CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 6 (FULL SGK)

24 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 16:02

Trường THCS Phường Tin học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC (FULL SGK) BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC Bài 1: Thơng tin giúp cho người: A Nắm quy luật tự nhiên trở nên mạnh mẽ h ơn B Hiểu biết sống xã hội xung quanh C Biết tin tức kiện xảy xã h ội D Tất khẳng định Bài 2: Chúng ta gọi liệu lệnh nhập vào máy tính : A liệu lưu trữ B thông tin vào C thông tin D thông tin máy tính Bài 3: Em đỏ lớp Theo em, thông tin d ưới không ph ải thơng tin cần xử lí ( thơng tin vào ) để xếp loại tổ cuối tuần? A Số lượng điểm 10 B Số bạn bị ghi tên muộn C Số bạn mặc áo xanh D Số bạn bị cô giáo nhắc nhở Bài 4: Nghe tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có th ể m ưa”, em x lý thông tin định (thông tin ra) ? A Mặc đồng phục; B Đi học mang theo áo mưa; C Ăn sáng trước đến trường; D Hẹn bạn Trang học Bài 5: Tai người bình thường tiếp nhận thơng tin đây: A Tiếng chim hót; B Đi học mang theo áo mưa; C Ăn sáng trước đến trường; D Hẹn bạn Hương học Bài 6: Mắt thường tiếp nhận thông tin đây? A Đàn kiến “tấn công” lọ đường quên đậy n ắp; B Những vi trùng gây bệnh lị lẫn th ức ăn bị ôi thiu; C Rác bẩn vứt hành lang lớp học; D Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ Bài 7: Trước sang đường theo em, người cần phải xử lý nh ững thơng tin gì? A Quan sát xem có phương tiện giao thông đến gần không; B Nghĩ tốn hơm qua lớp chưa làm được; C Quan sát xem đèn tín hiệu giao thơng bật màu gì; D Kiểm tra lại đồ dùng học tập có đủ cặp sách ch ưa; Bài 8: Em cần nấu nồi cơm Hãy xác định thông tin cần x lý? A Kiểm tra gạo thùng khơng; B Nước cho vào nồi đủ chưa; C Bếp nấu chuẩn bị sẵn sàng chưa; D Tất thông tin Bài 9: Một nhiệm vụ tin học GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Nghiên cứu giải tốn máy tính; B Nghiên cứu chế tạo máy tính với nhiều tính ngày ưu việt h ơn; C Nghiên cứu việc thực hoạt động thông tin cách t ự động nh trợ giúp máy tính điện tử; D Biểu diễn thơng tin đa dạng máy tính Bài 10: Hoạt động thông tin là: A Tiếp nhận thơng tin B Xử lí, lưu trữ thơng tin C Truyền (trao đổi) thông tin D Tất đáp án BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 1: Tập truyện tranh quen thuộc với nhiều bạn nhỏ “Đô - rê - mon” cho em thông tin: A Dạng văn bản; B Dạng âm thanh; C Dạng hình ảnh; D Tổng hợp hai dạng văn hình ảnh; Bài 2: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh máy tính đ ược gọi chung là: A Lệnh B Chỉ dẫn C Thông tin D Dữ liệu Bài 3: Để ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp ta làm gì? A Viết văn; B Vẽ tranh hay chụp ảnh; C Viết nhạc; D Tất hình thức Bài 4: Máy ảnh công cụ dùng để: A Chụp ảnh bạn bè người thân; B Ghi nhận thông tin hình ảnh; C Chụp cảnh đẹp D Chụp ảnh đám cưới Bài 5: Theo em, mùi vị ăn ngon mẹ nấu cho em ăn thông tin d ạng nào? A Văn bản; B Âm thanh; C Hình ảnh; D Khơng phải dạng thông tin c b ản hi ện c tin h ọc Bài 6: Để truyền đạt thông tin tới người bị khiếm thị hoàn toàn người ta có th ể: A Vẽ viết giấy; B Đọc nội dung ghi giấy cho nghe m ột hát; C Cho xem ảnh; D Nhấp nháy đèn tín hiệu; Bài 7: Biểu diễn thơng tin có vai trò: A Truyền tiếp nhận thơng tin B Lưu trữ vào chuyển giao thông tin C Quyết định hoạt động thông tin q trình x lý thơng tin D Tất đáp án GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bài 8: Như em biết bít nhận hai giá trị tương ứng với hai kí hiệu Như vậy, dùng bít ta biểu diễn trạng thái bóng đèn: đèn t 0, đèn sáng Nếu có bóng đèn đ ể cạnh hai bóng đèn đ ầu sáng, hai bóng đèn sau tắt dãy nhị phân biểu diễn máy tính là: A 0011 B 1100 C 0101 D 1010 Bài 9: Theo em, thơng tin máy tính biểu diễn thành dãy bít? A Vì máy tính gồm mạch điện tử có hai trạng thái đóng m ạch ng mạch; B Vì cần dùng kí hiệu 1, người ta có th ể bi ểu diễn đ ược m ọi thơng tin máy tính; C Vì máy tính khơng hiểu ngơn ngữ tự nhiên; D Tất lý Bài 10: Có thể biểu diễn chữ tiếng Việt để máy tính xử lý khơng? A Khơng Chúng ta biểu diễn chữ tiếng Anh; B Khơng Chúng ta biểu diễn chữ khơng có d ấu đ ặc biệt khác; C Được, cần phải có máy tính với xử lý riêng; D Được Các chữ tiếng Việt ký hiệu sử d ụng ch ữ s ố nh ị phân biểu diễn ký hiệu BÀI 3: EM CĨ THỂ LÀM GÌ NHỜ MÁY TÍNH Bài 1: Những khả to lớn làm cho máy tính trở thành cơng c ụ x lý thơng tin hữu hiệu? A Khả tính tốn nhanh, xác; B Làm việc khơng mệt mỏi; C Khả lưu trữ lớn; D Tất khả Bài 2: Máy tính khơng thể: A Nói chuyện tâm tình với em người bạn thân; B Lưu trữ trang nhật ký em viết ngày; C Giúp em học ngoại ngữ; D Giúp em kết nối với bạn bè toàn giới Bài 3: Máy tính dùng để điều khiển: A Đường bay ong rừng; B Đường đàn cá biển cả; C Tàu vũ trụ bay không gian; D Mặt rơi đồng xu em tung lên cao Bài 4: Máy tính có thể: A Đi học thay cho em; B Đi chợ thay cho mẹ; C Chủ trì thảo luận hội nghị; D Lập bảng lương cho quan GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bài 5: Sức mạnh máy tính tuỳ thuộc vào: A Khả tính tốn nhanh; B Giá thành ngày rẻ; C Khả hiểu biết người; D Khả lưu trữ lớn Bài 6: Hạn chế lớn máy tính nay: A Khả lưu trữ hạn chế; B Chưa nói người; C Khơng có khả tư người; D Kết nối Internet chậm Bài 7: Có thể dùng máy tính vào công việc: A Điều khiển tự động rô –bốt B Quản lí C Học tập, giải trí, liên lạc D Tất đáp án Bài 8: Bạn Nam dùng phần mềm đồ họa để vẽ trang đẹp Nam nói r ằng máy tính biết sáng tác tranh Theo em bạn nói hay sai ? A Đúng B Sai C Máy tính hiểu tranh D Máy tính tự tơ mày tranh Bài 9: Máy tính thực hàng tỉ phép tính : A Một giây B Một C Một Phút D Tất sai Bài 10: Máy tính làm việc khơng mệt mỏi liên tục : A 24/24 B 12/24 C 7/24 D Tất sai BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH Bài 1: Trình tự q trình xử lí thơng tin là: A Nhập (INPUT) → Xuất (OUTPUT) → Xử lý; B Nhập → Xử lý → Xuất; C Xuất → Nhập → Xử lý ; D Xử lý → Xuất → Nhập; Bài 2: CPU cụm từ viết tắt để chỉ: A Bộ nhớ máy tính; B Thiết bị máy tính; C Bộ phận điểu khiển hoạt động máy tính thiết bị; D Bộ xử lý trung tâm Bài 3: Các khối chức khối cấu trúc chung máy tính ện t theo Von Neumann gồm có: A Bộ nhớ; bàn phím; hình; B Bộ xử lý trung tâm; Thiết bị vào; Bộ nhớ; C Bộ xử lý trung tâm; bàn phím chuột; Máy in hình; D Bộ xử lý trung tâm nhớ; Thiết bị vào; thiết bị GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bài 4: Các khối chức máy tính hoạt động s ự h ướng dẫn c ủa: A Các thông tin mà chúng có; B Phần cứng máy tính; C Các chương trình người lập ra; D Bộ não máy tính Bài 5: Chương trình máy tính là: A Thời gian biểu cho phận máy tính; B Tập hợp câu lệnh, câu lệnh hướng dẫn thao tác cụ th ể cần thực hiện; C Những lưu nhớ; D Tất sai Bài 6: Thiết bị dùng để di chuyển trỏ hình là: A Mođem; B Chuột C CPU D Bàn phím Bài 7: Thiết bị cho em thấy hình ảnh hay kết hoạt động máy tính A Bàn phím B CPU C Chuột D Màn hình Bài 8: Phần mềm máy tính là: A Chương trình máy tính; B Tập hợp lệnh dẫn cho máy tính th ực cơng việc cụ th ể; C Cả A B; D Chỉ có hệ điều hành gọi phần mềm máy tính Bài 9: Sự khác biệt phần cứng phần mềm máy tính gì? A Em tiếp xúc với phần cứng, khơng ti ếp xúc v ới ph ần mềm mà thấy kết hoạt động chúng; B Phần cứng chế tạo kim loại; ph ần m ềm đ ược làm t ch ất d ẻo; C Phần cứng ln ln tồn tại, phần mềm tạm th ời (t ồn t ại th ời gian ngắn); D Phần cứng hoạt động ổn định phần mềm hoạt động khơng tin c ậy Bài 10: Người ta chia phần mềm hai loại loại đây? A Phần mềm giải trí phần mềm làm việc; B Phần mềm soạn thảo văn phần mềm quản lý sở d ữ liệu; C Phần mềm hãng Microsoft phần mềm hãng IBM D Phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng BÀI 5: LUYỆN TẬP CHUỘT MÁY TÍNH Bài 1: Nháy đúp chuột là: A Giữ di chuyển chuột mặt phẳng B Nháy nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột C Nháy nhanh nút phải chuột thả tay D Nhấn giữ nút trái chuột, di chuy ển chuột đến vị trí đích th ả tay đ ể k ết thúc thao tác GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bài 2: Cách cầm chuột là: A Ngón trỏ tay phải đặt lên nút trái chuột B Ngón tay phải đặt lên nút phải chuột C Cả A B D Cả A B sai Bài 3: Di chuyển chuột là: A Giữ di chuyển chuột mặt phẳng B Nhấn nhanh nút trái chuột thả tay C Nhấn nhanh nút phải chuột thả tay D Cả đáp án sai Bài 4: Có thao tác với chuột: A B C D Bài 5: Luyện tập chuột với phần mềm Mouse SKills gồm mức? A B C D Bài 6: Trong luyện tập, để chuyển sang mức ta nh ấn phím: A N B M C L D Q Bài 7: Trong phần mềm Mouse skills, mức ta thực luyện tập chuột v ới thao tác nào? A Di chuyển chuột B Kéo thả chuột C Nháy đúp chuột D Nháy chuột Bài 8: Để thoát khoát khỏi phần mềm Mouse skills, ta nháy vào nút: A Try Again B Quit C Start D Begin Bài 9: Sau hoàn thành xong mức luyện tập với chuột, n ếu mu ốn luy ện t ập lại ta nháy vào nút: A Try Again B Quit C Start D Begin Bài 10: Cách khởi động phần mềm Luyện tập chuột: A Nháy vào biểu tượng phần mềm Mouse SKills hình B Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mouse SKills hình C Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mario hình D Nháy vào biểu tượng phần mềm Mario hình BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGĨN Bài 1: Trong phần mềm luyện gõ mười ngón Rapid Typing, Khi kh ởi động, ph ần mềm ngầm định mức luyện gõ hàng: A Hàng sở B Hàng phím số C Hàng phím D Hàng phím Bài 2: Hàng phím sở hàng phím: A Chứa phím có gai F J B Chứa phím có gai G H GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học C Chứa dấu cách D Chứa kí tự A, B, C Bài 3: Nhóm phím soạn thảo phím mà ta gõ vào: A Sẽ hiển thị kí tự mặt phím lên hình so ạn thảo B Khơng hiển thị kí tự mặt phím lên hình soạn th ảo C Cả A, B D Cả A, B sai Bài 4: Vị trí phím điều khiển (các phím đặc biệt) bàn phím là: A Nằm trung tâm bàn phím B Nằm hàng C Nằm hai hàng gần D Nằm xung quanh bàn phím Bài 5: Hàng phím có chứa phím J K là: A Hàng phím số B Hàng phím sở C Hàng phím D Hàng phím Bài 6: Lợi ích việc gõ 10 ngón: A Tốc độ gõ nhanh hơn, gõ xác hơn, luyện tác phong làm vi ệc chuyên nghiệp với máy tính B Gõ nhẹ nhàng C Tiết kiệm cơng sức D Khơng có lợi so với gõ ngón Bài 7: Hãy chọn câu phát biểu sai qui cách luyện gõ phím? A Thẳng lưng, đầu khơng ngửa trước khơng cúi phía sau B Mắt nhìn thẳng vào hình, bàn phím vị trí trung tâm C Hai tay để thả lỏng bàn phím D Mắt nhìn cúi vào bàn phím để nhìn thấy phím Bài 8: Khi bắt đầu gõ phím ta đặt ngón trỏ nào? A Ngón trỏ bàn tay trái đặt vào phím F, ngón tr ỏ c bàn tay ph ải đ ặt vào phím J B Ngón trỏ bàn tay trái đặt vào phím J, ngón trỏ bàn tay ph ải đặt vào phím F C Ngón trỏ bàn tay trái ngón trỏ bàn tay ph ải đặt tùy ý D Ngón trỏ bàn tay trái đặt ngón trỏ bàn tay phải đặt vào phím cách Bài 9: Khu vực bàn phím máy tính có hàng phím? A B C D Bài 10: Trong phần mềm luyện gõ mười ngón Rapid Typing, đ ể xem thơng báo chi tiết kết gõ phím ngón hai bàn tay ta chọn: A Go to the next lesson B Try Again C.Nháy nút X góc phải phần mềm D.Detailed Statistics BÀI 7: QUAN SÁT HỆ MẶT TRỜI GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Bài 1: Phần mềm quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt trời Vì h ệ mặt trời là: A Mario B Solar System C Mouse Skills D Kompozer Bài 2: Cách khởi động phần mềm Quan sát Hệ Mặt Trời: A Nháy vào biểu tượng phần mềm Solar System 3D Siimulator hình B Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Solar System hình n ền C Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mario hình D Nháy vào biểu tượng phần mềm Mouse Skills hình Bài 3: Để quan sát quỹ đạo hành tinh Hệ Mặt Trời ta nháy vào nút lệnh: A SUN B PLANETS C ORBIT D EARTH Bài 4: Phần mềm Solar System cho phép ta quan sát: A Trái đất B Mặt trăng, mặt trời C Các hành tinh D Tất đáp án Bài 5: Phần mềm Solar System ta quan sát Trái Đất ta quan sát: A Quan sát lớp vỏ trái đất B Quan sát ngày đêm C Các mùa trái đất D Tất đáp án Bài 6: Để quan sát mặt trăng ta nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trăng giao diện phần mềm để mở cửa sổ Cửa sổ gồm nút lệnh nào? A Moon B Moonphases C Eclipses D Tất đáp án Bài 7: Để quan sát mặt trời ta thực hiện: A Nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trời giao di ện c ph ần mềm để mở cửa sổ nút lệnh quan sát Mặt Trời B Nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trăng giao diện ph ần m ềm đ ể mở cửa sổ nút lệnh quan sát Mặt Trời C Nháy chuột vào biểu tượng Trái đất giao di ện c ph ần m ềm đ ể mở cửa sổ nút lệnh quan sát Mặt Trời D Nháy chuột vào biểu tượng Vì giao diện c ph ần m ềm đ ể m cửa sổ nút lệnh quan sát Mặt Trời Bài 8: Các nút lệnh quan sát mặt trời là: A SUN B ORBIT C Cả A B D Cả A B sai Bài 9: Hệ Mặt Trời gồm hành tinh quay quanh Mặt Trời một: A Mặt phẳng B Đường thẳng C Đoạn Thẳng D Đường cong Bài 10: Để quan sát hành tinh Hệ Mặt Trời ta nháy chuột vào hình hành tinh giao diện phần mềm để mở cửa sổ nút lệnh quan sát hành tinh Các hành tinh gồm: GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Sao Thuỷ, Kim, Trái Đất B Sao Hoả, Mộc, Thổ, C Sao Thiên Vương, Hải Vương D tất đáp án BÀI 8: HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA Bài 1: Để khởi động phần mềm GeoGebra ta thực hiện: A Nháy đúp vào biểu tượng hình B Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn Open C Nháy Start → Program All → GeoGebra D Tất đáp án Bài 2: Màn hình phần mềm GeoGebra có cửa sổ làm việc là: A Danh sách đối tượng B CAS C Vùng làm việc D Cả đáp án A, B C Bài 3: Để chuyển phần mềm sang giao diện Tiếng Việt ta thực chọn: A Options → Language → Vietnamese B Options → Language → English C Options → Vietnamese →Language D Tất sai Bài 4: Để tính tốn với số tự nhiên ta sử dụng: A Sử dụng nút lệnh B Sử dụng hàm có sẵn phần mềm C Cả A B D Cả A B sai Bài 5: Để tên đối tượng A Chuyển chế độ chọn B Nháy chọn đối tượng C Nháy nút chuột phải chọn Hiển thị tên D Tất đáp án Bài 6: Tệp GeoGebra có mở rộng A .ggb B MP3 C DOC D JPG Bài 7: Để đếm ước số số ta gõ lệnh: A Uocso[8] B Divisors[8] C Uocso(8) D Cả A B Bài 8: Để nhập phân số GeoGebra ta sử dụng kí hiệu: A / B \ C | D _ Bài 9: Để làm việc với đối tượng hình học ta thực hiện: GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Nháy chuột lên biểu tượng để tạo điểm B Nháy ba điểm lên Vùng làm việc C Nháy chọn nút lệnh để chế độ chọn Kéo thả chuột di chuy ển đối tượng D Tất thao tác Bài 10: Công cụ dùng để kẻ: A Đường thẳng B Đoạn thẳng C Tia D Tất sai BÀI 9: VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU Bài 1: Vì em cần có thời khố biểu? A Vì khơng có thời khố biểu em khơng biết địa điểm tr ường em; B Vì khơng có thời khố biểu em khơng bi ết h ọc mơn đ ể chu ẩn b ị sách vở; C Nếu khơng có thời khố biểu em khơng biết vị trí lớp h ọc mình; D Vì khơng có thời khố biểu em bị giáo m ắng Bài 2: Trong họp chi đội em bàn việc ủng hộ bạn vùng bị bão l ụt, t ất bạn muốn phát biểu sáng kiến Đ ể ghi nh ận h ết ý ki ến c người, theo em có cần cử bạn để điều khiển h ọp khơng? A Có; B Khơng; C Tự điều khiển họp; D Nhận xét họp Bài 3: Giả sử đèn tín hiệu giao thơng ngã tư đường phố không hoạt động s ự cố điện Hoạt động giao thơng điều khiển? A Chú cơng an (nếu có); B Các biển báo giao thơng cắm ven đường phố (n ếu có); C Các vạch dẫn giao thơng sơn lòng đường (n ếu có); D Tất phương án Bài 4: Vì cần có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng ngã t đ ường ph ố? A Vì khơng có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng vào gi cao ểm t ại xảy ùn tắc giao thơng B Vì khơng có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng có tai n ạn C Vì khơng có hệ thống đèn tín hiệu giao thông ng ười đ ường lên l ề đường D Cả ba phương án Bài 5: Vật đóng vai trò tương tự thời khóa biểu? A Lịch làm việc bố mẹ B Lịch treo tường GV: Trần Vũ Cương Page 10 Trường THCS Phường Tin học C Thời gian biểu học tập nhà D Cả A C Bài 6: Trong phát biểu sau phát biểu xác nhất? A Hệ điều hành máy tính điều khiển thiết bị phần cứng B Hệ điều hành máy tính điều khiển chương trình C Hệ điều hành máy tính điều khiển tất thiết bị ph ần c ứng m ọi chương trình hoạt động máy tính D Hệ điều hành máy tính điều khiển bàn phím chuột Bài 7: Ai người đóng vai trò phương tiện điều khiển bu ổi h ọp chi đội lớp? A Chi đội trưởng B Giáo viên chủ nhiệm lớp C Giáo viên tổng phụ trách đội D Lớp phó học tập Bài 8: Hệ điều hành máy tính: A Chỉ điều khiển bàn phím; B Chỉ điều khiển thiết bị phần cứng; C Chỉ điều khiển chương trình (phần mềm); D Điều khiển tất thiết bị phần cứng tất chương trình ho ạt động máy tính Bài 9: Để hoạt động máy tính cần được: A Cài phần mềm soạn thảo văn bản; B Cài đặt hệ điều hành; C Nối với máy in; D Cài đặt chương trình qt diệt vi-rút Bài 10: Máy tính cần phải có hệ điều hành để: A Điều khiển bàn phím, chuột, hình; B Tổ chức hoạt động chương trình; C Tổ chức thơng tin thiết bị lưu trữ; D Tất phương án BÀI 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Bài 1: Nhiệm vụ hệ điều hành là: A Điều khiển phần cứng tổ chức thực ch ương trình máy tính B Cung cấp giao diện cho người dùng C Tổ chức quản lý thơng tin máy tính D Tất đáp án Bài 2: Trong phát biểu sau phát biểu đúng? A Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Solar System B Phần mềm Solar System cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Mario GV: Trần Vũ Cương Page 11 Trường THCS Phường Tin học C Hệ điều hành cần cài vào máy tính trước hai ph ần m ềm Mario Solar System D Hai phần mềm Mario Solar System cần cài đặt vào máy tính tr ước h ệ ều hành Bài 3: Phát biểu sai nói hệ điều hành? A Hệ điều hành phần mềm hệ thống B Hệ điều hành tập hợp chương trình tổ ch ức thành m ột h ệ th ống C Hệ điều hành đảm bảo tương tác thiết bị với người dùng, thi ết bị v ới chương trình thực máy tính tổ chức việc th ực ch ương trình D Hệ điều hành phần mềm công cụ Bài 4: Trong phần mềm đây, phần mềm tên hệ điều hành? A Microsoft Excel B Microsoft Word C Microsoft Paint D Microsoft Windows Bài 5: Chọn phương án sai nói chức hệ điều hành: A Đảm bảo giao tiếp người dùng máy tính B Cung cấp phương tiện để thực chương trình khác C Thực tạo hộp thư điện tử Internet D Cung cấp tài nguyên cho chương trình tổ ch ức th ực hi ện ch ương trình Bài 6: Hệ điều hành là: A Phần mềm tiện ích B Phần mềm hệ thống C Phần mềm ứng dụng D Phần mềm công cụ Bài 7: Máy tính hoạt động sau cài tối thiểu: A Một hệ điều hành B Hai hệ điều hành C Ba hệ điều hành D không hệ điều hành Bài 8: Môi trường giao tiếp cho phép người trao đổi thơng tin v ới máy tính trình làm việc gọi là: A Giao diện B Giao C Màn hình D Tất sai Bài 9: Vì cần điều khiển phần cứng tổ chức thực ch ương trình máy tính? A Vì chương trình máy tính q nhiều B Vì tài ngun máy tính có hạn C Vì ổ cứng có hạn D Vì dung lượng ổ đĩa có hạn Bài 10: Nhờ hệ điều hành mà thơng tin tổ chức quản lí cách khoa học máy tính giúp cho việc: A Sắp xếp xử lí thuận lợi B Tìm kiếm xử lí thuận lợi C Sắp xếp tìm kiếm thuận lợi D Tổng hợp thuận lợi GV: Trần Vũ Cương Page 12 Trường THCS Phường Tin học BÀI 11: TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH Bài 1: Các thao tác với tệp thư mục là: A Xem, duyệt thông tin tệp thư mục B Tạo mới, xóa, đổi tên C Sao chép, di chuyển D Tất đáp án Bài 2: Hệ điều hành tổ chức xếp thông tin theo cấu trúc nào? A Hình B Hình tròn C Hình Vng D Hình tháp Bài 3: Tổ chức tệp thư mục có lợi ích gì? A Máy tính hoạt động nhanh B Cho phép tổ chức thơng tin cách có trật tự người sử dụng dễ dàng tìm lại tệp C Tiết kiệm dung lượng thông tin thiết bị lưu trữ D Cả A C Bài 4: Trong phát biểu sau phát biểu nói đ ường dẫn? A Đường dẫn dãy tên thư mục tên thư m ục l ồng cách dấu \, bắt đầu tên thư mục xu ất phát kết thúc b ằng tên thư mục hay tệp tin B Đường dẫn dãy tên thư mục tên th mục lồng cách dấu cách (dấu trắng) C Đường dẫn dãy tên thư mục tên th m ục lồng cách dấu / D Đường dẫn dãy tên thư mục tên th mục l ồng không cần dấu cách (dấu trắng) Bài 5: Tệp tin (File) A Một tập hợp thơng tin ghi nhớ ngồi B Đơn vị lưu trữ hệ điều hành quản lí C Một thành phần thiết bị ngoại vi D Cả A B Bài 6: Thư mục nằm bên thư mục khác gọi là: A Thư mục mẹ B Thư mục C Thư mục bố D Tất sai Bài 7: Giữa phần tên phần mở rộng tệp phân cách d ấu: A dấu hai chấm (:) B dấu chấm (.) C dấu (*) D dấu phẩy (,) GV: Trần Vũ Cương Page 13 Trường THCS Phường Tin học Bài 8: Phần mở rộng tên tệp thường thể hiện: A Kiểu tệp B Ngày/giờ thay đổi tệp C Kích thước tệp D Tên thư mục chứa tệp Bài 9: Phát biểu sau nói th mục? A Thư mục có tệp tin B Thư mục có thư mục C Thư mục có thư mục tệp tin với số l ượng không h ạn ch ế tùy theo dung lượng đĩa D Thư mục có thư mục nhiều tệp tin Bài 10: Đâu đường dẫn đúng? A D:\Sach\tin\lop6 B D:/Sach/tin/lop6 C D:Sach\tin\lop6 D D:|Sach|tin|lop6 BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Bài 1: Cửa sổ làm việc hệ điều hành Windows có điểm chung : A Mỗi cửa sổ có tên hiển thị tiêu đề B Có thể dịch chuyển cửa sổ cách kéo thả tiêu đề C Thanh công cụ chứa biểu tượng lệnh ch ương trình D Tất đáp án Bài 2: Thanh công việc thường nằm ở: A Cạnh hình B Cạnh hình C Cạnh bên phải hình D Cạnh bên trái hình Bài 3: Cửa sổ phần mềm ứng dụng gì? A Là vùng hình mà em nháy chuột đ ược B Một hình chữ nhật di chuyển thay đổi kích th ước, có công cụ để điều khiển hoạt động phần mềm C Một hình chữ nhật nhỏ xuất em chọn lệnh không th ực đ ược D Là thời gian kể từ khởi động phần mềm kết thúc (thoát kh ỏi) phần mềm Bài 4: Phần mềm Windows XP hãng phần mềm Microsoft A chương trình soạn thảo văn B hệ điều hành C phần mềm đồ họa Paint D phần mềm trình diễn PowerPoint Bài 5: Nút Start nằm vị trí hình nền? A Nằm góc bên phải hình B Nằm góc bên trái hình C Nằm góc bên trái hình D Nằm góc bên phải hình GV: Trần Vũ Cương Page 14 Trường THCS Phường Tin học Bài 6: Màn hình gồm gì? A Biểu tượng thùng rác B Các biểu tượng C Thanh công việc D Các biểu tượng công việc Bài 7: Bảng chọn Start chứa gì? A Các biểu tượng chương trình B Các biểu tượng hệ điều hành C Các biểu tượng chương trình vài biểu tượng hệ ều hành D Chứa lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows Bài 8: Có cách để khởi động chương trình? A Có cách B Có cách C Có cách D Có cách Bài 9: Biểu tượng biểu tượng có sẵn hệ thống Microsoft Windows A My Documents B My Computer C Internet Explorer D Cả biểu tượng Bài 10: Người dùng lúc chương trình: A B C D Nhiều BÀI 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 1: Để khởi động phần mềm MS Word, ta thực hiện: A Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word B Nháy chuột phải vào biểu tượng hình C Nháy chuột trái vào biểu tượng hình D Cả A C Bài 2: Những ưu điểm soạn thảo văn máy tính là: A Đẹp có nhiều kiểu chuẩn xác nhiều so với viết tay B Đẹp có nhiều cách trình bày dễ so với viết tay C Có thể chỉnh sửa, chép văn dễ dàng D Tất ý Bài 3: Soạn thảo văn máy tính việc đưa hình ảnh minh họa vào là: A Dễ dàng B Khó khăn C Vơ khó khăn D Khơng thể Bài 4: Để mở tệp văn có sẵn ta thực hiện: A Chọn File→ Open B Nháy vào biểu tượng công cụ C Cả A B D Chọn File→ New Bài 5: Kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện: GV: Trần Vũ Cương Page 15 Trường THCS Phường Tin học A Chọn File → Exit B Nháy chuột vào biểu tượng chữ x góc bên phải hình (thanh tiêu đề) C Chọn Format → Exit D Cả A B Bài 6: Muốn lưu văn vào đĩa, ta thực hiện: A Edit → Save… B Insert → Save… C File → Save… D Edit → Save… Bài 7: Để mở văn ta dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl + A B Ctrl + O C Ctrl + N D Ctrl + S Bài 8: Các đối tượng hình làm việc Word: A Dải lệnh B Lệnh nhóm lệnh C Vùng soạn thảo, trỏ soạn thảo D Cả A, B C Bài 9: Muốn tạo văn mới, ta thực hiện: A Chọn File→ Open B Nháy vào biểu tượng công cụ C Cả A B D Chọn File→ New → Create Bài 10: Tên tệp Word tạo có phần mở rộng gì? A .TXT B .COM C .EXE D .DOC BÀI 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN Bài 1: Các thành phần văn gồm: A Kí tự B Đoạn C Trang D tất đáp án Bài 2: Mục xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn t nh ỏ đến l ớn? A Kí tự - câu - từ - đoạn văn B Kí tự - từ - câu - đoạn văn C Từ - kí tự - câu - đoạn văn D Từ - câu - đoạn văn - kí tự Bài 3: Để gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng v ới nh ững phím nào? A f, s, j, r, x B s, f, r, j, x C f, s, r, x, j D s, f, x, r, j Bài 4: Để di chuyển trỏ tới vị trí cần thiết, ta th ực hiện: A Bằng cách nháy chuột vào vị trí B Bằng cách nháy chuột vào vị trí cuối dòng C Bằng cách nháy chuột vào vị trí đầu dòng D Bằng cách nháy đúp chuột vào vị trí Bài 5: Chọn câu sai: A Khi soạn thảo văn máy tính, em phải trình bày văn b ản gõ nội dung văn GV: Trần Vũ Cương Page 16 Trường THCS Phường Tin học B Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng d ưới tr ỏ so ạn thảo tới lề phải C Khi soạn thảo nội dung văn bản, em sửa lỗi văn lúc em thấy cần thiết D Có nhiều phơng chữ khác dùng để hiển thị in chữ Tiếng Việt Bài 6: Chọn câu gõ quy tắc gõ văn Word A Buổi sáng, chim hót véo von B Buổi sáng , chim hót véo von C Buổi sáng,chim hót véo von D Buổi sáng ,chim hót véo von Bài 7: Trong soạn thảo văn nhấn Enter lần để? A Phân cách kí tự B Phân cách từ C Phân cách đoạn D Phân cách trang Bài 8: Giữa từ dùng kí tự trống để phân cách? A B C D Bài 9: Chọn câu trả lời trỏ soạn thảo văn bản: A Có dạng chữ II in hoa hình mũi tên B Là vạch đứng nhấp nháy hình C Cho biết vị trí xuất ký tự gõ vào D Cả B C Bài 10: Trong phông chữ đây, phông chữ dùng mã Unicode? A VNI-Times B VnArial C VnTime D Time New Roman BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN Bài 1: Trong soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay ch ữ “Th ầy giáo” thành chữ “Giáo viên” ta thực chọn: A Dải Home chọn lệnh Editing/Clear… B Dải Home chọn lệnh Editing/Find… C Dải Home chọn lệnh Editing/Replace… D Dải Home chọn lệnh Editing/Goto… Bài 2: Để xóa phần nội dung văn bản, em th ực thao tác d ưới đây? A Đặt trỏ soạn thảo trước phần văn cần xóa nhấn phím Backspace B Đặt trỏ soạn thảo sau phần văn cần xóa nh ấn phím Delete C Chọn phần văn cần xóa nhấn phím Ctrl D Chọn phần văn cần xóa nhấn phím Delete Backspace Bài 3: Muốn chọn phần văn bản, ta th ực A Đặt trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn cần ch ọn, nh ấn gi ữ phím Shift nháy chuột vị trí cuối phần văn cần chọn B Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn cần ch ọn GV: Trần Vũ Cương Page 17 Trường THCS Phường Tin học C Đặt trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn cần ch ọn, nh ấn gi ữ phím Shift sử dụng phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn c ần ch ọn D Tất Bài 4: Thao tác chép đoạn văn là: A Chọn phần văn cần chép, nháy nút lệnh vị trí đích nháy nút lệnh (Paste) B Chọn phần văn cần chép, nháy nút lệnh trí đích nháy nút lệnh (Copy), nháy chuột (Paste), nháy chuột vị (Copy) C Chỉ cần chọn phần văn cần chép ch ọn nút lệnh (Copy) D Tất sai Bài 5: Sao chép phần văn có tác dụng: A Giữ nguyên phần văn vị trí gốc, làm xuất phần văn vị trí khác B Di chuyển phần văn gốc đến vị trí khác C Cả A B D Cả A B sai Bài 6: Để xóa ký tự bên phải trỏ soạn thảo nhấn phím? A Backspace B End C Home D Delete Bài 7: Để xóa ký tự bên trái trỏ soạn thảo nhấn phím? A Backspace B End C Home D Delete Bài 8: Khi nháy đúp chuột lên từ thì: A Ngun đoạn có chứa từ bị chọn B Ngun dòng có chứa từ bị chọn C Từ bị chọn D Tất Bài 9: Sử dụng phím Backspace để xóa từ LƯỜI, em cần đặt trỏ soạn th ảo đâu? A Ngay trước chữ L B Ngay trước chữ Ư C Ngay trước chữ Ờ D Đặt cuối từ LƯỜI Bài 10: Để khơi phục trạng thái cũ văn ta nhấp phím: A Undo B Ctrl + Z C Cả hai đáp án D Cả hai đáp án sai BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Bài 1: Mục đích định dạng văn là: GV: Trần Vũ Cương Page 18 Trường THCS Phường Tin học A Văn dễ đọc B Trang văn có bố cục đẹp C Người đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết D Tất ý Bài 2: Nếu em chọn phần văn chữ đậm nháy nút , Phần văn trở thành: A Vẫn chữ đậm B Chữ không đậm C Chữ vừa gạch chân, vừa nghiêng D Chữ vừa đậm, vừa nghiêng Bài 3: Để thay đổi cỡ chữ kí tự ta thực hiện: A Chọn kí tự cần thay đổi B Nháy vào nút lệnh Font size C Chọn size thích hợp D Tất thao tác Bài 4: Chữ đậm chữ nghiêng, chữ gạch chân,…được gọi là: A Phông chữ B Cỡ chữ C Kiểu chữ D Tất ý Bài 5: Nút lệnh dùng để: A Chọn phông chữ C Gạch lề B Chọn kiểu chữ D Chọn màu chữ Bài 6: Nút lệnh công cụ dùng để: A Căn lề cho đoạn văn B Căn lề trái cho đoạn văn C Căn hai bên cho đoạn văn D Căn lề phải cho đoạn văn Bài 7: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A Chọn cỡ chữ B Chọn màu chữ C Chọn kiểu gạch D Chọn Font (phông chữ) Bài 8: Để định dạng chữ đậm cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ h ợp phím đây? A Ctrl + I B Ctrl + L C Ctrl + E D Ctrl + B Bài 9: Nút lệnh dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân? A B C D Bài 10: Một số thuộc tính định dạng kí tự gồm có: A Phơng (Font) chữ B Kiểu chữ (Type) C Cỡ chữ màu sắc D Cả ba ý BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN Bài 1: Định dạng đoạn văn định dạng: A Kiểu lề, vị trí lề đọan văn so với toàn trang GV: Trần Vũ Cương Page 19 Trường THCS Phường Tin học B Khoảng cách lề dòng đầu tiên, khoảng cách đ ến đoạn văn ho ặc d ưới C Khoảng cách dòng đoạn văn D Tất đáp án Bài 2: Thay đổi lề trang văn thao tác: A Định dạng văn B Lưu tệp văn C Trình bày trang D Đáp án khác Bài 3: Để đặt khoảng cách dòng đoạn văn ta chọn lệnh : A B C Bài 4: Để giảm lề trái đoạn văn ta chọn lệnh : D A B C D Bài 5: Công việc không liên quan định dạng văn : A Thay đổi phông chữ B Thay đổi khoảng cách dòng C Đổi kích thước trang giấy D Sửa lỗi tả Bài 6: Trong thao tác đây, thao tác thao tác đ ịnh d ạng đoạn văn bản? A Chọn màu đỏ cho chữ B Tăng khoảng cách dòng đoạn văn C Tăng khoảng cách đoạn văn D Căn đoạn văn Bài 7: Các nút lệnh dùng để định dạng đoạn văn gồm có nút nào? A Căn lề B Thay đổi lề đoạn văn C Khoảng cách dòng đoạn văn D Tất ý Bài 8: Nút lệnh công cụ dùng để: A Căn lề cho đoạn văn B Căn lề trái cho đoạn văn C Căn hai bên cho đoạn văn D Căn lề phải cho đoạn văn Bài 9: Nút lệnh công cụ dùng để: A Căn lề cho đoạn văn B Căn lề trái cho đoạn văn C Căn hai bên cho đoạn văn D Căn lề phải cho đoạn văn Bài 10: Để định dạng đoạn văn em sử dụng lệnh nào? A Format/Font B Home /Paragraph C File/Paragraph D Format/Paragraph BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN GV: Trần Vũ Cương Page 20 Trường THCS Phường Tin học Bài 1: Để in văn máy in ta dùng lệnh: A Lệnh File >Print B Bấm Ctrl+P C Bấm vào biểu tượng máy in công cụ D Cả cách Bài 2: Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn lệnh nhóm: A Page Setup (trên dải Home) B Page Setup (trên dải Page Layout) C Cover Page (trên dải Insert) D Page Break (trên dải Insert) Bài 3: Muốn đặt lề phải trang văn hộp thoại Page Setup, l ớp Margins chọn ô nào? A Top B Left C Right D Bottom Bài 4: Việc trình bày trang văn có tác dụng đến: A Một trang văn B Mọi trang văn C Chỉ trang đầu văn D Chỉ trang cuối văn Bài 5: Nút lệnh có tác dụng gì? A Khởi động máy in B Tắt máy in C In văn D Tất sai Bài 6: Trình bày trang văn thay đổi yêu cầu sau: A Kiểu dáng, vị trí kí tự B Hướng trang giấy, lề trang,… C Kiểu lề: lề trái, lề phải, lề giữa, thẳng lề D Tất sai Bài 7: Thay đổi lề trang văn thao tác: A Định dạng văn B Lưu tệp văn C Trình bày trang D Khơng có đáp án Bài 8: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Để kiểm tra cách trình bày trang in hợp lí chưa Em cần thiết phải …………………… để tránh lãng phí th ời gian giấy in A chọn hướng in B chọn phông chữ C xem trước in D đặt lề trang in Bài 9: Khi đặt lại hướng trang văn bản, kết định dạng văn em làm trước có bị khơng? A Mất hết B Không bị C Mất phần D A C Bài 10: Để xem văn trước in Em chọn nút lệnh: A B C D BÀI 19: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA GV: Trần Vũ Cương Page 21 Trường THCS Phường Tin học Bài 1: Hình ảnh minh hoạ thường dùng văn làm cho nội dung c văn bản: A Trực quan B Sinh động C Dễ hiểu D Tất đáp án Bài 2: Em chọn hình ảnh chèn vào văn cách th ực thao tác đây: A Nháy chuột hình ảnh B Nháy đúp chuột hình ảnh C Kéo thả chuột xung quanh hình ảnh D Tất ý Bài 3: Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện: A Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn B Chọn lệnh Insert → Picture → From File → Hộp thoại Insert picture xuất hi ện C Chọn tệp đồ hoạ cần thiết nháy nút Insert hộp thoại D Tất bước Bài 4: Hãy chọn câu phát biểu sau vị trí c hình ảnh sau chèn vào văn bản: A Vị trí hình ảnh ln ln bên phải văn B Hình ảnh vị trí trỏ soạn thảo n ằm m ột l ớp riêng văn độc lập với văn C Hình ảnh chèn vào văn ln bên trái văn D Tất ý Bài 5: Nếu bố trí dòng văn bản, hình ảnh có th ể vị trí nào: A Đầu dòng B Cuối dòng C Giữa dòng D Tại vị trí dòng văn Bài 6: Hình ảnh chèn vào văn với mục đích gì? A Minh họa cho nội dung văn B Làm cho văn đẹp rõ ràng C Làm cho nội dung văn dễ hiểu D Tất ý Bài 7: Muốn chèn hình ảnh vào văn ta thực lệnh theo thứ tự đây: A Picture → Insert → From file… B Insert → Picture → From file… C Insert → From file… → Picture D Tất phương án sai Bài 8: Hình ảnh sau chèn vào văn thì: A Khơng thể xóa B Có thể xóa C Khơng thể di chuyển nơi khác D Tất Bài 9: Để thay đổi cách bố trí hình ảnh trang văn bản, em nháy chu ột hình vẽ để chọn hình vẽ thực thao tác sau: A chọn Format dải lệnh Picture Tools nháy ch ọn nút l ệnh Wrap Text chọn In line with text Square, cuối nháy OK GV: Trần Vũ Cương Page 22 Trường THCS Phường Tin học B Chọn lệnh Autoshapes bảng chọn Edit chọn In line with Text nháy OK C Nháy nút lệnh Picture công cụ chọn In Line with text ho ặc Square D Tất thao tác Bài 10: Để thay đổi kích thước hình ảnh ta thực hiện: A Nháy chuột vào hình ảnh muốn thay đổi, tám nút nhỏ c ạnh góc ảnh xuất B Đưa trỏ chuột lên nút C Kéo thả chuột đến vừa ý D Tất bước BÀI 20: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG Bài 1: Làm việc với văn ta có thể: A Thêm nội dung B Chỉnh sửa C Sử dụng công cụ biết để định dạng D Tất Bài 2: Để thêm cột nằm bên trái bảng ta thực lệnh l ệnh sau? A Table Tools/ Layout/ Insert Left B Table Tools/ Layout/ Insert Right C Table Tools/ Layout/ Delete/ Table D Table Tools/ Layout/ Insert Above Bài 3: Để thêm hàng nằm bên hàng chứa có trỏ soạn thảo ta thực lệnh lệnh sau? A Table Tools/ Layout/ Insert Left B Table Tools/ Layout/ Insert Right C Table Tools/ Layout/ Insert Below D Table Tools/ Layout/ Insert Above Bài 4: Để thay đổi độ rộng cột, hay chiều cao c hàng em kéo th ả chu ột trỏ chuột có hình đây: A Dạng B Dạng C Dạng D Dạng Bài 5: Độ rộng cột hàng sau tạo: A Luôn B Khơng thể thay đổi C Có thể thay đổi D Cả phương án sai Bài 6: Em đưa trỏ chuột vào biên phải ơ? A Tồn cột bảng thay đổi độ rộng B Chỉ thay đổi độ rộng C Tồn cột chứa ô thay đổi độ rộng D Cả phương án sai Bài 7: Muốn xóa cột ta nháy chuột vào cần xóa chọn lệnh nào? A Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Rows GV: Trần Vũ Cương Page 23 Trường THCS Phường Tin học B Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Columns C Table Tools/ Layout/ Delete/ Table D Table Tools/ Layout/ Delete/Cells Bài 8: Để tạo bảng ta chọn nút lệnh: A B C D Bài 9: Muốn xóa bảng, ta đặt trỏ vào ô bảng chọn lệnh: A Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Rows B Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Columns C Table Tools/ Layout/ Delete/ Delete Table D Table Tools/ Layout/ Delete/Cells Bài 10: Khi trỏ văn nằm bên bảng đ ịnh d ạng đ ược áp dụng cho phần bảng? A Ô trỏ văn nằm B Cả bảng C Dòng trỏ văn nằm D Cột trỏ văn nằm GV: Trần Vũ Cương Page 24 ... tệp tin với số l ượng không h ạn ch ế tùy theo dung lượng đĩa D Thư mục có thư mục nhiều tệp tin Bài 10: Đâu đường dẫn đúng? A D:Sach in lop6 B D:/Sach /tin/ lop6 C D:Sach in lop6 D D:|Sach |tin| lop6... thông tin đa dạng máy tính Bài 10: Hoạt động thơng tin là: A Tiếp nhận thơng tin B Xử lí, lưu trữ thông tin C Truyền (trao đổi) thông tin D Tất đáp án BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài... quan sát hành tinh Các hành tinh gồm: GV: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Sao Thuỷ, Kim, Trái Đất B Sao Hoả, Mộc, Thổ, C Sao Thiên Vương, Hải Vương D tất đáp án BÀI 8: HỌC TOÁN VỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 6 (FULL SGK), CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 6 (FULL SGK)

Từ khóa liên quan