THUC TAP HE NGUYENHUUKIEN 15148021

24 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯNG CAO BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH IN CÔNG NGHỆ IN OFFSET TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ GVHD: Th.s Chế Quốc Long SVTH: Nguyễn Hữu Kiên MSSV: 15148021 Lớp: 15148CL1 TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2019  LỜI CẢM ƠN Trong thời gian tháng thực tập công ty cổ phần in Trần Phú, không dài em có hội vận dụng kiến thức học nhà trường kết hợp với kiến thức thu nhận từ trình sản xuất thực tế công ty Em xin chân thành cảm ơn đến khoa đào tạo chất lượng cao, thầy Chế Quốc Long, ban Giám đốc, ban Quản lý nhân tập thể anh chò, cô công ty cổ phần in Trần Phú tạo điều kiện vòng tháng qua cho em học hỏi, hướng dẫn em nhiệt tình trình thực tập công ty Sau khoảng thời gian tháng thực tập công ty (03/2019 –05/2019), em có hội tiếp xúc, học hỏi với quy trình sản xuất, công nghệ thiết bò công ty cổ phần in Trần Phú Từ giúp cho em có nhìn rõ đònh hướng nghề nghiệp sau sau trường, giúp em hoàn thiện thao tác làm việc kỹ kiến thức thiếu để phục vụ cho công việc sau Chính kiến thức quý báu mà cô công ty truyền đạt nguồn tư liệu quý báu để em hoàn thành tốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHƯƠNG I: NỘI DUNG BÁO CÁO Giới thiệu sơ lược coâng ty 1.1 Lòch sử 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Thiết bò nơi thực tập 1.4 Bố trí sản xuất, nhân máy in Công việc thực trình thực tập 2.1 Vò trí phân công 2.2 Các kỹ làm việc máy in 2.2.1 Công việc thực tập tuần 2.2.2 Veä sinh maùy 2.2.3 Vỗ giấy lên giấy 2.2.4 Lên mực 2.2.5 Tháo lắp kẽm 2.2.6 Xem cách thợ in vỗ baøi 2.3 Canh chỉnh để vận hành tối ưu so với chất lượng thực tế 2.4 Đặc trưng thiết bò 2.4.1 Đặc trưng công nghệ 2.5 Các bước chuẩn bò cho thiết bò in Quy trình sản xuất công ty 3.1 Quy trình in 10 3.2 Phân tích quy trình sản xuất sản phẩm cụ thể 11 3.2.1 Sản phẩm minh họa 11 3.2.2 Chế 11 3.2.3 In 12 3.3 Đánh giá ưu/nhược quy trình 13 Kiểm soát chất lượng công ty in Trần Phú 14 4.1 Quy trình kiểm soát chất lượng mức độ ứng dụng 14 4.2 Tiêu chí kiểm tra 15 4.3 Cách thức kieåm tra 15 4.4 Ưu nhược điểm 16 Các lỗi xảy trình thực tập cách giải 17 5.1 Lỗi phần cấp vật liệu 17 5.2 Loãi trình in 18 CHƯƠNG II: ĐỀ NGHỊ 19 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 20 KẾ HOẠCH THỰC TẬP  Nơi thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ  Thời gian thực tập: từ tháng 03/2019 – 05/2019  Đòa nơi làm việc: Số 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức  Người phụ trách: Phó quản đốc: Nguyễn Đức Tú, SĐT: 0918.510.408  GVHD: Th.s Chế Quốc Long, SĐT: 0913.922.377 TUẦN Tuần 1-2 NỘI DUNG THỰC HIỆN Tìm hiểu thông số thiết bò thực tập, cấu bố trí sản xuất công ty, phân xưởng, bố trí nhân máy in Quy trình sản xuất phận liên quan Tuần 3-4 Hoàn thiện kỹ làm việc máy in – báo cáo chi tiết công việc thực tuần Nắm bắt đặc trưng thiết bò Tuần 5-6 Các bước chuẩn bò cho thiết bò in, quy trình in – cách thức canh chỉnh để đạt vận hành tối ưu với chất lượng thực te Tuần 7-8 Các yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm Mức độ ứng dụng thực tế Cách thức kiểm tra thực tế sản xuất Tuần 9-10 Các tình xử lý cố thực tế Chỉ nêu cố cách xử lý mà người báo cáo trực tiếp thực tham gia Tuần 11-12 Các yêu cầu quy trình công nghệ (từ đầu vào đến đầu ra) nơi sản xuất Đánh giá ưu/nhược quy trình Phân tích quy trình sản xuất sản phẩm cụ thể Tuần 13-14 Các thức pha màu thực tế Phân tích điều kiện thực tế sản xuất có ảnh hưởng đến trình in Mở rộng cho phần trước in sau in Tuần 15-16 Phân tích quy trình vận hành thiết bò, trình độ khả vận hành thiết bò nơi thực tập Đánh giá tính ổn đònh sản phẩm in CHƯƠNG I: NỘI DUNG BÁO CÁO Giới thiệu sơ lược công ty 1.1 Lòch sử Công ty Cổ phần In Trần Phú đơn vò có bề dày truyền thống Suốt trình 70 năm hình thành phát triển, Công ty có nhiều đóng góp kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, thống đất nước phát triển kinh tế sau hòa bình Công nghệ in Công ty Cổ phần In Trần Phú in offset giấy tờ rời giấy cuộn Với hệ thống trang thiết bò đại, đồng công suất cao cho công đoạn chế bản, in thành phẩm Trình độ công nghệ Công ty Cổ phần In Trần Phú sánh ngang với nhà in lớn khu vực Chất lượng sản phẩm, dòch vụ Công ty khẳng đònh đánh giá cao, tạo ấn tượng tin cậy khách hàng nước Các lónh vực hoạt động chủ yếu Công ty Cổ phần In Trần Phú sản xuất công nghiệp in; sản xuất bao bì túi giấy; xuất nhập kinh doanh vật tư thiết bò ngành in; dòch vụ liên quan đến in; kho bãi lưu trữ hàng hóa Sản phẩm in Công ty Cổ phần In Trần Phú bao gồm ấn phẩm có chất lượng cao như: sách, báo, tạp chí, lòch, tranh ảnh, catalogue, niên giám điện thoại, nhãn hàng, tờ rơi quảng cáo, bao bì giấy… 1.2 Cơ cấu tổ chức Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần in Trần Phú 1.3 Thiết bò nơi thực tập Thiết bò in Speedmaster CD74 Kích thước giấy Tối đa: 605x740mm Vùng in tối đa Vùng tráng phủ tối đa Độ dày giấy Nhíp Tốc độ Bản In Độ dày Cấu hình Tối thiểu: 340x350mm 585x740mm 585x740mm 0.03-0.8mm 8-10mm 15000 tờ/giờ 660x745mm 0.3mm màu + đơn vò tráng phủ Thiết bò in Speed master Heidelberg CD102 Kích thước giấy Tối đa: 720x1020mm (LxW) Tối thiểu: 340x480mm Vùng in tối đa (LxW) Độ dày giấy Nhíp Tốc độ Bản In (LxW) Độ dày Cấu hình 710x1020mm 0.03-1mm 10-12mm 15000 tờ/giờ 790x1030mm 0.2-0.3mm màu Thiết bò in Ryobi 756 Kích thước giấy Tối đa: 788x600mm (WxL) Tối thiểu: 279x200mm Vùng in tối đa 765x545mm Độ dày giấy 0.04-0.6mm Nhíp 10-12mm Tốc độ 15000 tờ/giờ Bản In 745x605mm Cấu hình (7 màu) Ngoài phân xưởng sản xuất tờ rời có máy in như: Mitshubishi 1000LS maøu, Ryobi 920 maøu, Ryobi 750 maøu, MHI V3000 màu, Heidelberg màu 1.4 Bố trí sản xuất, nhân máy in Hình 1.2 Bố trí phân xưởng in tờ rời Công ty cổ phần in Trần Phú Bố trí nhân phân xưởng in tờ rời công ty cổ phần in Trần phú sau: Phòng chế bản: người Xưởng in: gồm người trưởng ca, máy hai người gồm trưởng máy thợ phụ Khu thành phẩm: khoảng 20 người Thời gian sản xuất gồm ca làm việc: ca từ 7h đến 15h, ca hai từ 15h đến 11h, ca ba từ 11h đến 7h Công việc thực trình thực tập 2.1 Vò trí phân công Máy in Speed master Heidelberg CD102 Trưởng máy: Chú Long, Chú Giang, Anh Thaønh (3 ca) Thời gian thực tập theo ca (7h -15h) Mỗi ca máy in bao gồm trưởng máy thợ phụ Trưởng máy: có trách nhiệm canh chỉnh chồng màu xử lý cố kỹ thuật Thợ phụ: thực công việc lên giấy, xử lý cố khu vực đầu bò 2.2 Các kỹ làm việc máy in 2.2.1 Công việc thực tập tuần Quan sát thực lên giấy khu vực cung cấp vật liệu (cung cấp vật liệu đầu vào) Cách chuẩn bò cho in cách canh chỉnh máy (tự động) Cách kiểm tra lỗi đơn vò in xảy lỗi Thực thao tác lên giấy, lên mực, tháo lắp in 2.2.2 Vệ sinh máy Sáng thứ hai hàng tuần, phân xưởng vệ sinh máy công việc vệ sinh máy bao gồm: - Dùng hệ thống thổi bụi bột phun trình hoạt động - Dọn lau bụi bám lên thành máy in, sàn nhà - Thay mực lót lô máng mực - Tháo kẽm cũ lau chùi lô cao su 2.2.3 Vỗ giấy lên giấy Trong thời gian thực tập đây, em học vỗ giấy từ loại giấy đònh lượng cao (dày) đến loại giấy đònh lượng thấp mỏng Vỗ giấy công việc quan trọng vận hành máy in Bởi chồng giấy đưa vào máy không ngắn vận hành gặp cố bàn nạp giấy không vô tay kê, đúp tờ Điều cần hiểu công việc phải điều khiển bàn tay cho thật mềm mại, tùy vào loại giấy điều khiển bàn tay cho hợp lý Khi in sách cần đảo mặt giấy phải bẻ hai góc sấp giấy để lên bàn, tờ giấy không bò cong vênh Khi lên giấy, nguyên lý phải lồng gió cho tờ giấy có không khí, đặt giấy lên bàn dễ điều chỉnh Khi lên giấy phải xòe giấy kiểm tra tờ bò gấp hay rách cạnh hay không 2.2.4 Lên mực Chọn loại mực theo đơn vò in Thao tác lên mực cần dứt khoát để mực không bò chảy làm dơ đơn vò in Khi đảo mực, phải cầm dao thật vững không nên đưa dao sát vào lô máng mực, đưa dao vào sâu dao bò kẹt vào lô máng mực quay dao bò cuộn vào nguy hiểm 2.2.5 Tháo lắp kẽm Khi in xong in chuẩn bò lên in mới, công việc tháo kẽm lên kẽm Tất công việc tự động làm máy Đầu tiên cần nhấn nút nhả để hệ thống nhả in ra, sau nhấn nút chạy lô ống để tự động chạy Khi lắp kẽm trước tiên cần bẻ bấm kẽm, sau đưa đầu đầu nhíp kẽm vào khớp vừa bấm Nhấn nút kẹp in chạy lô để tự động vào lô Cuối nhấn nút kẹp in để hệ thống kẹp in lại Các kẽm bỏ tập kết pallet riên g để nhân viên vệ sinh thu gom 2.2.6 Xem cách thợ in vỗ Xem tổng quan tờ in xem phần nội dung có vô hay không Đối với in sách cần ý số trang có trùng lên không Xem bon tay kê đầu bên có thẳng hàng với hay không Tay kê hông có kéo hay không Xem tổng thể lỗi tờ in như: ké, dư bột, trượt nước, lô cao su bò dơ 2.3 Canh chỉnh để vận hành tối ưu so với chất lượng thực tế Hình 2.1 Khu vực kiểm soát toàn trình in Muốn vận hành tối ưu trơn tru, điều quan trọng làphải lên giấy (vỗ giấy) cho phận cấp giấy ngừng liên tục lỗi đúp tờ, méo giấy… Trước canh chỉnh phận điều độ phân loại máy in chạy dòng sản phẩm có khổ giấy để tránh tình trạng thay, lau chùi cao su in không màu Công ty có nhiều máy in nên thường xuyên chạy chạy lại sản phẩm cần load file lần in trước chạy dễ dàng quản lý đượ c chất lượng sản phẩm 2.4 Đặc trưng thiết bò Công ty in Trần Phú có máy in, vị trí phân cơng thực tập máy in Speed master CD-102 Thông số kỹ thuật: Thiết bò in Speed master Heidelberg CD102 Kích thước giấy Tối đa: 720x1020mm (LxW) Tối thiểu: 340x480mm Vùng in tối đa (LxW) Độ dày giấy Nhíp Tốc độ Bản In (LxW) Độ dày Cấu hình 710x1020mm 0.03-1mm 10-12mm 15000 tờ/giờ 790x1030mm 0.2-0.3mm màu Bảng điều khiển trung tâm Bàn điều khiển trung tâm bao gồm hình điểu khiển (touch screen) có chức hiển thò thông số quan trọng trình in xử lý canh chỉnh in Bàn điều khiển trung tâm điều chỉnh chồng màu, tỷ lệ mực, nước, áp lực in phát lỗi xảy đâu máy giúp người vận hành xử lý nhanh tình giảm mức phế phẩm mức tối thiểu Hình 2.2 bàn điều khiển trung tâm 2.4.1 Đặc trưng công nghệ Phương pháp in offset với nguyên lý sau: Phương pháp in Offset truyền thống: Dựa nguyên lý phân tách mực nước phân tử in phân tử không in, sử dụng hệ thống làm ẩm in với dung dòch làm ẩm (nước dung môi) Dung dòch bám in lớp mỏng nhờ lô cấp ẩm, phẩn tử không in có đặc tính háo nước nên hút nước đẩy mực, ngược lại phần tử in có đặc tính háo mực nên hút mực đẩy nước Để đạt điều dung dòch làm ẩm phải có tính thấm ướt tốt thêm chất phụ gia để làm giảm sức căng bề mặt nước Cấu tạo máy in offset tờ rời gồm phần: - Đầu vào (hệ thống cấp giấy): Có nhiệm vụ cung cấp ổn đònh loại vật liệu đơn vò in Bao gồm phận sau: hệ thống nhận giấy đầu vào, hệ thống bàn nạp giấy - Đơn vò in: Là tên gọi chung cụm hệ thống truyền thông tin hình ảnh lên vật liệu in Bao gồm: ống bản, ống ép, hệ thống lô mực, hệ thống lô làm ẩm - Đầu có nhiệm vụ vận chuyển sản phẩm ổn đònh từ đơn vò in đến bàn nhận giấy Bao gồm thiết bò sau: hệ thống guồng xích vô tận, hệ thống sấy, hệ thống hãm tờ in, phận phun bột, phận tay kê vỗ giấy Máy in màu Speed master Heidelberg CD102 chuyên in sản phẩm tờ quảng cáo, sách, bìa sách giáo khoa, bìa catalogue 2.5 Các bước chuẩn bò cho thiết bò in Trưởng máy tiến hành sản xuất nhận lệnh sản xuất Xem xét yêu cầu tính chất kỹ thuật, cách bố trí in, thứ tự màu in Xem xét yêu cầu thới gian thực Khi chưa rõ vấn đề gì, cần bàn bạc với ban quản đốc trước thực Vật tư, giấy, dung dòch hóa chất kẽm phòng ban khác chuyển qua Nhận kẽm từ phòng trước in Giấy chuyển qua từ kho lưu trữ giấy Đối với loại giấy cuộn cắt xả thành tờ sau xả cuộn chuyển qua kho trữ giấy Nhân viên phòng vật tư đem tất vật tư vật liệu cần có trình in sang máy in: mực, dầu hôi, axetol, dung dòch, giẻ lau… Bước 1: Chuẩn bò vật tư mực, giấy cần có giẻ lau, sữa, dầu hôi Chuẩn bò giấy cần phải theo lệnh sản xuất, tránh trường hợp lấy nhầm giấy Cần biết thông số khổ giấy, độ dày giấy để điều chỉnh áp lực in cho phù hợp Bước 2: Vỗ giấy lên giấy Chiều cao chồng giấy từ 1.2 đến 1.5m Đối với giấy cắt sẵn từ nhà sản xuất không cần vỗ giấy Đối với giấy cắt từ cuộn cần tiến hành thao tác vỗ giấy, lên giấy Bước 3: Nhập thông số giấy bàn điều khiển trung tâm: thông số giấy, áp lực in, phần trăm cấp mực, cấp ẩm, hệ thống phun bột Bước 4: Lên mực, kiểm tra mực có bò váng bẩn hay không Bước 5: Tháo kẽm cũ, kiểm tra lắp kẽm với đơn vò in Bước 6: Kiểm tra lượng mực lượng nước Quy trình sản xuất công ty Khách hàng gửi file làm việc với nhân viên xử lý file văn phòng công ty quận Sau file pdf gửi xưởng in thủ đức để tiến hành làm in đưa vào máy in thật để in thử, sau khách hàng ký duyệt bắt đầu in sản lượng Các sản phẩm sau in xong gửi đến khách hàng (nếu sách, tờ rơi…) Còn sản phẩm nhãn bia, nhãn dầu ăn… bố trí công nhân thành phẩm đếm đủ số lượng giao tới khách hàng Hình 3.1 Quy trình sản xuất Công ty in Trần Phú 3.1 Quy trình in Hình 3.2 Quy trình công đoạn in Công ty cổ phần in Trần Phú Canh chồng màu: Ở công đoạn canh chồng màu, đặt sấp giấy dơ lên sau chạy thử chanh chỉnh chồng màu để tránh lãng phí giấy Việc thực canh chồng màu thực bàn điều khiểu trung tâm Xem bài: Việc xem thực sấp giấy dơ (khoảng 200 tờ) Trưởng máy xem khoảng 10 tờ xem bon chồng màu có trùng lên hay không Nếu bon chưa chồng khít thực canh chỉnh bắn tự động, kéo tay kê đến bon chồng khít lê n Việc canh chỉnh màu sắc cho giống mẫu thực sau Để màu sắc giống mẫu trưởng máy phải canh chỉnh lượng mực đơn vò in theo phím mực có bàn điều khiển Ví dụ: Tờ in bò nhạt màu đỏ phím mực 10 đến 20, trưởng máy chọn màu đỏ hình thực bấm phím mực từ 10 đến 20 (tăng) bàn điều khiển trung tâm Khách ký duyệt: Tại Công ty in Trần phú, việc ký mẫu thực trực tiếp máy in, thợ in chạy cho khách hàng ký sau tiến hành chạy sản lượng Đối với in lặp lại, trưởng máy cần load lại file in theo lần ký mẫu trước In sản lượng: Trong trình in sản lượng, phải xem (mỗi 15 phút) để có điều chỉnh kòp thời 10 Ví dụ: nhận thấy tờ in bò hình ảnh, cao su bò móp cần thay cao su Các lỗi thường gặp in sản lượng: đúp tờ, giấy méo, móp cao su, tờ in bò ké, mực xuống nhiều, đúp nét… 3.2 Phân tích quy trình sản xuất sản phẩm cụ thể 3.2.1 Sản phẩm minh họa Để làm rõ quy trình sản phẩm minh họa tờ rơi quảng cáo cho điện máy xanh với màu in, giấy couche, đònh lượng 80g/m2 Hình 3.2 Tờ rơi quảng cáo 3.2.2 Chế Phân tích quy trình làm việc: Tạo mẫu: -Nhận mẫu từ khách hàng Vẽ lại hình ảnh vector, chỉnh sửa hình ảnh -Dàn trang thành file hoàn chỉnh, kiểm tra biên dòch thành file PDF -In thử cho khách hàng duyệt -Tiến hành bình trang RIP: -Lựa chọn góc xoay tram, tần số tram phù hợp cho sản phẩm -Hệ thống chế bản: nhân viên chế có nhiệm vụ Xuất file Rip -> Kiểm tra file tiff -> Ghi bản, -> Kiểm tra in 11 3.2.3 In Phân tích công việc: Tiếp nhận đầu vào: -Trưởng máy tiến hành sản xuất nhận lệnh sản xuất -Xem xét yêu cầu tính chất kỹ thuật, cách bố trí in, thứ tự màu in -Xem xét yêu cầu thới gian thực Khi chưa rõ vấn đề gì, cần bàn bạc với ban quản đốc trước thực -Vật tư, giấy, dung dòch hóa chất kẽm phòng ban khác chuyển qua: -Nhận kẽm từ phòng trước in -Giấy chuyển qua từ kho lưu trữ giấy -Nhân viên phòng vật tư đem tất vật tư vật liệu cần có trình in sang máy in: mực, dầu hôi, axetol, dung dòch, giẻ lau… Chuẩn bò: -Lắp kẽm Lựa chọn màu ghi kẽm Kiểm tra toàn kẽm lần cuối Lắp kẽm theo thứ tự in có lệnh sản xuất -Kiểm tra nồng độ nhiệt độ dung dòch p.H -Kiểm tra lượng bột phun hệ thống phun bột -Xử lý giấy trước đưa vào máy in: Lựa chọn giấy phù hợp dựa vào mã sản phẩm có kế hoạch sản xuất Chiều cao chồng giấy tối đa 1.2 – 1.5m -Nhập thông số bàn điều khiển chính: thông số giấy, áp lực in, phần trăm cấp mực, cấp ẩm, hệ thống phun bột -Canh chỉnh hệ thống cung cấp vật liệu: bàn nhận giấy, phận tách tờ, bàn nạp giấy tay kê Canh chỉnh chồng màu: -Tiến hành chạy in thử để canh chỉnh chông màu tờ in Việc canh chỉnh chồng màu tờ in: Tay kê, bắn tự động -Điều chỉnh, sửa bài: canh chỉnh tờ in cho đạt yêu cầu dựa vào mẫu -Canh chỉnh cho bon chồng màu xác -Canh chỉnh cho màu lên theo yêu cầu mẫu 12 -Chạy sản lượng sản phẩm: kiểm tra sản phẩm phút lần Quy trình làm việc chế (a) in (b) 3.3 Đánh giá ưu/nhược quy trình 3.3.1 Vật tư đầu vào Mặc dù công ty có tiến hành kiểm soát vật tư đầu vào giấy in mực in thiếu sót việc giữ ổn đònh quản lý chất lượng in ấn nên đề xuất thêm vài yếu tố cần phải kiểm tra công đoạn 3.3.2 Chế Việc kiểm tra quản lý chất lượng công đoạn chế thực tương đối đầy đủ thiết kế file, dàn trang, bình in thử, file PDF file sau Rip 13 Tuy nhiên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm in ổn đònh trình in kiểm soát gia tăng tầng thứ trình nên cần chuẩn hóa toàn theo ISO 12647-2 Việc kiểm soát chất lượng công ty 70% kinh nghiệm người thực Về lâu dài điều không đảm bảo cho chất lượng 3.3.4 In Việc kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm in kiểm tra tương đối đầy đủ vấn đề: môi trường, dung dòch cấp ẩm trợ khô Tuy nhiên, việc canh chỉnh chồng màu, màu sắc dựa kinh nghiệm trưởng máy, thiết bò đo đạc cụ thể Để cho việc quản lý chất lượng trở nên hoàn thiện tương đối đầy đủ hơn, cần áp dụng bổ sung thêm kiểm soát màu sắc thiết bò thay dùng mắt thường 3.3.5 Thành phẩm Việc kiểm tra quản lý chất lượng công đoạn thành phẩm thực tương đối tốt, xảy trường hợp bò lỗi kiểm soát tốt yếu tố thiết bò Kiểm soát chất lượng công ty in Trần Phú 4.1 Quy trình kiểm soát chất lượng mức độ ứng dụng Hình 4.1 Quy trình quản lý chất lượng Công ty in Trần Phú 14 Hiện chia sản phẩm công ty thành hai loại sản phẩm thường dòng sản phẩm cao cấp Đối với dòng sản phẩm thường tờ rơi, sách quy trình kiểm tra chất lượng có phần đơn giản hơn, chủ yếu kiểm tra mắt Điều dễ hiểu đơn hàng thường lặp lặp lại,ø có biến đổi trình in không yêu cầu cao Đối với dòng sản phẩm cao cấp nhãn bia quy trình kiểm tra chất lượng kỹ yêu tính chất sản phẩm yêu cầu khách hàng Tuy nhiên dù dòng sản phẩm việc kiểm tra chất lượng phải diễn khâu chế bản, in thành phẩm Mức độ ứng dụng phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm đo Density, Dotgain, độ PH áp dụng đầy đủ, linh hoạt xác, đặt biệt in nhãn bia 4.2 Tiêu chí kiểm tra - Kiểm tra loại giấy, đònh lượng giấy, đơn vò màu thực tế - Barcode, nội dung tờ in, màu sắc, bon chồng màu - Móp su (trên tờ in), lem màu, trầy xước, ké, độ nhớt 4.3 Cách thức kiểm tra Chi tiết kiểm tra Thiết bò/dụng cụ Cách kiểm tra Chuẩn Nội dung tờ in Tờ in mẫu So sánh với mẫu Đúng với tờ in mẫu khách hàng ký xem có chữ hay không Đònh lượng giấy Phiếu phân công sản Kiểm tra giấy xuất với đònh lượng Phiếu nhận giấy yêu cầu Đúng đònh lượng phiếu sản xuất Barcode Màu sắc Điện thoại Máy X-rite Đưa mã vạch barcode Máy đọc để ứng dụng điện trùng với mã san thoại đọc phẩm Dùng máy X-rite để Nằm chuẩn 15 Màu chuẩn đo thông số chuẩn, cho phép sau đo lên in để so sánh Chồng màu Mắt Cầm tờ giấy lên Các màu chồng lên Kiểm tra xem bon rõ nét, sai số ko hình ảnh chồng 0.25mm lên hay chưa Móp cao su Mắt Quan sát in Không có bò màu hay không Lem màu Mắt Quan sát Không Trầy xướt Mắt Quan sát Không Dung dòch cấp ẩm Mắt Quan sát xem tờ Không in dư nước hay không Ké mực Mắt Quan sát Không Vết dơ Mắt Quan sát Không Tay kê đầu, tay kê Mắt Xòe tờ in để xem Tay kê tờ in phải dấu kẻ in kéo (sau kẻ tay kê) 4.4 Ưu nhược điểm Ưu điểm: - Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, có thiết bò công nghệ hỗ trợ đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trình độ cao - Kiểm tra chất lượng công đoạn kỹ Nhược điểm: - Hiện vò trí khu vực công việc có phân chia sản phẩm nhiều tốc độ in nhanh nên sản phẩm cần kiểm tra sau in xong tồn đọng nhiều Dẫn đến việc 16 khoảng trống để sản phẩm in xong bò giới hạn bò nhầm lẫn khâu kiểm hàng, xử lý hàng bò lỗi - Cần phân chia khu vực rõ ràng cần có khu vực riêng để chứa hàng Các lỗi xảy trình thực tập cách giải 5.1 Lỗi phần cấp vật liệu SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ Giấy bò méo Thanh chặn đònh vò không Canh chỉnh vò trí chặn cho phù Đặt giấy không xác hợp Áp lực bánh xe lăn không Cố đònh giấy theo hai cạnh Bàn dây băng Canh chỉnh áp lực vò trí bánh xe lăn Xem lại bàn dây băng Xử lý giấy chưa tốt, vỗ giấy không Vỗ lại giấy đều, chưa lồng gió vào giấy Lưu trữ giấy môi trường khô Giấy ẩm Giảm tốc độ in Không thể tách Áp lực vòi thổi chưa đạt Canh chỉnh lại vò trí áp lực vòi thổi, vò trí tờ Vò trí lưỡi gà, chân vòt, chổi lông lưỡi gà, chân vòt tùy theo đònh lượng không xác khổ giấy Áp lực núm hút lớn Canh chỉnh áp lực Giấy bò dính Xử lý giấy trước đưa vào bàn cấp Vò trí lưỡi gà không xác giấy Đúp tờ Giấy bò đúp Canh chỉnh vò trí lưỡi gà Giấy bò chùn Áp lực, vò trí bánh xe chổi lông Canh chỉnh áp lực, vò trí bánh xe lăn, lăn không chổi lông Giấy vượt giới hạn kéo tay kê Di chuyên lại tay kê hông hông Tay kê hông Vỗ giấy không Xử lý giấy không kéo giấy Bánh xe chổi lông, áp lực lăn Canh chỉnh lại áp lực bánh xe chổi lông lớn lăn 17 5.2 Lỗi trình in SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ Mực xuống Màu in đậm Dùng tờ giấy cuộn vào lô nhiểu giảm trung chuyển để lấy bớt mực Nếu trường hợp đậm phải vệ sinh lại lô mực Tờ in bò rách giấy Khe mở nhíp mở không Canh chỉnh lại nhíp mép nhíp bắt Chỉnh lại tăng xuống giấy Sai tăng xuống giấy từ băng Thay nhíp xuống tay kê đầu Khe nhíp bò mòn Tờ in bò ké, dính mực Do giấy chất lượng Sử dụng giấy khác thong Ống cao su vệ sinh không lượng với khách hàng tình trạng Lưỡi dao máng mực bò mòn gặp phải Hệ thống lô mực bò dơ Vê sinh lại Bản bò bắt dơ phần tử không in Thay dao Bụi, cát bám lô Về sinh lô mực Kiểm tra lại dung dòch nước máng Tờ in bò sọc ngang Canh chỉnh lô nước năng: sọc Canh chỉnh lại trắng Bọc ống lại Canh chỉnh lô mực nặng: sọc đậm Tờ in bò đúp nét Tờ in bò trượt nhíp bắt Kiểm tra độ lỏng nhíp bắt bóng mờ Bọc ống cao su không Tính toán lại áp lực bọc ống cao su Giấy bò nhăn Bong tróc mặt giấy Giấy bò ẩm Đổi giấy Nhíp ống mở không Canh chỉnh lại Tính toán bọc ống sai Bọc ống lại Nhiệt độ phòng in thấp dẫn đến Quan tâm đến yếu tố mực in 18 Móp cao su độ dính mực in cao Điều chỉnh áp lực in Do vật lạ dính vào giấy vào máy Nếu vò trí bò móp không ảnh hưởng Do hệ thống mắt thần không phát đáng kể đến chất lượng tờ in có giấy nhăn, giấy gấp thể tiếp tục chạy Do áp lực in mạnh Nếu khoảng móp lớn quay cao su khỏi vò trí có tram, không thay cao su Bản in bò trầy sướt Trong trình vận chuyển, va chạm Dùng lượng nhỏ axit chấm nhẹ Tác nhân bên máy móc vào vùng bò trầy xước Tuy nhiên phải làm cách cẩn thận CHƯƠNG II: ĐỀ NGHỊ Đề nghò nơi thực tập: Trong trình thực tập, em có hội tiếp xúc với hầu hết phận sản xuất công ty Em nhận việc quản lý chất lượng điều cần thiết cần quan tâm nhằm đạt chất lượng sản phẩm, giảm hao phí vật tư tiền bạc, thời gian Việc quản lý chất lượng công ty dừng lại số sản phẩm đònh, đa số kiểm soát kinh nghiệm người vận hành, công ty nên kiểm soát vấn đề chặt chẽ cách lập quy trình kiểm tra, quátrình sản xuất nên sử dụng thiết bò đo màu để quản lý tài liệu cách có đònh lượng Điều tiền đề để tương lai công ty phát triển thêm sản phẩm cao cấp chất lượng cao Đề nghò đến khoa môn: Trong trình thực tập em nhận việc áp dụng thực tiễn kiến thức lý thuyết thực tế công ty hầu có phần khác Em mong môn Khoa in truyền thông tạo điều kiện cho khóa sau tiếp xúc thực tế với môi trường thực tế sớm hơn, tạo cho sinh viên có tâm lý sẵn sàng bắt đầu công việc thực tập công ty 19 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN Đánh giá công việc thực tập: Những công việc làm trình thực tập:  Thực nội quy, an toàn lao động, bảo trì, vệ sinh nơi làm việc  Thao tác trực tiếp làm việc hệ thống máy in offset tờ rời  Giao tiếp, làm việc hòa đồng với người công ty Những công việc chưa làm trình thực tập:  Chưa tìm hiểu hết máy móc công đoạn thành phẩm quy trình quản lý chất lượng công đoạn Nhận xét nơi thực tập:  Môi trường làm việc công ty tốt, có nhiều công nghệ để học hỏi Đầy đủ tất máy móc trước in, in sau in liên quan đến sản phẩm hộp giấy, thùng carton giấy  Hệ thống thiết bò đại từ chế đến thành phẩm  Nhân viên công ty nhiệt tình, vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ khó khăn từ phía sinh viên thực tập Đònh hướng nghề nghiệp sau trường: Sau tháng thực tập công ty cổ phẩn in Trần Phú Em có nhìn rõ đònh hướng nghề nghiệp sau trường Sau trường, vòng năm em đứng máy in để tích lũy kinh nghiệm học thêm chuẩn quản lý chất lượng Khi có đầy đủ yếu tố kiến thức kinh nghiệm nghành công nghệ in offset, công việc em người tư vấn công nghệ cho công ty tự kinh doanh riêng 20
- Xem thêm -

Xem thêm: THUC TAP HE NGUYENHUUKIEN 15148021 , THUC TAP HE NGUYENHUUKIEN 15148021