Tóm tắt đồ án phan văn đức 15148013

22 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHẤT LƯỢNG CAO - - -   - - - TÓM TẮT ĐỀ TÀI THIẾT LẬP CLOSE LOOP COLOR CONTROL ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO CÔNG TY STARPRINT VIET NAM JSC GVHD: Th.S Chế Quốc Long SVTH: Phan Văn Đức – 15148013 Bùi Thế Vinh – 15148139 Trịnh Văn Lực – 15148028 TP HCM, tháng năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHẤT LƯỢNG CAO - - -   - - - TÓM TẮT ĐỀ TÀI THIẾT LẬP CLOSE LOOP COLOR CONTROL ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO CÔNG TY STARPRINT VIET NAM JSC GVHD: Th.S Chế Quốc Long SVTH: Phan Văn Đức – 15148013 Bùi Thế Vinh – 15148139 Trịnh Văn Lực – 15148028 TP HCM, tháng năm 2019 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch Sử Nghiên Cứu Vấn Đề Khoảng 15 năm trước đây, hệ thơng điều khiển màu vòng lặp màu kín giới thiệu cho máy in offset cuộn Những hệ thống nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn xí nghiệp in lớn tồn cầu Các hệ thống kiểm sốt màu vòng kín sử dụng dải màu Các phím mực điều chỉnh để trì đặc tính màu thích hợp ô màu màu Sự tiến công nghệ gần làm cho hệ hệ thống kiểm sốt màu phát triển Các hệ thống không dựa vào màu mà thay vào kiểm sốt màu dựa phép đo hình ảnh in Vấn đề với hình ảnh màu thiết bị khác nhau, điều có nghĩa giá trị pixel tới thiết bị khác Mà phải điều chỉnh giá trị pixel cho giá trị phù hợp với thiết bị Có hai phương thức để tạo trị số, cách truyền thống gọi closed-loop color (màu vòng kín) phương thức open-loop color (màu vòng hở), thường gọi quản lý màu 1.2 Nhu Cầu Đòi Hỏi Của Ngành Công Nghiệp In Hiện Nay Khác xa với 10 năm trước ngày ngành cơng nghiệp in có xu hướng phát triển sau: + Số lượt in đơn hàng ngày giảm xuống + Thời gian hoàn thành đơn hàng phải ngắn + Độ phức tạp đơn hàng tăng lên + Công việc chuẩn bị hợp đồng chế chiếm phần lớn thời gian việc cấu trúc giá thành Công nghiệp in trước ngành có khả tận dụng thành tựu phát triển khoa học, công nghệ giới để phát triển thực tế ngành phần nằm công nghiệp 4.0 Trong trình phát triển bước số hóa khâu sản suất để thay cho q trình tương tự, bước kết nối sản xuất quản lý Hình 1.2: Xu hướng phát triển ngành công nghiệp in 1.3 Hệ Thống Kiểm Soát Chất Lượng Close Loop Color Control 1.3.1 Giới Thiệu Về Hệ Thống Hệ thống Closed-loop color control (kiểm sốt màu vòng kín) Là giải pháp kiểm sốt chất lượng màu sắc trình in, bao gồm cách thực hiện, quy trình kiểm sốt, phần mềm thiết bị, dải màu kiểm tra, thông số kiểm tra, kiểm soát lặp lại Là giải pháp kiểm sốt chất lượng màu sắc Q trình đo thực dải màu kiểm tra in kèm theo sản phẩm in thực tế Quá trình hiệu chỉnh sai số khóa mực để lượng mực đồng bề mặt thực nhờ vào phần mềm Cũng thực người khơng có đủ điều kiện để thực hệ thống hoàn chỉnh Cụ thể đầu tư máy quét màu phần mềm hiển thị giá trị đo IntelliTrax2 Hoặc hệ thống hoàn chỉnh Inkzone bao gồm tất phần mềm Inkzone Loop, Inkzone Pecfect, Inkzone Move phần mềm có chức riêng biệt để thực việc kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh lượng mực cung cấp cho máy in Hình 1.4.1: Mô tả hệ thống closed loop Color Control Cách thức làm việc hệ thống:  Thực việc thiết lập thơng số độ mở khóa mực theo tập tin JDF  In, đo dải màu kiểm tra, hiển thị kết quả, so sánh với giá trị tiêu chuẩn  Nếu có sai số với giá trị tiêu chuẩn, tính tốn thơng số điều chỉnh việc cấp mực  Điều chỉnh trực tiếp việc cấp mực máy in theo thơng số tính tốn  Điều chỉnh nhờ vào hệ thống phần mềm tích hợp canh chỉnh inkkey máy in  Q trình in ổn định với thiết lập mới, lấy mẫu đo  Lặp lại trình Trên thực tế Close loop color Control phần nhỏ CIP3/CIP4 việc thực phải cần định dạng file theo tiêu chuẩn CIP3/CIP4 quy định Với hệ thống Inkzone để canh mực trước in phần mềm InkZone Pecfect đầu vào file JDF chứa thơng tin độ mở khóa mực Còn thơng tin giấy mực in Inkzone Pecfect chưa hiểu chưa xử lý Thông thường DI-plot Inkzone chuyển file TIFF-B từ trình RIP sang JDF để Inkzone đọc mở khóa mực Các điều kiện in cụ thể bao gồm thông tin loại giấy, loại mực tuyến tính hóa đồ thị có Inkzone Pecfect 1.4 Cấu trúc hệ thống Close loop color Control Close loop color Control Cấu trúc 1: Online (Nhà sản xuất máy in cung cấp) Cấu trúc 2: Offline (Đầu tư máy quét phần mềm hiển thị đo lường) Cấu trúc 3: Online (Nhà sản xuất thứ ba kết nối với máy in) - Cấu trúc 1: Trường hợp dành cho nhà in muốn đầu tư Thì tất hãng máy in cung cấp giải pháp Close loop color Control - Cấu trúc 2: Trường hợp dành cho nhà in có vốn đầu tư tối thiểu Để làm hệ thống cần máy quét màu phần mềm kết nối với máy quét hiển thị kết đo lường - Cấu trúc 3: Liên hệ với nhà sản xuất thứ ba Inkzone, PrintFlow cung cấp phần mềm canh mực trước in, đọc liệu CIP3, hiển thị kết đo lường Các nhà sản xuất khác cung cấp máy quét, kết nối Techkkon, X-rite Cấu trúc Online rẻ nhiều đầu tư cấu trúc CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 2.1 Xây Dựng SOP Với Định Hướng GMI Sản xuất sản phẩm quy trình tổng quát với tham gia nhiều phận, nhiều người Và áp dụng quy trình to đùng, dài trang để hướng dẫn người khác làm theo Chúng ta cần phải chia nhỏ quy trình tổng thể làm quy trình con, quy trình sở rút rọn, dễ dàng làm việc Standard operating procedure – SOP với yêu cầu, định nghĩa, mô tả công việc chi tiết thứ khơng thể thiếu q trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm in Khi xây dựng SOP cho biết người có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ để thực thi Việc có SOP giúp đặt yêu cầu kỹ năng, yêu cầu đào tạo người thực thi dễ dàng hết 2.2 Xây Dựng Điều Kiện In Cụ Thể Bước 1: Chuẩn hóa vật tư Kiểm tra trắng giấy cách sử dụng máy đo màu cầm tay Xrite Và đo, kiểm thông số với mẫu giấy GMI đưa Mẫu giấy có thơng số sau chấp nhận : L* = 94.00 a* = 0.00 b* = -2.00 - Kiểm tra in: Phần tử in không trầy xước - Kiểm tra loại mực: Sử dụng tương thích với giá trị đây: Bảng: CIELAB ước tính CMYK khơng vượt q ∆E 3.5 trắng C L* = 55 a* = -37 b* = -50 M L* = 48 a* = 74 b* = -3 Y L* = 89 a* = -5 b* = 93 K L* = 16 a* = b* = Bảng: CIELAB ước tính RGB khơng nên vượt ∆E 3.5 trắng R L* = 47 a* = 68 b* = 48 G L* = 50 a* = -65 b* = 27 B L* = 24 a* = 22 b* = -46 - Việc kiểm tra loại mực kiểm tra cách riêng biệt việc mua loại mực từ nhà cung cấp tiến hành in so sánh Với bảng trước đem vào sản xuất Bước 2: Chuẩn hóa điều kiện in - Vật liệu in: Loại giấy metalized sử dụng lần in trước phải với lần in trước phải trùng với lần in sau, chất lót trắng tạo trắng giấy - Mực in: Loại mực mã code, ghi rõ nhà sản xuất, loại mực chấp nhận để thực Close loop có ghi rõ số hiệu để nhận biết - Góc xoay kiểu trame: + Hình dạng trame: Trame tròn + Góc xoay: C 15 độ, M 45 độ, K 75 độ Y độ - Cao su in: Loại cao su mua từ nhà cung câp có thơng số sau : + Độ cứng tổng thể: 80 shoreA + Độ dày tiêu chuẩn: 1,95 mm - Nhiệt độ phòng: 25 – 28 độ C Bước 3: Chuẩn hóa điều đo lường điều kiện xem ● Xem điều kiện cho in thử tờ in: - Bản in thử tờ in phải xem thiết bị chiếu sáng đèn D50 (5000K) - Bản in thử tờ in phải xem white backing surrounded bề mặt xám mờ ● Điều kiện đo lường màu sắc: - Số đo mật độ DIN nguyên chất - Số đo hình học 0/45 - Tiêu chuẩn đo màu quan sát 2o - Thiết bị chiếu sáng D50 (5000K) CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Đề Xuất Các Giải Pháp 3.1.1 Giải Pháp Và Phương Án Với Hệ Thống Inkzone ● Quy trình thực - Lưu đồ sản xuất tổng quát: Hình 3.1.1: Thiết lập Close loop color Control với hệ thống Inkzone - Lưu đồ sản xuất cụ thể (dạng khối): Hình 3.1.2: Sơ đồ sản xuất cụ thể với hệ thống Inkzone kết nối với máy in Komori LS640 - Phân tích lưu đồ: Bảng 3.1.1: Phân tích lưu đồ làm việc thực tế sản xuất với hệ thống Inkzone kết nối với máy in Komori LS640 STT Giai đoạn Các công việc thực Công việc cụ thể Ghi Bước 1: Xác định loại trame - Thiết lập loại trame tròn File TIFFB Xác định chương quy định điều kiện Bước 2: Xác định góc xoay - Thiết lập điều RIP file trame kiện RIP TIFF-B - Thiếp lập góc xoay trame màu sau: C 15 độ, M 45 độ, K 75 độ Y độ - Xác định thời gian ghi, tốc độ ghi, bản, cường độ chiếu sáng phải vừa đủ để Ghi bản, Ghi Hiện bản in đạt chất lượng cao nhất, phần tử in - Hóa chất phù hợp Bản sau xong phải sẽ, không bị dơ hay trầy xước, phần tử in Kiểm Kiểm tra tra in - Kiểm tra bề mặt bên - Nên sử dụng thang (dơ, trầy, cong…) kiểm tra - Kiểm tra phần tử xuất cung cấp nhà sản (là phần tử in hay phần xuất CTP tử không mong muốn xuất hiện) Bon, mark, thang màu… đảm bảo có - Kiểm tra tram có với thơng số xuất thiết lập trước Dùng máy đo để kiểm tra tổng thể chất lượng kẽm Kiểm tra - Kiểm tra liệu sản xuất vật - Lập bảng kế hoạch Kiểm liệu giấy, tư bảng kế hoạch (Bản kế liệu sản xuất dựa tra mực, vật tư hoạch quy định chuẩn cho giấy, vào chương in , … mực , …) Bước 1: Kiểm tra tầm ép lô Có thể xem sơ đồ lơ - Xác định Cài đặt máy in thông số hơi, thông số lô - Set – up máy chuẩn bị in chà dán máy in - Đảm bảo tầm ép lô chà A Được in theo sổ B mm máy in Komori hướng dẫn vận hành LS640 máy in Bước 2: Đặt thơng số máy nén khí - Đảm bảo máy nén khí có thơng số 0,7 mPa Bước 3: Lên mực, lên giấy, lên in Bước 1: Xác định độ phủ mực Việc thiếu phần mềm Ink - Canh mực preset trước in in canh mực trước in Bước 2: Mở key mực theo độ (đọc liệu CIP3 phủ mực in chuyển đổi thành - Nên mở key mực thấp – màu liệu key mực) làm nhạt cơng việc thực khó 10auk Bước 1: Set – up tốc độ máy in Chạy Mở máy in máy chạy máy 4500 tờ/ h Bước 2: Cho khoảng 20 tờ giấy dơ để canh chỉnh chồng màu trước 10 - Đo đạc màu sắc Điều chỉnh màu - Hiển thị kết đo - Thay đổi khóa mực điều chỉnh màu sắc Bước 1: Dùng máy quét màu - Máy PDC S-II PDC S – II đo dải màu tờ in hoạt động nhờ nút để truyền kết đến phần mềm bấm thân máy Inkzone Move bấm nút Scan từ Bước 2: Phần mềm Inkzone hình Inkzone Move hiển thị kết đo Move từ máy quét PDC SI – II, sau - Inkzone Move có sẵn truyền liệu vào Inkzone chuẩn đo lường Loop ISO, GraCol , … Bước 3: 11auk hi nhận liệu từ để người vận hành so Inkzone Move, phần mềm sánh điều chỉnh đồ Inkzone loop tiến hành thay thị Inkzone Loop đổi khóa mực dựa vào đồ thị đến đạt tờ in hiệu chỉnh lơ máng mực khóa chất lượng mực In sản lượng Bước 1: Cứ 500 tờ qua máy - Nếu dừng máy, nên rút đo lần loại bỏ khoảng 30 tờ Đo, kiểm tờ Bước 2: Nếu có sai biệt màu in sau đến in theo dừng máy điều chỉnh độ thị máy dừng hẳn quy cách Inkzone Loop quét dải màu kiểm tra 10 Lưu trữ Save Job Sau chạy đủ số lượng ta Save Inkzone Loop có chức đơn hàng phần mềm Inkzone để thuận tiện Loop ink preset cho lần sau 11 Chạy 11 đơn hàng lặp lại Lấy Job từ Bước 1: Mở Ink profile kiểm tra - Đối với đơn xem file lần trước không hàng lặp lại Bước 2: Kiểm tra nội dung không cần Ink phần mềm Inkzone Loop preset in khớp không Inkzone Bước 3: Tiến hành truyền liệu Loop ink preset đến bàn điều khiển trung tâm Komori (PQC) để chạy đơn hàng Bước 4: Lặp lại từ công việc số đến số bảng 3.1.2 Giải Pháp Phương Án Với Hệ Thống Xrite ● Quy trình thực hiện: - Quy trình dạng đồ họa: Hình 3.1.2: Thiết lập Close loop color Control với hệ thống Xrite cho công ty 12 - Lưu đồ sản xuất cụ thể (dạng khối): Hình 3.1.2: Sơ đồ sản xuất cụ thể với hệ thống Close loop X-rite 13 - Phân tích lưu đồ: STT CÔNG ĐOẠN CÔNG VIỆC CỤ THỂ GHI CHÚ - Thợ in tiến hành mở khóa mực dựa theo thơng số độ phủ mực Mở khóa mực in kinh nghiệm, dự theo thơng số củ job củ - Mở khóa mực thấp - Chạy khoảng 50 tờ in để lượng mực xuống Tiến hành lấy tờ in thứ 45 để đo kiểm In – đo màu - Sử dụng máy quét easytrax kết nối với phần mềm inkey control công cụ Press Tool để hiển thị kết đo độ dày lớp mực – Density - Tiến hành điều chỉnh lượng mực theo cách sau: + Cứ 2% độ mở mực máy in Tính tốn – hiệu tăng 0.1D (các dòng Komori đa số chỉnh máng mực canh chỉnh Máy in KBA 3% độ mở khóa mực tăng 0.15D) In - đo màu - Chạy điều chỉnh lặp lại 50 tờ Nếu khơng đạt lấy tờ 45 để đo kiểm đến lượng phải tiến hành hiểu chỉnh 14 mực đồng toàn tờ in phần mềm trình lặp lại inkey control - Khi tờ in đạt Density mong Chạy sản lượng muốn, ta chạy khoảng 200 tờ đo tờ thứ 195 trình in ổn định ta bắt đầu chạy sản lượng - Lưu trữ Job hệ thống Colortronic KBA, KHS-AI Kết thúc – lưu trữ Komori Để phục vụ cho lần in sau Nên đo kiểm tra lại tờ in đơn hàng lặp lại Bảng 3.1.2: Phân tích lưu đồ sản xuất với giải pháp Close – loop X-rite 3.2 CÁC BƯỚC THỰC NGHIỆM 3.2.1 Điều Kiện Thực Nghiệm Bảng 3.2.1: Các Điều Kiện Thực Nghiệm Giải Pháp Close Loop Color Control Thiết bị Điều kiện thực Điều kiện sản nghiệm xuất - Máy in Komori Máy in loại LS640 bao bì hộp giấy, - Máy in KBA sản phẩm cao cấp Ghi Máy quét màu tự động Máy quét màu tùy PDC - SII vào nhà in 15 Máy quét màu tự động Máy quét màu tùy EasyTrax vào nhà in Phần mềm DI – Plot Phần mềm tùy vào để chuyển file TIFF – nhà in B sang file CIP3/PPF, JDF/CIP4 Phần mềm Inkzone Phần mềm tùy vào Move để hiển thị nhà in kết đo mật độ, Công TVI, Gray balance cụ Phần mềm inkzone Phần mềm tùy vào Loop để Canh mực nhà in trước in, điều chỉnh key mực dựa vào liệu Inkzone Move, hiệu chỉnh đồ thị giấy mực điều kiện in cụ thể 16 Phần mềm Phần mềm tùy vào InkKeyControl X- nhà in rite hiển thị kết đo Density, TVI, Gray balance Giấy metalized, giấy Giấy metalized, Ivory, giấy couche giấy Ivory, giấy định lượng từ 150 – couche định lượng 250 g/m2 từ 150 – 250 g/m2 Mực in Loại mực mã code, ghi rõ nhà sản xuất, loại mực Vật chấp nhận để thực tư Close loop có ghi rõ số hiệu để nhận biết Cao su in: Cao su phù hợp + Độ cứng tổng thể : với sản phẩm bao 80 shoreA bì hộp giấy + Độ dày tiêu chuẩn : 1,95 mm 3.2.2 Các Phương Án Thực Nghiệm Thực theo phương pháp quy trình đề xuất chương Bảng 3.2.2: Các Phương án thực 17 Phương Close loop color Control với hệ án thống Xrite Close loop color Control với hệ thống inkzone Công việc Thiết bị Máy in LS740 KBA 105 Máy quét màu tự động EasyTrax Phụ trợ Phần mềm InkKeyControl Máy in LS640 Máy quét màu tự động PDC – SII Phần mềm inkzone Loop để Canh mực X-rite hiển thị kết đo trước in, điều chỉnh key mực dựa vào Density, TVI, Gray balance liệu Inkzone Move, hiệu chỉnh đồ thị giấy mực điều kiện in cụ thể Phần mềm DI – Plot để chuyển file TIFF – B sang file CIP3/PPF, JDF/CIP4 Quy trình 18 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ 4.1 KẾT LUẬN Theo truyền thống, chất lượng sản phẩm đa phần dựa vào kinh nghiệm thợ in cách cảm tính, vấn đề làm tăng hao phí cho nhà in Còn hệ thống Close loop color Control (quản trị màu vòng kín) giải pháp giúp q trình in ấn công ty đạt chất lượng mong muốn, tái cách đơn giản với độ xác cao Qua đề tài, nhóm tìm hiểu đưa nhiều lợi ích dẫn chứng, chứng minh hiệu hệ thống khơng nhóm tìm hiểu đưa đề xuất giải pháp, kèm theo quy trình thực hướng dẫn sử dụng phần mềm, thiết bị hệ thống Tuy chưa thể thực mục đích cuối đưa vào thực tiển cơng ty đề tài làm tài liệu tham khảo cho nhà in, thợ in để áp dụng cho thấy nhìn tổng quan chức mục đích hệ thống quản trị màu vòng kín Tuy nhiên q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu xót nhóm mong nhận đóng góp q thầy 4.2 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Đề tài chuyển giao trực tiếp dạng tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp sản xuất in công ty Starprint Viet Nam JSC nói chung doanh nghiệp sản xuất in muốn kiểm sốt chất lượng nói riêng để giải vấn đề khó khăn gặp phải doanh nghiệp Đề tài tài liệu tham khảo cho bạn sinh viên để hiểu trình thực Close loop color Control thực chúng 4.3 KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất in ấn cụ thể công ty Starprint thiết lập Close loop color Control đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm Nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sở liệu thông số kỹ thuật tương ứng cần thiết 19 qua sở thiết bị, cơng nghệ có, đề xuất quy trình vòng lặp/ kín kiểm sốt màu sắc nhằm giúp cơng ty có thêm lựa chọn tối ưu đưa chúng vào trình sản xuất thực tế cơng ty Sau q trình thực đề tài, nhóm nghiên cứu có số kết đề tài: Đề tài nêu khái niệm, mục đính hiệu việc áp dụng hệ thống Close loop color Control Đề tài tài liệu hướng dẫn tạo dải màu kiểm tra phù hợp với chủng loại máy in công ty (theo hướng dẫn phụ lục 1) Và hướng dẫn sử dụng phần mềm IZ Loop, IZ Move (Tại phụ lục 4,8) để thực quy trình kiểm sốt màu sắc khép kín Đưa điều kiện cụ thể để kiểm soát màu sắc với hệ thống nhóm đề xuất Phân tích hệ thống Close loop color Control để cơng ty xem xét đầu tư nhằm nâng cao chất lượng (xem chương đề xuất giải pháp quy trình thực hiện) Nhóm sâu vào phân tích lợi ích việc thiết lập Close loop color Control việc kiểm soát màu đề xuất quy trình vòng lặp/ kín kiểm sốt màu sắc tích hợp hóa với cơng nghệ mà cơng ty chưa làm chủ Cuối nhóm xây dựng SOP theo cấp độ (xem chương xây dựng SOP với định hướng GMI) để cơng ty xem xét điều kiện cụ thể biết cần thực cấp độ 20 ... LƯỢNG CAO - - -   - - - TÓM TẮT ĐỀ TÀI THIẾT LẬP CLOSE LOOP COLOR CONTROL ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO CÔNG TY STARPRINT VIET NAM JSC GVHD: Th.S Chế Quốc Long SVTH: Phan Văn Đức – 15148013. .. b* = -2 .00 - Kiểm tra in: Phần tử in không trầy xước - Kiểm tra loại mực: Sử dụng tương thích với giá trị đây: Bảng: CIELAB ước tính CMYK khơng vượt ∆E 3.5 trắng C L* = 55 a* = -3 7 b* = -5 0 M... b* = -3 Y L* = 89 a* = -5 b* = 93 K L* = 16 a* = b* = Bảng: CIELAB ước tính RGB khơng nên vượt q ∆E 3.5 trắng R L* = 47 a* = 68 b* = 48 G L* = 50 a* = -6 5 b* = 27 B L* = 24 a* = 22 b* = -4 6 - Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt đồ án phan văn đức 15148013 , Tóm tắt đồ án phan văn đức 15148013