Bài giảng Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn

46 106 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:36

Bài giảng về các kỹ năng của người cán bộ đoàn: kỹ năng tham mưu, điều hành, tổ chức quản lý, soạn thảo văn bản, trình bày, ứng xử, xử lý tình huống về các mối quan hệ...I. MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN1. Kỹ năng tham mưu, lãnh đạo Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Lãnh đạo trong công tác, định hướng hoạt động của chi đoàn. Lãnh đạo về mặt tư tưởng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên 2. Kỹ năng điều hành, quản lý Điều hành sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cho ủy viên Ban chấp hành. Quản lý cán bộ chi đoàn về công việc, về tư tưởng. Quản lý hồ sơ đoàn viên, cán bộ, sổ chi đoàn, các văn bản quyết định.... ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUN BCH ĐỒN HUYỆN PHÚ LƯƠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC ĐỒN NỘI DUNG MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN MỘT SỐ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐỒN KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRỊ CHƠI PHẦN I: MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN I MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN CĨ CỦA CÁN BỘ ĐỒN Kỹ tham mưu, lãnh đạo - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Đoàn cấp vấn đề liên quan đến công tác niên, vấn đề phát sinh cần hỗ trợ giúp đỡ - Lãnh đạo công tác, định hướng hoạt động chi đoàn - Lãnh đạo mặt tư tưởng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên niên Kỹ điều hành, quản lý - Điều hành sinh hoạt chi đoàn, hoạt động Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cho ủy viên Ban chấp hành - Quản lý cán chi đoàn công việc, tư tưởng - Quản lý hồ sơ đoàn viên, cán bộ, sổ chi đoàn, văn định Kỹ tổ chức hoạt động - Biết thiết kế nội dung chương trình hoạt động, đợt hoạt động, tổ chức phát động phong trào - Biết làm cơng tác đồn vụ, hội nghị, buổi lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn, đại hội, hội nghị chi đồn - Biết phân cơng đồn viên phụ trách cơng việc chương trình hoạt động - Tổ chức sinh hoạt trò chơi, múa, hát, sinh hoạt tập thể, kể chuyện, đọc, ngâm thơ - Thiết kế tiết mục sân khấu hóa, tiểu phẩm Kỹ soạn thảo văn bản, trình bày, triển khai vấn đề - Soạn thảo loại văn chi đồn như: chương trình, kế hoạch, báo cáo, kiểm điểm, biên - Biết tổ chức triển khai trình bày nội dung, chủ trương, quan điểm, nghị Đoàn, Đảng Kỹ ứng xử, xử lý mối quan hệ - Xử lý tình cơng tác Đồn - Xử lý tình phát sinh quan hệ cá nhân đoàn viên niên - Xác định vai trò, vị trí chi đồn, Bí thư chi đoàn mối quan hệ với với Đoàn cấp trên, với cấp ủy, với tổ chức đoàn thể khác Kỹ trình bày - Trong nhiều kỹ cần thiết người cán Đoàn, kỹ khơng thể thiếu kỹ trình bày - Để trình bày tốt vấn đề đặt ra, người cán Đồn cần có kỹ sau: + Lắng nghe chăm + Diễn đạt đơn giản + Định nghĩa sáng, rõ ràng + Quan tâm đến phản ứng người nghe + Gây ảnh hưởng + Giải thắc mắc II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC MỘT HỘI THI Công tác chuẩn bị 1.1 Xây dựng kế hoạch hội thi - Kế hoạch phải thật chi tiết, xác định rõ chủ đề hội thi mục đích yêu cầu hội thi, qui mô, thời gian, địa điểm đối tượng thành phần dự thi (kỹ soạn thảo, triển khai, trình bày) - Các nội dung hội thi bao gồm: Thể lệ thi; định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký, kèm theo giải thưởng biện pháp thực cho hội thi - Báo cáo chủ trương, kế hoạch hội thi với cấp uỷ lãnh đạo địa phương, đơn vị; báo cáo xin ý kiến đạo Đồn cấp (nếu hội thi khơng phải Đồn cấp tổ chức) Tranh thủ trợ giúp kinh phí, vật chất điều kiện khác ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội (Kỹ tham mưu) - Triệu tập họp cán Đoàn mở rộng đại diện đơn vị tham gia hội thi quán tiệt chủ trương, phổ biến, triển khai kế hoạch bàn biện pháp thực (kỹ lãnh đạo, điều hành)  - Chọn địa điểm, thời gian thích hợp với chủ đề hội thi, Xây dựng chương trình, makét phải đảm bảo nêu bật chủ đề, tính hấp dẫn hội thi (kỹ điều hành, tổ chức hoạt động) - Thiết kế chương trình cơng diễn, tổ chức tổng duyệt chương trình, thiết kế kịch theo chương trình hội thi (nếu có) Tổ chức hội thi Hội thi tiến hành qua vòng loại, chung khảo, sơ khảo Để hội thi đạt kết cao cần lưu ý số vấn đề sau 2.1 Bài trí sân khấu - Phơng nên chọn gam màu sáng để tạo tươi trẻ phù hợp với makét trang trí duyệt Đảm bảo hệ thống đèn màu, đèn chiếu sáng để điều phối phù hợp với nội dung thi Nên trang trí khung cảnh sân khấu phù hợp với thiên nhiên như  đưa cảnh lên sân khấu để đảm bảo khung cảnh diễn hội thi - Âm thanh, micrô phải đảm bảo chất lượng yếu tố định thành công của  thi - Sắp xếp chỗ ngồi cho BGK hợp lý đảm bảo cho việc theo dõi thí sinh biểu diễn từ đầu đến cuối hội thi Thí sinh phải có chỗ trang điểm, thay trang phục (kỹ điều hành) c Đối với Đoàn sở - Đoàn sở nơi đi: + Tổ chức gặp mặt số đoàn viên lao động xa vào dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ, dịp có nhiều đồn viên địa phương để nắm tâm tư nguyện vọng giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời cho đoàn viên Chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời Thẻ đoàn viên giấy chuyển sinh hoạt Đồn tạm thời (nếu cần, khơng phải nộp Sổ đồn viên) + Trường hợp có từ đồn viên trở lên lao động, tạm trú địa bàn Đồn sở định thành lập chi đoàn sinh hoạt tạm thời, định Ban Chấp hành, Bí thư chi đồn làm thủ tục giới thiệu, chuyển sinh hoạt tạm thời đến Đoàn sở nơi đoàn viên tạm trú (nếu cần) có cơng văn đề nghị Đồn sở nơi đến tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đồn + Trường hợp khơng chuyển sinh hoạt tạm thời Đồn sở nơi phải thường xun giữ mối liên hệ với Bí thư chi đồn để nắm tình hình tư tưởng, hoạt động đồn viên chi đồn để có định hướng động viên giúp đỡ, thơng tin kịp thời tình hình địa phương, đơn vị hoạt động Đoàn sở cho chi đoàn - Đoàn sở nơi đến: + Tham mưu với cấp uỷ, quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tổ chức gặp gỡ số đoàn viên niên lao động tự địa bàn Đoàn xã, phường, thị trấn quản lý, vận động tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt Đồn + Những địa bàn tập trung đơng đồn viên lao động tự có đăng ký tạm trú Đồn xã, phường, thị trấn Đồn cấp huyện (tương đương) nơi thành lập chi hội, chi đoàn trực thuộc để tổ chức hoạt động (Chi đoàn khu nhà trọ, khu tập thể).  + Nắm tình hình tư tưởng, việc làm, tổ chức phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp đoàn viên lao động tự (giới thiệu nhà trọ, việc làm, mua vé tàu xe, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, thăm hỏi lúc ốm đau ) thơng qua xây dựng lực lượng nòng cốt vận động số đồn viên niên tích cực để thành lập chi hội, chi đoàn Duy trì liên hệ với Đồn cấp, tranh thủ lãnh đạo Đảng Cán Đoàn cấp cần biết xây dựng mối liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn Đặc biệt Chi đoàn, Đoàn xã cần tranh thủ lãnh đạo, giúp đỡ cấp uỷ Đảng, quyền địa phương 10 Các cơng tác khác  Bên cạnh công tác thường xuyên, định kỳ; hoạt động Đồn thường có cơng tác đột xuất, bất thường yêu cầu nhiệm vụ trị hay nguyện vọng đồn viên v.v đặt Trong trường hợp đó, người cán Đồn có nhiệm vụ quan trọng phải vận động, điều động đoàn viên, niên tham gia đầy đủ, kịp thời hoạt động này; thể tinh thần xung kích Đồn.  PHẦN III: KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRỊ CHƠI Hoạt động tập thể sinh hoạt có ý nghĩa vô quan trọng Hoạt động giúp cho sinh hoạt đồn có ý nghĩa Trong buổi sinh hoạt tập thể giúp cho liên kết đồn viên niên với Dưới số kĩ tổ chức trò chơi I QUẢN TRỊ Biết cách sử dụng trò chơi đối tượng hợp với trò chơi Bắt đầu chơi cách dí dỏ, hài hước, hấp dẫn Biết điều hành trò chơi cách linh hoạt, thơng minh Biết cách luyện tập tác phong phù hợp điều khiển trò chơi Biết tích lũy kiến thức kinh nghiệm, thực cầu thị Mạnh dạn, tự tin, khiêm tốn Những điều nên tránh: II LÀM THẾ NÀO ĐỂ CĨ NHIỀU TRỊ CHƠI Sưu tầm trò chơi Sáng tác trò chơi Sưu tập mẩu chuyện vui, câu đố III CÁCH XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG BẤT TRẮC Bắt đầu chơi tập thể trật tự, thiếu tập trung ý: -Thực số băng reo, "tràng pháo tay", "mưa rơi", "vỗ tay theo qui ước", ; - Điếu khiển trò chơi thơng qua hát cộng đồng mà người thuộc; - Dùng còi hay tiếng vỗ tay (tạo tiếng vỗ khác thường) để tập trung ý, sau thực vài trò chơi đơn giản; Sử dụng vài "hình phạt vui" để buộc người khác phải cố gắng để không phạm luật; - Sử dụng nhóm "thành viên tích cực" ( từ đầu trật tự chăm lắng nghe) làm nòng cốt cho trò chơi đơn giản Khi người khác buộc phải dừng "việc riêng" khác, "tò mò" quan sát, sau tự nguyện nhập cuộc; - Hát hát (không cần giới thiệu) tự nhiên say sưa, từ tạo ý cho người Khơng khí nặng nề trầm lắng, người chơi rụt rè, thiếu mạnh dạn: •Nên bắt đầu "trò ảo thuật" kể câu chuyện tiếu lâm Tiếp thực số trò chơi tương ứng •Tăng dần liều lượng trò chơi mang tính chất thi đua nhóm •Khi nhóm vào để giành thắng lợi bạn thành cơng Người chơi nhiệt tình có ganh đua mãnh liệt nhóm: •Trước hết quản trò phải nhanh chóng phát ngun nhân Thơng thường luật chơi khơng chặt chẽ, quản trò thưởng phạt khơng cơng minh, người chơi khích bác chê bai v.v •Sau phát nguyên nhân, quản trò cơng khai tun bố trước người, tiếp tục trò cũ chuyển sang trò bắt đầu quy ước chặt chẽ, kín kẽ •Khi chia nhóm chơi nên cử trưởng nhóm chọn số trọng tài "công minh" không nằm nhóm chơi •Linh họat thay đổi trò chơi hay phương pháp điều khiển để tạo điều kiện cho nhóm thắng •Khi chơi mức cao trào, chuyển sang hình thức khác tạo hòa hợp nhóm Người chơi mệt mỏi bắt đầu chán chường: •Có nhiều ngun nhân như: Trò chơi q khó, chơi dài hay luật chơi bắt người phải lặp lặp lại nhiều động tác đứng lên, ngồi xuống, chạy, đổi vị trí ; trò chơi đơn điệu khơng hấp dẫn khơng phù hợp •Từ nguyên nhân cụ thể mà quản trò lựa chọn biện pháp xử lý thích hợp Nhưng nói chung chọn trò chơi thật nhẹ nhàng hấp dẫn hay hát tập thể để chẩm dứt chơi Cũng chuyển sang thực trò chơi trí tuệ "Đố vui có thưởng", "Hát đối", "Kể chuyện vui" Khơng khí trầm lắng thiếu sơi •Đây tình thường gặp buổi họp mặt hay đường tham quan, dã ngọai •Trong trường hợp nên sử dụng số loại trò chơi như: "nối từ" (chia nhóm,, nhóm nêu từ, nhóm tìm từ khác nối vào cho hai từ có ý nghĩa, nhóm khơng tìm thua Ví dụ: màu xanh - xanh tươi - mát mẻ - mẻ chua -chua ngoa - ngoa ngoắt - ), "hát liên khúc", "hát nối", "đố vui", thi kể chuyện tiếu lâm, Người chơi đề nghị thực trò chơi ngồi dự kiến: Trong trường hợp người quản trò nhanh chóng khéo léo thực đề nghị đó, xem trò chơi dự định từ trước (nếu quản trò hiểu rõ trò chơi đó) Cũng khéo léo giới thiệu người đề nghị điều khiển trò chơi tập thể, đóng vai "quản trò phụ" Chỉ định làm họ khơng thực hiện: •Thứ nhất, phát cho người mẩu giáy trắng nhỏ Người chơi với quen biết tập thể ghi vào giấy đề nghị làm việc hợp với khả họ Quản trò thu lại đọc mẩu giấy •Thứ hai, dùng trò chơi nhỏ để bắt lỗi Những người bị phạm luật người buộc phải thực yêu cầu hợp lý quản trò • Thứ ba, quản trò chuẩn bị số mẩu giấy ghi rõ yêu cầu phổ thông nhất: hát, kể chuyện, đọc thơ, cười, khóc Sau chọn mẩu giấy gài vào hoa Cả tập thể hát hoa chuyển từ người sang người khác Khi hát kết thúc, hoa tay người mở mẩu giấy đọc to cho người biết thực yêu cầu ghi mảnh giấy Những người phạm lỗi khơng muốn thực hình phạt chơi: Trong trường hợp hình phạt ngồi khả người phạm lỗi, nhút nhát khơng dám thực quản trò khơng nghiêm minh phạt người phạm lỗi trước Vì trước hết quản trò chọn hình phạt dễ thực hiện, chọn trò chơi phụ để phạt như: "phỏng vấn", "tìm người yêu", "tìm người huy" v.v Nếu người phạm lỗi nhút nhát, tiếp tục trò chơi khác để bắt lỗi tập thể dùng hình phạt chung cho tập thể người phạm lỗi, người mạnh dạn thêm lên Ngồi tình thường gặp nêu có nhiều tình khác cần xử lý kịp thời Bí thành cơng chỗ người quản trò nắm vững tâm lí, nhu cầu người chơi, thường xuyên rèn luyện kỹ quản trò thu thập, phân loại trò chơi, thực "ham chơi" cần thiết ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI NGUYÊN BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHOẺ CÁC ĐỒNG CHÍ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Bài giảng Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, PHẦN I: MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN, PHẦN II: MỘT SỐ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN, PHẦN III: KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

Từ khóa liên quan