SẤY THÙNG QUAY NHÓM 3

53 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 13:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - - MÔN: KỸ THUẬT SẤY VÀ CHƯNG CẤT ĐỀ TÀI: SẤY THÙNG QUAY GVHD: T.S LÊ MINH NHỰT Nhóm 3- Sấy thùng quay SVTH: MSSV: PHẠM TRIỀU TIÊN 16147205 VÕ QUỐC HUY 16147147 LÊ NGUYỄN HỒNG QUANG 16147183 LÊ THÁI THỊNH 16147202 LÊ HOÀNG PHÚC 16147179 LÊ TRÚC TÂY 16147192 Lời cảm ơn Lời em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Minh Nhựst Thầy hướng dẫn giúp đỡ tận tình để nhóm hồn thành báo cáo chủ đề Sấy Thùng Quay cách thuận lợi Những lời nhận xét, góp ý hướng dẫn thầy giúp chúng em có định hướng đắn q trình thực đề tài, giúp chúng em nhận khuyết điểm hoàn thiện cách xuất sắc Chúng em xin cảm ơn thầy cô khoa Cơ Khí Động Lực, mơn Nhiệt, tận tình bảo, truyền đạt kiến thức chuyên ngành, cơng nghệ cách làm việc nhóm để hoàn thành tốt báo cáo Và cuối chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người bạn đồng hành, giúp đỡ, sát cánh suốt môn học Cảm ơn lời động viên, chia sẽ, chăm sóc lớn lao từ gia đình động lực to lớn để chúng em vượt qua khó khăn hồn thành tốt báo cáo Nhận xét giảng viên: Bảng phân công công việc Nhiệm vụ Mức độ Họ tên MSSV Lê Thái Thịnh 16147202 Lê Trúc Tây 16147192 Vật liệu sấy Hoàn thành Lê Hoàng Phúc 16147179 Cấu tạo sấy thùng quay Hoàn thành Võ Quốc Huy 16147147 Mở đầu, khái niệm kĩ thuật sấy, tác nhân sấy Nguyên lý hoạt động sấy thùng quay Lê Nguyễn Hồng Quang 16147183 Phân loại thùng sấy Phạm Triều Tiên 16147205 Các yếu tố ảnh hưởng, ưu nhược điểm, kết luận hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt PHỤ LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG Khái niệm 1.1 Sấy gì? 1.2 Sấy thùng quay gì? 1.3 Phân loại phương pháp sấy 1.4 Tác nhân sấy CHƯƠNG VẬT LIỆU SẤY 11 2.1 Thóc 11 2.2 Mùn cưa 15 2.3 Cát 18 2.4 Cà phê 19 2.5 Đường 21 CHƯƠNG CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA SẤY THÙNG QUAY 23 3.1 Cấu tạo 23 3.2 Nguyên lý hoạt động lò sấy thùng quay: 31 CHƯƠNG PHÂN LOẠI THÙNG SẤY 37 CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH SẤY 44 5.1 Ảnh hưởng tốc độ quay đến truyền nhiệt: 42 5.2 Ảnh hưởng số cánh nâng lên truyền nhiệt: 42 5.3 Ảnh hưởng kích thước cánh nâng lên truyền nhiệt 43 CHƯƠNG ƯU - NHƯỢC ĐIỂM 45 KẾT LUẬN 48 Tài liệu tham khảo 50 Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Danh mục hình Hình 1.1 Phơi thóc ánh nắng mặt trời [1] Hình 1.2 Hệ thống sấy lạnh [2] Hình 2.1 Thóc [3] Hình 2.2 Gạo [4] Hình 2.3 Hệ thống sấy thùng quay sấy thóc [5] 11 Hình 2.4 Mùn cưa [6] 11 Hình 2.5 Sấy thùng quay liên tục, sấy mùn cưa [7] 12 Hình 2.6 Cát [8] 13 Hình 2.7 Cấu tạo cà phê [9] 15 Hình 2.8 Một bao bì đường thành phẩm [10] 17 Hình 3.1 Cấu tạo chi tiết máy sấy thùng quay [11] 18 Hình 3.2 Cấu tạo thùng quay [12] 19 Hình 3.3 Bánh [13] 20 Hình 3.4 Cấu tạo lăn [14] 21 Hình 3.5 Con lăn [15] 21 Hình 3.6 Hướng chuyển động lăn [16] 22 Hình 3.7 Nguyên lý nâng lên hạ xuống thùng quay [17] 22 Hình 3.8 Trường hợp nhiều cụm lăn [18] 23 Hình 3.9 Cấu tạo cánh bên thùng quay [19] 23 Hình 3.10 Các dạng cánh khuấy [20] 24 Hình 3.11Bên cánh khuấy [21] 25 Hình 3.12 Cách thức làm việc cánh khuấy [22] 25 Hình 3.13 Sơ đồ tổng thể lò sấy thùng quay [23] 26 Hình 3.14 Sơ đồ tổng thể lò sấy thùng quay [24] 27 Hình 3.15 Chiều khí nóng vào thùng sấy [25] 29 Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 3.16 Sấy thùng quay có sử dụng thêm quạt để tăng khả trao đổi nhiệt [26] 29 Hình 3.17 Biên độ nhiệt vùng làm việc thùng quay [27] 30 Hình 4.1 Cơ chế hoạt động lò trực tiếp [28] 33 Hình 4.2 Sơ đồ cấu tạo lò trực tiếp [29] 33 Hình 4.3 Sơ đồ cấu tạo lò gián tiếp [30] 34 Hình 4.4 Sơ đồ hoạt động lò gián tiếp [31] 35 Hình 4.5 Sơ đồ hoạt động lò gia nhiệt ống [32] 35 Hình 4.6 Hình ảnh cấu tạo lò [33] 36 Hình 4.7 Mặt cắt làm việc bên lò [34] 36 Hình 4.8 Ảnh nguyên lý làm việc lò sấy vơi hóa [35] 37 Hình 5.1 Ảnh chụp nhanh trục mẫu truyền nhiệt t = 6.0 s [36] 39 Hình 5.2 Biến thiên TC với tốc độ (a) với số nâng lên (LN) [37] 39 Hình 5.3 Ảnh chụp nhanh trục dòng hạt kiểu truyền nhiệt t = 6.0 s trống có độ cao nâng khác [38] 41 Hình 5.4 Sự biến đổi TC có chiều cao nâng lên (LH) (a) với chiều rộng nâng lên (LW) (b) [39] 41 Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Danh mục bảng Bảng 2.1: Thành phần hóa học trung bình thóc gạo thành phần chúng [1] Bảng 2.2: Nhiệt độ độ ẩm tương đối khơng khí [2] 10 Bảng 2.3: Sự thay đổi khối lượng thể tích cát tương ứng với độ ẩm [3] 14 Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Danh mục từ viết tắc TC: time constant (hằng số thời gian) 37 LN: số cánh nâng 37 LT: chiều dày nâng cánh hình chữ L 39 LH: chiều cao nâng cánh hình chữ L 41 LW: chiều rộng bâng cánh hình chữ L 41 Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt ĐẶT VẤN ĐỀ Trong quy trình cơng nghệ sản xuất nhiều sản phẩm có cơng đoạn sấy khơ để bảo quản dài ngày Công nghệ ngày phát triển ngành hải sản, rau thực phẩm khác Hiện nông sản Việt Nam xuất khắp châu lục từ Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Âu đến Úc, Nam Á Chất lượng nông sản Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Trong đó, q trình bảo quản ảnh hưởng lớn đến chất lượng, mặt hàng khơ Thời gian q trình bảo quản dài hay ngắn phụ thuộc nhiều vào độ ẩm thực phẩm Các sản phẩm nông nghiệp dạng hạt lúa, ngô, đậu… sau thu hoạch cần sấy khô kịp thời, không sản phẩm giảm chất lượng, chí bị hỏng dẫn đến tình trạng mùa sau thu hoạch Vì vậy, q trình sấy nơng sản quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm Đối với sản phẩm nông sản loại hạt như: cà phê, lúa, đậu phộng, đậu nành, đậu xanh… người ta có nhiều biện pháp sấy khác như: sấy vỉ ngang, hầm sấy, sấy thùng quay hệ thống sấy thùng quay ứng dụng phổ biến có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp khác Qua đề tài giúp bạn hiểu kĩ sấy thùng quay, sản phẩm sấy, tác nhân sấy gì, việc nắm rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị sấy thùng quay Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 3.17 Biên độ nhiệt vùng làm việc thùng quay [27] Thiết bị sấy thùng quay chia làm hai chế độ làm việc: sấy theo mẻ sấy liên tục  Sấy theo mẻ: Đối với chế độ này, thùng quay đặt nằm ngang, khí nóng truyền thẳng vào ống đặt trục thùng, từ nhiệt tỏa xung quanh gia nhiệt cho vật liệu sấy khơng khí nóng mà gia nhiệt theo lỗ vỏ thùng thoát ngồi Lưu ý vật liệu sấy khơ phải dừng máy lấy để tiếp tục mẻ khác, việc xác định thời điểm vật liệu sấy khơ để lấy dựa vào cảm biến độ ẩm vào lượng ẩm khơng khí cao hay thấp mà biết vật liệu khô hay chưa  Sấy liên tục: Ở chế độ này, thùng sấy đặt nghiêng, vật liệu cần sấy đưa từ phễu đầu thùng quay lò sấy hoạt động di chuyển xuống nơi thấp nhờ hoạt động cánh sấy bên Cả không khí nóng vật liệu sấy chuyển động chiều với vào cyclon Nhóm 3- Sấy thùng quay 35 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt cuối thùng quay Cánh dẫn bên thùng đa dạng tùy theo nhu cầu sấy, bao gồm: cánh đơn, cánh kép, cánh khoang, cánh xếp vuông góc… cánh bố trí nhiều hướng khả trao đổi nhiệt cao Ngoài nhiều hệ thống có thêm thiết bị phụ trợ ví dụ calorife để gia nhiệt thêm cho vật liệu sấy khơng có nhiệm vụ làm giảm lượng ẩm vật liệu Thiết bị sấy thùng quay thích hợp cho việc sấy hạt, vật liệu sấy có kích thước nhỏ đặc thù việc trao đổi nhiệt bên thùng quay Khí nóng khỏi lò sấy thùng quay thường khơng tuần hồn đầu cyclon thường có kèm theo bụi, nhu cầu nhà sản xuất muốn thu hồi khí nóng để tuần hồn phải tốn chi phí đầu tư thiết bị lọc bụi Tuy nhiên khả đầu tư thêm thiết bị không khả thi bụi có kích thước micro nên khó lọc hồn tồn Nhóm 3- Sấy thùng quay 36 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt CHƯƠNG PHÂN LOẠI THÙNG SẤY Thường chia làm loại: lò sấy trực tiếp (direct) gián tiếp (indirect)  Lò sấy trực tiếp: Trong lò quay bắn trực tiếp, nhiệt đẩy qua bên lò, nghĩa truyền nhiệt đến từ tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt vật liệu Do nhiệt độ cao đẩy qua lò nung, loại lò quay lót vật liệu chịu lửa, thường có lớp lót gạch đúc, giúp bảo vệ vỏ thép khỏi nhiệt độ bên cao Loại lò quay thiết bị phù hợp hiệu để truyền nhiệt xử lý nhiệt Một ứng dụng phổ biến cho loại lò quay để thu hồi kim loại đốt chất thải Một số doanh nghiệp thiết kế lò nung trực tiếp oxy hóa đốt cháy tất vật liệu hữu cơ, điển hình niken tro, tái chế cách hiệu đơn vị thu hồi có Trong trường hợp này, lò quay trực tiếp lựa chọn tốt để đáp ứng yêu cầu suất hiệu việc xử lý chất thải rắn Tuy nhiên, trường hợp khác cần có mơi trường kiểm sốt kiểm sốt q trình nâng cao, lò quay gián tiếp có lợi Ngọn lửa tiếp xúc trực tiếp với vật liệu, calciner trực tiếp hoạt động tới 1000 - 1200 ° C Nhóm 3- Sấy thùng quay 37 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 4.1 Cơ chế hoạt động lò trực tiếp [28] Hình 4.2 Sơ đồ cấu tạo lò trực tiếp [29]  Lò sấy gián tiếp: Một lò quay gián tiếp, gọi lò nung, điều cần thiết xử lý vật liệu tiếp xúc với khí đốt Một lò nung gián tiếp cung cấp kiểm soát nhiệt độ vượt trội dọc theo chiều dài lò Nhóm 3- Sấy thùng quay 38 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Trong lò quay gián tiếp, nhiệt đưa bên ngồi vỏ trống thơng qua vòi đốt khí lò sưởi điện Điều tránh tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt vật liệu Do nhiệt truyền qua vỏ, nên lò quay gián tiếp thường khơng lót để tối đa hóa truyền nhiệt qua vỏ Do đó, lò quay gián tiếp thường chế tạo từ hợp kim chịu nhiệt, thay thép carbon Một lợi lò quay gián tiếp kiểm sốt chặt chẽ nhiệt độ lò cách đặt đầu đốt lò sưởi điểm chiến lược dọc bên ngồi lò Điều hữu ích gọi lò nung liên tục, vật liệu cần nung nhiệt độ định để gây phản ứng hóa học mong muốn, sau phải giữ khoảng thời gian định Vì vậy, trường hợp này, đầu đốt tập trung đầu vỏ để làm nóng nhiệt độ nhanh chóng, sau đầu đốt trải phần lại chiều dài vỏ, giúp giữ nhiệt độ bên khơng đổi Một lợi ích khác lò quay gián tiếp khí khơng trộn trực tiếp với vật liệu, nên khí khỏi vỏ hơn, cần xử lý khí thải Vẫn ưu điểm khác lò quay gián tiếp khả kiểm sốt khơng khí q trình bên Trong số trường hợp, cần phải cung cấp mơi trường giàu nitơ cho vật liệu Hình 4.3 Sơ đồ cấu tạo lò gián tiếp [30] Nhóm 3- Sấy thùng quay 39 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 4.4 Sơ đồ hoạt động lò gián tiếp [31] Tuy nhiên lò sấy gián tiếp chia nhiều loại lò làm việc điều kiện khác nhau, điển hình gia nhiệt ống hơi, lò vơi hóa gián tiếp  Lò sấy gia nhiệt ống hơi: Hình 4.5 Sơ đồ hoạt động lò gia nhiệt ống [32] Nhóm 3- Sấy thùng quay 40 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 4.6 Hình ảnh cấu tạo lò [33] Hình 4.7 Mặt cắt làm việc bên lò [34] Lò sấy ống buồng sưởi gián tiếp có chứa nhiều ống truyền nhiệt Thơng qua khớp quay, nguồn lượng (hơi nước) dẫn vào ống góp, sau vào nhiều ống truyền nhiệt bên thân xi lanh quay (buồng) Nguyên liệu thô cho vào ngỏ vào nâng lên khuấy trộn cách xoay vỏ ống để thu sản phẩm sấy khô Máy sấy nghiêng sản phẩm sấy truyền tải trọng lực phía phận xả Trong đó, (chất lỏng bay hơi) thải bên máy sấy với khí mang (khí trơ) Nhóm 3- Sấy thùng quay 41 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Ưu điểm loại so với loại máy loại thiết kế phù hợp cho sấy liên tục, suất lớn Hiệu trao đổi nhiệt bề mặt lớn sản phẩm cần sấy vị trí len lỏi ống trao đổi nhiệt  Lò sấy hỗn hợp Hình 4.8 Ảnh ngun lý làm việc lò sấy hỗn hợp [35] Đối với loại lò vật liệu sấy làm nóng theo ba cách đối lưu với dòng khơng khí nóng ngược chiều, truyền nhiệt qua bề mặt vật liệu bên nhờ đốt, trao đổi nhiệt xạ với luồng khơng khí nóng cấp vào Nhóm 3- Sấy thùng quay 42 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH SẤY 5.1 Ảnh hưởng tốc độ quay đến truyền nhiệt: Tốc độ quay thông số vận hành thiết yếu có ý nghĩa lớn trình sấy Hình 5.2a 5.2b đưa mơ hình dòng chảy truyền nhiệt tốc độ khác Tốc độ ngày tăng dẫn đến thể tích tăng, thúc đẩy tần số nâng mở rộng vận tốc ban đầu hạt bị ném khỏi cánh quay Một số hạt chí va chạm với thang máy khác thành thùng vận tốc ban đầu chúng đủ lớn Vòng tròn đẳng nhiệt đồng tâm hình thành Có thể thấy tốc độ tăng làm suy yếu thay đổi vòng tròn cánh quay Tốc độ ngày tăng đẩy nhanh q trình truyền nhiệt giai đoạn tương đối thấp Tuy nhiên, hiệu ứng thúc đẩy suy yếu tốc độ tiếp tục tăng đến giai đoạn tương đối cao 5.2 Ảnh hưởng số cánh nâng lên truyền nhiệt: Số cánh nâng có ảnh hưởng quan trọng đến chế độ dòng chảy, phân phối hạt q trình truyền nhiệt Những hiểu biết cần thiết thiết kế thùng quay Bằng mắt thường thấy nhiều cánh quay dẫn đến tần số nâng cao hơn, tạo thành với độ đồng mật độ tốt Hình 5d - f cho thấy mơ hình dòng chảy q trình truyền nhiệt cánh nâng khác Có thể thấy với số lượng nâng lên, hình thành trở nên tốt Hình 5.2b đưa thay đổi nhiệt độ trung bình theo thời gian Dựa mô phỏng, số lượng nâng lên làm giảm tốc độ truyền nhiệt phạm vi nhỏ Nhóm 3- Sấy thùng quay 43 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 5.1 Ảnh chụp nhanh trục mẫu truyền nhiệt t = 6.0 s [36] Hình 5.2 Biến thiên TC với tốc độ (a) với số nâng lên (LN) [37] 5.3 Ảnh hưởng kích thước cánh nâng lên truyền nhiệt Kích thước cấu trúc nâng hình chữ L bao gồm chiều cao nâng (LH), chiều rộng nâng (LW) chiều dày nâng (LT) Độ dày nâng lên Nhóm 3- Sấy thùng quay 44 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt kiểm tra khơng có tác dụng rõ ràng tìm thấy Do đó, bị bỏ qua tất trường hợp sử dụng giá trị không đổi, 0,25 dp Trong thực tế, cần đáp ứng nhu cầu sức mạnh học Hai tham số khác cánh nâng quan trọng dòng hạt truyền nhiệt Các chiều cao nâng khác dp, dp dp mơ (xem Hình 5.3 a - c) Nâng cao dẫn đến khối lượng nâng lớn Các khối lượng giữ cánh nâng cao tiếp tục giảm lâu xa hơn, tạo thành vật liệu tốt liên tục Thay đổi nhiệt độ hạt trung bình biến đổi TC hiển thị Fig 8a Người ta thấy TC tăng 10% từ dp sau giảm 3% từ dp Ảnh hưởng chiều cao nâng không bật phạm vi mô dựa quy mô vĩ mô Ba chiều rộng nâng lên (LW), tức 1.0 dp, 2.0 dp 3.0 dp, so sánh Chiều rộng nâng lên cho thấy bật trình truyền hạt truyền nhiệt.Hình 5.3 d-f đưa ảnh chụp nhanh trục mẫu truyền nhiệt trống với chiều rộng nâng khác Một chiều rộng tăng giữ khối lượng lớn hơn, làm cho hạt nâng lên ném xa không gian Đối với hiệu suất truyền nhiệt, chiều rộng nâng lên có xu hướng giảm truyền nhiệt Nhóm 3- Sấy thùng quay 45 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 5.3 Ảnh chụp nhanh trục dòng hạt kiểu truyền nhiệt t = 6.0 s trống có độ cao nâng khác (a) dp, (b) dp (c) dp trống có độ rộng nâng khác bao gồm ( d) dp, (e) dp (f) dp [38] Hình 5.4 Sự biến đổi TC có chiều cao nâng lên (LH) (a) với chiều rộng nâng lên (LW) (b) [39] Nhóm 3- Sấy thùng quay 46 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt CHƯƠNG ƯU - NHƯỢC ĐIỂM 6.1 Ưu điểm:  Quá trình sấy đặn mãnh liệt nhờ tiếp xúc tốt vật liệu sấy tác nhân sấy  Cường độ sấy lớn, đạt 100kg ẩm bay hơi/m3h, thiết bị nhỏ gọn, khí tự động hóa hồn tồn  Máy sấy quay đặc trưng công suất lớn với mức tiêu thụ lượng thấp  Nó thiết kế với cấu hợp lý, hoạt động thân thiện với mơi trường, tạo nhiễm  Được cung cấp với giá cạnh tranh so với máy loại, đồng thời có hiệu suất cao  Máy sấy quay vận hành dễ dàng, hoạt động ổn định, tỷ lệ trục trặc thấp, có độ bền cao 6.2 Nhược điểm:  Vật liệu bị đảo trộn nhiều dễ tạo bụi vỡ vụn Do nhiều trường hợp làm giảm chất lượng sản phẩm sấy Nhóm 3- Sấy thùng quay 47 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt KẾT LUẬN Với nhiệm vụ tìm hiểu để tài sấy thùng quay, qua trình tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, học hỏi, giúp đỡ thầy, nhóm hồn thành xong tiểu luận đề tài sấy thùng quay Đề tài giúp nhóm nắm rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sản phẩm sấy, tác nhân sấy loại sản phẩm sấy khác nhau, mục đích tầm quan trọng thiết bị sấy thùng quay quy trình sản xuất Bên cạnh giúp em hiểu sâu kỹ thuật sấy, nguyên tắc hoạt động, tính tốn thiết kế hệ thống sấy cách tra cứu sổ tay, tài liệu, mục đích tầm quan trọng thiết bị sấy thùng quay quy trình sản xuất Thiết bị sấy thùng quay sử dụng rộng rải, hướng nghiên cứu chưa sâu, đa phần tính tốn thiết kế, phần tài phần tài liệu tham khảo hạn chế kiến thức hạn hẹp Hơn nhiều tài liệu dịch từ tiếng anh không sát nghĩa, dẫn đến việc hồn thành báo cáo khơng thể tránh sai sót Vì vậy, nhóm mong nhận đóng góp ý kiến thầy báo cáo lần hồn thiện Nhóm xin chân thành cảm ơn! Nhóm 3- Sấy thùng quay 48 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Tài liệu tham khảo http://sunsay.vn/gioi-thieu/may-say-thung-quay-32.html http://muce.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/Bai3_co tlieuchetaobetong.pdf http://www.chatdotsinhkhoi.com/mun-ca-en/ http://timtailieu.vn/tai-lieu/he-thong-say-thung-quay-38307/ https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-thiet-ke-he-thong-say-ca-phe-thung-quaynang-suat-200kg-gio-612/ https://text.123doc.org/document/4727498-thiet-ke-he-thong-say-thung-quayde-say-duong-nang-suat-600-kgh.htm HOÀNG VĂN CHƯỚC – Giáo trình KỸ THUẬT SẤY – NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI – 1999 https://www.911metallurgist.com/blog/rotary-dryer-design-working-principle 10.http://www.chatdotsinhkhoi.com/mun-ca-en/ Nhóm 3- Sấy thùng quay 49 ... thường sấy mùn cưa để đạt yêu cầu độ ẩm yêu cầu từ 13- 14% Nhóm 3- Sấy thùng quay 16 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 2.5 Sấy thùng quay liên tục, sấy mùn cưa [7] Nhóm 3- Sấy thùng. .. 3. 1.1 Thùng quay Hệ thống sấy thùng quay thùng sấy hình trụ với góc nghiêng xác định Trong thùng có cánh xáo trộn, thùng quay vật liệu sấy Nhóm 3- Sấy thùng quay 23 Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S... thùng quay [24] 27 Hình 3. 15 Chiều khí nóng vào thùng sấy [25] 29 Nhóm 3- Sấy thùng quay Kỹ thuật sấy chưng cất GVHD: T.S Lê Minh Nhựt Hình 3. 16 Sấy thùng quay có sử dụng thêm quạt để
- Xem thêm -

Xem thêm: SẤY THÙNG QUAY NHÓM 3, SẤY THÙNG QUAY NHÓM 3, GVHD: T.S LÊ MINH NHỰT