Xuất khẩu lao động ở tỉnh thừa thiên huế hiện nay

17 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - ́H U Ế HỒ THỊ MẪN TÊ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở O ̣C KI N H TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY : KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số : 60310102 H Chuyên ngành : Nghiên cứu Đ ẠI Định hướng đào tạo LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN HỒ MINH TRANG Huế, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ế Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan U Huế, tháng 10 năm 2018 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Người cam đoan Hồ Thị Mẫn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cám ơn quý thầy giáo, quý cô giáo vàcác anh chị chuyên viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Hồ Minh Trang - người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn U Ế Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cán Lãnh đạo cán chuyên môn Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Cục Thống kê tỉnh Thừa ́H Thiên Huế UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp TÊ thông tin số liệu cho trình thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè tập thể học viên lớp H Cao học K17 KTCT động viên, khích lệ tơi q trình học tập hoàn tiện N luận văn KI Trong thời gian thực đề tài, thân có nhiều nỗ lực, cố gắng tập trung cao độ kinh nghiệm nghiên cứu chưa có thời gian nghiên O ̣C cứu hạn hẹp vừa làm vừa học nên nội dung luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Do vậy, tơi mong nhận góp ý quý thầy H giáo,quý cô giáo bạn có quan tâm để luận văn hồn thiện Đ ẠI Xin trân trọng cảm ơn! Huế, tháng 10 năm 2018 Học viên Hồ Thị Mẫn MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Hơn mười năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hội tốt để Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế giới, đối xử bình đẳng “sân chơi chung” giới Hội nhập đem lại nhiều hội việc làm, đặc biệt việc làm theo hướng công nghiệp với hàm lượng vốn, tri thức cao; rào cản pháp lý di chuyển pháp nhân, thể nhân nới lỏng, quan hệ kinh U Ế tế, đối ngoại, lao động… thiết lập tạo điều kiện cho lao động Việt Nam làm việc nước Điều đồng nghĩa với việc mang lại nhiều hội thay đổi ́H công việc tăng thu nhập cho phận lớn lao động nông nghiệp TÊ Hơn nữa, phát triển nhanh chóng cơng nghệ thiết bị sản xuất hoạt động trao đổi chuyên gia nước với Việt Nam làm cho trình độ chun H mơn kỹ thuật, hợp tác quốc tế lao động có hội phát triển, từ góp phần nâng N cao chất lượng nhân lực, để làm chủ cơng nghệ thiết bị tiên tiến KI giới Chính vậy, hoạt động xuất lao động chủ trương, O ̣C sách lớn Ðảng Nhà nước góp phần giải việc làm; nâng cao thu nhập đời sống người lao động góp phần giảm nghèo bền vững đồng thời thúc H đẩy phát triền kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng nguồn lao động đặc biệt ẠI trình độ kỹ nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước Đ Thừa Thiên Huế tỉnh có nguồn lực lao động dồi với 632.086 lao động, lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao (lao động từ 15 đến 34 tuổi chiếm 36,8%) năm Mặt dù từ 2015 đến nay, công tác giải việc làm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp, ngành triển khai thực nhiều giải pháp, số lao động giải việc làm hàng năm đáp ứng từ 15.000 - 17.000 người Trước tình hình đó, xuất lao động có vai trò quan trọng, vừa giải việc làm, vừa giúp người lao động có thu nhập, tạo điều kiện học nghề, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến để làm giàu, thoát nghèo người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nước nói chung Trong năm qua hoạt động XKLĐ tỉnh TTH có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành thị trường xuất lao động nhiều nước giới như: Nhật Bản, Ðài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, nước Trung Đông…Số lượng người lao động xuất năm tăng lên đáng kể, riêng năm 2017 có tới 702 người xuất lao động, thu nhập lao động xuất tăng lên so với lao động nước (bình qn từ 1030 triệu đồng/tháng), điều góp phần giải việc làm vấn đề xã hội Ế khác, tạo phát triển ổn định chung tỉnh Tuy nhiên, XKLĐ Thừa Thiên U Huế nhiều tồn tại, hạn chế như: số lao động xuất lao động có tăng ́H so với năm trước chất lượng lao động xuất chưa tương xứng TÊ với lực lượng tiềm lao động tỉnh; phận lớn doanh nghiệp địa bàn không thực đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo lao động, việc làm với quan quản lý nhà nước; công tác dự báo hoạt động thu thập thông tin thị trường H lao động chưa tổ chức thực tốt Đây vấn đề N cấp quyền tỉnh TTH quan tâm Vì việc nghiên cứu thực thiết tỉnh nhà KI trạng tìm giải pháp đẩy mạnh xuất lao động yêu cầu cấp O ̣C Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài nghiên cứu “Xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huếhiện nay” làm luận văn thạc sĩ H Tổng quan tình hình nghiên cứu Xuất lao động chủ đề thu hút nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, có ẠI nhiều cơng trình nhiều viết nghiên cứu vấn đề như: Đ - Dương Ngự Bình (2007), “Nâng cao hiệu hoạt động xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế Trường Ðại học Kinh Tế Ðại học Huế - Trần Xuân Thọ (2009), “Xuất lao động Việt Nam sang thị trường EU”, luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội - Nguyễn Tiến Dũng (2010), “Phát triển xuất lao động Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2016), “Nâng cao xuất lao động tỉnh Nghệ An”, luận án Tiến sĩ kinh tế Học viện Khoa học xã hội - Vũ Thị Thanh Hà (2016), “Quản lý nhà nước hoạt động xuất lao động Việt Nam sang làm việc Nhật Bản”, luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội Các đề tài góp phần làm rõ nhiều nội dung lý luận thực tiền xuất lao động, từ đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất lao động Ế Việt Nam nói chung số tỉnh nói riêng Tuy nhiên thời điểm này, U chưa có cơng trình nghiên cứu Xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế ́H giai đoạn từ 2013-2017 Đó lí tác giả chọn đề tài “Xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế nay” làm luận văn thạc sĩ TÊ Mục tiêu nghiên cứu 3.1.Mục tiêu chung H Trên sở phân tích thực trạng xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, đề 3.2 Mục tiêu cụ thể KI Thiên Huế đến năm 2025 N xuất hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất lao động địa bàn tỉnh Thừa O ̣C - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn xuất lao động - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xuất lao động tỉnh H Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2017 Qua đánh giá kết đạt hạn chế hoạt động xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn ẠI từ 2013-2017 Đ - Ðề xuất phương hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Ðối tượng nghiên cứu Ðề tài tập trung nghiên cứu hoạt động xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu xuất lao động nước ngồi - Về khơng gian: tỉnh Thừa Thiên Huế - Về thời gian: phân tích thực trạng xuất lao động từ năm 2013 đến 2017 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương phápthu thập thông tin Để làm rõ hoạt động xuất lao động tỉnh TTH, trình nghiên cứu tác giả sử dụng số liệu sơ cấp số liệu thứ cấp - Số liệu thứ cấp: Ðề tài sử dụng số liệu thứ cấp từ Niên giám thống kê Thừa Ế Thiên Huế; Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh; HĐND UBND tỉnh Thừa U Thiên Huế số sách báo, tạp chí… ́H - Số liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua việc phát phiếu khảo sát người XKLĐ nước, người lao động đào tạo nguồn để chuẩn bị xuất đến xuất lao động tỉnh TTH TÊ lao động nhằm biết tình hình xuất lao động số vấn đề liên quan H 5.2 Phương pháp phân tích tổng hợp xử lý số liệu N Các tài liệu sau thống kê tiến hành tổng hợp, phân tích dựa KI nội dung cần nghiên cứu Kết hợp thông tin từ nguồn số liệu thứ cấp sơ cấp phản ánh thực trạng xuất lao động Phương pháp gồm: O ̣C - Thống kê mô tả tổng hợp so sánh số liệu - Xử lý số liệu tính tốn phần mền excel H Dựa số liệu thứ cấp sơ cấp thu thập được, tác giả tiến hành tổng ẠI hợp, lập biểu mẫu tính tốn phần mền excel Sau dựa bảng biểu mẫu tổng hợp, tác giả tiến hành so sánh phân tích nội dung để đánh Đ giá vấn đề cần nghiên cứu 5.3 Phương pháp điều tra chọn mẫu bảng hỏi Dựa theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên với cơng thức tínhn=N/(1+N*e2).Trên sở biết N= 568 (tổng số lao động xuất nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2017), sai số e=10%, tác giả có n= 85,02 Cụ thể tác giả phát 90 phiếu điều tra lao động tham gia xuất lao động nước thu 85 phiếu hợp lệ Ngồi tác giả điều tra đối tượng đào tạo nguồn để chuẩn bị xuất lao người địa bàn tỉnh đầu năm 2018 sở biết tổng N=99 (lao động nguồn đào tạo để chuẩn bị cho XKLĐ), sai số e=10% Tác giả phát 50 phiếu điều tra cho đối tượng đào tạo nguồn Tổng số phiếu tác giả phát để điều tra 140 phiếu thu 135 phiếu hợp lệ 5.4 Phương pháp chuyên gia Tiến hành vấn sâu 30 chuyên gia cán lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Ế Huế (lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc U làm số chuyên gia lĩnh vực xuất lao động) nhằm xác định sở ́H lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa đề tài TÊ - Đề tài góp phần làm rơ sở lý luận thực tiễn xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế H - Đề tài làm tài liệu tham khảo cho việc học tập nghiên cứu N - Góp phần làm sở để tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng sách, giải pháp KI thích hợp để nâng cao hiệu xuất lao động năm Kết cấu đề tài O ̣C Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có chương H Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn xuất lao động ẠI Chương 2:Thực trạng xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Phương hướng giải pháp đẩy mạnh xuất lao động tỉnh Đ Thừa Thiên Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU LAO ÐỘNG 1.1 Cơ sở lý luận xuất lao động 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Lao động Lao động hoạt động có mục đích, ý thức người nhằm làm thay đổi vật thể tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu người Thực chất vận U Ế động sức lao động trình tạo cải vật chất cho xã hội, lao động trình kết hợp sức lao động tư liệu sản xuất để sản xuất ́H sản phẩm phục vụ nhu cầu người Đó hoạt động quan trọng TÊ người, tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Có thể nói lao động yếu tố định cho hoạt động kinh tế [1; 469] H Trong kinh tế học, lao động hiểu yếu tố sản xuất, hoạt động N người dịch vụ hàng hóa lao động Người có nhu cầu hàng hóa KI người sản xuất người cung cấp hàng hóa người lao động [22] 1.1.1.2 Nguồn lao động O ̣C Nguồn lao động (hay lực lượng lao động) bao gồm người độ tuổi lao động, có khả lao động, thực tế có việc làm người thất lên.[22] H nghiệp Nguồn lao động nước ta bao gồm người có độ tuổi tròn 15 tuổi trở ẠI 1.1.1.3 Sức lao động Đ Sức lao động tổng hợp thể lực trí lực người trình lao động tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Sức lao động khả lao động người, điều kiện tiên trình sản xuất lực lượng sản xuất chủ yếu xã hội Trong điều kiện kinh tế thị trường sức lao động loại hàng hóa trao đổi thị trường nước Sức lao động loại hàng hóa đặc biệt khơng khác biệt với hàng hóa thơng thường sử dụng tạo giá trị lớn giá trị thân mà thể chất lượng hàng hóa phụ thuộc chặt chẽ vào loại nhân tố có tính đặc thù, ngồi hàng hố sức lao động sản phẩm có tư duy, có đời sống tinh thần Thơng qua thị trường lao động, sức lao động xác định giá Hàng hoá sức lao động tuân theo quy luật cung – cầu thị trường Mức cung cao dẫn tới dư thừa lao động, giá sức lao động (tiền công) thấp, ngược lại mức cung thấp dẫn tới tình trạng thiếu lao động, giá sức lao động trở nên cao Ế 1.1.1.4 Thị trường lao động U Thị trường lao động: nơi diễn quan hệ thương lượng việc làm ́H người lao động (cung lao động) người sử dụng lao động (cầu lao động) theo nguyên tắc thỏa thuận việc làm, tiền công điều kiện làm việc khác TÊ hình thức hợp đồng lao động theo pháp luật lao động quy định Trong xã hội, nơi xuất nhu cầu sử dụng lao động có nguồn lao động cung cấp, H hình thành nên thị trường lao động Trong kinh tế thị trường, người lao đơng N muốn tìm việc phải thơng qua thị trường lao động Thị trường lao động lĩnh KI vực kinh tế, bao gồm tồn quan hệ lao động xác lập lĩnh vực mua bán, trao đổi thuê mướn sức lao động Trên thị trường lao động, O ̣C mối quan hệ thiết lập bên người lao động bên người sử dụng lao động Qua đó, cung-cầu lao động ảnh hưởng tới tiền công lao động H mức tiền công lao động ảnh hưởng tới cung- cầu lao động.[6] ẠI Cầu lao động: lượng lao động mà người thuê thuê mức giá có Đ thể chấp nhận Nó mơ tả tồn hành vi người mua mua hàng hố sức lao động mức giá tất mức giá đặt ra.Cầu sức lao động có liên quan chặt chẽ tới giá sức lao động, giá tăng giảm làm cho cầu lao động giảm tăng [20] Cung lao động: lượng lao động mà người làm thuê chấp nhận mức giá định Giống cầu lượng cầu, đường cung lao động mơ tả tồn hành vi người làm thuê thoả thuận mức giá đặt Cung lao động có quan hệ tỷ lệ thuận với giá Khi giá tăng lượng cung lao động tăng ngược lại.[20] 1.1.1.5 Xuất lao động XKLĐ hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế đối ngoại, hình thức đặc thù hoạt động xuất nói chung, hàng hóa đem xuất dịch vụ bán quyền sử dụng sức lao động cho người XKLĐ mang tính chất tất yếu khách quan trình di chuyển yếu tố đầu vào sản xuất dùng để hoạt động Ế kinh tế quốc gia tổ chức kinh tế thực nhiệm vụ cung ứng lao U động cho tổ chức kinh tế nước khác có nhu cầu sử dụng lao động xuất ́H khẩu.[2; 427] XKLĐ di chuyển quốc tế sức lao động có chủ đích, mục đích TÊ pháp luật cho phép.Hay nói cách khác, XKLĐ hoạt động đưa người lao động việc làm cho người lao động H nước làm việc nhằm tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước đồng thời giải N Xuất lao động thị trường lao động quốc tế thực chủ yếu KI dựa vào quan hệ cung – cầu lao động Nó chịu tác động, điều tiết quy luật kinh tế thị trường Bên cầu phải tính tốn kỹ hiệu việc nhập lao O ̣C động từ cần phải xác định chặt chẽ số lượng, cấu, chất lượng lao động hợp lý Mặt khác, bên cung có mong muốn xuất nhiều lao động tốt Do vậy, H muốn cho loại hàng hoá đặc biệt chiếm đựơc ưu thị trường lao động, ẠI cung phải có chuẩn bị đầu tư để thị trường chấp nhận, phải đáp ứng Đ kịp thời yêu cầu số lượng, cấu chất lượng lao động cao XKLĐ không đơn đưa lao động sang làm việc nước ngồi mà biểu khía cạnh khác, xuất lao động chỗ XKLĐ chỗ (XKLĐ nội biên): người lao động nước làm việc doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế qua Internet Tuy nhiên thời gian làm việc, học tập, tiền lương quy định khác thuộc quản lý chủ thể sử dụng lao động ký kết hợp đồng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua kết nghiên cứu Luận văn, tác giả rút số kết luận sau: Từ 2013 đến nay, tình hình XKLĐ địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng chất lượng lao động tham gia xuất lao động tăng lên đáng kể Đặc biệt, riêng năm 2017 có tới 702 người tham gia xuất khẩu, tăng gấp Ế lần năm 2016 chiếm 50% số lượng lao động tham gia xuất giai đoạn U 2013-2017 tỉnh Chính điều góp phần giải phần khơng nhỏ ́H tình trạng thất nghiệp tạo việc làm cho người lao động tỉnh, giảm bớt gánh nặng công ăn việc làm, giảm tỷ lệ đói nghèo tệ nạn sinh xã TÊ hội, tăng nguồn thu ngoại tệ cho tỉnh, từ góp phần quan trọng trình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà Thơng qua XKLĐ, người lao động khơng H tích lũy số vốn quê hương để kinh doanh làm giàu mà tích lũy N kiến thức, kinh nghiệm cho thân, tạo nên tác phong làm việc công nghiệp KI Tuy nhiên, XKLĐ tỉnh chưa thực tương xứng với tiềm có tỉnh nhà Một số sách hỗ trợ người lao động nhiều bất cập; cơng tác O ̣C đào tạo nguồn lao động xuất nhiều hạn chế, thị trường xuất chưa mở rộng đến thị trường tiềm năng, thị trường truyền thống H như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia….thì có vài thị trường Hoa Kỳ, ẠI Đức, Ý với số lượng lao động tham gia thấp; ngành nghề mà người lao Đ động tham gia xuất chủ yếu ngành nghề lao động giản đơn, trình độ phổ thơng Để đẩy mạnh xuất lao động thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế cần quan tâm cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế việc phối hợp, hỗ trợ đề sách phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơng tác xuất lao động thời gian qua tỉnh nhà, nhằm tạo điều kiện cho công tác xuất lao động tỉnh ngày phát triển hiệu hơn, tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiến nghị Sau nghiên cứu tình hình xuất lao động vấn đề tồn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2013-2017, đề tài có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Nhà nước Tăng cường việc sử đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan Ế đến hoạt động XKLĐ (Luật xuất lao động, Luật xuất nhập cảnh…) Đưa U quy định bảo quyền lợi nghĩa vụ cho người lao động tỉnh làm người lao động vi phạm pháp luật nước ́H việc nước quy chế, quy định để đảm bảo quyền lợi xử phạt TÊ Tiếp tục hồn thiện sách nhằm mở rộng thị trường lao động nước Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại với nước tiếp H nhận lao động Việt Nam để mở rộng thị trường xuất lao động N Có sách tạo điều kiện thuận lợi cho công ty làm dịch vụ XKLĐ Hỗ KI trợ doanh nghiệp việc đấu thầu, tìm kiếm thị trường, ký kết tổ chức thực hợp đồng cung ứng lao động mà doanh nghiệp có tiềm tài O ̣C nguồn nhân lực dồi đáp ứng Đẩy mạnh trình đổi doanh nghiệp XKLĐ H Mở thêm trung tâm dạy nghề có chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục, ẠI dạy nghề, ngoại ngữ, kỹ cần thiết cho người lao động, khuyến khích người lao Đ động rèn luyện nâng cao tay nghề Tăng cường hợp tác thị trường XKLĐtruyền thống mở rộng quan hệ với nước có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ta Tăng cường mối quan hệ giới để tạo mối quan hệ ngoại giao thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh 2.2 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế Tăng cường công tác tuyên truyền, thực tháng việc làm XKLĐ, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mở lớp tập huấn đến cán xã viên địa phương để họ nắm bắt thơng tin cách xác cụ thể để truyền đạt thơng tin đến người dân Giúp họ biết tầm quan trọng XKLĐ, quyền lợi nghĩa vụ người lao động XKLĐ Tuyên truyền gương lao động xuất điển hình tiêu biểu, người thật việc thật địa bàn tỉnh, lựa chọn xã điểm có phong trào tham gia XKLĐmạnh làm thí điểm mơ hình nhân rộng địa bàn tỉnh Quán triệt chủ trương sách Đảng Nhà nước đến cấp ủy Ế Đảng, cấp quyền, đồn thể xã hội để tuyên truyền, vận động quần U chúng tham gia XKLĐ nước ́H Tăng cường hỗ trợ sách cho người lao động hỗ trợ kinh phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động tham giaXKLĐ, thực TÊ sách ưu đãi người thuộc chế độ sách việc giải việc làm ngồi nước Có chế để người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo H tiếp nhận sách Nhà nước cách có hiệu N Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thương xuyên Ban Chỉ đạo KI XKLĐtrong việc lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệpXKLĐ Kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi lừa đảo công ty làm dịch vụ XKLĐ để bảo vệ O ̣C quyền lợi cho người lao động Thường xuyên tổ chức tháng việc làm định kỳ đánh giáXKLĐ H Công khai minh bạch thị trường, số lượng, yêu cầu, tiền lương, chi phí xuất ẠI cảnh đến người lao động có ý định muốn XKLĐ Đơn giản hóa thủ tục Đ vay vốn, khám sức khỏe thủ tục XKLĐvà tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động 2.3 Đối với doanh nghiệp xuất lao động Tìm kiếm thị trường mới, tiếp tục trì hợp tác với doanh nghiệp truyền thống, tìm kiếm hợp đồng cho người lao động xuất ln đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu Tăng cường việc trang bị kiến thức, kỹ cho đội ngũ cán quản lý nhân viên tư vấn phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình giúp đỡ người đăng ký XKLĐ Có đội ngũ cán quản lý, giám sát lao động làm việc nước để kịp thời bảo vệ quyền lợi lao động xử lý tình trạng xấu lao động gây Cần quan tâm đến công tác đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp cho người chuẩn bị XKLĐ, đồng thời trang bị cho người lao động kiến thức pháp luật, hiểu biết chương trình XKLĐđể họ có đầy đủ kiến thức kỹ sang làm việc nước ngồi Có sách ưu tiên người Ế lao động qua đạo tạo để rút ngắn thời gian xuất cảnh cho họ U 2.4 Đối với người lao động ́H Nhận thức đắn chủ trương, sách Đảng Nhà nước tầm quan trọng việc XKLĐ cần thiết mang nhiều lợi ích thân, gia TÊ đình xã hội Nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật nước sở tại, luật lao động H Việt Nam tuân thủ làm việc lĩnh vực ngành nghề thỏa KI trục xuất nước N thuận hợp đồng, tránh tình trạng chạy theo thu nhập mà trốn làm bị Nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tăng cường học hỏi để tích lũy kinh nghiệm Đ ẠI H O ̣C cho thân từ lựa chọn thị trường cho phù hợp với yêu cầu thân TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo (2004), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2006), Giáo trình Kinh tế trị Mác-Lênin , NXB Chính trị quốc gia-Hà Nội Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, Niên giám thống kê 2017 Ế HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (2017), Nghị Quy định số chế độ, U sách hỗ trợ người lao độngtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc nước ́H theo hợp đồng,giai đoạn 2017 – 2020 Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020 TÊ HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (2017), Nghị Chương trình việc làm tỉnh H Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội N Nhà Xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (2007), Tìm hiểu luật Người lao KI động Viêt Nam làm việc nước theo hợp đồng Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo kết O ̣C đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng năm 2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2017), Đề án Quy định số chế độ, sách H hỗ trợ người lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc nước ẠI theo hợp đồng, giai đoạn 2017-2020 10 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2017), Quyết định ban hành Quy định số chế Đ độ, sách hỗ trợ người lao động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc nước theo hợp đồng, giai đoạn 2017-2020 11 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2017), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2017 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 12 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2016), Báo cáotình hình thực nhiệm vụ năm 2016 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 13 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2017), Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xuất lao động năm 2017 14 http://baothuathienhue.vn 15 http://thuathienhue.gov.vn 16 http://tailieu.ttbd.gov.vn 17 http://xuatkhaulaodongdongthap.com 18 http://thanglongosc.edu.vn Ế 19 http://congtyxklđuytin.com U 20 http://luanvanaz.com ́H 21 http://dankinhte.vn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ 22 http://giatrikinhtehoc.blogspot.com ... trạng xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Phương hướng giải pháp đẩy mạnh xuất lao động tỉnh Đ Thừa Thiên Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU LAO ÐỘNG 1.1 Cơ sở lý luận xuất. .. tiễn xuất lao động - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động xuất lao động tỉnh H Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2017 Qua đánh giá kết đạt hạn chế hoạt động xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế giai... bên người sử dụng lao động Qua đó, cung-cầu lao động ảnh hưởng tới tiền công lao động H mức tiền công lao động ảnh hưởng tới cung- cầu lao động. [6] ẠI Cầu lao động: lượng lao động mà người thuê
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu lao động ở tỉnh thừa thiên huế hiện nay , Xuất khẩu lao động ở tỉnh thừa thiên huế hiện nay