Thiết Bị Neo Tàu Thủy

4 107 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 13:51

PPT thiết bị neo tàu thủy, power point, bài giảng, thuyết trình, lý thuyết, công thức, tính toán, phân loại thiết bị neo, tính toán, ví dụ, PPT thiết bị neo tàu thủy, power point, bài giảng, thuyết trình, lý thuyết, công thức, tính toán, phân loại thiết bị neo, tính toán, ví dụ Thiết Bị Neo Nhóm 4: Đỗ Phúc Q Huỳnh Bách Tân Hồ Ngọc Quốc Võ Văn Quý Trần Thanh Sang Khái niệm thiết bị neo: Thiết bị neo tôt hợp kết cấu cấu dung để neo tàu Thiết bị neo có nhiệm vụ đảm bảo độ tin cậy neo tàu điều kiện làm việc tàu Gồm phận bản: Neo, cáp neo, lỗ thả neo, máy neo Hầm cáp neo, hầm xích neo ngồi só thiết bị khác Vai trò neo phân loại neo a Vai trò neo Neo thiết bị giữ cho tàu đứng yên tác dụng ngoại lực Hay nói cách khác neo tổ hợp kết cấu dung để neo tàu Vai trò neo phân loại neo b Phân loại neo: Tuỳ thuộc vào loại tàu, công dụng đặc tính người ta bố trí loại neo khác Theo kết cấu người ta phân làm hai loại neo: neo có ngang neo khơng có ngang ... niệm thiết bị neo: Thiết bị neo tôt hợp kết cấu cấu dung để neo tàu Thiết bị neo có nhiệm vụ đảm bảo độ tin cậy neo tàu điều kiện làm việc tàu Gồm phận bản: Neo, cáp neo, lỗ thả neo, máy neo Hầm... Hầm cáp neo, hầm xích neo ngồi só thiết bị khác Vai trò neo phân loại neo a Vai trò neo Neo thiết bị giữ cho tàu đứng yên tác dụng ngoại lực Hay nói cách khác neo tổ hợp kết cấu dung để neo tàu... tàu Vai trò neo phân loại neo b Phân loại neo: Tuỳ thuộc vào loại tàu, công dụng đặc tính người ta bố trí loại neo khác Theo kết cấu người ta phân làm hai loại neo: neo có ngang neo khơng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết Bị Neo Tàu Thủy, Thiết Bị Neo Tàu Thủy

Từ khóa liên quan