.981 3.151 9.846 65.669 1.499 4.686 72.667 1.499 4.686 72.667 2.240 6.999 72.667 970 3.032 75.700 876 2.738 78.437 10 798 2.495 80.932 11 599 1.873 82.805 12 533 1.665 84.469 13 503 1.571 86.040 14 430 1.344 87.384 15 403 1.261 88.645 16 385 1.202 89.847 17 363 1.136 90.983 18 345 1.078 92.060 19 315 984 93.044 20 305 954 93.999 21 271 847 94.846 22 246 769 95.615 23 229 716 96.331 24 192 600 96.931 25 184 574 97.505 -xxv- 26 27 153 134 479 418 97.984 98.402 28 127 398 98.800 29 117 367 99.167 30 102 319 99.486 31 094 295 99.781 32 070 219 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CSVC1 CSVC2 848 845 CSVC4 828 CSVC5 807 CSVC3 798 211 258 217 830 PL5 813 PL3 800 PL4 761 PL1 723 TN2 220 TN1 245 211 265 248 233 848 TN4 260 762 TN3 341 674 TN5 294 218 806 249 308 661 407 CT3 811 CT1 763 CT2 237 744 CT5 249 697 CT4 235 657 255 211 851 824 AL2 769 254 270 761 DG3 777 DG4 219 762 DG1 289 679 DG2 288 228 AL4 AL3 234 PL2 AL5 663 356 -xxvi- DG5 TH5 345 305 211 228 583 770 TH2 359 740 TH4 355 720 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .808 2626.301 465 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 9.379 3.740 30.254 12.064 30.254 42.318 9.379 3.740 30.254 12.064 30.254 42.318 4.065 3.598 13.113 11.606 13.113 24.719 2.617 8.443 50.761 2.617 8.443 50.761 3.429 11.060 35.779 2.107 6.795 57.556 2.107 6.795 57.556 3.233 10.430 46.209 1.742 5.620 63.176 1.742 5.620 63.176 3.055 9.853 56.062 1.534 4.949 68.125 1.534 4.949 68.125 3.046 9.826 65.888 1.497 4.829 72.954 1.497 4.829 72.954 2.191 7.066 72.954 970 3.130 76.084 800 2.580 78.663 10 748 2.414 81.078 11 599 1.933 83.010 12 522 1.683 84.694 13 503 1.621 86.315 14 425 1.372 87.688 15 402 1.296 88.984 16 382 1.234 90.218 17 359 1.157 91.375 18 333 1.075 92.450 19 313 1.011 93.461 -xxvii- 20 21 299 265 964 855 94.425 95.280 22 245 790 96.069 23 202 650 96.719 24 192 618 97.337 25 157 507 97.844 26 148 478 98.322 27 130 420 98.742 28 118 381 99.123 29 104 334 99.457 30 098 316 99.772 31 071 228 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CSVC1 CSVC2 848 844 CSVC4 827 CSVC5 810 CSVC3 797 236 254 216 PL2 831 PL5 823 PL3 294 212 241 795 245 284 PL4 765 219 PL1 719 CT3 811 CT1 763 CT2 746 CT5 247 694 227 228 227 215 -xxviii.661 CT4 240 AL5 254 852 AL4 827 AL2 771 AL3 252 268 761 DG3 780 DG4 225 757 DG2 690 DG1 DG5 342 TN2 685 224 590 216 TN1 269 TN3 330 362 859 251 TN4 TH5 284 214 807 327 720 710 303 778 TH2 329 TH4 358 712 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .752 811 2516.024 435 000 -xxix- Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Variance e% % of Cumulativ Variance e% Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulati ve % 9.100 3.668 30.333 12.228 30.333 42.561 9.100 3.668 30.333 12.228 30.333 42.561 3.975 3.594 13.249 11.981 13.249 25.230 2.613 8.709 51.270 2.613 8.709 51.270 3.407 11.358 36.588 2.062 6.874 58.144 2.062 6.874 58.144 3.238 10.794 47.382 1.733 5.776 63.920 1.733 5.776 63.920 3.048 10.161 57.543 1.510 5.032 68.952 1.510 5.032 68.952 2.712 9.041 66.584 1.451 4.836 73.787 1.451 4.836 73.787 2.161 7.203 73.787 868 2.892 76.679 797 2.657 79.336 10 725 2.416 81.752 11 522 1.740 83.492 12 515 1.717 85.209 13 473 1.578 86.788 14 410 1.368 88.156 15 394 1.314 89.470 16 361 1.205 90.675 17 342 1.141 91.816 18 323 1.076 92.892 19 313 1.043 93.935 20 272 907 94.842 21 246 819 95.661 22 224 745 96.406 23 197 658 97.064 24 180 600 97.664 25 157 523 98.187 26 147 488 98.675 27 120 401 99.076 28 107 357 99.433 29 098 326 99.759 30 072 241 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis -xxx- Rotated Component Matrix a Component CSVC1 CSVC2 846 845 CSVC4 830 CSVC5 820 CSVC3 794 240 257 214 PL2 828 PL5 821 PL3 297 213 243 796 242 287 PL4 767 219 PL1 723 CT3 810 CT1 764 CT2 740 CT5 CT4 213 AL5 255 245 698 234 670 211 232 AL2 776 248 268 767 216 TN1 211 859 253 810 TN4 264 720 TN3 335 705 DG3 224 854 828 AL3 233 210 AL4 TN2 230 341 826 DG4 249 703 DG1 299 699 DG2 TH5 217 307 695 771 TH2 TH4 337 326 356 769 712 -xxxi- Variables Entered/Removed Model Variables Entered Variables Removed a Method TH, PL, CSVC, DG, b TN, AL, CT Enter a Dependent Variable: DL b All requested variables entered Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) CSVC a Standardized Coefficients Std Error t Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -1.516 261 282 034 372 -5.375 000 7.730 000 715 1.399 PL 230 057 192 4.028 000 727 1.375 CT 145 061 127 2.381 019 585 1.710 AL 188 042 226 4.482 000 653 1.532 TN 110 045 122 2.441 016 661 1.512 DG 075 057 063 1.319 190 724 1.381 TH 315 055 265 5.674 000 761 1.314 a Dependent Variable: DL Variables Entered/Removed Model Variables Entered Sig a Variables Removed TH, PL, CSVC, b AL, TN, CT a Dependent Variable: DL b All requested variables entered Method Enter -xxxii- Model Summary Model R R Adjusted Std Square R Error of Square 900a 810 800 b Change Statistics the R Square F df1 Change Estimate Change 34239 810 80.901 df2 Sig F Change 114 000 DurbinWatson 1.912 a Predictors: (Constant), TH, PL, CSVC, AL, TN, CT b Dependent Variable: DL ANOVA Model Sum of Squares a df Mean Square Regression 56.903 9.484 Residual Total 13.364 70.267 114 120 117 F Sig 80.901 000 a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), TH, PL, CSVC, AL, TN, CT Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) CSVC a Standardized Coefficients Std Error t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -1.403 262 270 034 374 -5.204 7.738 000 000 715 1.398 PL 225 057 188 3.933 000 731 1.368 CT AL 151 203 061 041 132 243 2.475 4.980 015 000 588 700 1.701 1.429 TN 122 044 135 2.749 007 689 1.452 TH 329 055 277 6.019 000 790 1.266 a Dependent Variable: DL b -xxxiii- Group Statistics TT1 DL N Nu Nam Mean 49 72 Std Deviation Std Error Mean 68840 81273 09834 09578 3.5010 3.3549 Descriptives DL N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 22-30 30-40 33 47 3.4341 3.4445 64395 75972 11210 11082 3.2057 3.2214 3.6624 3.6675 2.00 2.00 4.96 4.29 40-50 31 3.5721 73215 13150 3.3036 3.8407 2.00 4.31 50-60 10 2.7150 98026 30999 2.0138 3.4162 2.00 4.21 Total 121 3.4140 76522 06957 3.2763 3.5518 2.00 4.96 ANOVA DL Sum of Squares df Mean Square 5.718 3.359 1.906 3.359 3.455 6.088 019 015 936 936 1.697 195 2.391 552 4.333 015 Within Groups 4.782 64.549 117 Total 70.267 120 Between (Combined) Unweighted Groups Linear Term Weighted Deviation F Sig -xxxiv- Descriptives DL N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound Trung cap Cao dang 30 2.9335 26 3.1815 75093 13710 78254 15347 2.6531 2.8654 3.2139 3.4976 2.00 2.00 4.54 4.96 Dai hoc 55 3.6539 63344 08541 3.4826 3.8251 2.00 4.29 Tren dai hoc 10 4.1414 12899 04079 4.0492 4.2337 4.00 4.31 121 3.4140 76522 06957 3.2763 3.5518 2.00 4.96 Total Descriptives DL N Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 24 3.3213 27 3.5647 72251 14748 55099 10604 3.0162 3.6264 3.3468 3.7827 2.00 2.00 4.96 4.54 Tu - duoi nam 26 3.4220 79725 15635 3.1000 3.7440 2.00 4.14 Tu nam tro len 44 3.3675 88345 13319 3.0989 3.6361 2.00 4.31 121 3.4140 76522 06957 3.2763 3.5518 2.00 4.96 Duoi nam Tu - duoi nam Total ... là, yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam? Hai là, mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Đại Lý Hàng. .. định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam Hai là, xác định mức độ tác động yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Đại. .. nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam 45 Hình 4.1: Mơ hình tạo động lực chung nhân viên Công ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần đại lý hàng hải , Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần đại lý hàng hải

Từ khóa liên quan