Hợp đồng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống ở việt nam hiện nay

85 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO NGUYÊN THẮNG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO NGUYÊN THẮNG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 38 01 07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM SỸ CHUNG HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Cao Nguyên Thắng, Học viên cao học đợt -2017 chuyên ngành Luật Kinh tế Học viện Khoa học xã hội, xin cam đoan luận văn “Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam nay” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân Kết nghiên cứu luận văn tác giả thực Các tài liệu, số liệu, kết nghiên cứu tổ chức, cá nhân khác tham khảo, sử dụng, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc cách trung thực Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Tác giả luận văn Cao Nguyên Thắng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG .6 1.1 Khái quát chung nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống 1.2 Vài trò, ý nghĩa nhượng quyền thương mại: 19 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG Ở VIỆT NAM 23 2.1 Pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại Việt Nam 23 2.2 Vài nét thực tiễn thi hành pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống .53 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI VIỆT NAM 66 3.1 Định hướng phát triển mơ hình kinh doanh nhượng quyền lĩnh vực dịch vụ ăn uống 66 3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam 69 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thương mại quốc tế, nhượng quyền thương mại (franchising) hình thức thuộc Dịch vụ phân phối bên cạnh hình thức bán bn, bán lẻ Ngày nay, Nhượng quyền thương mại nhắc đến phương thức kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận, thành công cho doanh nghiệp phát triển bền vững cho kinh tế So với quốc gia hùng mạnh nhượng quyền thương mại Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc… Việt Nam chập chững bước chân vào mảnh đất màu mỡ đầy hứa hẹn Nhượng quyền thương mại bắt đầu xuất Việt Nam từ năm 90 kỷ trước phát triển nhanh sau nhượng quyền thương mại thức quy định Luật Thương mại 2005 ghi nhận Biểu Cam kết Dịch vụ với WTO Việt Nam thức gia nhập tổ chức vào năm 2007 [8] Theo ước tính Mỹ năm 2018 có 750.000 doanh nghiệp thành lập hoạt động lĩnh vực nhượng quyền thương mại Trên bảng đánh giá nước này, bảng xếp hạng top 100 thương hiệu đáng giá nhượng quyền dẫn đầu thương hiệu McDonald’s, KFC, Burger King, Pizza hut… Tại Việt Nam, thương hiệu tiếng McDonald’s, KFC, Jollibee, cà phê Trung Nguyên, Phở 24, hay Kinh Đô bakery… áp dụng nhượng quyền thương mại Có thể thấy sức hấp dẫn thị trường dịch vụ ăn uống nói chung hình thức nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống nói riêng Sự hợp tác bên quan hệ nhượng quyền thương mại thể thông qua Hợp đồng nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại pháp luật quan trọng hợp tác kinh doanh hai bên, từ làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên đồng thời giải tranh chấp bên Mặt khác, thông qua Hợp đồng nhượng quyền thương mại, nhà nước quản lý có hiệu hoạt động nhượng quyền thương mại lãnh thổ Việt Nam Xuất phát từ thực trạng trên, Em chọn đề tài: " Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam nay" làm luận văn Thạc sĩ luật học Với việc nghiên cứu này, hy vọng đóng góp tích cực cho nghiên cứu lý luận thực tiễn nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật Viêt Nam Trên sở Luận văn đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhượng quyền thương mại nôi dung quan trọng đề cập đến hệ thống Pháp luật Việt Nam pháp luật nước giới với phát triển ngày lớn mạnh hiệp hội chuyên trách cho hoạt động nhượng quyền thương mại giới khiến cho Nhượng quyền thương mại trở thành đề tài nóng hổi cho nhà nghiên cứu, nhà làm luật Nổi bật kể đến sách Tiến sĩ Lý Quý Trung với nhan đề “Mua Franchise – Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam” xuất năm 2006 hay viết “ Để franchise thành công Việt Nam” tác giả Nam Dao mục đầu tư diễn đàn doanh nghiệp phát hành tháng 11/ 2011… Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu, luận văn đề tài nhượng quyền thương mại từ trường đại học lớn Đại học Ngoại thương, Đại học Luật, Đại học Công Đoàn, Học viện Khoa học xã hội… tiêu biểu đề tài “Nhượng quyền thương mại Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Liên Phương năm 2018 chủ yếu nghiên cứu khía cạnh kinh tế, bất cập thực tế nhượng quyền giải pháp phát triển nhương quyền, “Pháp luật hạn chế cạnh tranh hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam” tác giả Phạm Tấn Ánh – Đại học Luật Đại học Huế năm 2018 nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương mại tập trung vấn đề hạn chế cạnh tranh….Như vậy, có nhiều viết, nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương mại phần lớn dừng lại khía cạnh kinh doanh, nghiên cứu phương diện riêng mà chưa sâu nghiên cứu tổng thể vấn đề pháp lý đặc biệt sâu với lĩnh vực dịch vụ ăn uống Từ việc tham khảo, kế thừa phân tích từ nghiên cứu trước vấn đề lý luận khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa chung nhượng quyền thương mại dựa quy định pháp luật, bổ sung thêm đánh giá, phân tích tác giả cho lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nghiên cứu có hệ thống toàn diện Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vưc dịch vụ ăn uống Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu mà luận văn hướng tới làm sáng tỏ mặt lý luận hoạt động nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại nói chung, hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống nói riêng Phân tích thực trạng pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam nay, đánh giá ưu điểm mặt hạn chế, tồn quy định pháp luật hành hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Đưa số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu số vấn đề lý luận nhượng quyền thương mại nói chung hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống nói riêng, đồng thời nghiên cứu số nét hệ thống pháp luật Việt Nam hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống theo Luật Thương mại 2005 văn hướng dẫn thi hành Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn lấy phương pháp vật Mác-Lênin làm phương pháp chủ đạo trình nghiên cứu đề tài Ngồi Luận văn sử dụng số phương pháp khác thiếu nghiên cứu khoa học pháp lý phương pháp tổng hợp sử dụng để tổng hợp xây dựng sơ lý luận nhượng quyền thương mại, Hợp đồng nhượng quyền thương mại, phương pháp phân tích nhằm phân tích, làm rõ nội dung pháp luật Nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại, đưa đánh giá hiệu áp dụng quy định pháp luật Phương pháp thống kê, so sánh quy định Việt Nam quy định nước giới, quy định quốc tế để rút mạnh hạn chế nhằm hoàn thiện pháp luật Hợp đồng nhượng quyền thương mại, phương pháp bình luận để làm rõ quan điểm cua tác giả nội dung nghiên cứu… phương pháp sử dụng đan xen lẫn để xem xét cách toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Ý nghĩa lý luận thực tiễn Nghiên cứu khái niệm bản, đặc điểm nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống từ có nhìn đắn xem xét nghiên cứu nhượng quyền thương mại tránh nhầm lẫn với đối tượng hoạt động khác Nghiên cứu phân tích, đánh giá cụ thể nội dung mà hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại điều chỉnh Hợp đồng nhượng quyền thương mại Từ thấy thành tựu hạn chế sót lại từ việc thực thi pháp luật điều chỉnh Hợp đồng nhượng quyền thương mại Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu nhượng quyền thương mại tình hình hội nhập giới nước ta Luận văn góp phần đưa vài phương hướng, giải pháp nhằm hoàn hệ thống pháp luật điều chỉnh Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Qua nghiên cứu Luận văn đem lại hiểu biết, nhìn tồn diện cho doanh nghiệp nhượng quyền thương mại nước ta Góp phần mở rộng phạm vi, quy mơ hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung nhượng quyền thương mai lĩnh vực dịch vụ ăn uống nói riêng Kết cấu luận văn Chương 1: Một số vấn đề lý luận nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Chương 2: Thực trạng pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại linh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG 1.1 Khái quát chung nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống 1.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, nhượng quyền thương mại xuất qua hình thức sơ khai nước châu Âu vào khoảng kỷ 17-18 Năm 1840 nhà sản xuất bia Đức cho phép số quán bia bán sản phẩm họ Tuy nhiên, hoạt động nhượng quyền thương mại thức cơng nhận khởi nguồn phát triển Hoa Kỳ vào kỷ 19 nhà máy sản xuất máy khâu Singer lần ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại với đối tác họ vào năm 1851 [15] Thời gian đầu xuất hiện, hoạt động nhượng quyền thương mại đơn giản hoạt động nhượng quyền phân phối bán sản phẩm nhà sản xuất Khi nhà phân phối khơng phải trả khoản phí nhượng quyền Tuy nhiên, sau năm 1945, chiến tranh giới thứ kết thúc, hoạt động nhượng quyền thương mại thực phát triển mạnh mẽ với đời phát triển hàng loạt nhà hàng, khách sạn hệ thống kinh doanh, phân phối bán lẻ Nhượng quyền thương mại thực phát triển mạnh mẽ Hoa Kỳ, mang lại thành công niềm tự hào cho nhiều thương hiệu trở thành biểu tượng cho Hoa kỳ KFC, McDonald’s…Mỹ quốc gia có quy định pháp luật cho franchise có sách ưu đãi cho cá nhân doanh nghiệp thực kinh doanh theo hình thức franchise điều kiện vốn kinh nghiệm có hạn kinh doanh nhượng quyền phương pháp vơ thích hợp Với thị trường trẻ Việt Nam, việc tập đoàn thức ăn nhanh, sản phẩm đồ uống, cà phê đổ vào việc dự báo từ trước Với việc tham gia nhiều thương hiệu lớn, thị phần bị phân chia, với cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm khơng có khác biệt q lớn khiến cho hoạt động nhượng quyền tưởng chừng phát triển bùng nổ lại có bước chững lại Cùng với thương hiệu nước nhượng quyền vào Việt Nam, thương hiệu nội địa năm đầu kỷ 20 sôi với hoạt động nhượng quyền Hàng loạt thương hiệu đưa nhượng quyền có khơng thương hiệu sau nhượng quyền bám trụ thị trường vài năm thất bại với ví dụ điển hình thương hiệu tiên phong lĩnh vực nhượng quyền thương mại Việt Nam – Phở 24 thất bại đua nhượng quyền Nhượng quyền thương mại lĩnh vực phức tạp Việc hoạt động nhượng quyền có phát triển mạnh mẽ hay không phụ thuộc vào rât nhiều yếu tố, yếu tố quy mô thị trường, nguồn lực hỗ trợ tài chính, sở hạ tầng, nguồn nhân lực, hệ thống pháp luật, với nếp suy nghĩ người dân, trình độ hiểu biết, văn hóa bên tham gia nhượng quyền Sau khoảng thời gian phát triển ạt chưa mang lại nhiều kết quả, hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam năm tới phát triển phát triển với tinh thần “ chậm mà chắc” Việt Nam cần thời gian trải nghiệm học hỏi kinh nghiệm từ thương hiệu nước ngoài, với học từ thất bại thương hiệu trước, thương hiệu tiếp bước tới đây, có bước khôn ngoan đua nhượng quyền Cùng với việc hội nhập với kinh tế giới tham gia thương hiệu lớn, 67 hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam phát triển theo hướng quy mơ tồn diện Từ việc nhượng quyền theo mơ hình nhỏ lẻ, hoạt động nhượng quyền ngày chuyên nghiệp, chuỗi cửa hàng đại thay cho nhượng quyền cửa hàng nhỏ Việc hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện tạo hành lang pháp lý giúp hoạt động nhượng quyền vào quy củ, vừa bảo vệ quyền lợi bên tham gia hoạt động nhượng quyền vừa tạo sở pháp luật để hoạt động nhượng quyền thực theo quy định pháp luật Nhượng quyền thương mại đặc biệt nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống, địa điểm kinh doanh yếu tố cốt lõi tạo nên thành công Với việc sở hạ tầng ngày đầu tư đại, hàng loạt trung tâm thương mại xây dựng, gian mua sắm khu trung cư ngày phổ biến… tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có địa điểm, mặt kinh doanh thuận lợi,sầm uất nhờ hoạt động nhượng quyền thương mại dự báo thuận lợi để ngày phát triển Dân số Việt Nam tính đến năm 2019 đạt 97 triệu người, nhiên tỷ lệ dân cư phân bố không đồng đều, phần lớn dân cư tập trung vùng nông thôn, dân số thành thị chiếm 35% tổng dân số, tổng giá trị tiêu dùng thị trường Việt Nam thấp so với nước khu vực Quy mô thị trường thời điểm nhỏ, đồng nghĩa với việc tiềm cho thị trường lớn Cơ hội cho doanh nghiệp nhượng quyền rộng mở Các doanh nghiệp nhượng quyền cần củng cố, xây dựng cho mơ hình nhượng quyền vững chắc, chuẩn bị cho sư phát triển tương lai Cùng với doanh nghiệp cần chuẩn bị cho nguồn hỗ trợ tài hợp lý, đó, việc liên kết với bên ngân hàng, tài cần thiết cho bên mối quan hệ nhượng quyền thương mại Về phía nhà nước, cần ban hành sách hỗ trợ loại hình kinh doanh phát triển, cần 68 hoàn thiện thêm hành lang pháp lý, phù hợp với cam kết hội nhập mà Việt Nam tham gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi Cùng với đó, doanh nghiệp nước có kế hoạch nhượng quyền nước ngoài, nhà nước cần đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp … Các doanh nghiệp nhượng quyền cần trọng nguồn nhân lực Đầu tư đào tạo nhượng quyền thương mại bối cảnh hội nhập cho cộng động doanh nghiệp sinh viên trường đại học Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhượng quyền cần có sách đào tạo cho đối tác nhận quyền có đào tạo liên tục triết lý kinh doanh từ doanh nghiệp nhượng quyền chuyển giao trọn vẹn cho nhà nhận quyền 3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Tuy luật hóa, có quy định Luật thương mại 2005 Luật chuyển giao công nghệ 2017, Luật sở hữu trí tuệ văn hướng dẫn thi hành Luật [10], [9], [11] Tuy nhiên, quy phạm pháp luật quy định nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại nhiều bất cập cần điều chỉnh Về khái niệm nhượng quyền thương mại,hợp đồng nhượng quyền thương mại chưa đưa khái niệm rõ ràng Các văn điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam chưa nhiều Định nghĩa hoạt động nhượng quyền thương mại chưa thực rõ ràng, cụ thể vài văn chưa có thống quy định Theo Luật Chuyển Giao Cơng Nghệ năm 2017 nhượng quyền thương mại loại hình chuyển giao công nghệ nằm quản lý Khoa học Cơng nghệ Trong đó, luật thương mại 2005 lại xác định nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại nằm quản lý Bộ Công 69 Thương Như vậy, Nhượng quyền thương mại dường bị kẹt hai quan quản lý nhà nước Bộ Công Thương Bộ Khoa học cơng nghệ mà Bộ có định nghĩa quy định khác Do đó, cần có điều chỉnh cụ thể văn quy phạm pháp luật để Nhượng quyền thương mại thuộc điều chỉnh Luật thương mại Bộ Công Thương quản lý Với hoạt động chuyển giao cơng nghệ thơng qua hình thức nhượng quyền thương mại phải tuân theo quy định Luật thương mại văn hướng dẫn thi hành Có vậy, hoạt động quản lý nhượng quyền thương mại thống đạt hiệu cao Đối với khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại hệ thống pháp luật nước ta chưa đưa khái niệm cụ thể Việc đưa khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại tạo sở pháp lý phân biệt hợp đồng với loại hợp đồng thương mại khác, đồng thời qua đó, làm rõ khái niệm loại hợp đồng nhượng quyền thương mại cụ thể Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại cần đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Dân hợp đồng đặc trưng hoạt động nhượng quyền thương mại Bên cạnh đó, dù chưa đưa khái niệm cụ thể Hợp đồng nhượng quyền thương mại quy định pháp luật có đưa phân loại loại hợp đồng nhượng quyên thương mại, khoản 8, khoản 10 điều nghị định 35/2006/NĐ-CP đưa khái niệm Hợp đồng phát triển quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp Các loại hợp đồng giải thích thơng qua khái niệm quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại Sự phân loại cách gián tiếp nội dung loại hợp đồng không làm rõ, không rõ quyền nghĩa vụ bên nhận quyền thứ cấp bên nhượng quyền thứ cấp Do đó, khái niệm Hợp đồng nhượng quyền thương mại 70 phân loại hợp đồng nhượng quyền thương mại cần làm rõ theo hướng : Đưa khái niệm “Hợp đồng nhượng quyền thương mại” sở quy định pháp luật hợp đồng đặc trưng hoạt động nhượng quyền thương mại ra; Từ khái niệm “Hợp đồng nhượng quyền thương mại”, pháp luật đưa phân loại cách trực tiếp hay gián tiếp hợp đồng nhượng quyền thương mại Về đối tượng hợp đồng Quyền thương mại Quyền thương mại khái niệm quy định hệ thống pháp luật Trong điều nghị định 35/2006/NĐ-CP có đưa khái niệm Quyền thương mại nhiên khái niệm đưa dài chưa nêu bật đặc trưng Quyền thương mại Theo khái niệm “quyền thương mại” (franchise) Hiệp ước Cộng đồng chung Châu Âu thì: “Quyền thương mại gói quyền sở hữu cơng nghiệp sở hữu trí tuệ có liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, dấu hiệu cửa hàng, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế, quyền, bí kinh doanh sáng chế, khai thác nhằm phân phối hàng hóa cung ứng dịch vụ tới người tiêu dùng” [6] Như vậy, hoán thiện khái niệm quyền thương mại cần có tiếp thu từ luật , quy định quốc tế để nêu đặc trưng quyền thương mại , cần tập hợp đầy đủ yếu tố có quyền thương mại “các quyền sở hữu cơng nghiệp sở hữu trí tuệ có liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, dấu hiệu cửa hàng, kiếu dáng công nghiệp, thiết kế, quyền, bí kinh doanh sáng chế” Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhượng quyền thương mại không việc chuyển giao tên thương hiệu, bí chế biến, đặc điểm trí cửa hàng mà liên quan tới nhiều đối tượng vơ hình khác khơng khí nhà hàng, thái độ phục vụ nhân viên, cung cách quản lý hay hương vị nhà hàng Nên việc đưa định nghĩa quyền thương mại 71 không đặc trưng bản, yếu tố chính, điều gây khó khăn cho bên tham gia quan hệ Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống để xác định đối tượng Hợp đồng nhượng quyền thương mại Về quyền nghia vụ bên hợp đồng nhượng quyền thương mại Trong Luật thương mại 2005 khoản điều 284 quy định quyền bên nhượng quyền bao gồm “kiểm soát trợ giúp cho bên nhận quyền việc điều hành công việc kinh doanh” Như vậy, bên nhượng quyền có quyền trợ giúp khơng trợ giúp tùy theo ý trí chủ quan, hồn tồn khơng phải điều kiện bắt buộc [10] Tuy nhiên phần nghĩa vụ bên nhượng quyền điều 287 khoản quy định bên nhượng quyền có nghĩa vụ “vụ cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền để tiến hành điều hành kinh doanh” Có thể thấy mâ thuẫn hai quy định Để xóa ỏ bất hơp lý này, thay quy định “ trợ giúp” quyền nên đề cập, nhắc đến nghĩa vụ phải thực bên nhượng quyền bên nhận quyền Đối với nghĩa vụ cung cấp thông tin nhượng quyền thương mại nghĩa vụ quan trọng, quy định hướng dẫn chi tiết chặt chẽ mục nghị định 35/2006/NĐ-CP [10] Tuy nhiên, nghĩa vụ cung cấp thơng tin bên nhận quyền đơn giản có phần lỏng lẻo theo quy định Điều nghị định 35 "bên dự kiến nhận quyền phải cung cấp cho bên nhượng quyền mà bên nhượng quyền yêu cầu cách hợp lý để định trao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền", nghĩa vụ cung cấp thông tin bên nhận quyền tồn trước kí kết hợp đồng Tuy nhiên, trình thực hợp đồng bên nhận quyền không cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh bên nhượng quyền khó kiểm sốt cơng việc kinh doanh bên nhận quyền Vì nên ổ 72 sung vào Điều nghị định 35 trách nhiệm bên nhận quyền viêc cung cấp thông tin bao gồm q trình kinh doanh khơng giai đoạn trước ký kết hợp đồng Đối với vấn đề kiểm soát bên nhượng quyền hoạt động kinh doanh bên nhận quyền, Luật thương mại có quy định cụ thể khoản điều 286 quyền bên nhượng quyền “Kiểm tra định kỳ đột xuất hoạt động bên nhậnb quyền” khoản điều 289 nghĩa vụ bên nhận quyền phải “Chấp nhận kiểm soát, giám sát hướng dẫn bên nhượng quyền” Tuy nhiên quy định pháp luật chung chung, chưa cụ thể phạm vi quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh bên nhượng quyền với ên nhận quyền tới đâu Như dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền bên nhượng quyền, xâm phạm đến quyền tự chủ kinh doanh bên nhận quyền Vì để bảo vệ quyền lợi bên nhận quyền pháp luật cần quy định cách chặt chẽ giới hạn quyền kiểm soát bên nhượng quyền Đối với thời hạn hợp đồng Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể thời hạn tối thiểu hợp đồng nhượng quyền thương mại Theo điều 13 nghị định 35/2006/NĐCP thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại bên tự thỏa thuận [10] Tuy nhiên, thực tế, vấn đề khó thỏa thuận, bên nhận quyền thường muốn kéo dài thời hạn hợp đồng để thu hồi vốn bên nhượng quyên thường muốn hợp đồng nhượng quyền có thời hạn ngắn để gia tăng thêm điều khoản bên nhận quyền tiếp tục muốn nhận quyền thương mại từ Đối với Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống, việc đề khung thời gian tối thiểu Hợp đồng quan trọng đặc điểm ngành dịch vụ ăn uống cần khoảng thời gian định để thâm nhập chiếm lĩnh thị trường Hơn tùy thuộc vào 73 nhãn hiệu dịch vụ ăn uống, mặt hàng dịch vụ ăn uống lại có thời gian để thâm nhập, quay vòng vốn khác đó, cần thiết việc đề khung thời gian tối thiểu cho Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống, chia thành loại ngành, mức độ nhãn hiệu có khung thời gian riêng đảm bảo quyền lợi bên tham gia nhượng quyền hiệu hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Trên thực tế thông lệ quốc tế nước thường đặt khung thời gian tối thiểu cho việc thực hợp đồng nhượng quyền thương mại Như vậy, Pháp luật nước ta nên đặt khung thời gian tối thiểu thời hạn Hợp đồng nhượng quyền thương mại để đảm bảo quyền lợi bên quan hệ hợp đồng phù hợp với thực tế, thông lệ quốc tế Đối với việc chấm dứt Hợp đồng nhượng quyền thương mại Chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại điều khoản hợp đồng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi bên tham gia hợp đồng, đặc biệt với trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng Trong điều 16 nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định trường hợp bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Trong có đề cập đến việc bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ điều 287 Luật thương mại Như vậy, bên nhận quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phân biệt mức độ vi phạm Quy định không hợp lý Lĩnh vực dịch vụ ăn uống ngành dịch vụ bị chi phối nhiều yếu tố, đòi hỏi linh hoạt thường phát sinh nhiều tình vậy,việc tranh chấp, chấm dứt hợp đồng dễ dàng xảy Do pháp luật cần quy định rõ trường hợp , mức độ vi phạm để làm xử lý Quy định rõ, trường hợp, vi phạm mức độ xử lý theo phương thức nào, việc vi phạm cung cách phục vụ, quy trình làm việc phải xử lý khác so với vi phạm công thức chế biến hay chất lượng sản 74 phẩm… thay đưa nội dung mang tính chất hướng dẫn chung chung Vấn đề giải tranh chấp Hợp đồng nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại hợp đồng đặc biệt, phức tạp dễ xảy tranh chấp Đặc biệt trường hợp có bên đơn phương chấm dứt hợp đồng tranh chấp bồi thường, hoàn trả tài sản nhiều Thoả thuận hợp đồng hay quy định pháp luật vấn đề pháp lý để giải tranh chấp phát sinh có, nhiên pháp luật Việt Nam lại chưa có quy phạm điều chỉnh, thiếu sót lớn Vì thế, pháp luật nước ta cần bổ sung điều khoản vấn đề giải tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại để có tranh chấp xảy ln xử lý nhanh chóng, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi đáng bên Đặc biệt với lĩnh vực dịch vụ ăn uống, việc chép bắt chước nói khó mà lại dễ Các vấn đề phát sinh trình nhượng quyền, tranh chấp quyền nghĩa vụ bên, việc bên nhận quyền sau đào tạo, hướng dẫn, tiếp thu trình kinh doanh từ bên nhượng quyền…sau có đủ kinh nghiệm lại bỏ ngang hợp đồng, sử dụng phương pháp bên nhượng quyền để tự mở cửa hàng kinh doanh cần giải nào….Trong pháp luật nước ta chưa đưa quy định cụ thể giải tranh chấp, thiếu sót lớn Chính vậy, pháp luật nước ta cần xây dựng hành lang pháp lý, quy định, hệ thống pháp luật điều chỉnh, giai vấn đề tranh chấp phát sinh Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Đưa khung xử lý, vi phạm bên, với mức độ, đưa quy định xử lý Có thể thấy, hoạt động nhượng quyền thương mại hành lang pháp lý nước ta chưa thực hồn thiện, vững vàng Vì vậy, bối hội nhập kinh tế giới nay, việc xây dựng pháp luật nhượng quyền thương mại 75 Việt Nam khơng thể khơng tính đến phù hợp, đáp ứng thực tế tương thích với pháp luật nhượng quyền thương mại quốc gia giới Tiểu kết chương Nội dung Chương Luận văn chủ yếu tập trung phân tích đến phương hướng giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Từ việc đưa định hướng, đánh giá phương hướng phát triển mô hình kinh doanh nhượng quyền Việt Nam lĩnh vực dịch vụ ăn uống để thấy tiềm mơ hình nhượng quyền thương mại Việt Nam tầm quan trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam lĩnh vực dịch vụ ăn uống Thị trường Việt Nam đánh giá thị trường tiềm mơ hình nhượng quyền thương mại Từ đặc điểm dân số, đặc điểm sở hạ tầng, định hướng phát triên kinh tế thuận lợi cho việc phát triển mơ hình kinh doanh nhượng quyền Tuy nhiên, việc mơ hình kinh doanh nhượng quyền có thực phát triển rực rỡ Việt Nam hay khơng phụ thuộc vào nhiều yếu tố Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền trở nên quan trọng Trong phạm vi nghiên cứu Luận văn, nội dung Chương Luận văn đề cập đến hoàn thiện pháp luật nhượng quyền thương mại với vấn đề hồn thiện, làm rõ khái niệm nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại phân định rõ quan quản lý hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại; đối tượng nhượng quyền thương mại quyền thương mại cần làm sáng tỏ hay khía cạnh quyền nghĩa vụ bên hợp đồng cần làm rõ, bổ sung chi tiết chặt chẽ hơn; thời hạn hợp đồng, việc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền cần quy định cụ thể rõ ràng vấn đề giải tranh chấp hợp đồng nhượng 76 quyền thương mại cần điều chỉnh bổ sung có quy phạm điều chỉnh cụ thể Thơng qua nội dung, phân tích Chương Luận văn hy vọng góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam 77 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, Nhượng quyền thương mại ngày khẳng định vai trò việc phát triển kinh tế Thị trường Việt Nam thị trường tiềm với thương hiệu nước thương hiệu nội địa Đặc biệt với ngành dịch vụ ăn uống chiếm thị phần lớn hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam Qua nghiên cứu luận văn, ta thấy điểm bật hợp đồng nhượng quyền thương mại so với hợp đồng khác, bên cạnh nghiên cứu vai trò nhượng quyền thương mại với bên nhượng quyền, nhận quyền, người tiêu dùng toàn kinh tế Hợp đồng nhượng quyền thương mại với cấu trúc, đặc điểm chủ thể, kết cấu… nghiên cứu luận văn Hệ thống pháp luật Việt Nam có quy định hoạt động nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại nhiên hệ thống quy phạm pháp luật bất cập, hạn chế chưa phù hợp với thực tế thông lệ quốc tế Điều cần thiết lúc quan tâm nhà nước hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung Hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng để điều chỉnh sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động nhượng quyền ngày phát triển Bên cạnh quan tâm, điều chỉnh nhà nước quy định phá luật áp dụng cho hoạt động nhương quyền cho Hợp đồng nhượng quyền thương mại, cần đề cập đến vấn đề hiểu biết người dân, hiểu biết người tham gia Hợp đồng nhượng quyền thương mại vấn đề liên quan đến nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại Cần nâng cao hiểu biết, nhận thức người dân hoạt động nhượng quyền Các chủ thể thực hợp đồng nhượng quyền phải người chủ động nắm quy định tránh rủi ro, tranh chấp trình 78 thực Hợp đồng Bắt đầu từ bước nắm quy định, chất hoạt động nhượng quyền để soạn thảo hợp đồng chặt chẽ, chi tiết, dầy đủ, làm sở cho việc ràng buộc quyền trách nhiệm bên thực hợp đồng Từ trình nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Chương Thực trạng pháp luật Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống đề cập chương Chương đưa số ý kiến giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Hy vọng rang với nghiên cứu luận văn, phần đóng góp cho hồn thiện hệ thống pháp Luật, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam ngày phát triển 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ công thương (2014), Văn hợp số 15/VBHN-BCT ngày 25 tháng năm 2014 hợp nghị định hướng dẫn luật thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại Bộ nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế (2004), “Bộ nguyên tắc UNIDROIT hợp đồng thương mại quốc tế” Chính phủ (1998 - 1999), Thơng tư số 1254/1999/TT-BKHCCNMT ngày 12/07/1999 Hướng dẫn thực nghị định 45/1998/ NĐ-CP ngày 1/7/1998 Chính phủ (1999), Thơng tư số 1254/1999/TT-BKHCCNMT ngày 12/07/1999 Hướng dẫn thực nghị định 45/1998/ NĐ-CP ngày 1/7/1998 chuyển giao công nghệ Chính phủ (2005), Nghị định 11/2005/ NĐ-CP chuyển giao cơng nghệ Chính phủ (2006), Nghị định số 35/2006/NĐ - CP Chính phủ ban hành ngày 31/03/2006 quy định chi tiết luật thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại Chính phủ (2011), Nghị định số 120/2011/NĐ-CP để hướng dẫn, sửa đổi số vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại Quốc hội (2005), Luật thương mại 2005 Quốc hội (2009), Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 10 Quốc hội (2015), Luật dân năm 2015 11 Quốc hội (2017), Luật chuyển giao công nghệ 2017 12 Quốc hội (2018), Luật cạnh tranh 80 13 Tạp chí cơng thương (ngày 03/08/2016), “Nhượng quyền thương mại giới gợi mở cho Việt Nam” 14 Tạp chí tài (2018), “Sơi động nhượng quyền thương mại” – Tạp chí tài ngày 23/07/2018 15 Tạp chí phát triển kinh tế (2007) “ nhượng quyền thương hiệu đôi điều suy nghĩ” – Tạp chí phát triển kinh tế số 202 tháng 8/2007 16 Học viện khoa học xã hội (2018) , “Nhượng quyền thương mại Việt Nam” – Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Liên Phương 17 Đại học Luật Đại học Huế (2017), “ Pháp luật hạn chế cạnh tranh hoạt đông nhượng quyền thương mại Việt Nam” – Luận văn thạc sĩ tác giả Phạm Tấn Ánh 18 Tạp chí tài (2016), “ Thực trạng nhượng quyền thương mại Việt Nam” – Tạp chí tài ngày 14/08/2016 19 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2007) “ Hợp đồng nhượng quyền thương mại pháp luật Việt Nam” – Luận văn thạc sĩ tác giả Đào Đặng Thu Hường 20 Tạp chí tài (2018), “ Việt Nam mảnh đất màu mỡ cho nhượng quyền thương hiệu” – Tạp chí tài ngày 21/11/2018 81 ... QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG .6 1.1 Khái quát chung nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống. .. chỉnh Hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam chương 22 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG Ở VIỆT NAM 2.1... thương mại lĩnh vực dịch vụ ăn uống Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĂN UỐNG 1.1 Khái quát chung nhượng quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống ở việt nam hiện nay , Hợp đồng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan