SKKN biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1

31 159 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 13:56

“Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1” mà tôi đưa ra nhằm giúp học sinh: Nhận biết thế nào là một bài toán có lời văn; Nêu được một bài toán dựa vào hình ảnh; Biết giải và trình bày bài giải các bài toán đơn bằng một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ; Bước đầu phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp giải toán và khả năng diễn đạt đúng. Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO CƯM’GAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài “BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN Ở LỚP 1” Giáo viên: Nguyễn Thị Phố Năm học: 2018 - 2019 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I PHẦN MỞ ĐẦU .2 Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu,nhiệm vụ đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu 4.Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu .4 II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực trạng Nội dung hình thức giải pháp Kết .25 III.PHẦN KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ .26 1.Kết luận .26 2.Kiến nghị .27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp LỜI NÓI ĐẦU Ở bậc tiểu học, mơn Tốn có vị trí đặc biệt quan trọng, học tốn học sinh có sở để tiếp thu diễn đạt môn học khác Nắm vững kiến thức toán luyện tập thành thạo thao tác kỹ tính tốn em áp dụng vào thao tác tính tốn sống ngày Đối với mơn Tốn lớp1, mơn học có vị trí tảng, gốc, điểm xuất phát mơn khoa học Mơn Tốn mở đường cho em vào giới kì diệu toán học Rồi mai đây, em lớn lên, nhiều em trở thành nhà giáo, nhà khoa học, nhà thơ,… trở thành người lao động sáng tạo lĩnh vực lao động, đời sống,… không em quên ngày đến trường học đếm tập viết số 1,2,3 học phép tính cộng,trừ, thực hành làm tốn giải kỉ niệm đẹp đời học sinh số, phép tính cần thiết cho suốt đời Mặt khác mơn tốn thiết thực góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh Được quan tâm Ban giám Hiệu nhà trường, giúp đỡ tổ chuyên môn đồng nghiệp Với kinh nghiệm thực tế giảng dạy lớp1hằng ngày, tơi nhận thấy: Việc giải tốn có lời văn nội dung học cần thiết giúp học sinh nhận thức nhiều hay, đẹp sống xung quanh qua nội dung tốn Để học sinh hăng hái, tích cực giải tốn có lời văn cách dễ dàng mà không mệt mỏi hay chán nản số, phép tính đơn điệu Vì mà thân tơi giáo viên trực tiếp giảng dạy em phải thật yêu nghề, quan tâm gần gũi em tìm phương pháp hay, hình thức tổ chức để giúp em học tập tốt Với vốn kinh nghiệm ỏi, lại vào vấn đề lớn chắn viết tơi nhiều hạn chế, mong đóng góp thêm từ phía Hội đồng nhà trường từ đồng nghiệp để giúp tơi hồn thiện tốt kinh nghiệm thân Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Tơi xin chân thành cảm ơn! I PHẦN MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài Mơn Tốn mơn học giữ vị trí quan trọng chương trình đào tạo bậc tiểu học góp phần to lớn mục tiêu giáo dục toàn diện Trong dạy học tốn lớp nói riêng tiểu học nói chung giải tốn (có lời văn) nội dung quan trọng bậc coi hoạt động nhằm hai mục tiêu: Thứ giúp học sinh củng cố vận dụng kiến thức giải toán, phát triển kĩ năng, kĩ xảo hình thành Thứ hai giúp phát triển tư học sinh Vậy muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cần đổi phương pháp dạy học Ngay từ đầu cấp Tiểu học đòi hỏi người giáo vên cần có nhiều phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập hình thành cho em lực tự học, lực sâu vào thực tiễn Đó yêu cầu cấp thiết giáo viên Trong phong trào đổi phương pháp dạy học, số khơng giáo viên áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực Tuy nhiên, phổ biến cách dạy truyền thống”thầy giảng trò nghe”, thơng báo kiến thức có sẵn cách thụ động Hiện tượng có nhiều nguyên nhân: việc đầu tư cho giáo dục tiểu học chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu, việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông, đội ngũ giáo viên chưa sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, cách dạy học lạc hậu; phụ huynh học sinh chưa quan tâm mức đến việc học em, tình trạng cha mẹ giải giúp tốn cho em phổ biến; phương tiện, thiết bị dạy học giảng dạy chưa giáo viên trọng sử dụng,…Nay cấp điều động công tác trường tiểu học Lê Lợi chưa năm công tác trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nhận thấy: Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi quan tâm nhiều đến việc đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt có chất lượng mơn tốn học Riêng mạch tốn giải có lời văn mạch kiến thức khó việc giới thiệu kiến thức mới, giáo viên dùng lời giảng qua loa để giải thích cho học sinh học sinh khó hình dung khó nắm bắt vấn đề Vì thế, vấn đề đặt với giáo viên dạy Tốn lớp phải tìm giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo em học Mặt khác, việc dạy học tốn có lời văn lớp khơng phải tìm đáp số toán giải nhiều toán cách máy móc mà cần hình thành cho em phương pháp giải toán, rèn luyện khả diễn đạt (phân tích, tóm tắt tốn, giải vấn đề trình bày viết nói viết) em bắt đầu làm quen với giải toán có lời văn Để giúp em hiểu kiến thức áp dụng vào việc thực hành luyện tập dễ dàng mạch tốn giải có lời văn tơi mạnh dạn đưa số:”Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - huyện CưMgar - Tỉnh Đăk Lăk” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Nhằm khảo sát thực trạng chất lượng giải tốn có lời văn học sinh lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Từ đề xuất số gải pháp để nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn học sinh lớp trường “Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp 1” mà tơi đưa nhằm giúp học sinh: Nhận biết tốn có lời văn; Nêu tốn dựa vào hình ảnh; Biết giải trình bày giải tốn đơn phép tính cộng phép tính trừ; Bước đầu phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp giải toán khả diễn đạt - Nghiên cứu sở lí luận phương pháp giải tốn có lời văn lớp Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp - Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng việc giải tốn có lời văn nhằm nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi huyện CưMgar- Tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi -huyện CưMgar- Tỉnh Đăk Lăk Qua nghiên cứu nhằm mục đích giúp thân tơi nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, phương pháp giải tốn có lời văn trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp giảng dạy khối lớp với khối lớp nhà trường Đối tượng nghiên cứu - Học sinh lớp 1A3 năm học 2017 - 2018 Giới hạn đề tài - Nghiên cứu thực trạng việc giải tốn có lời văn nhằm giúp học sinh học tốt giải tốn có lời văn lớp giảng dạy - Nghiên cứu học sinh lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi -huyện CưMgar- Tỉnh Đăk Lăk - Nghiên cứu từ tháng năm 2017 đến ngày 15 tháng 04 năm 2018 - Về số lượng đối tượng nghiên cứu - Học sinh 30 em - Giáo viên: giáo viên môn tham gia giảng dạy lớp 1A3 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Thu thập loại sách báo, tạp chí, tài liệu tập san có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 5.2 Nghiên cứu thực tế - Phương pháp điều tra thực tế - Phương pháp trao đổi tọa đàm với đồng nghiệp Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp - Phương pháp quan sát hướng dẫn học sinh - Phương pháp thống kê phân loại II PHẦN NỘI DUNG: Cơ sở lí luận Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định Điều 24, khoản Luật Giáo dục, ghi:”Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập học sinh.”Phương pháp dạy học tích cực cách nói ngắn gọn, dùng nhiều nước, để phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Tích cực dùng theo nghĩa trái ngược với thụ động, không dùng theo nghĩa trái ngược với tiêu cực Mỗi phương pháp có mặt tích cực hạn chế riêng Vì vậy, q trình dạy học khơng nên nghiêng hẳn phương pháp dạy học mà người giáo viên cần biết lựa chọn, sử dụng phối hợp đầy đủ phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động học sinh học tập Đối với học sinh lớp 1, đọc hiểu tốn thật khơng dễ phải dùng lời văn để viết thành lời giải phù hợp với nội dung toán Làm để học sinh đọc, hiểu, giải toán theo yêu cầu tốn điều mà giáo viên cần quan tâm Vậy để nâng cao chất lượng học tập học sinh, từ đầu năm học, đề số biện pháp giúp em nắm vững kĩ giải tốn cách xác, tạo điều kiện làm tảng cho môn học khác Thực trạng Trong trình dạy học Tiểu Học, đặc biệt dạy lớp nhận thấy giáo viên phàn nàn dạy đến phần giải tốn có lời văn lớp Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp Học sinh lúng túng nêu lời giải, chí nêu sai câu lời giải, viết sai phép tính, viết sai đáp số Những tiết giải tốn có lời văn lớp tơi có khoảng 50% số hs biết nêu lời giải, viết phép tính đáp số Số lại mơ hồ em nêu theo qn tính nêu miệng viết em lại lúng túng, làm sai, số em làm nhưng cô hỏi lại, lại để trả lời Chứng tỏ em chưa nắm cách chắn cách giải tốn có lời văn Giáo viên nhiều cơng sức dạy đến tốn Kết cho thấy học tốn có lời văn Lớp HS viết HS viết HS viết HS giải lời giải phép tính đáp số bước Sĩ số SL 1A3 30 16 TL% 53,3 % SL 18 TL% 60% SL 18% TL% 60% SL 16 TL% 53,3% Như biết nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước thách thức trước nguy tụt hậu cạnh tranh trí tuệ đòi hỏi giáo dục phải có đổi mới, có đổi phương pháp dạy học Những phương pháp dạy học kích thích tìm tòi, đòi hỏi tư học sinh đặc biệt ý Chính vậy, giáo dục xem quốc sách hàng đầu, nghiệp toàn Đảng toàn dân Nhưng qua tình hình thực tế giảng dạy trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phản ảnh giáo viên lớp việc học sinh chưa biết cách trình bày tóm tắt tốn, viết lời giải lộn xộn, trình bày giải chưa rõ ràng chưa khoa học Chính lẽ đó, em thực khó khăn làm tốn có lời văn Ngun nhân dẫn đến tình trạng là: 2.1 Về phía giáo viên Những năm vừa qua, phong trào đổi phương pháp dạy học số khơng giáo viên có tâm huyết với nghề, có trình độ chun mơn vững vàng Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp cộng với hiểu biết sâu rộng môn học thực nhiều dạy tốt, phản ánh tinh thần xu Hiện tượng do: Việc hướng dẫn giải tốn giáo viên chưa theo quy trình hợp lý, giáo viên ngại sử dụng đồ dùng minh họa Mặt khác, đội ngũ giáo viên trường lớn tuổi, việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục; cách dạy học lạc hậu Chưa có khả phối kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy tích cực để giúp học sinh giải tốn có hiệu Các phương tiện, thiết bị dạy học giảng dạy chưa giáo viên trọng sử dụng, chưa phát huy tính tích cực, tính ham học hỏi học sinh 2.2 Về phía học sinh Một số em chưa có thói quen khơng đọc kĩ đề, chưa biết tóm tắt hay trình bày giải chưa rõ ràng chưa khoa học Khả tập trung HS lớp trình học giải tốn có lời văn chưa cao Chính lẽ đó, em thực lúng túng làm tốn có lời văn Mà ngày đến lớp, học sinh tiếp thu kiến thức từ giáo viên thông qua tiết dạy với phương pháp sử dụng chủ yếu thầy giảng, trò nghe ghi chép cách thụ động chưa phát huy tính tích cực, chủ động việc chiếm lĩnh tri thức em Ngoài ra, trường thiếu đồ dùng trực quan nên hầu hết giáo viên lớp dạy dạng toán cố gắng mơ lại hình ảnh tốn hình ảnh vẽ đơn giản bảng, từ học sinh có khả tiếp thu chậm khơng nắm toán dẫn đến tập trung ý vào 2.3 Về phía phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trường gần trung tâm xã Quảng Hiệp, đa số phụ huynh quan tâm đến việc học em Bên cạnh số phụ huynh có điều kiện kinh tế khó khăn, chủ yếu sống nghề buôn bán, hay làm thuê,…chỗ không ổn định, trình độ thấp lại quan tâm đến việc học em nhà trường nên kết học tập chưa cao Đặc biệt phụ huynh coi nhẹ kiến thức tốn lớp1 Chưa Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp quan tâm mức đến việc hình thành phương pháp giải cho học sinh mà hướng dẫn cách áp đặt, chí giải giúp cho em Do chất lượng học tập tốn dạng giải tốn có lời văn lớp chưa cao Điều không đáp ứng yêu cầu sống xã hội đại 2.2 Thiết bị dạy học Học sinh lớp1là đối tượng ham hiểu biết, ưa hoạt động, giàu trí tưởng tượng cách dạy học phải gợi trí tò mò, tránh đơn điệu hình thức hoạt động, phải gợi mở vấn đề, cần ý đến đồ dùng trực quan Đặc biệt thiết bị dạy học Trong trình dạy học, học sinh nhận thức nội dung học tổ chức, dẫn dắt giáo viên có hỗ trợ thiết bị dạy học Hơn thiết bị dạy học đặc biệt quan trọng giúp em quan sát vật, tượng cách trực quan, giúp học sinh nhận thức sâu nội dung học, hình thành tốt kĩ năng, kĩ xảo Mà thực tế, thiết bị dạy học thiếu, chưa đảm bảo cho cho giáo viên sử dụng Mặt khác, đồ dùng tranh ảnh để minh họa cho tốn giải có lời văn lại khơng có nên đem đến ảnh hưởng phần lớn cho giáo viên giảng dạy kiến thức cho học sinh lĩnh hội tri thức tốt Nội dung hình thức giải pháp 3.1 Nắm vững chương trình tốn lớp Nội dung mơn Tốn lớp gồm bốn tuyến kiến thức chính, là: số học, đại lượng đo đại lượng, yếu tố hình học, giải tốn có lời văn 3.1.1 Số học Số học mạch kiến thức bao gồm kiến thức ban đầu số phép tính dạng phép cộng phép trừ Học sinh lớp học số đếm từ đến 100 Nội dung dạy học số lớp xếp cách hợp lí, đan xen, làm rõ mạch số học hỗ trợ Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp - Hướng dẫn học sinh phân tích đề toán dựa câu hỏi: + Bài toán cho biết gì? (An có qủa bóng, Bình có bóng) + Bài tốn hỏi gì? (Cả hai bạn có tất bóng) - Gạch chân kiện quan trọng đề toán: Bài 1: An có bóng, Bình có bóng.Hỏi hai bạn có tất bóng? Qua toán giúp em hiểu sâu cấu tạo tốn có lời văn 3.2.3 Hướng dẫn học sinh tóm tắt đề tốn Để giúp học sinh tóm tắt đề tốn, Tơi hướng dẫn cách tóm tắt cách đàm thoại (Bài cho biết gì? tốn hỏi gì?) Dựa vào câu trả lời học sinh để viết tóm tắt, sau cho học sinh dựa vào tóm tắt để nêu lại toán Đây cách tốt để giúp học sinh ngầm phân tích đề tốn Tùy theo dạng tốn cụ thể mà có cách tóm tắt phù hợp: *Tóm tắt lời Ví dụ: Bài: Giải tốn có lời văn- Trang 117 sách giáo khoa Bài 1: An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có tất bóng? -Cho học sinh đọc đề toán kết hợp với quan sát tranh -Đặt câu hỏi để học sinh trả lời viết cụm từ khóa quan trọng mà học sinh vừa trả lời thành câu tóm tắt tốn + Bài tốn cho biết gì? Tóm tắt An có bóng => An có : bóng Bình có bóng => Bình có 16 : bóng Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp + Bài tốn hỏi gì? Cả hai bạn có tất bóng? => Cả hai bạn có: bóng? -Dựa vào tóm tắt cho học sinh đọc lại đề tốn *Tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng Ví dụ: Bài: Luyện tập – Trang 151 sách giáo khoa Bài 3: Một sợi dây dài 13 cm, cắt 2cm Hỏi sợi dây lại dài cm ? cm xăng- ti – mét? 13 cm 3.2.4 Hướng dẫn học sinh tìm cách giải Sau giúp học sinh tìm hiểu đề tốn, tơi tiến hành hướng dẫn tìm cách giải: - Đối với mức độ đơn giản học sinh nhìn vào tranh để viết phép tính thích hợp tơi cần cho học sinh xác định vật tranh thêm vào hay bớt Từ em nêu phép tính nói kết - Đối với toán mức độ cao đọc, tìm hiểu tốn trình bày giải tơi cho học sinh tiến hành sau: + Xác định câu lời giải (Bởi khó học sinh lớp đặt lời giải): Tôi yêu cầu học sinh xác định câu hỏi đề toán để viết câu lời giải dựa vào câu trả lời hay hướng dẫn học sinh cách bỏ tiếng (Hỏi), thay tiếng (mấy hay bao nhiêu) tiếng”số”và lấy lại cụm từ quan trọng câu hỏi thêm chữ”là”cùng dấu hai chấm + Xác định phép tính đúng: Tơi hướng dẫn học sinh xác định câu hỏi: Muốn biết hai có tất ta làm tính gì?(tính cộng) Muốn biết lại ta làm tính gì?(tính trừ) Bên cạnh đó, tơi lưu ý cho học sinh tốn hỏi ghi tên đơn vị 17 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Ví dụ: Bài: Giải tốn có lời văn – Trang 117 sách giáo khoa Bài 1: An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có tất bóng? Dựa vào câu hỏi ví dụ hướng dẫn học sinh viết lời giải: + Dựa vào câu hỏi toán: Cả hai bạn có bóng? (Cả hai bạn có số bóng là:) + Thay tiếng”mấy”bằng tiếng”Số”, viết lại cụm từ”quả bóng”bên cạnh tiếng”Số”, bỏ tiếng”Hỏi”và tiếp tục viết lại cụm từ”cả hai bạn có tất cả”bên cạnh từ”quả bóng”rồi thêm tiếng”là”cùng với dấu hai chấm Sau hướng dẫn ta có câu lời giải trọn vẹn”Số bóng hai bạn có tất là” Riêng với phép tính tơi hỏi: Muốn biết hai bạn có bóng ta làm phép tính gì? (Tính cộng); cộng với mấy? (4 + = 7); đơn vị toán gì? (quả bóng) Đã có phép tính đơn vị đúng, tơi lưu ý học sinh phải đóng ngoặc đơn đơn vị tốn; riêng đơn vị phần đáp số ta khơng đóng ngoặc đơn Như với mức độ đòi hỏi cao em phải biết tư tập phát triển ngôn ngữ, tập ứng dụng kiến thức vào tình thực tế 3.2.5 Hướng dẫn học sinh trình bày tốn Việc trình bày giải học sinh lớp bỡ ngỡ nên tơi hướng dẫn cho học sinh cách thực sau: - Ghi nhớ trình tự giải gồm dòng quan trọng: + Dòng 1: viết câu giải + Dòng 2: Viết câu lời giải +Dòng 3: Viết phép tính +Dòng 4: Viết đáp số - Quy định cách ghi trình tự giải sau: 18 Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp + Câu”Bài giải”được viết lùi từ lề vào li Phía có gạch chân + Câu lời giải viết phía lùi từ lề vào ô li + Phép tính ghi lùi vào so với dòng ghi câu lời giải Đơn vị đặt ngoặc đơn + Đáp số ghi lùi vào so với với phép tính Đơn vị không đặt ngoặc đơn Từ đáp số gạch chân Ví dụ: Bài: Giải tốn có lời văn – Trang 117 sách giáo khoa Bài1: An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có tất bóng? Bài giải: Số bóng hai bạn có tất là: + = (quả bóng) Đáp số: bóng 3.2.6 Hướng dẫn học sinh kiểm tra lại làm Sau học sinh trình bày xong giải, tơi xây dựng cho em thói quen phải kiểm tra lại làm xem lời giải, phép tính hay đáp số chưa 3.3 Sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học tiểu học 3.3.1 Dạy học theo nhóm Dạy học theo nhóm hình thức giảng dạy đặt học sinh vào mơi trường học tập tích cực, học sinh tổ chức thành nhóm cách thích hợp Trong nhóm, học sinh khuyến khích thảo luận hướng dẫn làm việc hợp tác Hoạt động dạy học theo nhóm ln hoạt động mà giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động hợp tác với nhóm nhằm đạt mục tiêu học tập Việc tổ chức học tập theo nhóm góp phần hình thành phát triển 19 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp kĩ như: kĩ giao tiếp, kĩ trao đổi thơng tin, kĩ tìm kiếm thơng tin, kĩ làm việc mơi trường hợp tác,… Ví dụ: Bài 3/ 85 : Viết phép tính thích hợp: + = 10 Với ví dụ này, tơi cho học sinh quan sát tranh, tìm hiểu đề yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm để viết phép tính Qua thảo luận nhóm em đưa phép tính phù hợp 3.3.2 Dạy học phát giải vấn đề Đặc trưng dạy học giải vấn đề học sinh đặt vào”tình có vấn đề” Tình có vấn đề gợi cho học sinh khó khăn mà em thấy cần phải vượt qua, lập tức, mà phải trải qua q trình tích cực suy nghĩ nỗ lực trí tuệ thân Với mục đích giúp em khắc sâu kiến thức giải tốn q trình giảng dạy giáo viên áp dụng phương pháp giải vấn đề Phương pháp dạy học phát giải vấn đề giáo viên tạo tình sư phạm có chứa vấn đề; tổ chức, hướng dẫn học sinh phát vấn đề; tích cực, chủ động, sáng tạo để giải vấn đề; thơng qua học sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập 20 Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp Như vậy, giáo viên tạo tình có vấn đề cách cho sẵn lời giải, học sinh tự đặt phép tính cho sẵn phép tính, học sinh đặt lời giải Cho hình vẽ để học sinh đặt tốn thực hành giải tốn Ví dụ: Bài 1/117: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có tốn, giải tốn Bài tốn: Lúc đầu cành có chim, Có ….con chim bay Hỏi…………………………….? Với ví dụ tình vừa viết kiện thiếu vừa phải thực giải tơi tiến hành sau: -u cầu HS quan sát tranh hỏi có chim bay đi? (2 chim bay đi) - Cho học sinh thảo luận nhóm đơi để nói câu hỏi thiếu tốn - Gọi HS lên bảng thực điền kiện thiếu vào tập -Yêu cầu học sinh đọc đề toán hồn thành -Hướng dẫn HS tìm hiểu trình giải cho tốn 3.3.3 Hình thức tổ chức trò chơi Trò chơi học tập loại hình hoạt động vui chơi, tạo khơng khí vui tươi, hồn nhiên, sinh động học; kích thích trí tưởng tượng, tò mò, 21 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp ham hiểu biết trẻ Thơng qua trò chơi có nội dung lí thú, phù hợp với nhận thức học sinh, em lĩnh hội tri thức cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, sống Thơng thường, trò chơi học tập trò chơi mà luật bao gồm quy tắc gắn với kiến thức kỹ có hoạt động học tập học sinh; gắn với nội dung học; giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm thân để chơi để học Trò chơi học tập có tác dụng mặt rèn luyện trí tuệ lẫn chất phẩm chất đạo đức Trò chơi nói chung trò chơi học tập nói riêng giúp cho học sinh phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Có nhiều hình thức tổ chức trò chơi học tập để tạo cho học sinh tâm lí nhẹ nhàng thoải mái học tập Ví dụ 1: Trò chơi”Viết nhanh phép tính” Mục đích: Giúp học sinh viết phép tính theo tranh Chia đội: Mỗi đội từ thành viên Cách chơi: Lần lượt thành viên đội lên viết phép tính Luật chơi: Nếu đội viết nhanh, viết số đẹp phép tính đội thắng Bài 4/ 69: Viết phép tính thích hợp 22 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Với ví dụ tiến hành sau: - Cho HS quan sát tranh hỏi nội dung tranh - Cho HS thảo luận nhóm đơi để nêu phép tính - Nêu tên trò chơi, chia đội (mỗi đội thành viên), nêu cách chơi, nêu luật chơi tiến hành cho lớp chơi - Nhận xét kết đội, tuyên dương - Để phát huy tính tích cực HS tơi u cầu HS nêu thêm tốn theo tranh phép tính em vừa viết Ví dụ 2: Trò chơi”Hãy chọn ý đúng” Mục đích: Giúp học sinh củng cố kĩ giải tốn có lời văn Cách chơi: GV đưa câu hỏi nhỏ quy trình giải tốn có lời văn, sau học sinh theo dõi chọn ý cho câu hỏi nhỏ Luật chơi: Nếu chọn ý lớp tuyên dương Bài 2/118: Lúc đầu tổ em có bạn, sau có thêm bạn Hỏi tổ em có tất bạn? Để giúp học sinh hoàn thành này, tơi tiến hành tổ chức trò chơi sau: Tôi đưa câu hỏi để học sinh nhanh mắt chọn ý Sau từ câu hỏi tơi u cầu HS lên trình bày giải hồn chỉnh Câu 1: Lời giải hay nhất? A Số bạn thêm vào là: B Số bạn tổ em có tất là: C Số tổ em có là: Câu 2: Phép tính phép tính đúng? A + = bạn B – = (bạn) 23 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp C + = (bạn) Câu 3: Đáp số đáp số đúng? A Đáp số: bạn B Đáp số: (bạn) C Đáp số: Bài giải: Số bạn tổ em có tất là: + = (bạn) Đáp số: bạn 3.3.4 Phương pháp trực quan Sử dụng phương pháp trực quan dạy toán Tiểu học nghĩa giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp tượng, vật cụ thể để từ nắm kiến thức, kĩ mơn Tốn Phương pháp trực quan có vị trí quan trọng dạy học tốn Tiểu học Q trình nhận thức học sinh tiểu học lớp đầu cấp bậc tiểu học gắn với hình ảnh trực quan Đặc điểm tư hóc sinh tiểu hoc giai đoạn đầu mang tính trực quan cụ thể, tư trừu tượng chưa phát triển Do đó, để hỗ trợ cho việc giải toán phải sử dụng phương tiện trực quan hình ảnh thực (có thể vật thật, tranh ảnh hay mơ hình dạng hình ảnh hay sơ đồ).Nó giúp học sinh tích lũy biểu tượng ban đầu đối tượng tốn học, tạo chỗ dựa cho q trình suy nghĩ, đồng thời giúp học sinh phát triển lực tư trừu tượng trí tưởng tượng Sử dụng tốt phương tiện, đồ dùng dạy học có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo thực có hiệu tiến trình đổi phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực Một số hình ảnh trực quan giúp học sinh giải tốn có lời văn 24 Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp 3.4 Sử dụng tốt thiết bị dạy học Thiết bị dạy học yếu tố khơng thể thiếu qua trình dạy học Trong trình dạy học, học sinh nhận thức nội dung học tổ chức, dẫn dắt giáo viên có hỗ trợ thiết bị dạy học Thiết bị dạy học đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tốt biểu tượng, khái niệm, quy tắc, hình thành kĩ năng, kĩ xảo Mơi trường thiết bị dạy học yếu tố quan trọng dạy học tiểu học, khơng thực chức minh họa mà nguồn tri thức để học sinh khám phá phát huy tính tích cực học tập Vì cần lựa chọn thiết bị dạy học phải phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học đồng thời cần đảm bảo tính khoa học tính sư phạm Hiện đồ dùng trang bị đến lớp nhiều thực chưa đủ, đặc biệt dạy”Giải tốn có lời văn”thì đồ dùng tranh ảnh chưa có Vì vậy, giáo viên cần sưu tầm vật thật hay làm thêm số tranh ảnh để làm đồ dùng chung tổ khối dùng riêng cho cá nhân Một quan trọng số giáo viên e ngại hay lúng túng sử dụng đồ dùng dạy học giảng dạy Để khắc phục tình trạng giáo viên 25 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp cần có ý thức, chuẩn bị sẵn đồ dùng dạy học có liên quan hay tập sử dụng trước sử dụng lớp học Một số tranh ảnh tự làm Kết Qua trình thực nghiệm áp dụng giải pháp chủ quan cho việc dạy học giải tốn có lời văn lớp 1a3 cho kết sau: Lớp Sĩ HS viết HS viết HS viết HS giải số lời phép đáp số 26 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp giải SL tính TL% SL bước TL% SL TL% SL TL% Trước thực nghiệ 1A3 30 16 1A3 30 21 53,3 % 18 60% 18 60% 16 53,3 % m Sau thực nghiệ 70 % 23 76,7 % 23 76,7 % 21 70% m Bảng tổng hợp kết khảo sát trước sau thực nghiệm Qua kết điều tra cho thấy chênh lệch kết giải tốn có lời văn trước thực nghiệm sau thực nghiệm, kết học sinh sau thực nghiệm cao kết trước thực nghiệm Điều chứng tỏ chừng mực đề tài có ảnh hưởng tích cực việc nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp chất lượng giáo dục nói chung III.PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: Kết luận Phương pháp dạy giải tốn có lời văn cho học sinh lớp giúp học sinh hồn thiện giải tốn đủ bước: câu lời giải + phép tính + đáp số vấn đề thầy cô trực tiếp dạy lớp quan tâm Vấn đề đặt giúp học sinh lớp viết câu lời giải toán cho sát với yêu cầu mà câu hỏi tốn đưa Chính nên tơi mạnh dạn đưa kinh nghiệm sáng kiến mà thân vận dụng vào trình dạy đạt kết tương đối khả quan 27 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Trên trình nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm sáng kiến đổi phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1a3 nói riêng Qua việc nghiên cứu áp dụng biện pháp dạy học tốn có lời văn lớp phương pháp tốt giúp học sinh đạt kết cao Nhưng muốn làm tốt điều giáo viên cần phải: - Đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, thiết kế giảng cho hợp lí - Khơng nóng vội, phải bình tĩnh, nhẹ nhàng qua trình giảng dạy - Rèn kỹ đọc phân tích đề tốn để học sinh nắm dạng - Vận dụng phương pháp dạy học phù hợp, linh hoạt, phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh - Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, tìm phương pháp dạy học tối ưu nhất, không ngừng cải tiến phương pháp dạy học nhẳm nâng cao chất lượng học tập học sinh Kiến nghị : 2.1 Đối với cấp lãnh đạo Nhà trường cần đầu tư, quan tâm đến trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo mơn học nói chung mơn tốn nói riêng để học sinh động, nâng cao hiệu dạy học 2.2 Đối với giáo viên Mỗi giáo viên cần phải nắm nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa giải tốn có lời văn lớp Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, đặc biệt sử dụng thiết bị dạy học đại tiết dạy Tích cực sử dụng cơng nghệ thơng tin để tìm tranh ảnh có màu sắc để tạo hứng thú học tập cho học sinh 28 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Giáo viên ln phải học hỏi, tìm tòi khai thác tối đa nguồn tư liệu sẵn có để phục vụ cho dạy Đồng thời, giáo viên cần phải tự học, tự rèn luyện khả thiết kế giáo án điện tử ngày thêm thành thạo Luôn ln sử dụng phương pháp dạy học tích cực phối hợp nhiều hình thức dạy học phong phú tiết dạy giúp học sinh hứng thú với tiết học để em lĩnh hội kiến thức cách vững vàng Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng vào thực tế trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đem lại chất lượng, hiệu rõ rệt Không áp dụng thành cơng lớp tơi giảng dạy mà tơi chia sẻ giáo viên tổ Từ tổ bàn bạc, thảo luận, thống áp dụng đạt kết cao Từ kinh nghiệm nhỏ này, tiếp tục chia với đồng nghiệp trường tiểu học Lê Lợi để trao đổi, góp ý rút kinh nghiệm năm Rất mong nhận đóng góp ý kiến chân thành đồng nghiệp cấp quản lí để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn./ Quảng phú, ngày 20 tháng 10 năm 2018 Người viết Nguyễn Thị Phố 29 Biện pháp nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Toán lớp 1, Nxb Giáo dục Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kì III (20032007) – Tập & tập 2, Nxb Giáo dục Phương pháp dạy học môn học tiểu học, Nxb Giáo dục Đổi phương pháp dạy học tiểu học, Nxb Giáo dục Dạy lớp theo chương trình tiểu học mới, Nxb Giáo dục Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học toán tiểu học, Nxb Giáo dục 30 ... trạng chất lượng giải tốn có lời văn học sinh lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Từ đề xuất số gải pháp để nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn học sinh lớp trường Biện pháp nâng cao chất. .. tốn có lời văn nhằm nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp 1A3/ trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi huyện CưMgar- Tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn. .. phương pháp giải toán khả diễn đạt - Nghiên cứu sở lí luận phương pháp giải tốn có lời văn lớp Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp - Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng việc giải
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1, SKKN biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1, 1 Nắm vững chương trình toán lớp 1, 2 Hướng dẫn quy trình giải bài toán có lời văn, 3 Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở tiểu học, III.PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm