sáng kiến dạy học tích hợp

35 99 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 16:03

Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Phần thứ ĐẶT VẤN ĐỀ Học tập dưới dạng hoạt động trải nghiệm là chìa khóa thực hiện việc học đôi với hành, học qua làm, học cách giải quyết các vấn đề thực tiễn lớp, trường Đây là phương pháp ưu việt cho sự phát triển lực sáng tạo, giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, hình thành các kĩ năng, giá trị và phẩm chất của bản thân Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là các hoạt động giáo dục thực tiễn tiến hành song song với hoạt động dạy học nhà trường, là một bộ phận của quá trình giáo dục, tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa lớp và có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học Trong các môn học Trường trung học sở, môn Công Nghệ có vai trò quan trọng việc bồi dưỡng cho học sinh về kiến thức, văn hóa, phẩm chất đạo đức và phong cách sống Nội dung môn Công nghệ có tính thực tiễn rất cao dựa mối quan hệ vốn có, tự nhiên mục tiêu, nội dung của môn Công nghệ với mục tiêu và nội dung của giáo dục hiện đại; dựa thực tiễn cuộc sống và trải nghiệm của bản thân học sinh Do vậy, việc tham gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ đợng, tự giác và sáng tạo của bản thân Không vậy, các em chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: Từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả của bản thân Các em trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, ý tưởng, đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể hiện, tự khẳng định bản thân, tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè… Từ đó, hình thành và phát triển cho các em giá trị sống, các Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 lực cần thiết thông qua các hoạt động tập thể tinh thần tự chủ nhằm phát triển khả sáng tạo và cá tính riêng của cá nhân tập thể Như vậy, so với một số môn học khác thì môn Công Nghệ có nhiều ưu thế việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Vậy làm thế nào để tạo hội cho tất cả học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học nhà trường và kinh nghiệm của bản thân vào giải quyết vấn đề cuộc sống một cách sáng tạo? Theo tôi, việc là tổ chức cho học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt đợng cho mình Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và một hành động quá trình trải nghiệm sáng tạo sẽ kích thích và phát triển sự sáng tạo của học sinh, các em sẽ tự học qua trải nghiệm để hình thành lực cho mình Tuy chương trình mơn Cơng nghệ chưa Bộ Giáo dục và Đào tạo đạo đưa hoạt động trải nghiệm vào các môn học khác, với tầm quan trọng đã phân tích trên, xin trình bày: "Cách lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào dạy học môn Công nghệ lớp 6" Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Phần thứ hai GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề Đổi mới bản, toàn diện giáo dục triển khai đồng bộ hệ thống giáo dục nước ta Sự đổi mới nhấn mạnh cả mục tiêu giáo dục và chương trình giáo dục Đặc biệt là sự đổi mới về phương pháp dạy học, giáo dục nhằm phát triển lực của học sinh Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27/7/2017 đã rõ hệ thống lực chung và lực đặc thù của các môn học mà học sinh cần đạt Năng lực tự chủ, Năng lực hợp tác, Năng lực sáng tạo, Năng lực giao tiếp, Năng lực tính toán… Đồng thời, Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể cũng nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và coi là một ưu thế vượt trội để phát triển lực của học sinh Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bộ môn Công nghệ nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khún khích, đợng viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm giải pháp mới, sáng tạo cái mới sở kiến thức đã học nhà trường và gì đã trải qua thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ sống và lực cho học sinh Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo là dựa các phương pháp dạy học tích cực và huy động cảm xúc, kinh nghiệm của cá nhân học sinh theo bối cảnh hoạt động, suốt quá trình đó, các em thể hiện cảm xúc và giá trị của mình qua các thách thức, thử thách, đam mê, so sánh, thỏa mãn, kích thích, xác nhận, khẳng định để chia sẻ các ấn tượng của mình Các hoạt động học tập của các em xây dựng bối cảnh, tình Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 gần gũi nhất có thể với kiến thức, nhận thức, lực và với sự cố gắng của mình để đạt mục tiêu học tập, qua đó các em sẽ thay đổi thái độ, cảm xúc, giá trị và hình thành lực mới Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với hoạt động học tập với môi trường cuộc sống của học sinh và của cợng đồng Nền giáo dục ưu việt cho phép cá nhân học sinh nhận thức về cuộc sống của mình mối quan hệ với cộng đồng và biết chọn cách dùng lực sáng tạo để nâng cao đời sống của mình và tạo lợi ích lớn nhất cho cộng đồng Do đó, việc học nhà trường phải song hành với cuộc sống thì mới phát triển sự sáng tạo của các em, vì người vốn có tính sáng tạo từ bản chất và tinh hoa của nhân loại là sự sáng tạo Hoạt động trải nghiệm bộ môn Công nghệ là lĩnh vực giáo dục liên ngành, là cách tiếp cận liên mơn và xun bợ mơn; là tích hợp, lồng ghép nội dung trải nghiệm vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học; làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn, tận dụng các hội để các em trải nghiệm sở đảm bảo kiến thức bản của mơn học, tính logic của nợi dung; khơng làm quá tải kiến thức và tăng thời gian thực hiện bài học Điều này phù hợp với yêu cầu về chân dung học trò thế hệ mới có tư duy, kĩ và sáng tạo 2.2 Thực trạng vấn đề Hiện tại, hoạt động trải nghiệm sáng tạo chưa đưa vào thực hiện môn Công nghệ nên thời gian giáo viên giảng dạy môn Công nghệ chưa giúp học sinh phát triển kiến thức của mình cách áp dụng lí thuyết vào thực tiễn; thái đợ học tập của học sinh chưa tích cực, chưa phát huy lực hành động, phong cách học tập cá nhân, sự thích ứng với thực tiễn c̣c sống và các kĩ năng, giá trị của bản thân Mặc dù giáo viên đã biết tầm quan trọng của việc đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào môn học, vẫn lúng túng và chưa hình dung hết Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 cách thức tổ chức hoạt động mới này nên chưa linh hoạt việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm khai thác kiến thức, kĩ cho phù hợp với khả tiếp thu của học sinh; chưa thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động trải nghiệm phát triển tư và rèn luyện kĩ năng; chưa hình thành lực, khả tự tin cho học sinh đối phó với các thách thức và xử lí các tình mới… nên việc lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào môn Công nghệ cũng gặp nhiều khó khăn Học sinh tiếp xúc với thực tế nên việc huy động và vận dụng kiến thức chưa linh hoạt vào bối cảnh và tình trải nghiệm; một số học sinh chưa hình thành thái độ, ý thức về quản lí, kiềm chế bản thân thực hiện các hoạt động trải nghiệm tập thể; chưa xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với mục tiêu muốn đạt và hướng tới Vì vậy ý thức tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh chưa cao Qua dự giờ một số tiết Công nghệ của một số giáo viên khác và từ kinh nghiệm giảng dạy của qua nhiều năm, thấy giáo viên chủ yếu truyền tải trọng tâm kiến thức bài học, quan tâm đến việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh vì lồng ghép hoạt động trải nghiệm không phải là nợi dung chính, quĩ thời gian dành cho việc lồng ghép đa số là thực hiện ngoại khóa, mất thời gian nên giáo viên bỏ qua khâu này Từ tồn tại nêu trên, nhằm động viên, khún khích, tạo hợi và điều kiện cho học sinh tham gia mợt cách tích cực, chủ đợng, sáng tạo vào quá trình khám phá, phát hiện, đề xuất và lĩnh hội kiến thức tham gia hoạt đợng trải nghiệm sáng tạo, sau thời gian tích lũy một số kinh nghiệm, đã tiến hành nghiên cứu và đề các giải pháp lồng ghép các hoạt động trải ngiệm sáng tạo vào bài giảng môn Công nghệ một cách thiết thực, chặt chẽ và logic nhằm mang lại hiệu quả cao giảng dạy 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 2.3.1 Yêu cầu hoạt động trải nghiệm sáng tạo dạy học môn Công Nghệ Trong nhà trường trung học sở, môn Công nghệ là môn học ứng dụng kiến thức khoa học tự nhiên tổng hợp vào đời sống và sản xuất Là bộ môn có vị trí quan trọng góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị cho học sinh các kiến thức để tiếp tục học tập bước vào lao động sản xuất Vì thế, giảng dạy bộ môn, người thầy trau dồi tri thức cơng nghệ cho học sinh mà phải giáo dục cho các em có thói quen làm việc theo kế hoạch, tuân thủ quy định, có ý thức cao học tập gắn với nghiên cứu khoa học – kĩ thuật, giúp các em giải quyết các tình thực tiễn từ ngồi ghế nhà trường Trong môn Công nghệ cấp trung học sở phân môn, lĩnh vực có ưu thế khác việc lựa chọn chủ đề, nội dung để lồng ghép hoạt động trải nghiệm các mức độ khác Đối với chương trình Công nghệ lớp (Kinh tế gia đình): Nội dung về may mặc, trang trí nhà ở, nấu ăn, thu - chi gia đình bao gồm kiến thức và kĩ tối thiểu để giáo dục học sinh có kỹ sống và hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: Lựa chọn cách mặc đẹp và phù hợp; làm sạch thực phẩm, ăn uống đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, tạo một bữa ăn ngon miệng; sắp xếp và trang trí nhà hợp lí ; biết cân đối thu, chi làm gia tăng thu nhập gia đình và làm giàu cho xã hội gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương và theo truyền thống gia đình Đây là nội dung giúp các em phát huy tối đa lực sáng tạo của mình, tự đánh giá mức độ hoàn thành của bản thân và của nhóm học tập các hoạt động trải nghiệm Trên sở giảng dạy kiến thức công nghệ từ thực tế xã hợi, hoạt đợng trải nghiệm gắn kết gia đình của học sinh với nhà trường; lẽ cha mẹ sẽ các em tham gia hoạt động trải nghiệm nhà đồng Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 hành các em thực hiện các hoạt động tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm thông tin, thực hiện sản phẩm và làm “giám khảo” để các em trình bày, báo cáo quá trình thực hiện hoạt động trải nghiệm của mình 2.3.2 Các biện pháp tiến hành Để việc lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào bài giảng Công nghệ lớp có hiệu quả, đã thực hiện cách làm sau đây: 2.3.2.1 Lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng cách sắm vai Sắm vai là phương pháp giáo dục giúp học sinh thực hành cách ứng xử, bày tỏ thái độ tình giả định sở óc tưởng tượng và ý nghĩ sáng tạo của các em Đây là phương pháp giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề cách tập trung vào cách ứng xử cụ thể mà các em quan sát Việc "diễn" không phải là phần quan trọng nhất của phương pháp này mà là xử lí tình diễn và thảo luận sau phần diễn đó Sắm vai có ý nghĩa rất lớn việc hình thành và phát triển các kĩ giao tiếp cho học sinh Thông qua sắm vai, học sinh rèn luyện, thực hành kĩ ứng xử và bày tỏ thái độ môi trường an toàn trước thực hành thực tiễn, tạo điều kiện phát triển óc sáng tạo của các em, khích lệ thay đổi thái đợ và hành vi theo hướng tích cực trước mợt vấn đề hay đối tượng nào đó Về mặt tâm lý học, thông qua các hành vi, cá nhân nhận thức và giải quyết tốt vấn đề của bản thân, vai trò lĩnh hợi quá trình sắm vai cho phép học sinh thích ứng với c̣c sống tốt Thông qua các vai sắm hoạt động, học sinh thể hiện các khía cạnh khác tính cách như: Sự ưa thích, tình cảm, sự hiểu biết về nhân vật mà các em sắm vai Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Để hoạt động trải nghiệm sáng tạo cách sắm vai tổ chức tốt, đã thực hiện các bước sau: Bước 1: Nêu tình sắm vai – tình mở phù hợp với chủ đề hoạt động và trình độ học sinh Bước 2: Cử nhóm chuẩn bị vai diễn (nhóm học sinh đã phân công chuẩn bị trước tiến hành họat động): Tôi yêu cầu nhóm sắm vai xây dựng kịch bản thể hiện tình cho sinh đợng, hấp dẫn, mang tính sân khấu không đưa lời giải hay cách giải quyết tình Kết thúc vai sắm là một kết cục mở để mọi người thảo luận Bước 3: Thảo luận sau sắm vai: Khi sắm vai kết thúc, đại diện nhóm đưa các câu hỏi có liên quan để các bạn thảo luận Bước 4: Thống nhất và chốt lại các ý kiến sau thảo luận Trong chương trình Công Nghệ 6, đã lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo cách sắm vai bài (trong đó có bài thực hành và bài lý thuyết): Bài 3: Thực hành - Lựa chọn trang phục Bài 5: Thực hành - Ơn mợt số mũi khâu bản Bài 7: Thực hành - Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Bài 9: Thực hành - Sắp xếp đồ đạc hợp lí nhà Bài 13: Cắm hoa trang trí Bài 14: Thực hành - Cắm hoa Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Bài 23: Thực hành - Xây dựng thực đơn Bài 27: Thực hành - Bài tập tình về thu, chi gia đình Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 * Ví dụ 1: Tiết - Bài 3: Thực hành - Lựa chọn trang phục Tôi phân công nhiệm vụ cho nhóm học sinh sau: - Nhóm 1: Hãy sắm vai là nhà thiết kế thời trang, thiết kế trang phục cho người có vóc dáng cân đối - Nhóm 2: Hãy sắm vai là nhà thiết kế thời trang, thiết kế trang phục cho người có vóc dáng cao, gầy - Nhóm 3: Hãy sắm vai là nhà thiết kế thời trang, thiết kế trang phục cho người có vóc dáng thấp, bé - Nhóm 4: Hãy sắm vai là nhà thiết kế thời trang, thiết kế trang phục cho người có vóc dáng béo, lùn Mỗi nhóm xây dựng tình huống, trình diễn và tổ chức thảo luận vòng phút (thực hiện từ bước đến bước 3) Sau đó, thống nhất và chốt lại nội dung của nhóm (thực hiện bước 4) Đây là phần trình bày của nhóm (đây là nhóm sắm vai chấm điểm cao nhất và đưa ý tưởng cho tình sắm vai hay nhất) Nhóm phân vai sau: Bạn Hương là người dẫn chương trình; bạn An vai Tony (nhà thiết kế thời trang); bạn Hoa có dáng người mập và lùn vai người mẫu; bạn Hà là trợ lý của người mẫu, Thảo vai Hari (bạn thân của trợ lý học lớp thiết kế thời trang) Tình diễn sau: Cảnh 1: Tại nhà của trợ lý Trợ ly (đang nói chuyện điện thoại với Hari): Tui buồn và lo lắng nà, bồ cứu mình với Hari: Có chuyện gì vậy? Trợ ly: Sắp đến cuộc thi Hoa hậu béo mà mình chưa tìm người thiết kế trang phục cho người mẫu nên buồn chớ sao! Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Hari: Yên tâm đi! Mình giới thiệu với bồ thầy Tony là nhà thiết kế thời trang rất tiếng dạy tại trường mình nè Trợ ly: Ok! Cảm ơn bồ nhiều nha! Cảnh 2: Tại cuộc gặp gỡ giữa người mẫu và nhà thiết kế Tony Tony: Em biết chị sẽ tham gia Cuộc thi Hoa hậu béo, em sẽ thiết kế cho chị hai bộ trang phục rất lỗng lẫy: Bộ thứ nhất là đầm dạ hội lệch vai, ôm vừa sát thể có màu xanh nước biển lụa trơn, xếp ly từ eo xuống và có đính hạt ngọc nhỏ; bộ thứ hai là đầm đuôi cá tay phồng, màu hồng nhạt lụa bóng, có hoa văn in 3D hình bơng hoa to đính nhũ kim tún lấp lánh Người mẫu: Hai bộ trang phục nhà thiết kế Tony đưa mình rất thích khơng biết chọn bộ nào, các bạn hãy giúp mình với! Bạn Hương (người dẫn chương trình) đã đưa các câu hỏi thảo luận sau: Câu 1: Theo các bạn, người mẫu nên chọn bộ trang phục nào? Câu 2: Tại bạn lại chọn bộ trang phục thứ nhất? Giải thích? Câu 3: Nếu bạn chọn trang phục thứ hai? Bạn hãy cho biết, bạn đã dựa vào tiêu chí nào để lựa chọn trang phục? Câu 4: Với vóc dáng của bạn, bạn chọn trang phục nào? Vì sao? Câu 5: Có bạn nào chưa đồng ý với đáp án của nhóm và có câu hỏi phản hồi lại nhóm mình không? Sau các em đã trả lời và nhóm đã thống nhất ý kiến thảo luận, nhận xét và kết luận nội dung kiến thức mà các em đã trải nghiệm sau: Trang phục cho người béo, lùn: Chọn vải trơn, màu tối (nâu sẫm, hạt dẻ, đen, xanh nước biển ), hoa văn có dạng sọc dọc, hoa nhỏ, kiểu may vừa sát thể Với tình trên, chọn bộ trang phục thứ nhất là hợp Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 10 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 em thực hiện dự án: Vận dụng kiến thức bài học và kiến thức qua các nguồn khác để làm một sản phẩm truyền thông theo chủ đề “Trường học xanh” Để thực hiện dự án trên, chia lớp thành nhóm (mỗi nhóm học sinh) và giới thiệu cho các em các loại hình sản phẩm mà các em thực hiện: Bài viết, tranh vẽ, tờ rơi, video clip, báo ảnh ; các em tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình quan sát, ghi chép, chụp ảnh, quay clip về các nội dung sau: Hãy kể tên một số loại hoa và cảnh có địa phương? Nêu ý nghĩa của cảnh và hoa trang trí nhà ở, trường, lớp, nơi cơng cộng? Cần làm gì để trường học xanh? Đề xuất các kiến nghị và giải pháp? Sau các nhóm đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, yêu cầu các nhóm báo cáo cho kế hoạch thực hiện của nhóm thông qua việc trả lời các câu hỏi sau: Các em dự kiến khảo sát địa điểm nào địa bàn xã Hàm Phú để kể tên một số loại hoa và cảnh? Nêu rõ thời gian (Mấy giờ? Ngày nào?) và tên các thành viên tham gia thực hiện? Cuối tiết học, các nhóm đều thống nhất thời gian và địa điểm Trong các buổi chiều học sinh khảo sát, đều tham gia nhằm hướng dẫn, tư vấn, định hướng cho các em thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu đặt Tiết 26, sau học xong nội dung kiến thức, yêu cầu các nhóm cử đại diện báo cáo và trình bày sản phẩm của nhóm mình – thời gian Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 21 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 thực hiện 10 phút; thảo luận phút và cuối nhận xét, đánh giá dự án của các nhóm về ý tưởng, trình bày, báo cáo Hình ảnh tờ rơi của nhóm 1, Hình ảnh học sinh nhóm thuyết trình sản phẩm: Hình ảnh bài thuyết trình của nhóm 4: * Ví dụ 2: Tiết 39 – Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lý Sau học xong kiến thức, chia lớp thành nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện dự án sau: Giả sử gia đình em có một thành viên có dấu hiệu sụt cân, suy dinh dưỡng Em hãy làm bài thuyết trình cảnh báo cho mọi người về nguyên nhân, biểu hiện của trẻ suy dinh dưỡng Từ đó đưa lời khuyên dành cho ba mẹ, người có bị suy dinh dưỡng và giới thiệu thực phẩm cần thiết nên bổ sung Hình ảnh bài thuyết trình của học sinh * Ví dụ 3: Tiết 40 + 41 – Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm (2 tiết) Ở tiết 40, dạy phần I Vệ sinh thực phẩm và phần II An toàn thực phẩm Tiết 41, dạy phần III Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm đợc thực phẩm Đối với bài này, yêu cầu học sinh thực hiện hai dự án: Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 22 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Dự án thứ (thực hiện phần III.1 Nguyên nhân ngộ độc thức ăn) Tôi yêu cầu học sinh thực hiện dự án với nội dung sau: Nhóm 1: Tìm hiểu nguyên nhân ngộ độc thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật Nhóm 2: Tìm hiểu nguyên nhân ngộ độc thức ăn bị biến chất Nhóm 3: Tìm hiểu nguyên nhân ngộ độc bản thân thức ăn có sẵn chất độc Nhóm 4: Tìm hiểu nguyên nhân ngộ độc thức ăn bị ô nhiễm các chất độc hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất phụ gia thực phẩm Tôi hướng dẫn các em thực hiện một số kĩ (giao tiếp, tìm kiếm mạng internet, trình bày giấy, sưu tập hình ảnh và tư liệu…); theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các nhóm (xây dựng câu hỏi vấn, cách thu thập thông tin, kỹ giao tiếp…) để hoàn thành dự án của nhóm mình Những nhiệm vụ hướng dẫn học sinh thực hiện trước tuần nên học phần Nguyên nhân ngộ độc thức ăn, yêu cầu các nhóm lên báo cáo dự án của nhóm mình, sau đó thảo luận và rút kiến thức của bài Đối với cách làm này, muốn các em học qua làm để khắc sâu, nhớ lâu kiến thức vừa trải nghiệm Các sản phẩm của dự án: Dự án thứ hai (thực hiện phần III.2.b Phòng tránh nhiễm độc) Ở tiết trước, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện dự án sau: Các em hãy đóng vai là một cán bộ y tế của Trung tâm y tế cộng đồng Nhiệm vụ là thiết kế các tờ rơi để giới thiệu với người dân của địa phương các kiến thức về nhiễm độc thực phẩm Qua đó đưa Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 23 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 các biện pháp phòng tránh (gợi ý: học sinh tìm các tranh ảnh (in màu hoặc vẽ) thực phẩm có chất độc cá nóc, mầm khoai tây; thực phẩm biến chất, bị nhiễm chất độc hóa học; đồ hộp quá hạn sử dụng để làm tờ rơi - học sinh làm nhà) Khi tơi dạy xong kiến thức phần III.2.b Phòng tránh nhiễm độc, kiểm tra việc thực hiện dự án của các em và chọn tờ rơi thiết kế đẹp, đầy đủ nội dung lên báo cáo Sau đó, cả lớp thảo luận, nhận xét phần trình bày của bạn Cuối cùng, nhận xét, thu các tờ rơi của tất cả học sinh về chấm điểm (điểm cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên) Các sản phẩm của dự án: Tôi nhận thấy rằng, với cách làm này, các em học sinh sử dụng cơng nghệ thơng tin làm bài tập, biết tích hợp kiến thức liên môn (Mĩ thuật, Ngữ Văn, Tin học, Sinh học) để thực hiện, tự mình tìm hiểu, phân tích và đưa ý tưởng giải quyết vấn đề nên các em tiếp thu bài nhanh, hiểu kĩ bài, và đặc biệt các em có ấn tượng mạnh và nhớ rất lâu nội dung bài học đó Ngoài ra, các em rèn luyện sự tự tin đứng trước tập thể, bảo vệ ý kiến của mình và tư vấn cho các bạn lứa hiểu rõ vấn đề Hơn nữa, các em trở nên đoàn kết hơn, biết cách phối hợp làm việc theo nhóm một cách hiệu quả 2.3.2.5 Lồng ghép hoạt đợng trải nghiệm bằng trò chơi Trò chơi là mợt loại hình hoạt đợng giải trí, thư giãn; là món ăn tinh thần nhiều bổ ích và khơng thể thiếu cuộc sống người nói chung, đối với học sinh nói riêng Trò chơi là hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục “chơi mà học, học mà chơi” Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 24 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Trò chơi sử dụng nhiều tình khác của hoạt động trải nghiệm sáng tạo làm quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học tập, cung cấp và tiếp nhận tri thức; đánh giá kết quả, rèn luyện các kĩ và củng cố tri thức đã tiếp nhận… Trò chơi là mợt phương tiện để giúp học sinh nâng cao hiểu biết về tự nhiên, xã hội, về khoa học – kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, phát triển tốt các lực tư duy, trí nhớ, ngơn ngữ, tưởng tượng (đặc biệt là các trò chơi trí ṭ và trò chơi sáng tạo) Chơi cũng đòi hỏi học sinh tư duy, ứng dụng tri thức vào hành động phát triển lực thực hành “Chơi” cũng là một cách học tập tích cực Mục đích của trò chơi nhằm lơi học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục mợt cách tự nhiên và tăng cường tính trách nhiệm; hình thành cho học sinh tác phong nhanh nhẹn, phát huy tính sáng tạo cũng tăng cường sự thân thiện, hòa đồng các học sinh, tạo hứng thú, xua tan căng thẳng, mệt mỏi cho các em học sinh quá trình học tập và giúp cho quá trình học tập tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động, không khô khan nhàm chán Về mặt tâm lý học, quá trình diễn trò chơi tất cả các thành viên của nhóm đều tham gia hết mình và từ đó các em sẽ trải nghiệm, vì cá nhân cũng cả nhóm sống một tình khác với gì các em đã sống cuộc sống thực Khi lồng ghép hoạt đợng trải nghiệm sáng tạo các trò chơi thì tổ chức cho các em dưới hình thức sau: Trò chơi học tập (được sử dụng để củng cố, mở rộng, kiểm tra kiến thức học lớp) trò chơi “ơ chữ bí mật”, hái hoa học tập…; trò chơi mơ game trùn hình như: Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú, Rung chuông vàng… Qua các trò chơi này, các em tham gia, tương tác và củng cố kiến thức, kỹ đã học lớp Với các trò chơi tơi tổ chức cho các em, tơi rất thích trò chơi mơ game truyền hình vì nội dung rất phong phú đa dạng, vừa thực hiện việc củng Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 25 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 cố, khám phá và vận dụng kiến thức của tất cả các bài đã học, vừa triển khai các nội dung giáo dục giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giáo dục kĩ sống… Ở chương trình Công Nghệ 6, đã lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo các trò chơi trong các bài ôn tập và 06 bài sau: Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí nhà Bài 10: Giữ gìn nhà sạch sẽ ngăn nắp Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm Bài 19: Thực hành - Trộn dầu giấm rau xà lách Bài 20: Thực hành - Trộn hỗn hợp nộm rau muống Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí gia đình * Ví dụ 1: Tiết 62: Ơn tập chương III (Phụ lục 3) Tơi vào bài: Ở Chương III “Nấu ăn gia đình” gồm có 10 bài (6 bài lí thuyết và bài thực hành) Hôm chúng ta sẽ hệ thống lại nội dung bản của bài lý thuyết Sau đó, chia lớp thành đội chơi và yêu cầu đội chơi gameshow: Đường lên đỉnh Olympia gồm phần: Khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích Trong các phần chơi, ngoài việc ôn tập về kiến thức bài học lồng ghép các câu hỏi liên quan đến hoạt động trải nghiệm, đến thực tiễn cuộc sống của học sinh để các em vận dụng sự hiểu biết và vốn kiến thức của mình để trả lời Kết thúc trò chơi, tuyên dương và tặng phần thưởng cho các đội chơi thắng cuộc Với tiết học này, lớp học hoạt đợng sơi nổi, phát huy tính tích cực * Ví dụ 2: Tiết 22 – Bài 10: Giữ gìn nhà sạch sẽ ngăn nắp Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 26 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Sau các em học sinh học xong bài, tổ chức cho các em chơi trò chơi chữ Ḷt chơi sau: Có 05 hàng ngang và 01 chữ bí mật Khi mở các ô hàng ngang, các chữ cái ô màu đỏ là gợi ý cho ô chữ bí mật Nhiệm vụ của các em là sắp xếp các chữ cái gợi ý thành từ có ý nghĩa Nội dung câu hỏi các chữ:  Ơ chữ bí mật: Gồm có chữ cái, việc làm thường xuyên bạn đến lớp? Gồm chữ cái, cũng mong muốn nhà của mình giữ được điều này? Gồm chữ cái, một công việc thường làm để giữ nhà sạch sẽ? Gồm chữ cái, muốn đảm bảo sức khỏe thì nhà phải giữ gìn thế nào? Gồm có chữ cái, một yếu tố tác động đến nhà ở? Gồm chữ cái, không nên mợt cách tùy tiện nơi cơng cợng Ơ chữ thiết kế sau: Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 27 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 N G A N N A P L A U N H A S A C H S E M O I T R U O N G V U T R A C  N P L H S E  VV ỆỆ SS II NN HH LL Ớ Ớ PP I O V Sau các em đã tìm chữ bí mật, tơi tun dương em đã có câu trả lời đúng Kết thúc hoạt động, yêu cầu các em kiểm tra, đánh giá khâu vệ sinh của lớp, nhắc nhở các em giữ gìn vệ sinh lớp, trường cũng gia đình sạch sẽ, ngăn nắp Trong quá trình giảng dạy, tơi nhận thấy việc tổ chức trò chơi dạy học có sức hấp dẫn kì lạ, không đơn là phương tiện giải trí bổ ích mà qua đó giúp học sinh dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức, nắm một số kĩ (KN) quan trọng KN giao tiếp, KN vận động nhanh nhẹn, khéo léo, KN hợp tác, KN làm việc nhóm, KN quyết định, điều đặc biệt cả là qua tổ chức trò chơi kích thích học sinh học tập, các em lĩnh hội tri thức công nghệ một cách dễ dàng, củng cố kiến thức một cách vững vàng, tạo niềm say mê, hứng thú giờ học Công nghệ Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 28 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 2.3.2.6 Lồng ghép hoạt động trải nghiệm bằng cách thực địa – thực tế Hoạt động trải nghiệm thực địa - thực tế là một hoạt động hoàn toàn mới, có thể hiểu ngắn gọn là “học và hành” Như vậy làm, thực hành, trải nghiệm đều là phương thức học hiệu quả, gắn với vận động, với thao tác vật chất, với đời sống thực; việc học thông qua làm, học đôi với hành và học từ trải nghiệm đều giúp các em đạt tri thức và kinh nghiệm theo các hướng tiếp cận không hoàn toàn nhau, đó trải nghiệm có ý nghĩa giáo dục cao nhất và có phần bao hàm cả làm và thực hành Hoạt động trải nghiệm thực tế diễn khơng gian mở, đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức… nên chủ động tham mưu với Bộ phận chuyên môn xây dựng thời gian trải nghiệm thực tế hợp lí, linh hoạt để không ảnh hưởng đến tiết học và các môn học khác Để giúp các em tham gia tốt hoạt động trải nghiệm thực địa - thực tế thì đã liên hệ, phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương; các nhà hoạt động xã hội, nghệ nhân, người lao động tham gia Các sở quan xã Hàm Phú, công trường, nhà vườn, khu chăn nuôi, đồng ruộng và gia đình em học sinh của trường… Tất cả địa điểm đều rất lý tưởng để các em thực hành, trải nghiệm thực tế Ở chương trình Công Nghệ 6, đã lồng ghép hoạt động trải nghiệm cách thực địa - thực tế bài: Bài 1: Các loại vải thường dùng may mặc Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục Bài 5: Thực hành: Ơn mợt số mũi khâu bản Bài 6: Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý nhà Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 29 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Bài 10: Giữ gìn nhà sạch sẽ, ngăn nắp Bài 14: Thực hành: Cắm hoa Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm Bài 24 Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ mợt số loại rau, củ, quả * Ví dụ 1: Tiết - Bài 3: Thực hành - Lựa chọn trang phục Sau học xong bài này, tham mưu với Ban giám hiệu về việc cho học sinh trải nghiệm thực tế và liên hệ với Shop quần áo trẻ em gần trường cho học sinh tham quan và tư vấn thêm cho các em cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và lứa tuổi Sau Shop quần áo giới thiệu, nhận thấy các em rất thích, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn Trong quá trình diễn hoạt động trải nghiệm thực địa - thực tế, yêu cầu các em tham dự chăm chú lắng nghe, tích cực trao đổi và viết bài thu hoạch để hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực Hình ảnh học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm thực địa - thực tế tại Shop quần áo An Huy – Thơn Phú Lập – Hàm Phú * Ví dụ 2: Tiết 23 - Bài 10: Giữ gìn nhà sạch sẽ, ngăn nắp Nhằm giúp các em có ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp sau học xong bài Giữ gìn nhà sạch sẽ, ngăn nắp Trước vào tiết học, vào lớp trước phút, yêu cầu Ban cán sự lớp kiểm tra tác phong học sinh về trang phục, đầu tóc nhắc nhở kịp thời em tóc dài, quần áo bẩn để các em có nếp sống sạch sẽ Không vậy, kiểm tra khâu vệ sinh của lớp: Lau bảng, quét lớp, đổ rác nhằm tạo cho các Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 30 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 em thói quen giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ, ngăn nắp Đây là hoạt động trải nghiệm thực tế tại lớp học các em thực hiện rất tốt Cùng với hoạt động trên, tổ chức buổi cho các em đến nhà một bạn học sinh lớp gần với trường học – bạn Nguyễn Văn Lâm học sinh lớp 6.2 với yêu cầu viết bài thu hoạch sau: Quan sát nhà của bạn Lâm và cho biết nhà chịu ảnh hưởng của yếu tố nào? Em có nhận xét gì về nhà của bạn? Giả sử, nhà của bạn chưa thật sự sạch sẽ, em sẽ khuyên bạn làm công việc gì để giữ gìn nhà sạch sẽ, ngăn nắp? Hình ảnh học sinh tham gia trải nghiệm thực tế tại nhà bạn Lâm Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 31 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Bài thu hoạch của học sinh 2.4 Hiệu sáng kiến Sau một thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài này vào công tác giảng dạy trường, thấy bước đầu đã đạt kết quả nhất định Trước hết, bản thân đã nhận thức vai trò tích cực của việc lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo quá trình dạy học Tôi đã tìm hiểu, biết cách phân bố thời gian lồng ghép có hiệu quả hầu hết các tiết học Học sinh tiếp thu bài, nắm kiến thức đã trải nghiệm chắc chắn hơn, khoa học hơn, nhanh Đối với học sinh từ chỗ các em tiếp xúc với thực tế, chưa hình thành thái đợ, ý thức về quản lí, làm chủ bản thân thực hiện các hoạt Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 32 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 động trải nghiệm tập thể; chưa xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với mục tiêu muốn đạt và hướng tới thì giờ các em đã ý thức tốt việc tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; biết giữ gìn vệ sinh cá nhân: Quần, áo gọn gàng sạch sẽ, đúng tác phong học sinh; biết vận dụng kiến thức để tham gia trải nghiệm giữ gìn lớp học sạch sẽ, ngăn nắp: Lau bảng sạch, không xé giấy xả rác lớp học; bỏ rác đúng quy định; đặc biệt là tự giác tưới nước, trồng thêm hoa mười giờ các cảnh và hoa khuôn viên trường; chăm sóc xanh trước và phòng học Học sinh có ý thức các hoạt động trải nghiệm, các em là tuyên truyền viên, họa sĩ nhỏ tuổi gia đình của mình về việc tuyên truyền, làm tờ rơi… cách phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm, cách bảo quản chất dinh dưỡng chế biến món ăn, chọn lựa trang phục đẹp và phù hợp… Trong các tiết thực tế – thực địa, các em hoàn thành tốt các bài báo cáo; không vậy cá nhân học sinh đều hình thành lực, khả thuyết trình minh chứng cho các dự án mà nhóm mình thực hiện, đối phó và xử lí khá tốt với tình mới thực tiễn Kết quả học tập của học sinh qua các bài kiểm tra cao (phụ lục 4): Kiến thức các em trải nghiệm từ thực tế sâu sắc, bền vững dễ nhớ và nhớ nhanh giao lưu học hỏi các thành viên lớp; khơng khí lớp học vui tươi giúp học sinh thoải mái, tự tin việc trình bày ý kiến của mình và biết lắng nghe ý kiến của thành viên khác Tuy vậy, quá trình thực hiện đề tài vẫn mợt số thiếu sót khơng thể tránh khỏi và tồn tại lỗi sau: Mợt số em nhút nhát chưa tích cực tham gia các hoạt đợng trải nghiệm, một số đoạn phim học sinh thực hiện trải nghiệm chưa sát với chủ đề (đã điều chỉnh tiết dạy sau); một số địa điểm trải nghiệm thực tế khá xa trường học nên việc di chuyển khó khăn Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 33 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Trong quá trình thực hiện, tùy vào trình độ, đối tượng… của lớp, tiết học mà linh hoạt lồng ghép các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho phù hợp và bản thân đã rút một số kinh nghiệm sau: Một là, nắm vững hiểu biết, kiến thức nhất định về hoạt động trải nghiệm để lồng ghép vào việc soạn, giảng, kiểm tra đánh giá, tổ chức hoạt động cho học sinh, tránh lạm dụng Hai là, xác định đúng địa và nội dung cần lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tức là phải biết chọn lọc nội dung bản, kiến thức thật cần thiết và đầu tư thời gian hợp lí vào việc biên soạn chủ đề, lập dự án cho học sinh Ba là, áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực, lựa chọn và kết hợp các hình thức dạy học phù hợp với nội dung lồng ghép hoạt động trải nghiệm, khơng áp đặt đòi hỏi quá cao đối với học sinh để giúp các em u thích mơn học và học tốt hơn; quan tâm đến đối tượng học sinh đề phương pháp phù hợp lôi tất cả các em tham gia học tập Bốn là, tuyên dương kịp thời học sinh có tinh thần, thái đợ học tập tốt để khơi dậy tính tự giác và tinh thần hăng say học tập em Năm là, hướng dẫn học sinh làm quen dần với phương tiện thông tin đại chúng; yêu cầu các em rèn kỹ tự nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu và chuẩn bị bài học trước nhà Những vấn đề nảy sinh quá trình tự nghiên cứu này sẽ ghi lại, đưa và thảo luận để giải quyết đến lớp Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu sâu nữa, tìm biện pháp hữu hiệu để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn, mang tính phổ biến nhằm nâng cao chất lượng dạy - học của giáo viên và học sinh trường Phần thứ ba KẾT LUẬN Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 34 Sáng kiến Năm học 2017 – 2018 Giáo dục với nhiệm vụ đào tạo người khơng có kiến thức mà phải hội đủ các kỹ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội Do đó, việc đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào các môn học cho phù hợp với đối tượng học sinh trung học sở là hết sức quan trọng Để thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo bộ môn Công nghệ có hiệu quả, giáo viên phải có trách nhiệm xây dựng bài giảng có chất lượng giúp học sinh nhận thức tốt vấn đề đặt ra, bài học có tác dụng giáo dục sâu sắc và có sức lan toả Qua bài học có lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh nhận thức vai trò của bản thân việc thực hiện nhiệm vụ cũng phát triển kiến thức của mình cách áp dụng lí thuyết vào thực tiễn; thái đợ học sinh từ ̉ oải, khơng thích học trở nên tích cực hơn, phát huy lực hành động, phong cách học tập cá nhân, sự thích ứng với thực tiễn c̣c sống và giá trị của bản thân Bên cạnh đó, giáo viên linh hoạt việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hình thành lực, khả tự tin cho học sinh đối phó với các thách thức và xử lí các tình mới Việc lồng ghép hoạt động trải nghiệm dạy học mang lại nhiều kết quả tốt và đáng khích lệ khơng phương pháp học tập, tăng tính chủ đợng, sáng tạo và phát triển tư của học sinh mà trang bị cho các em kiến thức bản giúp các em có thêm kĩ sống, kỹ giao tiếp, kỹ tự bảo vệ để trở thành người có ích cho xã hợi./ Hàm Phú, ngày 10 tháng năm 2018 NGƯỜI VIẾT Lê Thị Huyền Trang Lê Thị Huyền Trang – Giáo viên Trường THCS Hàm Phú Trang 35
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến dạy học tích hợp, sáng kiến dạy học tích hợp

Từ khóa liên quan