Hoạt động âm nhạc -Hát,,vận động bài Mùa xuân đến rồi -lớp 5-6 tuổi -chủ đề TGTV Giáo án dợ thi GVDG cấp cơ sở năm học 2008-2009

14 9,975 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 12:11

đề tài :Hát và vận động bài: Mùa xuân đến rồi Người thực hiện: Lê Thị Thủy Trường Mầm Non Yên Đức Đối tượng: MG5-6 tuổi Chủ đề: Tết và mùa xuân Hoạt động 1 Gợi mở trò chuyện về chủ đề vào bài MÙA XUÂN ĐẾN RỒI Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi Ngắm bướm xinh đùa trên cánh hoa hồng Mùa xuân đến hát ca reo vui mừng Mùa xuân ơi Nhạc và lời của nhạc sỹ NGUYỄN NGỌC THIỆN Trò chơi MÀU HOA [...]...HOA TRƯỜNG EM MÙA XUÂN Cảm ơn các bé Chúc các bé chăm ngoan học giỏi . đề tài :Hát và vận động bài: Mùa xuân đến rồi Người thực hiện: Lê Thị Thủy Trường Mầm Non Yên Đức Đối tượng: MG5-6 tuổi Chủ đề: Tết và mùa xuân Hoạt. trên cánh hoa hồng Mùa xuân đến hát ca reo vui mừng Mùa xuân ơi Nhạc và lời của nhạc sỹ NGUYỄN NGỌC THI N Trò chơi MÀU HOA HOA TRƯỜNG EM MÙA XUÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động âm nhạc -Hát,,vận động bài Mùa xuân đến rồi -lớp 5-6 tuổi -chủ đề TGTV Giáo án dợ thi GVDG cấp cơ sở năm học 2008-2009, Hoạt động âm nhạc -Hát,,vận động bài Mùa xuân đến rồi -lớp 5-6 tuổi -chủ đề TGTV Giáo án dợ thi GVDG cấp cơ sở năm học 2008-2009, Hoạt động âm nhạc -Hát,,vận động bài Mùa xuân đến rồi -lớp 5-6 tuổi -chủ đề TGTV Giáo án dợ thi GVDG cấp cơ sở năm học 2008-2009

Từ khóa liên quan