giao an mon trai nghiem sang tao lop 2 toan tap

53 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:40

TUẦN Thứ Ngày Thứ 4/9/2017 LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 4/9/20… đến ngày 8/9/20… Lớp Tiết Bài dạy 2A CHỦ ĐỀ : ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI *************************************** Ngày soạn :1/9/20… Ngày dạy :4/9/20… Tuần Tiết CHỦ ĐỀ : ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI I/ MỤC TIÊU - Em làm albumvề hoạt động thân - Biết giới thiệu thân qua album - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU I.Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu môn học - Giới thiệu ( t2) II.Phần phát triển Chuẩn bị ảnh chụp/vẽ thân - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên đặt câu hỏi: Em có tham gia hoạt động hai bạn khơng? - Giáo viên nhận xét tuyên dương - 2- kể tên số hoạt động khác mà em tham gia - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên dương - Giáo viên hướng dẫn - Hát - HS ý nghe - Chú ý lắng nghe - Học sinh quan sát tranh vẽ hoạt động mà hai bạn Bin Bông tham gia - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét tuyên dương - Học sinh kể tên hoạt động mà em tham gia - Học sinh nhận xét tuyên dương - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên - Học sinh lắng nghe dương III.Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội - Học sinh lắng nghe dung - Nhận xét học TUẦN Thứ Ngày Thứ 11/9/2017 LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 11/9/20… đến ngày 15/9/20… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ : ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI *************************************** Ngày soạn :8/9/20… Ngày dạy :11/9/20… Tuần Tiết CHỦ ĐỀ : ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI I/ MỤC TIÊU - Em làm album hoạt động thân - Biết giới thiệu thân qua album - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU I.Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu môn học - Giới thiệu II.Phần phát triển Em chọn hai cách sau để thực 2.1 Cách - Hãy vẽ lại số hoạt động mà em tham gia thời gian qua, đặt tên cho tranh mà em vẽ 2.2 Tìm lại ảnh chụp gia đình - Hát - HS ý nghe - Học sinh vẽ - Học sinh nhận xét tuyên dương thân em - Lựa chọn số ảnh chụp tham gia hoạt động khác nhau: học bài, làm việc nhà, sinh hoạt câu lạc bộ… - Giáo viên đặt câu hỏi - Học sinh nêu lí em vẽ tranh chọn ảnh - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên dương - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên dương - Giáo viên hướng dẫn - Học sinh kể tên hoạt động mà em tham gia - Học sinh trả lời - Học nêu lí - Các bạn nhận xét, tuyên dương - Học sinh nêu thân tranh/ ảnh -Ví dụ: tên tớ Thảo Vy ảnh tớ chụp quét nhà - 2- kể tên số hoạt động khác mà em tham gia - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên dương - Học sinh lắng nghe III.Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Học sinh lắng nghe Nhận xét học TUẦN Thứ Ngày Thứ 18/9/2017 LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 18/9/20… đến ngày 22/9/20… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ 1: AL BUM TUỔI LÊN CỦA TÔI *************************************** Ngày soạn :15/9/20… Ngày dạy :18/9/20… Tuần Tiết CHỦ ĐỀ : ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI I/ MỤC TIÊU - Em làm album hoạt động thân - Biết giới thiệu thân qua album - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU I.Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu môn học - Giới thiệu II.Phần phát triển Em chọn hai cách sau để thực 2.1 Cách - Hãy vẽ lại số hoạt động mà em tham gia thời gian qua, đặt tên cho tranh mà em vẽ 2.2 Tìm lại ảnh chụp gia đình thân em - Lựa chọn số ảnh chụp tham gia - Hát - HS ý nghe - Học sinh vẽ - Học sinh nhận xét tuyên dương - Học sinh kể tên hoạt động mà hoạt động khác nhau: học bài, làm việc nhà, sinh hoạt câu lạc bộ… - Giáo viên đặt câu hỏi - Học sinh nêu lí em vẽ tranh chọn ảnh - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên dương - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên dương em tham gia - Học sinh trả lời - Học nêu lí - Các bạn nhận xét, tuyên dương - Học sinh nêu thân tranh/ ảnh - Giáo viên hướng dẫn -Ví dụ: tên tớ Thảo Vy ảnh tớ chụp quét nhà - 2- kể tên số hoạt động khác mà - Giáo viên nhận xét đánh giá tuyên em tham gia dương - Học sinh lắng nghe III.Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Học sinh lắng nghe Nhận xét học TUẦN Thứ Ngày Thứ 25/9/20…… LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 25/9/20…… đến ngày 29/9/20…… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ 1: ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI *************************************** Ngày soạn :21/9/20…… Ngày dạy :25/9/20…… Tuần Tiết CHỦ ĐỀ : ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI I MỤC TIÊU - Em làm album hoạt động thân - Biết giới thiệu thân qua album - Biết bắt đầu có ý thức xây dựng hình ảnh mong muốn thân để người yêu quý II CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU I.Phần khởi động - Cho HS hát - Hát - Giới thiệu môn học - HS ý nghe - Giới thiệu II.Phần phát triển Làm An - bum - Giáo viên hướng dẫn bước - Học sinh quan sát, lắng nghe Bước 1: Lựa chọn chất liệu làm album: giấy bìa cứng, tờ lịch treo tường vỏ hộp bánh Bước 2: Cắt tờ màu bìa lịch vỏ hộp bánh theo kích thước phù hợp với tranh vẽ ảnh theo chọn Bước 3: Làm lề cho an – bum Em kể đường thẳng theo chiều dọc tờ giấy bìa, cách cạnh trái tờ giấy 1cm Gấp tờ giấy bìa theo đường kẻ để tạo nếp cho lề album Bước 4: Trang trí bìa ngồi trang album, viết tên em lên bìa ngồi album Bước 5: dán băng dính hai mặt keo dán ghép thành album hoàn chỉnh Sắp xếp tranh vẻ, ảnh chụp vào anbum - Giáo viên hướng dẫn Giới thiệu sản phẩm - Giáo viên hướng dẫn - Học sinh xếp theo trật tự mà em muốn - Đánh dấu thứ tự tranh - Dán tranh vẻ ảnh chụp vào tranh - Viết lời giới thiệu vào tranh - Học sinh giới thiệu khung ảnh cho người thân, cho bạn bè, thầy cô giáo - Học sinh giới thiệu khung ảnh với bạn bạn - Tớ tên Linh Đây “Album tuổi lên 7’’ tớ - Đây tranh vẽ tớ bạn thư học Chung tớ thân hay giúp đỡ học tập - Còn tranh vẽ tớ nhảy dây Tớ thích nhảy dây Chiều tớ nhảy Mẹ tớ bảo, nhảy dây cách rèn luyện sức khỏe - Đây tranh vẽ tớ nhà ăn cơm tối Trong tranh, tớ khoe với bố lớp, tớ cô khen - Đây tranh vẽ tớ bố mẹ tham gia quét dọn khu dân cư Tớ vui thấy việc làm thật có ý nghĩa - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe III.Phần kết thúc - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học TUẦN Thứ Ngày Thứ 2/10/20…… LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 2/10/20…… đến ngày 6/10/20…… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ : EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN *************************************** Ngày soạn :29/9/20…… Ngày dạy :2/10/20…… Tuần Tiết CHỦ ĐỀ : EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN I MỤC TIÊU - Em biết thể quan tâm, giúp đở bạn lời nói việc làm cụ thể - Em giải bất đồng mối quan hệ với bạn bè - Biết tạo dựng mối quan hệ tốt với người bạn xung quanh II CHUẨN BỊ - Phiếu học tập - SGK, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU I.Phần khởi động - Cho HS hát - Giới thiệu môn học - Giới thiệu ( t2) II.Phần phát triển Chuẩn bị ảnh chụp/vẽ thân - Giáo viên hướng dẫn - Giáo viên đặt nêu lên công việc mà bạn nhỏ làm với công việc + Đở bạn dậy bạn ngả + Cho bạn mượn đồ dùng học tập + Trêu chọc bạn - Giáo viên hướng dẫn - Hát - HS ý nghe - Học sinh quan lắng nghe - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét tuyên dương - Học sinh kể tên hoạt động mà em tham gia, hoạt động + Thông qua câu trả lời bạn nhóm điền vào bảng SHS - GV nêu yêu cầu việc + Yêu cầu HS thảo luận nhóm cách mà em ghi chép Trong cách đó, cách làm phù hợp/ chưa phù hợp + Bổ sung việc em làm để bảo vệ cảnh đẹp đó? + Yêu cầu HS nhóm chia sẻ GV tuyên dương việc làm hay có ích Hoạt động 5: Ứng xử sống Giới thiệu cảnh đẹp nơi em sống cho khách phương xa - GV nêu tình huống: Em tưởng tượng, nhà em có vị khách phương xa tới chơi, em giao nhiệm vụ hướng dẫn người khách tham quan + Em giới thiệu cho khách tham quan cảnh đẹp nào? + Em nói cách đẹp đó? + Em viết câu em định giới thiệu với vị khách? GV bổ sung tình khác có gắn với đời sống em em rèn luyện sâu sắc Tuần 20 TIẾT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN Hoạt động 1: Tự đánh giá GV đề nghị HS đọc lại nhiệm vụ SHS chủ đề sau bổ sung, hồn thiện nhiệm vụ Đối với nhiệm vụ 6, yêu cầu HS suy nghĩ đánh dấu x vào bảng với ý kiến phù hợp nói thêm điều học khác điều liệt kê bảng GV khích lệ động viên HS hoạt động tự đánh giá Hoạt động Tổ chức đánh giá tiến bạn theo nhóm GV HS làm việc theo nhóm theo mơ hình sau: Lần lượt HS chia sẻ ý kiến bạn nhóm: - Em có tự hào cảnh đẹp nơi em sống không? - Bạn tiến điểm tháng vừa qua? - Em thấy bạn có phải người bạn tốt khơng? CHỦ ĐỀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN Mục tiêu: a Sau chủ đề này, HS: - Biết số trò chơi dân gian lợi ích trò chơi dân gian - Biết cách chơi bạn bè chơi trò chơi dân gian - Tích cực tham gia trò chơi, bước đầu biết cách giữ gìn trò chơi dân gian Tuần 21 TIẾT HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ THEO CHỦ ĐỀ Chuẩn bị: - GV: Tranh/ ành trò chơi dân gian - HS: Sách học sinh Hoạt động Khởi động - Kết nối chủ đề GV ổn định tổ chức hát GV hỏi nhanh: Các em tham gia trò chơi dân gian chưa? (GV gợi ý: Trong dịp khai giảng em tham gia trò chơi dân gian đổ nước vào chai, nhảy bao bố, đánh trống mù, chuyền chanh,… GV cho HS xem tranh số trò chơi dân gian GV giới thiệu chủ đề: Trong chủ đề biết thêm số trò chơi dân gian, biết cách chơi trò chơi bạn bè biết cách trì, giữ gìn trò chơi dân gian Hoạt động Hướng dẫn HS thực nhiệm vụ Nhiệm vụ Tìm hiểu số trò chơi dân gian GV yêu cầu cá nhân HS đọc thầm việc nhiệm vụ (trang 47 – 48, SHS) - GV yêu vầu HS quan sát tranh ghi tên trò chơi - Đánh dấu x vào trò chơi mà em tham gia - Yêu vầu HS chia sẻ, GVNX khen ngợi Yêu cầu HS đọc thầm việc nhiệm vụ (trang 49, SHS) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi : “Ngồi trò chơi dân gian giới thiệu trên, em biết hay chơi trò chơi khác? - Yêu cầu HS đại diện trả lời.GVNX tuyên dương Em thích trò chơi dân gian nào? Vì sao? - GV cho HS đọc tham khảo “Trò chơi bịt mắt bắt dê” - Chia lớp thành nhóm, cử đại diện thư kí viết giới thiệu trò chơi - Yêu cầu HS thảo luận thống viết giới thiệu (Chuẩn bị, cách chơi, luật chơi) - Đại diện nhóm trình bày, GNNX tun dương Nhiệm vụ Đề xuất điều cần ý chơi trò chơi Yêu cầu HS lớp đọc thầm nhiệm vụ chủ đề (trang 50, SHS) Theo em, chơi trò chơi, để đảm bảo an tồn người vui vẻ, nên làm gì? - u cầu HS đề thêm quy định ghi vào bảng quy định SHS (VD: Thực luật chơi phổ biến, thân thiện với bạn chơi) Yêu cầu HS trao đỗi với bạn bàn viết thêm quy định khác với quy định đề Yêu vầu HS trình bày quy định tham gia trò chơi trước lớp GV yêu cầu HS xử lí tình cách khoanh tròn ý kiến phù hợp - GV yêu cầu HS trình bày ý kiến cá nhân, GVNX tuyên dương ý kiến hay Hoạt động Hoạt động tiếp nối GV mời HS nhắc lại việc cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau – Tìm hiểu lợi ích trò chơi dân gian - Chuẩn bị chơi trò chơi dân gian Dặn HS nhà: – Hoàn thành nhiệm vụ thống tiết hoạt động – Đọc hướng dẫn Nhiệm vụ 3,4 (trang 51,52,53, SHS) chuẩn bị ghi lại cảm xúc tham gia trò chơi Tuần 22,23 TIẾT 2, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ A CHIA SẺ VÀ KẾT NỐI KINH NGHIỆM Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi “Mèo đuổi chuột” GV cử số HS lên phía tham gia trò chơi GV nêu luật chơi: Một người chọn làm mèo người chọn làm chuột Hai người đứng vào vòng tròn, quay lưng vào Khi người hát đến câu cuối chuột bắt đầu chạy, mèo phải chạy đằng sau Tuy nhiên mèo phải chạy chỗ chuột chạy Mèo thắng mèo bắt chuột Rồi hai người đổi vai trò mèo chuột cho HS chơi hát: Mèo đuổi chuột Mời bạn Tay nắm chặt tay Đứng thành vòng rộng Chuột luồn lỗ hổng Mèo chạy đằng sau Thế chuột lại đóng vai mèo Co cẳng chạy theo, bác mèo hóa chuột Trò chơi lại tiếp GV cho lớp chơi nhiều nhóm lên chơi Trao đổi với lớp: + Em cảm thấy tham gia trò chơi? + Em có muốn tham gia nhiều trò chơi dân gian không? B KIẾN TẠO TRI THỨC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG Hoạt động Tìm hiểu lợi ích trò chơi dân gian Theo em, chơi trò chơi dân gian mang đến cho em lợi ích gì? (Ví dụ: Nhảy dây: Rèn luyện sức khỏe, kĩ nhợp tác) GV yêu cầu HS điền thêm trò chơi dân gian mà em biết ghi lợi ích vào bảng SHS NV3 Yêu cầu HS chia nêu tên trò chơi lợi ích trước lớp GV khen ngợi, tuyên dương GV yêu cầu HS thảo luận nhóm điền thêm trò chơi dân gian mà em biết ghi lợi ích vào bảng SHS NV3 Hoạt động Em bạn chơi trò chơi dân gian Gv yêu cầu HS tổ chức trò chơi dân gian cho bạn tham gia: Bước 1: Chuẩn bị - Suy nghĩ chọn trò chơi em muốn tổ chức - Tìm hiểu kĩ việc cần chuẩn bị, cách chơi, luật chơi Em nên học thuộc cách chơi luật chơi Chuẩn bị vật dụng cần thiết để tổ chức trò chơi Bước 2: Tổ chức trò chơi: Để tổ chức trò chơi, em thực việc sau: - Mời bạn chơi - Phổ biến tên trò chơi - Phổ biến cách chơi luật chơi - Tổ chức cho bạn chơi thử - Tổ chức cho bạn chơi thật Bước 3: Tổng kết vấn sau trò chơi - Gv hướng dẫn HS tổng kết trò chơi, tuyên bố người thắng Động viên bạn/ nhóm chưa thắng - Hướng dẫn HS vấn bạn trò chơi: + Bạn có cảm xúc tham gia trò chơi ? + Bạn gặp khó khăn, thuận lợi chơi ? + Theo bạn, trò chơi vừa mang lại lợi ích cho ? Yêu cầu HS ghi lại cảm xúc tổ chức trò chơi cho bạn Khi tham gia trò chơi bạn tổ chức em có cảm xúc ? Gợi ý: Tớ vừa chơi trò chơi bịt mắt bắt dê Tớ thấy tập thể dục Tớ làm dê phải chạy thật nhah để không bị bắt Tớ thấy hồi hộp thích lắm! C VẬN DỤNG VÀ SÁNG TẠO Hoạt động 4: Ứng xử sống Đóng vai theo tình huống: GV tổ chức cho HS trải nghiệm cư xử tình huống: + Em bạn chơi xỉa cá mè, bạn bị thua liên tục, bạn buồn Em nói với bạn ? + Tổ tổ chơi cướp cờ, tổ có người, tổ có người Kết tổ thắng Tổ khơng đồng ý với kết tổ nhiều người Nếu em người tổ chức trò chơi, em làm ? + Hoa Mai chơi ô ăn quan, Hoa thường xuyên thắng Thế Mai khóc bảo: “Bạn chơi ăn gian bỏ có lính Nếu em Hoa, em làm ? Tuần 24 TIẾT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN Hoạt động 1: Tự đánh giá GV đề nghị HS đọc lại nhiệm vụ SHS chủ đề sau bổ sung, hồn thiện nhiệm vụ Đối với nhiệm vụ 5, yêu cầu HS suy nghĩ đánh dấu x vào cột ý kiến phù hợp - Khi chơi trò chơi bạn, em có gặp khó khăn khơng? u cầu HS đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến GV khích lệ động viên HS hoạt động tự đánh giá Hoạt động Tổ chức đánh giá tiến bạn theo nhóm GV cho HS làm việc theo nhóm theo mơ hình sau: Lần lượt HS chia sẻ ý kiến bạn nhóm: - Em thích điều tham gia gia trò chơi ? - Bạn tiến điểm tháng vừa qua ? - Em thấy bạn có thích tham gia trò chơi nda6n gian khơng ? GV lưu ý HS chia sẻ, nhìn vào mắt bạn, tươi cười nói suy nghĩ Người nghe cần nói cảm ơn sau bạn nói xong GV mời HS đại diện nhóm báo cáo điểm tiến bạn tháng vừa qua GV động viên khuyến khích HS Hoạt động Đánh giá tổng hợp GV lựa chọn phẩm chất để đánh giá: tự tin, tự hào thân thái độ vui vẻ, tích cực hoạt động Vẽ bậc thang mức độ Bậc 1: Em chưa biết tên/ khơng thích chơi trò chơi dân gian Bậc 2: Em ngại ngùng/ chưa tích cực tham gia trò chơi dân gian Bậc 3: Em lúc muốn chơi, lúc không Bậc 4: Em cố gắng tham gia bạn Bậc 5: Em cảm thấy yêu trân trọng tró chơi dân gian Đề nghị HS suy nghĩ đứng vào bậc phù hợp với thân GV trao đổi với HS vị trí mà cá em lựa chọn, giúp em nhìn nhận khách quan (GV cần biết chấp nhận tôn trọng đánh giá chủ quan HS; điều chỉnh cần tế nhị) Hoạt động Xây dựng kế hoạch rèn luyện GV cho HS chia sẻ dự định rèn luyện nhóm – Em làm để thân người giữ gìn trân trọng trò chơi dân gian ? + Tổ chức với thiệu trò chơi dân gian cho bạn + Nêu lợi ích trò chơi dân gian cho bạn người biết Đề nghị HS thực dự định rèn luyện, hướng dẫn HS cách theo dõi tiến thân CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH CỦA EM Mục tiêu: Sau chủ đề này, HS: - Giới thiệu thành viên gia đình kể điều em thích với người - Mô tả cảnh sinh hoạt gia đình; Cảm nhận khơng khí vui vẻ, đầm ấm gia đình - Biết thực lời nói, việc làm thể tình yêu thương, quan tâm chăm sóc với người thân gia đình Tuần 25 TIẾT HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ THEO CHỦ ĐỀ Chuẩn bị: - GV: Sách,… - HS: Tranh ảnh gia đình, sách HS, Hoạt động Khởi động - Kết nối chủ đề GV ổn định tổ chức hát Tổ chức thi Nói nhanh: Gia đình bạn gồm có ai? - GV đề nghị HS làm quản trò - Bạn quản trò bắt đầu đề nghị bạn trả lời nhanh gia đình - Trò chơi diễn khoảng phút, sau GV hỏi: Sở thích người gia đỉnh ? GV giới thiệu chủ đề: Trong chủ đề giới thiệu thành viên gia đình mình, mơ tả lại cảnh sinh hoạt gia đình, biết nói lời u thương, chăm sóc người thân Hoạt động Hướng dẫn HS thực nhiệm vụ Nhiệm vụ Giới thiệu thành viên gia đình GV yêu cầu cá nhân HS chuẩn bị ảnh tranh vẽ có đầy đủ thành viên gia đình ( Giao nhiệm vụ trước vài ngày) GV yêu cầu tất HS làm nhiệm vụ - Dựa vào tranh/ ảnh em giới thiệu với thầy cô bạn thành viên gia đình em - GV gợi ý: (Giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích người, ) - Yêu cầu cá nhân HS giới thiệu trước lớp thành viên gia đình theo hyuo71ng dẫn - GVNX tun dương, khích lệ HS lúng túng Nhiệm vụ Kể tên việc em thích làm với thành viên gia đình - Yêu cầu HS lớp đọc thầm nhiệm vụ chủ đề (trang 56, SHS) - Hãy kể tên việc mà em thích làm với thành viên gia đình (mẹ, bố, ơng, bà, anh, chị, em) ghi vào SHS Gợi ý: Thích ngủ chung với mẹ mẹ kể chuyện cho em nghe - GV yêu cầu HS trình bày trước lớp việc thích làm với gia đình - GVNX tuyên dương Hoạt động Hoạt động tiếp nối GV mời HS nhắc lại việc cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau - Đọc NV 3,4 chuẩn bị kể cảnh sinh hoạt ứng xử tình gia đình - Thể lời nói hành vi đẹp với thành viên gia đình Dặn HS nhà: – Hồn thành nhiệm vụ thống tiết hoạt động – Ln ln u thương gia đình – Đọc hướng dẫn Nhiệm vụ 3,4,5 chuẩn bị ứng xử tình Tuần 26,27 TIẾT 2, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ A CHIA SẺ VÀ KẾT NỐI KINH NGHIỆM Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi “Ngọn nến lung linh” GV yêu cầu HS cử tổ ba bạn lên trước lớp Một người đóng vai ba, mẹ, GV phổ biến cách chơi: Tất thành viên đứng, lớp hát: Ba nến vàng HS đóng vai ba lắc lư qua lại Mẹ nến xanh HS đóng vai mẹ lắc lư qua lại Con nến hồng HS đóng vai lắc lư qua lại Ba nến lung linh - Ba người lắc lư Aàáaa Thắp sáng gia đình - Cả ba người ôm GV cho lớp chơi từ 2-3 lần, ngày hát nhanh Trao đổi với lớp: + Em cảm thấy tham gia trò chơi ? + Em có phải người u thương gia đình khơng ? + Em có thích gia đình sinh hoạt với không ? B KIẾN TẠO TRI THỨC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG Hoạt động 2: Kể cảnh sinh hoạt chung gia đình em GV yêu cầu HS lớp đọc Việc NV trang 57-SHS - Yêu cầu HS quan sát tranh cảnh sinh hoạt gia đình SHS - Đánh dấu X vào trống hình ảnh giống gần giống với cảnh sinh hoạt gia đình Em kể cảnh sinh hoạt chung gia đình mà em thích (Cùng ăn cơm, dã ngoại, thăm hô hàng, chơi trò chơi, ) - Có thể kể về: + Hoạt động viên gia đình em lúc sinh hoạt + cảm xúc em cảnh sinh hoạt - Yêu cầu cá nhân HS kể cảnh sinh hoạt cho lớp nghe Hoạt động Gắn kết người gia đình em Yêu cầu HS quan sát tranh SHS trả lời câu hỏi Đánh dấu vào tranh em thích Trong tranh trên, em thích tranh nhất? Vì sao? Trong tranh trên, em khơng thích tranh nhất? Vì sao? Em mong muốn gia đình vào buổi tối? Để người gia đình biết mong muốn em, em lựa chọn cách nào? Yêu cầu HS đánh dấu X vào trước cách chọn Cách khác yêu cầu em ghi rõ C VẬN DỤNG VÀ SÁNG TẠO Hoạt động Em thể lời nói hành vi đẹp thành viên gia đình Yêu cầu HS đọc NV 5: đặt vào tình nêu cách xử lí GV chia lớp thành nhóm để thảo luận tình - Em học thấy mẹ nấu xong bữa cơm tối thật ngon bày bàn ăn đẹp mắt Em nói gì, làm với mẹ? - Bà nhờ em nhổ tóc sâu Em nói gì? - Ơng em bị ốm Em nói gì, làm với ơng? - Hơm sinh nhật mẹ Em nói gì, làm với mẹ? - Gia đình tổ chức cho em buổi sinh nhật vui ấm áp Em nói gì, làm đó? - Em bị ốm, mẹ phải nghỉ làm nhà chăm sóc em Em nói với mẹ? - Cuối tuần, bố em dọn dẹp nhà cửa Em nói gì, làm đó? Mời đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm bổ sung chia sẻ cách nhóm Các nhóm khác GV bổ sung Em ghi nhật kí lời nói, việc làm để thể tình cảm yêu thương em với thành viên gia đình điền vào bảng SHS/TR63 Yêu cầu cá nhân trình bày, GVNX tuyên dương Việc 3, thực nhà chia sẻ với lớp vào hoạt động sau Khi hồn thành nhật kí ghi lời nói, việc làm thể yêu thương sau tuần, em chia sẻ với bố mẹ người thân gia đình Em nghe nhận xét thành viên gia đình nhật kí em Hoạt động 5: Ứng xử sống Thể yêu thương, quan tâm với thành viên gia đình GV cho HS thể cách chia nhóm đóng vài, đóng vai với người bên cạnh thành viên gia đình cách thể lời nói VD: - Con cảm thấy hạnh phúc bên cạnh bố mẹ - Bố củng bố ngoan - Chiều gia đình công viên, mẹ mua đồ chơi cho nhé! GV lưu ý HS biểu vẻ mặt nói GV gợi ý tình huống, lời nói khác có gắn với đời sống em em rèn luyện sâu sắc Tuần 28 TIẾT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN Hoạt động 1: Tự đánh giá GV đề nghị HS đọc lại nhiệm vụ SHS chủ đề sau bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ Đối với nhiệm vụ 6, yêu cầu HS đọc bảng nội dung đánh dấu x vào cột phù hợp với ye1 kiến GV khích lệ động viên HS hoạt động tự đánh giá Hoạt động Tổ chức đánh giá tiến bạn theo nhóm GV HS làm việc theo nhóm theo mơ hình sau: Lần lượt HS chia sẻ ý kiến bạn nhóm: - Em lời nói hành vi đẹp với thành viên gia đỉnh không? - Bạn tiến điểm tháng vừa qua? - Em thấy bạn có phải người u gia đình khơng? GV lưu ý HS chia sẻ, nhìn vào mắt bạn, tươi cười nói suy nghĩ Người nghe cần nói cảm ơn sau bạn nói xong GV mời HS đại diện nhóm báo cáo điểm tiến bạn tháng vừa qua GV động viên khuyến khích HS Hoạt động Đánh giá tổng hợp GV lựa chọn phẩm chất để đánh giá: u thương, tự hào gia đình, ln gắn kết, thể hành vi đẹp gia đình Vẽ bậc thang mức độ Bậc 1: Em khơng thích nói gia đình/ chưa tự hào gia đình Bậc 2: Em ngại ngùng / lúng túng nói gia đình Bậc 3: Em lúc gắn kết với gia đình, lúc khơng Bậc 4: Em thể hành vi đẹp với gia đình Bậc 5: Em ln tự hào u thương gia đình Đề nghị HS suy nghĩ đứng vào bậc phù hợp với thân GV trao đổi với HS vị trí mà cá em lựa chọn, giúp em nhìn nhận khách quan (GV cần biết chấp nhận tôn trọng đánh giá chủ quan HS; điều chỉnh cần tế nhị) Hoạt động Xây dựng kế hoạch rèn luyện GV cho HS chia sẻ dự định rèn luyện nhóm – Em làm để gia đình vui vẻ? + Ln giúp đỡ, yêu thương người + Luôn lời học thật giỏi Đề nghị HS thực dự định rèn luyện, hướng dẫn HS cách theo dõi tiến thân ... Thứ 25 /9 /20 …… LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 25 /9 /20 …… đến ngày 29 /9 /20 …… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ 1: ALBUM TUỔI LÊN CỦA TÔI *************************************** Ngày soạn :21 /9 /20 …… Ngày dạy :25 /9 /20 ……... Thứ 2/ 10 /20 …… LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 2/ 10 /20 …… đến ngày 6/10 /20 …… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ : EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN *************************************** Ngày soạn :29 /9 /20 …… Ngày dạy :2/ 10 /20 ……... Thứ 23 /10 /20 …… LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 23 /10 /20 …… đến ngày 27 /10 /20 …… Lớp Tiết 2A Bài dạy CHỦ ĐỀ : EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN *************************************** Ngày soạn :20 /10 /20 …… Ngày dạy :23 /10 /20 ……
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an mon trai nghiem sang tao lop 2 toan tap, giao an mon trai nghiem sang tao lop 2 toan tap