CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

48 2,097 27
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 11:20

CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG Chương 1: Môi trường – Thiên nhiên – Con người (tt) 1.3. Con người môi trường 1.4. Vài trò của con người trong phát triển của môi trường 1.5. Các hoạt động của con người vấn đề ô nhiễm môi trường 1.3 Con người Môi trường Năm 1650 1850 1975 2011 Dân số 500 triệu 1 tỷ 4 tỷ 7 tỷ 1.3.1 Sự gia tăng dân số 1.3.1 Sự gia tăng dân số - Gia tăng dân số tập trung tập trung ở những vùng nghèo không đủ ăn như Châu Phi, Mỹ Latinh, Châu Á (nghiêm trọng nhất là ở Châu Phi) - Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Châu Phi là 10% trong khi ở Châu Âu là 0,3% Ngày 26/8/2009, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, 1/5 dân số thế giới đang sống trong nghèo đói.  Châu Phi là khu vực có tỷ lệ đói nghèo hàng đầu thế giới. Nghèo đói Thế giới hiện nay còn 1,2 tỉ người có mức thu nhập dưới 1 đôla mỗi ngày (24% dân số thế giới), 2,8 tỉ người dưới 2 đôla/ngày (51%) 600 triệu trẻ em sống trong đói nghèo. • Hơn 1 tỉ người ở các nước kém phát triển không có nước sạch phương tiện vệ sinh, dẫn đến bệnh tật giảm tuổi thọ. 1.3.1 Sự gia tăng dân số - Dự báo, vào năm 2030 Ấn Độ sẽ vượt qua TQ để thành quốc gia đông dân nhất thế giới - Năm 2050, dân số 50 nước nghèo nhất thế giới sẽ tăng gấp đôi, cá biệt có Afghanistan, Đông Timor tăng gấp 3 - Năm 2050, dân số thế giới đạt 9,1 tỷ người 1.3.1 Sự gia tăng dân số - Gia tăng dân số liên quan đến tiến bộ khoa học quan niệm lạc hậu: + Con người biết làm nông nghiệp, dự trữ lương thực, chăn nuôi + Tiến bộ về y khoa, trẻ em sống nhiều, tuổi thọ con người cao (nam 68, nữ 72 tuổi) + Trọng nam khinh nữ 1.3.1 Sự gia tăng dân số - Thách thức với môi trường: + Diện tích rừng bị thu hẹp đáng kể + Báo cáo HT MT năm 2000, mỗi năm mất đi 120.000 – 150.000 ha rừng + Chất lượng đất giảm rõ rệt + Nước thải công nghiệp sinh hoạt 1.3.1 Sự gia tăng dân số - Thách thức với môi trường: + Sông hồ bị ô nhiễm do xả chất thải chưa qua xử lí + Lạm phát tài nguyên . CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Chương 1: Môi trường – Thiên nhiên – Con người (tt) 1.3. Con người và môi trường 1.4. Vài trò của con người trong. con người trong phát triển của môi trường 1.5. Các hoạt động của con người và vấn đề ô nhiễm môi trường 1.3 Con người và Môi trường Năm 1650 1850 1975 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG, CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG